Skip to main content

Full text of "Dansk etymologisk ordbog"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain lx)oks l>elong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may t« able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials tlirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 
:i -^-•^^^ p -■ B^l I ■■■ L^l^l 
Sattf! i O^ttrmoløøtfk #r^bøø titb 


fXbøipen paa &axMtx%fonbtl§ SBefioftntnø. 5 > * V u « » b 4> i> j ' ■> J .. ' • O ' '• 


->*S8^ SMete« æogtTt)!feri. 1893. /o^ Ut/Ctf^ to- ^ / 
• •♦ .* »•* 


. •»• • % • 4 

• • • • •• • • • • • •• • * • -* ••• «••••• • • • • • 


%\\ 2)an{! (Siteraturf^roget i ttte forfalffet @ttf!elfe) Be^øt)ed en $aanb^ 
Bog, emanciperet fra og rettet mob ben af S^oberømaalet ilbe fortjente ,,norbif!e 
$^t(oIogi'^ ())ab tfte be(øt>er at ))ære f)>t(bt, ifær ba iD^oberdmaaletd Seff^ttelfe 
oDenfra mob $æbagogerne til erfjenbeø for ^aatrængenbe nøbtoenbtg. iD^in 
©rammati! 1891 ftulbe ^aa 2:iteten ))ære betegnet fom ^aanbbog Ifte 2)e(, 
(t>il(et ^a))be ))æret aaben Sbfarb. 2ben SDel, com^arati)) (St^mologi, følger 
berioeb; ben (an ogf aa tageø fom ^n^ang tt( irøolbe^ø Se^icon (famt tjene 
fom confer))ati)) ort^ogra^^iff Drbbog). S^olbed^d Drbforraab er, meb enfelte 
Silføielfer, mebtaget, faa))ibt ubab))enbt, com^aratiio <Stbe af (St^mologi meb« 
fører; forbigaaet er bog ^toab bo9 iD'^oIbe^ afgjort ^ører tit Sejricon for celbre 
!^anf! (fom Orb blot citerebe efter S^ot^) etter for !^ialecter. Slngaaenbe ^elt 
fremmebe Orb maa S. iØZe^er efterfeed. ^enftgten t)ar førfi (un, ^X letoere fort 
Sifle ot>er fittre ©ammenfliØingcr, nben gorflaring, be mange nv>i9fe !£ilf(elbe 
ubelabte, af iR^t tun ^t)ab ti(fælbigt tilbøb fig nben nt^t ^rbeibe (ber m. $. t. 
baabe Slib og be tojlbare ^jel)>emibler vx^^Xit anfee9 uov>erfommeIigt for mig). 
S^tne 2)i)3ergentter fra bet i iøiebrittet ©jangfe, for 9nbre altfaa be uioidfe 
j£i(fælbe, formerebed faalebeø, ^X $(anen fil at ænbres, og bet t)eb llb))ibelfe, 
og at jeg (fom i ©rammatifen) bog ft( at ledere if!e 2ibet, ber ne^^e er 
fremfat af Slnbre. — $atobc jeg anfeet be „junggrammatiffe" (Jonpructioner af 
,4nboeuro^æifft Urf^rog" for foUbe, )oiIbe jeg bog ifte, bl. 9. teb l^er nnøbig 
^etaillertbeb, ^a)>e gjort $ogen enbnu langt tanf!e(igere. ^ragebe @t)^moIogier 
anføre« etter anti^be« finnbom ((5y. »af fe, S5oIb; f tinge), ofte itfe ((gy. 
gammel, ti)or bet „junggrammatifle" : SKaal d: 2:ib, meb ^ræfiy ga*=, er 
forbigaaet meb £au8f>eb). — (Som^aratitoe gag ere blot Ubentjcerf, og funne 
i!te befit^rfe bet forberioelige $æbagog^arabo;, at „3)?ober9maaIdunberk>i9ning'' 
(ræ))er Unberiøiøning i fremmebe @^rog, f. (S;. 3d(anbff. ^aflianermaneren, 
at nebfcette SDanff til ^eri)oatum af ^dlanbff, benne toor $feubo#„$ibenfIabe« 
ligbeb'', er (fom i ©rammatifen) cadferet, og 3dlanbf! begraberet ti( fin legitime 
©titting : 9^^enbi^ til eet af atte be ®^rog, b^orti( feed (^en fra Uben« 
loærfet. — Smiblertib ^toiler nærmere Sti^mologi l^er mep ^aa fortrinlige jvi300510 $ie(^eintb(er til 9{abof^rog, af Sttbben ((Som|>enbtet) , Safen, 9tof9, ba loor 
..norbifle'' @(o(e, paa golbe, alt mer ejrtrat)agerenbe, SBtxt, ^ar ^olbt ftg fra 
ttlfioarenbe $ræfiattoner. Ogfaa Stte^ er beuvttet SD^bbelalberenø @))enff 
giioer (trobd 99{øn{iertejrtca af @^(vter og ©dbertoaH) tntnbre {^ielp, ifølge 
Siteraturenø iBeffaffen^eb, ber ganfte ligner ben famtibige banffeø. {^aiobe t)i 
f}at)t en banff $lafen, ))i(be t>ore !S)iaIecter maaffe bog t>iifi fig (er nu iffe 
mere i @tanb til fpnberlig (Soncurrence meb 92abofprog9. SØlanbff afgtt^er 
(fom teb (S^rammati(en) iffe Dibere iOibrag, og funbe, til flørre @im)>lificatton, 
toære (elt forbigaaet. — 9lf blot tem^oraire {^enf)^n berøreø (St og ^nbet af 
toort officielle <^^rogmageri anmcerfning9)ot9 ((S^ fe iD>2unb, ret, <^^ettr), 
Sing, man i normale literaire og ^abagogiffe Xilflanbe er fritagen for at 
tage Slotit« af (fe forøtorigt Snmærfninger i ^rammattten). — STO. .&. t. ©e^ 
førgelfenø ^urtigbeb, førfie (Sang i SDanff, unber (øifl ugunflige gorl^olb, 
uben egne Gamlinger, og uben at l^ate gjort Sing)>iflif til Sitoøflubium, maa 
erinbred, at ben beftarligfte irøadfe af ^rbeibe er ubført før, af Ublænbinge. 
^jemme^^amtibige ftplbed (om muligt) enbnu iD^inbre enb t)eb ©rammatifen. — 
2)en t^berligt comij^rimerebe 9{ebaction Dar uunbgaaelig, naar iiBogen iffe ffulbe 
blit)e for flor til at funne ubgi))e9. ^en tilbe aUigetel iffe toære ubf ommen 
uben (Sarløbergfonbetd iiBiflanb. 

Sl^ril 1893. J J t 


\^ ^-f W . <J ^ -* ^ 3! n b I e b n t n g. § 1. St^mologicn« 9KaaI, at følge Otbcne, gjcnnem bcrc^ fJor*= 
t)anbUngcr, tilbage til ^rimaire (interiectioneHe) Jl^bfignaler, fan fun i 
gaitffe ringe Omfang naae«. SSi fe, at $uf er ben ,,onomato^)oietiffe'' 
3nterj|ectton pn^ fnfcfiantitoeret, og Jjuffe famnte (Slement meb 3nfiniti\)3*= 
mcerfet ^c; men bette *e fan iffc følget til ^jrimairt Dpl^at), om enb et 
©tljffe SJei titbage, fom tit en gammel J?orm :=an; og i ftøbe for^* 
l^olber ogf aa (Slementet ftøb* fig faalebe«. — 3flebetfor mtfelige @runb* 
clementer nøbeg t)i tit at benytte et ®tag3 tingciftiffe Stegneipenge, ©urro*' 
gaterne „^l^h" og „©tamme''/ mer og minbre imaginatre ©tørrelfer af 
retatit) og fl^benbe »etijbning (cf. ®ram. § 36. 36. 94. 95. 100—102). 
9D?eb „j)rimair 9tob'' mene t)i en, fom t>i ot)giDe at følge længere titbage 
og jjiactifft tabe rangere meb |)rimaire S^bftgnater. — 3 benne JOrbbog 
ftutbe ]^t)ab fra banff ©tanb^)nnct fornemme« fom 9tob eHer ©tamme 
føtge« faa langt tilbage fom nogentunbe gjørtigt. 

§ 2. Orbene btitoe førft at fonbre i iiibføbte og laonte, be 
fibfle at føtge tit Saanefiebet. Somme be fra SRomaniff, Satin, Oroefl, 
ba flanbfe« (meb ^entji^ning tit Se^ica for bi^fe ©})rog). S)erimob 
bttoe germaniffe Orb, taante og inbf øbte, gjerne at føtge titbage, gjennem 
Oammetbanft eHer S^^bft, om mntigt tit nrgermaniff, etoentnatiter enbog 
tit „førgermaniff'' 5orm, begge gjerne ittnftrerebe »eb ubtoatgte goi^mer 
fra gamte ©j)rog (germaniffe. Satin, ®ræff, fjetbnere l^cr anbre), men • - • V • -. • • • • • • • «•• _•«*•• • • • Begge felD fun tl^eoretifft confiruerebe, ha f)t>txUn bet gerntantjfe eller 
bet „inboeurof cctjie" Utfptog er Betjaret, * 

§ 3, 3nbføbte Orb bttoc at rebucere til bere« gom i ælbftc 
S)an|I (fe ©ram. § 182—186), forfaambt ben ^jl^onettftt aftoeg fra ben 
nntjcerenbe; f. ffijr, Jtng tit S^l^tng; ©!ifc, ab, og til <BUp, at, 
of; B^be til Biube; &c. 2:il Blot gra))]^iffe (ggenl^eber tage^ iffe 
^enf^n, f. Sjr. iHe til ben ot)erJ3CCtte« Slntoenbelfe af S^egnet cc (SBincer 
d: SSenner), t^S) for f^jirerenbe ffifterl^b b (gcitl^ccr d: gaber);. !nn 
enfelte (Sange Benytte« ben gamle S?ariant h^ til Ubl^cctoelfe af benne 
Ubtale (toorbl^e). — ®a be ,,cclbfte'' ©frifter (®ram. § 181) ere faa 
og fmaa, meb fattigt Drbforraab, ntaa ofte rebucereé efter Slnalogi, 
l^mlfet ant^be^ Deb ©tjerne; (gjr.: ^gb. *£)fer'' (fe: Slager). — 2)e 
faalebe^ rebncerebe g^i^iw^^ ^aVt>t, for ©tamnten« Seb!ontmenbe, temmelig 
f ammen meb fiocnfte, bernoeft ogfaa meb norffe, og meb ))Iatt^bfte. — 
iRorfI ^r bog for in ofte io, nn ffretoet jo (Bjoba d: Bi^be), famt 
Befarer gammelt ei, an (©tein, Baub d: Bøb), meb bette« Oml^b ø^ 
(brø^ma d: brømme), og ^r nu !»:* for l^t)* (ftoiit d: l^mb).** — 
©om i 5RorfI mene« i gammel 2)anfl, g. ©t)enff, g. 2iJ)bft meb boBBelt 
ffretjen Socal Sccngbe oijerletoeret fra OlbgermanijI (fra faabanne ^ngre 
gorlcengelfer fom f. (Sjp. i tage***, gat), maa i (Stijmologi Bort* * gra 2)cfcenbentcr fan (Snbcl flutte« om @tammemobcr. 3 „inboeuro:|3æiJ!c" 
^pvoQ fecé (Sonønicntfer i (Som^jofttion (inclujitoc glejion), bcr fun funue 
tære ©etoarelfer af UbtoifHnger t eet ®runbt^rog paa fnetoert S^errttorium. 
a^en i faabant fættes @t?fiem fan betattterct |)^>onetift (Sougruent« op^ 
fomme 2(artufinbcr efter UbBrcbcIfe otjer f^)rebtc S^crrttoricr (@j.: Oml^b; 
gorlængelfe af »penultimabrevis«; e og o af a; y af u; e af ai; o af au; 
ai, au af T, O; au af a; S}2outIleringer; &c.). 
** Xxl norffe 2)talecttoanantcr Bclfiøi^er tffc at tage« mere ©cnft^u cnb til 
38lanbj!, bcr Blot er Slflccggcr af @i?bt)cfinorj!, 3 enfclte S^ilfælbc l^ai)c« 
^Wt af islanbj! ©ariant, fom ^th Omlt^b 6 (af a), forbi 2laf en og SRof« 
iS^er, ctvmologifit uBeftoemt, jlritoe o, gor ø\}, i)av 3«l. ey. 2)et8 mober^ 
ntferebe Ja, jé, Jii maa in mente rebucered til ælbre ia, io, iu. 
*** 3 affc n^ere gcrmaniffe (ogfaa romantffc) @:|)rog er gorlængclfe af 
»penultima brcTis« almtnbeltg; Orb fom tage, gaber, Bære, git>c, 
Buben &c., l^abbe i gamle 2)age fort i^ocal. fec^). Slltfaa mcnc^ bet ©amme fom mcb Scengbctcgn otoct latinffe 

§ 4. S)a 8aan fra ^latt^bft (©ad^pft) alminbclig flamme fra 
SOtibbelalberen , mene^ meb ^latt^bfl l^er f^abigt gammel ^latt^bif, 
l^toortil altfaa tffe Bel^øioer at rebucercS fra nutocerenbe, men fom btrecte 
citeret (efter gilBben'e SWtttelnteberbeutfd^e« ^anbtoiJrterbud^). — Omli^b 
o og ft fcetegnebe« tffe i celbre ^latt^bft, og tgnorerebe« i 9ttm. Ubtalen 
t)ar ttlbel« bobfeelt, meb og uben Dmlljb. ^er er »algt at foette '6, il 
t)tt> X ^arentl^e« for at minbe om, at ber ftal etter fan nbtale« meb 
Omlijb; (gj.: «ofene (o), Snptx (il) (d: Æjøffen, «^i>er). — Ofte 
er bet ttoti)Ifomt om et Orb er inbføbt etter laant fra 2^ijbff. gormette 
Æjenbemcerfer )paa t^bff ^erfomjl, fom b af germ. gorlijb th, ee, o o 
af germ. iu, au, bet l^øit^bffe j, § (®ram. § 192), fjerne fefcfølgeltgt 
5£totel. SSibere fan bet blitoe ttottolfomt, om ber ncermefi er laant fra 
^tatt^bft, fra $ottanbjI, etter fra ^øtt^bff. 5Rnt)cerenbe ^øitt^bff er 
iemmelig j)aat)irfet af Stebertt^bff og af be toaflenbe Sonfonantforl^olb i 
bet mettemfle S^bftlanbS S)talecter. 

§ 6. SJibere blttoe be gammelbanfle former, og be t^bfte, ]^J)orfra 
ber er kant, gjerne at rebncere ti( ,,tttgetmantfEe'', ber maa con^^ 
fhrnere« toeb $jel^3 af ©ammenligntng mettem be germantfte (og anbre) 
©prog ; tl^t fefoe bet nrgermanifle ©^>rog, l^»orfra S)anft, 5Rorft, ®t)enff, 
Si^bff, Sngelft, famt bet nbbøbe ®otiff, ^toe nbgrenet fig, er jo tffe 
betaret gjr.: „%a, germ. åhw-'' (l^er t Orbbogen) bet^ber: %a, ber 
l^eb ligefaa i ®b. (d: ©ammelbanft), l^eb germ. (d: i nrgermaniff gorm) 
åhw- meb en (nn abforberet) (Snbelfe, fra ]^t)ilfen l^er bortfee^ (til Slttu^^ 
fhation anføre^ gottff ahwa, gammeltijbff Sll^e). 

5)et er |>racttfft at conftrnere pl^onettff grotot d: ffritoe meb 
2Rinimum af Segn, faa at flere S^bnnancer funne omfattet af eetSog^ 
pat); Sorføg paa „S^jbjlriff' ere l^er ilbe anbragte*, gølg^ni^^ Son== * ©effcbcn^fcb i uunbgaacUg (Sonfhruercn BUtocr tilraabcUgcre cnb ii)rig 
Søben meb ,,$tbenffaben9 nt^ejle 92e{uttater'', ber nuttlbagø faa bog BUbe 
„et forælbct ©tabiurn", inben man faacr flt Slrbeibe færbigt fra S?og* 
trt^ffcr og ©ogbtnber. 

1* fonanttcgn faac at ant)cnbc^: bdg, ptk, fthh; srinm; 
cgfaa funnc j og w gjcrnc ant)cnbc« (natonitg i fjort^b), men ffJjbc ba 
i (gftcrl^b ubejicmmeligt otocr i i og u; ba man faa bog fftrtocr |>aa 
latinff SDlaabc, fan qu roligt ant)cnbc«, cftcrfom k nttottolfomt mobi* 
ficcrcbc« af ^)aafølgcnbc u (cHcr w). 

Om i (Sfterlt^b anfætted b etter f, (eflemmed t)eb ^itip af ^øitvbf!; (S^r.: 
Seib, SBoIf (plt. ?iif *t>e8, SBulf ^t)c8, e. life -ves, wolf -ves, b. ?ito, 
Ulto, labc 08 ^er i ©ttffen). — Om i (Sfterl^b anfætte« d cffer th, beflcmme« 
t)eb ^itlp af Sngclft og ^øitvbf!; (gjr.: e. ride, bathe, ^it. retten, Baben (nt. 
ril ben, baben, b. rib c, babe, labe o« ^er i @tt!fen). 3 g^i^engelj!, og ifær 
i 9'il^l^øtt^bjf, treffeg gorjlijrrelfer (Sjr.: e. father, forbnm fader), faa at @ammel* 
engelfl og ©ammel^øiti^bfl („iWittell^od^beutf d^") * beni^ttc« meb flørre @itferbcb. 

®erm. (Sonfonant bortfalben feeø ofte uben lang @øgen (@aa8: ®an8; 
ung: jiung), men tilbelø lun i flørre ^tflance (lutter: got. hlutr-s). 

3 SSocalerne blider (fom i ©otiji), en^toer Oml^b (®ram. § 88; 
89, b.), at rebucerc tit fin ©runbltjb; ffij:.: toelle, bømmc, fijtbc: 
germ. tål-i-an, dom-i-an, fuU-i-an; SSxn: germ. år-nu-s. — 3)a berfor 
0, \) mangle, blitoc Socalerne 6, fom i Satin, forte og lange: a i u cg 
be variable SDtettemtrin e o. Otoermaabe fjelbne (nceften iffe forefalbenbc 
l^er i Sogen) Dåre é** og egte (førgerm,)/ iffe af ai oj)fiaaet, I. 

„P^b af a-5»ccffen'' (®ram. § 180. a., æerbalcla^ferne 3, 4, 5, 
fare, git)e, bære, finbe; feføfølgetigt meb tifl^ørenbe 5Romina) om* 
fatter ©fiften mellem å, e i, 5 u, a o (©rccnbfe mellem é og faabant 
j, famt mellem 5 og faabant u, btit)er l^øijt nm«). — „Sfl^b af i-9tæffen" * citere« efter ?ejer8 9Kittell^od^beutfd^e« Safd^entodrterbud^. 
** Sor germ. a l^ar ®otiff 5; (gjr. STOaane: mena (toeb mobfot Otoergang, i 
nogle Orb, \^ax X* nu STOon^tag, e. moon)» (gfter een 2:^eort er om«» 
toenbt 5 urgcrm. (ja enbog førgerm.). Safere, ber fjenbc og iffe forfafle 
ben, faae, l(itoor l^er i ^ogen anfætted germ. i, at tilf ætte et SJ'^cerfe in 
mente (germ. fi). @elto om benne S^eori iffe toar falff, ttilbc bet ^er 
»ære albeleg u^ractifft iffe at tiljlbefætte ben, ba ialtfalb be @^rog, t)i 
nærmefl (latoe at gjøre meb (2)., <Sto., iWff., X.) føre tilbage til 5, l^toab 
i>gfaa gjelber om @. og Sriflff, tl^^oriøel i btm en t^ngre O)oergang til s 
(a. f. æ) er frem^^erffenbe, fom (i STOobfætning til moon) g. e. reden (a. f. 
rædan; nu read: raabe). (®tam* ib., SI. 1, rit fe = e. rise) et Sekten mellem i, ai I. — 
„n^t^h af u-SRæffen'' (ib. SL 2, biube d: b^be) et Sejclen mellem u, 
au iu, ogfaa 0. — i og u i be to flbjie 9tccRet ete egte, fta „føt* 
getmaniff" ^etiobe ot)erIet>etet i, ii, i SKobfcetning til bet inbenfor 
a-8i<cKen ubtoiflebe, og ilfe „føtgetmanifle'', i, u, 

3 be færre Zxi^otlht, f^'oex l^er i å3ogen (Sottflructton af genn. (Snbelfe 
tfte unbgaaed, er bet ^racttftt, t!(e at tnblabe ftg paa @onbring af o fra s, 
men \tx'x'ot et atte Xilfælbene omfattenbe §; f. (gy. i „fi)agc" gcminincr« 3)cri* 
»attongfuffijc (tung-sn- d: 2:unge), for, faa 'oxht gjørligt, at forbIii)e neutral i 
^^onetica, tfær be unberorbnebe, og i benne ®og albeled Ugeg^Ibige. ^eftemt 
S^^eori om SJ?b\)cerbien i (Snbetfcr er altfaa bcrmcb i!fe ubtalt. — Stgcfaa maa 
i og u i @nfflyer (dom-i-an) ofte ftaa mcbomfattenbe SDlnUg^feb for mer cl. 
minbre confonantif! Ubtale. 

2lf Otetgange fta Utgetmanifl moetfe« fætligjl be tijbffe Sonfo* 

nantoioetgange (?toci &c.; ®tam. § 192), Ombannelfet af getm. 

®i<>]^t]^ong ai, au, iu tit enfeltS^b (b. ©ten, 8øJ), b^be; flt. ©teen, 

8oof, becben; l^t. mel^t, tobt, bieten; e. stone, leaf, deer), famt 

af getm. I, ti til S)i|)]^t]^onget(Si«, $au^; ice, house; l^oK. ijs, huis); 

oibete: Oml^b« O^jlomfi (®tam. § 88); Otoantitet^ombannelfet (Sjr. 

fate faten, giije gitoen, buben, nu meb lang SJocal); &c. 

§ 6. 9taat i be confttuetebe ntgetmanifle 9iob:= ettet ©tam* 
fotmet be getmanifle, og fot en ®el be euto))ceifte, (Sienbommeligl^ebet 
elimineteg, ibet bet omfcette« (®tam. § 191): fta b d g p t k f th h 
til bh dh gh* b d g p t k** é (i), 5 (u) o I iu a a ai au 

ogfaa nn og ba ombijtteé mellem r og s, 1 og r, n og m (l^ootimob 
ai, au, egte i og ii, oftcft å, a, u, i et ^)atOtb I, tabe« ntøtte); naat 
altfaa Stfl^bétæffetne (inbenfot „ftcctfe" SSctbet) ftm^)Iificete3 til: å a; * o: Slbf^>iratcr. Wltn germ. th er @^>irant (®ram. § 48). 
** p t k tnbfcettc« tifitgc for gcrm. b d g, ]^\)or btøfe tocjric mcb f th h 
(f. @jr. bflrfcn barben; letben gelitten o: germ. Irthan laith irdum irdanas; 
gtel^en gegogen o: germ. tiuhan tauh togum tuganas); o: tfaafalb tgno* 
reres gcrm. b d g. 1 ai; u au; og ttaar ber altfaa jTrbe^ meb lun 3 SSocattegn: a i u 
(meb 3RuItgl^eb for a til at omfatte nu ubeftentmeltge S^bnuancer, f. @^« 
„guttural'' og „J)alatal'')*; ba cr^olbc^ gormcr (f. Sj. bhaid-, fe 
bibe; plådh-, fe fjlob; kan-, fe ^ane; &c.), ^Mh l^er 6enæt>ne^ „før«' 
germamfle'' (augergemtanif d^e) , og f^MU, ifølge bered tilffoceffeligt 
rummelige, elafliffe Sonjkuction , faae, fom ^jractiffe 8iegnej)enge, at 
reprcefcntere be „inboeuropoeifte" („iajjl^etifte'') @j)rog unber Set, fom 
etljmologifit (Surrogat for bet tafcte, og i!!e i t)ibere 2)etaittert]^eb con** 
flrucrlige, inboeuro^)cciffe Urfj)rog, l^Dorfra 9?orbinbiff, Qraniff, ©rceft. 
Satin, Seltiff, ©ermaniff, ©latoijl l^atoe ubgrenet flg» — S5i t)itte altfaa 
atter l^er, og enbnu mere enb »eb Urgermaniff, nøied meb at confhruere 
fceffebent, og )>]^onetifI groDt, og gaa af SJeien for bet altfor proble*! 
matifte, og altfor 35eft)ccrKge og 9nb»iHebe, i forbaufenbe ®rab ))l^one«= 
tifit S)etaiaerebe. ** 

3 ff^øxQtvmani^*' funbe Slccent frit ligge ^>aa anbre ©tatoelfer 
enb 9iobftat)eIfen. Jroligtoi« fremfalbte Som})ofttiondIeb« Sccenttab SSocal* 
ftjceffelfcr, ber nu iffe funne beflemme«, men (etljmologift beføemt) 
maa l^enftaa inbbefattebe unber be tre SSocaltegn, nat)nlig a. 3)e euro* 
J)ceiffe @j)rogd Slfftocelfelfer af a funne titbetø »ære 93irfninger og (gfter* 
»irlninger af »ebfommenbe Somj)ofition«Ieb3 (®tat)elfe«) Stebf^nfen tit 
tangi)arig Stccentløgl^eb i førgermaniffe ^eriober, og føre, fetofølgeligt, 
altib tilftbfl titbage tit en enbnu uafftoccHet (iffe i Som^)ofition inb^ 
bragen) fjorm. * 2)etat(aftoigctfcr, f. (gy. ifølge ZcnU^^th, etter i (Sonfonantforbinbelfcr 

(stare: ftaa; piscis: gift) omregnes ilfe ](ier. 

** 3 be moberncfle („jitnggrammatifd^e") X^^ccrier („SJibcnffaben« ni^efle 

9lefuttatcr'0 conflruere« et urinbocuro^æifft ©runbf^rog (bt. S(. mtb e 

^i^'^^i**M^:i.^^^ I @otift; é og d omtrent fom i ®ræff; og en STOadfe toocattøfe 

;'^'^'?^'**^^@tai)etfer, fom: ge-gm-nt, se-zd-nt, bhndhtos, ntrnjo, gwmtiz, Ing^hros), 

^Zrlf^Z?^ i)^oxmth t)t ^er lunnc unblabc at forfærbe Sæfere. — @lutbe Si^ogen, ber 

I (fi^KA4Mtff^\^^ bettc @^rog mægtig, nebtabe flg tit at tæfc i benne ©og, faaer ^an, 

i^dk'fH/mi/ '^^^ „gørgermaniff", in mente forfine ©ogflaterne meb ijfiummere: a**, a*, 

, • f ^ a^» a^ a* a'*; &c. bh dh gh fcc« !un i 3nbifl, tf fe i (Suroj)CEift, ]^i)or be fclbe tit 
b d g, i Satin i ^orl^b bog aImittbcUgt)t3 til f og h ((gjcitH)Ier i ®ram. 
§ 191, og runbt om i Orbbogcn). ^un ©rceff ubDifer Slbfpiratcc, ntcn 
forl^ærbcbc til ph th ch (g) ^ x)* — SKcerf 0})git)clfc af 3lfj)iratiott 
tæt foran en anben iSnbijI og®rccjI(@^. ntjxvg for (prix^s] fe: 93oug). 

SSocalflabiet a i u fee^ i gammel 3nbifl* (ogfaa i £)Ib<)erflff). 
3 Snro^xcifl trccber iftebetfor a en „a-S(a«fe afSJocaler": a e o, tilbel« 
(navnlig i ©ermanift og Satin) tillige i u. — 8@lbgamle Oioergange af 
3)i^]^t]^ongeme (ai au) tit enfelt 8^b feeé natonlig i ©ermanifl (t af ai) 
og Satin (@^. unus = germ. ainas: een; vinum = j^oivog; duco = 
gemt. tiuhan: jiel^en). 

5Raar t. ffijf. i Orbtogen« førfie Slrtifel: %a, tilføie«. „førgerm. 
aqu-, fom i lat. åqua*, mene^ altfaa: ?la (ber gb. l^eb ligefaa, og 
germ. l^eb ahw- meb en Snbelfe) løb i førgermaniff Jib (før be ger^ 
manifte $ooebeienbommeIig]^eber toare ubtoiflebe) fom åkw- (etter, meb ben 
minbre frafløbenbe romerfie ©fritjemaabe, åqu-) meb en (Sribelfe, fra 
l^t)ilfen l^er bortfee^ (til Sttnftration tjener lat. aqua). Wfnttfitttht Øproønatine ere nemme: 2). (b.) o: S)anff. <St).: ©tøenff. 
iRff.: iRorfE. 38L: 3«Ianbff. £.: X^bff. ©t: ©øit^bff. mt: ««ebcrti>bff, bcr alm. 
anføre« f:|)ecificcret:^It.: <piattJ?bff, ^oII.:^oKanbff. S(.@.: Srngetfajrip. (g.: @ngclff. 
@ot.: Ootiff. ®crm.: ©ermantff (tocb conftruercbe gormer mene« ba Urger* 
mantff); almcngerm.: atmcngermanifft (d: forcltggcnbc i 2)., @to., Sfiff., X., (g.); 
gørgerm.: gørgcrmanifC. gr.: granff. 3t.: StaUcnff. 2at: Satin. 3nb.: 
Snbiff. — ® foran bet^ber gammel, @f.: ®b.: ®ammclbanf!, ®^t.: @ammel* 
^^øit^bff, ®. @.: ©ammclengelff. — (Snfeltc ®ongc ttlføte« ^ i 53et. n^, (gj. 
1»^t.: 9i?t?]^øitJ?bff (men Sflt Bet^ber fnn S^cbert^bff). 

Oftere beni^tte« Sigl^ebStegn mtUtm to gormer for ejr^ré« at Betegne 
bem fom :|)araffete (iffc ben ene kant fra ben anben; @j. fe 2Car, Slngcl). * ®og gjcngitoc« i lattnffe ©ogflatoer degnene for ai au trabtttonelt toeb 
go, ifølge braminerne« Ubtale af Olbtnbiff (@anffrit). — „3lt)efita"=* 
<S:|)roget ^ar baabe e og o af a. f Ho; gcrtn. åhw-; got ahwa (SJanb), gt. S(^c (SJanb, glob); førgerm. fiqu-^ 
fom i lat. aqun. (Sf. unber 0. 

9la^\t)n, ^jtcb; ^ræfijr og gb. ^ræ^jofition (fe paa); ^n bortfalbet; fcc« i 
ben fra £. laattte gontt ati. 

aoben^ gb. o^)ctt; i^arttci^)taltf ormet; (om i @Iegt meb op?). — aabeuBar, 
fe ^bar, 

9ta^fe(, 9^ob fom i æbe (germ. dlobform 3t). 

Hag, gb. Of; germ. ølobform jfik: t. 3o(^, e. yoke; førgerm. Siiobform 
jug: lat. Jugum (inbri^Het @uffij i ju-n-g-ere) (j ombannet i ^vyov, ^évy-w^t 
bette af fRobform jaug-j. 

Hofler, gb. *Ofer. 3 got. wokr-s, gl^t. SBuoc^cr (nu SSud^er), fee« germ. 
9lobform wck; cf. germ. wåkanwok (toaage; op^aa, føbe«). Ofcr i S)., ^^., 38t. 
(okr, i!!e 6), @to. (nu flatoet ocker), maa enten inbel&olbe en f^eciel gorfortelfe 
(0), etter fiaa for wjikr, af ben anbcn Slobform. SBor Ubtale, langt aa, er 
^ngre gorlængelfe. 

oal^I; Urform s (re^robuceret i )}ort al^I). 

Hal ($(cngfel af SJibie; SJaubb^r); germ. al- (t. S(al, e. eel). 9fiaar ben 
nærltggenbe ©amftttting meb éy^^Xvg, anguilla (3lal) nu atm. o^)gttoe« fom 
:|)]^onetif!t uf anbf^nlig , fi^ned ^anbbt^ret, fom (Sirunbbeti^bning , at maatte cp^ 
gitoeg. 3 ^ft. Bet^ber Wlau. 3lal beSuben: ^pxxt, famt (Stribe (^enab J&efle*^ 
^Ht ^<*ft SWf 5«^^ i SJanbbunb, SJanbløb; gem. 3(al: Slenbe, gure, ©aanb^ 
^m (xth giffen). (S3et. gure, Ølenbe flnbe« ogfaa i b. ©ial.). 2)ennc 9l(EHe: 
@:^ire, ©ræ^blab, @trtbe, SBaanb, 3Sanbbt?ret, funbe maafle tænfe« fom Slff^b«' 
form al, txi SSb. germ. ålen 61 (føbe, nære), nfl. aU ool;? 

Hal (*ren), totft laant fra ^It. gem. Slat (^t. 3l^Ie). W* *ar. a»a8c. 
al-r, ^toortil i 2). ne^^e toilbe ftjare inbføbt gorm mtb aa. (£f. inb. ara (@^I)^ 
9lob ar (^a«fe, føte). 

Hanb, gb. S(nb; *b @ufflj; SRob an (germ. og førgerm) fee« i got. anan 
(aanbe), lat. animu8,-a, avsfiog. tCot. ®crm. jar- (t Sa^r, c. year). Wlan regner bet = apog, -a, lat. 
hora (h af J, o af s). 

Hare (at ro meb). 3 ^% Star. 3følflc a. f. ar (e. oar) urgerm. air-? 

Vare (8(obIar), gb. fiah^xt, @erm. 9{obform ath-, ifølge l^t. 9ber 
(men ad- ifølge a. f. ædre;?). ath- blider førgerm. at-; cf. ^rop (fjerte). 

aat^U, aar\)aagen; germ. 'Stob air, fom 1 1. erji, e, ere, early (o: aar*Iige); 
@ub|l. *^ax, f. arilb« 2:ib. 

Htt?*fag (nu*)ærenbe ©et^bning fra 2:.); $r<efij fom i Orloto, Orlog: 
gb. og ^(t. or*, it. urs=; ft). ur enbnn $ræ^of.; germ. (og got.) us. @e er*. 

Hof; germ. (og got.) åns-. 

fO^t, gb. *S(^e. i^aant. ^ertomft ubefjenbt. 

fløovre, gb. Stgborre. SCg* nbefjenbt (@ibeform tit «hw? fe 3la); *borre 
= en ©urre? 

fUi^t (Sliget«), ttfh\t. @t. Stal^te (gorfø(getfe). ®enn. aht-. «. @. oht 
maa^t famme Orb, ba germ. a enfelte ©ange blit>er tit a. f. O [for at nnbgaa 
bette, ber ftriber mob be mobernefle S^eorier om germ. a, o^flille 9{og(e 
germ. anht-]. 

ab, gb. at (fom i (g.). 3 ^\t. og @to. nu aat. = lat. ad. 

»bel, ti?bf!. ®b. ^>ar ^ræfif abet* (@^ ^bti^, ^oijebbv). ®erm. 9lob* 
form ath. @c Obel, ccbel. 

af = l^t. ab (altfaa germ. ab), e. of; laU ab, aao, — llfbifit: nt. ©id^te 
= l^t. ©eid^te (@frif temaal), af o8 (o|>r. for gøier?) brugt for SlBbitte. — af s 
battfe: t. banfen. — aflang, Otoerfættelfe af oblongus. — Qfffeb: pU. Slffd^eet 
= ^off. afscheid. SCnben 9«obform i bt. Kbfd^ieb (gl^t. *fd^tt). ®erm. 9lob skith- 
skaith- skTd-; :jjrimair 9lob ski (fom i lat. scire), meb ©uffljr germ. -th, før* 
germ. -t, forffieHigt fra -d- i lat. scldi ecindere (btoillet berimob mobf\)arer -t- 
i germ. skitan, l^t. g). 

Kften. ®erm. 9lobform ab fee« i ^t. Stbenb, a. f. æfen (e. eve); feer ub 
fom SlfC^bSform til ab (af); om «b inbel^olbe« i Siften, eller om ^er er gorfor* 
telfe, fee« if!e. 

age, gb. afe oo! alen (ft>. nu åka); germ. akan ok; førgerm. ag ag; lat. 
ågo fgi (brite). 

5fger, gb. Ufer (ft). nu åker) = lat. ager; 9lob fom i age. Opx,: ^M at 
britoe (t)»ag) |>aa? — ngetmaatie: agrimonia baniferet. 

Ugetii, gb. SWern. 9lob fom i age, Siger. fOpx,: gøbc ^jrobuceret l^toor 
$toftg (f^ecielt ©toin) brioed? 

fCfin (Soffemab); ligl. i @to. og ^ft, 9tob åg, førgerm. agh, »cl fom i 
lat, ég-?re trange til; ax-i^vta Sprang. (5f. bog ogf aa @gg. 

9ie^, agte. 3 ®b.: a!te. $el bog tibfig laant fra t. ad^ten, ba olbgerm. 
ht ^09 09 blitoer til tt. 9{ob ah; feeø i got. aha, ahma gorftanb, Slanb; før* 
germ. ak; cf. ocolus og JØie. 10 

agtev, ^It gorm ad^ter af after. ®e atter, efter. 

«a(|H8, plU @uffly ^ati^tid^ = l^t. l^aftig. 

Hønrf {!a( isære fommet, gjennem f(av>tf!e @|>rog, fra Orienten. 

m^ne, éaan af t fO^n, før Kne; cf. (Snlel (og lat. anus, gammelt gruens 
timmer). 

m^oni, t^bff. Ølob åh famme fom i kt. ac-er (famme 2:ræ). ®uf. s*orn 
= be 2, ber fee« i tat. Stbj. ac-er-n(-u8). 

of ! toifl (aant fra ^\^h\t. 

afanet; er toet at flille gammen meb nfl. ^bt). aa^^Iatst, og gfto. Stbj. afæt)en 
(fremfufenbe), af ^ræfij aa^ og et 356. fatoe (bt^He, ogfaa gramfe, tooere itorig). 
2^faafalb er ata'ott ^o9 o9 attraperet af a^et, ba bet 6ruge9 i SBet. bagtoenbt, 
feitet, fom om bet ^ax af^atøet; men aU Mxibt ntppt funne fortkred (Innbe 
f. (5jf. iffe toare = awk- i c. awkward). 3mib(ertib angit)e«, bog fun efter 
aj^otl^, et forbumd ^bj. taa, fom flulbe Bett^be bag)>enbt (?; (Sonjectur af iD^ot^?). 

m (W), Sll^ebe M man ibentificerc meb ft). alf (t. «Ib), ber bl. 3(. be* 
ti^ber ^alfunberkg ((aant af lat albus?). ^et^bning gaaer maafle an (ffjønt 
m er mørf); Ubtalen (langt a) ftaaer imob (cf. $al(^), ^alM, ®ul(to), @øl(to), 
@((to)efo(f). — Sll^ebe funbe tænfe« contral^eret af Slbell^ebe, og 211 ejtral^eret 
fenere. 

al. 3 Olbgerm. ffjelne« al- og al-1; jtbpe gorm, ben betoarebe, ^ar et 
@nfly (a«flmileret n?). ^ræflfet aHer* er gammel ®en. $(. — almen er nt. 
attgemein (*ge* ubelabt for at omgaa: gemen) = bt affgemein; bet l^ar for^^ 
trængt gb. almen(n) (fort e), af iD'{an(n) (o: iDi^anb), ^t)orti( ^ører alminbeliø (for 
a(menneUg), og maafle fllmitibiito (^tmenning); bog er bet )}anf!eligt at ^en^« 
føre t. ^Kmenbe (forl^en ogfaa ffretoet ^Umeinbe) ti( iDi^ann (ber git>e9 et gt. og 
l^ott. S5b. mennen: britjc ©efie). — 3 fOmut inbel^olbe« et @uBfl. *aWuge 
(3J{ængbe); nf!. irøuuge, irøuuga; 9tobform mog. — ^Øtior inbe^olber et (Subfl., 
ber ifølge i«I. alvara flulbe ^>at)e famme 'Stoh fom Hbj. t)aer (opx, fort a). SfJoglc 
mene, at alvara o:|>r. ^eb alvåra (tangt a) meb famme !Rob fom i gt. alltøaar 
(Belt fanb; = vérus). — alfPen^ beti^ber: af enl^toer %vt (a(« ^jøns); gfto. og 
gnff. alldfona(r), fom af et ^on i ®enit. 

fttbut, ftttn inbel^olbe gorm af famme fRob fom i oXavij, lat. ul-na (t. 
@IIe l^eb før @Ine). (gr. aune er kant fra ®erm.). 

fUhtt, beflægtet meb' ælbre, t. ait, oft). 9tob er al, famme fom i laU 
alere, nff. ala (nære, føbe). — aldrig er gammel 2)atito J^eraf + negtenbe @nffiy 
^g = i8l. -gi (H 2:ib iffe^. 

Ulf fan for gormenø (Sf)^(b 'oæxt iaan af :|>It. ^(f ($L ^It)e), men er 
ttel tillige ?aan af x9l alf-r, »eb 2)«i«forftaaelfe ubtalt meb f. Snbføbt goym 
^»a\)e« enbnu (genititiff) i eitoer^ige, ©aefolf. $t. er: ber %lh (mp) og bie 
^Ibe; i ^oeft bruge« $1. (SIfen, kant fra e. elf (^I. elves). 9lob fom i kt. 11 

albus (efter ^oqU fom t ^rl^^eibe, af $enf^n til inb. rbhu b^gtig, ogfaa et 
mt^tl^ifl ^æfen; l^er^^eb ^ofhttered (S^altnittg i en germ* 9lob). 

mU (@øfugt) og OTffe (af ^rageflegt) gjenflnbe« i ^It* 6egge fom »lefe 
fLlit, og regnes ber for ^emtnutb af élbel^etb. 3mib(ertib flnbeø ^(fa {<Bø* 
fngl) i ^% 3«t., @t>., og auk i (S. mt\aa maaffe bog 2 Orb? milt er tatt=» 
fatb ^)tt. S)euitnnti». 

éHntidfe: gjennem 9^omanifI tnbtoanbret græff Orb (aXeijuodvv^), 

Iltter er (at. (altare). 

WnhoU, 2aan af ^It. ambolt ^ for ^nbolt, forl^en ^neBelte, ](>bt9 Ifle Seb 
er ?r(EJ|)of. an, bet 2bet ilfe oJ|)I^fl, og »el = bet i e. anvll, men IftU forffjetttgt 
fra bet t i^t Slmbof«, 

Wnmtj »el, fom iDi^ama, o:|>flaaet af be førfie (Statoelfer, $ørn pvohnctxt, 

Want, 2aant af t %mt, ttbUgere SCmbet; i g.germaniffe @^)rog: andbaht 
(Sienefle og 2:iener); af nioi« Oiprinbclfe; antage« af be gleftc for et germani^s 
feret celtijf (gattif!) (£om^)o|itnm, ber tjibere foreligger fom: @mbebe, ft>. 
embete, nf!. (Smbætte. 

an Saan af t. an, gt. ane. = av«. (Se aa*. — 9lf (£om^)oflta ere nogle 
l^elt tl^bfle, fom l(nbagt (benten), ^n^ang^ anmadfe i'SJla^), anmobe (pit aw 
moben), annamme (? t ^(t. Ian treffe« et annamen for annemcn), t(nf!gt {plt 
STnftd^te), Stnjlalt (flellen), antafie (tajien, opv, romaniff: gfr. taster, af taxare, 
af tangere), antreffe; anbre ere O^erfættelfe og @ftcrgiørelfc af t^bffe. — VnftioVr 
gb. Stnbftjar, tnbe(>oIber et anbet ^ræftj (cf. antborbe). 

fitib. at *b er @uffly (SRob ån) fce« af %. @. ened, gt. «net, lat. 
anat^is C^flcm* anas). — llttbtif er ^aan af plt STnberif, @uffij fom i SJrebcrif, 
af ftbj. riif (rig, mægtig), ber l&ar fortrængt et ælbre af lignenbe ©ett^bning* 
2(nb*refc CStoh fom i lat. reg-ere?), e. 'drake; i @t). gjerne omfortodet til and- 
drake (ttnbbrage, 2)ragc, treffe« ogf aa i ælbre 2).). „Slnb": iBltgente: Segenbe. 

anben, gb. annen, adftmileret af anner^n, 9lc. Wla9c, af anner, olbgerm. 
anthar (beraf t. anber^^; men e. other: -n- eliberet), førgcrm. an-tar, af 9lob an 
mth com^aratibt @nfft^ (famme fom i lat. aUter t)eb fRob al). 

oiie^ ?aan af t. alenen. 9lob falber formelt f ammen meb ben i Slanb 
(8lnb, anben, Sl^ne, an, m. ff.)- 

cttø^'brt^flct, 9(tloe (l^o8 ^efle); cf. nfl. Slbj. ang, t. enge, got. angwu-8; 
germ. ^Robform ang-; førgerm. angh-, fom i lat. angustus, inb. anhu (fneber). 

Kttgel (©inlel, ^rog) almengerm.; = lat. ang-ulas (iffe laant fra 2at). 

fln^tv; parallelt meb lat. ang-or (angere, angustus); if!e ^aan. 

Iltlgfl, Saan fra S.; Beløber iffe i St. at bære Saan fra ^at. (ang-ustiæ). 

anfe; nf!. og fb. ^ial. anla (be!tpmred), ^nf (©efl^mring) ; :plt. anfen 
(flønne); fft anfen (loe^flagen). 9lob ang + @uf. -k-? 

tofcl; i Z. dnUl (i ®t. ogf aa 5lnfe); i!fe o^li?ft (muligen forbiffct 
(Eom^ofttum; cf. a. f. on(d)cleow, m. iØJ.). 12 

Vnfet (tt( &ib) i (Btxm. iaant fra lat ancora. 

Unfet (Wtaaf), Iaant fra 9^t; (Sttfm. uBeljenbt 

anttMftht, gb. anb«tt)orb^e; ^ræfi^et nu germamferet; toaxh\ft (= ^(t 
»crbcn, toarbcn) fnarcfl af fammc 8lob fom t. »erben, b. »orbe (f. b.); t 
((BtQtn)toaxt, j^toiirt«?; got. 3lbj. and-werth-s, \9l 6nd-verd-r (toenbt imob). 

f^^ptl^n, t; :^rt ^pptl (^t. ^^fel); 2bet ©t^fle anfee9 for at inbe^otbe 
9{atonet (S^tna (efter ^nbre SO^edflna). 

Ur (i ®t. årr); flaaer, ifølge tøL orr, for germ. årur = tnb. arus (@aar); 
cf. ap't^uevog (Brubt)? — ^(t. 2lre er ioel fortoanjfet af 5Rare, 9iartt)e (= ^t» 
^axhi), tfaafalb utoebfontmenbe. 

fUbtiht, 2aan af t. ^rbeit, ^toortil Silftoarenbe ftnbes i øDrtge g.germ* 
@^rog, og i @to. enbnu arfvode (gb. 8@rtjebe). 9lob. germ. arb, førgerai. arbh 
(cf. unber aif); 2bet geb iHe Pffert ep\\)fL 

org^ atmengerai.; tf fe totbere opl)^\t [ha førgerm. gorm blitoer argh-^ 
minbed man be(d om opuset, btl9 om apxatog]. — arrig: :|}^onetif! Ub^^ibelfe 
(fom (Sorrig af ®org). — ©eritatum: ærgre, ?aan af t. argern (af (£om:|)arati^ 
Srger). 

fitlXbé^Z'xh; gb. 9(r«etb(e) $@relb(e); og fnareji <Sammentræfning til eet 
Orb af et enb ælbre *2lar aibe o: @ubjl. SCar (cf, aarle) (i«L år) ©eg^nbelfe 
+ ®en. ^L (®ram. § 177. c.) mt)t, af 211b, nu Olb (Sib): Siber« Op^^aa, 

en Urf, germ. Saan af kt. arca (^aSfe). 

et llrf, Saan af lat. arcus (^ut). 

Urm; almgerm.; gjenflnbeø f. @y. i lat arm-us (@fu(ber; 3iob «r?). — 
Wmbttj^ [^brøfi], iOaan af t ^(rmbrufl, Omfortolfning af arcubaiista. —Qttnu: 
oml^benbe ^ert))atum (l^ar altfaa engang \fa^t ©nftjr -i-). 

arm, almengerm. (9^ob ar?). Ilrmob er 8aan af :t)It ^rm^oot. 

«rite, gb. *2(ren, = i8l. ar-in-n (Slbjieb), gt. 2(rnn (Xerf!egult>). 8lob 
fom i (at. ara, area (l^ioilfe 9^og(e bog forbele :^aa 2 9{øbber). 

Hr^ie?; „uben ZnM et ^alt)eret Orb: @r6grinb" (». @. O.). [iWan 
funbe i Z, tænfe pg aJii^forjIaaelfe af et ^)It. dxp; men et faabant finbe« iffc 
l^od iSttbben]. 

fM, axtt, artig; Saan af t. ^rt &c, ber er af ut>i9 @tt^m. iD'^aaffe 
Saan af (at. ars: art-is, ^tormeb bog i^od. aard, ^(t. arben, arbid^ ftemme flet. 
®erm. ar-d- (^(øining, ^(øie(anb) fi>ne8 l^er for fjernt i 33etJ?bning (om 
maaffe: $(øie(anb: l^anb af rette 93ef!affen]t»eb: rette @(agd: (S(ag8?) 

firti, almengerm. (t. @rbe, meb Om(vb). 9lob arb, førgerm. arbh, fom i 
op^-avog, (at. orb-us. 

fitt>t ($(ante), gjienftnbed i iRfl. og ®ft). )^e( af (at. arvum ($(øie(anb): 
anagallis arveDsis. 

afe; cf. nf!. 2(8 (@torm, XummeO, afa (florme, floie), „fiærft" 336. afa oo» 
(brufe o\>; f. 08). $(t. af en (robe i @nau8) funbe tocere bet famme Orb; bog 13 

t)tlle t)^b{!e ?tng))ifler afCebe bet af ^a9 (^abfel), i i^MUt %alh bet er et anbet 
enb btt norfie; om bet banffe er kant fra ^It., (an ntppt afgjøred. 

Hfm^ Saan af lat asinus. 

[„3lfer" ffal gjengite M, æsir, ^l. af ås-s (germ. ans-). @fu(be i SDanf! 
l^ebbe ^9 ^fer (eller %a% Safe). Stammen Wontt i (Sdbern, (SøftI = x9l 
Asbjorn, AsketilL] 

9lff, @f7 (^ræet), almengerm. 3f(e beflemt gjenfunbet ubenfor ®erm. 
(maaffe i ©latotj!). 

Uffe, alntengerm. (got. azgo afioiger i (Sonfonanterne). (Sti^m. ttte t)ibere 
epl^ft meb (Si!!erl^eb (man ^ar tænft paa fRoben i lat. ardere). 

Wfp, ^p, almengerm. 3!te )>ibere forftaret (man ^ar tænit ^aa 9{oben 
i lat arb-or). 

at ælbre gorm af ab (®ram. 183) (i @i). att i)eb 3nf., åt fom ^ræ^.)- 
— (Sonjnncttonen antage« gjerne for et anbet Orb, germ. *jat, formentligt ¥ron, 
iRentr. (@nfelte totøe fætte ben = thai d: bet). 

aUttn o: 8 + 10 (gb. *tan, ft). *ton, l^t. ^^gel^n). 

attn, toeb 2(gjtmitatton, af after; cf, efter, agter. 

atstraa, gb. tl^raa (længes); ^ræfijet enten = ab eller = aa. 3 @to. 
nn åtrå. 

att! t>ift laant fra X,; !|>rtmatrt Sl^bfignal. 

atie, gb. age; e. awe; gjenflnbe« i flere g.germ. @^rog; Siiob germ. ag; 
førgerm. agh; cf. a;^og (@merte, @Iræf). 

atiet, forl^en atotg (fom i @to.); beritoeret fra af (loenbt fra). 

9tiin^, gb. 3lf*un*b. af unne, nn ffreioet nnbe (cf. Slb*gnnjl), — 2t^inb=^ 
ftjolb ifiar fortrængt SCtoigffjolb. 

Hol, atole; A^ @nfftj; 9lob germ. ab; toel famme fom i ©to^^ne, ø\>='e; 
muligt famme fom i lat. op-us, inb. ap-as. 

fløttsbøg? (Omfortolfning af t. ©age^, $ain?©ud^e?). 

fim^tt, gb. *2lgner; almengerm. (f. @j:, t. ai^nen, gt. Slgene, e. awns). 
3iob germ. ag, førgerm. agh; cf. a;^ij, 

Hy; ^« @ufflj, i X. og (g. blei)et til ^r: gt. Sl^*ir, @]^*ir, nu Si^i^r^e, 
^It 9la*r, Ijioff. aa-r, e. ea-r. @erm. Sl^ob ah, førgerm. ak, f. ®j. i lat. åc-us, 
-er-is C^Tc^^pxH), åc-u-s (ijf^aal), 5c-er (fCar^). 

$I;rr ^o« o« Saan af t. 9ld^fe og lat. axis. 3 £. ntppt £aan fra iOattn. 
^erm. SRob ah, førgerm. ak (t SBet. bore?). 

Hyel, fto. meb „h\^h'' Sone, fom gammelt 2tlatoelfe«*:Orb (isl. oxul-1, 
WlaicJ); flnbe« ogfaa i anbre germ. <BpxoQ. @r loel Uflebning af foreg, (]^\)ilfet 
berefter ^o8 o9 forftoanbt, og fencre laante« tilbage). 

fif ti (@fulber), fi). meb „^øi" Sone, fom gammelt ljlatoelfe8*Orb (i8l* 
6x1, gem.); finbc« i anbre germ. @:prog. SWaa muligen jliffe« fra be to foreg.?; 
og ifaafalb regne« til 9lob førgerm. åg, germ. åk, beiocege? ((5f. lat. axilla, ala). 14 

fdaab, gb. ©aat; gcrm. bait- (Stftvbgform tSlæflen bit- bait- brt-, førgerai. 
bhaid- bhtd-, f^altc, Bibc; attf aa cgtr, fnattet ^ræflamtnc ?), foni fee« af t«r. beit 
(©ibefortn til båt-r), og af S[. @. båt, c. boat. SRt. «oot (i $t. kant fra iRt.) 
feer nb fom kant fra @. 3 9lomanij! (f. @j. bat- eau) er laant fra ®erm. 
(SRoglc »ittc mi«tænfc Orbet for at »ære uøermanifft). 

boobe, nu %hi>., i ®b. Xakrb meb ©et^bn. 'Begge' (f. b.); a i Sf^orbif! 
lommer ^er af celbre ai, ifølge t beibe (e. both, i ®. @. bathe; mulig kant 
fra 2)anj!?). 2)enta(en er @ufftf, ifølge got. bajoth-s og, uben ©uffij, bai 
(2Cc, bans, 9ficutr. ba), S(. @. bs ((itoormeb fi^ne« at falbe fammen 2ben @tai>el|e 
i afi-ipo, lat am-bo, &c. ?). 

Oaobe, at Baabe, maa, ifølge ftt aa, toære Saan af nt ^att, baten {nh^ 
taleø meb aabent o). @t gb. $ate, Bate meb S^b a (fom nf!. ^ate, Bata), 
\)MUt i (SIrift ille lunbe ffjelned fra bet kante, Dtlbe nu ^ebbe 8abe, at 
Babe; St^belig^^eb \)ax t)el altfaa l^jul^^et ben kante gorm frem (^billet $enft^n 
i!!e gjelber i @to., l^toor JJorm meb å: båta, ligelebe« nu Bruge«). 9lob båt. 
fom i Bebre. 

©oaf(e), Saan af nt ©a!(c), friftf! gorm, o^r. SBafen. ®erm. bauk-n- 
(£egn); beraf regelmæøflgt g^t. ^ouc^en, a. f. beacen (e. beacon, ^'ooxa^ to 
beckon), ælb^e nt. ©oofan. 381. båkn l^ar mob ^tegelen å af au. @e SBaun. 

Oaat ginbe« ogfaa i 3t. @.: bæl. (Seer ub fom et germ. *bal, før^* 
germ. bhal; A tunbe toære <Sufft;: [cf. sp^g, ^atvai], Strnxht ogfaa tænfed con« 
tra^ieret af et germ. *bahal, førgerm. bhakal; cf. lat, facula, 3)emin. af fax. 

Øaanb, gb. ®anb; fe Binbe. 

a5aar(t). ®erm. Øtobform bar-. @e Bære. 

8)aa$ (SWaSc), fom t. ©anfe (gem.), af germ. ©tamme bans. 2)er 
citere« et inb. bhasa- (@talb), li)toori -n- toet er eliberet. 

boble [Batole], toibtubBrebt Onomato^oieticon. 

©ab, ®erm, båth-; -th ©uffij? S^ogle tro at gjenfinbe 9floben i t. Bfi^ien 
(toarme, rifie; «B* 'fun ort^ogra:|)^>if!t)? — ^Babjfjær omfortoKet af ©artf (iberer 
(forbi man forbum lunbe faa ©arBer toeb Sabel^ufe). 

©ttfi, gb. ©af. — iOagborb: fom ©tJ^rmanb, toeb ©fiBe« forbum« 3nbs= 
retning, toenbte Øtt^ggen mob. — baglcmbø, o^r. s:iceng«. — bagoaffe: ^jU. 
toafd^cn i ©et. fnaffe; ©aftoafd^er. 

boøe, gb. Bafe, almengerm. (båk- bok-). gørgerm. bhag-; cf. pctyo (meb 
Sip^b a). — Stemmelig forælbet 2)eritoatum: Øorgt ®e Bajfe. 

Øal (53ugt), gjennem £. fra 9lomaniJ!: fr. baie, famt kt. (og it.) baia. 
(Sf. Baiæ. 

fdai (Zøx), af fr. bal, af kt badius (røbBrun). 

hal (Brafe B.), at Batle; kant fra (S. (back = Bag). 

fdaf (@!iB«beI), l^o« o« laant fra ^t; utoi« O^rinbelfe (cettiff?). 15 

SBaffe (?5ræfcntcrB. <fec.), \)09 o« kant fra 'iflt (©af); i fent Satin ^atoe« 
et bacca (SJanbfar); antage« for (Sti mcb forcgaacnbc (cf. ©æffen). 

»affe (©øt), toip (Set meb «anfe (nt a«ftmtleret). 

ØafMfe, $?aan af ^It. ©adfel«, af baden. 

8)al (i SBittarb) ?aan af fr. balle, ber er ?aan af t. ©att. 

»al (2)anb«) 8aan af fr. bal = tt. ballo; utoi« O^rinbelfe (cf. lSaUii;eiv). 

løolbe (gobb. <fec.) er ne^^e STnbet enb bet t. ©attc(n) (fe ©atte) i f^eciel 
2[n»enbelfe. 

fdalbttf Balbre; i $It. Balberen; feer ub font SCff^b txi bnibre (laant?). 

^aUaft, ^0« o« Saan af nt. ©attajl 3: u^rofttabet Safl; ^It* ^ræft^r ba(^ 
(cf. isl. bol, g. e. bale) d: flet. (©agiajl, ©arlap maa toccre Omfortolfntnger). 

fdcMt ($areb.), Saan af t. «aae(n), ©tbeform til ©aff (altfaa egtr.: 
rnnb $a!fe). (gr, balle er laant fra £,; e. bale fra gr.). 

fOdOit, Saan af nt. ©aHie, ber er Saan af fr. baille, i {en Sat. bacula, 
ber Innbe toære Satinifering af 53af(fe). 

balihitrig, Saan af nt. balfturid^ (ii), flem at flimre. $r<efi; font i ©aHafl. 

baltre, boltre? t feer l^øiti^bf! nb; cf. :^oItern; $It. ^ar balberen og 
bulberen (batbre> bnibre). 

9)aiitfe (©iørn), gb. *33angfe; = nf!. ©angfe (©iørn, egtL 2)aj!eren), 
meb 35b. Bangfa; 3teratii) af Banga (flaa; anføre« if(e i Sflft,; flnbe« i 3«!.). 

IBaitb, Banbe; gb. ©an(n), Banne. ^(mengertn. (om truenbe ^roclama). 
©jerne antage« s^nn^ for @uffiy, altfaa ba, førgerm. bha, for SRob; cf. pijui, 
lat. fari. — 3lf germ. Bannen fommer fr. bannir, it., meb tilføiet d, bandire 
(attraperet af banda?), $art. bandilo, (erflceret freblø«): ©anbit. 

Øanber ^o« o« laant (gjennem Z.) fra 9^omanifI: fr. bande, it. banda, 
ber bog feb er Saan fra ®crm. (t. ©anb, got. gem. bandi; el. bandwo?). 

Øane, Saan af t. ©al^n, gt. ©ane. (Sf. nf!. Bana nee ^a!rn ,,t}el for 
Babna": Baba, flaa, flam:^e, ælte; germ. båd-. 

Øane^iD'^anb, ^øaar; gb. ©ane (^øb, S)øb«aar{ag, SDraB«manb). gør^ 
germ. bhan-; cf. ^ovog <fec. [„Sunggrammatitere" henføre berimob til ^fovog: 
cclbfle Ifit. ®unbia, i«l. gonn-r, ^am^).!] 

baiifier ti^bff, af Be^ange (ifører til eng, fnet^er); %hM., ber f enere ogf aa 
Biet) til 5lbi. 

en Øanf, af fr. banque, af it. banca, af t. ©anl (©ænl, altfaa Brugt 
om S)i{!) ; i X. falber bet laante Orb fammen meb bet o^rinbelige. 

JBanfe »el = ©aHe, Befl. meb ©ænf. 

banfe; ^U @uffij; cf. i«l. banga (flaa), e. bang; fto. @uBfi. bfing. 

Scanner i germ. ©prog laant fra gr.: banniére, it. bandiera, ber antage« 
for bannet af et germ. JOrb, fnarefl got. bandwo, $:egn, ^>ti« gorflaring er 
Dmttifiet; etter ogfaa af t. ©anb {^imptl?). 16 

bav; ^bt>. bare; Bf>. at 6are; «r mened (ifølge et flatoifl Drb: bosu hax^ 
fobet) at t)ære førgerm. s. 

sbor, @uffly, af 9lob til Bære (o^r. SRobform bar) (cf. lat. frugi-fer: 
frugtbar); laant fra Z. — Snbe^otbe« ogfaa i aabenbar, ifølge Otjantiteten i 
g^t. offenbaar, «bS&re (eller9 bat>be %bl bar Ijier 'odxtt tfttifetigt). 

^athttt, gjennem X, af fr. barbier, fent (at. barbari us, af barba. 

Corbcsr (é^alb.), egtl. "91 ©fjæg, ffotL. $r. baarden (bi)oraf i ©t. er 
latoet et gem. ©arte). 

©arf (paa Zvæ); inbføbt; feer ub fom ^CfC^b tit ©irf; maaftc o^r. 
SBirfebarf? man anfører et inb. bharga, en SBirleart, og bend ©arf. 

Øarf (gartøi); i ®erm. kant fra 9tomanif! (barca). ^erfomfl nep^e 
fifler; »(1101111. of baris (Propertius) : fiaptg: of Egyptian origin, Coptic barl, 
a boat*. 

IBanit, finbed i abfiittige germ. <S^rog; ^m flffert <Sufftjr; attfaa SRob 
fom i bcere. 

batmWertig, forbarme, Saan af ^It. barm^ertid^, t)orbarmen; i^tn^øxt^ 
af 92og(e ti( 8arm; men ba be i X, ere ot>erfatte fra misericors, miserer!, 
maa be inbe^olbe arm (miser) meb ^ræfi;: bes«. 

Øartt; *n ©uffljr, af bære, Øtobform bår-. 

SBarrf; gjennem X, fra fr. barre, ber maaffe er celtif!. 

»arfel, gb. ^axm^m (®i(be). 

barff, fra 2:.; »»f! (effer ^t) @uffijf; fftob funbe ^a«fe txi ben i bar, t 
bare, i gb. bærie (flaa). SWaaffe egtl.: toiffig til at flaa? ef.: fom man. ftaaer 
fig paa? Ogfaa funbe tænfe« paa ©arf? tbi SRff. ^lar et berfjen: „fmagenbe 
af 53arf, ^>aarb, tør, barff". 

©art (©affenb.), ti^bff. ®erm. bård-; førgerm. bhårdli-, i gatin omfat 
til barba (cf. verbum meb b af dh, nemlig (get mth: Dxb, SBort) meb Ifte 
2(f:|)iration oijjgitoen. 

93a9 (@temme), romaniff, fr. bas, it. basso. 

©aa (i fritte «.) af nt. «aa« (©erre; tel egtl. Onfel, getter); ogfaa 
laant i i«f!. 

baffe, «afl? Steratit) af et *bafe (f^. basa i)arme, flaa); etter af *babe 
(flaa, fe ©ane)? etter omfat af i>avt? 9'ifl. ^ar bafa, bafia, ba;:a i lignenbc©et. 

»aafe (©iørn, ©ilbftoin), gb. *©arfe; nfl. ©erfe, «e«fe (b^oraf i ^t^^ 
bober: @øbi«fe?); ^ifl meb Steratitofufflj af bærie (flaa) (cf. SBamfe; ©jørnen 
baffer; ©ilbft)inet fiøbcr). 

»afl; almengerm.; @uffij ^t? ^^? 3 ®bt, meb Slfl^b, ©uofl (©afi^ 
firif; toilbe i @b. bcbt ©oofl). éffc o^)lvfit)ibere; mærfbog: »A. S. bæst, a limetree, 
>vhence bast is made«. 

hattt, 2aan af t. batten (bctte antog ®rimm for aflebt af famme 9tob 
fom i«l. bod, @trib. SWon iffc fnarcrc laant fra fr. battre?). 17 

fdmn, rettere 53agn; gb. *8aafn; Ølobferm fom i ^avyo: fe ©aaf(e). 
hapt; t)ijt laant fra t 6ajen, ber anfcc« for 3teratito tit gt. Baagen 
(ftribe), men ogf aa funbe lommt af Baden; cf. e. to box. 3 Sflft. anføreé et 
i)a\a (flæbe, arBetbe), maaffe fra 2).? (5f. bafle. 

bes, t. ^ræfi?, ftoæHet af bi (nu i $t. bei). — hthttiht, gb. bregb^e: 

(forc)!afte = nf!. bregba, e. (up)braid; ^^h^ uttoit)Ifomt ©uffij; cf. fi>. forebrå, 

cg @ubfl. bragd. — bebage fig, Omt^bning af nt. bebaren (gjøre rolig), af 

ubefjenbt (gttjmologi; i @\). ffritoe« bedarra, ber minber om t 2)arre: bftrr 

(blitoe Xøxiitix?), — lieb?age, ©jengitoelfc af |)tt. bebreegen, l^t. betriegen (il); 

germ. 9lob drug- driug- draug-. — bebvøbe af )p\t bebrootoen (ubtal iJ) = ^t. 

ibctrilben (Stbj. triibe); 9lobform drob fee« uoml^bt i got. drobjan (fortoirre), 

^^ott. bedroeven (ubtal u). 3He funbet ubenfor ®erm. — befale af )p\t bet)alen, 

fCet gorm for betoelen; gt. betoel^en (jljule, otoerbrage), got. filhan (ffiule, be^^ 

^ratoe); inbføbt banf! gorm, fjæle (= isL fela) bctoarer ©runbbet^bning ffjule; 

flcrm. 9lob f— Ih. — beforbte, af nt. betorberen, ^t befiJrbern, af toorber. — 

begegne, t. begegnen, af gegen. — begetftre t. — begjorre: t. bege(]^)ren; Sftob 

fom i gjerne. — beg^nbe, Saan af :plt. begtnncn; germ. 9lob g— nn, i!fe oi^t^ft 

|>aalibeligt. — beljage, af ^(t. be^iagen; germ. 9iob hag hog, betegner S3e* 

ft)em^eb, fom i i8l. SCbj. hag-r og i ij^øitc. — ^el^oii, bel^øne af )()\t ©eiS^oof 

(= l^t. ©ebnf), be^ootoen (ubtal iJ); 9lob germ. haf hof, førgerm. kap kap 

(cf. ^ætoe, tat. capio). — belyænbtg af nt. be^enbid^, af $ant. — [bentttnret, 

barbariff ©jengiioelfe af t. bef lommen; ^x^ »eb 2(ttraction til lummer?] — 

beftyenf. iffe af gb. quæmlif, men ?aan af t. bequem (af f ommen, 9^obform 

quam). — Mxumttt, t.; fe dummer. — beletlig af :|)lt. belegeUf (af Uggen). — 

belemre: nt. belemmeren; cf. got. hlamma (Snare. — 93eleoenll^eb (l^t3oraf belet)en er 

cftral^eret), af o« ucorrect bannet fom „^aarbnaffenl^eb"; piller ftg, meb ft). 

belefvad (belefvenhet er toet laant fra 3).j nærmeft toeb &ott. beleefd (urbanus), 

beleefdheid (urbanitas), mentalt fni^ttet til leven (letoe), og toiflnof laant fra ^It. 

5BeIeefbi(]^]&eit „ba8 ftd^ lieb madden" (af leef = l^t. Wtl), — benauet af nt. be^ 

iiauiDen(einengen); 9lob fom i l^^t. genau; cf. nøie. — beramme af nt. bcramcn 

(i $t. nu omtt^bet til anberaumen); fe ramme. — berømme af ^It. beroomen 

(iJ) = ^>t. bertl^men; germ. @tamme hrom; Ifieri -m ©uffij:; 9lob hro; meb 

^uffij -th i ^robulto (9loIto), 9luboIf; meb -s i rofe. — SIBefPeb, beffeben af 

^It, ©efd^eet, befd^eeben, = i>t. ©efd^eib, befd^eiben (fe Slfffeb). — »effeler, af 

t ©efd^eler, af gt. @d^ele (©ingp). — beffiæftfge af t. befd^aftigen. — beff|are, 

^ebc af t. befd^eren, ^^te (^toi« 9lob falber fammen baabe meb ben i fd^eren 

ftjære, lix^^tf og meb ben i t. @d^ar, @fare; cf. e. share). — [©effttp (S^ebrag) 

af t. befd^u^):|)en (bcbrage), fra SSit laant i ©t.] — befmrre, forbum befnerie (fto. 

snån'a), of @nare. — ©eflatting, beflaltet af t. iøeftallung og antift $art. be* 

ftattt af beflelicn. — beflemme af )p\t bejlemmcn (af ^It. @temme = l&t. ©timme). — 

©eføo af nt. ©efef (Segreb); fRob fom i Ut sapere? — betale af :|3lt. betaten; 

2 18 

9tob fom i Zat — httta^U af t. betrad^ten (l^etante); )}ifl (aant fra lat. 
tractare. — httuttti? gb. tutte (ruffc) funbc ^ate antaget be*? Cutter ?aan fra 
9lt.?: i ^ott. ftnbe« betcuterd (f ort)irret) ; meb aft)i9enbcgorli^b: ^It. torbuttet^ 
\)t bertu^t (nu toerbu^t). — Ibetioagcn af ^(t. benjogen (l^t. getoogen, tncltneret; 
aftciegen). — beootfie af t. betoegcn („jiær!t", (get meb »iegcn, toeie, og„ft>agt"); 
i ©et *fonnaa tir ®iengtte(|e baabc af benjegen og, ifølge fto. beveka, af piu 
bett>eelen (ertoeid^en, gu @ttøad betoegen). 

Øeb, iffe gortfættelfe af celbre b. SBæb (Seie, ^i^ne; Tla^c, fom i«L 
bed-r), men ?aan af: ^It. SBebbe, ^ott. bed, (>t. f^jaltet til ©eet og SBett ®erm. 
båd-, førgerm. bhadh- [^itoorfor 9iogIe tænie ^aa lat. fodio gratoer], 

©ebe (2)t?r) (fto. 2)ial. bete), og at bebe (gilbe). ©bt. antage« at toært 
= nf!. beita (|e bebe, jage), (JEaufatito til biita, man er toet beriioeret af ©ub*^ 
ftanti))et. 2)erito. altfaa ubiø. 

93ebe (92øbbebe) gjennem Z, af lat. beta. 

bebe, gb. bibie (bebie) bab baabe beben; fto. bedja. ^Imengerm. @erm.: 
b— d: béd-(r) båd- bad-; gørgerm. bhådh- bhsdh-; cf. s-srai^-ov (Ijte af^)iration 
o^gitoen), nax^-oq, frod-'og (Sprang), nod-siv (begjære), inb. badh- ^lage, beftoærc 
(Ifle Srf:>). oJ|)gitoen). [9lu gjæng« ©enførelfe til nsid-o er falff]. 

bebe (jage) ^^r, gb. beete, (Saufatit) til gb. biite (bibe) (labe $unb, 
^aaben bibe^l^r?); forf^en ogfaa bebe^toæg ^aa®r<e« ((abe ^. bibe). SO'^aafEe 
er ^Ittt beb ^ro' famme Orb (labe ^eft bibe, æbe); bog ^asfer ^>er ogfaa et 
gb. beebe (= nfl. beiba*fl), (forflnfe, fortøtoe, foruleilige, anmobe), (Saufatiio til 
gb. biibe d: bie. 

9)ebinø, ^aan af nt. ©ebbing af ©eb(be); fe 8eb. — Øebtng omborb 
(e. bitts) er Del et anbetCrb?: »Sved. beting, 'whence beting-bult, Dan. ©ebing; 
orig. used on land for tethering horses .. from beta, to pasture, bait ..•. 

bebre, bebfl, gb. betre, befl; almengerm.; germ.Slob båt (førgerm. bhåd); 
Oml^b fom i i^ngre, jlørre. @e S3aabe, SBob. 

»eg, gjennem %. (nt. «Pef, l^t. ¥«*; ti?bf! «P af o« omfattet fom 53; t 
ji^bf! S)ial. bog tilbet« ?) fra ?at.: pix; ?Rob toel pi; cf. pinus. 

^eflge, gb. beggie; o|)rinbetig en ©enititi af 9lobform bai, fungerenbe 
iftebetfor ben beb baabe (f. b.) manglenbe ©enitib; tiblig gaaet otoer til at 
bruge« fom 2(bjectito (^^gg^^ er en pl^onetif! Ubtooeyt). 

betbfe el. beitfe er bt. beigen, (Saufatito til beigen, altfaa = gb. beete,. 
i«I. beita. 

betle, gb. beble; Steratito til bebe. @e betle. 

93elte (g^t. ©alg) maa Dcere germanifTt ^aan fra ^atin: balteus (ber felt> 
er mistcenft for at toære ?aan). — ©elt maa tocere SSariation beraf. 

©en; almengerm; germ. bain-; ©et. fnoWel er toet ben (clbre. Ubefjenbt 
ubenfor ®erm. 

©engel, ti^bff; bett?ber o^>r. en ^r^gl (cf. unber banfe). 19 

[Scrfcrf, Utcrairt Saan fra 3«t; bcti?bcr troUgtot« ^jurneffiitbfijcrf.] 

hefi (ti); Sftobform germ. bait- (af bit-, bibc) meb ©uffif enten -k (faa 
at t 6Ict) til s) etter -sk. 

Sefføtt, sffuit, er iS^ott. beschuit af fr. biscuit (bis coctus). 

©et (ee) af fr. bete af lat. bestia. 

Ibetle, Saan af i)t bctteln, 3teratiio til bitten. @e Beile. 

©i ®crui. ©runbform u^i«; funbe efter i«I, by, 21. @. beo, fj^ne« at 
»ære biu e(. (ign. (t. 53iene maa inbe(>oIbe et @uffly). SRogle tcenfe paa en før^ 
gerat. 9lob bhi (bætoe, fragte; ben ©ætoenbe, ©urrenbe?). 

bi, iPaan af t. bi (i $t. nu bei). (SWinber om fibfte ?eb i au^i, lat 
ambi-?). (ge be*. — hiøaant: t »o^nen; germ. Sftobform wun; funbe fiaa i 
^Ifl^bøfor^iolb til wån (cf. tant). 

»ibel, gem. @ing. af opx. iReutr. <PL ^i^Xia. 

hibe, gb. biite beet bite biten, — nff., fi)., biita; almengerm. ®crm. 9lob 
b— t: bit- bait- bit-: førgerm. bh — d (bhaid- bhid-) gjenfinbeg i (at. fi-n-d-o 
fld-i, inb. ?erf. bi-bhed-a (bar fløtoet; é o: ai). — en ©ib, gb. (fom i 9^f!. og 
@tt.) *SBiit, 3Wa8c. (besforuben funbe Iftxmth congruere a^oco:|)eret gonn af 
♦en «ibbe = nff. S3ite, M. biti). - et »ib, gb. (fom i ^% og 3«!) *«it 
{% nu bett). — ©tbfel, gb. ffretoet ©ejar o: *«eetiel (fomi@t).) = nfl.«eit8r, 
«ei8r (germ. ^Jobform bait-). — ©tEing o: ©ibling. — @e beff, bitter. 

bie, gb. biibe beeb bibe biben, = nff., fto., biiba, e. bide, b^i« „jiarfe'' 
^xQtt bode (21. @. bad) enbnu forcfalber. @erm. 9lob b— d: bid- baid- bid-; 
førgerm. bh— dh, gjenfinbe« toifhiof i lat. fldo (fioler :|3aa) og (meb Ifte Slfpiration 
omgiften) t treid^o asfroi^a eni&ov (btoile D: ftole paa; caufatitot: overtale Ae). 
©ermanifft (Saufatito er x9l beida, fD. beda-s, anmobe (egtl. ftanbfe?). 

©il (2)je), toel, meb % bila, ?aan af ^It. «iit(e), = ^oU. bijl, i^t «eil, 
g^t. ©iibcl; altfaa germ. 9lob bih. ((S. bill maatte, b^i« bet ffulbe toære bet 
famme Orb, inbel^olbe 2(8fimilation af hl; bet maa tet »cere = bt. 53iffe, gbt. 
«in, ^affe, ber maaffe iffe er i @lcgt meb ©eil). 

©ilb (©uggejern) (»b.: bilbe) =^ M. bild-r ($il), nj!. ©ilb eL «iff 
(2Care(abning«iern) , ftj, plog-blll (forben -bild), (gti^mologi uo:^IbP; beflegtet 
meb nj?8nætonte t. S3itt(e)? 

bilbe inb, afbilbe, ?aan af t. bilben, fe ©ittebe (e, build er ubeflegtet). 

©iUe (Snfect)?; maaffe — e. beetle, ber i 21. @. ffal finbe« ffret^et 
bitela, forø af bitan, bibe, ffiønt bet nu er eneltjbenbc meb beetle, jammer, 
af beat flaa. 

©iUeb(e), ?aan af t. iBilb, gt. S3i«bi, ber er uo^IbP (»1«« ^eeb iffe 
engang, om bet inbebotber ^ræfiret bi*). 

billig, 2aan af t. bittig, forl^en bittid^ (:(5(t. bittif, ogfaa bilbelif) (cf. 
Unbttt, forben Unbilbe, Uret). @tt?moIogi ubefjenbt. (@fter iRogle flammenbe 
fra (Seltifl). 20 

ietttM»eI? 53 for $? cf. ^im^c; ft). 2)iaL: <Ptm^cI (gkffc), 

btnbe; atmcngcrm. ©ernt. 9iobf ormer bind- bånd- bond-. gørgcrm. 
bh— ndh; tnb. bandh- (Binbc) (Iflc %\p. o^gttocn); crei<iua (o: tpevd-ua) 2^oug, 
lat of-fend-imentum (Saanb). 

Sinbfaal: ©tnn(cn)fo]^Ic. 

»ing? =- nj!. ©tng(c), ft>. binge. 

en ©irf; almengerm. (ft). og nj!. Sjør!); førgcrm. bh— rg-; gjcnflnbcø t 
©latoif!. @e ©ar!. 

et 25trf , SBtrferet, forbum ©i(cr!eret = gnff. SBiar! # @i?iar * 9flett*r. 
Stemmer formelt albclc« meb foreg.; !unbe bog toærc af l^elt anben fRob meb 
@ufftf -k-? 

93tfFo|i, ©td|i: eaidxoaog (gjennem ?at.). 

fdx^mtt, Han af ^(t. ©cfemer; f!at i ^tt. toære (aant fra @Iatotf!, og 
^>ctter i!!c i @L tjære tnbføbt. (5f. it. peso a mano? 

W«fe, totfl kant fra ^It: bt«fen. — ©i8fc!ræmmer. — 3t?bf!, og toel 
tnbføbt, gorm: 6ef(c). 

bifler, Caan af ^It. btiftcr ^ l^ott. bijster. Uo^It^jl. (gftcr 9Jogte tocnbtf!. 
STOtnber bog om c. boisterous, bcr er cclttf!. 

bitte? Om abjectitoij! antoenbelfc af \>lt 53ete («tb)? cf. bog: ntd^ bat 
©ttterfle? @fter ^fiogtc ca^ricieu« SJariant for 3)talccter« 'toittc' (fto., nf!. 
i)ctta), ber antage« for @en. $1. af S3ctt(e) (»æfen). 

bitter, gb. *6iter af btbe (f. b.); tt t btttrc ^lar 6ej!\?ttet t mob at htitt 
til b (i Z. mob at Blttoc til 6). 

bjeffe, meb ætbrc SSarianter Bcffe, bleffe; Onomato|)oietica; toift (aantc 
fra 2:.: beffen (f duetten); Blaffcn (gjø). 

93ielbe, gb. ©iættc; almengcrm., faal. i8L bjalla: ia ^palttt af cclbre e, 
bcr f ee« i ^It. ©elle, e. bell (tloff e). S»ob flemmer meb ben i t. Bettcn (gjø) ; 
bet ene I !an toære (agpmilcret?) <Suffty, nemlig ifalb SRob er fom i nj!. betja, 
bcr \)ax en anben Slflt^bStoocah 9lobform bål, omli^bt foran i-Sijb. 

fditlft; ælbrc 2\)h i gfto. ©ialfc; ia (Spaltning af cnb ælbre c i 9lobform 
belk, bcr ftaaer i SlfCt^bSfor^^oIb til SRobform balk i gnf!. og gfto* «al« (Slffnit) 
og i t. ©alfen, gørgcrm. bhalg- (l^toori g !an toære ©nffij:). 

»ierg, =*bero; ligl. i ®nj!. og @fto. ©iarg og (uf^altet) ©crg; i Wt). 
lun berg; i X. éerg (ba @:|)altning af c iffc fjenbc« bcr). gørgcrm. 9lob 
bh— rgh (gjenpnbc« f. (Sy. i (Sclttj!). Ucniglj^eb, om ©org ^>ørcr nærmcfl l^crtil 
etter til bet næjle Orb. 

bferge (i @b. „jtær!t": barg burgc burgen); ælbrc ©ocal i ®nj!. og ®Jto. 
biarga, ogfaa uf:|)altct: Bcrga (nu cncgjiclbcnbe i @to.); t. bcrgcn. @. bury er 
2)crit)atum. 9tobform før ben gcrmanij!e(£onfonantforj!i?bning: bh— rgh (nogle 
9it?crc forcftitte flg en ojjrinbclig Sijbmobiftcation, ber formentligt j!iltc benne 
fRob fra foreg.). — 3 bet gamle: '@ol er gangen til ©ierge* ^at)c« gi. ®cnit. 21 

®ittg. af et gem. ©ierg (©fjul). — 2)erb.: 0^(^e)*børfel, cf. uf!. «i?rgfl 
(StibMergning). 

a^iørn; Oml^b af ©tårnform SBjarn (fee« i iSL ©enitito bjarnar, og i 
9f^at5net ^iartte) ; ia af e et. i (fecs i i«L ?5I. birnir); ?n er @ufft^, fom fee« af 
t, ^cir, gt. 5Bere. 9Job b— r, førgerm. bh— r, toel famme fom i gb. berie (\iaa), 
lat. ferire. SWaaffe ba egtl, ©jønie:|J0ten8 S'iaton, ber l^ar fortrængt S3iørnen8 
(letonct i g)rfa: ^utiBjørn; cf. S3era), [^n gjæiig« @t^m.: af brun!]. 

blaa; = t. blau; førgerm. bhla{u)- fee« i (at. flavus (gul). 9lob toel 
famme fom i blaben, to blow, lat flare; tfaafalb: ©ulben^eb«couIeur (b(aa og 
gul). Sr. bleu er kaut fra ®erm., og trængt tnb i @.: blue. 

»laar (i @to. blår, meb 2)erb. blånor); o^r. ^l af et @ing. maa; 
t©la^e(^aflerreb); germ. blåh-; førgerm. bhlåk-. @e53(e. — '©ættc Slaar i 
IZ^tnenc' — draw wool over one's eyes: faae (5n til at fe $;raabe i !?uften 
(bcfjenbt gJicnaffectton). [3 9^j!. ^atoe« @b. ©(aae : btaa ^let; funbc benytte«, 
incn toibc« iffe at tocere benyttet, til et Uge faa gobt ©ifiebc: foette 53(aaer: faae 
til at fe Uaa fletter, nemlig »eb for ftærf @Ianb«; *b(aucn S)unft madden*]. 
[^t S3(aar iffe er „gorttanjlning af ©laaner"!! be^^øver enb tffe at bemccrfe«]. 

©lob. 5l(mengcrm. ®erm. blad-, ^>i)ori -d- i^el er ©uffij (cf. iBIomfi), 
SRobform bla; førgerm. bhla, cf. lat. flos (©(omjt), flare (b(æfe), (pXsæ (oioer* 
fhøramer, ftoulmer), <fec. iBat. folium ubtoijer en anbcn SRob eller Øtobform. 

blaffet ? ©tamorb blad (bleg; bog variabel ©et^bning) pnbe« enbnu i 
@to., iRff. (meb 3«!.). — SJanffeligt at fe er gor^olb til : nfl. bleffa blaf! 
(totfte); item ©læ!, plt, SBIacf; item e. black fort; tjibere : nj!. bla!a, :|3tt. b(a!en 
(toaie; flamme) (førgerm. bhlåg-: (pXayat, (at. flagrare); famt t. og e. b(an! (i 
2). og i Ølomanif! (aant fra X.), ibet 9'Jog(e antage b(a(f for aøfimi(eret gorm 
af b(an!. (Snarere maa Via\ forbinbe« meb b(a!a, og bet\?be forbrænbtubfeenbe 
(mør! e(. (^8). — '8a(j!e «(a!(!e)^ d: 3)^r af ui)is (£ou(eur? (53(a! i @agn 
antocnbt fom @gennat)n for gorræber). 

blanbe (o^r. „flærft": 3^^f. *b(eent; meb foræ(bet 3)crito.: b(enbc: germ. 
bland-i-an). @^nc8 at ftaa i 2(f(l?b8for^o(b ti( b(inb, ©(unb. — (i)blanbt : ^t 
^^oncttfl UbtoCEft ti( obf. (Sb. «(anb. — @e b(enbe. 

blotif, !2aan af t. b(an! (cf. unber b(a!!et). SJift 2lf(^b ti( b(in!e. gør^: 
germ. bhlang- anfeeS af i)'iog(e for nafa(eret gorm af bhlåg- ((at. flagrare). 

©le = nf!. ©(ææia, toift af ©(aar (f. b.), I^tjormeb bog ©ibeform 33(øøia 
(betoaret i @».) fiemmer i(be (mebminbre SCfltjbgform bloh- !an forubfætte«?). 

bleg, gb. *b(ee! (fom i @t).), nf!. b(ci! (fom ^t. b(ei(^) (e. bleak, meb Om^* 
(tjben i a. f. blæce be\)aret, og k bef!^ttct mob at VCVdt ti( ch, fom i to bleach, 
»eb ben nu tabte uom(\?bte gorm bloke, a. f. blac). ®crm. blaik-. S3b. germ. 
blik- blaik- blTk-, betoaret i ^^t. erb(eid^en. 

©Ieg«(e), forl^en ogf aa S3(ene (gftt. ©(ena), er t)e( !?aan of nt. ©(cin(e), 22 

©tcien, bcr tnaa ftaa for ©legene, ifølge o. f. blegen (nu e. blain). 9lob »el 
bla, førøerm. bhla ( : bidden, ©lajc, iat. flare). 

Menbe; 2aan af t. bienben; germ. (£aufatit> bland-i-an; maa tocere famnte 
Orb fom bet obf. blenbe, e. blend (fe btanbe). 2lfH>b8for^olb til blinb. — 
(©lenbe, SWineral; Ugl. t.; maafte: blenbenbe, narrenbe, loærbiløfl 3Wineral?). 

blib (ii). ®erm. blith- (: e. blithe. ^ott. blijde, gt. bliibe). gørgerm. 
bhlalt-, i!!e funbet. 

©Uf, 2aan af t. ©lid (o^r. ®lanb8, fom i ©atoblif) ; gcrm. blik-k, Ubi>ibclf e 
af Slobform birk, fe unber bleg. 

»lif (SRetal) (^luffet e*?pb": ®ram. § 60); toel fra 9^t. : ©led, bt)ori 
gorbobling J)el er blot ortbograpbtf!; ^t. ©Icd^; germ. birk-, fe foreg, og 
unber bleg. 

blinh; almengerm.; fe ^fl^bdformerne blanbe, blenbe, ©lunb. gørgemt. 
bhlandh-; i ^it^iauif! anføre« blandytl flaa 2Jjnene neb (altfaa nærmejl = blunbe : 
luffe C)iuenc), 

blinfe; HfU^bsfor^olb til blanf (f. b.). 

»li« (ubtale« meb ,,luffet t": ®ram. § 60). ^ft, ©lefe, ©le«; nt. ©lc«fe, 
©le«; bt. ©laffc. @nfclt 8 er ælbre. 2lfli?b til ^t. blaff, ©lafenbengft, ^oU, 
blaar (^itoib $let), og maaffe til ©lu8. 

bitw, J?aan af :|)lt. bliitoen, af be^^liiten, — bt. b^leiben. ®ernt. lib- laib- 
lib- gørgerm. laibh- libh- iffe til at finbc. [9Ju gjocng« ©enførelfe til liftog 
gebt, Xiftapao, er falf!; bertil maattc froetoc« f, etter bog @fiften af f og b, 
i $t., altfaa g(>t. liitoen gelibcn; ^ i aXanpo er, fom t^ngre Slnalogibannelfe, 
utoebfommenbe]. 

©lob (oo). Sllmcngerm. ®erm. blod-; -d- maaffe @ uf ft^*; 9lob ba førgerm. 
bhla. — bløbf/ germ. blod-i-an. 

»lof, i S)., @V)., 9^f!. moafle laant fra £.; anføre« iffe i ®nff. og 3«l. 
®]^t. ©lod^ (fortrængt af nt. gorm). ©ift for ©e*lof (af luffe): ©Ferrings* 
mibbel, ? @r laant inb i Slomaniff, ^toorfra toi b^toe: bloquere, ©locabe. 

©(omme (©lomft), gb. *©loome fom i9lf!. @crm. bloma(n)- (ftoagtiWa«c.; 
I^t. bog gem.: ©lume). 9iob germ. blr» (cf. t. blttben, e. blow); førgerm. bhla; 
Iat. flos floris, (©1. i S(gg er (g^)ccialantoenbelfe), — t31omfi. gb. et ©loomficr, 
meb enbnu et @uffip, b^oraf =:er nu fungerer fom $l.==@nbelfe. — ©lomfaal 
giengit3er ©lumenfol^l, b^tt. blocmkool. — blomrobben; egtl. om S(Sg? tobben 
ogfaa i ©lommen? — 3 e. blossom, 21. @, blostma, fee« iffe aflebcnbe m lige 
^eb 9^oben. 

©(omme (grugt), laant fra ^It. ^luumc (n\?bt. ^flaume), meb tt^bf! ¥ af 
o« omfattet fom ©. 3 ©ermanif! ?aan af romanifft pruna, gem. @ing., e)px. 
^l. af Iat. ^tviix. prunura (o:^r. @laaen?), b^i« 9lob falber f ammen meb ben i 
pruna (®løb) (fe fr^fe). 23 

blonb, Saan fra Sflomantfl, noermcft granj!; er ber atter Saon, muUg fr» 
Otbgermanifl; cf. a. f. blanden-feax (mcb bIanbet*D: cenbré, ©aar; graaUg). 

blot, Saan af nt. bloot = ^t. Blog (eQer maaffe af en gornt meb fort 
«ocaI? i ^oU, flnbe« en @ibeform blut). ®erm. bl— t : blaut- blåt- (førgcrm. 
i)hl— d-). 2)cn tungere gorm blaut congruerer meb nf!. (og t8l.) blaut, f^). og 
gb. bløt, n^b. bløb (bløb: {aarlig : ubæ!fet : bar). 

bitt (i ublu, blue« &c.), gb. *b(uug; g^t. bluuc®en. btuuge« (n^t. S)talect : 
Jblaug); *g fan bære @uffl|:; ifoafalb førgerm. §ftob bhlu; cf. kt. fluere. @ibe* 
form: bl^. 

»Ittnb; maa flaa i ?Cf(t?b8for^o(b til blinb (f. b.). 

®Itta; ifølge f. @|:. nt. b(o)en (g(øbe) maa enfelt $ tiotxt bet Oi^rtnbelige. 
^unbe tiaa i 2lfll?b8for^>oIb til ©li«. (^It. blofd^en, %, @. blyscan, e. blush 
inbcl^olbe @ufflj -k). 

I61ltff af fr. blouse (»origine inconnue«). 

©It>; germ. bllu- (etter bliw-), iffe o^)l^ft toibere. — Blyant: forbiltret Orb^ 
i>annelfe, faatoibt toibe« foregaaet (>o8 08. 

bl^, gb. *bli?j?g (fom i @^.); uff. bliug; @ibeform til blu. 

mUtf, rettere ©lef fom i ®nf!. (nu i Sft\t. tilbel« ©leff); oelbre b. «lif. 
^ccr ub fom Slfl^bSform til :^lt. ©lad, og e. 3lbj. black (cf. unber blaffet). 

©tenfer (e) d: t. ^ISnfler, o:|>r. ©Icinfer, af gt. bienfen: labe (©aaben) 
iblinfe. 

SBlotre, gb. ©labre (ææ); gnjl. ©labra (aa); gl^t. ©laatere (^ubblære) 
<nu: \}t, ©latter, e. bladder, ft>. blåddra; nff. ©Icera). *bre @uffij:. 9lob fom i 
blSl^en, blæfc; førgcrm. bhU-; cf. lat. flatura. 

blofe; opr. *blaafe (a fom i 9?abof:|3rog; nff. blaafa) (oe af forbum« Oml^b 
i ¥ræf. Sub. @ing.? cf. e« biast); forbum« 3^f. *blec«. *=«* er @ufft?; cf. 
«. f. blåwan, e. blow, t. blasen, gørgerm. bhla- (onomat.): lat. flare, &c. 

bløb, gb. bløøt (fom i @t).), njl. blaut; l^t. blog; germ. blaut- (fe unber 
blot), t^ori -t- fan »ære øuffl^, og ^ilobform blau-, førgerm. bhlau- (cf. lat. 
fluere). — iWeb anbet @uffl|: : germ. blau-th- (tpXav-oo^, u«fel, \^ax man 
iei)nført); got. blauthjan (fætte ub af traft), nff. blau(b), pit bloobe (8iJ), ^t 
bl5be, f». blodig, blodsint; item toel: bløbagtig, bløbfinbet (obfolet ©løbing : 
jammerlig ^erfon), ifnxlh toor ©ebibfl^eb nu forbinber meb bet alm. bløb af 
bløt. - (£f. blu, h% 

bo (ligefaa i @to.); got. bauan (ubtal „aabent" 0); etter« meb a: nff. Ui, 
a. f. og ælbfte X- buuan (altfaa n(^t. banen). fRob førgerm. bhu, fee« i 9)vc9, 
lat ful, inb. bhu (blitoe); til ben l^enføre« e. be, t. bin, bi|l. — 2)erib.: SBob^ 
89ol, S3oHg. ^læbebon, rebebon, ©onbe. — lOobaoe, toifl af ©o]^ag(e), gftø. 
©o^ag, af forbum« l^ag (bcftoem), af o« nu fnattet til l^abe, og bel :^aabtrfet 
af t. f^abt, — Øoporl; f». rettere ^l.: bopålar. 24 

boMe, t)tfl laant fra nt. bu6beln. ginbed ne|>^e i be gamle germantfte 

©ob (oo). 3 iRf!. u: ©uub; etter« o: ^)It ©oobc (til o føre e. booth, n^t 
©ube tilbage). Sif bo. @uffly øerm. -th-, førgerm. -t-. 

©ob, gb.©oot; Ugefaa i @t). og i«f!.; ^It.©oote, altfaa ^^t. ©uge, e. boot. 
@erm. bot-, 3Cfl^b«form til bål- (fe: bebre). 

©obife (8ubbi!e), fe unber ©øb!er. 

©obmeti, ^It., af ©obetn (©unb, nemlig ^fibøbunb): ,,^aan meb $ant i 
©fibslabning". 

©og, gb. ©oo(; ligl. i @to., «Rf!., $lt.; altfaa t>t. ^udf (ubenfor Xv^ff 
gem.; i X. 9?eutr.). antage« af be glefle bannet af^øgene Sfta'on (formentlig: 
førft ©øgegren; faa inbribfet ©ogftato; faa @friftflt?!!e). Om bet« etter Kræet« 
9^atn inbel^^olbe« i ©oøftan, omtbifte«. ^en gjængfe Ubtale ©utffla)} ubtifer 
^aan fra ?lt. (©oofflaf). — S3ogftn!e, =^^>toebe inbe^olbe 2:ræet« 9^at>n. 

©oie {2(znU, egtl. om ^alfen; ogfaa ^lob« etter Kønbe flt^benbe t>eb et 
XoviQ)r gjennem iRt. af lat. boiæ. 

bolb; gb. *batt, fom i ®nf!. (maaffe tittige, fom i ®fto., *balb); i Z. «bt). 
balb (fnart); ogfoa @. {>ar Id af Ith : bold. ®ot. Slbt). bålth-aba (brifligt). 
gørgerm. bhålt- (-t- @uffij:?). ©ører toel til nf!. betta (gmlt. 3^f. batt): for* 
maa, oter)oinbe. 

©olb (nu gierne ubtalt fom Solbt), gb. *©aff, bette fom i iRfl., ®ft). (nu 
båll), og X, (i«l. boll-r). 3 S^iomanifl laant fra ©ermanifl. gørgerm. bhal(l-). 

bole, ^aan af ^It. boolen, meb ^h, ®oole (Prober, <8legtning; ogfaa 
©ilbebole : ©ilbebrober) = ^t. buklen, ©u^le. Uo^lt^fl. (S^utoærenbe SBet^bning 
fecunbair). 

©oltg (en; forbum ogfaa et) = gf)>. iBolel, l^^ori @nbelfen t>el er fom i 
våderlek, SJeirlig; nff. ^leif, e. nu -ledge : knowledge. gtter« funbe antage« 
©ubftantitsering af ^It. butoeli! (cf. ©aulici^!eiten). 

©oUc? (i @t). bulle, -a), runb ©jenftanb (f. (S^ runb @!aal), turbe i 
©ermanifl tocere Saan af lat. bulla (fe ©utte), fljønt germ. 3lfl^b i gor^olb til 
Satt ogfaa er mulig. 

©olflft? J!ri\)e« i$lt. ogfaa ©uljter (i^t. nu ^olfter). 2^uligtoi« 9iobform 
bfilg- (cf. bulne, ©ælg &c.). 

©olt?; almengerm. (ft). bult) (^t. 53ol3). Uo:plt?ft. (92ogle antage (Sjrtraction 
af cata-pulta). 

sbolt i 2)rutfenbolt er t^bf!, = Slbj. balt, balb, bolb (b. bolb : mobig). 

boltre fe baltre. 

©olUttrf, ?aan af nt. ©oltoerf o: „©o^lentoe^jr, ^^iJlgcrnc SSe^r'' (ogjaa 
laant inb i gr.: boulevard). 

©om (ogfaa i Sujrbom, ©omulb, &c.) er 2aan af ^It. ©oom, bcr (fom 
e. beam) ubgaaer fra olbtt^bf! baum- (uforanbret i ©t.), meb toocaliferet g af 25 

gcrm. bågm- : oot bagm-s (isl. abnormt ontbannet: badm-r). $crt -m-<Suffijc; 
førgertn. Silobform bhågh- fce« (ubcn ©uffij -m-) i tnb. bahu (Iftc Slfi^iration 
D^øiten): jior, megen, og maaffe i fra^vg (bcr ItgL gierne antages at ^atoc o^* 
gttoct Ifte^f^, o: at ^aa for pa;^vg): ti?!, ^om turbc ba egtl. Bet^be bet @tore 
el. X\)tU af Sræet. Slfli^b bhågh- turbc foreligge i 5Boug?. — bomftcerf, bom^^ 
fttKc: baumftar!, *ftin. 

fQombt: fr. bombe (cf. lat. bombus bnl J?^b), 

bomre, JOnontato^oicticon. (Snterj. bom!): bunbre imob, f. @^. meb 
^eglefngle mob $Ianfeto(crf. 2)erof meb \ilatt gormatton: fØonnnert. 

93onbe for ^oenbe, ^articipialt @ub|l. til bo. 

bone, toiftno! !Baan af :|)It. boonen (= l^oll. boenen). @erm. bon-; førgerm. 
bhan-, cf. ne-^Tiva (^ar ffinnet). 

bote; Ugl. o i anbre gcrm. @^rog (fi>. nu borra). ®erm. bdr-; førgerm. 
bhår-; cf. <pa^oq $loug; lot. fflrare bore. 

ajotb (©ræbt, ^labe, 9Janb); almengerm. (i %. !un tilbelg iRtr.). ®erm. 
b«rd-. [iRogle tixtt o^ftittc „gtoci gang toerftbiebenc SBorter": 1. 2:ræ:|)tabe, 2» 
9eanb]. @^ne8 bejlegtet meb ©rcebt (f. b.). @e SBort. 

25org (gæftning). ®erm. burg-, bdrg-. Om ncermeft ^jørenbc til ©jerg 
etter (fnarcre) tit bjerge, iffc afgjort. — 93otfier (©orgermefter, cl. meb gi. 
®cn. af SBorg: 55orgemefter). — [Uisebfommenbc: nv^yog], 

^^^%tj gcrm. burg-, bcrg-. ^ører fammen meb bjerge (cf. geborgen). — 
Sorgen, écrbalfubft. 

©ort (nu 00), ?aan fra X.; ©orb (5Ranb) l^bcr i ^It. i 5«om. fom «ort 
(b for^ærbe« J Ubl^b). 3 $t. ^ateS aflebt gem. 8orte (5Ranb) = nf!. S5orba. 
@c ©orb. 

bort (gb. ogfaa burt, fom i nf!.; guf!, ogf aa braut); forbreict Safuø af 
@b., gb. *33røøt, nf!. ©raut (S5ei) ; SRobform fom i 3^f. @ing. af brljbe. (Sf. t. 
toeg af 2Bcg. — borte: batitoif! gorm (®ram. § 177. b.). 

So^fel, fra %,\ t. (Sti^mologcr ublebe bet birecte af g^t. boogen — c. beat, 
nf!. bauta (flaa, f. (gj. hegler); ifaafalb er ^It. ©ooffcl ?aan fra $t. iWaaf!e 
bog baabe i $lt. og $t. (fra før l^t. (Sonfonantforf!t?bning) : S3oot!'fel. 

®Ott(fi), gb. *S5oog (Otoerbel af gorben); gcrm. bOg-; altfaa ^t. S5ug, l^ott. 
boeg (e. bough i ©et. ®ren). gørgerm. bhagh-, fom i ftri^vq (Ifte Hf^jiration 
o^jgitoen), inb. båhus (3!rm). (Sf. iéom. — 93ngfprt)b, ?aan af ^ott. boegspriet 
(germ. spriut-; baniferet: =^f^r^b) (i Ugunft er Ifte :?eb8 S)anifering : SBoug= 
f^n?b). 

boune el. bngne (ubbøics), Snci^oatit), af $Eobform bog-, fe bøie. 

©otienbramfcil, <fec.; af n(. botoen, af bc oten (forot)en); cf. e. above. 

[bojre: e. box], 

S3raabe fe br»?be. 26 

©rab (iWørbrab); gcrm. Slobforra brad-; ft). -bråd, ^t ©ratten, <kc. gør* 
flcnn. bhradh-; -dh- (guffijr? 8^ob bhra- tjittc Sflogle gjenflnbc i flroj^.^.^ („fatt« 
flir ^^tjd'o*') fcroenber, og forfortet, i Ut fré-tum (©rænbing), fer-vere (fi?bc); 
men (^runbbeti^bntng i^erm. ft^neø at isære ^iøb. — 2)eri)).: brorbe (inbfmøre, 
^iarc)f 9«rnt. brad-i-an. — ØrabfpU, ^lott. braadspit (egtl. @tcgcfpib) om# 
fortolfet. 

btab (^rabbt^b), nu fun i 9^eutr. font 9(bt). : brabt (plubfeligen; opr. Mit 
<get meb brat); gb. *braab, ft). og nf!. Braab. @erra. brad- el. brath-? el. 
brågd- ? 

©rafl, Brage; gb. *«raf, fom i @t)., «»f!., ^It. Silobform font i 3^>f. @tng. 
Bra{ og i Ut frågor. 

btttfle (©ørr; en ©rage); gb. *Braafe, fom i 9^f!., @t). (-a), "^{t {^tn). 
Ubtalen a taler mob Saan fra ^(t. dtobform fom i ^(t. loi Braafen og i (at» 
fr?gi (Brøb). 

©rafs)}anb, !Oaan af nt ©raf^^toater; u)>U (Stt^mologt; efter en gormobning 
Beficgtet meb Brefen, efter en auben forioanffet af »raf (Beffabtget, ubrugBar). 

©rafsmarf; Saan fra $:. (fe. ^Mtåf): ^t. Braac^, nt. ©raafe (p(øtet 3orb); 
Slobform fom i mir Brad^en, toi Braafen. 

©rafsnæfe, ^aan af t. ©racfnafe, af ©rade ($unb), af ut>id ©t^motogu 

©ram, Bramme; Brama (^jrange) flnbe« ogfaa i iRfl. og i fo. ®iat.; germ. 
bram-; uo^^Ii^ft; cf. ©ræmme, toerBramen; g^>t. Bremen Bram (Brø(e). 

©ramBær fe ©romBær. 

©rantsfeil, Saan fra iRt.; uoplt^ft (e. top-gallant funbe pege paa noget 
©rammenbe). 

53ranb, Branfe, fe Brænbe. 

©ta6 (paa @flB), giennem $off. af fr. bras (SCrm). 

brafe (jlege); — nf!. Brafa, ft). brasa, brassa; maafte @et meb t. Bradfen, 
©ra«? ((arme, ftoire; i $t. nu forbretet til :pra«fen). [@fter S^logle cettif!]. 
gr. embraser (tcenbe) og anbre romanifie gormer antaget (aante fra ^ermanif! 
[ti. (£eltif!]. (©t. pra«feln ^eb før Brafteln, er altfaa iffe nærBeflegtet, men 
^ører til Breftcn, Berften). 

©rafen (gifl), gb. *53rajen fom i @to.; gt. ©ra^cm, n^t. ©raefen; fr. 
bréme er laant fra nt. gorm ©reSfem, og fe(t) gaact otter i @.: bream. @erm. 
9lob bråh. 

brafPe; nf!. og ft). Braf!a, 'plt Braaft^en (Breefd^en); Bett^ber egtt. (arme; i 
38(. citeres et brasta (Braute); 3)eritoata ti( Brafe? 

©rafl (ftaa gaft og ©.): £aB; af Brifte. 

brat (tt; flei(), fom i SSi^.\ forbum ogfaa Brant, fom i @tt. og %, @. — 
3 toor ©ettibflt>eb nu ttojet f ammen meb Stbto. Brabt (^>nrtigt; fe Brab); be 
!unne Begge Bet^be ^(ubfeligt (fe 3Jlo(B.: ^an« Bratte ga(b; bin Bratte ©ort* 
gang). 27 

brao, giennem Z. fra 9lomanif! (tt bravo, fr. brave). O^rinbclfe ubcfjenbt 

hvth; gcrm. braid- (: l^t brcit, a. f. brsd). gørgcrm. bhraidh- t(!e fun* 
t>tt — »rebbe, gb. *«rcbb = nj!. S3rcib*b. 

©teb(b) (9ianb) = fb. brådd, a. f. brerd. @crm. brésd-. iTlff. meb 3lffl?b : 
^rabb, gcrm. bråsd-. (Jf. ©robb, mcb Slfl^b. -d- »ijl @ufflj; førgcrnt. fftobforra 
ba bhrås. bhårs. 9)^an ^ar bcitbifl til kt, fas-tlglum (®abOf altfaa font meb 
r cltbcrct 

t3refltie; gb. *53rcfcn (fom i @b.); Slobform brék-. aflt^b brak-: nff. 
f&taU ((gncbærbufl), ^)It ©rafe (©cjlraud^, ^aumflum^>f, 3»c^9)f «• *>rake (bush, 
fern; •from growing on broken ground?«). 2(flt^b bruk-: nff. ©urfite (^Bregne). 
9lob formelt fom i Breffe. 

S)remfe (3nfect); forben ©rlmfc, ^ramfe, ubcnfor 3). ogfaa ©rumfe; i Z. 
tittigc, uben iteratibt ^\f, ©remc (9lobform brim). 9lob (fom i brumme, gljit. 
brcmen), førgerm. bhr— ra, fom i tat. Tremere (brufe). (Sf. ^ram, Sræmme. — 
Sremfe ($emffo, ajiunbfurb) anfættes i S. meb Omt^b af a; Snflrument, op^ 
fattet fom brnmmenbe 2)J>r? 2i ^It. flnbe« bog ^remcfe, meb et S5b. ^ramen 
(|)re«fe), maafle af lat. preraere; er bet omfortolfet tit ^nfectnabnet. 

fdttt), gjennem '^t fra tat breve (fort ©fribetfe). 

®l^<ø(d)r f^^ ^'* "'^'^'S i^ merely short for brigantine«. 

©rtf(fe), ?aan af tit. S3ri(fe; om bette er @et meb e. brick, fr. brique, 
tt. bricco (SDlurfteti ; i 9lomantf! btfl taant fra ©ermanifl), er iffe let at fe. 

Spritter af beryllus (gjennem $:.). 

bringe, taant fra 5:.; tf!e gjenfunbet ubenfor @erm. 

©ringe; Ugl. ©ringa i iRfl. og @to. (gt^mologi ubefjenbt. 

©rinf, er »et laant fra nt. S3rin! (ligl. t @b.). iRf!. inbføbt gorm : ©reffa 
(ogfaa i ft). 3)ia(.). Stt^mologi ubefjenbt. [.^bi« *f fan bære ©ufflj , funbe 
@Icgtf!ab tænfes meb foreg.]. 

[©rint : :^uriftif!t gabricat; fimulerer 2)erit)ation fra brænbe; er iWoberS* 
maatet ubebfommenbe.] 

©nf^f gjennem 2. og S. fra Sflomanif! ((gy. fr. brise), l^»or bet atter er 
?aan, ut)ift ^t)orfra (er bet celtift, funbe bet bære ubbrebt fra (Snglanb). 

»ri«Itng (gift); ogfaa nff. Ubefjeubt. 

©riffel; flnbe« ogfaa i 9^ft., tittigemeb @tamorb «ri8 (^nnbe i tjøb ; 
^iøbtrebl); i 2. 33r88*d^en (kirtel; 8 af e? effer af 2lf(bi> o?). Sffe o^)!^!^ 
btbere. [Ubebfommenbe er e. brisket, ■breastpiece of meat, from Fr. brechet, 
from Bret. bruched, the breast; brusk in the dialect of Vannes«). 

brtfle; almengerm.; i t. berflen (^oK. barflen), e. burst maa r atttageø 
flt^ttet, ba bet i ®t. ^ebber brejien. 3ntet ^aalibeligt om fjernere @tbm. — 
»rift ©røfl (aWangel, geil) ^ører ^er^en. 

©rty, fom fb. brits, gaan af nt.^ritfe, ^ritfd^e (i ©t. nu ^Pritfd^e); antage« 


28 

for 2)crit>atum af iBrett. Smiblcrtib beti?ber njl. ^ritf, ^rife bet ©amme 
[om gjennem normaniiiff granf! inb i 2^.?]. (£f. ^rif? 

©ro, fom i @».; nf!. 53ni. 2W angler i X. gørgcrm. bhr— ; et gattif! 
briva citere«. @e ^rt^gge, 53rt?n. 

lOrober; germ. (og got.) bro-thar (i $t ©ruber), gørgerm. (og inb.) bhra- 
tar-; lat. frater, ojt). 

93robb; ligl. njf., ftt.; a. f. brord, g{>t. ©rort. @erm. brosd-, meb Slfli^b 
til ©rcbb. — SDerito.: en »tobbe (fe SWoIb.) = nff. ©robbe. 

„brobne tar", norffagtigt for brubne, — ©robfø UgL for ©rubb^ (ft). 
brottsjo). 

©rog; gb. ©roof, fom i ^l^,, @\)., <pit., «. @. (e. breechcs af a. f. ?L 
bréc); i)Dil broek, ^t. ©ruc^. ®erm. brok funbe ^atoe 3lflt^b til breffe (f. b.); 
©et. gjennembrubt, el. f^altet, !unbc ^a«fe. Smiblertib fan Orbet tocere laant 
gjennem 2at fra (Seltiff: brSca (bracca); ialtfalb er, ifølge en« t, laant til een 
af ©iberne (St^bbifiance mefiem et „b^bt'''a og bet germ., fra a ftammenbe, 6 
fan i fjern 2ib ^>at>e toæret ubett^belig; bet urgerm. a toar t)el fom ofteft :^ala^ 
talt, „l^øit", ^toorfor et fremmeb a let funbe omfatte« til o). 

broget gb. broofet; i @t>. nu fortrængt af brokig. @erm. brok- »ilbe 
funnc »ære beflegtet meb breffe (f. foreg.), og ©et. brubt pa9\tx, Sigl. ^er 
o^ftaaer bog 2J?i«tanfe om ?aan fra Seltifl: fe unber ©rof (©rætoling). 

©rof (hernla), fom ft). bråck, er ?aan fra Z,: ^It. ©rof(e), ^oll. breuk, 
^t. ©rud^ (fort u). meb opx. (germ.) fort ©ocal. $ører til brefen, breti^en. 

©rof (®ræt)ling), fra @. (brock), og beft>nberligt)i« toel birecte; er i (g. 
laant fra (Seltifl: >Welsh and Coruish broch . . . from his i^hite-streaked face; 
cf. Gaeiish brocach, . . Welsh brech, speckled«. 

©rof fugl, ?aan af nt. ©raaf? el. ©roftoogel; ^t ©raaci^t)ogel; fom en bcr 
let treffe« paa ^løiejorb (f. ©rafmarf). 

©roffe (broffe); ?aan af t. ©ro(fe(n), af bredden, meb fecunbair gorbobling; 
@ot. ^ar gem, ga-bruka (uben gorbobling). 

©rombær (©rambær Inføre« tel nu fj.), iaan fr. St.: ^It. og l^t. ©raam== 
og ©rombe ere; gt. ©raame (S^ornebuft); cf. e. bramble. iKeb anben Ufli^b«* 
toocal a. f. brom, e. broom. gørgerm. bhr— m; cf. fr. framboise ($inbbær)? 

broute el. braute, fan fun ijcerc la'ott af ^It. ©araat, ©raat (@tab8, ?arm, 
Utsæfen), felto utt)ii)lfomt af lat. apparatus (©erebclfcr, Oip^iætoelfer) (cf. Oram. 
§ 61**). 

en ©ru(tt)b, germ. brud- (-d toift @ufpj:) (efter Sileglerne: ^ott. bruld, \)t 
©raut; i 21. @. omlt^bt: bryd, e. bride); fjernere (Sttjmologi ij^øift omttoijiet; 
©runbbet^bning utoi« (@toigerbatter ælbre, ntppt celbfie, ©et.); laant i gr.: 
bru. — ©rttbøom: gammelt @ubft. @ome (@ume); førgerm. gh— m-, lat. homo. 
(3 (S. forbreiet til -groom). — @c f&xt^Unp, 29 

et »rttb(b), gb. «rut; ogfaa SBrot fom i Sfl^, og @to. {% nu brott); 9tob 
fom i Br^be; fftobform brat. 

en »irttb(b) (^æf cl) ? 

lOntg^ Bruge; ?aan af ^(t. ©ruuf, bruufcn (]f>ott. bruik, ^t» ©raud^; e. 
brook, finbc ftg i, funbc tocntes mcb ou). @crm. bruk-; førgcrm. bhrug-, gjcn* 
ftnbed i tat fruges, fructus, fruor (af frugvor) ofto. 

bntntnte; mulig laant fra X,; ba gorbobUngcn af nt (ifølge et gt. brenten) 
er fecnnbatr, fan Sfloben »ære fom i lat. fremere (cf. unber ©rcmfe). 3 ®t. 
^^atoe« et ,,ftcer!t" rø. brtmmen. (,,@ibbe i S5rummen" er latoet af t brummen 
i ^et. ftbbe arrefieret). 

brtto; germ. brnn- (altfaa l^ott. bruin, \}t braun, e. brown); førgcrm, 
bhruD-; cf. sP?^yog (2^ubfe); -n \)ifl et ©ufftj: cf. inb. rebu^)Ucerct ba-bhru-s 
(røbbrun). 3 Sftomanif! er Orbet kant fra ©ermanifl. 

Sntiifl; t^bf!, af brennen; toejrler i X, meb ^runft, af brummen (©rølen i 
^arringStiben). 

bntfe, t)ift ?aan fra Z,: ^It. og g^t. bruufen (altfaa nl^t. braufen, ^oll. 
bruisen); @tJ?moIogi uo:|)Ii^jl. (@. bruise, fȾfie, er toet af fr. briser, bcr efter 
iRogle er celtifl). 

antfP, fom fto. brosk, af et forbum« *©riuf! = nfl. S3riofI. 3 ®&t. flnbc« 
et SBruufd^e {SBule; nu ©raufd^e), ber muUgtoi« Ifører ^>erl^en; 9lob funbe maaffe 
føge« i br^be? (htt ©r^betige, f. (gj. meb Sænberne). (£f. |)It. broofd^ (jer* 
bred^lid^). 

bvQbe, gb. brtj^tc brøøt brute bruten (fom fto. bryta), H) af ælbre iu, nff. 
to: briota. 2^abt i 2^. ®erm. briut- braut- brut-. gørgerm. bhraud- bhrud-; 
congruerer meb Sftob i fraud-are (bebrage); imtblertib fan kt. f ogf aa ftaa for 
o^r. dh. — 2)ertto.: 93raabe, nu fun literairt, = nff. ©rote ($ob nebl^uggebe 
2^ræer), Slobform brot. 

bt^be (^lage, beft^mrc) meb ft). bryda, bry, Saan af ^)It. bruuben (ftil) (o^r. 
stuprare?); \)ax i S), kant 3:^f. brøb fra foreg. 

bt^gflt, gb. *bri?ggte; ©eritoatum af ^o9 o« tabt 9flobtoerbum: :^tt. brutocn, 
nl^t. brauen, a. f. breowan (e. brew). gørgerm. bhr— ; cf. kt. defrutum (fogt 
3»ofi). 

fdT}9%%t, gb. *53r^ggie; meb :|)lt. ©rugge (il), t>t. Srflcfe, e. bridge, 2)eritoa* 
tum af, ^08 o« betoaret, i X. tabt, @tm^)tej ©ro (f. b.). 

SSvtjISLttp o: ©rubløb (fingeret glugt og 2:ttfangetagelfe); t8t. briid-hlaup; 
g^t. ©ruut*?ouf*t. 

©f^ti, o^r. ^I. ©ri?J?n*n (o: ©r^i?n*r, asftmircret) af gem. @ing. *©ruun, 
bcr enbnu l^atocfi i 9'Jf!.; uben @uffiy ^n: a. f. bru, nu e. brow. gørgerm. (og 
inb.) bhra-: o-ppv-g (lat frons frontis? af bhrn-want-?). — @b. ©raa (Øien^f 
kag), =- g^t. ©raatoa, nu ©rane (ber bruge« om ©r\?n), a. f. breaw, feer ub 
fom STff^bgform; men ba i @ot. ftnbe« et 9'ltr. bråhw ©linf, funne bc toærc 30 

2)ent)atum fertil og bett^be: Slittferen; et førgerm. bhraqu- M man gjlettfinbe i 
popyiog ((i^fcnbe), m. iK. 

fdttinbt, gb. ©rune (fom i iRfl.), af germ. SRobform brttn-, ber, meb fccun^^ 
batrt (forboblet) n, fommer igjen i gormer af brenne (d: brænbe), 3 @t>. (>a»e« 
^erit>atum brfinad. 

fdtt^nit, literatrt forni^et; tibUgere almengertn.; germ. brQn-i-a(n)-. ^ntaged 
af 92ogIe for <e(bgamme(t Saan fra (Seltif! ifølge g. irf! braiDoe f6x\f% 

[bru«que (meb ©^rogfanfen be^)rat)erenbc 2)anifering „bri^ff"): -venu au 
16me siécle de Tit brusco*.] 

©r^fl af et forbum« *8riufi; i ^ele af Slorge enbnu ©rioft; a. f. og ælbfle 
nt. S3reofl, ut. f enere ©orfl; i)t ©rufl og got. brust-s (gem,), t)el oltf aa Ugl. 
meb i eliberet (9lflt?b fan ^er ntppt antage«). 3nbef>oIber toet et ©ufflf. 3ntet 
^aalibeltgt om 0:|)rtnbeIfe. 

[©ræ; egtl. ©ræe, ©rebe, ©ribe: norfl.] 

»tabt, $r. ©ræber; ?aan af ^It ©ret ^be« (®ram. § 92); (>t. ©rett O^oU. 
nu berd). ®crm. bred-. (5f. ©orb. 

htttqt, gb. *brææfe, nj!. bra(Ef(i)a, fto. bråka. ®erm. Sftobform brak- er 
toel Onomato^poiettcon. 

htttttt (flritoe« u^aSfenbe meb æ), Caan af :j)lt. brefen = l^t. bredden. @erm. 
bri^k- brak- brak- brfik- (brak-), gørgerm. bhr— g, fom i lat. fragor, fra-n-g-o 
fregi. 

SBrotiii(me>, Caan fra %., ^tjor to SRobformer Isatte«, brrm i gt. ©reme (e. 
brim), bram i bet forælbebe ©rame; til begge ^a«fer ©rame, loerbr&men; 
,,ftærtt" ©b. gl^t. bremen bram (brumme, brøte), gørgerm. bhråm- fee« i inb. 
bhråm- (^toirtole) og i lat frémere (brufe &c). 9KuUgt er ©et ©rænbing (cf. 
nf!. ©rim) ælbre, og 9lanb aflebt. — (£f. ©ram, ©remfe. 

brombe, gb. brcenne; germ. brånn-i-an; Saufatit) til ^>o« o« tabt „ftærit" 
©b. brenne brann brunne brnnnen (pnbc« i Sflft,; ft). brinna). 3 nt. bernen, e. 
burn, er r omfat. 2bet n er 2:ilt>æjct. gørgerm. bhrån-(n-) iffe funbet (©amj* 
menjiitting af br— meb fer- i (at. fervere falber langt nbenfor bet ett^mo* 
logifft ^aatibelige). — 2)erito.: fdtanh meb @ufflf ^b. btanfe, *f* @uffiy, be* 
minutit)if!. @e fdtt^nht. 

fStøb; germ. braud- (; nfl. ©raub, nu ©ran; t. ©rot; e. bread). Slogle 
antage -d- for ©uffly, og 9lob fom i t. brauen. 

©røbe, gb. ©røøte. (£f. nfl. iRtr. ©røt^te (goranbring, ^ftsigelfe), brøt^ta 
(foranbre), af 9lobform braut-; fe brijbe. (©rute, i ælbre 3). og i ®fi)., er af 
fftobform brot-, og fan ntppt toeb gt^bænbring tooere bletjet til ©røte), 

ajtøf, fra Sflt: ^ott. breuk, plt. ©rof(e) (^t. ©rud^). S(f brefen, ^iobform 
briik-. 

brøle; bitcrgerer fran^t. briitten, l^oK. brullen ; funbe pa9\t til g^t. brilelen, 31 

Stobform gcrtn. brol-. 2KuItg er beg r otocrført fra X, paa et forbum« *Bøølr 
= fio. bola, nj!. baula. 

^rønb, gb. 55run(n); meb t ^rnntien af germ. 8tobform bronn-, ber con* 
gruerer meb en 9iobfortn til Brænbe (f. b.). [Sltttgetoel bitte 9logIe tan!e ^aa 
?Roben i ^peao ©rønb, tage altfaa *nn* fotn ©uffljf]. 

btøfl^, iaant fra $It,: „tiQtntlxåf branfig (§ol|i. u. ^åfUito,); ©riJfi^a^in 
= SBxau^i)a\fn , . aud^ Brapg", iS^toortoeb forubfcctte«, at bet jtaaer for celbre 
brnnfid^ (?). — (£f. bog l^ott. preutsch, f orbunt preus , trobftg, maaffe af fr^ 
preux. 

fdtøft (aKangel), ^ngre (beftoem) gorm af ©rijl, 

^nb, fe ht^bt. 

83ltbbing, giennem £. af e« pudding, o^r.: »an intestine filled with meat^ 
sausage« (^øtfe); »Cellic: Irish putog« &c. (?igt. optaget i gr^: boudin). 

©ue, gb. *^uge (8oge); i be anbrc @^rog o, font t. ^oge^^n; Sftobform 
bag- af bøie. 

©ttfi; gb. «unf, fom i @t)», ^%, <pit (nl^t. «au(^). gørgernt. bhug-, 

»tigle ipaa ©fjolb), »el nccrntefl af ^tt. «o!eIe; er (Set meb ^nlUi (f. b.); 
g af t ^Sojcer i 3). fammen meb ©nte. 

bugne (Boune), fe bøie. 

fmqXtrt af ^ott. boeg-séren ; f. SBoug. 

Sugt, ii^aan af t ^nå)t, af biegen. 

»uf (2)i?r); i 2. og @to. meb o (^ocf). ginbe« i (Seltifl, og er i @erm. 
Saan, ijel fnarcft fra QEeltiff, ba bet, ifølge inb. bukka-, iffe ^ar førgerm. bh. 

bitffe {\'o, bocka, t. bttden) anfee« for at inbel^olbe 9?obform bfig- (af bøie 
meb et @uffij (-n-?), og en 2r«ftmiIation til ff. 

f&utftl, i ®crm. kant fra Sflomanifl (fr. boucle): lat buccula ©fjolbbuffel^ 
af bucca SWunb, ^o8 o« giennem Z. @e ^ugle. 

»ttl (ft>. nu bål), meb t gem. ©o^ite, af germ, 9lobform bdl- (bol-); før* 
gcrm, bhål-, fom i yak-ay^ ^Ut 

IBtilbibet: ^It. ©uttenbiiter; «utte (Si^r) = e. bull. ifølge nff. «oI, i«r, 
boli, er bet ene I fecunbairt, 

bnlbte, mulig af ^tt. bulberen. (£f, balbre, baltre. 

»ttle = fto. bula, )p\t ©ule, ^ott. buil. Oml^b i gl^t. «iule (nu ©ente),, 
a, f. byle (nu e. bile). @erm. bul-. Slfl^b bol- i nf!. «oIa (^ætoelfe), @om 
3bie 2lfli?b feer nb nfl. baula, (fi). bola, brøle), ber toel -er af Snterj: baul 
(3Jariant tit biil); men ogfaa i be anbre !unbe I i)flere beritoati»)t. 

»ttif (3orbIIum^) &c)? (gr toel = e. bulk (tro^ <fec); cf. i«I. bulki 
(@!ib«Iabning ; toel cgtl. ©atte?). 2lfli?b til ©alf, ©jelfe? 

»tiHe »: Ut bulla ((£a:|)fer, f. @?. om @egl). 

bunen, bttlne; i ®b. finbeg bulne, bolen; nff. bolen; fom mebSlfli^b i gor* 
l^olb til ©ule og til germ. (og got.) baul-i-an oip^ufte. S:urbe bog toære toojct 32 

jammcn meb et *bulflcn, Bnlgnc? = nf!. bolgen, bolgna; gt. „fiærft" ^6. 6clgen 
bak (^otone, torebe«); §ftob fom i ©ælg. 

Ottlmettvt; toet forbanjlet; i @b. flnbe« et SBt?Ine; t ^Bilfenfraixt. ®crm. 
^ob b-1; føvgerm. bh— 1; finbeg i @(aioif!; lat. tllix ©regne. 

bum! |)rimaut St^bftgnaL Ub)>ibe(fer i bttmp! bumé!; 8umd, bumfe. 

Cttiibf gb. ©otn, fom i ©to. og 5Rf!.; *n for *m ifølge a. f. botm (e. nu 
bottom), gt. 33obem (nu SBoben). ©aabe t og ^t. b ere anomale; ber ffulbe 
toente« b og ^t. t, ba førgerm. gorm er bhfldh-m-, ifølge nvd-uriv (Iftc 2[f^)ira* 
tion o^pgitoen, Jorn i inb. bfidhna-); 2at ^r fundus (af fudnus). 

SØttnH ^<^<tn <^f ^* ^VLuh (b i Ublt^b for^arbet) af binben. 

9ttn(b)tmQger, !i!aan af ^U. ©untmafer, ber antaged at inbe^olbe l(bj. :)}(t. 
og \)t bunt (broget, nemlig @finb), ^>totlfet af ifiogle anfec« for ©ermantfering 
af lat. punctus ^riffet, af %nhxt for ejtral^eret af mus pont-icus ($ermeUn). 

Cunfe? ^ Sflabof^lJrog meb toarierenbe ^jøn og SBett^bning ($ob, ©t^lt, 
^nt^^e, Seninube, @fib8bæt, Sabning, «øtte; plante). ((S. bunch). ^U ©uffij, 
cf. nfl. ©unge, *a i lign. ©eti^bntnger. ©e( mer enb 1 Orb. Slftijb i gor^>oIb 
til bang- (fe banfe), Bing,? 

©ttt: germ. bur- (nl^t. ©auer); toel, meb ©uffty *r, af bo. 

bttrbe, nt^ere abnorm ^nf. ti( bør. $bt. turbe, meb fto. bora, toære laant 
fra, eUer combineret meb, ^It. boren ((J) = ^t. geblHiren (ælbfle X.: gtburian), 
uagtet t8l. i^ax byrja (-ada) i ©et. tilfomme (foruben: begi^nbe = fto. borja). 
€r 2)erttoatum af 9lob tit bære. 

fButtt, ©orre; = fto. borre, e. burr (bur-dock); og =• :|)It. ©o«fe (^^arte 
^ftlfe)? 9iob toet b— rs (cf. ©ørfie). @e Stborre. 

boøl naturtig Snterjection; l^atoe« i iRabof^rogcne (barbu« er toet o^>fommet 
blot fom 9lim? nemtig t ^>It. fom ^arbuu«; af o9 laant berfra). — 2)ertto. 
bufe. 

©ttfP; mutigen fommet tit o8 fra 2^.? @j|enfinbe8 i Sftomamft: it. bosco, 
fr. bois, "dans le plus ancien bas latin boscum, buscum, dont Torigine est 
inconnue«, l^toormeb forubfcette«, at bet i ®erm. er taant fra Sflomanifl. S>et 
Omtoenbte toar ogfaa tcenfetigt. 

fBu(é)femanb, meb fto. buse, fra 2:.: ©utjemann, ©u^e; angitoe« bog i $tt. 
meb *8f*. SfJlaaftt af Snterj. bufe (= bauj, bum«)? 

httt (buttet), af :^tt. butt (:^tum|)), ^ott. bot: »uit het Rom.; verg. spa. boto 
^stomp*, fr. bot in pied-boti. 

93ujrbom: tat. buxus. 

©uye(r) af plU ©ujre, ©oje, „urfi^r. ou« ©orfsteber gemad^t?". 

»9 (i ««f!. ogfaa «ø), af 3lob tit bo, meb @uffljc -i- (-j-), ^toi« ©trfntng 
feed i Omt^ben. 

htfi>t; atmengerm.; biud-, baud-, bod- (: ^t bieten). gørgerm. bhaudh- 33 

bhadh-; mcb Iftc ?lf^tratton o^)gbcn: inb. badh- (agte paa Ae); e-twd-'oni^v, 
fravd-'ouai (fotl^ørcr). — 85ti>: Silobform bad-. 

090(ø)/ f^in i S«j!.; gb. ©tugg fom i ®'c. 2)a H, @. l^ar beow (^orn), 
er gg |>^onettfl 2^U))æ|rt ^iernere (Stt^tnologt u^td. 

btjfie^ ©^g (Subtoaf!), mcb ft. byka, af ^)tt l&uufen (ilil) = ^t baud^cn (c 
nu buck), Ogfaa i SRomantj!: it bucare, fr» buer (af buquer). SWtfaa ?aait 
fra en af Piberne; Ucnigl^eb, om fra cL til ailomantff. 

©ijøe (9lcgn <tc); g tilfat; forben ^\)i, bcr, mcb fb. by, nf!. ^\^a, »ø^e, 
J>>tt «5tc, «iJc (mangtcr ^o« CllBbcn), er Saan af l^off. bul(c). 3 ^off, er tU 
^tt^mott forcflaaet tt bujo (mørf). 

(900^# S^* ^i?9Si«; ftf ^<> (^ii)f ^^^ f«>^<^" @ufflj ^i« (*j:s) tilbofct *sgg«» 
[at tænfe enten fom bu-gg-l-a, cL fom bl-gg-w-i-a, bette ba af fttobform biu]. 
^f* B^f^gge* — 2)erb.: ©i?gb. 

f^tflb, maaffe for *53ijtg^b?, fe bntten, fom bet taltfalb maa føtge« mcb. 

fQtfit, mcb ft). bylte, Saan af ^tt. ©ulte (ft), ber bel er (Set mcb ^t ©ftlj, 
ttu $it3, af lat. boletua (9: fioÅtrtfg) ^'oamip, cgtL ^(um^ (bolus: palog), 

fStfth (forbum ogfaa ^ur^b), og fdf^tht, S)enbata til Bftrc, 9tobform 
bdr- bfir-. 

fdt^ttt?; forbum, fom i be anbrc @^rog, mcb fun eet t (gorboBling førfl 
i ©b.: ®ram. § 92; 102 c). (Sr maaffe (fljønbt formelt 2:egn :|)aa Saan 
mangler) meget tiblig fra $lt. trængt inb i 2)., ®b., iRf!.? @r meget tiblig 
fra $lt. trængt inb i ^t (: iffe g, men t); f enere i ^ott. (buit), og i ©• 
(booty; abjecti^jiff gorm?), ogfaa i gr. (butln; abiectitoiff gorm?). 3 ?lt. be* 
t^ber «uute (M), og i $t. SBiute (nu ©ente): 1. afbelt »agertrng (ælbfle Be* 
tarebeSet.?), og @Iotobipo( (forbi ben inbe^olbcr forbelt @tof); 2. «rig«Bl?ttc 
(forbi bet lægge« i rcgclmceSfigt forbclte @maa^artier) ; i ^It. tillige: 3. ^cjr* 
ling, Ombi^tning (t^ngflc ©ct^bning?). — S^bffe Singtoifler Jenføre «et. 1 til 
anben Slob meb formentligt germ* d, o^jcrfccnbc, at $lt, l^ar t ogfaa i benne 
^et. — 9lob germ. biut- baut- bat-, but-, fom i nff. Buta, Bauta, c. beat (^ugge). 
[^av)be ©ente ^ctxtt opx. fft, og laant i be anbrc @^)rog, ha Bleb Globen b— d], 
— S5B. ^)lt Buuten (^o« o« nu B^tte) er 3)cnominatib af @uBfl. ^uute. — 
[Ubcbfommcnbc er ^t, ©eutel, :|)lt. 53unbel], 

Øftger, ^o$ oø nærmefl fra ^It. ^efer; i @erm. fra lat. bacar, bicarlum, 
(it. bicchlere); tocl Ugl. laant i Satin, ubifl, ^i)orfra. @b. l^ar nu bågare mth 
g, t>el i»eb banff ^aabirfning. 

^æg^t fe Bage. 

©«f. ^t. ©ad^ libbifer germ. gorm båk-; nt. ©efe famme mcb aflcbcnbe 
germ. -i- (berfor Omli?b). 3 2)., @t)., S^lff. l^ar foran -i- (-j-) ubbiflet flg gor* 
boBling: ^e(!. 3!fc ^aalibcligt ^aat>ifl ubenfor ®erm. 

Ootffen (Bebre mcb e), af t. 8cden; bette af BarB. Satin baccinum (fr. 
bassin), bacca, af uBcfjeubt ^crfomjl; cf. ^af!e. 

3 34 

Sctlfi (Bcbrc nteb c). Ubcti Omrt?b i t. «alø ("fliHe @toærb i ©algen'*)- 
JO^røjl til 2 @tai)encr i c. belly. . @crm. bilg-. (5f. unbcr Butte«. 

httnht (nu libet (tugt): ftramme (Bøie) beb ^jel^ af ©aanb (= e. bend); 
betaf ©oenbfeL — Sctnbel af ©aanb, 

e«nf (Bcbre nteb e); uben Oml^b i t. «anf; i (5. nu bench; i 3«t. (tit* 
bel« i iRff.) a«fim. bekk-r. @e ©anfe, «affe. 

Kctt, fcnt t ©eere, <&c. meb Ontli^b af et båri, enbnu ttlbre germ. båsi 
(font i ®ot); 8 beV)aret i l^ott. bes, bezie. gørgerm. bh4a- (i 3nb. fortære), 

bøtte; gernt, b— r: bér- b«r- bar- bdr- (bOr-); i £. nu fun føbe (geBdren). 
gørgernt. bh— r: tnb. bhar-, pepo, \at fero. — 2)erit).: Bør, ©ør, *Bør, ©l^rb, 
©J^rbe, ©aare, S3arn, ©arm. 

SDtttme (Bebre meb e), maa, fom njf. ©erm, »ære Saan af nt ©arm(c), 
©erm(e), ber fan toare af SRob til Boere (fom t. $efc af l^eBen); etter af famme 
fom lat. fer-vere, fer-mentum. (25ette fiitte S^ogle bog fammen mtb d^sp-uog). 

Scefl : lat. bestia; narmefl giennem 9^t.: ©eefi. 

borne. <Som )>eb % båfya taler aaBent e for Saan af nt. Betoen (3«(. Iiar 
i : bifa; cf. Iei)e : i«I. lifa). Sfølgc % BeBen, gl^t. BiBen, er ^erm. ©tamme 
bib-, 'i^MUn man troer at lunne fætte = rebu^I. ?r«f. af inb. bhi (fri^gte) : 
bibhémi (Ijie 2(f^3tratton Bortfalber i Snb.). — 3)erit)atum : Bætjre. 

(Bøtoet, meb fto. båfver, 2aan af :|)(t. gorm ©etoer (l^t. ©iBer), ber for* 
trængte ben tnbføbte gorm ©iæter. 3 2)ele af Slorge : ©øtoer (af ©itoer), i 
anbre:©ior, ©jur; ogf aa i@ft. finbeø©tur. 2at. gorm: fiber = inb. ba-bhru- 
(Brun), 9lebu^)Itcation8form. @e Brun. 

fBøbbel, :Oaan af iplt ©obel (») =-. % ©ilttel, gl^t. ©tttel, af ^It. Beeben, 
Bt. Bieten :9let«Bub. — @t. l^ar be«ubcn et ©ttel (af Bitten): 3nbBi?ber, (Sitant; 
beraf roman, bedellus, fr. bedeau, laant titBage til X. : ^ebett. — 3 e. beadle 
fj^ne« Begge Orb comBinerebe (fom Begge ©erBer i bid). 

høbt, gb. Bøøte, af ©ob; germ. bot-i-an (berfor Omli^b). — ©øbe er bert^f 
teret af ©Bt. (etter tiblig ejrtra^eret af gb. ©øter, ^l a\ ©oot?). 

»øbfer af ^It. ©obefer (S), l^t. ©Sttd^er, af ©obif, ©otttd^ („©obife" ^o9 
o«, nu næfien forfttunbet), toifino! (ligefom boutlque) af apotheca. 

f&øfftl, gjcnnem t. ©iiffel, fr. bufle, af lat, bubalos; j3ov/3aXog. 

»ø'fi, forbum ogfaa ©og (bette tittige: Olben), gb. *©øøf, ©ool. SigL 
\>aner Omlljb i 9^f!., ®% (nu ft). bok), og toet i ^It. ©oole. Sf. (S. bece 
(nu e. beech). ^t ©uc^e. ®crm. bok-; førgerm. bhag- : lat. fagus; ^^lyog (: 

høit, gb. *Bøøgie (fto. nu boja), nff. BøJ^gja, Bt. Beugen; germ. baug-l-an, 
(Saufatito til bet BoS c« taBte biug-an baug bug-um bug-anas (Bt. Biegen Bog), 
gørgerm. bhaugh- bhfigh- [g)sv'ya, meb fugio, bitoergerer attfaa]. — bttgiie 
(Boune) 3n(^oatitoum, SRobform bag-. — fdøilt, forbum ©øget, 2aan af ^It. 
©ogel (fi) = Bt. ©iigel, nff. ©i?get; 8fiobform bug-. 35 

fSøl^t, fib. ♦«i?Iøie; gft), SBpt^xa, font tilbcU cnbnu i iRff,; i (S. nu nb** 
ttbct til billow; fftttoc« i ®t «uløc (11 ?). »lob fom i ©ælg. (Ef. butten. 

Omif gb. ^øøn (fcnt t 9lff. og ©«>.); t^t* ^dfa^t ^on uben Oml^b; a. f* 
b€n. ®crm. bon-; førgcrm, bhan-; ^leri -n- »et @ufflj: cf. ^»©-vay @temmc, 
^O'Vto (bl. H. anraaber), ^-[it figcr; lat. fari tatc, ad-fa-niæ Ubflugtcr. 

Ømil^a$ o: ^It. iiBcnel^afe (i$): (Sn ber (ifler Ttg tt( at ))ftre ©froeber uben 
at l^øre til Sauget. goranlebning uBefienbt. $ilbe i Ijit gornt (fcbbet i6fltin(en)^afe 
(»otte? «at?); «ft^ne fan beti^bc ?oft; cf. nff. «t?ne, «ønc, iRtr. (©fitoe, 
$Iabe). 

Øønne, forbuut ^øøn(e); ft. bona; nff. $auna (Bogna; idt. baan). ^erm. 
bann- (: t. 53o]^ne, e. beao). -n- toel ©ufflf. gorl^b, førgerm. bh, flemrøer 
nteb ben i y»a'Ao6 Sinfe, i lat. faba ®ønne; ogf aa i ^ayeiv f^ife. ®erm. au 
turbe ^er, fom i 9auut, inbel^olbe en toocaliferet (Sonfonant? 

»« (»inb); gb. *«J?r, fom i iRj!. (t8l. byr-r); Ifører til Bare, »eobform 
bdr- bor-. — fdøx (uterus; feSWoIBed^; fan iffe regne« tit 2(lmenf^)roget) ffutbe 
fncreft »ente« at l^øre til Bære. — fdn (©juIB. <fec.), af pli, i©ore (8); cf. 
e. barrow, t«I. gem. ^t barar (el. borur); af B«re. — sjbøv i iRebBør ^ar 
miflet *b : egtl. *Bj^rb (f. b.). 

Oørø, giennem t. ^'éx]tf ^ott. beurg, fra 9{omantf!, fra ®r<ef!: /^vptfa 
@finb:)>ung. 

fBøiile (^aar), gb. *©urjl(e) <^aaBent i?" af u); fto. borst, ifil. burst, 
t. Sorfie : germ. b— rs-; førgerm. bh— rs- (cf. 55urre). iBørfte (SRebffaBet) er 
£aan af t. 2)eritoatum mrfle; UgL Børfie af Bilrfien [flm^el Ubtale: „Bø'fie'' 
congruerer, i ^et *afBørfle, afBan!e% meb bet forlænge o^)gitne b. Bøøjle, = 
nff. Bø^fia (Banfe), l^toorfra Børfie feltfølgeligt ifte flammer]. 

bø4, 1^09 o« )>el nn Saan af t. Bdfe; = nf!. Bauø (flormobig), meb ^anfe 
(©tormanb), ^(nxii (frem|lt?rtenbe SKaSfe), Banfa (Bufefrem); ftaaer tcH 3lfCJ?b«*' 
forl^olb til Bufe (fe Bud). 

fMSt (,,aaBent i?": ®ram, § 60), Saan af ^It. «n«fe (ii) = l^t. ©ttd^fe, af 
ffv^ig, buxis, ©uyBomSbaafe. ©et. ©etoocr er i^ngre. 

»ørtte („aaBent i?": ®ram. § 60); fra 2:.: «utte, ©iltte (ogf aa ^t), ^toor 
bet er fiaan fra 9lomaniff {fi%. fr. hotte), fra ©rcef!: nvnvri (gjengitje« i lat. 
©frifter toeb butina). 

Coffe : araBiff. ((£afé, fr. gorm). — ((£ala« o: Sottatfi). — (Sannil: 
canonicus). — (QEanén: fr. canon: (at. canna 9lør, ber o))r. er femittj!). — 
(iSa^el: capella, ®j[emme for capa). — dupet; lifott.: »etym. volkommen duister«; 
mon ifle frit k^et af lat. capere?.— dolifel: lat. capsula, capsa. — ((Sa^fun, 
gi. Si^t. af it cavezzone). — (Captain, romani j!t; af (at. caput). — (Sa^un, 
gi. £. og8iiom. af naaæv), — (ca^)nt: fr. ^l^rafe: falre capot). — ((Sarbn«, gi. 
i)flt. af cartouche, of charta). — (caSfere : fr. casser.) — (C af t an i c: gi. %* 

3* 36 

af lat castanea, xadmvsa, „naåf bcr ©tabt Kaémxa xm ¥ontu«")» — ^cUe: 
lat. cella. — C^or (meb @^rogfanfen t)t(b(ebenbe @frit)ning: $t^x), (at,, o!k>r. 
gr., chorus. — (51^ or b c (item); groefl; cgtL Sarm, ogf aa ©trcng. — d)rifleti, 
lat., o^r. græff, christlanus. — ((Siffer, gj. 9lomantfl og %, fra KraBift). — 
((£ir!cl: circulus). — illaøfe: lat. classis. — ((Sloton, c, uo:|)(J?fl). — (Qlti: 
c. Club, toc( cgtl. ^ræjlbcntfjøffc, mace. — ((Jo!c«; ubtat oo; c. ¥!.)• — 
((£om^a«: fr.: (at. compassus Omgang). — (£or^)«: fr.: (at corpus. — 
((5ou^: fr., gj. 2at., af xoAaj^og @mæf). — ((£our: fr.: (at. cohor8.) — (^our«: 
fr.: \at curaus). — ((Koufinc: fr.: Xai, consobrina). — cta$: (at. crassiis. — 
((Suion: fr. coion). — ^nt, curcrc: (at. cura, carare. ba, gb. tl^aa, ubetonet tl^a, l^t)i(!en gorm fortrængte ben anben; f))., nf!. 
baa. 3 2:. og ®. meb berttoatitot S(ement: bann(e), benn(e) og thænne : than, 
then, ^t>i(fet t)e( maa antaged bortfalbet i 2)., @t)., 9^f!. 9tob fom i ben, ber. 

^aa; (tg(. a. f. da (e. doe); ?m 6ortfa(bet; cf. t. 3)amni]Jtrfd^; gauimc(t 
gemt. Saan af Ut dama. (@to. dofhjort, for»anf!et). 

^aab, mth fD. dop, nff. "^ol^)!), ^aan af nt. 2)oo^(e) = l^t. S^aufe; ^f(t^b 
ti( ^(t. bce|>, l^t. ticf. éerm. daup-; toi(be i egte b. gorm <>ebt 2)øb; i enfe(te 
nffe (Sgne nort)agt{eres bet tt( ^avCip, 

Ibaa^ (fom t@to. og SRff.). ®erm. dåd- (: e. deed, ^>t. Sl^at); -d- @ufflj; 
dtobform da; 3(f(^b do i $6t., tabt 1^09 o9, :^(t. boon, l^t. tlj^un. gørgerm. dbs: 
inb. da-dha-mi fætter, gjør; n-d^rj-^i = æ(bfle nt. il boo^m, æ(bfle l^t. ift tno^m 
(9'lebu^(tcatton bortfa(ben), @e *ban, 2)om. 

baane, Snd^oatb tt( bø (cf. bette« norjfe ^erf. ^art. baaen). (£f. bet 
tabte haaWo^ (f^. dålig d: fj^g), nu fortrængt af baar(ig. 

IDaate == nff., f^., 2)aare; ifø(ge )p\t 2)oore, g^t. 2:oore, er germ. 9lob=* 
form daur-, førgerm. dhaur- (i!!e dhaus, \>oi faa maatte toente« Om(Vb i 38(-) 
[minber om d-ovpog fremfufenbe, fom bog 9'iog(e mene at jlaa for ^op^og], — 
S)erito.: baarlig (taabe(ig). 

fOaa\t, meb ftø. dosa, % ^ofe, Saan af l^oU. doos (doze). @tt^mo(ogi 
ubefjenbt. [iølon f:|)øgenbe S(n\)enbe(fe af Soéig ^refent? gv^i'teJ^S ^refenter 
fenbe« tibt i S^aafej. 

©ab(b)el: SaxrvXog] gjennem Stomaniff og Xr^ ^)(t. 2)abe(e. 

bable, lOaan af ^t tabe(n; b feer ub fom nt., men Orbet mang(er l^od 
Silbben og i SBrem. 2B.; i)t l^atoe l^ørt t^bj! t fom b (ft). tadla). ®erm. dath-, 
førgerm. dhat-. 

©og^ fætte«germ. (fft 2:ag); germ. dig-; førgerm. dhågh- \)tKe9iog(e gjeui* 
flnbe t inb. dåh- (Brænbe, a(tfaa meb Ifte %^p, ot)git)en). [Ui)eb!ommenbe: 
(at. dies, førgerm. 9lob diu]. (£f. 2)øgn. 

©agfiet[t] (^t uegte), t)e( birecte af e. dagger, fra (5e(tif!: »Welsh dager, 37 

Irish daigear. Bret. dager, dag (whence Fr. dague)>; ^It og Ij^oK. S)agge er 
oUfaa nccrincfl fra gr. 

IDal; almengcrm. (i)t Zffat). ®erin. dål-; førgcrm. dhål-; gjenfinbe« i 
@Iat)if! (formelt ^a9\t d'oXog Za^, d^aXauog ^ainntcr); A fan toære @uffly. — 
%xa ^t laant S)crt».: bole. 

^altt, 2aan af :|)U. 2)alcr = i^t Sirater; angttoc« at toærc forfortet af 
3oa(3^im8t^aI*cr (efter en ©øbgrube). (Ogf aa laant tnb i (S.: dollar). 

SDom (6ct. o^r. ©æmning) ; almengerm. (g^t. Xam), 25Bt. bceimite treffe« i 
®b,; beraf 2)æmntng. ©emt. dåm-m-; førgernt. dhåm-m-; mm er toet adfimi:^ 
leret; førfie m nintig o gf aa @nffljr, til 9lob dha? [(5f. d^aua ^^t^ppx^t; ^auvog? 
^uflabø; om egtl. @ammenBunfning? (fammenftilleg bog af Si^ogle meb H 
Zanm, g^t. 2^an: @foto); Slfl^b a: d^afiog, ^t^uov SBunfe]. 

IDome: fr. dame: lat. domina, (2)eraf 2)amf^il). 

^amp, i)tp laant af nt. ^amp = ^t. 2:am^f (nu bog 2)am^f). Stgl. 
(Saufatit) ^cmpt (egtl. faae til at blitoe fugtig?). @erm. dam-p-; førgerm. 
dham-b-. (£f. bum:^. 

sban i faaban, ^toorban, ligeban; ?aan af iplt. $art. (ge)ban, af boon, = 
fft get^an. (Sf. banne, 2)aab. 

jDati(n)ef(e, o:|)r. 25aane(r)*^, ©enitito af @uBft. af 3ftob til bø (cf. baane): Ub* 
bøelfeegob« (^erreløji); t8l. dånarfé; lalbe« etpeb« i ®b. „baanet gcc" (o: 
-J)aanebffle?). 

©ans i 2)anmar!, 2)anerne, ofto. (^ngre nn i S^annetoirle, ^Brog). ^ttt^h^ 
niug iffe »i«. ®erm. dån-; førgerm. dhån-. (£f. iplt. 2)ane (iRicberung an 
glilgen), a. f. (meb Omli?b). denu (2)al); g^t. (meb 3lfl^b) Sener (flab ©aanb) 
= ^srap (flab^aanb);? „glab" l^er ^aafalbenbe, ifoer meb ^^^Warl" (©rænbfc), 
ba 9laBoegne til Begge <Siber ere i famme gorfianb ftabe. — ©anttebroge? 
inbe^iolber toel et meb broget Bcjlegtet @uBfi.? cf. nfl. 8roo!a (Broget ®t?r). 

Datifile (Oml^b i t. bengeln); 2lfli?b8form til bingle. (£f. benge. 

banne, meb fto. dana, af ^ban (f. b.): iWtr. bant, ubtoibet til bannet, og 
øtorigc SSBalformer \uppUxtht. 

©annemanb, i Dor goreftilSing attralj^eret til ^an^ i ^anmart, men løb 
forben, fom i ælbre @v>. og iWff., S)onbe*, 3)anbe*, (^crfon af „Bebre" @tanb). 
^th i @to. og ^\t, ogfaa buganbe (buenbe) 9)ianb. Slnfec« af 9'iogle for for:* 
tanffet ^>eraf, af ^Jnbre for $art. af et taBt S5B. = plt boon, l^t. t<>un (ubret* 
tenbe, buelig), etter for I2aan af :|)lt. ^art. boonbe (fortoanffet, fom 2)otter til 
3)atter). Ubtoibebe«, fom anbre ^artt., ^prcebicatitot meb *«: ^>an er banbt^/ 
bonnié (®ram. § 133). 

baii(b)fe; nu i ®erm. toifi gammelt XilBagelaan fra SRomanif! (it. danzare, 
Æc), ]^t)or bet fi^ne« laant fra ®erm., ifølge gl^t. banfen, 3teratito til 9Job i 
bel^nen (3lflt?b i gebunfen). ©ermanerne funbe ^aanligt Betegne fJ^blige gol!« 
feminine SDanbfc fom ©trællen ^en, og ^Romanerne acctpttxt bette. 38 

bafe; finbeø i 9^fl. (meb 3dL) : bafa (forfomme, fattguered, forfnt^tteø), 
meb fifi^h a: baa9 (P#t>), bæfa (toære forf ommen). ((S. daze Beti^ber nu Blenbe; 
f«). dasa lefle, bog i 2)iaL ogfaa bot>ne). @e t>ibere nnber 2)o9mer? ©erm. 
9tobf ormer dås- das- (dos-?); førgerm. dhas, l^ioori s fan tære @nffi]:, menStob 
(ifølge å i dås-) tf fe fom i bø; for at gaa tt( Snoben i lat. fatigare, etter i 
farnes, maatte Beflemt toibeø, om (at f l^er er af dh, iffe af gh. — S)a $t 
ffulbe ^at>e U, maa g^t S)aafe ($e;), b&Spc (a(Bern, flille), l^olbed borte. 

baffe; er ogfaa nff. og %; e. dash (fra 2).?). Uo^Ibft. 

fbattit, forbum 2)otter, germ. ddhtar (: ^It. ^cåfitv, ^t Sod^ter). 9tob 
ddg- dug-, førgerm. dhagh- : ^vyan^p, (2ben Slf^>tratton o^jgben); inb. dahlta 
(Ifle «f^. o^giy)en). Om »et. flere ©jetniuger (f. (gj. 'SWalf e^ige' ; inb. duh- 
fan beti^be malfe). 

fbautt, gb. 2^ag'(tt))orb^ (i«l. -verd-r) d: S^agmaalttb. 

IDegev: |>(t 2)efer: (at. decuria (e(. decas meb germ. (Snbelfe). 

IDegtt, meb f)). djekne, pU, S)iafen, e. deacon, af (at. diaconas (fra ^raff) 
(^toorimob ^(t. 2)cfen, e. dean, l^t. 2)ed^an*t, er af decanus). 

©el, gb. (ft)., nt.) 2)ceg; nff. 2)eig (^t. 2:eig; a. f. d§h, nu e. doogh); 
germ. daig-; meb %fitfh dig- dfg- i „flærft" S6., Wcntt i got. digan æ(tc. (£f. 
2)tge(; nff. biger, ^(t. beger (ti^f). gørgerm. dhaigh- dhigh-; fee« trotigtoi« i 
(at. figalus, flgura (inbr^ffct @uffljf i flngo); rsi^^og e(. roixog 9Rur (Iflc 
Slf|>iration o:^giy)en), m. iW. — 2)erito.: 336. btint. @B. ©ete, gb. *2)eegie 
(2)eiberebcrffe). 2(. f. hlaf-dige (e. lady). 

bdltg, Saan af nt. bege(if (gebigen) af $6. bii^en beed^ gebegen (^t. nu 
gebeil^en). ®erm. thih- thaih- thrg-. gørgerm. talk- tik- ne^^e ti( at finbe. 

bdfe er enten Saan af nff. beifa (fll^rte), effer fnarere, meb bette, Saan af 
:>)(t. beifen pedem clam referre, (ifie af, tum(e ti(bage [germ. thåg-is-, tie og 
(iflé af,?]. $an{fe(ig^eb t>o(ber l^oK. deinzen Bø(ge; bet. ogfaa achteruitgaan 
[thåg-in-is-?]. 

©r(; a(mengerm.; germ. (og got.) dail- (: nff. 2)ei(, l^t. Xi^til, e. dole, 
deal), ©ienflnbe« i ©(atoiff. 

ben, gb. tl^en; 2(c. 2Wa«c. (= t. ben; tov), nu gættesfj. @. — be6 gb. 
©enttit); beflo ti^bff: ®cn. + be, biu, 2(b(atito ti( famme. — i^i, forbi, famme 
5(b(. i b. gorm (®ram. §182). — ha (f. b.); ^ebett, gb. tl^oeben; bet, gb. t^ær, 
t^ar; bib, gb. ti^it 3: tl^igat : t^en ^eg at (ben »ei ab); aHe af famme 
bemonflratitoe 9lob (førgerm. t— ). — benne, gb. t^enne (af t^en^fe, tl^an^fe; 
@uffif et toe( 3m^eratit)en fe). — bit og bat er ^(t. (bette og ^int). 

benge, gb. *bængie, egt(. l^amre ((Eaufatit) : frembringe bang I). (S. ^ar 
meb S(f(vb ding. @e bing(e. 

bie, eget for 2). og @to. (dia). 3 ce(bfle ^t: £i(a mamma. 9tobform di, 
.^gørgerm. dhl: (at. flllos, -a (@aug(ing). @e bægge. 39 

IDtgc, 9^- 2>ufc (fom nfl. og ft).); |)tt. SDiif, ^t Xelt^ og nu titttge 3)ctd^ 
(^»ert mcb fm S3et.); e. dike og dltch. ®erm. dik-, gørgerm. dh— g; fce« 
inaaffe i lat. ffgere (fæpc). [U*)cbfommenbc: ««;fog]. 

IDtgel, fom i Silabof^rog; ^t. Xit^tl; germ. drg-; fe 2)cu 

^tøte, giennem S. af (at dictare. 

^igte d: t bideten = tætte. 

^tffe, Onomato)}otettcon. 

©Ilb; gb, 5E)i((r) fom i @to.; nt. S^tCe, g^it. Xtac (nu bog ^t, 2)10), 
Uo^rt^f!. 

btn; fom anbre ^oøfedft^a: forbumø ©enttit) bent^ttet fom abjectit)tf( 

btngle; ^ftt^b til bangle, fom bingl tt( bang! (3 ^t. bengeln, b be\)aret 
mob Otergang tt( t, ber iffe ^adfer til Snterjectionerne). (Sf. benge. 

©irf, Saan af nt. 2)irf, 2)ierf, 2)iberif; l^t. 3)ietricl^ ,,eu^]^cmiflif(i^ fftr 
2)icl&erid^?"; S)cl og forbi ben, fom ^ong 2)ibri!, br^ber inb ubcn 2;illabc(fe. 

hint; ?CflVb«form barre (fom fto.) nu tabt; nff. birra, barra. $eri en 
«8fimilotion? (bog iHe = gittern). \Xoplif% 

btfig, ^aan af plt biifld^ = l^oH. dijzig. ®erm. 9tobform mppt thT8-, 
men dis-, ba nff. ^i«m (@otrøg) ne^i^c er (aant (SfJobform dia-? cf. ^U. 
2)efem*: ^cfe;?). (gtter« iffe o^jli^p. gørgcrm. titi dhais- dhis-. 

©Iff, gj. ^t of lat. discus (fra ®ræf!); ^t. Xifd^. 

hitxtf, engang biarto, af berio (ffulbe i $t. correct ^ebt terb); germ. t>e( 
dérb-; ifaafalb førgcrm. dhSrbh- : rap^os, -vg tæt (Ifle %\ptx, omgiften, cf. 
rB'&paufiat). — Ut)cbfommenbc : nf!. tjeri) (i«L thjarf-r; fto. nu fSrf), ^t. berb 
(ufJ^ret); i pit htxMt funne be to Orb iffe ffjetne« (og i n^^t. er b for g^t. t 
]^l^|)^tgt). [®^t. bi^erbe, nu bieber, ^ører ti( bftrfen]. 

SDietoel : lat. diabolus, fra ©ræfl. 

hphhtht, giennem X. fra 9{omanifI (duplus), at boble (3nbfat9). 

bog o: t. boc^, ber l^ar fortrængt gb. tl^o. ($erm. thauh; bemonftratit) 9tob 
germ. ih— (fe: ben); Oufflj ^ti -uh (iha-uh enbog ba). 

^ogge, fra (S. 3ffe o^I^ft. 

SDof(fe); \xa^t; pit 2)ode; ,,0. Dutch dokke; low Lat. doga, ditch, canal, 
cup; Soxij* (?). — Sffe = ^It. ^acf^'Sant ,,niebrige« Sanb, too 2)a(f, Od^ilf, 
»fid^jl", nff. 2)off, $1. 3)effer (gorb^bning mellem ©affer; o = x9l 6). 

©olf ? 1^0« o« loifi fra SWt.; erHcere« ber for flat)iff (tullch); i«r. dalk-r, 
^aai, funbe )>a9fe ti( i^aan fra @erm. ti( (SIat)iff. Saltfatb ntppt opv, ger^« 
maniftt. 

IDom^ gb. 2)oom; bomme, gb. bøøme. ^(mengerm.; bog % ^t^um nu 
tun i (5om})ofita (= toort sbom). ®erm. dom-, dom-i-an; -m- @ufflj; 9lobj« 
form d9 fom i |>(t. boon, e. do, ^t. t^un. gørgerm. dhå (fe 2)aab): inb. 
dha-man gaflfcettelfe. 40 

IDomfirfe, fpxo)d% &c., af lat domus (dei). ^om:^a!^ (^om|>faff' 3: ©eifllig 
tth SDomfirfe; gugl omfattet font en faaban). 

^onr, 2aan af t ^ol^ne; 9{ob font i belj^nen, ^ernt. thån-i-an; førgerm, 
t— n, font i rawo (f!>)ænbcr), lat tenus (@trtf), teneo, ten-d-o. 

IDonfrofl, forbretet af :^It 2)uunt!rad^t; ^t ^auntfraft, af ^aumen. 

©out Sft«n «f P^^* S)oon*t, SJcrBalfubji. til boon (gjøre). 

borfP ? anføre«, t «ct føtontg, i norbfftcnf! 2)tal. (gr ber Bletoet henført 
tit bornta(?) (fot>e; ))ibt ubBrebt i % og nf!. ^iaL; „]tfnt9 bannet af lat. 
donnire«; eller af bolnta? fe butme). Sfaafalb altfaa for bormf!(?). Stnbre 
2^an(ee^:^ertmenter ere mulige. 

fboémtt, v>ifl kant fra iRff.: ^odntar C,bet b. 5D. forefinbe« no! førfi l^o« 
^olberg'O; nff. er ogf aa ^o^mt, ^em. ^nta, $b. bodnta (^aItofot)e), bofen 
(nflar, ont ^imlen), bofajl (glo), m. fl. Slfli^b i gor^olb til bafe? 

bonrti; Ugefaa i sifl.; fto. dufven. $artici^ialtf ormet Stbj. ®erm. 8lob=* 
form dub-, (famme, l^tooraf ^t toben), ^fit^b til daub- (^tjoraf bøt)). gørgcrm. 
dh— bh-; cf. rvjo-^og (blinb; Ifie S(f^)iration o:^gitoen), rv^o, rv^og; rv^ov, -og 
(^toiriseltoinb, Uteeir). 

IDraabe, gb. 2)ro)>e (92obform drfip-) fe bri^:^:^e. 

^raB, brabelig, fe brcebe. 

f^ti%t, giennem plt 2)rate af lat. draco (fra ®raf!). 

brage; almengerm. (bære : flabe : treffe; item: tanbre). (Zxl at regne ^(t. 
bragen, % tragen, for et anbet Orb, mangler Orunb). Oerm. drag- drog-, 
gørgerm. dhragh-, l^toortit ^aSfer Tpe^o (Ifie 3lf^. o:|)gii)en, cf. d-ps^ouat) løBer, 
ber fiemmer meb $et. t>anbre. (Q[f. ^araEelt ^et^bningdfor^olb mellem got. 
thragjan tøbe og lat. trahere treffe; førgerm. trågh-). — 2)erit).: ©rort, gb. 
*2)raatt, $1. 2)ræatter; germ. dråh-iu-. — $:ijbj!e 2^erii)ata: JDrager; JDroøt: 
|)tt. 2)rad^*t = i)t !$:rad^=^t; brotgtig: ^It. hxtå}t\åf = ^t. trSci^tig. 

IDrant, fra (S., af drachma (o^r. grceff). 

IDvatié (fe ^otUåf)f meb ©vanfev, :plt. gormer (Bt. Sranf). 

bratte ?; o^r. gaa flæbenbe (faal. i 3«t), bernoeft fnuble, falbe. (£f. nff. 
braatta (fmaatreffe, af brage); item braSfa (flcebe), bxatla („maaffe for bradla'O; 
item branta, brnnta (fmøle);? 

©ran; ogf aa i D^abof^rog; % Xreber. ®erm. drab-, ginbed i (S^eltif!. 

(„2)ra4)at", maa toære af \)cU, travate OtormBi^ge, ber maa tocere mi«** 
forftaaet ©rug af it. travate Otormtag, = fr. travée, af (at. trabs S3ielfe ; er toet 
:>>aatoirfet af bet Beflegtebe travail?). 

brete, ?aan af :|)It. brecien = % brel^en; nbenOmli^b i ælbpe ^t braaien, 
^oll. draaljen; mtb w: a. f. thrawan (nu e. Ihrow). ®erm. SJob thra (famme 
fom i S^raab). gørgerm. tr— -, t— r: Tptjfia ^ul, npto Borer; (at. tero jliber, 
terebra gritBor. 41 

fbttil (i er Ubioceyt), røcb fi). dråll, ?aan af ^It. ^reH, bcr, meb l^t 2)rtffid^, 
et ©ermantfering af tat tri-lix (trctraabct). 

fbttl (@nau6), Soan af 1 2)rc(!, bcr ^ar fortrængt b. Zxzt = i8l. threkk-r, 
ft. tråck. @crm, thrékk- (i): H tocl en aefimttatton. 

fbttn^, eget for 2)», @t)., iRf!. (6ct. SWanb); ?(. i ®b. *2>rcnøie, gft), 
2)renøiar; <^crm. drång-. (5f. nf!. 2)rang(e) (fiaaenbe @ten)? 

brtffr; alntcngcrm.; n nadfitnileret i ^,: brinfen (^t. trtnfen). ®crm.: 
dr— nk-: I å ii. 3f!c fnnbet nbenfor @ernt. (dhr— )• [^toiS f er ©uffiy, con^ 
øruerer 9(fejlen af gorm drnn-k- meb Globen i S)røn, got. drfin-jus, l^toilfcn 
fftoh, uieb itcratiJM k, ntaatte funne bett^bc: fluffe]. -- 2)erii>.: brtifne. 

brille ?; fom fto. drllla, e. drill, gaan af t. (^It, l^ott,, \)t) brillen (breic, 
bore, ^Jlage, øtee), bcr, ntcb bet inbføbte c. thrill, mtnber om Slobcn i brcticn. 
(®. ^ar ogfaa thirl, teet af a. f. @b. thyrel $ul, bcr minber om thurh, t burd^). 

brifHø (at brijte), Saan af p\t brtijl(id^) = l^t. brctjl, a. f. thriste. ®crm. 
thrist-; førgerm. traist-. @Icgtjfab meb (ot. trislis (bL a. truenbe, grum) laber 
flø ilfe aftetfe. 

briM; atmengerm,; l^t meb b : treiben; altfaa germ, dr.b- draib- drib-. 
gørgerm. dhraibh- dhrtbh- (f. @f. noget rpe/99- rpoi^- rpt^-] iffc funbet. — 
2)eriteata: IDreti (teift fra $(tO; ©rift; brifte (^om; maaffc blot attra^^cret af 
brttoc? cf. brøfte). 

©rog, pit @!jelb«orb (aWaSc), af breegen {i)t triegen), 35i ^^atoc gtemt, 
at bet beti^bcr 33ebrager, 

IDrone, ?aan af ^)U. 2)rone (Ug(. (aant tit $t.) = c, drone; ætbfle nt. 
2)raan (tigt. a. f.)* ®erm. dran-; førgerm. dhran-: d-pova^, nv-d-pfjv-r^ 2)rone. 
5ort gorm dhrån-, meb germ. Stft^b é fcc8 i ælbpc ^t: Zxtno (2)rone), meb 
<^erm* Sfti^b & i got. dranjus ^røn. 

IDrofd^fe : ftateifft. 

lDro«feI, ?aan af t. 2)ro«fet = b. 2)iat, Srogfcl, c. throstle; gb. *2;^roflcr, 
*2:trofl — fte. og nfif. 2:raji (isL: 6). 5tnbcn Stftebning i gt2)rofd^et, e. ihrush. 
@erm, thr — ; førgerm. tr— : tat. turdus, turdela. 

©roft, gb. 2)rott*fete; i>tt, 2)ro«fete, 2)ro|ie; l^t. Xrud^f&ge, *fcff, O^r. 
ben ber iplactnx (etter anretter for) 2^rot (®arbe)?: dapifer. 

lDrot» fom fto. drott, corrnm:|>eret af Skrotten (i^L dréltift-n); g^>t. ^rul^tin 
0: gi^rjie, ber l^otber 3)rott, gljit. 2:ru^t (®arbe, „^irb")- — gem. 2)rottn*ing, 
nu jDronmng. 2)crite. 3)roP (f. b.). — ®^t ^ax, foruben bette 2^ru]^t (of 356. 
germ. driugan, ubrettc; formelt congruent, meb germ. driugan, "fyt Bc^triegen), 
et S^rul^t meb ^et. ©etragene«, af tragen; Sf^ogte l^enføre S^rud^feff, dapifer, tit 
bet fibpe. 

sbrtt i fanbbru, æbru, iSibeform tit brøi. 

IDrtte, teet, meb fte. drufva, 8aan af ^)tt. 2)ruutee (l^oH. nu druif). ®erm. 
drub-, iføtge ^t. S^raube. Stttfaa, l^tei« Orbet er germaniftt, førgerm. dhrubh-, 
græf! Tpvp' (cf. rpv^og ©rubftteffe ? r for ^ iføtge &pvtTTø). 42 

bruntr, brtittte; flnbe« ogfaa i f\). Xial og t 9{f(.; ft^neø at ^øre tt( 
bri^nja (brønc), ba 6aabc bri^nta og brJjnja i S'?!!, funnc Utt^bt: talt btoaff, 
iffe gibe (uffe 3)>{unben rigtig op, 

bti9Ppt, forben bri^be; gb. hvtftipt br##^ bru^e bru)}en, ogbrøø^e Uftoagt''); 
fe ®raui. § 92, og cf. ^It. brm)|)cn (ft?), ®crm. driup- draup- drOp- (altfaa 
^t, triefcn); førgerm. dhraub- dhrob- iffc funbct. 2)et „[toagc" gb. brøøpc er 
germ. draup-i-an; (men pU, brn^ipen germ. drfip-i-an?). STnbre 2)cri^)ata: 
2)roaBe, 2)røBcl, ®røto (f. b.). 

brt|6fe, gb. *bri^8ic (nf!. bri^sia bru«te); ,,ft«r!t" m. er betjaret i ®ot.: 
driusan (falbe), og i ST. @.: dreosan. ©erm. driua- draus- dras-; „foagt": 
germ. dros-i-an. gørgerm. dhraus- dhros- ntppt funbet. 

bræ(r)? Saan af gt. brSii^en, brSaien (buftc)? germ. thrah-. 

bræbe; gb. brepe bra^ braaipe bre^en (9: treffe, bøbe), flemmenbe meb 
9'?abof:|>rog; l^t. treffen (laant ti( o«: treffe). @erm. dr— p: drfp- drap- drap-; 
førgerm. dhr— b t!!e funbet. — ^rab, gb. 2)raa|) (fom i Sftft. og @te.), SRob* 
form drap-. — btobeltg, ?aan af ^(t. bra:^(tf, minbrc gob gorm for bre^Uf, 
= ^t. trcfflid^, ^\)oraf toort fortreffelig. 

^rttd((l)' tneb ft). dragg, ^aan af nt. ^regge, ^ragge; maafle o^r. fra ®.: 
drag (befl. meb draw). 

brægttg, 2)ræt, fe brage. 

brotoe?; forben gjerne ffret>et bræbe; be«uben finbe« bræge. Om 1, 2 
etter 3 Orb? {^^td 1, ba er toet bræge bletoet til bræte, og bette ucorrect 
ffretoet bræbe (cf. ^jæbe); bræge funbe toære ^(t. bregen (for bragen)? etter 
frit eJrtra^>eret af t. trage (ti^bf! t af o« ba ^ørt fom b)? ©toi« brætte er et 
fei^arat Orb, funbe bet minbe om 2)rat)? (t\?ftffi?benbe). SWaatte funne fl^be 
f ammen meb 'bræbe meb ©naf; bræbe (fiøbe) funbe muUgen fclio ^atoe Be«« 
tegnet flamme? 

drøbel; gb. 2)ri?v^«I \^^ ^ 9^|f»; ^^^^cr tit br^^^)e, SRobform driup- meb 
Omtvb. 

brøfle? gb. *brvfte? ^ftjl. t>ar br^fta (^orn), famt bri^^fa, bette iattfatb af 
9toben i briu))a, brv^^^e. Sntibtertib l^ar ^.: brtfte torn; og r fan gjiøre i 
tit Vf 0. @to. 2)iat.: brøfta. 

brøl; gb. brJ?i?g, fom i @tt., titbetfi i S^^ff.; gnff. bring; meb gb. Sl^b. 
br^i^gie, *be (ubrette). ®erm. „fiærft" SJb. driugan betJ^bcr ubrette og bebrage 
(fe 2)rot). 2lf gorm draug- fommer ^tt. broog(e), e. dry (tør), og nff. 2)raug 
(@^)øgetfe o: overmægtigt S^æfen). Stoben« Orunbbet. fa|l, jlito? 

SDrøm, brømme, gb. 2)røøm, brøøme; germ. draum-, draum-i-an: nfl. 
2)raum, brøi?ma; bt ^raum, trSumen. @erm. 9lob drum- draum- er Sv^^ 
betegnetfe (obf. b. ®rum, brumme, fe SWotbed^) ; og i ætbjle 'SftU beti^ber 2)room, 
i 21. @. dream enbnu: forvirret 8arm, Subiteren (@temmer, SWuflf, ©æger^ 
ftang, &c.). 3føtge mentate Sitfianbed 2(natogi gif ^etegnetfen over ^aa 43 

somnia, a. f* swefen, og fortrængte en faaban ælbre $enæ)one(fe paa (Søtn^ 
o|>Ietoelfer. (Øtois -m- !an toærc ©ufftj:, fan tænfe« paa førgerm. dhrau-: 
^pev-uai laber Ii^be, jamrer)* [®i<eng8 @ti?m.: af drlugan Bebrage]. 

SDrøtt, brøne; langt ti?ber l^er :^aa Saan fra Z. (©t. (lar nu b for t). 
^% Dxt^n, bri^nja. @ot. @b. drunjus; cf. unber 2)rone. — ^rønttrrt, i)et ^)It 
(mangler ^o9 Silbften). 3 f^. 2)iaL bet^ber S)røner: SDrone og 2)rønnert. 

brøfc? '3 famme ©et. i fto. 2)tat.; nf!. brøfa beti^ber flabre, men 2>rø«: 
fenfccrbig ^erfon; ^jlt. 2)roo8, «pr. 2)rd(Jfe, er et @fieIb«orb bL «. om ,,$:^ierc, 
and^ ioot tinber, bie (Sinem (aftig fallen". ((5f. ogfaa nff. brø^fa: „føle 
bort",?). 

©røti for 2)røb, gb. *2)ri?^), ifølge gfi). å5b. br|?^ia (idisla); altfaa af 9lob 
til hxtfppt (©ett^bning ba uflar), gorm drOp-. 

b«, big, bin, gb. t^u, tl^if, t^>iin; ^ronominatrob th— , førgerm. t— . 

hnt; gb. buge, ftemmenbe meb Sfiabof^jrog; g^t. tugen. ®erm. dfig-, meb 
5lf(i^b dafig- (5\)oraf g^t. $ræf. @ing. tang, nu ubfljibt til regelm««ftgt ^K 
taugen). gørgcrm. dhugh- dhaugh- ^ar ftere ©et^bninger (fe 3)atter). — ^t|b, 
gb. 2)^g*b. btyfitig, Saan af :|)lt. bud^tig (il), af 2)ud^*t = gb. a)i?gb. 

^ite, gb. S)unt)e, ftemmenbe meb 9{abof^rog. (Btxm. dab- ifølge l^t. ZanU. 
gørgerm. dhubh- (: ru^-i Ifie 3lf:|>. o^gi^en) l^ar flere ©ettobninger (fe boi>en, 
bøj), ®uft), Bl. a. B^ittole (tv^ov); 2)ue Beti^ber maaffe 2:umler, 2)i?ffer 
(: S^umlcn neb for at unbgaa SlobfugO? — ^It.s^f ormet SDeminutit): 2)ullife, 
IDttSe (mangler (lod lOiiBBen). {Sfl^. SDuHa, 2)ulta: liben runb ^jenflanb, 
incluf. faabant fruentimmer, funbe ^at>e comBineret ftg ^ermeb). 

bttfi, ^09 09 ))el 2aan fra $t.?, Bbor bet før correct f!ret>ed £nft. Ttaa 
ctJ^mologif! tære = nff. ®uft (@tøt)), bufta (flø^)e, ri^ge); fto. doft @tøb, 2)uft. 
H @uffij; 9lob germ. dub, førgerm. dhubh- (rv^-og 9løg). 

©ttg; gb. 2)uuf, fom i @t>., S^if!. SWeget gammelt 2aan af t. (nærmefl 
neberlanbff?) d5k (bet mere lulfebe t. o af 08 op^atttt fom o): pit 2)oof, l^oll. 
nu doek {nhtalt u), gl^t. 2:uo]^, nu 2:uci^. Sfalb bet er germ., er førgerm. 
gorm dhsg- el. dhwag-. 

^ttgg; forl^en ogfaa 2)ogg fom i S^ij!. (iel. 6); fi). dagg; ©tamme daggw-, 
^toori w Betirfebe OmlJ?b ubenfor @t>. Sfølge nt. 2)auttJ, l^t. a:B«n (i ©et. 
3)M8S)f «♦ f» deaw (nu e. dew) er gg :p^onetif! Ubtoæjt. @erm. dau-. gørgerm. 
dhau-; cf. gut. ^sv-douat »il løBe, ^ræf. d-6(f)o, 

bftffe, bJjffe, for celbre buge, bJ?ge (®ram. § 92), er maaffe, meb fo. 
doka, dyka, ![?aan af p\t buufen, = BoH. duiken, g^t. tuud^en, nu taud^en. 
®erm. dok-, gørgerm. dhug- (dhwag-?) iffe funbet. S)er er »el tillige 2aan 
af t. 3)eri». bucfen? 

^ttffe; meb o i S^iaBof^rog (g^t. S^ocfa, nu ucorrect 2)ocfe): Stnxpptf 
©arnebuffe, m. Wt. Uo))l)^fl. 

bnlme = nff. bolma (bøfe &c.) (ber Blanber flg meb bums^la), l^ott. be-dwelmen 44 

(fiiørc fi)imincO; ^tt. ©toctm (Scrtoirrung) , g^t Stoatm (SSctSuBung). 9lob 
fom i ^'oaU, b'octU, nt boU, e. dull, ](it. toU, got. dwal-s (taaBeltg), dwalmon 
(i)ærc taaBc(ig). gørgerm. dhwal- (r?). 

btrat, cpx, bumb font i anbre ælbrc gcrm. @:|)roø (g^it. tumB, nu ucorrcct 
bumm mcb b): jlum, \lø'o, &c. gørgcrm. dhåmbh-; Sfioglc anføre d^aujSog 
gorbaufclfc (altfaa mcb 2bcn S(f:|)tratton o^gi\)cn), [Sflc^U antage iWafarertng af 
8lob dhubh, famme font i bøto åc] 

hump, baniferet 2aan af % bum^f, ber nu l^ar fortrængt tnnt)>f; i $It. 
anføre^ bum))id^; ^fK^b i gor^olb tt( ^amp, bænt^e. 

hnmpt =- nff. bumipa; „fiærft" 35B, dimpa damp er Betoaret i ©to, 9tob 
congruerer meb ben i ^ant^, bunt^. 

©tttt; gerni. dan- (: e. down; ^t. S)aune nteb ^)U, gorti^b). -n- fon tocere 
@ufflj; 9iob ba førgerm. dhu, bl. ST. betoæge« Bølgenbe, fom i inb. dho-ma-s 
SRøg =. lat fu-mu-8. 

bonbre, Saan af nt bonbern (bonern) = e. thunder. ®erm. Slobform 
thQn-, førgerm. tån-: lat. tonitru; rovog; »Jupiter Tanarus« \fo9 ©alferne; cf. 
ThOnar (t. 2)onar), (>o6 08 contraljieret tit S^l^or. 

©iiiif (^ruHc)? Slnførc« i 5ftfl. «pit. 2)unf bet^ber unterirbifd^e« ®emad^. 
@gtL mørtt 9{um? 

bttttfe (ogfaa nf!. og ft).); *if* ©ufpj? 9lob fom i bønne? 

bttnfrl, 2aan af f}t bunfet, forbum (rettere) tunfeL $It. l^ar bunfer, 
bonfer. gørgerm. dh— ng- iffe funbet. 

IDunfi, ?aan af t. 2)unfi (i $t forbnm, rettere, 2:unfi) (nf!. og e. S)ufl, 
@tøto, er maaffc famme Orb?). 3føtgc be to ©lag« ft i ®erm. fan enten 
antage«, meb ©uffif ^^''r Q^^^* 9tobform don, %fi)^h til gnff. 2)aun, gb. ®øøn 
(?ugt), og tir 2)uun (f. b.), d: førgerm. dhu {d^v-fitao, fumus), germ. du, meb 
©uffij -n-; effer, meb ©uffij: *t^, en germ. 9lobform dons-, førgerm. dhwåns- 
(flnbes, fammen meb dhwås-, i Snb. meb ^et. ftøtoc 0. I.). 

^up, meb ft>. dopp(-8ko), toift laant fra plt 2)o^(^e) (Ulle ffaatf ormet 
©jenftanb); ml = i)t Zup^ og Xopl ^iogle antage Ubtoibelfe (-pp-) af9loben 
i http, tief (f. @f. toeb et aSfimiferet ©uffij -n-). 

btttfbretocn (m. SW.): t. burd^. 

©tttt« (^3aa 2:erning), fom i $tt., af fr. deux. — @u« og IDtt«? blot 
9limftatoelfe uben Snb^olb? 2)og ^ar ^% briffa og bufa; bi?^fa ((arme), 
3)uu« (@tøb). 

©ttf!?; om egtr. loaab 2:ot, ^ofl? ©to. dusk, og nf!. 9^tr. 2)uf! beti^be toaabt 
SJeir (e. dusk aJ^ørfe). gørgerm. dh—sk- [cf. lat. fuscus?, mør!]. 

btttie, meb nf!. (og fto.) butoa, ?aan af nt. buttjen (tr^Ife neb); = g^t 
buu^ien, biu](>en, bou^en (brflden, fd^ieben)? ®erm. thuh-? 

^fDalt, bootle; gb. bn>elie btoalbe btoalb. ®erm. dwål- (: g^^t. tttjeten; 
e. dwell). (Sf. unber bulme. 45 

boaff, 'otl af 08 bannet af bet o6f. btoad, ber t>ar Saan af ^(t. btoaaø, 
btøaaftii^ (beltrerenbe, toaafenbe, &c.). ®]^t. ®etn)aa9 Bett^bebe (^e{:^enft (cpv. 
aiobflcgtffaB mcb 2)toerg?). 

^Mlg af :^rt. ^totUiåf, af lat duilix, bilix ttoetraabet (Omfætntng tii 5t^ 
ubcbat)er; bog omfættc« i ^t til Btoittid^). (£f, 2)rcil. 

^tierø; almengcrm. (ifftZtotxc, nuB^crg; e. nu dwarf). ®cmt. dw— rg-. 
gørgcmi. mulig mcb s: dhwåsgh-? [gh ©ufPj? (£f. i^aog, ji^aog, @ub, d: 

bQ fig, ? €m ©ibeform til but>e ? (f. b.). 2)et gamle bt^ge (d: b^He) 
t)i(be ne^:|>e mifle g, ba bette lom af {. (Snbnu mere u\>entet toilbe t>ære ^ort«" 
f afben af gg: cf. it^bff bt^gge fig, l^tøilfet Orb lunbe lomme af et oBf. b^gg 
(ffifleng): giøre ftg artig. (3t^bf! bøge funbe pa9\t ti( pU. boogen, fe bøie). 

bi|b; gb. biu^), fom i @i). og ^% ®erm. diup- (: e. decp, ^It. http, 
l^ott. dlep, f)t tief) daup- (fe ^aab, bøbe) dttp-. gørgerm. dh— b-. — @e 
unber h^^ppt og 2)u^» 

2)i?b fe bue. 

IDt^ffel^ l^ott. duffel, »misscbien naar Duffel bij Antwerpen zoo genoemd«. 

^^gtig fe hvit, htittt fe bulle. 

©^ttb, gb. 3)J?*enbe; af oBf. 2)1? = fte., nff. 2)^. <£f. i«I. dyja (ri^fle). 
®erm. da-, gørgerm. dhu- : tnb. dho- (r^fle), d^o (6rufe, Bølge &c.). (£f. 
unber 2)uun. 

SDiine, af 3)un. ®erm. dan-i-s(n)-. 

IDiine (^lit), Saan af nt. 2)uune (liit), ber antaged for taant fra g. e. dan, 
nu down, ber antages (aant fra (Seltif!. (Ogfaa o|)taget i gr.). df. Sug«" 
bun^um o. I. 

^908^; fte- dunga; nff. 2>unge, 2)vngia. (£f. benge, bing, bang, bung? 
^eti^bningdub^itling lunbe tooere fra ^(ang til @tøb til $ta^, ©ammenfaflen, 
til«unfe? (S^ecialiferet i e. dung (SlUbbitiø, f. b.), ^>t. 3)ftnger (^^ for ætbre 
X*), famt i isl. dyngja, Qfft 2:unc: dammer unber forben mth Sl'^øbbing o^er 
(til ^arme). — blingtoaab (forl^^en bung^), benget meb $oebe, etter t>aab, faa 
man tilbenger 9[nbet bermeb. 

b^lipe. 3følge fto. doppa, nft. bu^^a, f^neø 2)u^ (f. b.) at tocere (Stam« 
orbet (faa at ifte ht^^'ot^ et gb. *bv^^e tt *b\fpxt, Bel^anbtet efter (^ram. 
§ 92). S(. f. dyppan (e. dip), ^t. tiip\tn, maa følge meb. 

bi|v; almengerm.; germ. diur- (: gBt. tiure, nu tl^euer; a. f. deore). ^fi^b 
dor- fee« i gl^t. tuuren, nu (meb ucorrect b) Be^bauern. gørgerm. dh~r (s?) 
iffe funbet. — 2ierii).: bi|rfe. 

©iir; gb. a)iur fom i @to. (l^t. nu Xl^ier). @erm. (og got.) dius-; -8- 
@ufflf? 

btiafe; er toel Saan af plt bugfen (BctauBt toerben), Bebu6fen (53rerø. SS.). 46 

Sfl% htf9ia Beti^ber brl^dfe, fntaaregne; og bt^øfa : {løbe; men nff. buufa Ian 
htttfht IfiiiU (cf. nnber bøftg). 

©t|«fe (@tenbi?8f e) , batttetff nbfeenbc gorm af et gb, *3)i?8 = nff. 3)i>«, 
¥L ®l?8ja(r); gernt. dfis-, afU^b daus-, meb Omlijb, i nff. bøJ^fc (op\^oht), 

Ctlfl, font ptt ^vi% e. Joost, fra Stontanifl: fr. jou(g)te, jou(8)ter; fent 2ati 
juxtare fjærn^e nær famnten Uuxta). 

T>nttU^a, pli. {ift £eufel9 ^xtd). 

bffødfr gb. beggte; gg )}]^onett{! ^iltæjft (cf. ben i got. daddjan) foran af^ 
lebenbe i. Uben Siltoce^ten: celbfie ^t. ta^i^an. ®enn. 9tobform da; førgerm. 
dha: tnb. dha-JSmi (bier), olbflatoiff doja (ammer), ^^^Avg, félare, fémina (qaasi 
d^'fievTj), oft>. @e bie. 

©«f, boffe oftov ?«ftti af t 2)ed, bcdCcn ~ b. tæffe (f. b«). 

bæmme fe Dam, bæm^e fe Damp. 

bamtt (rettere bemre), iaan af t bdmmern (rettere e); gl^t. 2)emerunge og 
9^tr. S)emar = tnb. tåmas- (SKørfc) (Itt^fantfl tamsa). ®erm. thém-, %fi^h 
af førgerm. tårn-; lat. tém-ere, tén-ebræ (n af m). — Utebfommenbe: fto. 
dimma, Saage, nfl. bimm (bnnfel), S)imm, ^immtng (Sudmørfe), e. dim, 
germ. dimm-. 

bø. 3 9'ljl. bøva (t8l. deyja). ®erm. 9^obform dau (feer nb fom ^Ifl^b til 
du, førgerm. dhu, i 53et. aanbe? toerl^aud^en?) meb ©ufflj -i- (og Omli^b); 
nben bctte: tonen i cetbfie ^t. @nffiy germ. -th- i ^øh (e. dea-th, ^>t. Zo^h), 
-d- i bøh (e. dea-d, f^t to^t); beraf bøbe, tdbten: daud-i-an. u eliberet, a for** 
længet: baane, baalig, '^S^aanefæ (nu IDanne^f a). 9{oben gienftnbeø i<SIatoi{t — 
^øbbibcr, OmfortoIIning af 2)øt>Biber (fløi) $tmi> o. I.), ber enbnu finbed 
i 2)ialecter. — (3lfli?b diu : got. diwan-s bøbelig). 

bøbf, gb. bøø:^e = :)3lt, boo:|>en (i>g); germ. daup-i-an. gormelt Segn paa 
2aan fra $It. mangler, i iD?obf<etning til JDoab (f. b.). (£f. b^B. 

IDøgenigt : ^It. S)ogent(i^t {'6) =^ ^t. 2:augeni(i^t8. 

IDøøtt: gb. 2)i?gn, fom i @t)., 9^f!., fom af Sfl^befonn dOg-, men maaffe 
bog fnn gorfortetfe for S)øøg*=n (dægn citere« i 3«!.) meb 9iobform dog- 
(3lfli?b til 2)ag)? 

bøir, Saan af ^It. boogen(ee) „leiben, erbulben''; germ. daug-l-an : fcringc 
til at bue (f. b.), til at gaa an. 

©øtt: ^oH. dult (lille iWønt). Uforflaret. 3f!e gammett i ^ott, f^en^ 
førelfen til olbnorf! S^tociti altfaa albele« nfanbfi^nlig]. 

bøløe, gb. bijlie bnibe bulb (fom i SfJff.); germ, dal-i-an; mulig for 
dwiil? fom afli^b til dwal? (fe 2)i)ale, bnime). 

bømme fe ^om. 

©øn^ bønne; gb. S)vn, bijnie, 3^f., fom i S^fl., *bnnbe; item bet oBf. 
bonne (bet bonner nnber 910«), gb. *bune, nfl. buna; e. din. ®erm. don-. 47 

^ørgcrm. toet dhwån-; flnbc« i 3nb. mcb lign. ©et — 2)eriiD.: SDønmog; gb. 
*2)i>ntng font i ^% 

©ør; gb. 2)i?r*r, font i iRff.; o:>)r. gem. ^I., font af et Oing. 2)ur. ®erin. 
dor- (: l^t. S^flre). gørgerm. dhar-: ^vpiy, lat. foras, -Is (fr. hors). $08 08 
mangler St^tr. : l^t. 2^^>or, lat. fdrum (S^orto; toel opx* ^lab« inbcnfor ^ort?). 

©ørflag : ^It. S)ord^flad^: bord^, tgjiennem, ogf aa, fortoanffet, bør. 

bøfe = nff. bøtjfa „iffc titte Brænbc", germ. daus-i-an, meb nff. bøijfen 
,/fugttg og tnng". ^It. bofi(i^ (85?) 0: høfiq (»el laant fra ^It.). «. f. dysig 
(y?; e. dizzy; SSB. doze). ^ott. duizelen ^>ører til Slflbb dos; tocl ligl. ^It. 
bufld^? item nj!. buufa (^toilc, ftiffe af). ®crm. dus- daus- das- (-s- @nffij? 
9lob fom i bø?). — @b. ®ø8 er toel et n^ere ©jtractum nb af 85Bt. 

bøn; germ. daub- ifølge \}t taub. 9}f!. banto, nt. boof, e. deaf. ^flt^b dab- 
t botoen (f. b.) og i l^t. toben. 

Hhht, Saan af nt. @bBe (ogfaa laant i $t.) = a. f. ebba (S)'{a8c.); l^ar 
fortrængt gb. *(&'oxt (Bctoaret i 3t?bj!: (Sat) = nf!. (og fto.) gteja (XilBage^ 
jhømning, 9Wnbbergrnnb) : germ. åb-i-a(n)-, Sifgang, af åb af. ©ibeform uben 
@nffijf -i-: nfl. STtoe, germ. åb-a(n)-. 

éb; germ. aith- (: nff. og l^t. (Sib; ^It. (Sit og dtt, (^en. ^be8; a. f. ath, 
nu e. oath). gørgerm. ait-; cf. aino ^aafalber, f. @j. ®nber om at ttlbcle 
i«oget. 

ebber, gb. (geter = nff. og Hitter (t i ^t. Beff^ttet af r; cf. (gig : «i?lb), 
(fto, nu etter), a. f. ator (nu e. atter). ®crm. ait-; førgerm. aid-: oiSog ©touljl 
(iRtr.; -08 = germ. -ar, b. *er), otSao fioulmer. — ©bberfo:^ f. ^0^. 

ébbife, meb p\t (itxt, ^t. (Sfflg, oelbgammelt i^aan af lat. acetum (c og t 
omBijttebe). 

Qhtt (?ron.); b og r af germ. s? cf. got. izwis. 

Gberfnøl, tel laant fra 9^ff.: IMSbafugl, Urfugl, forbum ^bar^^, ^enitit 
af 8(5b. — 381. æd-r ubtale8 nu Slib^ør, ^toilfet fi?ne8 gjengitoet i t. (gibertoogel 
(l^tooraf fto. ejdervogel) og i e. eider-duck. — ®erm. fnarejl athi-; førgerm. 
ba 511- : inb. Ml-s en SJanbfngl; ong -iSog $:ra|)gaa8. 

een; germ. ain- (: nff. og ^t. ein, a. f. an); -n- @uffi^' i førgerm. al-na- : 
oi'vog, fi-nus; 01-0$ alene; inb. ?-ka-s (o: aikas) een. ?Jrimair Slobform ai. — 
etié : gml. ®enit. i^eutr. — 2)erit>.: enig; enfelt, f. b. — eenbrotdttg, Caan af 
^)lt. t(i)nbreci^tid^ = ^t. eintrad^tig; cf. een bragen el. otoer een bragen (tooerc 
enig). — ønU^n^tng af $orn; i er |>^onetiff Ubtoæjt; ^It. ©inl^orninc (»?). 

effen, Saan af ^It. effen, @ibeform til eioen = ^>t. eBen, b. jeton. 

efter, meb Omli^b; uben benne : after, nu atter (t. Sifter, e. after, aft). 
®erm. "Stoh åb (fom i t. aBer, aB). 

6(e)g; gb. ®el (gem.) fom i @to. og ^It.; nff. (gi!, ^t. eid^e; a. f. ae. 
®erm. aik-. gørgerm. aig-; cf. aiyilo%p, atyaipos (træarter). — 2)ertto.: @øe 48 

(«aab), fib. *C^ef(i)c; nj!. (gifia. — (9inU)iS%t, gb. *®cfe; tiff, (&ifa; ^#rc 
yjel ^ib. 

@8(fi) (wc^ cøfiO; ^S^* f*-f nff-; ^^t. (gøge, ^t (Sdc; e. edge. ®crm. 
ig-i-a- (gg er Ubtotbelfe) ; antageø for førgerm. ftk-, fom i kt acas ^aat, ibet 
k antage« f^jaltet tU h (fe Sly) og g. (£f. Sig* i gb. SfgBorre? 

egen, (ggn, fe eie. 

dgetn ? $e( allevegne caipricteufl tilbannet $lt (gefern, ^oH. eekhoorn, 
^t. Sid^^orn; a. f. acwern; fto. ekorre; nff. Sforn, 3forre; g, nebcrlanbff (Sen* 
toren (3n!^oren). 3ffe i atte Varianter tænfe« ^aa (gg. 

eflte, at egte, Saan af :^(t. ed^t(e) (bette ogfaa (aant inb i $t), ed^ten; 
(Sontractum af e^>*^aft, af dift i ©et. Cotj (å)t af ft). ®erm. alw-; cf. a«»v, 
lat. ævum; fe et, eioig. — (@tatoentaabe meb <e er forfafleltg). 

ti, fom i ®b., éto., iWp.; germ. aiw- ((gtig^eb; cf. a«ov, lat. ævum; 9lob 
i)el førgenn. ai, I, gaa); bortfalben er S^Jegtetfen *gi (t8l. el-gi e*)igt if!e). — 
@om ^ræflj regetmæ«Pgt blctoet tit e* : Srtf, (gntune, gb. e^too Ae. (bette nu: 
i^^o Ae); bog ogfaa bi^^t^ongtff i e*gob, ct*gob (nu fortoanffet til eiegob). — 
@e egte, etoig, jo. 

(ti, toifl laant fraS.; ^eb faalebe« alt i @^t., og bengang forffiettigt fra i!, 
ber nu i $t. Ugelebe« I)^ber eil (om enb il^! er o:|)flaaet )>aan9). (9^t. ei*a er 
2 combinerebe Snterjectioner. 

tit, Hit, gb. eege, Q^ege = nff. eiga, @iga, @ige; famt @git, gb. Segn = 
nff. (gign; og egen = nf!. eigen; og ©b. egne, gb. eegne = nff. eigna. 
$t. eigen, nt. eigen og eegen; a. f. sgen (c. own). @erm. 9lob f^>attet: aig og 
aih; bet @ib(le (aa ti(®runb for bet gamte ^ræf. jeg aa, 3^f. aatte (germ. og 
got. aih-ta). gørgerm. aik. 

@Uanb, friftff og e. ^^orm for Øknb (omfortolfebe« forbum i £. ofte til 
(gintanb o: (gnetanb). ^om ti( od giennem Z, 

m(U), CTetræ; gb. *(gtre = i«I. elri, ^>t. (grte, i ætbfle ^t. (grita og 
@(ira; d inbffubt i e. alder; r af s, ifølge nt. @If(e) : germ. ål-is-; uben Suf* 
fljret: ft), al. Snbet @ufflj: i tat al-nus (efter iRogle for al-s-nus). — (gim af 
famme 9lob. 

elenbtg, 2acLn af ptt eUnbid^, af Stenbe, Q^I^Ienbe, C^U^Ienbe ($æren i 
aubet iOanb), meb Sfbj. et(Oenb(e); famme tU fom i eller«, (gifag; germ. ål-i- 
(got aljis anben); = tat. allus, aXXog (a«Pmiteret). 

elfenben, t^bff; af (gte^^ant. 

®[g* Sigt. ftt., nff. (gtg (Sttg), men t. @td^ fom af germ. alk-; cf. e. elk. 
Orbet er teet ba taant inb i ®erm. : tat. alces, aXx?^, (gtentl^ier er taant fra 
<Statoiff; tort dl^b^r er fnarere af *Q^tenb«bt^r enb af 'i'Q^tg«b)^r. 

(gttefotf, *^)ige, fe unber Sttf. (@tf, (gtteinge, ettifd^ flnbe« i ¥tt.). 

eller (af et »et^tig^er?), etter«, meb ft. eljest, a. f. elles (e. else), af germ. 
og førgerm. 9tob ål; cf. tat. alias; fe unber etenbig. 49 

eØetie; gcrm. (og got) ain-lif, fom 12 : twa-llf, tncb f, iffc b, ifølge i)t cif, 
atofilf (6Iii)c, f. b., er altfaa utocbfommcnbc). ©et^bntng Ikr: 1 og 2 til 9le|l, @ibfle 
^ebd @t)^mo(ogi bog ubid; 9tob maaf!e fom i Xaino aXurov, ^"oxlttn gjerne an^ 
tage« for fammc fom i lat linquo liqui („laBialifcret ®utturat" omfat tit 
^abial); imiblcrtib føgc« benne 9lob etter« i t. lei^icn (mtb ®uttnrat Betoaret). 

©King; anføres ogf aa i f^bftø. 2)iaL; maa t>e( flaa for ^nbltng* 

elffe; opx. amme; 3terati)o ti( gb. ale (nff. ak ool) og '^elie; germ. (og 
^ot.) ål-an og ål-i-an. 2at ål-ere (nære), alescere. — dlfPoo af @Iff^$ug 
<$u: ®inb). 

6(tp; = l^t. @Ibe; germ. alb-. 9lob førgerm. ålbh-, fom i aX^og ($nb* 
put), aX^i («J?ggrvn), lat. albus (l^toib). @e %\\. 

iim, gb. @em == nf!. @im. Slfli^b i nf!. 3im (Sugt), 3ma (Stribe; fto. 
imma 2)unfl). Oerm. aim- im- Ira-, gørgerm. aim- Tm-; (>eri -m- ©uffljr; 
4)rtmair 9tob ai I (gaa); cf. inb. e-ma-s (d: aimas) Oang, 53ane; oiiiog ^ane, 
@tribe. @m BetJ?bebe altfaa o^)r. 53ane, (Stribe, faa Sløgfiribe, ©unflfhibe. 
<£f. ogf aa fat. aemulor? (concurrerer, nemlig |)aa ©anen). 

@mbebe, fe STmt. 

dmtner, gb. *(gemere (@ing., nu omfat til ^l.) = nff. @imi?rja d: (Sim* 
iWi^ria(emmenbe©unfe; feSm; fi). morja^unfe); g^t. (gimuria, f enere (Simere; 
^It. @emere (og Slmere: a af ai); a. f. $1. æmyrian (nu e. embers). ®erm. 
inilr-i-a(n)- [cf. fivpiot, tufinbe, ?]. 

[(S mm er t {^t uegte), af ^)lt. @mmer = l^t. (Simer (3lmbar) af amphora.] 

timtie, norff (og fto.) gorm af Orbet @t>ne. 

Cimter (tomme Slj &c.) ? ginbe« i fij. 2)ial. ((£f. e. empty, a. f. æmetig, ?). 

tnh, gb. en(n). @ti)mologi ut)i«. S^roligen opx, mere enb eet Orb. — 
enb fige; ^ar (tel toeb Omfortoltning) fortrængt bet gamle : enb fl(b)er (enb 
minbre). — enbffjønt inbel^olber Sfieutr. af %i>l ffjøn (fom oBfd^on inbe* 
i^olber en ©ibeform til fd^iJn). 

@itbe; almengerm.; d er Oml^b : got. and-i-s. iS^^an M regne bet (mtb 
d af førgerm. t) til famme 9lob fom avn, lat. ante, inb. anta-s (©rænbfe), og 
^ræfly unb^. — @nbesligt er = fto. ånda-lykt (af luffe). 

6iie(^b«r) = nff. @int; ^It. @in*'Berens=Boom. Stob feer ub fom i XaU 
orbet. [9Kon Ijio« ®erm anerne fri Omfortolfning af juni-per?] 

6iig; mebOml^b af a, ifølge et aflebenbe A^i^i^) : gb. ?l. *@ngie, nff. $1. 
^ngjar. Uben Oml^b fee« 9loben i t. Singer. Sffe i)ibere o^lt^ft (formelt 
fiemmer eng : fnetoer. Om: fmal ®ræ«jirimmel lang« SSanb?). 

@ngel, af lat. angelus, fra ©ræff. 

6ttfe = nff. (gnfja (i @^btoeft*9lorge @ffja). Uo:^lt^ft. aWan ^lar formobet, 
at @n^ fiaaer for @in^ (een), ^unbe ogfaa ^abe Omlt^b af germ. a, f. (S^. 9lob 
jom i lat. anus (gammel ^one) meb @uffly A^ (etter ©tamme fom i anfe). 

4 60 

tnhlt, Saan af :^It. enfel^t el. enfel, af ettt, een (got. ainakl-s). 

tnU, ttfh^ ?rcefijr (®ram. § 100). 

mten, meb *n iibtibet af gb. anti(9), entiCg), et (Sontractum af annen^ 
annet ttotggk, maoffe tifftge af een ttotggte (bette »ar ©enitito af to); funbe 
forbum flaa :|)ronomtnalt fom e, eiiher (t)orber @ntcn af bem bøntt; fe SKoIb.). 

entre, gjennent 2:. (entern) fra 9lomanif! (Intrare, fr. entrer). 

tt, genn. és, u (fom i d.); førgerm. 9{ob ås: (at. es-t, «<f-n, tnb. as-ti. 

er^, ti?bfl ^rcefli: (®ram. § 100). — evinbre: t. erinnern (af in, ba«- 
Snnere). — erobre: t. erobern (af ober). — erflatte: t. erftatten, glS>t. erfiaten^ 
af g^t. @b. @tat(e) (@tcb), Siob fom i fte^cn. 

drfe^, af lat. archl-, fra Orcef!. 

drme, omtt^benbe S)ert\>atum af %xm; n{!. (Srm (t>ott (Srme er o)}r. ^ccu:' 
fatt^^ og S)atitoform). 

Htt, et (Sontractum, fom fee« af nt. 2lr»etc, (grtoete, @rte; ælbfie ^t. 3(ra^ 
totxif nu @rbfe. ^aa i ®erm. loQtxt 2aan. ©jenfinbed i opofiog, epefitvd-og 
(maaffe ligl. ?aan); cf. lat. ervum (en ©elgfrugt). 

Qttté, 2aan af ^t. (Srg, g^t. dx^t, Slrje, aruggi (altfaa tf fe af als, fe 3rr); 
mulig iffe o^r. germ. 

QS : docere i flt @d; = å son aise, at one*s ease, af ubefjenbt O^rtnbelfe. 
(^inbed (o9 od og i X, omfortolfet t'xl lat esse). 

iS$ ipaa «ort), gjennem t. %% tg af rat. as (Srøønt, (Sner). 

Qtép, fUp, iffe o^It^fl [arb-or?]. 

Séfe, gb. *@8ie, nf!. (Ssja (ogfaa en ©tenart; cf. e«ia gjære, frjulme?); 
(fi). nu åssja); ^t. @8fe. ®erm. og førgerm. Slobform ås (cf. Kfle? (at. arere,. 
ardere? Brænbe). [9$eb ^dftmitation funbe tænfeS 9{obform åd, åt, <!^c.]. 

dtmaal, Saan, af pltdtmaat: ^»toieberfe^renbe B^^t, ^lut^ u. Saged^eriobe, 
12, ref^. 24 @tunben"; i ælbfie $t. og i 91. @. (edmæle) : ^øttib. @erm. 
^ræflj éd- !d-; @y.: ^ott. etgroen (nt? O^toæjt), % id-isla (brøttt^gge), b. 
S^'gjelb (= isL id-gj61d), got. id-wit, ærbfle ^t. Sta-toiig (©ebreibelfe); totbere: 
\9L idra, got. idrig«n (angre), g^it. ibern (bepatigen), ^toitfet meb gl^t. ^ta^ 
ubtoifer germ. @:paltning af førgerm. t til ih og d. (Om ba = (al. at- i 
ataYus? cf, et, en, inb. ati?) (etter cf. (at. Ita, item, iterum?). @e 3b, 
ibe(, ibe(ig. 

etfe, ?aan af ^t. ii^en, l^ott. etzen, 9ilob åt (fom i æbe) ; enten meb iteratitjt 
-8-; etter fnarere germ. (og got.) åt-l-an ((abe æbe — i8(. etja, :p(t. etten),, 
meb l^t. Ot>ergang ti( i^, og ba l^ott. etzen (aant fra $t. (e. etch, enten !Oaan, 
etter meb Overgang af -ti- ti( ch ?). 

Qt»tnt9V, af ^(t. gorm (Sioentur (tt), ber toe( er attraperet af etocn (iu(l); 
Hbenteuer: „2(n(e]f>nung an SIBenb". gra gr.: avenlure (ad-venire). 

et»id, ?aan af t. eteig ; fe unber ei, egte, jo. — eninbriig, meb fto. evlnne(r)lig 
og nfl. etoinbe(e, af 9iob aiw- (fom i etjig), og om iffe 2(f(ebning fra, faa. 51 

3Ittractioii til S5brne toinbc d: øb. toinnc (t. gctotnncn) og »tnbc (t. »tnbcn). 
®nff. l^argormcn ætotnlig^r (bcr gjcrnc fammcn^folbes meb got. ^bj. aiwin-s;?). 

@tme (opr. Sfitr.) = nj!. (Stonc og (Smne, Ti), åmne; 2(, @. ]f>ar SIJB. efnan 
(at ctonc). 9lobform germ. ab (jlcmmcr meb ben i 3(^)1), l^toortil ob (i øioc) 
»ifer 2ipt?b. 

QtOttb, gb, Slf^reb; fan ne|)|)e {IlKe« fra fto. af-rad, gft>. SJf^ræbe, isl. af-råd, 
ttoitle bettjbe : ^rceflatton, Slfgtft; ogfda Xa^; og BUte at l^enførc til raabc 
(i!Ic tit rebe, gcrnt, raldan, ftijori ai etter« i(fc blitoer til a). ©tubbe og (gfter- 
f[et (unne o)}fatte@ {om ageren« ftbfle ^rceflation, etter ogfaa fom Zdb, nemlig 
fra ben egentlige $ø|l. 

[„eye"; toel af ©abef^roget« „fatte i@y"? ne^^e = nft. egfa: o:^^ibfe <kc.]. 

foa, $cri falbe f ammen germ. fau- og fau-h-; ælbjle Z. fao og fool^ 
(a. f. fea). 5ixl fau-h- f tearer lat. pau-cus; cf. toibere pau-lus, pau-per; nav-ofiai, 
tiav'pog (ringe; maaffe = parvus); Slfli^b pu i lat. puer (Streng), &c. 

at foo(e), ©ibeform til fange, fom i 2^. fa^en : fangen. ®erm. fah- fang-^ 
altfaa meb ©Maltning af førgerm. k til h og g; førgerm. pank-, mp)pt til 
at flnbe. 

%aav; nbefjcnbt i $:. og @, (i 381* meb Omli^b: fær). @erm. fa-s-? cf. 
førgerm. pa i pa-vi (^erf. til pasco laber græsfe). @tter germ. fåh-as-? cf. 
førgerm. påk- i froxog (Ulb), etter i lat. pecu (^teæg). 

8abel, gjennem X, af lat. fabula. 

9oh, gb., fom i SfJabof^rog, gat (^t. gaf«). ®erm. fat-, gørgerm. påd- 
iffe fnnbet i nær ©et^bning. @e fatte. 

Øabbeir, ?aan af ^It. SSabbere = g^^t. ®e*toatere (nu ©etoatter). Oteerfættelfe 
af com-pater. gormen %aittv er altfaa Ij^t. 

gaber; germ. fådar (: l^t. S3ater; e. fader, nu bog father). gørgerm. 
pa-tar $ef!t^tter ; 9{ob pa (befft^tte) er bog f elto lun ^rimairt S^bfignal for gore^ 
jlitting gaber, meb ubtoibet Slntoenbelfe. — gotbemts (gcebrene*) (Slrto &c.) er 
gammelt @ubft. (^aternitet &c.). 

gabing; fagten« Saan af ^It. ^atint (af toaten : fatte), gormelt TlctxU 
paa 2aan mangler. 

gag; teifl ^aan af ^It. ^at (- l^t. gad^). gormelt ST^oerle ^aa lOaan 
mangler, gørgerm. påg-; cf. lat. com-pag-men, pe-pig-i, com-pag-es (@ammen* 
føtning) <fec. 

foge, obf. (Jfurtigt)? Omforteanffet af ^It. toale(n) (l^i^^^igt)? etter fnarere 
3lob fom i fager <fec. (f. b.)? 

fager; forbum almengerm. (g^t. tager : ffjøn; got. fagr-s :|)a«fenbe). ^ob^ 
form fag- fom i gb. fagne (mobtage), gl^t. toagen (rette fig efter). Slfl^b ^g i 
Hf!. |>artici^ialt Slbj. faaga (tilfreb«j!ittet), fæægja (:|>ubfe, feie). Slfli^b fog i føie, 
t. fligen. @om af førgerm. pågh- pagh-? 2^og t^ber got. fulla-fåhjan tilfreb«*^ 

4* 52 

fHffc, fåheth-8 Otæbc, cf. a. f. ge-feah fri^bcbc«, paa ©^altntng af førgerm. 
k til h og g; et pak- fec« i lat pax pacis greb, pak- i paco pacificerer. — 
gngre ©ibeform feir (®ram. § 103. b.*). 

9aøt(t? (forbum gagte); flnbe« i ft. S)ial. og i 9'lj!.; om lateet af (at. 
facta? (fi). fukter: »upptåg &c.« turbc to ære ca^ricieu« SJariant?). (5f. fegte? 

Sfaffrl gjiennem X. af lat. facula. 

fol (tirfal«); (igl. fto. og nff. (i«I. fal-r). ®erm. fål-. STflt^b fal- i ælbfle 
\ft teaali (fortoanffet gorm mcb inbbraget A^ : ^t. feil). gørgerm. pal- pal- : 
noXeo (falBtober), inb. pal-aja- (falB^ber, fælger). 

Sfaloffe, toeb STttraction tit SJffe, af gb. *galflc, fom bet ^>ebber i ^\t. og 
ælbre @t). (M. folski); g^t. 1Baltox\éft, ælbfle ^t. galaioidca, fom 9^ogIe atife 
for 2)eritoatum af fal^t, falB (bleg); cf. nff. gal (d: galajfe), ber bog !an toærc 
ejtra^jeret afgalffe. ^iogte anfe it. falavesca for, iHe laant fra 2^., men om- 
bannet af favalesca, af lat. favlUa (@mmer), og laant otoer i Oerm. 

fttlbe, gb. falle *feel (fom enbnu flnbe« i 3i?bf!) cl. flæl, fatten. SCImen« 
germ. iWaajfe er fåll- fecunbair $Rob, flbfle 1 (aSfimileret?) @ufflj; fål- ba 
= førgerm. pal- (fløbe an)? — fæl^e: germ. fall-i-an. — ^forlbig er t. (om b 
l^eri fe ®ram. § 71. b.). 

golf, gb. *galfe. 3 ®erm. laant fra 2at: falco, -onis (cf. falx ^rumfnito; 
y>oXxog frumbenet). 

fallere, romanifft : faillir : fallere. 

folme, gb. falne (®ram. § 102. c.) = gfto. falna, nf!. folna (i«I. folna); 
af 3tbi. gb. og gfto. fal (= i8(. fol-r); germ. falw- (t. fal^l, falb; e. fallow); 
førgerm. 3iob pal : lat. pal-lidus, pal-umba (2)ue); neXog, aoXtog (graa). 

gol6 (@t>ig) o: lat. falsum; folfP, Saan af t. falfd^, germantferenbe 2)eri^ 
toatum af falsus (tit meb 9{og(e at antage et inbføbt t. faløc, fun paatoirtet af 
falsus, mangler ®runb). 

gol«, folfe, ?aan af ^t. gaig, falgen (af falten mcb ©nffljr ^\^; cf. Ifioff. 
vouwen, falfe, før vouden af valden = ^t falten). 

gomilie, lat. familia. 

fomle ?; = f*). famla. SJijI iffe til at ffille fra t. fnmmeln, e. fumble 
(meb anben Stft^^^^ocal); og bog jetter iffe let at ffille fra i8l. falma (famle), 
^toilfet fan toære Beflegtet meb felmta (forfcerbe), got, us-fllma (forfærbet), ogfaa 
meb a. f. folm, ælbjlc l^t. 35olma ($aanb), ber er = lat. palma, naXa^t^; 9lob 
pal. $øre aHe Orbene fammen, er altfaa ml Omfætning af Im. 

gonben, antage«, meb nff. ganen, fto. fan, for ca:|)ricieu8 gortjanffning af : 
gjenben; cf. e. flend, isl. fjandi-nn. 

gane, i 3). og @t3. »ift laant fra 2:. ®erm. ^iJobform fan-; førgerm. pan; 
cf. lat. pannus (2:øifti?ffe) ; (pan-:) fupfog Zøl — gænbrif af t. %^n(b)xxéf, 
„erfl. nf>b.; m^ib. 3Senre, a^b. SJaneri". 

fottge, @ibeform til faae (f. b.), meb gjennemført „ftoag" ©øining, og nu*» 53 

»ærctibc 2lni)cnbcl(c kant fra X. participiet fangen ^ører tit bet „fiærfc" ©B, 
(faaet er tinøre gorm). — fotnge, øerui. fang-i-an, finbe« ogfoa i 9'iff, — 
sfomget (gugle* &c.) ifølge Omlt^ben ?aan fra Z* (faabant i=er mebfører ilte 
Omlrfh i 2).). 

gatrce (gar«): fr. farce. 

fare; almengerm.; germ. 9'iob f— r : får- for-; førgerui. par- par-: B-nap-ov 
(gil igjcnnem), nop-og (©iennemtoei); lat por-ta, -tus, &c. — 2)erii()ata: sfar 
(opr. gare) i ©jællanbdfar o. L; gonrb og fra S. laant XonhUt ^ati, famt 
gotrt (t gSf>rte, gi. 2)ati» afga<>rt); fottbtg af plt. ioerbid^ = l^t. fertig; færge 
(gb. fer*i*e, gernt. får-i-an), gorrge; ffiorb (f. b.); føre, germ. for-i-an =- inb. 
par-aja- (føre); 2(bj. fer (SRobform for-) egtL fareb^gtig. 

gfare, gb. *gaare (SWoSc), fom alm. i iRff. (f ». nu fara) ; gt. SBaarc (gem.) ; 
a. f. faer (nu e. fear). Siobform. far-, førgerm. par- (fe fare); cf. péiiculum 
(Sllobform pår-). @e forfærbe. 

game, Saan af t. ^axtot (nu f)t garbe), fubftantit)eret 3lbi. 3!!e toibere oplJ?fl, 

faP; alraengerm. (Oml^b i t fefl, iflc i 2(bt). faft). ^t ©ufflj: ? el. ^ji? 
9eob ubeftemmelig (fat ? st af ti? cf. fatte? cl. gob?) (førgerm. p— ). — fotfle 
germ. fast-i-an. — gcrflemø Ae, gi. ®en. @ing. gem. (@ram. § 177. c). — 
gotfhitng i nvrnctx. ©et. gjengitøer gejiung. 

fofle; almengerm.; toel af foreg, (oioerl^olbe noget gaftfat?). — gaflelotw 
d: pit. ©afieI*SItoent. 

gafler o: gaber^Øøfter. 

fatte (meb fto. fatta) t)ift gaan af pit. 'oaUn, f enere ogf aa »atten. @t inb'* 
føbt gb. *fate toilbe nu toifl I^bt fabe? ®erm. fat-; førgerm. påd-; cf. nsSi^, 
lat pédica goblanf e ? — '2^age fat paa^ : oel, egtl. tage i^aanbtaget paa : plt 
fBat — '2)et er ilbc fat' Ifører for toor ©etoibft^eb ^>er^>en; i @to. fom ^Ibj.: 
Tid så fatta omståndigheter, &c. ("af lat. factus"; o: it. fatte. ?). 

fatteø; gb, *faatte« : blii)e ^aatt (for libt); ligl. fto., njl. meb a for aa. — 
fnttig, gb. faa^tøøl, af %t>U faa og ^bj. tøøl (fom fan taged). 

gairn (forlj^en ogfaa gagn), gb. *gabm; M. fadm-r (ft). og nfl. nu gamn); 
t. Cabem (^t, nu gaben), e, fathom. ®erm. fåtii- gørgerm. pat-: lat. patere 
ftaa aaben, patina $anbe; ftamvij gab, naravwfn ubbreber. 

ge: fr. fée, "lat. fata (o: fée, dans une inscription contemporaine de 
Dioclétien), celle qui préside å notre fatum". 

geber: lat. febris. 

geb(b) (Xot), gb. *git, »get; nf!. git, gite, gete (SWafic), og gitja (gem.), 
bcttc — ^>t, gifec. (£f. gjeb, nff. get (i^eutr.; i8l. S5b. feta fat : ffribe), gct 
(9Ko«c.) „gob paa ©ub" (= lat. p?d-is, noS-og). ®erm. 9iobform fét-, før* 
øcnn. påd-. (£f. noS-nov : gob paa ©ub, 2^ot. SlflJ^b pad- f. @j. i nr^S-ao 
(faringer), nT^S-ov (SRorblab), germ. fot- (gob). — SWon giffe (?omme), plt. 54 

mdt, er af et *mutt, pit 2)emtnutito af et *5Bit ? (^ubfob ttibrettet tit «Pung 
eL Somme). 

feb, gb. feet (fom t@to.), nj!. fett; germ. fait-, ^fi)oraf 12:. og (g. et fait-id-, 
i Sflt contral^eret til toeett, toett (af Sutl&cr inbført i $t.: fett), a. f. fæt-ed, fælt 
(nu e. fat), g]f>t. J)ei6*et, nu feift. gørgerm. paid-; -d- l^eri @uffij:? 3faafalb 
Sftob pal- pi-; cf. mav feb, inb.. pwan-. 

ftqtt, meb fi). fakta, ?aan af t. fedtten (forbum 3^f. fad^t). ®erm. f— ht-; 
førgerm. pakt-; -t- toift @ufftj. (£f. (at. pectere (fjæmme); ^gjenneml^egle, 
Børf!c* ^pasfer. — gor(ien firetoe« ogf aa fifte; turbe toærc et ^>elt anbet Orb: 
*fcgte meb 2lrmene\ ber en Stib antog S8eti?bning af t. fed&ten, og f enere for* 
trængtes af feltoe gormen fedtten; yi\t, i^ax nemlig : fifa, ftfta, flffa, fei!ta i 
©et: giørc toolbfomme ©etoægelfer, f. @j:. meb 2(rmenc; ogf aa toimfe om; Stbj. 
fitcn (b. *flgen) : for^>i^^et; germ. 9tob frk- falk- ffk-. 

%titt, meb ft5. fejd, ?aan af pit SSeibe, gt. See^iebe (^t. nu ge^ibe); item: 
gt. toee^, a. f. fah fjenbtUg (e. nu foe); got. faih ©ebrag, bi-faihan Bebrage; 
formelt en« meb gt. tjee^i, a. f. fah broget, got. filu-faih-s (Otjerf. af «roAv?ro««;iog); 
isl. få Bemale &c. @erm. faih-; førgerm palk- (meb 2lf(i?b pTk-), Mtl o^r. 
fliffe : froixiXog Broget; inb. peca-s @fiffe(fe; litauij! peikti forBanbc; i bet 
ubbøbe ^reuSfif! anføre« : po-paik-a Bebrager; &c. 

fete funbe formelt :^a«fc til et gb. *fæægie = nf!. foccegia (^ubfe), germ. 
fåg-i-an. @r ialtfalb i 2lni)enbelfe ^aatoirfet af 2lf[^b8form t. fegen, germ. 
fég-an (T). 2(fKj?b fag- fe fager. STflt^b fug- fe føie. 

fetg (g if!e flumt), ?aan af t. feige meb bettc« fenere SBett?bning : frbgtfom. 
3!(e af gb. feeg, ber, fom nf!. feig, l^atjbe ben ælbre Set. 'bøenbe'. ®erm. faig-. 
gørgerm. paigh- if!e funbet. 

fetlf, getl; af nt. toeilen, SSeit (= \)t felten; e. fail), af fr. faillir, af 
tat fallere. 

fetre, af ^t. feiern (= :^It. Mxixtn, titooraf fi). flra); af lat. feriari, af feriæ. 

gelBereber : t. gett (førgerm p- : pellis). 

gelfle, toer Saan af t. gelge (= e. felly). 3«e titfrebsftittenbe o^tt^ft. 

gelt, ?aan af t. gelb (^elt) = e. field. @erm. félth- (i), gørgerm. 
palt- (rt?). (£f. gjelb. 

fem; germ. og got. fmf (m eliberet i nt. toiif, e. five). (Sibfle f af før* 
germ. qu : p— nq- (i tat. quinque ^ar gorlt^ben aSfimilerct ftg meb @fterl^ben); 
inb. panca; fievrs C^tntal af ©uttural). 

(Sentitfel, gjennem S., af Ut feniculum). — (gerle: (at. feriæ). — gerle: 
iat ferula. — ferm: lat firmus. 

ferfP, inbføbt gorm; friff er (aant t. gorm, og o^rinbe(igere. ©jenflnbe« i 
@(atoijT, og i iBitauifl (preskaa føb). (gorme(t minbcS man om (at. prlscus). 
?aant otoer i 9iomanij! fra ®crm. : it. fresco, fr. frais -che. 66 

ØerfPen, gjcnnem X. af kt. persicura (^crfifl). — gefl: lat. festum. — 
Jftbfl, laant fra X. (,,3beutitat mit «iber'. ?). — gibet : lat. fibra. 

éibel, gebel, t. gormer (^it.gicbcl, nt.33cbcl); b.gorm: gible. O^rinbclfc 
wBcfjcribt. Om o^r. taant fra cl. til ®crm., er omttoijlct. 3 førfie galb maatte 
antage« et germ. frthula. gormerne giol, gioUn (f!rii)e8 ogfaa uieb ^) (ti^be i 
tt^ere funfilet @(okubtaIe meb $) ere fenere ?aan fra 9lomantfY. 

8tf/ fifPfl/ ?aan af ^t. $fiff, ^Pfftg; girglefængerubtr^f (rette ^ip tit at 
(offe gugt meb). 

sflgett (nt?flgen); gb. fif en (forMp^ct), fom i iRft. og @t).; nff. SJb. ftfa 
<gjøre urolige ©ettccgelfer), ælbre b. pge, m. fl., cf. unber fegte. 

Sifl^Of gjennem $lt. (Siige, ^l. SJiigen), fra gr. (flgue), fra ?at.: flcus. — 
iC)refigen giengit>er O^rfeige, ber mulig inbet^olber en Omfortolfning. 

%xl (forbum ogfaa geel); om laant fra :|>lt. ^iiit? (^erm. og celbfle \ft 
fih-ala. gørgerm. paik- (ftilfe). (S. file bitoergerer fra a. f. feol. 3«l. thjol, 
thel er toet et anbet £)rb [i be fortoirrebc STngittelfer i gml. i8t. ort^^ogr. Stf^ibl. 
falbe« e i thel „nafaleret"]. 

[I^ielfra^, ^t.; = ^ott. veelvraat; pit «ar 1498 i SReinfe be »o8, 2331, 
^l. SJetetora^en; ^. Staudføn: anfører fom t., iffe nj!., geltefrof«, ^^toitfet fenere 
i gflff. omtt^bebe« tit getefran«, gillefran«, ogfaa („iHe meget brugt") tit gjett^ 
grof8, toeb Slttraction til grof« (grej«) : ^anfat]. 

glit; almengerm. (^t. gitj). (Serm. filt- (é). gørgerm. p— Id-. ®aaet 
«toer i Sfiomaniff (fr. feuire); filtrere, romaniferet, laant tilbage. 

(In, i ®erm. fra 9lomani{Y : it fino &c. (fulbenbt; Ij^ører til flnlre). 

flnbe, gb. finne; almengerm.; ®erm. frnth- fånth- fond-, gørgerm. pant- 
<fecunbairt) iffc funbet. -t- i ®erm. f^altet til th og d; nth i 2)., @te., ^ft. 
4i8ftmileret til nn, og bette overført paa 9{obform fund- (toort b nu er blot 
i>rt]^ogra:k)(if!t). — ^erito.: gttnb. $lt. 2)erito. laant til od : f^nbifi (egtl. 
nbf:|)ecuteret) ; gtjnb (©ftertrt?!) eytra^^eret beraf; flnbe« bog i benne ©et. i iRj!., 
j^toor bet antaged fammenfmeltet meb g^(r)nb (gammel, im^onerenbe, Srabition). 

Singer; almengerm.; fmg- feer ub fom %^t^h i gor^olb tit fange. — fftngerbøl, 
fom af gb. *©øøle (O^^^olbsfleb; befaret i iRf!.). iRff. gingerbjørg, af bjerge, 
flnbe« i b. 2)ial.: gingerbjerg. 

ginfe; almengerm.; ftnbed ogfaa i germ. @^rog i gorm @:|>inf(e) (nff. 
^pxttt); førgerm. (s)ping- : dmyyog. derfra bitoergerer (Settif! pine, meb it. 
pinclone, fr. pinson, toeb -k for g (effer -k er i bem maaffe Øufflj ?). 

ginne (paa giff); maaffe ?aan fra Sflt (fto. nu fene). gørgerm. p— nn- : 
lat. pinna. — ginne i ©ub tnrbe toære famme Orb (i fo. finne, SWadc); iRff. 
^ar inbføbt 2Ka«c. ginn („^)orø« «enf^>ib« inbe i ©om", m. SK.). (3 ®^t. 
treffe« flabet Ufinne : pux gra^^^iff gortoirring]. 

gittte : fr. felnte, it. flnta : lat. flncta, gem. ?Jart. af fingere (fingere). 56 

9ip? StfiL i 9Zfl.: %ipp (@^tb8, @i)anb«); ^ppa, fl^Ia (pn^lt Æc). (3 fto. 
^tal. gib6, gaBb). fertil: befipiiet 

fire; gcrm. frthw— r (got ftatoet fldwor, a. f. (Kom^oflttonSleb flther-); i er 
fifit^b af ælbre å; ff orl^b Sabtal (i ©rceff 2)ental) af o^r. Guttural: iat quåtuor, 
inb. cåtwar. — fjerbe, gcrm. flthw-rtha(n)-; fi^rretVtoc, gb. firctiugc; anbcn 
Ombannelfe i fjorten; flrftnbett^toe o: 4 (tflbetf. 4bc) ®ang« 20. 

«t fitt, gjennera nt. 'c'xxtn, af fr. virer. 

gfiff, almcngerm. gørgerm. pisk- (Iat. piscis). — Ugif!'' t@^U: fr. flche], 

^fttl, giennem S. af Iat. ilstula. — fijr : Iat. fixus. 

Sjante, forbum gant(e); nf!. ^ant{i), nt. »ent(e), (>t. gang (^aifang); cgtL 
gaaenbc Sub; faa Sanbftr^ger (©jøgler). SJifl af romanif! infante (©am, un^ 
@oIbat, gobfolbat; beraf Snfantcri). 

8fjtt$, fittfe <* (fjflfe i ^V' ^^ *>cl ^a«« fta S).?), ^ører toel til ben ca^ri* 
ctcufe, uBeregncIige Xtl af @^rogct. (£f. : forælbet fjiccfc (ogf aa ft).; ^toortU 
fjeak); forcelbet fafe (fare om), og t. fafcin, ^It. SSifes^SJafc (^toisl^toa«); item 
forælbct g(i)abe (d: gjotte; af Iat. fatuus?), og t. fa^en (gjeffe; formobentlig 
for fat*fen, meb iterati^)t f); item nj!. gla« (gjante), flafa (flane). — fjaffe 
(forjabffe) er »el 3)erii)atum (lertil? 

gjeb, gb. giæt (enb ælbre giat) = nff. get (i«I. 8b. feta, ffribe); germ. 
f«-; førgerm. p— d, fom i (pes) p^dis, noåog. @e gebb, gob. 

Withtv, gier, ger, gb. giæber (enb ælbre giaber); germ. féthr-, fithr- 
(e. feather, t. geber); é ^o9 o« ubtoibet til ia (bette i Sfl% omlijbt : giø(b)r)v 
gørgerm. 9iob p— t : inb. pat- flt^toe, narouai. — 3t!c at fortoejle meb gb. 
giæter (geffel), ber nu ligl. toilbe Ii?be gjeber. 

ffllelb, gb. *giett, af enb ælbre giatt (i«I. fjall), af enb ælbre geff (isl. fell); 
germ. enten f^l-1- el. ftl-th- (bette r^ t. gelb). Sif »lobform fål- : gt. Sali* 
(laant inb i gr.: falaise), nu t. gel8. S5el af SRobform fol-: nff. golb, gtgolba 
(3orb). gørgerm. pal- (cf. ttoXig ?). 

Sienbe; gb. gi^enbe, fom i iRff. og @t).; ^artici^)ialt ®ubfi. af 9iob fl-r 
førgerm. og inb. pi- l&obe. (£f. grænbe, 53onbe. 

fiewi; SRobform fler* og@ufftf *=n. SJifinoI igaan af t. fern, baniferet efter 
gb. SIbto. fier, flerren (bette = fi). fjerran, isl. fjarran). ®erm. Slobform fér-; 
førgerm. par-, fom i inb. pår-as fjernt, nepav ^infibcø. — Qermet, mulig i 
®b. ubtalt i^meer, analogt meb i«I. flrr-meir, l^tocb bog fan toccre Omfortolfning 
af et fiers^m^er d: en @u^erlati» *flerme (= inb. parama; cf. primus), ber 
Joar forfijnet meb tilfat (£om^aratii)enbeIfc (fom e. former af a. f. formå). — 
fjorgammel, tfior; gb. *ifiorb(> fom i @fi3. og ®ff.; germ. SIbto. fér-utli (9lol> 
fom i fjern); gt. toert, ogfaa i)erne(n)t (ifjor). $o« o8 é »el ubt)ibet til ia, og 
bette meb OmlJ?b foran u. gørgerm. og inb. pår-ut ifjor (for par-wat ?); 
ftapvn og ftepvdi ifjor (for ftep'^sn ? ^erog 2Iar). 

aiiog ? i 9Zjf. og i fe. Xxal t>atoe8 (foruben gjaa^ m. TI.) gjaaf (2:o8fe); 57 

mtn nj!. Slbj, fjaaf, fjaag, fjaa Bet^bcr muntev (og fjaag antage« at fiaa for 
fjalg). $It. SJocfc bitergcrcr i gorm og er iffe af ftffer ©eti^bning (Sttfcben: 
„Sflaxx? leiti^tfertiger SWenfd^?"); ^^* toocfen („aufgiefien, gum 'Sflaxxtu ^abcn"). 

diofit, fiofUt; ogf. i ^% (og fto. 2)taL) gjotte, ^a, fjotta, fjottutt; „maaffe 
af fjatta, ^u8lc"; ?; totfl bog, meb nff. gool, og e. fool, af fr. fol folie. 

[fi^»S* ^^* floJi- ^tttt ^>at)c :paa\)irtet nff, glongfa, gjongfa (feienbe grucn«^ 
ttmnter), men tf fe flamme fra iRff.], 

%ioxh; gcrm. ffr-thu-; e. flrth; i l^o8 08 nbi5tbet til ia (fij. fjård), meb^ 
£)mll?b foran u i 2). og 9Zff. (i«L jo), gørgcrm. pår-tu- : lat. por-tu-s $aton. 
CSt anbet ©nffijr og anben Slff^b i e. ford, t. gurt, gcrm. fdr-da-; førgcrm, 
pår-dh-; cf, ffo^-i>-//og Otoerfart, @unb. Sfnbcn 2tf(t?b i fare (f. b.). 

flottet ? (i ftel Ubtoæyt; i 2)tal. flnbe« fottig). (5f. nj!. gjott ($inb^ 
2)umrian), fjottutt (bum). iBort ælbre fiattet (cf. gjabe, unber gjo«) er "otl ba 
et anbet Orb? — fjottet ffal beguben funnc bett^be følet. — .©ører til ben. 
ucontroHable 2)el af @^roget 

gi«I; i Sflff. og @d. meb £)mlt?b : gjøl (gem.). ®erm, fél- ? eller f Ih-f 
3 fibfie galb SRob fom i fjæle (cf. gelge ?). 

fiale; iæ af ia af e; bette betoaret i i8l. fela, t. befe^^len (egtl. otoerant«^ 
»orbe), gt. befell^en, got. filhan. (Serm. félh- fålh- folg- (u) gørgerm. palk- (r). 
@c befale. 

[gjce« : lat. facieg, maafte, »eb @øfolf, gjennem c. face]. 

flaa, engang „ftærft" Sb., fom enbnu i iRff. (: 3^f. ffoo, $art. flegen). 
®erm. flåh- floh- flog- flag-, gørgerm. plak-; cf. a-nXa-A-Tiv flettebe, ?Præf. 
nXéxo, @e flette. 

Slaabe; gb. »glote, fom i i^ff. (SWaéc. i begge «et.) (ft>. nu flotta, flotte); 
af ffi^be; germ. @b. flut-a{n)-. 3 9^t. er SBlote gem., berfra laant inb i gr, 
og 3t. (flotta), og berfra atter til $t. : glotte. (S. fleet ubgaaer fra en anben 
Sfiobform : fliut-. — tit flaabe, = nff. flota, fan betragtes fom S)enominatit)um. 

Jlab?; nf!., fto. glabb (SWa^c), ^It. »labbe (gem.), hh toel STSpmilation 
af pn ? (Jf. gli^, flæbe. 

flob; gb. *f(at fom i Sflft,, @i)., <pit. (i ælbjie ^t. flag), gørgerm. plåd- 
ne^^c funbet (-d- @uffiy?). 

9(ag ?; Mti o^fommet i d, el. Sflt, paa ubefienbt ilF^aabe; g l^od o» 
fortoanjfet af gg (glagge). 3 @. bett^ber flag tillige glæg, og to flag at 
(ænge fla:^. 

glage; o))r. flere Orb, ber iffe mere funne fonbred nøie : gb. * glage og 
glafe. 2)er flnbe« nemlig: nj!., fto. glaga, ^It. S3lage (@fitoe, glenge, Sag^ 
m. 9R.) {fftob fom i flaa?), mulig ^0« o« betaret i ©neflagc?, — et nff. ^tx. 
glaf, ft). flakc (Isflake), e. flake (@fitoe, glife m. 9K.) (SRob fom i flæffe? cf, 
ogfaa ^ft. »laf, l^t. flac^?), ^>o8 o« i: 38flage; — et nff. (og i«l.) glafe, plt. 58 

•»lafe (SJibicPctntng, ,,^iixht, S^efe"); ^o« o« glagc i ©et »ibicpetning, Saag, 
m. aW. (fe Wtolht^); germ. flak-, førgerm. plag- : (at pUga 9'ict 

flagre inbbefatter i)e( to gb. Orb : *pagre (o^r. brbe flagct)i8, fomS^øfne?) 
og *Pafre (o^r. britoe fom en 3«Page? el. JtJtnge fom en ?aage?). X^i S!fl\t. 
ifdx baobe fKagra (t8t flogra om @nefog) og flatxa (ftreife, føite; ttifte); cf. t 
ftadern? (£f. nff. og fi). Paja. 3tem: flaffe. — 'guglen ffagrer', ml for 
*fCabrer?; cf. nff. f(a(b)ra (logre), ft). fTabbra, ^t fCattern. 

flaf (flab), meb fio. flack, gaan fra X. : nt »laf, ^t ffad^; germ. 9iobform 
ilåk- feer ub fom ben i 38f(age (fe g(age). [©ift nben @runb (abe iRogle fl i 
iiat ftaa for thi o: 9loben aotxz fom t got thlaqus bløb]. 

flaffe, gjenflnbe« i @to. og iRf!. 9iob i)et fom i et af Orbene glage (ti 
ian ftaa for gf). 

Slamme, gjlennem £. af (at flamma. 

flane? (iSt^bff : ftaa ub ti(®tberne); nf!. f(ane bettpber : g(o; (øbe tbUnbe, 
-føite. (Sf. fr. flaner? 

glanfe, gjeuncm X* af fr. flane. 

glaffe ? er gamme(t i mange euro^æifle @prog. (St „b^janttnf!" ^Xadxrj 
.angit)e$; »flasca, dans Isidore de Séyille«. 

[„f(affe ftg", i ©abef^roget, bet^bcr maaffe egt(. f^a(te fig ti(^a8? cf.fto. 
klyfva på flask, nf!. Mø^toa ^aa g(af! ((angS ^ræet« 3(arrtnge), og flafa (afflife); 
t e« toiU ntd^t f(afd^en; besuben : e8 ftufd^t nid^t, ]^»t(!et @ibfte ftge« egt(. at 
fcet^be : bet trei)(er tffe tt(^)a8]. 

8(attfe, ?aan af t g(aufe (3Jorf^tege(ung) ; uo^(^fl (iffe af f(au). [Om af 
;g(au8, U(bf(offe? d: «(aar i gJinene?]. 

greffe (S3i)) ?aan af t g(e(fen i benne 2(ntoenbelfe. gie!, $(et, er gaaet 
.af ©rug; toar inbføbt 

flenge; gorm fom et (SaufattDum, germ. flang-i-an, fom af et „flar!t" ©b. 
flingan; cf. e. to fling; nf!. og ft5. g(inga (ti?nb @tit)e), nf!. g(unga (glenge). — 
'SDerito.: gl^nge; tfleng (bette ftemmer i ©et meb e. fling). 

flere/ flefl (ee; i 9'if!. (i?ber f(eft meb for!ortet e). !ftobform flai-; førgerm. 
plai- : stketov frXeidwg; g. (at ploirume. (£f. fu(b. 

glefP; e forfortet; (ig(. i^^. og@\5.; germ. flalsk- :^tg(cifd^, nt©(eef(i^, 
-a. f. flæse (nu for!ortet ti( e. flesh). Sfølge ^oH. vleezig, !j|øbet, er -k- @ufflj, 
:9lobform altfaa flais (førgerm. plais), 2(f(^b tt( g(u8. glef! beti?bebe »e( ba 
j>pv, : afffaaren ^iøbf(an!e (g(ef!eribe). 

» flette; nf!. fletta (f». nu flåta); t f(eéten („flærft"). ©erm.fl— ht- (réåao); 
førgerm. pi— kt- : (at plectere; -t- (Suffif : cf. plicare, eaXaxt^v åc; ftaa (f. b.). 

gitb, l^aan af ^(t. ©(itt = t>o(r. vlijt, ^t. g(ei6. „@tær!t" ©b. a. f. flitan 
<ftribe), ^t befteigen; germ. flit- flait- flit-. gørgerm. plaid- plid- (ti-?), i!!c 
f Urtbet — 3 beflitte, flittig &at)e i)t betoaret bet frcmmebe t, berfor for!ortct 
55oca(en. 59 

(»Hc8, bet 9t>Ibnc; t\}b\t, = e. fleece; gcrm. fllua-; Slfltjb i g^ gtuu«, 
nu glau«, Utbtøi, og ntaajfe i nff. giu«, ©fjer, fltj8ia, afPaffc, ^luffe, m. fC. 
gørgcrm. plaus- pifts-). 

?fUg; gb. *glttf, font i @to., 3«!., ogfaa Sfifl. (l^i)or bet nu Bcti^ber gabenbe 
@aar). SCff^b t nj!. fCifa (T) : ffjære ©fber; Pctfja : Bøte ftg ub; m. fi, 
(Btxm, flik- flaik- flik-, j^ørgcrm. plaig- plrg-, ntppt til at flnbe. 

flifft, Han af t. fliden : „gu gled", ©cgge toet meb »lobubtoibelfe af flik- 
(-kn?), fe foreg. 

flimre^ iPaan af t. flimmern, „erft n^b. 2(blaut«bi(bung gu glamme". 

fltnf er, fom i ^t, ?aan af nt. flinf; cf. ælbre neberlanbf! SJb. vllnken 
glinbfe; nfl. flinfa (ftenge, ftoinge, <fec.). -k- @uffij ? SRobform fling? el. fnarere 
flin? fe flgbe. 

glmt, flnbe« i @to. (flinta), iRff., gjt., (S. (53eti?bning ©etoær er kant fra 
nt^tvbf! S)erit)atum glinte). 9lobform flfn; cf. gt. »Hn^« (^iefel); nff. glina 
(gu«; glenge), glin^bra (<5tenfplint), ftin^fa, fCun^fa (flenge). gørgerm. plTn : 
irXivd^og 2:eg(ften. 

atltp, toel fra «Rt.; cf. ^ott. flep (^o^flafe ber ^inber). 9^f!. ^ar gli^^e og 
gli^a (gap, gUg), ber fom tnbføbt 2)anf! nu toilbe l^ebt gabe et. giccbe; 
item : ^\pa (flæbe), flii^pa og flei^ja (gabe, ftinge, flæbe, &c.) ®erm. flip- 
flaip- flfp-. 

8IU, Jfllfe; nj!., glii«, fto. flisa; ^It. «Iiife. £11 germ. fl s- ffnlbe ^a«fc 
førgerm. plais- (nXaiéiov, Citoabrat, mene« bog at flaa for nXa&iov), (£f. gleff. 

gnwbtte, fra £.; nt. glitfe, gUtfd^e er Ojengitoelfe af fr. fléche ^il; oette« 
gor^otb til ^It. glefe, glie!e ($il) er iffe o^l^ll. 

glittet (2»etalblabe) ; toifl fra Z.; ®b. flittern : blinfe, i ®t. fmaale 
(gncggc); i S. flagre. @eer ub fom Slfl^b til fiattern og to flutter. 

glob (oo); germ. og got. flo-da-s (gem.; •u-2)eclination" = tat. 4be, 
grcef! paa -rg); :^lt. og e. gloob, l^t. glut{>. gørgerm. pla-dhu-s, i græff gorm 
aX7j-&V'g gi?lbe, SKcengbe. 3 ®erm. : ^^øi 8anbftanb ('full tide'), ogfaa ©Itoe«, 
^toorfor bet t got. 53ibel, ?uf. 6, <», ipaSfenbe giengiioer Originalene nomuogy 
ba l^er mene« ben flegne (glto. 21b faaban ^ei, famt toeb 2lttraction til fl^be, 
er glob i 2). og @d. gaaet otoer til ogfaa at httt^bt Sit (glug). ®erm. 9^ob* 
form flo (beflegtet meb ben i fnlb) ; førgerm. pla, pr« : inb. pr. - ft^lbe, pra-na-s, 
pra-ta-s fulb; lat. pi -nu-s, pi -tu-s, pi -vi; mu-nka-vovn (borif!), s-nÅf^'da 
fi^lbte, &c. ~ ©erfra maa (meb gorbe^olb af muligt Urflegtffab) fonbre« : lat. 
pluere; aX6(f)o fzXavdofiat, ff^o«)s(ftoømmenbe; feilbar; af „Sunggrammatifere" 
urigtigt fat — glob); gl^t. tolou»en, ælbflegorm tolah>ian; nt. lolooien; e. flow; 
i«l. fl6a (bette fibfle maafle mere enb eet £)rb). 

glob(b) (Otoer«', Ubflob; bi«fe to aftigenbe fra fi). ofverflod, utfléde): forben 
ogfaa glubb; gb. glot (og *glut); nj!. glot (fto. nu flott, gebt); \)t gluf«. 
®erm. flat-, 5lfl^b«form til fltjbe. 60 

Ølof (!!); finbed i 9{a(of:|)rogene; )}(t. fBUdt (^åfax), (Stt^tnologi ut)td. 
$toi« bet er germ., er 2bet I i)el (aøftmtteret ?) ©uffly, og 9tob maafte (mcb 
2lfli?b) fom i eet af Orbene glage (f. b.). [Sflo^U tcenfe paa flog-, f(i?toe, fom 
om glol egtl. toar gugleftxErm]. 

@ne*, Ulb*gfIof(fe) er toel 2aan af t glocfe, ber fnarejl er 8aan af lat. 
floccus. dx bet berimob inbføbt germ., ba inbe^olber bet i^tl en 9(dftmiIation 
og er af 9lob tt( eet af Orbene gtage, mulig bet forbum meb I, ba 9{{!. 
^ar gloofe (filtret ©jenftanb; ^flt^b i). [9{og(e aiUt ogfaa ^er ^en til 9tob 
flug- : fl|?t)e]. 

9Iotii (Otoerftoømmelfe), Saan af nf!. glaum; au er i en fior ^el af 9lorge 
nu bletoet til en 2i^b, ber ligner o. @uffij *m til ^ob, ilfc fom i glob, men 
fom i e. flow, l^tjorom fe unber glob. — flomme (giffefebt &c.) (glommeplb) 
er lOaan af nt. $(oome = gt^t. ®Ioum, \)MUn ftbfie gorm er albeled {amme 
£)rb fom nf!. glom, glaum, men meb anben ?(ntoenbelfe. 

en glor : lat. (flos) flor-Is. „glormel" — e. flour d: flower of wheat; fr. 
flcur (de farine). 

et glor (X91), af t. glor, „nad^ ^>off. floers« : »waarschljnlijk van het 
fr. velours«. 

glo«, ftodfet ? ^unbe ^adfe til nf!. g(o9, glud (@(iæl, $aar), men tør 
bog ingenlunbe f!illed fra e. floss : »Ital. floscio; floscia seta : floss silk; from 
Lat. adj. fluxus«. @fulbe Orbet, ogfaa i 9iorge (meb 38l.), gjennem (g. ftammc 
fra 3t. ? 

gloffel gjennem X. af (at. flosculus. floscellus liøe 9(omfi. 

flot, fom i ^t. laant fra nt. tolot (Pt^benbe); cf. e. a-float d: on flote 
(2)atito i g. @.). „8etoe flot" 0. 1. er maaffe nærmefl t. ©tubentertalemaabc 
(ille paa ®runb el. for Slnfer : ubunben, ugenert). 

(lott, flott, Saan fra Z, „?e(>ntoort be« 18. Sa^rjf«, au« nbl. flauw matt", 
^oll. f (iffe v) t)^ber paa 2aan. -In welke belrekkiDg dit staat tot ofra. flau, 
floi, nfra. flou, eng. flew *zacht\ is, evenals de vroegere geschiedenis, onbekend*. 
3 ^It. anføre« flan (matt) ^08 Siibben og Slubre, ©ett^bning 'forlegen' ft^ne« 
o:pfommen i 2)., og er toel fra SD. overført paa nf!. flaa, ber nu Ian bett^be 
forlegen, men alm., fom i ft>. !^ial., beti^ber f(ab, ubt^b, aabenmunbet, m. W. 
$^i« flan er germ., maa 9{oben t)el tåre {om i e. flow, (e unber glob. Cm 
n{!. flaa er af benne 9{øb, fan ne^^e afgjøred. 

gtae, forbum gluge, af SRobform flog-, af flt?t)e. 2Wen t. gliege, e. fly, af 
Sf^obform fliug-. 

gluøt, Saan af t. glud^t; i $lt. bruge« bette ogfaa for ^t. glug (ber i®b. 
ligl. maa ifant l^ebt *glug, {om i Sflf!.). 

flitofenbe er )>el 2aan af t. flunfernb? SD'^olbed^ opfører bog $B. flunfe, 
og @b. glunf. 

fittjr, ti?bf! ©enitito, af glug (i glugten), ligefom @lay (@(i^lag8). 61 

flt| (fitjgtc); t 2:. cnbnu „jiærlt" (flicben flol^). gor gcrm* fliuh- flauh- 
flog- ftal maaffc jætte« (font i ®ot.) thliuh- <fec.. (got* thliuhan flj^), og ifaafalb 
altfaa førgcrm. ti— for pi—. 3!(e gjcnfunbct ubcnfor ®crm. 

flti, forbum ogf aa flt (fom tSfij!.): toere, ogfaa orbne, ^i^nte, 8aan af ^It. 
t)Ut(]^)en liUtåf getolegcn (^>ott. nu vlijen). ®emt. fl h- flaih- flig-, gørgerm^ 
plaik- pirk- iffe funbet. 

fll^be, gb. fl»?t?tc, af enb ælbre *fliute = nff. fCtota (^It, tolectcn, l^ott, 
vlieten, % fttegen). ®erm. fllut- flaut- flut-. $eri -t- mulig @uffly; tfaafalb 
9lob fom i e. flow. førgerm. plau plu (fe unber g(ob). — S)erit).: glob(b); fe 
ogfaa ffot. (SWen gloob lommer iffe af fli?be). 

(glilgel, 3nflrument, t). 

flllgte, iBaan af t. pd^ten, 2)enominatii)um af glud^t, af flie^ien (^It. toleen). 
^an ogfaa i 2^. treffe« intranfltitot. 

9l9tibet; gb. *SIunbre; nf!., fto., f^Iunbra; ^)It. ©lunbere; e. flounder. 
<£f. nf!. ftuna (forelle, tumle). 

fliltte; gb. *flVtic, Spf. flutte (Oram. § 92); ligefaa i ^\l. 2)eritoatum, 
^erm. flut-i-an, af 9lobform flut-, af ffl^be; ©runbbet. altfaa: bringe til 
<it fKt^be. 

fit^tft, gb. fIi?VØ« («f «n^ ^^^^^ *fJi«90f f^f^H f^»9« ffuQen; nf!. ftiuga. 
^erm. fliug- flaug- flog- (^>lt. t)Ieegen, l^ott. vliegen, i}t fliegen). gørgerm. 
pi— gh-; cf. lat. plu-ma (gjer). 

flæbe; maaffe <^ammenfmeltning af to $Br? Z^i fto. 2)ial. ^ar et flabba 
af glabB, men 9Zf!. fli^a (W^lttt bUt>er gb. *flxpt), cf. unber gli^. 

3læg (Sito); maafle = e. flag (reed); »same word as flag : ensign*. 

flotffe, gb. *flef(i)e fCafte (ff : ®ram. §92); fto. fiafa (i 9flf!. flai)er «afen : 
fleffja). SRobform flak fom i bet glage, ber i ®b. ^eb glafe. 

Sløbe, fom af et gb. *gløøte = nff. gløt^te (9Ka8c.); l^eb forbum ogfaa 
gløb, cf. gløt i ft). 2)iar., i«I. gem. ^l flaut-ir, ^It. «Iot (oo?). SRobform 
flaut- af fCpbe. 

gløi, fom af et gb. *gløøgr nff. *glaug, ber bog iffe fjenbe« i bi«fe ©e*» 
tt^bninger. {^\t. gløi? er ?aan fra S).). 9Kaaffe ba ?aan af ^It. : »loge, ber 
flnbe« Brugt for Slogel (8) = l^t. glilgel (Sftobform flog-), og fom ^^o8 o« fore* 
^i^ggebe lOigelt^ben meb f(gbe. 

SUiel (2^øi), Saan af ut. gfutoeel, forbreiet af gfr. velous, veluel (af lat. 
villus tt?ft é««). 

ffiøitt, Saan af gt. $toite, ber er ii^aan af gfr. flaute (nu flute) eØer af it« 
flauto, fom man toil l^enføre til lat. flatus (©(æfen). — ©abefproget« *gaa Pøiten* 
«r ^aan af t. fi'éttn geleen o: gaa Blafenbe (ben, ber iffe fan fange Q^n) et 
@ti?ffe (^)tt. »toten = ^t. flSgen, bringe til at ffJ^be, ftjne« ingen SWening at 
^i^e; et iøbet^bff Ubtr^f >Uite geleen', ftt^gte, er muligt gorbreining af fCi5ten 
^tifn, eHer funbe om^enbt ^at)e fremfatbt bette, nemlig »eb €mforto(fning). 62 

(8(ø« ? ftged egtl. at Uttfbt : ij^ængetibe 3)^unb. — 92j!. glaud bet)^ber : 
flot ^arl; nff. gløfc : ftabfcltg «arl). 

8(Ii?é er ^t; ø^t. SJlclje (®uH), ?ag); gb. giet, f enere gleb (®ult), Soliø). 
9lpb fom i f(ab. 

Stiat ? 3 fio. !£)iaL finbeø 2)erito. fnatta (f(ø). foruben fnagga, fnaHa, og 
gnaf er (Ubflet) ; nff. gna« (©fjæl). (Sf. be 3 flgbe. 

fntfe ? ^ører til ben ca))ricteufe 2)el af @:^roget. (£f., meb famnte ®et.^ 
fnt«fo, fnittra t fi). 2)ial.; nff, ftifa (item: fnt^fe). fn (førgerui. pn) er gorl^b 
i fCere germ. £)rb, ber betegne en Ubaanben. 

9ntto(o) ? HgL i @t. betegner toel egtl. : l^'oah ber (et ^ufled bort, (Sf, 
BI. a., i ælbjle ^t, fne^an (^ufie). 3 % 2)iaL angitoe« et gni^f meb famme 
©et, og et 3316. fnt^fa, bl. SI. ftøtoc; (>ertil ffulbe i 2). ftare Orb meb enfelt g 
(gnug ubtaleø toel ti(be(9 faalebe«?). 

fntjfe; fiube« fom „ftærft" S3b. ogf aa i ©to., 9iJjI., 21. @.; germ. fnius- 
fnaus- fnQg-; ^^eri er -s- ©ufflj:; førgerm. 9lob pnau pnu : #rve(/)o, nvsvtfo, 

gob; gb. goot, fom i @to., iftff., 2(. @., $It. (^ott. voet, ^t. gug). ®erm. 
(og got) fot-u-s. gørgerm. pad- : inb. pada- gob. Slflt^b påd- fee« i lat. (pes) 
ped-i8, [novg) noS-og, og i gebb, gjeb. 

^ohtt (go'r). SRobform f«d (fom i føbe, e. food, feed; SJocal forfortet i 
e. fodder, n^t gutter), gørgerm. pådh- (pat-?), J^toori 2)entalen toel er @ufflf, 
og i^rimair 9iob pa, fom i lat. pa-vi (nærebe), pa-nis ©røb, na-mouai fortærer, 
inb. pa-tra gab, ^toitfet ftbfte ftemmer meb gober i glaffefober; formelt iD^ærfe, 
l^toorefter gober funbe fonbre« i 2 å 3 £)rb, mangler. — ?aant fra ®erm. otter 
i gr. : feurre, famt fourreau, quasi : futrale; bette laant tilbage ti( %, fom 
SFntteroI, ^toilfet ti l^atoe kant fra X. (at banifere bette, mob Ubtalen, til 
„goberal" er utilfiebeligt) ; item: fourrage, -er, -eur. 

go 9 fe fvge. 

?fogeb, gjennem t. SSog(e)t af lat. (adjvocatus. 

8of (!f) (@eil) ; ?aan af nt. ©ode (gem.). 3«e o^I^fi. 

9olb (til ^toæg), gb. galb = a. f. falod (e. nu fold). @erm. fål-; før»» 
germ. pal-. 3)a p fan flaa for sp, 1 for r, fan gjette« l&elt forffjettigt; bl. 31. 
^aa pal- (britoe: pe-pul-i), el. pal- fom mulig i^rimair 9iob tit folbe, cl. pål- i 

naXad-og SO^^øbbing; &c. 

følbc (golb, *foIb, ^folbig), gb. *falbe; nff. falba (fto. nu fålla; ^t. f alten). 
®erm. (og got.) fålth-an, førgerm. pålt-. (£f. f-1 i 3tt)ei«fel, X'QU'ol; p-1 i 
du -plus, Si'frXovg, 

9o(e; almengerm. (allevegne meb o; fun i ®ot., ifølge betteø egne €rt^o^ 
gra^^i, flatoet meb u : fula, d: „luffet o"). ®erm. fol-, 2lfl^b af fål-, førgerm. 
pål-; 3lf(t>b a i noXog (gole), a-ntil-a (flog). ©el egtl. @^>arferen? (cf. 
pellere (fec). @e gøl. [©jængø Q^t^m. : 9lob pu]. 63 

golf; almcngcrm. 3Kc o|)I^|l. — A tocl @ufPj, 9lob, førgcrm. pål-, af 
t)tbtUfttg SBetl^bning; cf. lat pe-pal-i; po-pfil-us; po-pul-ari; pal-ma; noX-åuog 
(trtg); &c, golf Bctijbcr t)cl cfltL @torincoIontic, ^ærafbcUng; 2)cnto.: ftlfe, 
gcrm. fulk-i-an, g^Ife, S^Ifinø; ©uffij ~k-, førgertn. -g-, minbcr om bet i 
freX-ayog ^ato, tiel egtl. ©tøber, 2)unbrer (cf. naX-Xo, e-miX-a); til -og (3bie 
2)ccL) ffulbc i £. ftoaw *cr, fom nu jlulbe toærc bortfalbet t @inø., og fungcrr 
fom $L*@nbcIfc; bog ftnbc« ?5L SJiJlfcr nc^^jc i ælbpc ^t, er tnaaffe attfaa 
Stnalogibannclf e. — @Iatotj!: ,,^ulf ^ofaffer" Ae. antage« (ifølge k for g) laant 
fra ®emt. meb Omfætning af g (ber o^r, mangler i @Iat)if!) til $. — [9'ioglt 
tro at funne regne golf = vulgus = *qvulgu8], 

gottt : lat. Ifons) font-is. 

for; almengerm. ^ftebt gorm : ført, nu libet antoenbt, unbtagen i (Som«" 
^oftta; ælbflc t. furt, nu fiir; i«L fyri, nff, fi^re, føre, ft). fore. ®erm. Wr- (for- 
fr— ); førgerm. pår, pr—: (rapog, npo*^ inb. puras, pra; lat pro (præ, prior, <fec.) 
^ruge« meget fom gorleb, ogfaa ubetonet, bette ifcer i ?aan fra og (gf ter lignings, 
af Z. (fftoor bet nu ubetonet ft)æffe8 til toer) (®ram. § 99. d.; 74. c). ■— for*^ 
anbre : ^tt. tooranberen. — forbatmt fe barmhjertig. — fotbaufe : ^(t. toor:? 
bafen, af bafen (,,unfinnig reben n. ^lanbeln"; cf. nff., fto. bafa, tum(e). — 
føfbUfFe : t. toerblflffen; toet af iffe gammel Snterjection : blaff, bluff; „blaffr 
fitr ^unbegebeØ''; 'bluf, klank \an doffe slagen«; »bluff, rude, appears to be 
Dutcli; a bluff is a stcep headland*. — forborgen, t. ^articip. — gl^rbttnb : ^It. 
)83orbunt (*be«); toi ff^be S^onen tilbage (unbtagen i et ^aanbtoærferubtri^f: 
„flaa i gorbunbt"). — forbertie : t. toerberben; iffe oplt^^t (bører toel tit 
barben?). — forborgttg : toerbfid^tig. — forbøie : plt. toorboutoen, toorboien ~ 
bt. toerbaucn, btois ^impUic banen (germ. thau-) nu ucorrect ffritoe« tbaucn (tø> 
toeb attraction til tbauen (bugge). — foreUbiø : =»lo^i(i^ (iJ), *l<iuflg, baniferet. — 
ffforftamffet"; gjams, fjamfa, famt, meb o))rinbeligere gorm, glamd, flamfa^ 
(toimfe, fjotte), finbe« i 5«|I. . flamffe i 3i?bf!. — forfotnøeliø » Saan af t, toer^ 
fSnglid^ („toorin man [lå) toerfangen, toertoideln, faun"; @j. toerf. ^offnung);. 
bar bo« o« inbo^taget ©et. af faa^fængelig (Sibet o^)naaenbe el. inbebolbenbe), 
btoilfet bertoeb er i^aazt af ©rug. — forfotrbe, forbum forfcere (@ram. § 102. c.) : 
^It. toortoeeren, af SSaare (®efabr; e. fear). — forgjettc : ^It. toorgeten (®ram. 
§92); fegibe. — forgiortieé: ^It. toorgetoe(n)8 = l^t. toergeben« („fibenftoeife")* — 
fin^ipptt; forcelbet er @im^ley btbe (tragte) = nf!. i)xxpa (ørfe«løfi bigO^ web- 
bi^en, bi^^cn (itorig efter). — foriortte af ja. — forfert t. ^artici^, af fe^ren.— 
forfiitit; egtl. fnattet, b^i^ gamle gorm toar fnt^tt; (Som^ofitum foranlebiget af 
^It. toorfnutten(tt?). — forfromfeliø : frænfe : franf. — forlatiøe t. toerlangen;- 
t. @tt?moloøer ttoitole, om be flutte Iftn^tvt bet til lang el. til gelingen. — 
forleben fe libe. — forleøen : t. toerlegen, mobfat gelegen, af liegen. — forlibe, 
forlibt, rent t. — forltfe : boK. verliezen = \)t toerlieren; germ. lius- laus- 
lus-; fe lø«. — 9orIot» : ^It. ©orloof; germ. laub-; fe lotoe. — forlotie : ^It^ 64 

Dorlotoén = l^t i)ertobcn; gcnn. lob-; fe lotoc. — fotlctnh^, tibltgcrc s^Iccnø«. — 
formoa, o^r. bøict fom maa, nu reglm.; ©jcngi^elfe af t)erm5flcn. — fomtafle: 
^ermc8fe tocrmafi (®ram. § 102. c). — fotmebelfl : ^It. tjormibbclfl = ^t. i)er* 
nttttelfl. — formene (^tnbre), fe iWen. — fotmobe : ^t. toorniooben = ^t. t)er* 
jnut^^en. — SFonutte : ^It. S3ormogen (i ^t. ©crniiJøen) (®ram. 74. e. 99. d.). — 
8lonn^nber::|3lt. SJormunber; fe mijnbtg. — fotmot(e:t. ttxm^\)itn; fe®ema(. — 
fornem : t. toomel&m. — gornnft : ^It. SSornuft, af ^Jornunft, af SJornumt, af 
»ornemcn. — fornotrme af nær. — fornøben, Omfortotfning af toon^not^ien. — 
fornøie : ^It. homogen (8); cf. nøtc(8). — forpagte, fe ^agt — Sorraab : t. 
SBorratl^ baniferet. — forraobe, baniferct; gorrctber : :^It. 35orrcebcr iffc banifcret, 
ba Oml^b \ftx er ubanj!. — forrette : toerrid^ten baniferet — forrt|ft t. $art 
ioerrftdt. — forfage bel« gb. forfafe = nff. forfafa, ft). forsaka, plt toorfafen, 
^. forsake (9lob fom i @ag, gb. ^dt, ^(t. @afe): renoncere ^aa; bel« af t 
toerfagen (@tcmmen, ^raft, SWob forfagebe l&am); bel«, meb 5lbj. forfagt (fi). 
forsagd), af t. toerjagen (iffe o^(t?fl). — forfifittg : t. toorfic^tig; cf. @igt. — 
gorfPiel : plt ©orfd^el (toi fli^tte Sonen tllfcage); SRob fom i f!tlle. — for*' 
fmaa : ptt toorfmaafien, toorfmaan (= l^t. toerfti^m&^en) : be^anbte fom fmaat. 
@c fmaa; item fmæbe, fmægte. — forflaa^ gorflanb : :|}(t. toorflaon, ©orjiant. — 
forfloffet : toerflodt (floden : in« ©tedfen gerat^ien). — forflifrre; et gb. ♦fh^rie 
= nfl. fl^rja, forfinet meb gorleb for^^ efter ^It. toorfiuren (11), = ^loll. storen 
<if!e oo), d, f. styrian (e. stir); germ. og førgerm. stiir-, ber Ugl. inbel^olbe« i 
t«L styr-r 2:ummel, sturla 'ftt^rle' d: :|)nrre, og i ®tør (gif!) = nf!. ©t^rja, 
4)(t. ©tore (d) o: ^Iabf!erf!en (cf. nff. @tt?rjie*®oba, ©tørtoaben, „om flor 
2:nmmer')f <>S i (frvo-a^ Unberenbe af @^>^bftage. 3(fCt?b germ. og førgerm. 
5taur- fee« i nff. @tanr, fto. stor, ^æl, = dnxvoog <pær (i 9^. 2:efl. «or«); 
meb S5b. nff. ftaura, og meb Omli^b fløi?ra (nebbritoe ^æle), = pit flooren 
<iJ8, forfli^rre), &t. ftiJren (g^it. iJd, Om(t)b af oo = germ. au); lat. re-staur-are; 
émvp'oo (nebbritoer $æle). Slflt^b førgerm. staur-, nben s- : taur-, germ. stiur-, 
uben 8-: thiur-, fee« i iraniff staora, vavpog, (at. taurus, got. stiur, t. @tier, 
t«t. thjor-r, gb. Xi)xux, nu Sl^r; item i germ. (og got.) stiur-i-an (faflflaa; 
flpre), t. fleuern, b. fl^re, *fli?rre er attfaa o^)r. robe meb @tang; flimre : neb^ 
tritoe @tang, og btrigere toeb <Stang; @tier, Xtfx : ©tangcren. — forfoare, 
toift Otoerfccttelfe af ^)(t. tooranttoorben (*toerben, ^toarben) i Set. forftoarc for 
iRetten. gorftoar : ®ram. § 74. e. — forfømme : ^It. tranfititot ©b. toorfumen 
(il?; bog i @to. optaget fom forsumma) = l^t. toerfSumen. ®erm. sum-. @e 
inmme fig. — - gottog (*tou), = nff. gortaag, gortog; nff. 2:aag (fmalt om^ 
fljærbet 9ium), toel @ibeform tit nff. Seig, fto. teg girfant, Stgerflrimmel?; 
SJarianter i @fto., ®b., 3«t. : ^Zaa, ^X(z; germ. toel ba taig- (og talh-?); før^« 
flerm. gorm toanffeUg at beflemmc, ba (lertil bl. %, frcctoe« ©ifferl^eb for, om 
^erm. l^atobe g af førgerm. gh, eder g og h af førgerm. k; t ftbfle ga(b 
jninbe« man om Sem-wui toifer, lat. dicere, b. te, ^t. gei^cn og jcigen, famt 65 

om Staa paa goben. — fortreffelig fe trcffc. — fotrtto jlg til : ©Jengbclfe af 
Dcrtrauen; Ugl. fortrolig af tocrtraulid^. — fortrt^be; gb. t^rt^tc = fto. tryta, 
nf!, txxota, isL thrjoia (\i\ppt op); ptt toorbrcctcn (l^toilfet tot l^atoc gjcngitoct 
mcb fortr^bc), l^t tocrbricgen; @crm, thriut- thraut- thriit-, ^lage, o^>r. fløbc; 
førgerm. traud- trod- : (at trudere fiøbe. — Øorirøeb (®ram. § 192) : ^tt«^ 
SBorbrcet, 9lobform. thriut- (af foreg.) (men l^t. ©erbrug, Slobform. thrut-)- 
S)aniferet toeb t for pli. b. — fortaie, fortouge (fe 9KoIBed^) : ^(t. toortogeti, 
toortotcn. — fortørne : :|)It. toortornen (d); \^t *jftrnen, å^xn; SHob troligtot« 
f om i tære, gel^ren, gerren, e. tear. — fortiolte : toertoalten (»alten = b, toolbe). — 
fomanMe : toertoanbeln, af »enben, toinben. — foroanffe fe toanffc. — for* 
oiltret : toertoilbert. — forotrre : toertoirren (S^logle antage wirr- at jlaa for 
wirs-, cf. toærrc, e.worse).— fortiittre: toertoittern, ber maa lomme af ©etter. — 
fomoriieii : ^It. $arttci^ (forfafiet). — fomoneit : toertoogen, ber finbed for 
toertt)egen:mt«toeiet; ^o« o« attral^eret af tootoe (af famme 9lob) (i@to. forvågen 
og oforvågen, ensbett^benbe). — Jfovcdhtt, opx,, fom ^It. SJoretberen, gorfæbre; 
toi l^atoe ænbret ©eti^bning og fft^ttet £onen. — forotre : tooreeren, toereljren 
(l^æbre). 

forbre : t. forbern af toorber. 

goreSr, fra %., l^toor bet l^ar famme anomale betoning; 2)emtnutito til et 
gt. ©or^en, l^toormeb fammenfliHe« frapxvog broget. 

9orf : lat. furca, gjennem Z. 

Sortn : lat. formå, gjiennem Z, 

forrige : tooriger, af toor. 

forfFe : \ft forfd^en; mene« at inbe^>olbe Sftob forh- (®ariant af ben i 
fragen), førgerm. park-, lat. pore-, ber antage« for 9lob i poscere (forbre). 

9orfl : t. gorfi, af et romanifft forestis, fr. nu foret, af lat. foris ube; 
•foris, hors de, c. åd. non clos : forestis est ubi sunt feræ non inclusæ; parcus 
abi sunt feræ inclusæ«. 

fort : t. fort; 3)eritoatum til toor; germ. fdr-th. 

gort : fr. fort : lat. fortis Pærf, fafl. 

9o0 o^r. gor«; iffc o^li^ft; l^tot« « er ©ufflj, Ian 8lob toærc fom i fare. 

Bofler, gb. goofier, fom i 9^ff., @to. siiob fod- fom i føbe; s maaffe 
^l^onetifft ubtoidet, nemlig ^itoi« Jebbene ere fod-tr-. — (goflbrober; literair 
gorn^elfe; i«l. ftritoe« fdstbrddir, uben r;* goflerbrober, fom i 9^ff. og i celbre 
2)., er bog correctere). 

fro; gb. ogf aa fran; Ugl. fto. från. (Ef, c. from, got. fram meb ©et. fra 
(formelt en« meb gb. fram, nu frem). iØJaaffe omfatte«, toeb :|>rcc:|)ojltionel %n^ 
toenbelfe, m til n, ber f enere falbt bort ? ^obform fr— anført unber for. 3 
®ot. flnbe« fra- fom ^roeflj; altfaa funbe et fra uben ^n ^atoe ejifleret fra 
førfl af i S). 

5 66 

fftaaht, øb. grobc, nff. groba, c. froth, ffulbe gitoc gcrin. froth-; og tiff, 
graub, gfD. grøb^a, germ. frauth- (er c, froth laant fra 2)., fcc« et, pm 
2)eiitalen er gertn. th etter d). @eer ub fom en ^oh, førgenn. pru prau meb 
bentalt ®uffly. — @to. fradga, gfi). grab^>a afsige (a af au?). @e frobig. 

fraatfe af ^It tøraat^feu, meb @B. S^raat«'^, (nei^^e af ^t grag, men) 
Wobform frst af torete toraat (= \ft freffe frag; d: eten, effen meb et ^ræflj: 
fr^ = got ^ræfly fra-) meb iteratit)t @uffl| -s-. 

Stogt, et nt. Orb (^tt. i^raii^t) af wcx^ O^rtnbelfe (ogfaa (aant inb i (S.), 
aWan Je^&nfører i ælbfle^t: ©reel^t (gortjenefte), toree^jton (fortjene), og formober 
et germ. fra-aiht-, 9fiob fom i eie. 

graffe; iffc o^I^ft. Utoifl, om fr. frac og froc egtl. ere @et. froc, meb 
e. frock, aflebe S'logle af lat floccus (Ulb). 

fraitf : fr. franc o: franftff, Ifiørenbe til ben naffiængtge ©tamme (granfe^ 
gorbunbet tog 9laton af et €rb granie : ©p^b). 3taltenf! gorm: franco. 

%ttb (almengerm.); gamle gormer i £. ubk>tfe, at germ. ©tamme ^av 
frithu-, fom tør bele« i 3lob fri (førgerm. pri, elffe) og @uffiy -thu. 

grebaø, meb gfto. greabag, gnff. grtabag^r, Saan af olbt^bf! ^rtabag (^tag), 
Otoerfættelfe af dies Venerls. S5ria = olbnorft grigg (førgcrm. S^^ob prl elffe; 
gg ^l^onettf! Ubtoæjt). 3 W. 9Ki?t^ologt f^altet til 2 ^erfoner : grigg og 
gret^ja (bette egtl. Xitel = grne). 

gtegne, gb. *gre(ne, nff. grefna (fto. nu gierne fråkne); anbet ©uffij i 
e. freckle. ®erm. fr— k-. gørgerm. pr— g- iffe til at finbe. [UDebfommenbe : 
nepxvog flettet]. 

freibtø : t« loreibig (ogfaa :^lt. ifølge iBtibben), nu forælbet, unbtagen i 
2)ialecter; bet^ber : treulo«, abtrttnnig, »ilb, ffll^n; SJreibe : Slbtrflnnigfeit; 
55reibSre : Sl^)oPat. Snbejolber maaffe fammc ^rafljr (fra) fom fr*e«fen; ifaafalb 
ffulbe frs^eibig egtl. bett^be : affalben fra 2:rofIab«eb. S)et er af o« aabenbart 
blanbet meb freubig. 

freU, Slbj., af fris^al«; alt i @ot. et©b. fri-hals gri^eb. S)eriio. : frelfe, 
grelfe. 

frctii; gb. fram fom i@to., iRj!., ®t. @t)arcr formelt til e. from. got. fram, 
ber betijbe fra (f. b.). — [gabricatet „gremtoning" Ian iffe anerfjenbe« for at 
toære et Orb]. 

frentmeb, ?aan af t. toremcbe, torembe (nu fremb), i ælbpe X, toramabi, 
af SUbto. Mxam (frem); fremmeb bett?bcr o^r. fjernet. 

fri, abj., ber forubfætte« af frel« (f. b.), f^ne« tiblig forft)unbet (etter 
næflen forfv>unbet) i 3)., @t>., 9Zf!., og fornyet fra ^It. fBht fri ^lar ne^^e 
nogenflnbe »æret ^>elt af ©rug; 2(ntoenbelfen *fri tir er toel t. gørgerm. pri 
bet^ber eljle, b*>orfra Otoergang til begunftige &c. er forfiaaelig. ©et. liber 
ubgif fra ©et. amical, ibet Germanerne iffe toilbe anerfjenbe ©enffab meb etter 
mettem Ufrie. 67 

gHOe, gb. *gribrc; øfto. og gnj!. gribla, Sabt SWagc. *grtbel ((giffcr) 
(t«L fridil-1) ftnbc« cnbnu i \)t 2)ialcct. 2)cntoata af gonn frl-th-, fe greb. 

gtife; flribtge SO'^entnger; f. (Sf. : »coarse i^ooUen cloth, drap de frise, i. 
6. cloth of Friesland«, »also broad flat band below a cornice«, (it fregio); 
„SQSottengeug, avL9 fr. frise, bad bem ®erm. entjiammt; »g(. , . e. friz« (frifere); 
»friz, from fr. friser, from : drap de frise«; &c. 

frifl, kant t. gorm, = fcrf! (f. b,). 

^éUt, Saan af t. griefeitt; i (ft. 2)iaL fltibeø : 9{tefelauøf(^lad, maaf!e 
ca:)}ricteu9 Variant. Sntet ^aalibeligt om @tvtnoIogi. 

aWP (meb fripe : forhale) ?; = nf!. grefi, t. grift (nt. titttge »erfl). 
Uo^It^fi. ft fan toære @uffl(. frés-t- feer nb font gernt. ^fC^b af et førgerm. 
prås-t-; er bet førgenn. pris-t, ba lunbe ber toære SCflijbdforl^oIb til figbe. 
Slogle tænl« flg et gerai. frith-t-, cf, greb. 

ftlfle {pxø^t; „IntUt e" : ®rant. §60), gb. *freefle, nj!. freifla. ^U @ufflj, 
ifølge gt. éxti\t (@efa^r), got. fraisan pvøMt. ®crnt. frais-, maaffe et (£on* 
tractura? [cf. (at praes foran, ^aa pletten, ?]. 

ftHtbot, meb gritt i f)o. 2)iaL og i $(t. (Srem. S«; mangler enbnn (o6 
Cftbben), Saan af ^t. grett, gritt (litte ©or), grittbo^irer (©Jjnonijm^Com^ofltum); 
fBf>. fretten (reiben, bol^ren), Slbj. fratt (tonnb), g^t ©b. toraten, toreten (ent«* 
giinben, reiben, qndlen). ®erm. fråd-; førgerm. prådh-; cf. a-npad^ov øbelagbe, 
^raf. nepd^o, ? [Utoebfommenbe : ^It toreten, % fre«fen; e. fret, ber bog 
tilbeU cottgruerer i ©et.; a. f. frætwan forjire; got. us-fratwjan gjøre toii«]. 
[„©ribbor" er moberne literair Omfortolfning]. 

Bntte, giennem 2^. (l^t. grett, grettd^en) af fr. furet, it. furetto, af lat. 
fur a:i?to. 

fritte, gb. *frette, nf!. fretta; tt toeb |[«fimil. af h og @nfflj -t-; germ. 
Slobform fr—h-, ©ariant til fr—g- (fom i t. fragen); førgerm. pr— k-, fom i 
tat. precari bebe. @c forfie. 

fro, Saan af t. frol^ (1^ blot ort^^ogra^l^ifft) ; germ. fran-; ifil, frå-r, ^^urtig, 
Ian tosre famme Orb. 9iob feer nb fom i gt. ©ro ($erre); fe grne. 

gro^ af ^tt. toro == ^t. frill^; germ. fro-; førgerm. pra-; cf. npoå og inb. 
pråtar, tibligt. ^rimair $Rob fæfie« meb ben i fra, frem, for (f. b.). <fec. 

frobiø = nf!. frobng, frubug (moben, futbt ubtoil(et); 9{obform germ. 
frath-, fe graabe. 9^ff. l^ar tittige fraubig, famt graub (graabe; grobigl^eb; 
©jøbning), 9lobform frauth-. 

fipom, Saan af t. from, gt. torum (fiinf); SlflU?b«form til isl. fram-r, bjerto, 
og til^lbto. fram, frem, <&c.; — at fromme : t. frommen; gromme : ^It. ©rome. 

grotlt, romanifft; lat. (frons) front-is. 

grne, tibligt Saan af ^It. ©roun^e, ©run)e = l^t. grau(e); meb gammelt 
iKa«c. ©ro(^erre); germ. frau-; meb aflebenbe -i- : isl. Freyja, gb. $n«*grø(e); 

5* 68 

t«L Frey-r; got frauja ©crre. (9iogIc toiffc antage 9lob førgcrm. pra, fe for, 
nteb @uffly -wa-). — gtttetttimmer af ^(t 3Jroutt)cnttmmer (e^tL gruerfiue). 

Sh^ttøt gjennem X. af lat fructus. 

gtijb; forben gri^gb fom i Sf^ff. og @fto. (fto. nu frojd); flnbe« ttblig i 
®nff.; ba 9lob frug- eller« tffe fjenbcs, maa g toære ^)^fonettff Ubtoccjt, og 
Orbet mobf*)are, om tffe toære ?aan af, gt. S^routoebe (H), nu greube; fe fro. 
Ogf aa ©off. l^ar nu g: vreugde. 

8rt|gt, fragte, ^aan af iplt ^rud^te, ))rud^ten (ii), ogfaa ^ord^te, )>ord^ten 
uben Omfætntng af r; = ^t gurd^t, fltrd^ten, e. fright (bog a. f. fyrhto), got 
forhtr. (Serm. fdrh-, nteb @ufflj -t-. gørgerm. park- [nttnber om par-c-ere 
ffaanc, (U)ort gorl^b 8- mene« Bortfalben; ogfaa funbe, l^toi« -k- er @uffij, 
tænfe« paa SRoben i gare, e. fear?] 

Sttynfe, meb :|)lt. grenfe, e. fringe, l^t granfe, af fr. frange, xt frangia. 
• Frange, ancienn. fringe, en valaque frimbie, du lat. flmbria«. 

fr^e; atmengerm. ®erm. frius- fraus- frus- (i^ngre r i frieren), gør* 
germ. praus- prus-; cf. inb. prus-wa- f:|)røttet S)raaBe, Stim; lat. pruna (for 
prusna) ®Iøb, pruina 9ltm (ber bog efter iWogle flaaer for provina „grfi]^reif")f 
prurio (toel for prusio). — Sierito.: Stofl, Slobform frus. 

fraf (rettere meb e), ?aan af t. frec^ (toilbe i inbføbt gorm l&atot g). 9lft. 
fref (graabtg); got. féhu-frik-s gobSbegjærUg. @erm. frék-, frik-. gørgerm. 
pråg-. Hff^b a, meb Omlijb, i njf. frceæf (ftatp, (>arff). Hfl^b 6 (førgerm. a), 
nfeb OmIi?b, i nf!. frøøf(en) (brtfttg). 

Sftættbe, ^)arttci^talt @ubft., for grt*enbe; got. frijond-s, g(>t. S5riunt, 
nu greunb; got. frijon eljfe, frijathwa, gem., ^jærligl^eb. gørgerm. SRob pri, 
inb. prijatwa, iWtr., ^jærlig^eb. (£f. gjcnbe, ©onbe. — gftombfe jlaaer for 
grænb^^one. 

et gtø; i 'ifl% græ, grjo, grjø, grø. ®erm. (og got.) fraiw-; førgerm. 
praiw- [cf, lat. pnvus?, af prae, frafonbret]. 

en gw, forl^engrøb, fom i®ft).; njf. grau(b) (iØJaSc). Om germ* ©tamme 
er frauth- eKer fraud-, fee« iffe, ba gormen fun er funben i S)., @to., iRJ!. 2tf 
gorm fru(th)- etter fru(d)- berii)ere« nff. og t. grof! (grofd^), e. frog. 9lob 
maaffe fun frau fru ? førgerm. pr— [cf. inb. pru, færinge?]. 

gw[i]fett, ^)It. 2)eminutii) SJroifen, SJrouioefen (cf. SJroutoeUin : gr&ulein). 

frønnet, i)et for førnet (ft^rnet), uben Omlt^h fornet (fe Wtclf>.); cf. % og 
nff. fom (gammel); befl. meb fjern. 

gnge : t. guge (fttgen : føie). 

gngl (almengerm.). 8tobform germ, fug (etter fu), førgerm. p— . ^un (øfe 
®i«ntnger om et^m. gorBinbelfer. 

fttgte, fttøttg, lOaan af plt toud^ten, 'onåftxåf; \)t feud^t, ætbfie l^t. fuul^t. 
®erm. fah-t-, \)ifl for fok-t- af Jftob fom i ft?ge (fRobform fuk-, ber iffe inb* 69 

træbcr i ^U.) cf. nff. guuf (2)am|), ®tø»), og (af 9lobfonn fok-) gufc (@tøto*» 
i^c8")f 8w'f<^ (S^a^flc). (g i c, fog er i>cl t^ngrc gori)anflmng). 

fngtU : t. fu(^teln; „%ndfttU ^oåfttl, Bretter S)egen, ©d^Iag batntt; gu 
fedtten". 

f«l; almcngerm. (^t \anl, c, foul, ij^ott. >ull); *!* ®«fPf; 9^ob fu (fom 
i t«L fii-na robnc); førgcrai. pu, fom i m}ov (gbbcr, lat pus (gbbcr, puteo 
jitnfcr, &c. Sif Sutcrjcction pu!, bcr ^>ar re^robuceret ftg i ®crm, 

fitlb; gb. fua foui i iRaBof^rog (t. t)off). 2)ct fibflc A^ er asfimileret 
@uffly, toifl -n-; cf. tnb. por-na- fulb; førgcrm. 8tob p— 1, p— r, ber ogfaa 
foreligger i ftoXv, uieb germ. 2lfl^b got fllu, t. ^xtl; Slobform pi— fe unber 
flere og gIo(o)b. — ftlbe, germ. fall-i-an. — fttlbb^rbe : ^It. tulborben : 
iftemme, flabfæfte; toel egtL : erflære for J&ul geBorenb {'6), fulbt tilbørligt, ? 
fBox 3lnt)enbelfe (realifcre) beroer »el paa 9Wi8fortolfning. 

fnnfle : t. funfeln, af gunfe (forbum« @ibeform Sanfe). (£f. i«l. funi 
3lb. gørgerm. pån-; af bet ubbøbe $reu8fif! anføre« panno 3lb. 

gttte; forl^en ogfaa gor, gore; nff. gor (gem.), (ft). uu fåra); plt ©or(e); 
gt* SurB, n^t. gurd^e (e. uu furrow). ®erm. ffirh-, forh-, førgerm, park-; cf. 
lat porca ©trimmel mellem to gurer. 

fiufe . S3et. fare er fecuubair. Slbj. fuu« i 9'ifl., ®to., ttlbre 2)., beti^ber 
tilbøielig; n% f^^fa : tilffijnbe; f^^feleg : loffenbc; fun« i ælbfle ^t. ijiffig; 
cf. *fuu8 i gotiffe Sftatixit (Slbalfuu«, Sllfou«, o. 1.). ®erm. fon-s- (iteratii)t s); 
aiøbform fan, førgerm. pån- [cf. ri-nav-ta, nev-ia, Srang, ?]. — fttmftf^tnht : 
Ubtoibelfe af ætbre fremfu« (begjærlig efter at fomme frem). — ^tntafk, 
ugenert la^et efter $^antafi o. 1. (toel og meb ^enblif til taften, famle, ?). 
[„gufenta«", om iffe o^funbet af SWot^, turbe »ære )6ariaut laioet af iWorbmænb; 
cf. uft. Xagfe, Xaf« : Xogfc]. 

9itfel ? (Sr laant fra £.; „toot^l au« einem d^em. S^erm. ted^n. (fusilis?)''. 

fttfie ? (Sr toel ?aan af ^)lt. touffeu, „d: touufifen? mit ber ^aub xolUfleu" 
(^It. 35uufl = n^>t. gaufl). 3 ©t. ffjelne« nu (maaffe bog fun 'oth ca^ricieufl 
^)f for f?) fufd^en (gjøre ^neb, f. (gjr. i @|)il) og :|)fufd^en (gifd^en; B«fd&cn; 
^inl^ufd^enb, fd^led^t madden; aud^ beim ^artenf^iel fcilfd^eln). — 3 ^% flnbe«: 
guf« (fiunbf«lø« S5imfeu; e. fuss), fu«fa, fu«la, fuffa (flubre), gu«fe (Sanb* 
fhrvger); og SJarianter meb inbftubt j : fiu«fa, fiu«la, giu«fe; cf. gju« (®lum, 
S5røi)t), fjufa (futte) ; cf. item b. futte? — Slltf ammen ^ørenbe til ben ca^)ricieufe, 
libet controUable, $art af @|)roget. 

ftttte; ntppt meget gammelt; onomato^oietifft fu inbelj^olbe« )}el ligl. i nff. 
fu«fa, i«l. fudra, <&c. 

gtty : \^t gud^« (:plt. 35ot«) ; ^9 @uffly; gt. ogfaa S5oftc. @crm. foh-, fuh-; 
gørgerm. p— k. 

fi>, naturligt ?)?bfignal. @frii)e« i $lt. »u (fu). $t. ^fui meb ca^ricieu« 
(Eonf onantænbring ; g^t. ogfaa fCretoet flu. 70 

fJJfl«; S^- *f^«Jc f^^^ f«'c fufctt; nf!. fjufcu 3 2:. f^atc« funS)crtt). fatic^cn 
(^ufie, IJtoæfc). ®crm. fluk- fauk- fok-; -k- Mtl ©uffly; førgcrm. pu l^ar om^ 
fattcnbc ©ct^bning (oøfaa ^)uPc). — 9og, Slobform fak-. 

fVlfc, %\fltt, fe go«. 

9i|tib, filiiMg ^ører tt( finbe; nft. gem. %^nh, ft^nbug; ^(t. Dunbic^ (er^ 
flnbeni^ fc^Iau), g^ toflnbec. 3 ''Jlft. ©lanbing meb g^(r)tib (gammel Xtb); 
ft^nbeleg (tm^onerenbe). 

3Qt (t^i^; 3Ib); fiitbes ne^))e i ben ælbfie b. lOiteratur; multg gjentnbført 
fra^It.; flnbe« nu \^\t, og @to.; ^)It. »unr (ftfl), gl^t. »iur, albfle ^>t. guu^ir. 
Slobform fu; førgerm. pu i ©et. flamme; ftvip, trvp (cf. lat. purus ren). 

^v (t?t?; ung ^erfon); fjenbe« i ©toerrig; i sif!.: gt^vt, gem. g^t^ra, Kbj, 
fVt^ren (Ittolig), fi^Vifft^ (tibligt ubtoiMet). ^c9 o« maaffe fat i Sonr« igjen »eb 
iRorbmænb? ®erm. multgen ffl-s-, førgerm. pa-s-?, cf. lat. pusus, -a, pusio 
(©am)? S»ob pu (fom t tat. puer?). 

gt>r(^aften) af ptt »ttr(e) --^ \ft. geicr; fe fetre. 

8i)r(t), forben ogf aa gur; fto. og nff. gura (gfto. gur, gor); t. giJ^re, gt. 
©orlie. ®erm. fdrh-; ^er antage« germ. f at t)«re = førgerm. qu; cf. quercus 
(eeg). 

f^rtetiiiie, fiatoeø i ®b. ftr^^ttugde (af enbnu ælbre @B. 2:ig) x 4 2)tere. 

9tltftt, Saan af t. gilrfl(e), ælbfie t. guriflo, egtl. @u|)erlattto = førfie. 

gfa (almengerm.). @erm. (og ælbfie t.) féhu = lat. pécu, tnb. påcu. — 
gæUe, gb. *gæ*(age, afgæ^Iag, ^æQifi (bet at lægge g«, o: (gicnbcle, f ammen); 
^enittt) gæKig«, nu ffretoet, fom et ^bj., fottte«. — %etUth, gb. gælæb (for 
*=(ab; 9lob toel fom i laber labebe), ©ræggang (o^r. Stoæget berfieb«?) (i toor 
©etotbfi^eb attraperet af fælled). 

fæl; Ugl. nff. og fto. 2)ial.) fææl, ©6. fææla (ffræmme). (£f. i«I. fåla ^er; 
gt. ©aalant (2:eufel). ®crm. fal-; -1- @uffly? ifaafatb førgerm. pa; cf. lat 
pavere fragte. 

fænge, fe fange. — gærb, gært, færbig, færge, fe fare. — fæfte, 

fe fafl. 

gættet (burbe firttoe« meb e), ?aan af t. ©etter (ætbfle t. gcttro); opx. 
@Iegtntng ^aa gaber« @tbe (cf. patruua). 

føbe; germ. fod-i-an; cf. unber gober. 

at føtc (forben føge), ^aan af ^It. tooogen (ubtal 5; bog i @t>. optaget 
fom foga) =^ l^t. fttgen; germ. f6g-i-an (Sflt^b til 9lob i fager, fete). — gøie: 
:|)It. ©ooge. — Slbj. føle: ^It. toooge (til^)a«, maabelig, ringe). 

følte ?, gb. *føøfte ? (af fi^ge); etter im:^orteret af iRorbmænb ? cf. nff. 
føi^fta (gjøre toolbfomme ©etægelfer; @b. gøi?!t; l^o æ i gø^ftn: „i ©inben"); 
enten af fjula, etter (cf. gorm feite i ælbre 3).) gortoanflning af feifta (fe 
unber fegte). — (gt ji^bf! føut(e) ^a«fer ff!e i ©et. (flæbe langfomt?). 

8*1, gb. *g9l; Serm. (og ælbfie t.) fal-l- (j); fe gole. 71 

.følt, 2aan af pit ttoolcn (øø) = i^t ffl^Icn, c. feel; gcrm. fdl-i-an; germ* 
^ob fol- fål-, t}iflnof {amme fom i lat palma, nakauti (ben fan ne^^e Snbet enb 
l^ænge fammen meb 9tob fal fal f&l i goU, gøl, %o\l, maafte falbe, m. ff.)* 

følge, gb. ft^tgie; t, uben Omti^b, folgen; germ. ful-g-l-an er t!fe o^lJ?|l; 
'g- er )}t{l @uffl^; fal m^a ixWittxt regnet fammen meb nt^9næ))nte 9lob fal 
&c., bet Del og er titflebe i en $^rafe i ælbfle %*i fola^^gaan (føtge) (gaa faa 
man fløber an );i0i9i en Hnben? ben gjængfe $enføre(fe til ))oII mobfigeø af bet 
nforboBIcbe I); [S^ogle antage -g- for 9flefi af gaa], [Slogle tt? til ^i>\> fom I 
fiæle, fom om følge o^r. Bet^bebe befti^tte]. 

før (^artifeOr gb. f^r 3: f^r^r, ab))erbial (Som^aratit) ; maafte tillige ^ 
tifl. fi^re (fore meb Om(^b) a^oco:|)eret ; fe for. — førfi: @u:|)erlatiJ). 

Slbj. før, ®fc. føre, fe fare. gaa, gange (gaa finbed i 9^ff., mangler i S^I.): ^^I 2 S)eri))ata af famme 
^ob. ®erm. gang-; førgerm. ghangh-, cf. inb. gangha ©en; ga, førgerm. gha-, 
mtnber om xi-x^-ui. naaer. [„3«nggrammatifere" antage i gaa, gt. gaan, geen, 
^ob i fom i kt. ire, meb ^ræflf germ. -ga-, t. nu ge*]. — 9iflritge fiemrøer 
meb \M. gånga, if!e meb nft. 9ltr. ^jenge. — "»gioritgev t. gorm for ©anger. — 
gierngø, forben giængfe (®ram. § 108. b.) ; r^f ^ iterati))t. 

(Baaht, gb. '''©aate, n{!. og ft). ®aata; 9(obform gat-, fom i nfl. gjceta 
<^)a«fe paa), b. gjctte (@ram. § 92); fe unber gibe, gjette. 

®aavb, gb. ®arb<^; cf. H 2)erir)atum ©arten ; (e. nu yard), ©erm. g— r-d- 
tetegner Snb^egning, ogf aa bet ^nblj^egnebe; fe ©ierbe, ©jorb. 9tob germ, 
går-, gftr-; førgerm. ghår-, fom i ;fopo5(5:^>or (egtl. 9ling?), ;if optog Snb^jegning, 
lat håra (Sti, @talb, hortus ^a)}e. 

i9aor$bag, igoar; inbe^olber et (Slement (ant)enbt i nominal (Sonflruction) 
^erm. gis-, betegnenbe o|)r.: 2)ag før effer efter (i9L mebOml^b : igær). ^X, 
Dg (g. meb ?lflt?b, germ. gés-, gis-, og @uffif : ge^s^tern, yes-ler-. gørgerm. 
^h— 8-; (at. heri, hesternus; x^^S^ ^^^* ^^^' 

(S^aa$; almengerm.; germ. gåns-; førgerm. ghåns- (d: ®aafen« @frig), 
|H)ori -8 maa\tt er @ufPj; cf. xi^ (^^^ ©ocalfortoengelfe), (at. anser (enten 
tJariant af ben ^rimaire Si^befterUgning, etter for hanser). — Slubre 2)erit)ata: 
^ott. gent ©afe; e. gan-der; nf!. ©adfe (meb ^dfimiktion) , ffo9 o8 nu for« 
t)anflet ti( ®afe. 

gabe, gb. *ga^e, nf!. og fto. ^apa (l^t. gaffen). ®erm. g«p-; førgerm. ghåb- 
iffe funbet. 

(Øabe, gb. ©ate, nfl, og fb. ©ata, e. gate, (l^t. ©aøfe), got. gatwo. ©erm* 
gåtw5(n)- (d: „ftoagt" gem.), 9^obform gåt-, fom i nj!. og nt. ®at (^ul), a, f* 
géat. gørgerm. ghsd- iffe funbet. 

(^afftl, 2aan af nt. ©affel(e) (ff for )> foran (); l^t. ®abe(; e. gable U^ 72 

ti^ber ®at)L Ttaa toære laattt inb i ®enn. ifølge celttffe gormer fotn gabot 
(®affcl) og lat gabalus (®alge). (5f. unbcr ^aal 

gale, fDtlj^eti i ^ræt. gool galen; bette $arttct|) forlDtted nu til gal i SBtL 
flffinbig (egtl. incantatus, enchanté). ®enn. gal- gol-. gørgcrm. ghal- (-r-); 
fnnbc mulig minbe om xakiSov ©toale, ;^«Avs ©lilb^abbe (^t>ccl!er?; eL 
atefonant? nemligm. ^.t @fatten«(ggcnffaber: ;^«At;g fan ogfaa bet^bc J^ra). — 
SCabt og literairt fornyet 2)erii)atum: ®alber. — (£f. gjalbe. 

®albe, gb. ©atte; ligL tt i anbre germ. @|)rog. 2bet i maa t)ære et 
(a«flmilcret?) @ufflj. ®crm. gfil-; førgerm. gh«!- (ghw): ;foA7; i Cat. meb Ur 
fel fellls (?abial af labialiferet ©utturaO, (£f. guL 

@a(ber]i)am:|) fe golb. 

iHalge; almengerm.; i!!e totbere o^()^fl. 

(ilaEe (@toulfl), ^bortil ))er ^ører ©alæble, er t^el, meb t. ©alle, e. gall, 
Jfaan fra 9lomaniff (it galla) (ialtfalb er laant til en af @iberne). 

®aU; h9i *t i)ifl er @uffly (germ. -tu-; berfor i8l. 6 : golt-r), og 9lob 
t>ci blitocr gål- (fe gale), er ber gjettet ipo^d, at Oalt beti^ber ©renter (cf. gielte, 
o: giøf i b. S)ial.). ^nbre henføre bet til gilbe, ^))ab i!Ie ot)eralt :|)adfer til 
i©eti?bningen , enb minbre toeb gem., f. @j:. jijbj! ®i?lt(e): @o ber førfie ®ang 
faaer ®rife. 

gammel, gb. gamel; ftnbe« i 2)., ®to,, Sfifl., 21. @.; i ?lt. gammelen (alt 
Joerben); germ. gåm-al-; førgerm. ghåm-al-; if!e o^lpfl; feer ub fom 2lflt?b til 
^gom (i 53rubgom), nf!. *gume (lat. homo); funbe meb bette henføre« tit 
famme 9lob fom x^i^'^^ ^*<^ ^^* t^^ Sorben, lat humus 3orb; cf. hum-ilis, 
X^^afi-aXog {^) lato, »eb Sorbeu {d- anfee« af SfJogle for Ubtoæjrt); gammel maaffe 
ha egtl.: nebbøiet, f^nfenbe? 

(Slammets, gb. »©amen; SJerbalfubflanti*), ifølge nff. gama (more); germ. 
gåm-, førgerm. ghåm-, fom i foreg. (homo). aWaafle ba cgtl.: §olben toeb@el* 
ffab? — 2l. f. gamen ^ar nu i @. (game) antaget ni;e S3etDbninger. 

Øatie; ^% (og fto. S)ial.) f}ax gem. ®an {®ah), S^itr. ®an (©jette; gif!e=« 
^otoeb), gana (fhræWe ^al8; "i)el egtl. gabe'*)* ®erm. gån-; førgerm. ghån- : 
S'X^V'Ov gabebe (^ræf. ;^a«v© o: chanio); -n- ^eri maaf!e @uffly, cf. x^^S 
(o: cha-wos?). 

ganffe, laant fra %,; fiemmer nærmefl meb l^oU. gansch; ^It. ganS, ^U 
gang. Uo:|)lJ?p. [Om abberbial gormation til germ. ga-and-i-an, gt. g(e)enben^ 
føre til (gnbe?]. 

d^astte (2^o8fe; om o^)r. ung ^erfon?); gante; forælbet : ®ant (gjaS). 
gem. ©jenta Isatte« i nff. og fto. 2)ial. ©toi« 53et. Xo^\t, gjotte er ben o|)*^ 
rinbelige, funbe ben minbe enten om germ. Oanta (ifølge $liniu8) : ®aa« (f. b.), 
l^ott. gent, eller om nf!. ginna narre, ber congruerer meb t. ^ginnen (begi^nbe),. 
og funbe tjære Ubtibelfe af førgerm. fRob ghån- i ©et. bri^e. 

®aebe, af fr. garde, af germ. wardan (nt. »arben, l^t. toarten, gb. toarb^^e)^ 73 

(Spartl ; almengerm, (c. nu yarn). ©ar tnuUg opx, fcet^bct Xaxm? cf. nff, 
®orn (i8l. 6) Zaxm, @or ((Sl^^muS tn, TI.). ®crm. går-; førgcrm. ghår-; cf, 
Xopiov, %opSr^ Xaxm, ©treng; lat hemia (55rcf), haruspex. 

Gartner fra X.: :|)lt @arbcncr(c), l^t ©Srtncr. @c @aarb. 

game, ?aan af t gcrtocn forben ogfaa gartocn O^U nu gcrbcn); famuie 
JOrb fem gjørc (f, b.); ficrni. gar-w-i-an. X. 3lbi. gar (for garto) feer nu ub 
fom Bart Sloborb. 

@a6, neberknbj! gorbreielfe af (£]^ao8 »door van HelmoDt (f 1644) voor 
de stof die de ^ereltruimte vervult; tiet gr. woord ^aog stond hem darbij voor 
den geest". iReberlanbfl g I^ber omtrent fom x * S^^græf!. 

®afe fe ®aa9. 

i^aft (i toor ©ctoibftl^eb toet attraperet af t. ®afl : ®jeft). «et. feeS bebfl i 
91% (ogfaa i fto. Sital., og t celbre 2).) : ^^øgelfe, Srolb, totlb ^arl, Ae, 
ogfaa en Ugleart; 9^tr. &aft : feminint Uti^bjle; gafla : tumle larmenbe ; gafleleg: 
colo«fat; 35B. fim^3lej : gafa : g(o, fneife meb $agen, tumte, Ae; ga8:fneifenbe; 
anbre ^eri))ata meb Ugnenbe $et. : @afe, ®o9, @a9me, @odma, m. ft.; t)e( og 
®a8fe, i ®et. Srolb,? ©eficgtet funbe toære e. aghast, ghastly, ^toilfe man 
etter«, meb ghost, ®eip, M l^enføre tit got. us-gals-j-an forfærbe, altfaa meb 
^orubfætning af abnorm :|)]^onetif! @^altning : germ. ai er normalt i @. 
kngt o. — @aji inbe](>oIber @uffljr -ta-, men ^jejl -ti-; ©jejl ^asfer altfaa 
^it^onetifft nærmere enb ®aft til lat hostis. 

&at, laant fra Sflt; (inbe^olbe« i Kattegat); t)i(be i ni^banf! gorm l^ebbet 
®ab. <Se unber ©abe. 

@atttt)ii (iffe i>), 2aan fra X. : ©aubieb, :|>It. ©aubeef; henføre« tit et 
forbum« SCbj. gau (hurtig, fnebig). 

(^aøt, opx. ^aa'ot; nff. og ft>. @aat>a. 9lobform fom i gb. tox gaat)e 
(©ram. § 180. a.). (Som:|)ofttum : gabmilb. 

(^atol; afli^benbe gormer: nt. ©etoel, gl^t. ®ibel (nu forlænget : ©iebel); 
ogfaa ftnbe« g^t. @eBe( i ©et. ^anbejlal. gørgerm. ghåbhal- (l^toortit pa9\tx 
-AetpaXri ©otoeb, meb Ifte Slf^iration o:|)giy)en) ^ar germ. f^)aUet fig til gåbal-, 
gébal-, gibil- (^l^ocaler fom i gab gebe giebt). gorl^olbet til ®affet (f. b.) er 
iffe o^fkret. 

(^atw; gb. @agn, fom i 9^ff. og @to. ®erm. gåg-; førgerm. ghågh iffe 
funbet. @amme 9iob i igie(g)n, t. gegen, begegnen, &c. @ato*n er iWøben^ 
$a«{en inb i. 

øfs, ^ræpy (aant fraS:.; germ. (og got. og titbel« i celb|te £.) ga-. @am* 
menjlitting meb tat. con- (af ^ronominat ©erfomjl; cf. qui) fan :|)aa ®runb af 
Sontø«Beben gaa an (etter« ftoarer tit tat. gorti^b c- germ. h-), men tør iffe 
regne« for ftffer. — ®elbet : ^tt. ©ebeet ~ ^>t. ©ebiet. — ®ebt« : rent ^t. — 
Hebroffen ^tt. ^ bt. gebro(]^en. — @^ebott«bafi : )p\t ®cbort = bt. ®eburt. 
— (^ebfir ^t af gebfl^^ren, 9?ob fom i boere. — ^thm^t t., af gt. gebSSren 74 

(fftobform bar-) : bære fig, l^olbc flg. — øebiøen, ^t.; o^r. ¥crf. ^art. ttf 
^cbci^cn. — (^efreibev (bt) : cin ©cfrcitcr : i)om éd^tlbtoad^flc^n ©efrcltcr. — 
i»^aU : ^t. : galten. — gel^eim : ^t. : ^txm. — (»tltb : )>It (BeUt («be9; 
«abent i) = fft (BAxth, — (ieUrnbet : l^t. ^el&nber „ivl m^b« Sanber, @tan^ 
^enjaun'' (i \>ox i^ebibft^eb attraperet ti( (effnen). — (S^emaf : ^(t. dental, % 
^emad^, meb ^b). gentag gemad^ (magelig, befy>em). — ®emal : t. (fe formæle), 
^t. ®ema(e(e, af gt. ^a\)tl = b. iD'^aal {Zalt, (Sontract, &c.) — gemen plU 
«= tit. gemetn; germ. (og got) ga-main-; cf. lat. com-mon-is ; i&ocaler fom i : 
<tn, einer, got. ain-s, lat. un-us. — Øemilfe ^t. af 9Ru9 (Wle9, (Bx$h), g^t. 
Sl'^uoø, germ. mos-. — @emt|t %, af iD'^utl^ = b. iD'^ob. — øeraabe : gerat^en 
taniferet. — Olefanbt t. ^artictp af fcnben. — &t^m$ \ft; g^it. ®e*@imege; 
meget gammelt germaniferet lOaan fra 2at (slma ar(^ttectonif! 9lanb) er fanb«: 
jt^nligt. — øeffforflig : t. : fd^affen. — &tfttU : t, : jlctten. — gefninbt, Saan 
4f ^It. geftoinbe, l^t. gefd^toinb(e) ; germ. swrn-th- ^urtig, ftoer!; cf. unber 
@»eub. — Q^etiaU : t. : »alten (fe t)o(be). — Qlenaitbt : t. : »enben. — 
<»tt)inft plU — ®eolr; r ucgte; egtl. ^U ©etoVr?; f)t ©eioei^, g^t. ©etoiige; 
^,mon gie^t c« meifl gu Sj. totg fSm^fen"; altfaa : i^aabcn. — (Sleticrr : t. 
^etoe^fr (Ⱦrge). 

Qleb; gb. ®eet fom i @J).; nj!. ®ett, ^t. ©elg, e. goat. ®erm. gait-; 
førgerm. ghaid- : iat haedus. — ^ebel^amS; ^ar ogfaa ^ebt ®ebtng ~ ft>. 
^eting, x9U geitung-r; utott)Ifomt af ®eb; ^^l^amd ^el af, 1^09 08 tabt, i 9{{!. og 
@)). bet)aret 8b. ^amfa (famle, fiuffe; bel egt(. fare ufiabigt om); e(. j>am9 
<{^am)? @t foroelbet @ebe]^t>am« er et anbet Itgnenbe (£om))orttum (())tmfe). 

geU, Saan af t. get( (forbum : frobig, glab); germ. (og got.) gail- (a, f. 
«al). „(gtærh" S3b. gt. giilen (ttbermfttbig fein), germ. gfl- gail- gtl; ^ott. gljlen 
giære; nff. ®it( (gjlæreube iØI), ogfaa ^t( (r); fertil fan ^øre gb. gilte ((offe), 
^obform gtl. gorjfjettigt i Stomanif! er ?aan ^erfra, fom fr. galant, $art. af 
forbumd galer (se réjouir). — ^ermeb ft^ned iffe at lunne combinered nff. ^et( 
<^infel, inb^egnet 3Jet), @etla (aabent Slum i @fot); Sorbforb^bning), ®xl (i; 
«ierg!røft); -1- i bUfe er maafle @uffif? (5f. x^tXog (Jæbe)? 

(S^etjl, øeiflUg, er t. (^It. Sebber ogfaa @eefl). <^erm. gaist- iffe o^It^fi 
(st inbefiotber fCere iØJulig^eber). 

Qlemfe, l^t ; om gl^t. ©emege, ®amg, er Saan fra 9tomaniff (it. camozza, 
fr. chamois), etter fra (Seltift, etter ombenbt fra ®erm. tit 9lomanif!, er uopl^fl. 

®eefl (^øiere fanbet Sanb inbenfor iDf^arff) er et nt. Orb; i ^rififf @afi; 
germ. gais-t-; cf. i ælbfie $t. ^eiflni (Ufrugtbarl^eb) ? 

®^ <it gi (gierne omfortolfet ti( gite); ^ører tit e. to guy 'at forfløtte', 
guy-rope : »Spån. guia, yb. guiar, to guide (Teutonic)«. 

gib 3: ®ub gi)»e at et. bet. 

gibe (opx, faae); gb. gite gat gaate giten; nfl. gieta et. gita; e. get nt. 
gcten, ^t. ^geøfen. @erm. gét-(f) gat- gat-, gørgerm. ghad-; cf. a-^aS-ov 75 

^aBcbc, grcB; ^ræf. tncb ubJ)ibct @tammc : ;fav(r-avo; lat pre-hend-o. (£f, 
<f'>i^)9icttc, ®aabc, gtSfe. 

®tft, gifte, fe fibe. 

9tø, e. {%op at (ege nteb, <&c.); uo^It^fi. 

®tlie, gb. *@ugie, nff. ^tigia, gt ®uge (^t nu ®eige); finbc« ogfaa i 
Ølomantff. Uo^It^jl. 

m%t, 2aan af t. ®^t, forbum ubtalt Sid^t (gi flretoe« for ii i ©et. jl) = 
Tij!. (og fto;, b. S)iaL) 3!t (j regelmæsflgt bortfalbet) 9lobform jik-. Slft^b 
jQk-: ^it. jurfen, ^>(t. jofen, ^off. jeukeo. ®. e. yiken (nu llch) l^ar i for ælbre 
y, Oml^b af u, ifa(b a. f. @ta))emaabe gyccao er pi^onttxfl. gørgenn. Jag- iffe 
funbet. 

glib, obfolet Slbj.; af gjelbe : betateUg, af fulb «ærbi, g^tbig. - dlilbe 
«f gjelbe : Offer, (Kontingent, @animcnf!ub«*@elflab, &c. ; germ. gUd-. 

gitt)e; gb. *gelbe, njf. gjelba (f^). nu galla); germ. gåld-i-an, (Saufatito, 
gjøre golb (f. b.). 

Wmmetlam ? nf!. (og fto. 2)iaL) ©imber (®immer): „ungt gaar, font 
tWe l^ar ^at)t 2am.'' S5ifer ^(flt^b til guf!, gymbp ^unfaar, i«r. gymbll-l ungt 
^anfaar: y Omlt^b af u; cf. ft). gumse Sæbber. — ©a^be Stft^b u iffe ijocret, 
funbe ©immer \>tt i^a^t toæret fammenfliffet meb 9tob førgerm. ghai ghi i 
;^«mov ©inter, ;^/££a|>og, ^luaipa (o: -arla) ®eb, Del egtl. ttintergammel; for 
at fafl^otbe bette maatte antages Vngre germ. O^oergang fra en %fi\^h9xctth ti( 
<n anben, ^toitfet fan ffe, men toel fjelben er betoi«(igt. Subtil axhtxt maa 
tttufeø et førgerm. gham(bh). 

Q^P^f gjennem X, fra Sat. fra ®ræf!: yvatfog. 

Ciir, af ^oK. gieren fbaie, gier-brug S)rete6ro, »met dial. ie in plaats van 
ee : geeren, een afleidsel van geer« (@^t^b). 

fltftie, gb. *geef^)e = nff. geifpa (fto. nu gåspa; e. nu gasp, meb gammel 
gorfortelfe). @erm. gaisp-, ^i)ortiI funbe »ente« Slflijb gJsp-, ber bog flffert 
iffe inbe^olbeø i ben banfle gorm. ®ecunbair 9tob, (igefom i lat. hiacere, 
famt i germ. ginan og ginan (bette = t. gfi^nen). ^rimair 9lob fee« i gt. 
giien = lat. hlare gabe. 

øiSfe, ®iéniitø; finbed i 9^fT., @t).; mulig Saan af nt. gidfen = e. guess. 
^erit>atum af geten = e. get, fe gibe, giette. 

Wøfel; Ugl. fto., nff., (isl. gisl). O^r. meb i ifølge gt. ©iifcl (nu l^t. 
Oeifel). ®erm. gi8-; førgerm. ghais- ; cf. (at. haerere, haesi, haesltare, flbbefafl. 

(»itttv er ^t.; „au« m^b. @eter, 9fJebenform ju ®ater, nf^b. ©atter". 3 
$(t flat)e« ^0« lOiibben ©abbere, De( meb t^ngre ^(>i^bobUng. 9lob t)e( fom i 
gab(b)eren (e. nu gather)? Sfaafalb egtt.: @ammenføining. (Sf. unber gob. 

øioe (Oram. § 180. a.). ®erm. géb- (!) gåb- gab-; meb b ifølge ^t. geben* 
gørgerm. ghabh- (fom SiJogle toitte gjenflnbe i(5eltif!). — 3)eriJ)ata: ®ift (©et. 
venenum laant fra X.); ^iftttmaal: ©ram. § 99. a., 177. c; gifte (gift er 76 

Atittft partiet)}: ©ram. § 180. a.); ®atie, gb. ®aa\it; øjæti (t}<erbt9 at QX'oti) 
mth £)m(|?b af SHobform gab-. 

Oial^e, n^ere formation, uh af ^mpl af gb. *gt<elle gad gulle gutten^ 
mcb i oiocrført fra forbum« ^ræfcn« (fom i gjalbt, gjorbc, ffjalto). ®crm. 
géU- gållvg«ll- (u) (gnff. 3nf. gjaaa). 2bct 1 (aSftmtlcret?) eufpy?; 9lob 
ifaafalb fom i gale. 

&itbbt?; før aabcnt c, fom i nf!., ft)., ©jcbba (S). @r tocl 2)critoatum til 
nff.f f^»f i^bff @abb (Srobb) =: g^t. ®art; germ. (og got.) gåsd-; førgcrm. 
ghåsdh- (cf. iaU hasta @^i>b). 2)critoatum i)txa\ er ogfaa ^t, ®erte, i ælbfle 
©t. Oartia („ficerft"), a« f. gierd (nu e. yard Stien, eftb«raa). ilfJoget gt. ®crte, 
©artia („fi)agt")f ©robbBcererfle, fjenbe« imtblertib tf!e. 

®ief, m.uUg i 5D,, @to., i«f!. (©jeff, @iff) Saan af t. ®e(f(e); ^It. 2tbj. 
gecf, „narrif^, urf^r. topl bre^Bar, bafeer toiele breljiBare S)inge ©eden ^etfien"; 
ogfaa i celbre S), finbe« S3et. ?aag, ©fobbe, ^tppt Dtbere o^I^fl. ff inbe^ 
^»olber toet en 2l8fimiIatton, 

®ielb, gjelbe; gb. ®talb, @tælb; gialbe, giætbe, S^f. galt, ?JI. gulbe, 
^art. gulben. ®erm. g*ld- (!) gåld- gfild- (ti). 3 $t. geltcn, bog nu ®elb meb 
b; e. yield meb ænbret 53etJ?bntng. gørgerm. ghal-dh-; gjenfinbe« i @lat)ifl. — 
2)erir).: gi Ib, ®ilbe; fitilbtø maa »ære iOaan fra £. : i)t gflltig (gilttg); 
baniferet ueb b for t (^o8 SflbBen mangter Orbet). 

@itUt?; e. gill, forbum gille; men i @to. meb fun eet 1: gal. ^unbc 
maaf!e ^>øre f ammen meb nfl. ®il (gem. og iRtr.; ^tøft)? @e unber geil. 

giemme, gb. gøøme (fto. nu gomma); nfl. gjøi^ma, famt gauma (gite Sigt); 
g^t. goumen, :|)It. goomen (agte paa); germ. (og got.) .gaum-{i-)an; -m- »et 
©uffijr; 9lob bagau; cf. g.ot. gau-non førge, flage, gau-r-s bebrøtoet; u eliberet 
i nff. gaa (agte paa). gørgerm. ghau- : inb. gho-ras (o o: au; ffræffelig). 
9itob gau fommer igjen i gjø, ©jøg, og i nf!. gaula (Brøle). 

giens (*tage; =*S5ei, &c.), meb ifiien; gb. geen (ogfaa Stbj., i 9'if!. enbnu 
gjegn : Beftoem, ^rofitaBel); fe unber éaton; ©ienftanb, Otoerfættelfe af 
©egenjlanb; ©jentoorbig^eb, ©jengitoetfe af Sibertt)artigfeit, |)It. Sebber* 
toorbid^eit; 9lob fom i t. ^toSrt«; item fliennem for gjegncm, af enb ælbre 
(i)gegnum, i^aov man ttoitoler, om *um er 3)atii) $I.*=@nbeIfe etter ^ræ^ofitionen 
om; item gjeniie for gjegne (i SRf!. enbnu gjegna) = t. (Be)gegnen (cgtl. løBe 
imob). 

®ierbe, germ. gard-i-; at gjerbe, germ. gard-i-an; 3)eritoata tit ©aarb. 

øterne, (£afu8 af forbum« ?tbj. giarn, gioern; ia Ubtoibelfe af germ. e : t. 
gem; ^^n^^ @uffij; cf. nft. Stbj. gjer (Begjoerlig). @. SSB. yearn. ©erm. gér(I). 
gørgerm. ghår-; c. a-xap-riv glæbebe«, $ræf. x°ip& (o: chario). — begioete 
er t. — fiievtrig, forbum girig = ft). girig, nff. girug (@B. ©ir), t. giertg. 

©jcrning fe gjøre. 

@jejl; i %. uben Oml^b; germ. gås-ti-; førgerm. ghås-ti-, ^toortil formelt 77 

pa9\tx (at hostis f^jenbe. ©runbBet^bning ut)t8; ghas- fan i 3nb. f>tt\fht 
f^ifc. (£f. bog unber @afl. 

øtette, ub^iflct (®ram. § 92), fra $ræt gjcettc, gjætt, af forbum« gjæbc, 
gb. gceæte, 6rugt t benne SBtt dx 2)ertt>atum, meb 9lcbform gernt. gat-, af 
$tbc (d: tx\)olt>t), f. b. 

QHforb, b., fto., nfC.; io (t«L jo) Omltjb af ia, ber er Ubtotbelfc af c; germ. 
gerd-, 3(fH?b til gård- (i ®aarb, ©jcrbe) og til gurd- (o) i t. ®urt, ^ftrtcl, 
gfirten, nf!. gt^rba, gb. *gt^rbe, for ]^t)i(fet nu f!ge9 gforbe, Umptt efter ^jorb ; 
ligl. fto. gjorda. 

(Sjænge, ^gjænger, gjæng«, fe gange, gaa. 

øiorre^ Saan af ))(t. geren, nl^t. ga^ren, ber, fliønt mtnbenbe om t. gar og 
om ætbre b. ©ier^bl^, anfee« for ombannct af gt. jefen (laant inb i @to. rjåsa), 
af 9lob jås-, fom i e-^ed-da, ^ræf. ^»o for ^«tfo f^ber. — i^iat (mangler l^o« 
Silbben) funbe foreflille« ejrtra^eret af Sherbet, men uben nu at funne ffjelne« 
fra bet inbføbte ®j[er(b]^) i benne ©et., ifoiiUt xth er til at fCjelne fra, og 
alm. anfee« for famme Orb fom, bet tabte ©jerbl^ i ©et. ©jøren (SHob går-); 
iøiorre ^ar batitif! ^t, og ^adfer (ige gobt ti( begge ©eti^bninger af ®ier(bl^): 
i tjæren, i ^jøren. 

giæt), fe gibe. 

gj[ø; i ©nft. gøt^ia goo. @erm. gau-i-an, onomato^oietifft. gørgerm. ghau. 
iRff. l&ar tillige gaua, „maafte for gauba". 

giøbe, ©jøbning, fe gob. 

d^øg, gb. *(Bøøl fom i <Sto.; nf!. @aut, l^t. ^aud^. ®erm. gauk-; før^^ 
germ. ghaug-. ^toi« ^>eri -g fan tage« fom @ufflj, blitoer 9loben fom i gjø. 

©I^ffllf flOTle, meb % gyckel, nærmep fra ?(t. : gofelen (iJ?); ](>t. gaufeln. 
Zøx ne^^e (fom ^od t. ^tt^mologer) ffiQed fra e. juggle (nf!. iugk), gfr. 
jogleor, nu Jonglcur, af lat. Jocus, joculari, Joculator. (Sr bel gammelt germa«* 
niferet Saan fra 9lomanij!. @e fogte. 

giøre (i iWf!., mebS«!., alm. gjera); famme Orb fom l^t. gerben (fe garbe), 
Oerm. går-w-i-an (^bori iRogle antage g- for ^ræfly, germ. ga-, nu t. ge^^, 
føiet til 9lob af et Slbj., i ælbjle 9^t. aru, i«l. or-r ^arat <fec). — 3)eribatum: 
©jerning. — @e unber gjære. 

Q^iøtUet : t. @ttrtler (fe ®iorb). 

&iø$ : ^oll. geus (o), •onzekere herkomst*. 

filob; germ. glad- (f^t glatt); beti^ber blanf, glat, l^ibilfet i S)., @b., ^\t., 
a. er gaaet o»er til ©et. fornøiet. gørgerm. ghlådh- (gjenflnbe« i ©labifP)* — 
S)erito.: (fiaht, germ. glad-i-an; i3htht, germ. glad-T(n). 

glamme; gb. *glame, ifølge nff. glama. ®erm. glam-. 9l{!. glt^mja (runge), 
germ. glfim-, ^ar 2lfH?b enten l^ertil eller til glaum- (fe glemme), 

ii^loo(b)6, dUtt(b)fe, fra X. : ^It. ^land, glinfen, g^t. glinfen, ^lunfe 
(<9nifl); ^t. ©lang (^boraf glSnjen), gl^t. glinjen (ælbre b. glinte), glinflen, 78 

flUnflcrn; forfficttigc @uffljcr til 8lob gi— n (cf. b. glane?), (OliU i ælbrcS). 
lunbc flaa for glin-g-?). 

glatte; ligL nft. glana ({itrre; (t^fe): ,,cf. t9(. gladna«; etter famme 9tob 
{om foreø.? mulig 2 Orb? 

Wat, ®Iae; i $It. ^t>ert meb ftn $et. (®(ar : ^ar^i;); maa bog bare 
2 gormer af 1 Orb. dx htt germ. etter opx, preuøftft (ubbøbt @))rog), ba 
er «et. -©ar^ijr, 9lato, ælbre. — 3lomani(erenbe t S)eritoata: ®Iafur, glajleren; 
bette (t^ber l^od od, glafere, Ugefom glacere af fr. glacer (af lat glades 39)« 

glat ^aan af t glatt; fe unber gtab. 

Waoittb, giennem ®t, l^bor ®Iat)iin bog angit>e9 at Bett^be Sanbfe, fra 
9tomanift: fr. glaive, af lat. gladius @toærb. 

gleitittte, gb. gtøøme (fb. nu glomma), nfl. gløvma; germ. glaum-i-an 

larme, ot)erbøt)e. 3«!. glaum-r, a. f. gleam larmenbe Si?fiig{ieb. m- maaffe 

^uffif til germ. glau, meb Slfli^b gllu; cf. a. f. gleo (e. glee), M. gljja fr^be; 
^t. glau? (glanjeub). gørgerm. ghlau; cf. x^'^V @^ot. — S)erito. : Wennne, 
iglemnte - nf!. gem. ©løt^ma og 9{tr. ^Ut^mt (man ^ar fra gammel Stb 
fagt: gaa af ©lemme). 

Wettte (forben ogfaa ©Unte)?; i ^ia(. ®(ebe; fb. glada, i 2)ia(. glånta; 
i8L gleda, e. giede. (9fif!. gknta (an Bett^be glibe, ogfaa fjafe; glenta fjafe). 

©letf^er, t. af fr. glacier. 

Wih, glibe; B af :|) : nf!. ®Ui|>; gIi^a:gaBe. 

glibe; er toelSaan af ^tt. gUtben gleet = (>t. gleiten; germ. gi— d-: i ai i. 
— SJerito. : (fomme paa) Q^lih (ftritoe« fiunbom ®teb). 

glititre er tel Saan af t. gUmmern, ber l^ar gorm fom greqtoentatito til 
glimmen (3^f. forbum glamm). — @t. ^aJ)be, i en anben Slflvberæffe, et 
gliimen gleim (l^fe); ligef aa \)av 9ij!. : gliima gleim, og et „f»agt" glima 
(forl^en i S), glimme); mulig ^ører glimte, nff. glimta, narmefi fertil. — 
g lin bf e !unbe !un boere fjernt Beflegtet; fe. ©lanbs. 

gli^ipe (luKet e. (Bram. § 60; f!ret>ed forbum gle^^e); nf!. gle^^a Qlapp; 
|)lt. øpptn (glibe; Bøie« „ftoagt"), gle^(^)e (ffjæto), Ole^e el. ©li^^e (9ii*e; 
fd^rfiger @tein). 3ffe opitfit toibere. — ®^>t. i en anben «fl^b«ralfe, @leif 
(@d^rfig^>cit), gliifen gleif (f^rdge fein); fb.SDial. gliima (gabe). - 3 'gaa®II|> 
ob el. af l^otoe« et 9lomen i abi)erBial @titting. 

glitte, gorbreielfe af ^t. glatten. 

glittre, almengerm.; nf!. glitra, guf!, glita; l^t. gli^ern, gliben, ^eb gor^ 
boBling foran r er t i S). Bletoet Bef!i?ttet mob at Blitoe til b. 

gloe (gløbe, glinbfe; fe SI'^olBed^; forefalber literairt mejl i $r(ef. $art. 
gloenbe) og glo (fiirre); = fto. glo, nff. gloa (*ar og *r), i«l. gloa (-ar); :|)lt. 
glooien, l^ott. gloeien, l^t* gliilj^en, ælbfie ^>t. gluoen (@B. Olu^t), e. glow. 
9lobform germ* glo-; førgerm. ghla-. — 3)eritoata : d^løb; o^r., fom i Sfl^, 79 

®Ioo*b, ^I. ®tøø*b*ct; Omlijb overført paa @ing. (fom i @øn o. a.); gløbr, 
2)enotntnattt). 

Wofe, giennem Sat. af yXoééa, 

glnlieiibe, Slefl af SJb, gb. *gluu:|)c = nff. gluu^a glau^> (gaBc, flugc)^ 
meb ®(uu^ (®aB), iit^p9, (fluga); fto. glupa. $It. gluu^en og l^oQ. gluipen, 
bet^be (ure (egtl. l^olbe ^te )paa $t\tm7), og )plt glttn^fd^ : ^etnttii(ftf<^. %tx^ 
genn. ghl— b-. — S)crito. gittbff. 

Q^lttffet ? 3 SSi% anføres et Cnomato:^. gluffa: ^Jntaal^ofle ; toel ogfaa 
grljntc; fom i fto. og b. 2)ta(." 

(ilttøo ?; nf!. @(ugg og ©Kugge; antaget af 9{og(e egtL ai beti^be ^itib^ 
©tnb^uL fertil Udører toet nff. glugga „rjære ængfleligt forfigtig? toælge Ac.'V 
initlig o^)r. ^olbc Ubftf? — SD'^tnber bog om nff. gløgg (ffar^f^net, forjlgttg), 
^toori gg er :t)]^ottettft UbtxE^t, ifølge gt. glau (forfigtig, f(og); noget til benne 
^enførelfe ftoarenbe gt. ^lutoe (@!|>eibe]^uO fjenbe« imiblertib iffe. 

@litt (tt), tneb @(^tt i ft>. 2)ia(., funbe mulig tære (meb adfimileret nt> 
©et meb fto., nfl. ©lunt (®H?nt) : 2)reng,? 

glæbe fe g(ab. ©løb, gtøbe fe g(o. ®na((ing, gnaffe fe gnate. 

gnatie, gb. *gnage gnoog, nff. og fto. gnaga (nf!. 3^f. gnoog), nff. ogfaa 
fnaga; ^(t. gnagen, Inagen, nagen; Ij^off. knagen; ^t. nagen (^)ooraf maaftt 
)»ort nofie, i^aø); «• gnaw. kn- maa tære Ubtatefort)anf!ning. 9{ogIe antage 
germ. 8lob gn«g- gnog-; Jlnbre anfe g- for^ræfly, germ. ga-. Ubenfor@erm. 
er Orbet iWe ^aarjijl. — SRobubtoibelfe : nf!., fto. 9'iagg, nagga (famme S5et; 
famt ^et. fom Sgg, agga : 9{ag, nage; ^t)id bi9fe l^oø od l^øre l^erl^en, er g 
gori>anflning for gg, maaffe ©ermanif ering ?) ; e. nag. — ^itao = nff., fto* 
©nag (plageri) ; gnaga, gnagla i ®et. ^(age, muffe, fnurre. gnaoen ^artici^ialt 
fLb'\, = nff. gnagen (^lagenbe), i fto. 2)iaL gnagig. [Uioebfommenbe : ^(t. $b. 
gnautøen, gnabBen : gni^, fnurre]. ©naUiiig titi for @nagling. gnafPe "oti for 
gnagfe, nff. gnagfa (cf. Buffe for B«9fe). 

ønegøe (i), o^r. fmaatrinffe; nff. gneggja, nu gjerne for\)anffet til fneggjia. 
gg turbe tære ben foran @ufjij -i- {^\^) ^^p^x^t ^Bon^tiff« Ubtæjt; 8lob »el 
ba fom i ^It. gnautoen („burd^ furge, aBgeBrod^ene ?autc Unjufrieben^eit 
Sttf em"). €f. gui?. — ^un toeb ca^ricieufe Ombannelfer funbe tænfe« @tegtf!al^ 
mth ^It. neigen, a. f. hnægan, e. neigh torinffe; germ. hnaig-. 

en (og et?) ®ittb, nu fjelbent i @ing.; «pi. ©nibber; gb.®nit, $I.®niter^ 
fom i iWf!.; fto. gnet (gem.), ^eri er g- enten germ, ^rocfij ga-, etter Ubtale*^ 
fortoanffning af h-, ifølge a, f. hnitu, e. nit, Bott. neet, ^)It. Sf^it, Bt. 9'iif*- 
©erm. bntt-; førgerm. knld- : nxt^o (o: knidio) frabfer; xov/g, -iSoq ®nib. — 
at gnibre (nff. gnitra) forefalber cnbnu i $art. : gnibret. %a\tm, *bet er 
noget Onibber* fan inbeBoIbe et SSerBalfuBji. B«ttil; bog funbe ^I. ®nibber 
ogfaa tænfe« f^ntactifft Be^anblet fom (Sottectit. 

ønibe (i éb* treffc« nibe); ft., nff. gniiba; ^It. gniiben; a. f. gnidan-^ 80 

«tbpc ift gntttan. ®crm. gn— d- (g- $ræflf ?) : i ai i. (gni'c gnc' gni'cbc 
tf!c at regne tU @!riftf^)roget). — 2)enJ). : gntbff, ©ntbfer, m. fl. @nitt, 
loel egtL WlmtV^dbtx, b eliberet, 'otl for at ^o(be benne nu iffe mere ^adfenbe 
gorefliffinø Borte, gniffe o: gnib^fc ((i^ber nu i fjøben^atonj! Ubtale en« nteb 
finegge). 

(Bnift, gb. fnarejl *®neefle, ifølge nfl. ®neifie (ft). nu gnista, tilfijnelabenbe 
nteb Slflt^b gerni. i effer l, fom febfølgeligt ogfaa er tænfeltg i b. ®nifl); gl&t* 
^neifie, ^eneijle (i oelbfie ©t. treffe«: ^ane^eifia), famt ^neijler, i ætbfie ^t, 
®anei|tra. (3^ er J)el altf aa ?5r<Bflf , germ. ga-. @erm. -si- tnbbefatter flere 
aWuIig^ebcr, 3 bet ubbøbc ^reu«flJ! citere« et knaisti-s ©ranb, l^tilfet i @crm. 
funbe Ij^be hnaiat- (3lflJ^b hnlst-); -st- fan flaa for førgerm. -t-t-, germ. -th-t- ; 
bcr er altfaa 3KuIig]^eb for, at 9loben er fom i lat. nil-eo gtinbfer, ber antage« 
At flaa for cniteo. ©elt anben gorftaring er forføgt i ©en^otb til t. 2)iaIectorb 
^aan (®nifi). — 3)eri^.: gniftre. 

gnubbe fan inbe^otbe en 9lobub))ibe(fe ti( gnu-; fe gni?; cf. ^(t. gnabBen 
af gnautøen. 

qnti (fluBBe, gnibe, git>e ®nibning«I^b; i ^. nu fun om St^b); nfl. gnt)a, 
i«L gn^ja. Uben @uffiy -i- : nj!. gnua (gnibe), ft). gno; nff. gnaua (for 
gnau*b*a?) (fnurre), 'otl item gnaa (trygle; fmaaffjænbe), m. f[.; ^It. gnautocn 
(fnurrc). g- toel ^ræfij, germ. ga- (: ga-nu-i-an, ga-nu-an, ga-nau-an); cf. 
got. b-nauan gnibe, toet item p\t Benautoen (einengen, fe Benauet), meb 3(bi. 
nautoc (fneber), ^ft. genau, g^it. niutoen (jerftogen) [bi«fe flbpe toijl iffe o^r. 
meb hn-]. 9lob 'otl ba nu nau, i (Serm. tiffige nlu. (£f. iWøb (øø). 

gob. Sfølge e. good, ^t. gut, er germ. gorm gad-. Stfli^b gad- toet t a. f. 
gadrian famle (e. nu gather); nt. @abe, ^t. (Battt, ©runbBet. toel : forenelig, 
:|)a«fenbe. — 2)erito. : gt^be, germ. god-i-an. gobte. — gobborbig. : |)It. beebid^, 
it. tl^iitig, gljyt. taatic; fe S)aab. — (SJob«, ©enitito omfat til iRominatito. 

golb, gb. *galb (fto. nu gall), gl^t. galt. iRf!. ©alb (nebtram^et ®runb) 
funbe Isatte o|)rinbeUgcre effer mere aflebet ©etijbning? @erm. gald-. 3ffe 
D^l^fl. [-d @ufflj? en 9lob gål-, førgerm. ghål-, fec« i %aXapo£ lø«, \iap; 
%^\)b i z^^^s ^^^* gorføgt er ^cnførelfe til gale, »eb at antage ©et. 
incantatus : ^aatoirfet af 2:rt>ffefang]. — S)erito. : ®alber^am^ (fe iWolBed^); 
gilbe (f. b.). 

®oIf, gjcnnem X, fra 9lomaniff, fra ®ræjf : xoX^og, xoXnog; t. Otoer* 
fattelfe : 9KeerBufcn. 

®opIe, tocl fra ^^. : ®opla (SØlebufa); cf. ®o^Ia, (^anpla (^toibfloffe). 
<£f. nft. (Banpa (SRamme om SlaBning), (Sau|)='n ((>ut $aanb). iØJinber affigetocl 
em fr. gobelet boeger. 

gtaa. 3 ®t. graau. Oerm. grau-. gørgerm* ghrau- : lat. ravus (for 
hravus) graa [fortie« nu af „3unggrammatifere", forbi bc forbre førgerm. og 
^erm. e]. «pi^onetif! Ubtoæyt i a. f. græg (e. grey). — 3)erii). : graatte. — gor 81 

^raal^æret, af forbum« ^ære o: graat ^aax, af forf))unbet 9[bi. *^aar (graa) = 
4. f. har (c. hoary), jtgc« nu qtaaf^tnM (o: graal^aaret) (gcnn, tocl hair-). 

dkaa^, gb. *®raat; gtorbe maa engang ia'ot ^ebbet *graate flemmenbe 
meb @t>. og iRff. (ce Del beU fra 3m^f., be(9 fra muUg ælbgammel Omtt^b i 
^raf. 3nb. @tng., fotn i uft. cg grææt); i «lbflc 9lt graatcn, g^>t. graajen 
<ffrtgc, rafc). &txm, grat-. — ®ot. gr?tan ^ar t 3m^f. ge-gr5t, Slf[l?b fom i 
nff. grøøte (faae til at græbe), germ. grot-i-an; ba bette ftbfte i ^t gorm 
^riigen, l^toortU @b. ©rug, |>It grooten (l&'6), e. greet, ^ar anben 9et^ moa 
flcrm. gr— t-, førgcnn. ghr— d-, (aioe ^atot mere omfattcube ©ctt^bning; cf. inb. 
hrsd- tone. 

graobig; t 9{{!. Øubfl. ©raabe (©raabig^eb) ; e. greed; got. <Su6fL gredu-s, 
flbj. gr5dag-8. @ernt. grad-, gørgerm. ghr— dh- el. gh— rdh-; cf. inb. gardh- 
jirabe, begjiære (Ifte llf:()tration o:)3gti9en), og mulig lat. gradior fTrtber. 

(&tah giennem X. af lat. gradus. 

iBtam, meb gtøtmme, gb. ^græmte. @erm. gram-, gråm-i-an, meb 1 m, 
"fom f. (gjr. t. ®ram. gørgerm. ghråm-; cf. %pouog ©rummen, ©rinfTen (Slogle 
føre lat. fremere l^er^cn, altfaa formentlig meb f af gh). — (£f. grum. 

gtamfe ? iRj!. gramfe bett^ber: ubføre ^rbeibe flinlt, l^)oorimob gra^fa, 
famt frama, framfa, beti^be gramfe. iDluligt cabricieud Variant l^oø o9. ^og 
<ingiDe« gramma, gramfa (gribe) i fto. S)ial. — SWolbed^ ^ar et g am fe i ©et. 
gramfe. 

(I^ran (Xtot) ; gem. ©ran, ©ron, ©røn i 9^f!. er tiQige, fom gt. ©rane (nu 
©ranne) ^nur^aar, @(iæg, ©ørfle. £raet er tel omfattet fom bet børfiebe, 
ftiæggebe. ©erm. grån-; førgerm. ghrån-. ©jlenflnbed i (Seltif! i ©et. ^aar. 

groii(b)t, o^r. 9^eutrum af SCbj. grann (tt^nb, liUe, nøie), ber er Uantt i 
^)). og ^\L ginbeø nti^pt i S. og (S., faa at iffe fee«, om bet er germ. 
grann- etter granth-. — {^er^en t^øre firait(b)fFe, ørati(b)fiitielig. — ©anfleltgt 
er gor^olbet til nff. ©ranb (litte ©ienfianb, gnug), l^od od let)net i ®oløraii(b), 
men i )>or ©e)>ibft^eb Blanbet meb bet laante ©ran : lat. granum ^orn, litte 
2:ing, litte ©egt. SDette ©ran(b) minber nemlig be«uben om lat. grando $agl, 
ber mtnt9 at lomme af et ghr— ndh-; toibere om a. f. grindan grand (e. grind 
fønbermale), cf. nf!. ©ranb (@fabe, detrimentum); »ibere om t. ©ranb (@anb). 

(©ranbe, i)o9 o« nu fun SflorttagiSme; fe 9lønne.) 

grotie; almengerm.; i)t graben, altfaa germ. gr— b-: å 6; førgerm. ghrabh-. 
©jenfinbe« i ©latoifC. @r laant fra ©erm. inb i gr. : graver; laant tilbage : 
gratoerc i iWetal. — a)erito. : ©rotulinfl. @tøft, gb. ©rift, ©rt^ft; ftt. grift 
©ratofleb; fort)anPet af ©ref^t, fom bet li^ber i ^ft, (gem.); germ. grab-ti-. 
dhntbe, gntble, Saan fra $t. meb Silftbefættelfe af Omlt^ben i gritbeln; 9tob^ 
form grob-, 

grel, Saan af t. grett, o:|3r. barfC, toreb; gt. grctten gratt gcgrotten (f!rige i 
©rebe); @b. ©rott. e i grett er iffe Oml^b. @ti?m. iffe oibcre o^li^fl. 

6 


82 

9reti; i iRjt ®tctn, ®cnn. graln-. 3Hc o^)H^fl. [g- ^ræflj? cf. »ger* 
8^cn? nc^^)e meb *n af et *gi*recbc, nf!. girciba?]. 

firrtten (om 9^rn, iort^))en o. S.); ^^tgl. nfl. gretten (torantcn), gretta 
(fnurre^ bife Scenber), (^retta (gure fra 9{afen neb om iD^imbi^tgene). %tx\^ 
isatiim af grine? (tt af nt). (SHer af germ. gråt- (fe ixnber grceøfeUg) meb et 
enffly? 

(éeetpe (forben meb aaBent e), Saan af ^It. @reetoe (ftunbom ^raa^e, ubett 
Om()^b); ^t @raf, ælbfie ^t. ®raat)o eL ©raaoto, ©ra^^io; fom af germ. 
grif- (ben norffe Sort>anf!ntng ©retDe lommet if(e i ^Betragtning), formelt 
birjergerer a. f. ge-rsfa (e. reeve, Bhcriff)» germ. rof- el. r6b- (hr-?) [Sloglc 
foreflaa oX combinere g-r3f- og ga-r5f- til et germ. ga-ramf-]. 9{ogle antage 
meget tibUgt Saan af et lat. graphio (af y^a^69v)\ @frit>er, $rotocoIfører, 
9letd))ræfibent, Sll^ing^ræfibent, ber re^rafenterer Kongen (tfaafalb tnnbe bet 
a, f. Orb ixere en Omf ortolfning , „»otf^etvmologie"). 3 ælbfle ©t. treffe« 
®rafo i )6et. (Sl^irurg (mon egt(. : 9[fgiber af fCretten @aar « S^a^ation til 
»etten ?). 

gebte^'Øreoer, Caan (Oram. § 192) af ^It. «pi. ©reetoen (luffet e) = ^t, 
Orieben, e. greaves. ®erm. grlub-; cf. unbcr groto. 

OMib, Saan af ^It. %x\\)^ = l^t. @riif, nu ©reif, laant til o« fom (Strif; 
af ypv^. 

(9ribbe^9{iIIe; cf. nfC. grebb (grim), ®raBb, ©rebbe, @ribb (grim, bifier 
Sli^anb), ©rebba, ©rtbba (fiort grotot grimt gammelt fruentimmer). (3 ælbre 
S). treffeS ©ribbe om J)ngre; •! sddra Skåne kallas f6rn|imsta pigan tds, den 
mindre pigan grebba el. grabbe«). 

gribe; gb. grii:|)e gree^ gri^e grimen. Sllmengerm. (^it greifen, gbt. griifen). 
@erm. grip- graip- grip-, gørgerm. ghr— b- (gjenflnbe« i Sitl^auif!). — en 
(^veb; nff. ®rei^; Slobform graip. et ®refi; nf!. ®ri^) (fto. nu grepp); Ølob* 
form grip-. 

gribfF (nu luffet i; forben aabent: @ram. § 60, l^toorfor ogf aa ffretes 
grebf!). @». 2)tal. griff, grcfl. S^eb nf!. gribj! fætter Slafen <S^)ørg8maaI«tegn 
(Saan fra 3).?). 9Jj!. ^ar gribug (tratol), ®riib«*b (Sratolbeb). ®<^t. ®riit, 
griitic (iSegierbe, gierig) (fijnonJ^mc meb ®iit, giitic). ®erm. grid-; førgerm. 
ghridh-. 

@riffel, !Oaan af t. ©riffel, ber er ombannet af et graphiolum, af ypay)eiov 
©riffel; mulig :|)aat)irfet af ©riff, gcgriffen. 

(^rtUe er ttjbff; cgtl. gaareftotting; i X, (ffjønt bet ^aSfcr til gretten; fe 
grel) Saan af grillus, ypvXÅog ©ræ8]^o^:|)c. 

gttm (nu fort, meb „aabent i" = luffet e; ©ram. § 60). 3 ©b. maa bet 
l^atoe It^bt griim, fom i 9if!,; l^æølig, egtl. fmubjig, fhimet, e. begrimed; cf. 
obfolet b. ©ri(i)m (@ob), nf!. ©riima (^let i tlnfigtet), c. grime @mub«. 
©erm. grim-; -m- toel iSuffij; 9tob førgerm. ba ghrai- ghri-; cf. xpio, ^paivo 83 

ht^vtf^tx, pUtttv, xptiia @alt)c. — dktme (fe STOoIbcd^); yamme ©et^bninger 
^ar nft. ©rttma (cg Ian beduben Bett^be gabing o. S.); a. f. grrma (-e?) anføre« 
fnn meb ^tt Wtaftt (opv. ^nftgt« bemaling). — 9[f famme fftoh : nf!. 92tr. 
(^rtim (fin 92ebbør), SKadc. értim, godfegrttm (^anbtxette; tænted maaffe 
meb tt(^vl^st eUer meb ftribet Snfigt) ; ft>. 2)tal.: ©ritma "get som i pannaD år 
tecknad med »varta strimmor«; cf. røb*, fort^grtmet (fe SKoIBed^). — SHe at 
blanbe meb germ. grimm-, fe unber grum. 

grine, cpx. fiærtt;* 3^f. gren finbed enbnu; nff. grein. ®t griiuen (^t nu 
gretnen). ®erm. grin- grain- grin- (e. groan er 2)ertt)atum af SRobform graio-). 
-D- muHgJji« @uffiy? cf. nf!. grifa (grine, tetfe Sænber). gørgerm. ghr — 
tffe fnnbet i »et. teife Xænber. 

©rinb^isal „færøif!" (Slafen); ^toalgrinb er: „^otttt af ^toale, fom for* 
følge en giflefliim'' (®rinb Bet^ber Saage, bitter). 

®n$ (ben ©raabørflebe?); f^ned i!fe at tunne fliUed fra t. griid, ®riife 
O^t nu greid, ®reid) (optaget i 9lomantft : fr. gris graa). »ett^bning funbe 
Itge gobt gaa o^er fra gammel til graa, og omtenbt. @erm. gris-, gørgerm. 
ghrais- i!fe fnnbet. $t>i9 -s- er @uffi|r, Blitoer 9loben fom i grim, @rime &c. 
(f. b.), og @runbbet)^bning ba tilfmort. 

gro; flnbe« ogfaa i 2:. : :>)It. grooien, g|t. grfleien, a. f. growan (e. grow). 
®erm. gro-; førgerm. ghr2-; cf. lat. gra-men ®r<ed (ghr- tan i Sat. hli^t tt( 
gr-). — 3)erito. grøn (f. b.); d^røbe = nff. ®røøba (gem.), ^It. ®roobe (a»a«c.). 

Or o« : fr. grosse [tort 2)ufin. — ©rotte, gjennem X, og Slomaniff (fr. 

grotte) af xovnrij, 

øroo, Saan af nt. grof (*)De). 3fø(ge ^t. groB ffulbe germ. gorm txere 
grob- (cf. nj!. gruffa, arbeibe groDt); ben feer ub fom ICflvb til griub- (fe 
(kreter); imiblertib !unbe g- t>are $ræfij:; i O^t. treffed ffre^et gero^, ^t>ab 
bog itu er afgjørenbe; et germ. ga-hrab )oilbt t)are Ufll^b til a. f. hreof, iøl. 
hrji!if-r, ælbfle ^t. (^)riob : ftrubbet, flabet, leprosus; groB fi^neø bog fnarere 
o|>r. at Bet^be tt^t (£f. ffgbe. 

gritbbe (^orn); cf. nf!. ©ruBB (<SammenBun!ning ; grot> Staxl), ©ruBBe, 
^a (groto ^erfon), gruBIa fcg (Blitoe til @ri?n), m. fl.; item e. grub (robe)? 
®erm. grubb-; bb !an toære flere Slsflmilationer, fom af bn (cf. foreg.), af pn 
(cf. nf!. gruu:j)a ^xanp : male grotot; ^t. ®rau:|)en? p fra 9^t.; ffulbe i ^t. 
toented meb f). 

®ruBe, gruBIe fe gratoe. 

(9rttb, oBfoI.; inbBef atter ul Baabe gb. *@ruut og *®rJj^t = nf!. ®ruut 
(@rnm8) og ©rjot (@ten). ®erm. grat- griut- graut- (fe ®røb) grat- (: fft 
©rfl^e). — 2)erito.: Q^ht = nf!. ®rt?»?ta, germ. griut-i-5(n)- @ten!ar. ©B. 
gntbtr, grubtet. 

gntc, Saan af ^)It. grutoen (^t. nu granen). ®erm. gru-. — (S^nt er bel i 

6* 84 

2). ejtra^erct af Verbet. — øntfoni. — ©ecutibair 9lob meb -s, fe unbcr 
gragfeltg. 

gntm = nfT. grum (ber nu alm. Bet^ber fiolt, ^ragtig), meb (un 1 m, 
altfaa SCfK^bøform tt( gram (f. b.)* (Safuøform : ovtitiime. — £t( 9lobform 
grflm- (øre t)ibere nff. grt^mja (brumme; germ. grom-i-an), grumta = bt* 
grungen (germ. grum-a-tan), famt uf!, og fD. grumta (germ. grom-i-un), t 3>. 
fortoanffet til griitite (altfaa tf fe birecte = lat. gronnire, feb om fftxi gr- 
fommcr af ghr-). — 2)e8uben b«^ b. grum abforbcrct cclbrc b. (= fto.) grt^m, 
germ. grimm- (nfl. grimm, e. grim, t grtmms»tg) Mh, glubff; ^t. I^ar )Bb. 
grtmmen gramm (rafe&c); 2bet m (adflmtleret n?) er 'otl fecunbatrt, Ubt)ibe(fe 
til 9loben i gram, grum. — 3ffe at blanbe meb germ. grim-, fe grim, 
©rime. 

(&tum$ ? ^d er <Suffiar; cf. f)). grumlig, nfl. grumen, gromen (grumfet); 
nviøl. gr<Sm @naud. 2)et ubentebe Socalforbotb a : o voeffer SD'^idtanfe om 
?aan. (5f. it gruma, gromma ©tnflen, \p. grumo, fr. grumeau, gfr. grumel, 
lat. grumellus, af grumus, af (g)ruere; altfaa ©unbfalb. — 9'Jf!. @ru«m er 
enten for^anffet, etter \}txtv tit (elt anben Orbrob. 

d^ntnb; almengerm.; t>el af „ftotxlt" ^h,, befaret i ©(t. : grtnben grant 
gegrunben (bellen; flaffen, fid^ 9ffnen); af Øiobform grand-: gbt. ©rant, ^be9 
(iKaSc; 2:rog, ^cbiilter, ®runb, Unterlage); af 9lobform grund- : @ubft 
®runb (fd^male« tiefe« Zf^al, Æc; g^t. ®runt, *be«); af 9lobform grind-: ft). 
og nff. ®rinb (3lobning, ?eb, 8aagc). — 3 gr— nd er -d- @uffljr, lagt til germ. 
grinn- granh- grunn-, betoaret i gbt. grinnen grann gegrunnen (brtttten <kc.) 
(cf. lat. grunnire grinte, \)'ox9 betS gr- er af ghr-, b^^b ntppt er antageligt); 
bette maa antage« ligelebeø at t)ære gaaet cotx til 9et. gabe, ba 9^ff. (meb 
3«l.) \fax ®runn (aJ^JaSc. og 9'Jcutr.) t)eb @iben af @runb. ®runn funbe i 
Sf^ff. ogf aa ftaa for et germ. grun-th-; men af et faabant fjenbc« intetfleb« 
noget @:|)or. 3 ^fJff. er Orunn t)cb at fortrænge @rnnb; i u\^ 2). »ilbe be 
iffc funnc ffjclnc«. — Slbj. grttnb« 35b. grunbe = nf!., ft)., grunba (i be 
famme 33ct^bninger; i 53et. tænfe f^ax bet abforberct et forbumfi *gruue ~ nff. 
gruna, ber ett^mologifft er uioebfommenbe, eller ibetbøiefle meget fjernt be«" 
flegtct). (£f. unber flaffe. 

^ntnfer ? 3 f^. S)ial. anføre« et grunfa : famle i S3unfe; om opx, famle 
i @mug?, ba grunfa ogf aa, fom i "ifl^, bcti^bcr: bcntt^be forflgtigt (af gruna : 
mistænfe &c.). 

^tnpptf gjennem Z, af fr. groupe, ber meb it. groppo antage« at flamme 
fra ®erm. : ^xop, ^ro^f (?). 

(SInté (uu); er ^el Saan af nt. ©run« (boS. nu gruis; b^^ Sflbben 
mangler bet, men anføre« f enere i ^It.); flnbe« nu i 'iflft., men 3lafen be*» 
mærfcr : „9lt?ere Orb?". ^unbc i ^t ijære ?aan af gbt. @ruug (nu ©rang) 
— nff. ®ruut (fe ®rub); eller 2)eritoatum meb -s- af benne ^Rob? 86 

grii; ogfaa ft).; gcrm. iocl griu-i-aD, bcflcgtct mcb graa (f. b.). 

©r^n (^)?); nff. @rjon, |)It. ®reen; g<>t ®rten (@anb). @crm. griun-. 
3Hc o^lJ^fi. [-n- @Hffi|? cf. griu- gru- grau-; famt grau- : @røb, ®rub, 
®ni8; graa;?]. 

(Sri^bc fe @rub. grt^nte fe grum. græbc fe ®raab. græmme fe 
gram. 

(ihrotnbfe (rettere meb e), ?aon af t ©renge, „im 14. 3a]^r(>. ilber ©(j^leficn 
auS :^oIn. granica, biil^m. hranice*. 

Ql^rtté, gb. ®ra8 fom i anbre gcrm. @^rog. ®erm. grås-; -s- @uffij? grå- 
ifaafalb Slffpb til gro- (fe gro, grøn). 

grir^ltg, orcréfelig (rettere meb e), ^aan af plt. greefelil (greefen : gt^fe; 
= a. f. greosan meb ^art. be-groren); Ugl. laant til $t. : griifslid^. Ocrm. 
grius-. gilobform grus- : nfl. gr^fja (gi?fe; germ. gras-i-an). Siiobform grus- : 
l^t. ®rau8, gl^t. ®ruu8, griuslid^ (bette ntppt af gormen meb iu, men t)ifl meb 
Omlt^b of o), toel og i nff. gruu« (nu : ^^otomobig), gruufa (flaa ftort paa)* 
3lobformen i a. f. agrysan (gi^fe), gryslic (nu e. grisly) er minbre let at Be^ 
flemme. @e grue. [Z. @tJ?moIoger l^enføre gr&fglid^ urigtigt til gl&t, grag, 
germ. gråt-, tollt^enb, egtl. brflllenb, mtt> Slftt^b til g^t. graagen, germ. grat-, 
fd^reien, uolttl^en/ meb ^bj. gr&iiglid^ : gornig, til ())i9 ^ett^bning gr&fdlid^ enb 
tife tifer $(ttr action; fe græbe]. 

QS^øh, gb. (^røøt; nff. ®raut; germ. graat-, ber congruerer meb graut-, 
nt. groot, tt. grog, e. great (ftorfornet?). Ølobform grat- : $lt. ©rutte (il), l^t. 
@rftfee. 9lobform griut- fe nnber ®rub; til griut- fiører toel e. grit @anb, 
ftjønbt bet formelt funbe :pa«fe til Omli^b af grat-, og maaf!c ^ører bertil i 
Sbtt @ri^n. ®. groats, ^atoregrtjn, anføre« fom gratan i 31. @., en albele« 
abnorm gorm [(Sontractum meb stan ^atre?]. 

®røbe fe gro. ®røft fe gratoe. 

grøn; gb. grøøn, fom i ^Iff. og @t).; germ. gro-nl-; fe gro. — @røn^ 
ffolWng ^f!a£(ing); [iHe af ®ran : @!iæg]. (£f. ©falle? etter ffjelbe i «et. 
gjø ? cf. fto. grongoling (nff. ©auling : @fraal). — ®rønft)ær fe @toær. 

&tthbt; (fod od iRorbagidme; 9^ff. ^ar tittige meb <©tammeub)oibelfe : ©uff, 
gem. (^uffa (flor, breb, egtl. fammenfunfen, ©tafs'lignenbe^erfon); item guutoa, 
^tia guut) 3: ftbbe fammenfunfen; ^nwo : im^onerenbe {^olbning; ©uu^e : 
ftoær, mægtig ubfeenbe^arl; mebSlflpb : gant) : meb fiatelig^olbning; ®aut>e : 
anfeeligSWanb; bb inbefiolber en Sldfimilation (bn?). ®erm. gab-, gaub-, gub-; 
førgerm. ghubh- ghaobh-; cf. xv^og fammenbøiet, ifalb ^eri en Ifle ^f^iration 
er oipgitoen. — Øloben congruerer inbenfor ^ft, og @to. meb ben i guut)a 
gant) : ^ufle, fi^ge, bam^e, l^bilfen ftbfle germ. mulig løb g— f-? 

(Shtb; almengerm.; germ. gad- (^fieutr.). Om -d- er Suffij:, og ha gu, 
førgerm. ghu, 9tob, er u)oift (man ^ar ^enbifl til et inb. hu, af ghu, anraabe). 

øitl; germ. gal-; i 5t. og @., meb Slfl^b, g^l- (gt. gelo, ©enitit geltoe«; 86 

nu gelB; c. ycllow). gørgcrm. gh— 1-; cf. lat. helvus, gllvus gulagttg. (£f. 
<8a(be, ®utb. — ®u(crob: ®ram. § 99. b. 

Q^nlb, gb. ®uU; gertn. gal-th- (t. og e. ^olb) antageø at tnbe^olbe famme 
9tob fom gut. — 2)ent>. : ^ox^tfij^t, germ. galth-i-an. Qiilben, Saan af t 
gttlben. 

Qlnln; i <B^., ^\t. : ®oIt); feer ub fom 9f{t^b til nff. (S^ielt (iD^aøc; t«L 
gjalfr 9ltr.) : @øgang; nt. (Belt)e : 8ø(ge (^oK. nu golf, meb éh, golven bølge). 
@erm. g— Ib-? effcr g— If-? @ult) funbe ba o^r. bet^bc enten gorl^øtntng, 
etter toibrerenbe, bønnenbe UnbcrUg? [UiDebfommenbe : gl^t. getfen, meb f af 
germ. p]. 

i^nvxmt, gb. ^oom fom i il^ff. (ft>. nu gom; fort o); Ug(. a. f. goma (nu 
e. gum); g^t. Ouome. @erm. gom- (cf. ®ane); førgerm. gha-m- (cf. xVf^V 
gabenbe SrøudUng). SIbeled bit>ergerer ^ocal i ^t. (Banmtn, gl^t. ^oume, fom 
af et germ. gaum-; feer ub fom @|>rogca:k>nce [om maafle Omtt^bntng efter 
g^ Ooume i ©et. @d^mau8?]. — 2)ertt). : gumle. 

@unge, gunge, gungre, fe g^nge. 

i^m|i; ligefaa t Sfl\t.; meb Slffpb : nfl. ®am:|) (ft>ar Stxo^, ft>ær $erfon 
el. ^e(i), ®mpa (ftxert fruentimmer), gim^a (tortHe). 3 ®&t. anføre« Oam^f 
((Sd^wanfen). 

dHiiifl er t. (for @e*UnP; g^Snnen : unbe). 

gttrgle, Saan af t. gurgeln, af ($urge(, af lat. gurgulio (<Strube), af garges 
@^ftlg. 

(Sufe, $at)gufe, fe gpfe. 

øttfleti, ipartici^ialt Slbj.; cf. e, gust, nf!. @ufl (»tnb^)u(i; Ubflet : ?llt)*@u(i, 
^aablæfl af (gttefolf); item : gufa (lufte), oft). 9lobform gfis-, fe gi^fe. 

Qlttt, Saan af nff. (^uut; gem. (^nuta (Irafttgt fruentimmer); bott. guit 
(©ube, ©d^elm), meb obfoIet^Sb. guiten ffjelbe, f<)otte, fjafe; i bt. 2)ial. citere« 
gaugen, g^u^en (teifen, f duetten). ®erm. gut-. Sfl^b au i nff. gauta (ftr^be 
&c.). 9^oben i g^be (f. b.) fan ^a9fe (Orbg^ber). Smiblertib funbe Øioben 
ogfaa ixere førgerm. ghu i ©et. ffraale, meb @uffly førgerm. -d-. 

8t|Dc, gb. giute gøøt gute guten; nfl. gjota gant; :^It. geeten goot; l^ott. 
gieten; \)t giegcn. ®erm. giot- gaut- got-; førgerm. gh— d- (lat. fudl); er 
fecunbair 9lob ifølge f. @y. %s{j^o g^ber. — (M^be = nff. ©jota, ft). 2)ial. 
Øjuta, egtl. 9tenbe, {>uu(ning. 

%tfipt, før gul:|}e; funbe formobed laant fra ^t, men mangter \fo9 8iibben; 
$oC[. i)av i ©et. fluge gulpen, @b. gulp; e. gulp (•Dutch-). 2Cf(9b i gal|)e 
(ffrige, om toi«fe guglc) i b. og fJ). 2)ial.; ^itlpt (bjeffe) i b. 2)taL, e. yelp; 
^a. (Btip (@frt?beri), a. f. gilp (^ral); (^lalp (praleri) citere« i ®nff.; gbt. 
gelfen galf (gjø, ^rale). 

fitinøe, d^^ttfie, før gunge, ©unge; ft). gunga; anføre« tffe i 9^ff., Z., (S. 87 

<<Si«Iafon anfører UI. gonga ^ængebi^nb; mon fun n^t«!., og laant fra 2).?), 
@ccr ub fom 2(fCi?b«form til gange. — 2)ertto. : gttnflre* 

fi^fe; i ^fJfl. gjofa gau«; (Serm. glus- gaus- gtts-; maa ixrrc fccunbair 
^ob d: -8- <Suffiy; <)rimatr 9lob ba |om i g^be. ©et^ber i iRf!. f^rubte; 
fceraf nff. gøi?fa, germ. gaus-i-an (t«L Geyjsl-r). 9lobform gfis- i b. ^aogttfe 
= nff. <^ofe, (Sofa (2uftftrøm), og t)el i guften (f. b.). 

Oliiwl ? (®J?cI, ©il); af lat. gilvus el. gt. gilto* (gul)? cf. @IIb!raut. 

1^0(11^), naturligt St^bfi^mbol. 

^aabe, meb ft>. hoppas, !Oaan fra $It.:]^o^en; ogfaa \)oti* og e. (^t. ij^offen)* 
^erm. hop-, gørgerm. k— b-. Sffc toibere o|)lJ>|l [cf. xvfievo? )60'otx, egtl. 
lafler terning]. — @b. ,$aab fJ?ne« i 2). ejtral&eret af ©bt., ba bet iffe an^ 
føre« i ^It. (\}09 SftBben); finbe« bog i ©oli. og (g. 

j^aoii, l^aane, Saan af ^It. $oon, ^oonen (l^t. ^i^l^nen). @erm. (og got.) 
hauD-(i-an); got. haun-s bet^ber (ato. gørgerm. kaun-. 8aant til gr.: honni, 
hoDte. 

j^aanb, gb. $anb; almengerm. @erm. hånd- (meb ,,£^emat>ocaI'' handu-). 
Sngen t)ibere, i^aalibelig, 0|)li?«ning. (®ram. § 105. e., 177. b, c. : til^aanbc, 
i^ænbe). — ^ert^ata : ll^ornbe($), af^ornbe, ^anbfrl (3: ©anb«@al : &xiytn i 
©aanb; fe fætge, (Salg); ti^bffe : ^anbel, l^anble, bebanble (2). ^ar (^a^t et 
inbføbt ^anble : l^aanbtere), beiombig; ^anbffe er \>tl gammelt !Oaan af plU 
^avLt\åft, % ©anbfd^u^; "^aa^htnt, éaan af t. ^an(b)tieren, gammel romani^ 
jerenbe f^ariant ti( l^anbeln; men efter t. ^ing\>ifler lun attraperet til ©anb, og 
$aan af fr. hanter (?) beføge (•origine inconnue«; celtifl? el. af (^anbtieren 
4ntoenbt ^aa ^idfelraml^anblen? illogle henføre M, fom formentlig normannifl, 
til l^ente, mob^eti^bningen; hanter er kant til @. : haunt Beføge). l^aanbl^oroe, 
^jiengi^elfe af ^(t. ^ant^a)9en (bef(i^iit?en) = ^t. ^anbl^aben^ ber forbum ligt. 
funbe betijbc befft^tte, og er 2)erito. af bie ^aht, ber toel ifører til l^aben, ille 
til iS^eben? 

^aat; almengerm. @erm. har-, l^^ortil %fi\fh hår- Ian foreligge i ©ørr. 
gørgerm. kar-; cf. lat. carére Ijæmme, carex 9laigræd; carduus (fe ^arte); i 
kar- antage 9{ogle r af s, og ©legtflab meb coma, xoufj $aax, formentlig for 
cosma (cf. lit^auifl kasa ©aar). — graal^ærbet fe unber graa. ^aarflønet : 
^It. ,,©aarll8toer : ^erftdmati^er, fi^otttoeife" (»rem. ©.). 

^aarb, gb. l^arbl^; almengerm. @erm. hård-; førgerm. kårdh- (cf. inb. 
cardha- fiærl), efter SftoQlt kart- (cf. xparv-g ficcrl, ^>ti8 (Snbelfe ^a«fer til got. 
hardu-s). — 2)erit). : f^cttht, germ. hard-i-an. (£om:^of. : b^tbtab, meb btn 
qamU Ubtate af Slentr, ^arbt befaret, fertil pa^\tx $at(b)tfovtt, ber bog er 
laant fra Z. 

^ab, Ifiabe, gb. ^at, i^att; almengerm. (Bt. ©afd). @erm. håt- (^bft 
germ., og got., håt-ls-, i«l. enbnu hatr; ©uffljet etter« bortfalbet i uJ^ere germ. 88 

€5^>rog). gørgenn. kad-, fom teel gjcnflnbe« i na-xaS-ov frænicnbe, xriS» 
franfer. — 2aan fra $t : l^^'^øUg : ^fifdltd^. 

'*a^flf Hf <if (laftcn; fe :*agttg, 

(ofle (^rog), gb. *{^ale (Srøadc), fom i 9^f!., ®^,, $It. ®erm. håk-; 
ffrgeinn. kfig- il!e funbet. ^t $ate(n) ^ar fra gammel Xxb t for d^ (cf. l^afen^ 
fra Sf^t). Slfli?b hok- i e. hook, ^ott. hoek. — ^age (»nflgtebel) , gb. ^afc 
(gem.)f fom f)o., nff. ^ata. <$erm. h2k-. — iD'^eØfe^'^afiel, gb. *$afe( = g^t. 
^ad(iel, a. f. bacele, got. hak-ul-s; iit hok-ul-l meb gem. hekla (beraf $ef(a t 
bjerget); germ. hftk- (bagelen er to ^tt^tUx, htx foroten Ube toinfelagttgt 
fammen). 

$«fl(t)I# fib. *$agl; almengerm.; germ. håg-1-. gørgerm. kågh-: cf. w^Xi^f 
Utte @ten, meb xa^^pvg riflet llorn. 

^ai, 2aan af (oK. haai(e). ^nbføbt ftlbre b., famt nf!., gorm : ^aa. 
(SRaØc). Uo))I)^fl. glere ^jlettitnger mulige. $toi9 be fortoirrebe 9ngi)9e(fer i 
gm(. \9U ort^ogra^tfif! SCf^anbling lunbe !omme i betragtning , ffulbe å$oca(en 
^fa'ot t)æret nafaleret (t^toab ben ^ott. gorm toel taler imob). Orbet tunbe t>ftrr 
Set meb nff. Sj^aa : 9lufe, l^anbBe^oIber, ^tor ^anb Uber inb og nb; ifaafalb- 
egtl. i&aien« OaB. gørgerm. k— . [(£f. »av«ov ?, flettet @i»!urto]. 

l^affe, $af, $alle. Slmengerm. Uoi^Ii^f). håk- ubtibet? (fe ^age). [iRogle- 
toenfe paa hau, 9toben i bugge, t>e( altfaa meb en ^bonetiff Ubioæ^tj. 

4^oIb (@ten, mppt) (nu !un i «Poefi); gb. *^aa (2»a«c.), fom i 9lft. 
Srøaa ifølge got. hallu-s ^lippt (cf. lat. collis ^øi, excello), f onbre« fra t. .$^a(be 
og b. ^elbe. 

^al(Ic), gb. *$att (gem.); (unfiigt f omlaet. Z, $atte, e. hall. 2bet 1 i»e( 
@uffly; cf. lat. cella, celare baffe, førgerm. ^ch kal- (xaXvfiro ftjuUr), germ.. 
h«l-, fe b«Ie- 

^ale; i 91% „\(th^. fun om ^eflebare''. 9{obform hdl-, fe ^æle (ffiule). 

l|oU, fom i 9}ff. og @to., iBaan af nt. ^alen = e. hale; 9[f{t^b i t. boten. 
®erm. hal- hdl-; o^r. tilfalbe, fom bet fan bettjbe i ®t.; førgerm. kål- : lat. 
calare. naXeiv talbe. 

Ifolb^ iå&oi, 'O ti fra £. 

4^afiii; atmengerm. @erm. hål-m-; førgerm. kål-(a)m-: xaAa/i og 9}ør (laant 
til ?at. : calamas), lat. culmus, cf. cnlmen Xop, ^p\\>9, 9{ob i^ti famme fom 
i collis ^øi^ excellere. 

j^B; almengerm. (nu tabt i @.). @erm. håls-; førgerm. kåls-, b^ori -s- 
i»e( er @nffi|r; (at. coUum ^aii antaget at flaa for colsum; 9{ob toel fnareft 
famme fom i calare, jtaXaiv raabe. — ^aldflatrtg laant fra 2^.; flarrig af ftarr^ 
^arren. 

l^olt; tibligere almengerm. (got. halt-s, gbt. batø* <&^td -t- er 6uffi^^ 
lunbe fammenfiiffe« xoXog (emiæfiet, (at. incolumis ubeffabiget. 

^alnsf, laant fra X, @!al t>ære o:k>r. flaioiff. 89 

l^aln; almengenn. ; ifølge ^t. ia\h er germ. gorm hålb-: førgerm. kalbh- 
t(fe funbet. — ial»ere; romonijf @nbelfe (®rom.§76). HItotrebftnb«tt?tot 
Ae: ^Itotrebte ®angd 20« ^aMt, opx. $a(to^t 

^am; finbeø i iR{!., ®t, 9[. @. @enn. håm- hom- hTm-, førgerm. kåm-. 
Betegner : (^^alioet; xattapa, camera, camurus inbabbøiet; jammer, ^utnmer^ 
{himmel; &e. 

^ammtl, l^omle. SlKaa ttl, meb t. {gammel, gt. ^amel (^ebe; Brat^øibe;. 
Øtana), Benføred tU en 9toh germ. håm- hom-, førgerm. kam-, ber Betegner 
noget Slfffaaret, gormtnbffet, Semlæftet. — 3[f gammel paa S5ogn femmer ^amlt 
(træffe i ^.), ^l^amle o:|) meb* (treffe ligeligt meb en 3[nben). — ^^er^en ^ører 
^tU 'B^tmmelt $orn'; nff. ifnmmtlt, ^ummelforn, $am(efi>m : ^lanhtoxn {WtoU 
Bed^9 gorflaring bitoergerer). 

jammer; atmengerm.; i ^oU., tilbeld i 9{{!., enbnu meb 1 m : hamer,, 
^amar. @erm. ham-ar-; 9{ob bel fem i $am; minber bog i ben nffe ^tU 
Stixppt om jammet (f. b.); Bet)^ber i 9l\t. ogfaa^amd, grøBn«: cf. (at. caméra. 
famt cnmera ^ornfadfe. 

j^amii; almengerm.; g^t. $anef, cu f. hænep, nt. $enne^. SlKeb boBBelt n 
i xavva/Siq, \at cannabis. 9)'{t9t(enfed for iffe at bære o:|)r. ,,tnboeuro^<riff f' f 
ifaafalb ælbgammelt Saan et{)eb9fra; og til ®erm. før ben germ. (Sonfonant^ 
forfh^bning. 

^amfler, (aant fra Z,; ^amafbro Bet^ber i ælbjle %, ^ornorm; turbt 
altfaa Bænge fammen meb $am. £. Singbifter midtcenfe bet bog for at bart 
ngermanifft. 

fian, ttin; $ronominalformatton færegen for 2)., @b., 9{fl. OmO^rinbelft 
fun ubidfe ©jetninger. (£f. he <&c. i Sflt og ®. (Barn : ®ram. §179) (Benbe^ 
gb. Itfenne, 9[dfim. af B^n^re meb abjectibif! ^atibenbelfe). 

$anbe(, ^anbfel, ^anbffe, fe $aanb. 

^ant; almengerm. (nu bog taBt i (S.); ,Jbagt'' Tla9c., germ. hån-a(n)-*r 
gt. -©ane, meb gem. t. ^enne (*nn* af s»ni*); 9lob hån, førgerm. kan, fom i 
(at. cånere fbnge. — Slfl^B hon-, førgerm. kan-, i ^$nt, germ. h5n-i-5(n)-, oft 
i iøn$, gb. ^øøn? (ogfaa @ing. : et ^.), *germ. hdn-is-, t. <&ftBner (nu i @ing. 
meb *er Bortfaflet : $uBn); cf. (at. con-ia, cl-con-ia? @torf d: ^(ap^rer. 

4^anf (forl^en ogfaa $anfe); i 9^ff. meb €m(bb : $onf (id(. 6; gem.), 
$anfe (ST^adc): fb. hank; ^(t. ^anf, $enf ,,n)oran ober toomit man (Stn^ad- 
lifenft". ^th t. Benfen ^eribatnm ti( 9loben i Bænge. 

pantet, t. (forl^en ogfaa $anrebe, *reber). SWange ©jetninger, Bboraf ?>er 
anf øred een. ginbe« forbum i X. firebet ^aBnreB, ^t\f\)a\)n ; ^^rei ba eapricieuS- 
gorbanffning eller Omtbbning; ^aneraab^r er QEa^un, forbi man, for at fjienbe 
(Ea^nneme i g(offen, f(i^))ebe époxttnt af, og Befæflebe bem paa ^obebet i 
dammen, Bbor be (ignebe d^aabprd $orn; beraf ba ^B^^fen 'gaa meb ^orn'. 

(^ an fejlæber : gt. $anfe : @farc, (Korporation). 90 

j^are; almengerm.; germ. hå6-a(n)- (t. {^afe); førgerm. kas- (om famme 
f om i b. i^a\t, $a8fel ? f. b.). 

iatU; i Sftfl. (arfa : ffrabe, fnafe, ratte; ^It. {^arfe : 9lik>e; ^(« toe( 
^uffi^; 9lob ba hir, førgerm. kar (-s); cf. iat caro farter (fe ftarte). 

^atm, meb batiioif! gorm (<^ram. § 177. b.) {^atine. 9et @Iabe, fom i 
^v c^ ^^^ ælbre. -m loel @uffi^; 9{ob ba fom i foreg. 

^arniff, giennem t. $arntfd^ af fr. haroais, ber ffa( fiamme fra (SeCtifl. 

^atpt?, almengerm.; p bel^øtoer ntppt at ^øre tit 9loben; ^t>U ^et. ©igte 
<x ben ætbre, funbe 9{ob txere hår fom i ^arfe; er 8et. ©trengeinfhrument ben 
xelbre, ba minbed man om iat car-men @ang, inb. cas-man-. [iRogle ^eni»ife 
tit Iat crepare]. 

^atpif, fra ^t : ^(t. $ar:^oi9 (^ar^life), l^olK. harputs, »van o. fra. harpois, 
^elks oorsproDg du ister is«. S)er ffulbe t>ente9 ©ammen^æng meb ^(t. $art, 
•$ar9, ift ^avi, (loll. hårs, »wier oorsprong duister is«. 

j^aviitlii, giennem iplt. ^ar^nne, \^oU. harpoen, e. harpoon, af fr. harpon : 
«0. Fr. harpe, a dog's claw or paw .. Spån. arpon, a harpoon, arpar, to claw; 
ftal. arpagone, harpoon .. plainly from Lat. acc. harpagonem, a hook, harpaga, 
41 hook . . from Greek : dgnayr^ a hook, d^mi hird of prey . .*. 

ll^arff; ^ff <3ufft^; enten af \iaax\>, eller fnarere af hår- fom i ^arle, $arm. 

^aw(e) {n bati^ifft? el. Ubtoæjt, fom i ,,@^urre", „«urre"); f*. harf, 
uff. ^orto (gnff. ©ario*r, iD'tadc, citere«); germ. harb- el. harf-? (e. harrow, fom 
4f germ. harw-). 9lob hår- fom i ^ar!e. (@n ælbre b. @ta)9emaabe $arge er 
ntppt )>^onetif!). 

«$a9 i ^øn^aø, ^inb^a9 : t. ^afe; bog i å^inb^ad maaffe omfortolfet for 
iS^inb^iats : Sagt meb ^inb^nnb. 

^ttfe (@ene); nfl. ^af(c), ft). has; ^>eri et germ. -h- f^orløp eliberet : g^t, 
^a\i\t, ^t^\t (nn ^ed^fe), p\t, meb 9[8ftmi(ation, $edfe. ®erm. håh-s-; før^ 
^erm. kåk-s-, fom i Iat. coxa ^ofte, inb. kaksa tCrml^nle; 9lob kak bøte«. — 
JOm ©abef^rogetd ^faae ^ai ))aa'' tiører ^er^en? 2^ 9^f!. finbed @b. {^a9 
(@fræf Æc), l^afa (binbe om i^afen, atje), men tittige Snterj. l^af«I, ^b*>«>^rocfe 
man fhæmmer (atoer) bort, ifær ©jeber". 

^afe (^aa 9^øbb), meb Hbj. a. f. hasu, iøL hos-s, gt. \^t^\ot (graaUg); 
3^ob has, f ørgerm. kas, fom i iat csnus graaUg, af casnus. — !S)erit). : (o9fel» 
^t\t\f gb. ^a«I (fom \^%), t. ©afel, e. hazel; no^vko^y iat corulus (raf s). — 
45f. ^are. 

$af|ie(S)ørtlemme; ©arntinbe), atmengerm.; gorm meb Omtpb, f. (S^r. nf!. 
^t%pa, )XepiXf% Om 2 Orb? [9^ogIe fammen^olbe (at. capsa]. 

^a% i^a^t, ?aan af t. ^a% bafien, ber, meb e. haste, antaged tiblig laant 
fra gr. : haster, nu håter, b^iltet er af nt>id O^rinbelf e (efter 9{og(e flammenbe 
fra gt. l^eifii : tootbfom, a. f. hæste). 

^at {ii)*, finbe« i @to., i»f!., (g., griflff. ®erm. hatt-; bt>i« bette ^ar cgte 91 

flcrm. tt- af førgcrm. -dt-, ha er Orbct = lat cassis ^jctm, af cad-ti-s. §i)U 
bcrtmob -tt- flaa?r for gcrm. -dt-, førgcrm, -dht-, ba fan bcr ixcrc ^U^t^tah 
OTVbSfor^oIb) mcb gcrm» hod- (førgcrm. kadh-), SRobform i l^t. bcr og 'bie 
^ut, ^filten, e. hood, heed, &c. — 2)erii). : ^atttt, germ. hått-l-§(n)-. 

(©aubife, laaitt fra X, : „am bem ©iJ^mif^en")- 

^oti; ftnbe« i @^., iRff., «ptt. : §af ^^toc«, ©^t. : ^ap *bc8, ®crm. håb- 
|)a«fcr Baabe tH Sloben i ^laBen (©e^olber, ^æffen) og til ben i ^cbcn (ftout^ 
mcnbe; el. mare altum). — $ai)ga(«)fe, egtL en @øfugl (en Xib ogfaa : 
@lib8canon). 

[^atoari, af fr. avarie, it avarla: „arabifd^ awar ©efd^Sbigung"]. 

l^aoe; germ. håb- ifølge ^t. l^aben. iD'^aa ^aa en eHer anben iø^aabe ^ære 
= lat habere, nagtet begge begi^nbe tneb h. 2)et fæffe« b er t!fe itjeien, ba 
bh i 2at nbenfor gorltjb Ux'otx til b, font altib i éerm. @fter en ^^^otl^cfc 
anfætte« et førgerm. khåbh-, ^^tooraf ba i Sat. fun håb- rcjlerer, i ®erm. kab-, 
efter 9leg(cn omfat til håb-, [(gaa gobt fom enefie 2:i(fatbe, ^i)or @^)ørg8^ 
maalet om inboenro^)ceif!e ,,2:enne« af^)iratce" iffe hliatv Ugeg^lbigt i benne 
«og]. 

$ttt>e; gb. ^age, fom i ©»., Sf^ff., ?It.; i ^t. $ag. Snb^egning, inb^iegnet 
^kb«. @erm. 9lobform håg- (førgerm. kågh-) (congruerer meb ben t behage 
og ben i ^agl). @e $egn. 

4^atiii (nu i @J3., yift, $amn). 3fø(ge g^t. gabene er germ. Ølobform håb 
(n^t. ^afen er ?aan af nt. ^atoen; ^t. ^afen, ^otte, er et anbet Orb, germ. 
håf-). $a8fer formelt baabe tit l^aben og tit ^eben, i ^ett^bning bebft tit 
^aben. 

$at»re; tigt. ft)., nff.; germ. håb-, iføtge ^t $aber(e) (§afer er Saan af 
nt. ©at)er) (ft>. 2)iatectform ^agre fan ^>etter iffe fomme i betragtning). 3ffe 
o^tvft. [b af p? cf. capronæ? ^aartotter; et, xantf^ ^r^bbe]. 

s^rb, (£om:pofltion«teb, 8aan af ^)tt. *&eet, ^^eit (®en. s^eebc, ^^cibe) = 
bt. i^^eit, c. -hood; i ætbfle $t. @ubfl. ^cit, a. f. had, got. haidu-s 2trt, 
iØlaabe. 

I^eb; gb. (>eet, fom i @i). og ^t; nff. ^eit; l^t. ^leig; a. f. hat (nu e. hot). 
®crm. halt-; -t- ©uffly iføtge gbt. ^ei (^ebe). — »fti^b hit- i 4^ebe, gb. *$ite 
fom iSfiff. (ft>. nu hctta; i»t. $i^e). — at l^ebe ^ører tjet tit begge 9lobf ormer : 
nff. ^eita og Ij^ita. — ^Jørgerm. kai- ki-. [Utjebfommenbe : xa(/)/Æ> e-xav-da], — 
(Sf. l^ed (l^æø). 

$ebe (aaben 37^arf, nu fun en tt^ngbegroet) , gmt. 2)atit> og ^cc. af gb. 
^eeb; ft). hed, nff. ©eib; \>lt §e(i)be, ^t. ©eibe, e. heath. @erm. (og got.) 
halth-i-. gørgerm. kalt-; cf. tat. bu-c5t-um @ræ«gang (fra (Settif! citere« 
f. (£f. -Welsh coed, a wood»). — Rebning, meb tabt Stbj. l^cben (nff. (feiben), 
^t>oraf l^ebenff, j^ebenffab. ^ermaniff ©jengitetfe af tat. paganus, Sdnbbo^ 
brugt tit ^ctegnelfe af U(^rifien. 92 

l{^eb(b)e, gb. ^eete, {t>. heta, n{T. ^etta, ttt l^^eeten, (t \ftx^tn. ©erm. (o^ 
got.) halt-an. gørgcrm. kai(d)- ifle funbct. 
' ^eben, f(bt>. af 9loben tit ^er. @e ^en. (Sf. beben, ^loeben. 

^efte, fom t. ^eftcn (gcrm, haft-l-an) meb intranf. Raften, 2)crtiD. af Sloben 
i f)att etter i ^æ^e. (£f. ^egte. 

l^eflig; ^aan af t. ^efttg, af l^aften, egtl. beb^cengeitbe. berefter tiøtge : 
idolbfom, loeb at ^aioe abforberet et forbum« t^etfttg (bolbfotn, fienbff), cf. \9U 
heipt gjenbffab. 

4><Mf ^eggebærtræ; nj!. ^^cgg. yitppt let at t>pit^\^. [håg-; ^egti Ae.?] 

$egle, gb. *$e!(e; n{T. $efla, ber ogf aa bett^ber {^almftub (f)o. nu håckla); 
ut. <&efe((e), ^t. ^eci^el (e. nu heckle). Tlaa, meb nfC. $efe, $efel (®n\pr 
UbJant), ^øre til ^ob germ..h— k, fe ^age. 

^^fiOf t>«gwe; gctm. håg-in-, håg-ån-, 8?ob fom i ^ate, X, ^agen (^ain) 
bet^bebe forbum S^jørnel^egn, ^jørneBuf!. 

^egte, t^gte, 2aan af p(t. <&ed^te, ij^ed^ten af albre ^efte, (eften (fe l^efte). 

I^et!, t)ifinof fra X,; ^tiha tnbe^olber bet t. ba (ber). 

$etre; gb, *$cgre fom i Sfl\l.; ft. hager, plt ©eger; a. f. hlgora; men ^t, 
©a^er, oelbfle (ft. ©el^ara, famt ©egiro. ®erm. ttl ba héh- og h^g-; førgerm. 
toel kåk-; cf. iat cachinnare ftogre. Sfll^b h5h- t g^t. ^uo^en (f!oggerUr 
l^aane). 

^etre (iRatn ^aa flere planter), toe( af t. ©ebertd^ : hederacea, „^amtn 
toerfti^iebener ^flangen". 

I^eife, af \)cU. hijschen (forbum hyssen); ogf aa (aant til ^. : hoise (nu 
hoist). 3He o^)U>ft toibere. $rt. ti«fen, ^>ifen (mangler 608 ^tibben) ^ører »el 
f ammen meb bet. Slflt^b i )>lt. ©eife? : ©anbgriff ober Oli^r eine9 ^efagee. 

$tf(ft) (ce), 5aan af t. ©etfe, )>ngrc gorm for ©egge, l^oll. heg(ge), g. e* 
hegge (nu hedge). @erm. håg-i-a, 9lob fom i ©atoe, ©egn. 

i&ef (æ) (©vibe, tri?bbe, »ium i ©aab, «ur) = nf!. ©eH, ©effe, ©ef!a; 
Ij^oll. hek, ^It. ©ed; e. (uben Oml)^b) hatch (Suge, 2)ør^alt)bel, forbum ogfaa 
2)ørllinle). !S)eribatum af 9tob hak, famme fom i ©age. — ^tftt (ruge),. 
maaffe Saan af t. ^eden; e. (uben Oml)^b) hatch, •from the coop or hatch in 
^'hich the motber-bird sits«. 

l^eflc af t. ff^Uln. af ©aten (fe ©age). 

I^el <ce); i ^%, ©t., tilbel« m., ^>eil; a. f. hal (nu e. whole, meb blot 
ort^ogra^^ifft w). ®erm. hall-, gørgerm. kail- gjenfinbe« i @lai)ij! og (Seltiff. — 
^tVb, gb. *©eett = g. nff. ©eil^^l (flbfle I a«ftmileret @ufflf, germ. -b-); t. 
©cil. — l^elbtg (om b fe ®ram. § 71. b.). — f^ill, toocati^tf! ©rug, meb for^ 
t)anj!et Ubtale, af ^el og ©elb (cf. ©eil bir!). — l^ilfe (luHet c : ®ram. §60), 
gb. l^eelfe = g. nff. ^eilfa (nu ^elfa); »erbalfubft. : j^Ufen. — ^elfen = f»- 
helsa, g. nf!« ©eilfa (nu ©elfa), meb Slrtilel, af oø nu omfattet fom Slfleb« 
ning^enbelfe. [3 celbre 2). treffeø et ©eløne, ber feer ub fom et anbet 2)erit3atum, 93 

men funbe ^ærc t^bcrUgcrc gortjanpning?]. — ^tlhtth, forbum $elbrcgb(c), 
<£om^)ofltum = nff. ^ctl^'Sngb (2bct Seb : SBcnbing, goranbnng, 5^tljlanb; 
"Stob fom i Bebrcibc). — H^enig = njf. ^cilag, &t. l&citig (i nogfc (5onH>oftta, 
1om $e]Itg6røbe, tnbeffolbed et forbumd @uBfl. $elg). ^elgen er forflieHige 
<Safud i (Sing. og $1. af ben ^(t. gorm l^tSid^, ber ligL tnbe^olbed i ^iOemcrnb 
(l^elltge SD'^ænb). — 3 børnenes '^eUe nttn 8eg' tnbe^olbeø enten bet gamle 
éuBft. i^elg, eller gorm af bet gamle at ^e(ge. — ^eSefltitiber ^ebber i @to. 
faelgflundra (cf. x9L heilagr flskr). 

I^elbe, gb. *]^elle = n{!. ^ella (item: ^alla); ^It og g^t. ^elben (t oelbfie 
<©t. ogfaa et ^aibeen), meb @B. ^albe. ®erm. hålth-, l^^jort -th- fan »ære 
@ufflf. gørgerm. kål(t)-. (5f. ^lulb. 

^tUtbatht, 2aan af nt {^eSebarbe, ^t. ^ellebarte, forbum ^tlmhaxtt. 
^tlm (©jelm)?, el. gt. ^elm (^aanbtag)? 2bet ?eb Beti^ber gJ^re, og l^enføre« 
4f t. (St^mologer ti( ®art (©Ijæg); imiblerttb pa9^tx 9foben i germ. barian 
<ferire, flaa) ogfaa. 

hellere, t^tlft, gb. ^elber (UI. held-r) ^elfl (^e ^ttba^t; jetter Brnged 
<nbnu, mefl i ^eller if!e, ttle (jetter); got. hald-is; i t. l^alt er (Som^arattt)« 
fuffi^et forf)ounbet. hald- congruerer meb 9{ob i ]()oIbe. 

l^elme ? nu flanbfe; i ©taane fun om ©merte (Unbred); maafte o^r. 
ftittlc (f or ©etoibfi^eben) ; cf. a. f. oferhelman o^erbæHe; tfaafalb ©tamme fom t 
^jelm. @tter ^m^ for ^n* fom i røbme? (®ram. § 102. c). 

^flt, ?aan af t. ^etb; gt. ^elib, ^eteb (Ugl. laant i ælbre 2).). ®nff. 
^oUh^x (isL 6), Obelbonbe. ®erm. hål-ith-, -uth-. @tmp(ej : tsl. hal-r 
iØZanb. ^leter at ^enføreø til 9ioben i l^æle (SXelfenbe i@ef!)^ttenbe) : hal, 
førgerm. kål; :^a«fer ogfaa til ben i jSov-xoX-oé ^)^vht; xsÅ-ouai brii&er; lat. 
«{)l-ere ht^xU, cdl-onus, famt cél-er l^urtig, c6l-uber @Iange; (ex-)cel-8U8 op* 
^øiet, ber regne« = lit^auif! (iszjkeltas o^^øiet; inb. kai- brit)e, m. iW. 

^clt (gif!)?; forben ^ielt; SRob fom t ©jatte. 

^eltiebe, gb. ^el^^ite, egtl. ©traf i $e((Mem), etter ^aalagt af ^erfonen 
$el; toiita, firaffe, ^nbe« enbnu i ^% og @to. (ffulbe nu i 2). ^ebt toibe); n% 
Dertoeigen, nu fortanffet til toertoeifen; Ølobform wit- tiører f ammen meb t)ibe 
<f. b.). — Om ^tl, gcrm. Hål-l-a, ^latoe« forffjeffige et^mologiffe $t?|)ot](iefer, 
3tobcn pa^Stx BI. 91. til ben i ^ælc (ffjule); item til ben i l^ale (f. b.); og tit 
ben unber ©ett omtalte; o. f(. 

i^tmmt, gb. *^emie, nf!. ^emia; ft>. håmma; t. femmen; germ. håm-i-an, 
Del egtl. Binbe om benene af et ^t^x for at ^inbre bet i at (øBe; cf. nff. $om 
<i«(. 6) i ^omBot, ^uæ^afe; ^(t. ^ame (^interfd^enfel, ©d^infen), e. ham. 
gørgerm. kam- (maaffe bet, ber Betegner ©toebning; fe unber $am, jammer). 

hemmelig fe ©jem. 

f)ttt er en ©ammcnfmcltning af ^eben (bc ^cben^, ^en^^farne, o. I.) og 
^It. ^en = l^t. l^in, celbjle ^t. ^ina, af famme 9}ob fom $ronomina meb 94 

gorli^b ^^. — t^niic bantiet efter analogi nteb uht, tube Ae. ~ ^esfi^r 

£lt>ait^SDamfering af Slbfigt, font før fftgbe«; ^eitgt taget {^tnfici^t misbrugt 
fer Srbfid^t. 

Itettte, gb. *]^eemte, ^erii»attttn af $eeni, nu ^\tm; nft. ^eintta, nu ogf aa 
l^emta, (lenta, ft). hemta. 

l^n; almengerm«; got. og toel gernt. hsr; ^ronominalrob h— , førgerm. 
k— ; -r fom i ber, l^i^on 

^ctberge (fra 2.?), o^r. ©jergefleb for ^ax, ?etr (t C?, harboor nu ^aton), 
$aant til 9ionianif! : anberge &c. 

[^erber, @lulbre, lunfligt forni^et l^oø 2)igtere; nf!. ^erb; g^t. $erte; 
^enn. hard-.] 

^txtamfk af ^It. ^crJum^fi = l^t. ©erfunft (af fommen); t. (>er (^er^en), 
gt. l^ere, albfle t. ^era («); ©tbefornt til l^ier. 

^erre, gammelt Saan af t. $err(e), epx, (Som|}aratit> : ^eer(e)re (fornemmere^ 
senior), af Slbji. ^e^r, germ. halr- graa; e. hoar-y (fe graal^ærbet). — 2)erit)ata 
af l^eldr : itierrlid^, Ugl. meb il^ocalforfortelfe, laant til o«: terlig. Stem l^errf^en, 
gt. \^ttx\tn, laant fom ^effPe. ^effPab, ælbfte ^t. $eerf(i^af(t). Snnfet er t 
3ung*4^err(e). 

^ttølh, laant fra X,; i Z* 2aan af fr. heralt, nu heraut, ber er Saan af 
et germ. 9txu^alh(t), i^ærfører (malben, ^t. n^alten, b. t)o(be). @om $ro« 
:|>rium: $arioIb, ^aralb. 

^tttthf gb. ^ereb, af $(er (cf. ^unbertfd^aft; $ar fom normatt minbft 
100 aWanb). 

^erfe, gjenflnbe« i Sfl\t, : l^erfa („bominerc, tumle"); enten af ^<cr, eKer 
af daarb (: It^erbfa), eller fnarefl gammelt Saan af t. l^eerfen, nu ^errfd^en (fe 
^erfle unber ^errc). 

gering, Saan af ^U. <&ertog(e) = ^t. <&er3og(e), ©arfører, af ^eer og 
teen, giel^en. 

"^té, gb. ^eed; ubtaled nu oftere l^ir$ (cf. <&aber); ft). hes; nf!. \faa9; \)t 
^eifer, forbum ogf aa l^eid; nt. ub\>ibet : ltie(i)fd^; a. f. has (e. nu ubt)ibet til 
hoarse) ®erm. hais- (nff. aa af ai). JØet^ber i 92f!. ogfaa f^rulfen, fCrubbet, 
meb bææfa, fft\]a : ^uftc, blæfe fagte, fortørre«, ^ææfa : 2:ør(e efter ©læfl,<fec. 
@ot. : hais gafJel. gørgerm. kais^; -s- toel @uffljr, cf. ^eb; ^rimair ^eh »el 
kai [cf. xatxtag Siiorbofitoiub?]. — ^»frblirfetibe ifører for o« ^fer^en; er o^* 
fommet fom ©jcngitoelfe af ^It. ^^efebefenb, f>etfa|>cn (^æ«*tratol??), ogfaa ^afl<* 
Baøfenb, t&c,; l^oH. hassebassen ganten. 

^eé (æ); nff. ^e«, ^l. ©e«iar (@ttttab«, @taf). ®erm. has-. [Xørrer? 
If'oex ®ræ8 faaer ^øcouleur? cf. ^afc, $e«fel, ©are?]. 

^efl ^leier at anfeed for famme £)rb fom ^tngfl; ifaafalb er gormen {^ingft 
laant fra X. 

^h, ^tt>ht, gb. $(e(et>b^, baætblt^e, ifølge nff. {^<e(etb, ^æcetoba; af Sbj. 95 

]^tt«to (90b at "i^aat), mth Omlt^h af 9lobform hsb-, SlflJ^b af håb-, fe f^a^oe 
{fføxtv ntppt til ]&æJ3c), (3 3«I. forfortet til hefd, hefda). 

^rtiti, l^etme, gb. $et>nb^ l^e^ne (nft. nu ^emb, ^emn, ^emna, forbum- 
^eJjub, ^etotia). *ns» @uffi|:; Siob fom i Ij^atoe effer i ^at)e? g^>t, Rebenen be^ 
tt^ber be^anble, ælbfle l^t. ^nt^abani, Krl^abant : assumptio. 

^tp, 2aan af t. ^tT^t, ælbfle ^t. ^aga^^guøfa, a. f. hæg-tesse (e. nu hag; 
toel blot forlortet), l^c 2eb fe ^aJje. 2bet Seb tf fe o|>Ivfl. 0|)r. 2)vrenat>n?' 
girben?, <Ptnbft>tn? egtL ^egn*^u«Ierf!e? 

^i er norff : ^iibe, ^ie, ^i; l^ttba (ffjule). gørgerm. kai-; cf. xetuat 
tigger, xoirtj Sete. — (d, hide ffjuie, og hithe, ^aton, ^ai)C i ?C. @. y, ma» 
altfaa txere ubebfomntenbe). 

(©ib, i ©abef^roget : ftt. ^icb). 

W>; S^. *'^tit fom i @b., ittf!. 3 ©nff. fagbe« ogfaa l^i(n)gat (»el for 
^innSeg at), ]^)»oraf l^tb mened at »ære contral^eret; cf. btb; ^inn :|)aafalbenbe,. 
ba bet ettere »tfer fra ben Salenbe. ^an ffutbe »entet : l^e(r>at. 

Iftibfe, finbed i ^b., f!ret>et l^igoe; nff. l^tdfa: „brit>e en $unb meb 9taabet 
^if^r'; nt. ^idfen, l^itfen, l^edfen, gl^t. l^edfen (•ontstaan uit inteijectles*). ^eri 
er »el inbo^tagen ©jengttelfe af \ft l^e^en (germ. håt-i-an bringe txi at (abe). 

l^il>{ig, lOaan af \ft M^idt af {^i^e (germ. hit-; fe l^eb), famt maaffe tiØigr 
af ^It. ii«fi(i(, egtt. „auf^e^enb", ber (ører til (ibfe. 

iige, gb. *bitfe = nff. (iifa „(ige, tragte efter". 3 f». 2)ia(. angi»e8- 
(itja : andas hårdt. 

^iffe (for bum, fom i i»ff., aanbe f»«rt, (ulfe) = f»., nj!. (ida. iWeb- 
@itffij iU aflebet enten af foreg., eHer af et ælbre *(iige, nu (i @abef^rog> 
l^itie = pit (iigen, (oU. hijgen, aanbe flærft, fna^^e efter $eir. 

(il, (ilfe, (iUemanb, fe (el. 

^ilbe, forbum ^elbe = nfP. ^elba, |)It. ^elbe (gugfeffel); af (olbe. — at 
(ilbe, forbum (elbe = nff. (e(ba. 

i^immtl, gb. *^imel (^emel). 2lf gorm meb anbet @uffl^ : ^imen, fon? 
i ®n{f., tilbelø @f»., famt i ®ot. (himin-s), funbe fomme ^imme^^SRige, maaffe 
for ^imne* (®en. $1. : @ram. § 177. c). SRobform hém-, him- fammen*^ 
ftitte« gierne meb ben i xafiivog (fe J^am Ae); anfee« af IRogle bog for for*^ 
»anffet af héb- (cf. (æ»e), ber fee8 i nt. -©etoen, e. heavcn, meben« 21nbrr 
negte @Iegt{fab mellem gormen meb -m- og ben meb -b-. 

I(tti (ii); i @erm. eget for 2)., @»., Sfjff. ®erm. hm. gørgerm. kain- 
' (-0- toel ©uffly) : xetv-og (in. 3 ubetonet ©titting tiblig fbaffet (in); (eraf 

I „»eb(ængt Hrtifel" : sen. (3 ælbre 3«I. er eno, inn alm. gorm). [9lu gjæng« 

i $t^:|)ot(efe : af et germ. jén-, ber antages trobd got. jain-s, = t. jener; meb 

t j£ab af j-, og formentligt Saan af h- fra et anbet pronomen; famt Overgang, 

fra é til I i ®.I]. 96 

j^inb; almenoerm.; «b @uffi(? cf. ^enitit) xau-aS-og, 9lom. xsuas (%tm,), 
^Jort — ^imSar, ^tnbbær ifører tocl ^erl^en. 

^inbe, gb. ^innt, => {^. hinna; nn maaffe af mti; cf. nfl. <&um ($tnbe); 
iøL himna. @iin)>Ie( mulig ttlflebe i $i ($tnbe) i oelbre !S). (bog lunbe l^eri 
*b toenfc« bortfalbet; cf. unbcr ^i). ©crm. hi(m)-; cf. xai-uai?, ligger. 

I(^ltibre; almengernt.; af bet nu i 2)., @^., iRfl. ta6te (S,om}paxati^tf%hi, 
*]^inbre (6t ^iutere; bog ^tnbern). 9lobform hm- + (5omp. @uf. -dar- = 
-T9p- (fom i irponpog). ^ører toet til ^rouominalrob h— 

iin%ft, maaftt 2aan af t. {^engifl, {^engfl, ^ingefl, ^in^t Xxebi gorm 
nteb i antage« Omlt^b af germ. i. $an i ®t. Bett^be ,3ageballen eined S^^^^ 
trnnnen«"; er bettc celbre ©ettjbning, lebe« man til 9lob hang- (fom i ^cenge); 
^r $e|i ælbre ©et., maa føge« en anben 9lob [cf. nav-ax-Bo f linger, ©erift. af 
3lob kan-, fom i lat. cano fanger;?; »rinfferen?]. (£f. ^efl. 

l^tiife; i nuioærenbe 2). t)el laant fra %, 2)og ^atoed nfl. ^inlra (^alte), 
iamt iøl. hinka gaa flæbenbe, hink-r 9{ølen; ogfaa )>lt. Ij^inlen Ian Bett^be ,,fid^ 
)urli(fgie^en, nid^t ))oran tootten''. Synlig altfaa hlng-, Slflt^b til hang- (fom i 
^ænge), meb @ufftf -k- ? aim. (>ent)ife8 til inb. khang- talte. 

$rip fom ^ap (i 9{f!. ogfaa ^i^^ um $a^^); $a|) Betiyber St^ftetref, fom 
i (S. og 2^91.; nfl. ^a^^na feg (ofte inbtreffe). ^i^ er ba Blot legenbe Variant. 

[$irb, literairt Saan fra isl. Citeratur; BefL meb ©Jjrbe, ^jorb]. 

^irf^ffttiOer, rent t. — $irfe ligl. ; iffe o^l^ft. 

l^i$fe : nt. l^iøfen, Ijfifen; cf. (leife. 

I^iafet, l^tfl, af $ron. ^in (fom af et gb. l^ftnS Segd at?). 

l^ltte (forbum 3^f. ligl. l^itte) = nf!., fto. ^itta (e. hit fra 2).?). ®i«^ 
iiingen : germ. hinth-tan, af germ. (og got.) hinthan = fto. hinna (naa <fec.), er 
.If^øift uflHer. 

,,t>ii3e" (fafle), i ^øBelf^rog, = nf!. l^iitta, tnrbe toære @ømanb8laan 
<meb forfalffet Slntenbelfe) af e. heave ^KEtoe; — Ijftoorimob ffyx'ot** , aanbe Be«» 
ftoærligt, funbe »ære et anbet Orb; fe unber l^iffe. 

[„pjalte", i«lanbiferenbe literair gornt^elfe af ælbre b. ^jelte = e. hilt, 
i8l. hjalt; g^t. gem. ^elje. ®erm. hilt- (é); feer ub fom »flt^b Bl. 31. til ©olt; 
man ^ar fammenflillet htt meb xXaSog ®ren]. 

^ieilf, itfh\t, af ©ebe^So (©roffugl). 

^itUtt, engang $ialm; ia af e : t. ©elm; *m ©ufflj til 9lobform hél-, fe 
t>æle (ffjule, bæffe). ©jelm i S'ifl. Beti^ber Bl. 21. ,,tt?nb ©inbe, gartjeBelceg". — 
^t anbet, nu i 2). taBt, ($elm :) ©ialm : ©jelm (@tang), toel meb Slfli^bjtil 
$alm, er anført unber ©etteBarbe; l^ertil ifører mulig $lantenabnet ^ielinc? 

l^telpe; i ®b. $ræt. ^aip ^nipt l^iulipen; $ræf. engang ^ialpt : ia af t, 
fom i nt. l^elipen, l^t. (lelfen. Oerm. hélp- (!) hålp- hulp- (5) er ntppt ^rimair 
iflob; et førgerm. kalb- er ilfe funbet; antage« -b- for <Sufflj, Blitoer 9lob 
kal- (bæffe) tilBage. 97 

9itm; fib. ^ccm, fom i Sflt og ®fto. (nu i @to. forfortet); % {txlhtU nt.), 
nft. ^cim; a. f. ham (nu c. home). ®crm. (og got.) halm-; -m- t)cl @ufflj; 
førgcrm. kai- : nti-uai Hggcr, not-uao Bringer tit ^toilc. — ijem, gb. l^cem, 
^ccnWi'o yl^ltmmtf gb. ijieeme, een« meb ®en. ^I. gb. *$eeme. — ^jjemmel, 
forælbet Slbj., gb. ^eems^el; beraf J^jjemle, gb. l^eem^Ie; ^ftmmtl, gb. "^eems^el^b. 
— I^emmelig, gb. *^eenielif; i ^er ubeble^jet, »el t)eb ^aaJjirfning af ^(t. 
l^eemeli!; U^mllg er ni^ere. — gel^etm fra 2:. — @e l^ente. 

bierne, engang *^iarne; ia af i (e) : t. $irn; ^n^ er @uffly; 9lobform 
hér-, hlr-; meb -s- til : nff. ^iarje, nu^ja^fe (fe3«fe); l^ott. hersenen fjerne. 
Sf^ff. ^jare (fjerne), gørgerm. kår-, fom i lat. cer-ebrum fjerne; xnp(a) 
^oioeb; lat. cer-nuus bøiet, xap-vog @!a(, xpaviov; <fec. — (Sf. ©orn, 

^itttt, engang *$tarte; ia af e : ^It. ©erte, ^>t. ©erj(e). @erm. hért-a(n)-. 
gørgerm. kård-, fom i ÅapSia, lat. ^enitito cord-is. (©jertens* : ®ram. 
§ 107. a). 

$jorb, maa i meget gammel £ib tcenfed meb @enit. og $L ^tarber, ibet 
io erOml^b (i«I. jo) i ijf^ominatito af ia; bette paaer for enb ælbre e : t. ©erbe 
(forbum l^t ^erte; b i^eb nt. ^aatoirlning) , e. herd. @erm. (og got.) hérd-a. 
gørgerm. kårdh-; inb. cardha @fare. — @e ©l^rbe. 

$iotl, maa tilbage i %\t tænie« meb ®<n. ^iarter, $1. ©irter, ibet io er 
Omlvb (i«(. jo) af ia; bette ftaaer for enb albre i (e) : nt. -&ert(e), g^t. ©irj 
(nu ^irfd^). ®erm. hlr(w)ut-, hér(w)ut-. gørgerm. k— r{w)- : lat. cervus. 9Job 
k— r, maafle fom i $orn (f. b.). 

^jitl; ligl. fto., nff. (guf!, ogfaa ©tot, ©toel); a. f. hweowol, hweohl (nu 
e. wheel), ]{ioi. wiel. ®erm. hwéhw-1-; førgerm. q— q-1- : xvxAog (£i?c(u8, inb. 
cakra ©jul (inb. kak- Bøie, Binbe). 

4&i*tpne, gb. ^^rne (germ. hurn-i-), af ^orn. 

^ob, meb nf!., fto., $oo:|), gammelt ?aan af )p\i, $oo:|) = g^it. ^ouf (?ejer : 
^ottfe,?), e. heap. ®erm. haup-; førgerm. kaub-, fan ijcere Slfl^b ti( kub- i 
lat. cubui laa. Slff^b a i )p\t ^uu^e, gl^t. $uufe, n^>t. ^aufe. 

[$ocu8s=$ocu8 „in (gnglanb aufgef ommen", »invented term used by 
jugglers«]. 

4^of, til^otoe (@ram. § 92), 2aan af ^)U. -5of, te $oi)e; = §t. $of; 
famme Orb fom forælbet b. ^oto (f. b.). ®crm. hof- (o), gørgerm. k— p, 
maaffe fom i lat. capio; omhegnet 2:erritorium? — I^oneve : \>li* l^otoeeren = 
^t. l^ofleren (^olbe ©of). — S^^ærmeft til Rotoeren i ©et. in ben ^of bringen, 
turbe l^øre j^oueti. 

^offctrbfg, ?aan af ^It. ]^o*\)erbid^ = % ]j>op]f>rtig o: l^od^^fa^rtig. 

$ofte, forl^en ogfaa ^oft, meb nff. ^oft, fto. hoft, fra %, ; )(>\t -©"fte, l)t. 
^iifte; *t* @ufflj; glfit. $uf (©ofte), l^ioff. heup, e. hip, got. hup-s. ®erm. 
hOp-; førgerm. kub-, ber ^oøfer til Slflt^b til Globen i $ob (f. b.), og toel oipr. 

7 98 

tnbel^olber f^orefttHingen krumning, og bernoefi hl 9[. O))l^obning, 2:);!!el{e; 
xvfiog Betegner 2:crntng. 

iofte; fra 91%?; ber tranflti*)t, ©ibeform tit l^efta; ?a«fH) l^oftafl (finfc«). 

I^oil ^rimairt Si^bfignal. 

l^olbr, gb. l^albe, $art l^alben (3m^f. maa engang H'ot (i^bt Ideelt, $L 
l^eelbe). ^(mengerm. (^t. l^alten; l^off. nu houden); gernt. (og got.) hald-an 
(got. 3^)f. he-hald); et førgerm. kaldh- er i!(e funbet; -dh- maa toære ©nffljc; 
?Rob kål (cf. /3ov'XoX-og?). — ©ammet Sm^jerat. l^altl, ^olt! (bette fom i $(t.) 
tjener nu fom Snterj. : ^olbt\ 

^Olf, nt. ^clt, ^nlt, e. hulk : »Low. L. hulca, hulcas, hulcus : oXxag, 
a ship which is towed : éXxstv to draw>. 

^olf (3ling, ©t^lfter)? = njf. ©ol!; item $t?rfe («ar); $i?I! (SRatfa^^e, 
,,toel egtl. nt/')- 2;ieb @ufflj ^f^* af (f^ffc (meb W, I b.)? 

$oIiit; i SRJ!. ogf aa ^olme C^ftoagt")/ 3: holm-a(n), jlemraenbe meb lat. 
culmen. @eer nb fom ?(f!t^b i gorl^olb til $alm (f. b.). 

$oU (forælbet, unbtagen i nogle @tebnai)ne og anbre (£om))oftta, mefi 
t^bfle : Sben^iolt o. I.); i $t. $olg; l^ott. nu hout. gørgerm. k— Id-, fom i 
xXaSog (®ren). @eer ub fom ?[f(t?b i gor^olb til $ialt(e) (f. b.). 

honning, gb. $unug og ^unung; Ugl. ^ott. honig og honing; plt 
^onnid^; <fec. Oerm. hfin-, h5n-; førgerm. kån-; S^iogle anføre tnb. kana- 
^orn, iiovtg (Sanb, @tøi), ba honning er granet. 

f}oppt; almengerm.; (^t. ^tl^fen meb Om(t?b). 3 germ. hupp- fan fibfte 
-p- toære adftmiteret @uffij:; et førgerm. kap- meb faaban ©ett^bning finbe« i 
@lai)if!. — $oppt fee« if!e, at (unne ^øre anbetfteb« ^>en. — ®rce«^o^^5e 
(fto. gråshoppa nu gem.; nf!. ®ra8^o^:|>, iWaSc; a. f. græshoppa, aJiaSc). 

$or; germ. hor-, førgerm. ksr-, congruerer altfaa meb 3lob i lat. carus, 
i)t>ah bog iffe ubeluffer anbre SWuligl^eber. aWen !un utoisfe ®i«ninger ^atoe«. 

$otbe, inbfommet i ^Romanif!, @., Z., fra Orienten: »F. horde : Turk. 
ordu, a camp : Pers. ordu, a court, camp, horde of Tartars«. 

^orfe (gif!)? Sebber ogf aa i 9if!. ©orta og ©orf. 

$oni; almengerm.; germ. horn-; førgerm. k—rn-, fom i lat. cornu; -nu 
@uffi^-; cf. i(8pag; cf. fjerne, 38fe. — S)erii)atum : bjørne. 

$ort og 9lo6 (o: ^ro8g); almengerm.; ©aften meltem be to gormer (f. (5^*. 
nf!. ©or«, ©orfa og 3lo«fa). 3Wan antager 5Rob fom i tat. currere (for cursere), 
attfaa ©org (cursor) for ben cetbre gorm. 

Il^od (fort tuffct o = aaBent u; i @to. og ^% oo, om toeb v^gre gors^ 
tængetfe, førft i betonet @titting?). toføre« i SRfl. fun i et pax 2:atemaaber : 
um i ©00«, fjetbnere nm i ©uu«, iflebetfor nm \\)\aa (d: uafgjort). iWaa tære 
et 9^omen brugt fom fr. chez af cåsa; forlænget 9iobform cas- toitbe i ®erm. 
toære hos-, men fjenbeg iffe. S)en gamle gormobning, at bet er $u8 for* 
toanffet, blitoer ba ben rimeligfte. [iWon l^ar ogfaa tænft ^aa ©anfe o: gorbunb, 99 

ber {!u(be l^ebt ^aai ifo$ o9, eØer forfortet: ^a9, og :padfer baarttgere Baabe 
p\)onttx\tt, og ifoer i ©ctijbning]. 

$ofe; altnengerm.; ftnbed ogf aa i (Selttf! tneb h-; altfaa laant fra en af 
©tberne; ]^\>t8 bet er gcnnanijft, ba bUtoer 9iobform hfis, førgerm. kås (cf. cåsa? 
guteral?). 

Jofle (oo); ^t. ^iu|leti; a. f. @b. hwosta. ©erm. hwos-t. gørgerm. qas-; 
inb, kas- ^lofte. (£f. l^toæfe. 

l^Ottl ))rttnatrt iSt;bf!gnaI. 

$øti* maaffe i nogle (Sont^oftta 9left af bet forælbcbc b. $oto (fe $of). — 
©oi^m efter : plt ^otoemefter. — l^oioere, ©oi)eri, fe $of. 

^ot> (^aa $efl), gb. ^ooto; i)t ^uf. @erm. hof-, gørgerut. kap-. 3nb. 
capha, $oi), Ifiar å. [(£f. xonriy?, ^aanbtag, @faft; bette Ifører til ^obtn kap i 
lat. capio], — ^oto (latotjiaaenbe ^ar; fe 2)'iolBed^), er toel @et meb nf!. $ooi) : 
gobft^ffe, $Rtng, unber ^o^, (Sfaal Ae. (omfattet fom ^efletioto). 

^oiieb(e) = tif!. ^otoub (t8(. 6), fto. forbum ^otoub, ^a^ub (nu hufvud). 
iD^obftoarer (at. cap-ut (9lob font i capio). ^{obform baub-, font i got. haubith, 
i)t ^au^t, nt. ^ootoet, a. f. heafod (nu e. head), bitsergerer ^l^onettftt albele«, 
og tør bog inti xtU fEiHed fra; ntaa t)e( 'o(zxt ætbgamntel gortoanffning (i 
iSarnetale?). ^erom ftor Uentgl^eb. 9^og(e o^ftille førgerm. kubh- kaubh- (cf. 
cretenftf! xv^i^ ^otoeb), og maa ba antage hab- for gort)anf!ning, etter for uBe* 
flegtet. — ø t ^øobtng, $øtieb9matib, (^^(eg)I^øtieb, forl^en $øbbe, fom htt 
enbnu Itjber fom ©fjielbsorb, og i bet gamle $ø\>be (Obbe) famt at ^>øi)be 
(^alai^ugge) , funbe tænfe« at flaa for celbre au, men ogfaa fom mobiftceret 
Oml^b af a ^aa ®runb af følgenbe t (*©øt)b^>t) (maaffe bog titbel« unbers* 
fiøttet fra $It., ^toor U i UbtaCen ^Sfitoct er OmCi^b af oo, af au). — l^ooeb^ 
fttlba inbel^olber ^otoebet« ^a'on to ®ange; fe fulb^. 

Ikonen, celbre ^artict^) af l^ætoe (Ugefaa i 9if!.), for enbnu celbre *]^at)en. — 
at l^oiwe. 

^otrntob, 2aan af pH. ^oomoot = 1)t ^od^mutl^. 

^ttl, )>rtmairt ^i^bftgnal. 

^tt; gb. $ug, fom i S^if!.; ftt. nu håg. @erm. (og got.) hug-; førgerm. 
fnarefl ktigh- (kok-?), — S5B. at "^nt (gb. f>uge); ^ttffe, gb. ^ug^fe; ttiufomme, 
meb ^ufommelfe; l^uftoale. — @e l^t^gge, l^i^ggelig. 

$ttb; almengerm.; germ. hud- (glj^t. 4>wwt, nu ^ant; a. f. meb Omlijb 
hyd, nu e. bide); førgerm. kudh- etter kut-; cf. lat. ca-ti-s $ub. 

$tte, gb. ^uwot = nfl. (famt fto.) ©uutoa; ifølge gl^t. $uube, nu ^anU, 
er germ. gorm hob-5-(n)-; førgerm. fnareft kubh-; cf. bet unber ^otoeb citerebe 

xvjp^? 

(ttgøe (aaBcnt u = luffet o, @ram. §60); gb. ^ogge l^iog l^oggen; Bagtoeb 
bette ligger et langt ælbre it^aggma, ^tioxx to ^ar Betoirfet Oml^b af a til o 
(i«l. 6). haggw- er, ifølge t. ^>auen, gt. l^outtjcn, a. f. heawan, o:|)Paact of et 

7* 100 

øcrut. hau- toeb :|)l(>onctt{I $:i(i)oeyt af gg i 2)., ©to., 9iff. gørgcrm. kau-, gjcn* 
ftnbc« i ©ratoiff. — $itg(g) af *é«09tt)^ (= :j)It. ©ouh)). ^itggett, $ttgfl, 
mcb :|)It. S)critoation8enbcIfcr. [®abcf:|)rogct8 „et $tb" er l^t. ^ieb, „SfltUi^ 
fd^d^fung". bannet efter 3^f. Meb, forbum (iteh)]. 

IJtti!, toel fra 2:.; SSB. ^uje. 

$ttf (^rog), af :|)rt. ^oof; ^ott, hoek (uu), e. hook. ®erni. h6k, SlflVb tit 
håk- (fe .^age). 

$ttf (ff) i : flbbe paa ©uf (®ram. §92); forbum ogfaa ©uug, gb. *©uuf 
= fto., nff. §uuf. 2:. l^oden, og i ®^>t. ^>uud^en (tabt, forbi bet nu bitbe It^be 
l&auci^en, en« meb et anbet Orb). ©ott. hukken og huiken. ajiulig altfaa i 2). 
ligt. fra førp af 2 gormer? (2bet k if aafatb aafimileret ©ufftjr, fnarefl -n-). — 
@e WU? 

^itffett?; *t uegte; e. hooker, howKer. 

^ttl (luffet o : @ram. § 60), gb. ©ol, ©ul; nff. ©ol; f». nu hål. — l^ttl 
(lijber nu meb nu), gb. ^ol, *]^ul; nff. (meb isl.) l^ol. $iile finbe« ffrei)et 
faal. alt i ®b.; nff. ©o(a, ft>. nu håla. at l^ttU; nff. \fola, X. ffoffl, ©dl^Ie; 
e. hole, meb et2)erito. hollow. ®erm.h— 1-, Ifører toel fammen meb l^æle (f. b.), 
\)\fUt, atobform h61- (u). 

$iilb (t)eb ©. d: ^jøb); nff. ©olb (ft). nu hull); ^h toel @uffij; 9lob ba 
fom i foreg. 

IJtilb; gb. l^ott fom i iRff. (fto. nu huld). ^K:* af germ. -Ith- : got. hulth-8; 
t. og a. f. Ijiolb. ®erm. hdllh- (a); regne« fammen meb l^elbe (f. b.). — "^tjfbt, 
gb. *i)\)tit, germ. hulth-i-an. 

(ttlfe; fun banff? ^U iterativt? cf. nff. l^utta? (n^nne), Onomato^)oteticon ; 
item nff. iolfa? (tt?lbe i fig). [3ltp\>t af l^ul? cf. plt. golfen, ub^ule]. 

l^ulter til bulter, meb fto. huller om huller, ?aan af nt. ^oIber*be*boIbcr, 
^t. l>olter unb polttx, ((£f. Balbre). 

[©umbug, engelff; citere« i (S. fra c. 1740 : »compounded of hum (hoax) 
and bug (a spectre, bugbear); the orig. sense being : sham bugbear«]. 

$umle(-$i); nff. og fto. ©umia (gft). ©umBIa); g^t. ©umBel; Ugl. e. 
humble-bee; ^h^ gjør ©enførelfen til l^ummen (fumme), to hum, utoi«, men 
funbe maaffe bog bære Blot :|)^>onetift Ub^æjt? 

$ttmle (plante), gammelt ?aan, fra ?at. : humulus, etter fra (Sla\)iff. 

](^ttmme fig? (o); ftnbe« ogfaa i 92ff. : ^uma, l^oma, ogfaa l^umma (egtl. : 
faae en ©eft til at breie fig libt toeb at flette ©agføbberne; „i S3etvbning ligt 
i«l. hama af hom-, ©agfibe af ©eftcn« lOaar; cf. e. ham; 2lf(l?b ^^ertil?). 

$ttmmer; nff. ©ummar, gnff. ©umar^r = xauapos (^VLmmtx, egtl. 5t)CEltoet) ; 
9lob fom i xafiapa, camera. 

et ^ttmmet? om famme Orb fom nt. ©ommer, ©amBore, nff. ©omBora, 
©uunBora, litte ©ul i 9}lafteto|>:|)en ? 3 3«l. er Betoaret hiin-n Tla^ttop. I - I J 


v^ J _ 101 


l^ttmiie; ogfaa t tmtn:|)en, ^am^>c(n (nt. gorm; i!(c ^f). 3f!c.i)tbcre op\\)% 
ginbc« førft i n^erc Stib. 

j^ttn; fe unbcr ^an. -— l&cnbe, flb. ^jcnnc, 3)atitt og ©enititj, tibligt ogfaa 
SCccuf. (for ælbrc 5lc. H^anc); fcncrc *=« til i ©cnttito. 

$tttib, almcngerm; ^b^ i)cl @uffij, ba hon- tocl Blitocr førflcrm. kan- eL 
quån- : lat canis, gr. ©enitito xvv-og, tnb. cwan-. — S)crb. : l^unb^fe. -- 
$ttnbe{!eile; gb. *§orn*@tt!cI? cf. nf!. ^tifling, ©ornft^l, $ornftir (faaban 
gif!) og@ti!el($ortif:^ib8); etficbfi bog ©unbftt!!a. — ^tttibdfot, ^It ©fjclb^orb 
(5Sut, 35ot : cunnus, vulva) (omfætte« toel i tor S5ctoibft^cb (et til ^unbc^ote?). 

I^unbteb(e) ; gb. @ubji. ^unbreb, nfl. ^unbrab; almengerm. (5r (£omj= 
^ofitum : gertn. hund- = lat. cent-, <fcc.; -råth er @uBfl. af 9^ob fom t. Slebe, 
germ. (og got.) råth-i-an (tætte Ae); cf. lat. ratio. 

$niiget; almengerm.; iffe toibere o:|)I^fl (i ®ot. ffritoes huhrus, maaffe 
)oeb fecunbair £)^gi)9el{e af iRafalen; etterd Mht f!iftenbe g og h tt^be ^aa 
førgerm. k). 

^ttrltttnl^et; cf. t. l^urU 6urli, e. hurly-burly, og et Onomato^joicticon 
^urre (anføre« ^>o8 9KoIBed^), ber er ^\^ppxQtxt i X. (meb 3nterj[. ^urr!), @»., 
^% — l^tttta fra X,; ^auø m^b. ^urraa, gu i)utxtn*. 

f^nttiq (for^^en ogf aa ifi^rtig), laant fra 2^., l^Dor et forbum« @uBfl. $urt 
(Sln^ratt), ligefom i @. to hurt, antage« laant fra fr. heurter, ber f!al toærc 
laant fra (Seltij!. 

$tt6; almengerm.; germ. hos-. 3We o^li^ft. Om -s- er @uffiy, tibe« 
iffe. [Sflo^U antage 2lfli>b til nff. $au8, ?5anbef!al. iRogle fammenligne lat. 
curia]. — ^u«Bonbe : egtl. ben i $u« S3oenbe. — J^ttfere, ^jengitelfe af 
^aufieren i S3et. to irt^ifd^ aften. 

^uéblaé fortoanffet af ^It. ^ufen^S3lafe : ^uufen (@tør) = l^t. ©aufen. 

^luffe, fe $u. 

i^ttflru for))an{!et af ^u«frue. 

^title, laant; :|3a«fer nærmeft til ^>ott. hoetelen (ubtal uu), Bl. 21. fuffe; i 
^It. anføre« jubelen, ber ogfaa pnbe« i ©t., meb <SB. ©ubcl. gor^olb mettem 
t og d uflart. 

l^tiab, gb. l^toat; fe ^too. 

$lioI. ®crm. hwål-; førgerm. quål-. 3ffe o:»3l^ft. — ^»alro« d: ^'oaU 
l^efi; a. f. hors-hwæl. 

^tialp; gb. ^toel^, fom i ®njf. (nfl. nu ^toel^); ^It. 2Bel^, l^t. SBelf, 
e. whelp. ®erm. hwélp- (I), gørgerm. qualb-. 3ffe t)ibere o^lt^ft. 

f^toalt, Ijio« S)igtere, for (>toalto*t, :|)artici:^ialt Slbj., fom af et S5B. ()taltoe, 
af forælbet @B. ^loal^o, @e l^ijæltje. 

I^tiaé (««); germ. hwåss-; flnbe« i <B'o., SRfl., ®ot.; af germ. hwåt- (fom i 
gnff. l^toetia, ælbre b. ^toebie, ^njæbc, e. whet, t. »e^en) meb et @uffijr, fnarefl 
-t- : germ. -tt- fan Blitoe til -ss-. gørgerm. quå-d- iffe fiffert funbet (cf. lat. 


102 ca-tus ^axp, Ufitg,?). — SDcrii), : l^oceéfe, gcrrn* hwass-i-an. — S)ct gamle l^ootc, 
(løøte, forni^et ^08 S)tgtcrc fom f^øht (true), fi). hota, nff. \)oota, l^øøta, er 
tføtgc got hwotjan (true) 2ipt?b8form til hwåt- (cf. cos colis, l^toi« t er 
©ufftjr?). 

$tiebe; gb. ^toeetc, fom i <B'o.; nf!. ^»ctte (nu å'o^); nt. a»e(i)te, ^it. 
SBeige (nu :*en). ®crm. hwait-, Slffj^b i gorl^olb tit hwit- l^toib. 

^toeben, fe l^i)o. — l^i^ege, oBfoIet, fe S5ccge(flnb. 

^uene = f^. hven, nj!. ^toein (nu tto*=). SlflJ^b til ](>toine? talbe« ogfaa 
^toincgræ« (fe SKoIbed^). 

S^tftp$, f&tpé 93e4p(e); i <^ernt. toel !^aan af lat* vespa; sp omfoetted til^^ 
bel« : a. f. wæps (e. nu wasp) [SRogle antage inbføbt germ. waps-, wafs-]. 
$^ er ^l^onetif! Ubtocej:t (nu i SRf!. ^:» : ^toe^8, ttoef«) (nu flumt i 2).). 

^tiet, finbe« i S)., @to. (hvarje), 9f?fl., famt i ®ot. (hvar-jl-s); Slflebuing 
beb <Suffij: gcrm. -ia- (-ja-) af hwår l^toor. @r i ®ot., tilbel« enbnu i Sft\l., 
interrogatitot (l^tjilfen? egtl. : ^toor*toærenbe?). 

j^tyetgaYtt »el for ^toer^garn (fnoet ®arn; SS. @. O.). 

l^tietfen; bcjiaaer af l&Dert + negtenbe @ufftj *s=gi + en 2:ilt>æ|t *=n : 
^toert if(e; l^toert er, alt i @b., traabt iflebetfor et ælbre ^toaar^t, iReutruni af 
taU $ron. l^toaar (ftnbefi i Sflff. nieb 381.) = e. whether, got. hwathar ]^i)il!en 
af to, ]i)t)er af to. 3 ælbre 3). er l^toerfen enbnu pronomen (font e. neither) : 
^rocrfen bere o: Sngen af be to; ^ttjcrfen, \)an etter Ijiun, font. 

l^tiertie, o:|)r. tenbc (3^f. forbum i^toertobe); nieb tabt „ftoerft" ®B. : l^ioerbe 
IS^ioarb (tocnbe ftg) = \)t toerben (fra X, er laant S3et. ffaffe @olbater). ®erm. 
hw— rb- : é (I) å d (ft). gørgerm. quarbh-; gjenftnbeS maaffe i lat. corb-is 
ånfo, cu-curb-ita @rce8(ar (hinbe fe ub font fecunbair 9flob i gor^olb til ben 
i cor-ona, cur-vus,?). — ^tfttt), ©ollS^toerto; ^et. ^efd^Sft fra X. (^It. SBerf, 
9^tr). SBetft, ?aan af \}t SBerft, ber er ?aan af nt. 2Berf (iWafic, ogfaa 5Rtr.; 
^reb8, Sorb^øi, Sxemning, Ae), forøget meb uegte »»t; = a. f. hwerf, e. wharf. 
— $tiirtiel, germ. hwirb-il-; liitoirtjle. — l^tiitrte, nu fjelbent, maa t>el fiaa 
for l^birtoe? 

l^toi, fe unber l^too. 

^tiib, gb. l^ioiit; almengerm. ®erm. hwit- {i)t, nu roeig). 2lflt?b hwirt- i 
gnff. ^toitil4, nu ^toitel (^itoibt Xtppt). Slft^b hwait-, fe ^i)ebc. gørgerm. 
quTd- quaid-, ]f>toori -d- toel er@uffij; inb. cwit- glinbfe, cw5ta- (e = ai) ^i)ib, 
ntcb ©ufflj: -t-; inb. cwind- toærc l^toib. — X>txx'o. : ©toibe, ^totb (Slbj. fom 
@uBil. : ^toib SKønt), ©killing (gb. ©toiitling), ^toibte, ^i)ibne, &c. 

i^oile; germ. hwil-; ^>t. nu roeilen (gl^t. ii), meb @b. SBeile; ben t. ©et. 
2:ib, labc Xih gaa, be^ø^er i!fe at »ære ben ælbre. (Sr -1- @uffij, gienflnbe8 
germ. hwr-, førgerm. qui-, i lat. qui-es 9io. 

]^»il!en, fe unber l^tto. 

l^tiine; = ft). h\ina hven; nf!. nu Itoiina !i)ein; a. f. whinan (e. whine). 103 • 

@crm. hwin- hwain- hvjfn-. gørgcrm. qaain- quTn ttfc funbct (3Itc = t 
»ctnen, nt. toccncn, b. tene, gnff. toeina). 

l^totrre, ^i)iri)cl, fe l^toerioe. l^tot«, fe l^too. 

^titffe, f^t>Mt; nfl. nu M\ta, Mflxa, !t)t«Ia (i8L meb i, ber xtU fan 
fommc i 53etraøtning), e. whisper, whistle, l^t. toif^eln, 4c. I (é) funbc tære 
apvb til SSocalen i ^i^æfe. SRimeltgerc erc Orbene birectc at berbere (Ugefom 
inlafe, tilefe for ©ørn), af Snterjection (l^di«! ^tilfil). — Jtilfle (fafie) henfører 
», @. O. til Snterj. I^tiifll 

l^tio; gb. l^iDa (o), 2)atit (n)eem (tiblig brugt fom 9cc.), <^en. ^tøedø 
((tt)ad), nu l^tii^ (nu tidige (Soniunction) ; 92tr. I^nab; gb. l^tvat, £)atib ^n)i, 
nu fun Slbto. l^ni. $ronominalrob, germ. (og got.) hwå-, førgerm. qua- : lat, 
qui-8, quo-d; xo-npog, no-npog; inb. ka-s. — ll^tpilfett af l^toi^liif : lig ^toab; 
*en 3lcc. aWa«c.*@nbelfe, tillige Orbet 'en' fat bagefter; l^ar mebført Sfltx. 
^toilfi^et (for ]^ioi*li!t). — Hf famme 3lob: l^wt, gb. ^itoar; o langt og fort; 
(ar tillige fortrængt bet gamle ]^ur(e) = ft>. huru, og ubtaled i benne ^n^ 
)oenbelfe fun fort. l^ovboti fe ^ban; l^norltttibe (Safud af tabt Sunb (SRaabe), 
l^oovUbe^ af 2th (^ei). — l^tiebeti, o))r. i^toaban. — (tier, l^tietfen, f« b. 

Ifpootloe (e); ifølge (t. »elben (nu toiJlben), meb gl^t. 3^f. toalB (^), er 
germ.gorm hwalb-i-an; førgerm. qualbh- [„Sunggrammatifere" opftiUt qu— lp-, 
cf. xoXfzog, men intet @^or af f i $t. anføre«]; -bh- toel @uffty? (cf. xoX-oy>ov 
Zop? bette« fftoh funbe tære ben unber $olm, ^alm anførte). — Obfolet@b. 
^oalti, ^Ottlli; l^tiaU for ()>eltt, ^'oal'ot 

l^lKrfe; ft., nfl. l^i)ceæfa (nf!. nu ftos»), a. f. whesan (é a. f. Omli^b i gor^^ 
l^olb til æ af germ. 5; fan ogfaa firitoe« æ). @erm. hw5s-i-an, Slfltjb til hwos-, 
fe bofie. gørgerm. quas-; Slfl^b quås-, cf. lat. quFri flage, ques-tus. 

^tjlbtn (forbum : ^iubens^iræ), gb. *^ivipt; *n tilfat, \>el egtl. Slrtifel: 
nff. ^iu^)a, nu ogfaa S'i^ju^a; fV). nu n-ypon; a. f. heop (e. hip); gl^t. ^iefe. 
»etl^ber o^r. (£a^fel, ©J^lfier. ®erm. hiup-, fom i gnff. $iu^=^r (Xrøie). 2lfU?b 
hup-: nff. ^)9\>ia (|)ofeagtig golb), ^i^^jja (ftoøbe). (£f. haup- : $ob. ®erm. 
hlup- haup- hop-, gørgerm. kaub- kub-; cf. lat. cubare (ligge). 

(tløøe, (^ggelig (gaaebe af ©rug, og fornt^ebe )>eb norff 3m)>ort; ifølge 
aWolbed^); om^l^ggelig; gb. *(l?ggie, nff. ^QQia (betænfe); germ. hug-i-an; 
2)eritoata af ©u (f. b.); gorboblingen af g er ^^fonetif! Ubtooeyt. 

(Ilflr, !Oaan af plt (uud^elen (ttit) = l^oK. huichelen, (t. Ijieud^eln, aUe tre 
temmelig nt^e, og alle meb c^, fom om 9^t. ^^aioht laant fra $t. henføre« af 
9{ogle til et H l^aud^en, gl^t. (nudlen 3: (oden (fe $uf), cf. nff. (t^fla „gaa 
meb frogebe ^nce, ufiffert, fom ffamfulb"; af Slubre til n(t. (anegen, g(t. og 
pU. (undren (aanbe, ftønne), (toori åf (for f) i $lt. forflare« af ©erfomfl fra en 
angit)en Snterjection : (uu((I 

Wb, gb. ^^ff, fom i iRff. (£f. ^It. ^olbern, ^olber* el. $ollern*©lomen; 
H«9olunber, g(t. -©olre. 2bet I i ^(14 er(Suffljr; 9iob fom i (ul. — gormelt 104 

funbc QtfU bære = g. c. hol-in (nu holly) cL ælbftc % ©ur«i«, ^nUi (nu 
^utft), ^It <5ulfc, ^MU bog betegne (S^rifttorn (ruscus); germ. hul-ln-, -is-; 
førgerm. kål-an-, -as-? S)og fan *tt ogfaa \taa for -Ith. 

i^lht, gb. *^t?tte; fto. og nff. Ci^ffa; nff. tillige ^iffa (Ugl. i«L); V Omlvb 
af u? etter gortoanflning af i? $It. ^ilbe, ^elbe (^ferberoufe, ber jo ^elber 
ffraat). ®erra. helth-, hllth- (og hulth?); SRob J)e( fom i l^etbe. 

\)\ilbt, ^ijlbeft, fe ^urb. 

i)^U; flnbe« i 9?fl.; utaaffe bog 2aan af ptt ^uulen (fttt) = l^ott. huilcn, 
^t. ^>eulcn, g^>t. ^iulen, ^iunjclen; A^ ©ufftf; i>e( af Snterj. l^ul 

t)tjifit, gb. W\t \)\\lbt ^ulb; nfY. i^tflya (fto. nu holja); t nu filtten; gernt. 
(og got.) hul-i-an, SDeritoatum til germ. „ftctxtt" S36. hél-an (^cete), — S)erito. 
^^(ftcr. 

^t^nht (aabent i? = Tuffet ø) ; gb. *$øøg*enbe, fom i S'if!. (fto. nu hyendc), 
2)eritoatum af forbums Slbj. ijiøg (be!t)em); fe t>øirc. 

^t)p! egtt. Sm^erati^) af ^It. ^lu^^en (tt) = i)t i^iip^tn, 

t^xippt, ?aan af ptt ^oo^en (dfi), ^uu^)en (fttt) = ^t. l^aufen, (fe ©oB). — 
htippi^f 2aan af ^(t. ^oo^id^, (luu^id^ (mangler ^o9 !0tt6ben) = l^t. ^&uftg. 

$t|tbe, gb. ©irb^e; gnff. (meb i«I.) ^irbi^r (ft. nu herde), ^it. ©irte; 
germ. hird-i-a; iRomen SCgenti«, til SSB. germ. hird-i-an (toogte). @e ^jorb. 

f^titt, 2aan af :|3lt. Nuuren (lltt); e. hire; ^t. nu ^euer. ®erm. har-; fan 
tooere førgerm. l«ur-, cf. lat carare?, af fftoh Itu- kau- : cf. lat. cau-tio Æc; ber 
angitoe« et xov-ov, ^ant (mangler l^o« $a^e). 

1^96 1 naturligt !Oi;bfignaL £)eraf : (t^9fe. 

$9^fltl0 : ^It. <^ufinge; Ij^ebber )>aa @. housing, houseline. 

$t)tte, ?aan af l^t. $iltte (ogfaa laant inb i ^ott., @., gr., <fec.); germ. 
had-i-5. 9Jobform hud- ligger til ®runb for e. hide ffjute. gørgerm. kudh- 
kaudh- : Aev&o ffjuter, a-xvO^-ov, 

Wtt, 2aan af ift Wten (af @B. bie ©ut) = plt ^ooben (55), c. heed; 
germ. hod-i-an; førgerm. kadh- (-t-?). (£f. unber $at. 

^cthtt, meb anomalt aabent e (cf. \)t9, ^>æ8); gb. *^eeber, fto. heder, nf!. 
^ciber (isJ. heidr). @im:|>(ej : nfl. ©eib (f(ar $imme(), ^>eib (It?«). 3Web *=er : 
i)t ^eit^er. @erm. 9lobform haid-; falber formelt fammen meb ben i @uffij 
#^eb (f. b.). ^rimair SRob ijel førgerm. kai, fe l^eb. 

ftage (e), libet Brugt; l^aan af t. l^egen (^leie, frebe, egtl. inegne), af $ag. 
(£f. ^a^e, ©egn. 

$al, fom i @to., 9^f!.; a. f. hel, c. heel; Ifiott. hiel. @om ®erm. gorm 
formobe SRogle hanh-il-(?), ibct a. f. hoh, $æ(, ^a«fer til at ftaa for germ. 
hanh-. gørgerm. ifaafalb kank- (cf. unber f>ccuge). gorføgt ©ammenftiffing 
meb lat. calx calc-is (Å.a^) forubf ætter et hah-1-, og (Sonfonantomflitting enten 
i 2at etter i @erm. 105 

^oele, Han af ^It telen. O^r. „ftcerft"; gcrm. hél-' hål- hal- hdl- (a : 
^tfUt, f. b.). gørgcrm. kal- : lat celare; xaXv^rræ, 

tænbc(8), fe ^aanb. 

^ænge, 9b. hængte l^ængbe ](^ængb; oe er a(t i (^b. trængt iitb i $ræf. af 
bet „jlærfe" *^atiQt, 1^^)18 ^mpl alt ^cb ^ang for ælbrc *teenf. 2:. ^atobe 
forbum $rcef. I^aal^en. ©fiften af 1^ og g ttjbcr paa førgerm. k : kank-, maaffe 
o^r. nøte, btøæle; cf. tat cunc-tari nøle, inb. cank- betcenfe ftg. -- $otngfe(. — 
^ttnøefftf; maaffe aSftmilcret nk? : fænfe? cf. nfl. @ø!fiemi?r. — S^ctn^tmattt : 
t. Omfortolfning af \p, hamaca, o^x, americanf!. 

$«r; nff. $er, gnjf. ^er«^r, ^L -©erjar; got. harji-s. ®erm. hår-, gør* 
germ. kår-; af bet ubbøbe ^reuSfif! anføre« karjis ^ær. — S)erii).: f^ætQt, gb. 
^>erte, nfl. if^erja (g fom i t)ærge, f^Jørge <fec. : @ram. § 185); t. ijerl^eeren, e. 
harry. — @e ^erreb, ©erBerge, ^erolb, hertug. 

i)ct9, fe ]^e8. ©æ« fe $e«. ^ætte fe ^at. l^æ^Iig fe $ab. 

I^ottie; gb. ^foxt i)ooi> tai>en; nf!. l^etjja ^oco; ^t. ^eben, ælbfte ^t. 
ogfaa If^effan; ait\aa germ. håb- og håf-; førgerm. kap- : tat. cåpio cepi (tager; 
aflebenbe -i-, fom i ®erm., fun i ^rcefenø; cf. SJocalerne i gb. a!e 00! : ågo 
5gi). — S)ertt)ata til ^fat)e og til ^oetoe ere tilbel« toanffetige at fljetne; fe ^a'o, 
^aan, ^eton, l^etobe. 

^0; nff. ^0^; ^t. ©eu; got. hawi, ®en. hau-jis. Siobform hau-, fnareft 
famme fom t t^ugge. 

I^øflig : t. ^'éfixé), af $of. l^øtilfP, pit gorm meb to, = i)t <>5fifd^. 

^øg; gb. $øøf, fom i @i).; nff. ^auf, i^MUn gorm ligger til érnnb for 
ben b. og fto., men feb er (Sontractum, ifølge cclbfte i)t $aBuct (nu §abid^*t), 
nt. ©atoef. ®erm. håb-uk- (-ak-); 9fJob toel fom i ^lætoe meb bette« ælbre ^et. 
gribe (capere). 

$øl; gb. $øøg, fom i (Sto.; nff. ©aug; g^t. ^ouc (=^gc8). Jøt; gb. ^øøg, 
fom i @to.; og i iRff., ^toor tillige l^atoe« @ibeform ^>aa (fom i 3«l.); t. i}o\)^, 
\)oå}; a. f. heah (nu e. high); got. hauh-s. @crm. hauh-, -g-; Slfl^b hOg- : t. 
^ttgel. gørgerm. kauk- k&k-; flnbe« i?itauif!. — $øibt, gb, *$øøgbt = nf!. 
éøøflb (og ©æbb, ^æb) (fto. nu hojd); got. hauhltha. ^^øit, 3$b., gb. *tøøgie, 
gfto. ]f>øøgia (nu hoja). 

iøire; gb. ^løøgre, fora i^^f!.; egtl. (£om%)aratiio af tabtSlbj. ^øøg (befioem), 
meb Oml^b af 9iobform hog-, bcr er Slfl^bsform til hag- (fe bebagc). 

$øfer, Saan af p\t -goofer (86); ^oli. heuker fra^It.; e. hawker, huckster 
tfrom the Netherlands«; af ^(t. ^oof (trog): „(g« fommt toom ^afen l^er, 
iDoran bie SBaaren gel^^ngt hjerben" (IBrem. SSb.); ^oofer ijjebber ogfaa p\t 
$aU, og Sauget ^aftoerf (fe $age). [Sfln gjæng« ^enførelfe til boden, »een 
die achter zljn waren neergedoken zit«, er Omfortolfning i ?ig^>eb meb „^o(!8* 
ett^mologie"]. 106 

^ønt, $øn«, fe. ^ant. — [„^ønfe" o: ^tt. ^cnfcn : Betale for at foinme 
inb i en ^anfe, gorentng]. 

4^ørr; ffrti^e« i i^ff. ^orr (t«I. hor-r, 2)atb hdrvl); ^It. $ax, otihfit ^t. 
©aru. ^erm. ©tomme hårw(a)- ; 9lobform hår-, toel Ufli^b til hår- (©aar, f* b.). 

l^øre (øb. $rcet. (øørbe ^øørb); x'Sflft. : ^øi^ra. @enn. (og got) haus-i-an. 
gørgerm. kaus- [fom 9{ogte {øge t axovo, (ører, meb eliberet s; ogfaa antageø 
ax for $ræfijr, (etnet i ^erm. fom h-, og aus- føge9 ba ^ihtxt i Øre, f. b., 
og i aus-cultare, audire]. 

i$9; X 919. $aufl {Wta9c og 92tr.). Sfltppt o^Ii^ft. ^tot9 ^t er @uffi^, 
cf. n{!. <éatt9, ^aufe (©fi^l^ob), (uften, f^uffen (ff^et og lolb)? @erm. -st- 
inbe^olber flere ajiulig^eber; f. (gy. førgerm. dh-t, cf. xev&o ftjnler (: 3nb^ 
Bjergning). Slfgjørelfe fi^ne« l^er umulig. 

^ø'oth, $øt>be, $ø))eb8manb, $ø)obing, fe ^ot)eb. 

^øtl (i ælbre £). finbed $et>(); nf!. $e))el og ^tftitl; ft). byfvel. 9)>^aaf!e 
fra £. $(t. $ote( (d), l^t. $oBe( (i 2)tal. ^uBel). 9{e^^e o)>ri7fl. 9lob ))a9fer 
ti( ((et)e. 

3. ©ar i a:ib før Siteratur i)tht 3r (fom i $t.), meb 2)uaU8 3t. 3r 
l^eb t)e( enbnu (angt tibligere ji9; bog i ®ot. jus (cf. inb. Jujam). (Sber B^^ i 
@ot. izwis. 

|s, ^rcefty, af ælbre t^ : i^too, i^toor, imeben«, Ae, er omtalt unber ei 
(og ®ram. § 100. 123. c). 

I; s»n ubfalbet; fee« i t. og e. in = lat. in, ei{t). — igaar, fe ®aar«bag; 
ifii««/ igjcnnem, fe gi**; iBJcI 3: i ©e(, fe ©eltoebe; ifoer, fe fær; itu, 
fe to. 

(3Ben(oU, rettere (SBen^ioIt, gjennem St. af (at. ebenua). 

3b (@J?«fcl); ligl. fto., nf!., isL; meb i (if!e ii) (om germ. Id- et. ith-, 
fee« iffe). ^unbc ^øxt fammen meb ^rcefljret Id- (fe @tmaal)? tunbe flaa i 
?rffi?b«forBoIb til ibel? ©egge 2)ele forenelige, ifalb ^ræflyet i!fe er førgerm. 
åt-, men ifav Urt)ocal I ? 

Ibel, Saan af ^It. iibel = ^oU. ijdel, e. idle, i)t eitel. ®erm. id-al- (før^* 
germ. ailh- el. alt-?). ©ruubBet^bning fnareft : gjentagenbe; berfor bel« i^ov^ 
gt(E)>e« gjentagenbe (: unyttig, tom, inbBilbf!), bel« : uforanbret gjentagenbe 
(: en«, Blot og Bar, uBlanbet). — ibellfi : nff. iibeleg (i«l. iffe 1, men 
idulig-r, fom om bet (ørte til 3b). 

3btøtt; toel = fto. idrott, i«l. ithrdtt (gem.; inbøt)et gærbig(eb), ber loel 
Bører fammen meb i«l. thrott-r tiWa«c.; ^raft, Ub^folben^jeb), nf!. Slroott, a. f. 
throh-t ?(rBetbe; 6 og germ. ht inbeBolbe flere SWulig^ieber. 

38le (forBen 3gel, @gel); ligl. nff. (a»a«c.); ^It. ggel, 3lc; gBt. (ggele, 
ælbfie Bt. Sgala (gem.), nu Bt. ber «lut*(Sgel, :^3gel. ®erm. fg- (ig-). — 
»el Beflegtet meb ^It. (ggel, ^it. 3gel, ælbfie (t. 3gil (9Ka«c.) : ?inbftoin. 107 

@cvm. Tg- (ég). — ©eggc førgcrm. ågh- : ax-tg (Skngc, e^'ivos ^inbftoin 
(bettc og ftouImctSgle ^>ai)c Sigbeb; ^inbfi^tii æbc ©langer). — Utocbfommcnbc 
(etter :|)^onetij! fortoanjfet?) : i«L i'gul-1 @øj>tnbftotn, meb i, førgertn. ai; njl. 
SguWjer (o: ^Stax) (©ø^tnbftoin), ^fi)oraf M. igulkottr (^tnbfi)tn) og gfto. 3gur== 
futter fee« at V)cere Omti^bninger C,SBoIf«etvmo(ogte"). 

il^! ipritnair 3nterj[ectton. 

Iffe, gammelt SRcutrum til ingen (f, b.). (ff)fitii af iffe uben. 

,,3fte" (rettere Sgte?) ? 3 Sftft. Bett^ber Sit: !• ®igt, 2. „traabformet 
^anbbt^r, fom mened at Irt^be inb i gifterned ^oenber og )Do(be @igt^ (Sf. 
®igt, 

tltf iaan af plt iilen = nl^t. eilen, celbfle % iiUan. ®erm. H-; ^>i)i8 -1- 
er ©uffly, fan 9lob ixere førgerm. i gaa. — (£f. nff. iila (^tble), 3i(a («ilbe), 
3it (®runbpi?ffe i^Ioug); SrfKtjb all- : njl. (gil (@!ure, 9tenbc); ^f[i?b 11- : nf!. 
3t (gobjaat). — 3Ktig (Si^ge), for o8 fammeni^oyet meb ile, er bog o^^r. = 
njf. (geling, af (gel (33t?ge); minber om a{f)sXXa SSinbfløb [germ. iu-il-?]? 

3lb; gb. @Ib, fom i ^i>,, iRf!., ælbfle ^t (%. f. æled fammc £)rb?). 
9lob ål brænbe, fom i a, f. ælan (?) Brænbe, lat ad-ol-eo Brcenber, congruerer 
meb 9lob ål- nære. [^tppt all-; fto. 2)ial. l^er uben 3Jegt]. (£f. 01. 

tlbe, gb. iffe; %, nfl. itta; (£afu« af forbum« 3Cbj. itt. ©ibfte 1 er toel 
(a«fimileret?) ©uffij [«ob meb «fli>b i gor^olb til ål- i etter, lat. alius Ae? 
fremmeb, fjenbf!?]. -— Slbgjerningsmanb. — -Kunbe ^cr^>en if^øre 3lhtt? 
(@tinlttjiefel), ^t. SUif« (baierff SDial. ©ttebei«), ælbfle ^>t. Sttitiifo („ftoagt" 
a»a8c.). 3He o^I^fl. a»on : 3tbe^bunjienbe? fe 2)i«, biftg, ber i $t. ffulbc 
l^atoe gorli^b S*. 

[,,3It", ^urifiiflt gabricat; flal forefiitte SDeritoatum af Srb]. 

Ilter?; ». @. O: „i\fh\l, af ilbe" [for *ift:*tre, gb. »itt^t^raa? Slbj., cf. 
at^Xraa]. 

Immer, t, af je me^r. 

Inb; gb. in(n), fom i @i)., 9ijl.; meb inbe, inben, gb. inne, inncn; 
Com^. inbre (*b=* ^l^onetif! Ubtocejt); af germ. in, fe i. — mbb^rbeS, forbnm 
innenbJ^rbe« (bet. o:pr. inbenborb«), cafuSagtigt 3(bi)., fom af et *©)?rbe af 
»orb. — Inbfietogen; ^(t. $artici^ = \)t gegogen. — 3nbfia4, fe ^a«fere. — 
SttbtPaaner : t. »o^>nen. — inbt)il(li)ge, fe toitte. — 3ttbt)olbe, omformet af 
et (£om:j)ofitum, alt i ®b. fortoanffet til Snnultoe, gft). 3neltoi (nu fto. inelfvor), 
guf!. Snni^fli (nu nfl. 3nni)oI); ælbjle \}t 3nnotoiU, 3nnuotoi(u; cf. ©nuobili 
(: »catenula«)?; germ. (8)nof- ? ifaafalb førgerm. (8)nJip-; [cf. lat. napurae 
(©a(mbaanb)?, ber antage« at jlaa for snapurae]. — Inbuorted, ?aan af plt 
inntoorbe«, inntoerbe« (ogf aa laant til @io., ^ft,); \ft ^tofirt«, forbum ^toerte«, 
®eniti» til obf. SCbj. toert (nu tofirtig); cf. unber antftorbe (famt i)orbe). 

sittbe, t. @uffiy skinne, nu *inn; germ. -inia-. 

Ingen, o^flaaet af een meb forbnm« negtenbe @ufft^ ^^^gi; ^n er o^r. 108 

(gnbclfcn i 2lcc. @ing. a»a«c. — iWcutr. *cct*gi, cffe, tf fe (nu Slbto.)^ mcb 
abnorm @ibcf orm enftc, inftc, intc (nu Iig(. 2lbto., men tffe ancrfjcnbt i @f rifts 
f^rog), ^»oraf n^cre 9icutr. intet 

3t(r) (luffet fort e : ®ram. § 60; 35. @. O. og iI«olb, flrttoe rettere (gr), 
forbum @er (o:pr. bobber; nu 9lufl ber:|)aa); njl. (Sir; pU, @er; a. f. ar (e. 
ore), germ. (og got.) ais-; Ugl. førgerm. : lat aes aer-is, meb aer-ug-o, Sftufl, 
cf. nff. (Sir*! (fto. nu er-g, toel Umptt efter Jat.; funbe b. 3r flaa for 3rg, 
(Serg?). 3 ais er -s- @uffij ifølge inb. aj-as iWetal. 

trre (om), opirre (beti^ber egt(. beirren), ?aan af t. irren (^tt. ogfaa erren) ; 
germ. (og got.) (£aufatii)um ers-i-an; got. ^bj.« erz-i-s = t. irre. gørgerm. 
år-s- : lat. er-r-or. 

3riff, af ^rt. Srfle, (grtfefe(n). 

3<; almengerm. (\)t nu @t«, ^oll. ijs, c. ice). ®erm. is- (førgerm. ais-), 
congruerer meb 9loben i 3ern. 

3d^eti, gjennem X., (Sisbein, :|)It. 3i«been (for SJ^been), af kSx^ov. 

Sfenfræmmer &c., af pit. Sifen « l^t. @ifen, fe 3ern. 

3^fe, forbum 3e«te, for ©jesfe : \\>. hjessa (nu gem.), nf!. ©jadfe, gnf!. 
^iarfi (SWaSc). (Se ©jerne. 

3fler, gb. 3ipre, nf!. 3i|lra; p\t Snfier (mv.), fom af in. 

3tier, itore, itorig, fra 2:. : pU, iitoeren, ii^eri^; l^off. Ijver; l^t. @ifer, g^t. 
Sitoer. ©fat førft treffe« i 15be 2tar^. i 5t. Sffe opl^p. Utoijl, om ifoU. 
nijver (betriebfam) er bcfCegtet, og l^toorlebe« n- l^er for^olbcr fig. 

ia, almengerm. Sntcrjection, i^^ox'x gorlJ^b i=* unbtage(fe«i)i« er betjaret i 
3)., @to., 9if!. (e. yes er (Som^jofttum, -s ^t\t af so). — (for)iætte, gb. engang 
iate (= g^t. iagen), l^ar iffe, fom ja, mobftaaet Otoergang fra ia tit ice {HU : 
®ram. § 92, 102.. c; nærmeft fra gammelt ^art. iætt). 

jage, ?aan af t. jagen; iffe paatibeligt oploft. — Sagt (©et. gartøi fra 
©oU.). 3æger (t. OmH>b). 

3ciffe, gjennem X* fra gr. : "vétement que portaient les Jaques, les pay- 
sans revoltes du 14me siécle« (?). 

Scimmer, fra 2^.; gt. Saamer (fubpantitoeretSlbj.); a. f. meb o af germ. a : 
geomor (ubtal joomor). — ®t. Slamer, meb lignenbe 53et., funbe isatte tabt j*; 
bet @amme er faa meget mere muligt i>eb i«l. amra miaue, nff. emja (brøle), 
Silobform [j]«m-. ©tois bi«fe iffe l^atc l^atot j*, funbe l^crl^en ^øre ans^fe, muligt 
for am*fc? 

3an]^agel, l^oll. og t. : 'Sol^an ©agef; ©agel!, fom ©li^I SDonnertoetter!, 
brugt til at banbe, og faa overført :|)aa ©jenftanben : $agel:*^erl, $agel«=¥5bel. 

jonfe, af p\t janfen (ttoine), to el for jam*fen? cf. jamre. S3lanbe« af o8 
meb pjanfe. 

fappt, af t. jappen; iffe toibere opl^fl. ma\ipt' enten meb j^bff pbonetiff 109 

£Ut>æ^t 1^^, eHer et l^elt anbet Orb : (a^^e, fe TlolUd^f meb ben l^t^^^tøe 
banffc tnbrc 2:tli)æjt af ^^j*). 

[Sari, literair 3«Ianbi8me; b. gorm »Scrl. SiSIbfie SRt. : dvl] 

jtt(b)ffe ? Saan af nf!. jaffa? (ffulbe i 2). toente« fom jeffe), „toære en 
Saff" (@ti?m|)er Ae), toet af 3a8, Safe (gorl^i^^jelfe Ae), 3afe ($are; i fto. 
®ial. 3iJ«fc); utoifl, om jaSfa (Drøtole) Ifiører meb. ®erm. és- (i). — t^iahftt 
er toet btot ji^bf!; utoifl, om famme Orb, meb j^bf! S^tttoæjt af 1^* ? 3 ætbrcS), 
treffe« et ^iab (uorbenttigt gruentimmer). (£f. be«uben nj!. ^laffa (l^ugge 
ffjøbesløfl), ber fnnbe tænfe« omfat tit l^ajlc (cf. ^juffe) og forfj^net meb bet 
atm. b. 3nbf!ub ^i^. 

|ffl; gb. ef, iaf, ief (af iaf lom jt^bf! al, nn a). ®erm. ék, Ik. gørgerm. 
meb g : tat. égo; inb. aftoigenbe aham; g. flatoifl azu; »fec. Stttetoegne lun 
9{ominatito uben anbre (Safud. 

3<tti; gb. engang 3arn, fom i ®nfl., ®fto.; „enttel^nt au« a. irtftJ^ larnt (?). 
%, f. Slbj. I8e(r)n, iren. éot. og cetbfle 2:. : Sif am (^)tt. 3tfen, i^t nu @ifen, 
l^ott. ijzer), l^toi« ?Robform congruerer meb ben i 3«, og feer ub fom ^tft^b tit 
sAi't fe 3rr. »The Teut. forms exactly correspond to an adj. form from ice«. 

(3cr:|)e (ille ©j.), øfhiorff gorm, etter« i S'iorge 3ar:^e, ^axp; egtt. 3tbj. : 
brun; ætbfie ^it. txp\; germ. érp- (T); førgerm. årb-.) 

3(ttegtt ? Sfltppt o^tvfl. 9i|!. 3arteign, gufl. =*tegn, (cf. te?), i ætbre 38t. 
ogfaa -tein, gem., meben« $^egn, nf!. 2^eiln, er Sfltx, ^roefijret er, iføtge et 
gfto. 3armarl, iar*; germ. érh-? førgerm. ark-? cf. apxtog filler, apxei er nol,? 

(3crto; meb 3arto, @rto, norfl ©enatonetfe ^jaa éietfrag.) 

Stttt; gb. 3atæn, af enb ætbre *3atun (i«t. jotun-); germ. It-un (é). 
9?obform fom ét- i æbe. =*tti= toet toeb 2t8ftmitation i gb. $t. *3cetne, berfra 
otoerført \>aa @ing. 

itmt; gb. iæton, iaton; ia af e : t. eben. ®erm. éb-(a)n- (got. ibn-8). 
@eer ub fom StftJ^b tit åb- af. 

10, meb fto. jo, ju, nf!. io(g), jau, nt^idt. Jii, maa toære !Oaan af gt. to, iu 
(nu je) : attib, toi«fetig, ja toifl (Jo tængere, jo bebrc d: attib t., attib B.; ^>an 
maa jo ille lomme o: enbetig, toisfetig; l^an er i)n jo d: toi«fetig; er l^an ^cr 
ille? jol o: ja toifl, toisfetig). (£f. unber etoig, ei, i(itoo, immer. ®nf!. jaur er 
mutig tigt. taant (og ba ombannet); bet bitoergerer ^^onetiftt fra toort jo. 

joMe, ^aan af t. jobetn (onomato^.). 

SoHe : nt. 3otte, 3uttc, l^oll. jol, e. yawl. Ubcljenbt ^erlomfl. 

Soittfrtt : t. 3ungfrau; fe grue. 

3otb, gb. 3orb]^, mtt> Omtt^b af a (i«t. jord, «pt. jardlr, -ar); ia af é: 
germ. (og got.) erth-a, t. @rbe, ^>toori -ih- toet er @uffi^; cf. germ. (og got.) 
år-i-an pU'it, gb. erie; tat. ar-are pWit, ap-a^a tit 3orben. — 3orb5mon: @b. 
SWon : ©jcnfianb, 33etøb (egtt. faa 3Wegct, fom man Ian monne, mune o: be* 110 

mærfc). — 3orbcmobcr; ligL nj!. 3orbmobcr; \'o. jord(e)gumma flnbc« i 
14be 9ar(. 

3tt(e(^ inhlt, giennent X. af kt Jobilare. 

3ttl; = nfl. 3oI; (forbum 9ltr. ^L; 3ule* : (Btn. fl, @ram. § 177. c); 
a. f. formå og æftera geola (2 Stntermaaneber ; g o: J); got. fruma jiulfs 
(aWa«c.) SRotocmBcr. @ctm. jiul-; førgerm. jaul- (^t^tercn, ©interjiorrø?). 4^o8 
06 ji- l^ctoarct fom j (cf. 3vbc). [@ftcr SRoglc umaabeltg gammelt ?aan af lat. 
Jullus, frcmr^Wet i Slår et]. 

Sonfet : t. Sung^^^crr. 

Illfl : lat. juste. — ^p, fra X., „naåf lat. jocus«. 

3t|be, gb. 3ute. ®erm. jlut- (ji- fe 3«l); førgerm. jau-d- [^rim. ju-? 
toerge]. 

(3ø«fe8 d: 3cfu6). 

Staa, fom t SfJf!., ?Jlt.; ^oll. kaauw; ft). kaja. Onomato^). 
^aabt (gb. taa|>e), meb @tbeform ^appt; i ®erm. Saan af et fent 
latinf! capa, cappa, af ubeljenbt ©crfomfl (celtiff?). 

foob; gb. laat, fom i @*)., 9fJf!. (opx, : »eltilmobe). ®crm. kat-; førgerm. 

gSd-: -d- ©Uffljr? cf. ya-wfiai glæbe«. 

Staal i ®erm. ttbligt Saan fra 2at : caulis. ~ ^aalrabi o: t. .^ol^lrabt 
„au8 it. cavoli rape« (^aa 1:^910 er). 

Staav; gb. *^or fom i ©*>., S'^ff-; ^^^t. ^ore; % ^tiix; 9lobt)ocal u; meb r 
af 9 : fe !t?fe. — foare, gb. *fore, fto., uf!, fora, mulig i2aan af ^It. loren. 

Staatht, ))el nærmefl af piU ^arbe, ^orbe, ^urbe; fra @lat>tf!? 

Staa$ ? = uf!. ^oo9, f^. kos(a), gf)). ^oo9, ^enføred af 3)^olbed^ og Safen 
ttl fr. cours (noget plt ^oo6, af feefen anføre« if!e). 

Stahtl, giennem St. af fr. cåble, af et lat. capulum, ber funbe f)^ne6 bannet 
af capere. 

[^ ab lian d: ^ott. kabeljauw for bakeljauw af f^anf! (baffiff?) bacalao 
@tofflf!, toel bannet af lat. baculum ©to!].— [^abubercaputlum].— [S ab i?«: 
(oU. kabuis, kombuis; therkomst duister«]. 

Sta^ af nt. taaf ($oel); itfe ftlfert o^lt^fi t)ibere. 

Sta^t, gb. tafe, nf!., ft). ^afa, e. cake (flabt Sag, flabt ^røb); germ. 
kåk-; Ufl^b kok- : nff. «oof(e) («lim^, Sorbflage). — tage er i «et. nu ^o8 
09 (Set meb ^It. ^oote, (t. ^ud^e (nu ^en), (oH. koek, ber gjenfinbed i 9lomantfI, 
f. @^*. it. cucca, fr. SDial. couque, altfaa laant til en af @iberne; be romaniffc 
Orb ^lenføre« meb fftimeligl^eb til lat. coquere. 
»^ fagle, gb. *!alle; fto. kackla, nf!. fafla, foIla;''^lt. falelen, e. cackle; 

•S*^^ onomato:|).; cf. ^t. gacfern. 

StaW (forlfien ogfaaSelt, ©ob); toel meb Slttraction til ^i^tte; af t. ^ajate, 
^oa. kajuit. 3tfe i>pl)i)\t. (£f. flgbe, el. fnarere ^oie. 111 

^ai (Ouai), gjcnncm Z. og ^off. fra gr., ]^i)or bet henføres til (gcltij! 
(Omfatmng, Sxcmntng). ^h, tait : l^ott. kaaien. 

[^afc(r)raf : ^off. $r. kakkerlakken ; aftattj!?] 

^affelotøn o: tad^el^Ofcn; af 08 tanletøft an^cnbt otn ^crnotn. 

Stal ($:ræmart); trøffct »eb)? cf. i 9lft. : mv. «al (trøffct »eb); iWf!. 
^att (af grenet (Stamme); gem. ^aUa („S)øbtoeb t ?øtotrceer"). gørgerm. gål-; 
cf. rat. galla? (fe ©alle). 

falbe; gb. fatte fattebe faffeb; fto., nf!. fatta; t, call; gt. og l^off. fattcn. 
®erm. kali-; fibjie -1- toel^ufft^*; førgerm* gål- (r); cf. lat. gallus ^ane (garrire 
fnaffe, garrolus fnaffom?). 

[falfatre af t. latfatern, l^ott. kalfaten, tt. calafatare, <fec., fra SlraBij!, 
qalafa.] 

Stalf, giennem ^. af lat. calx calc-is. 

Stalf (»(eger), af lat calix callc-is (gjcnnem SC. @. ?). 

[taifun, fra iRt.; ffal bet^be : fra (Ealcntta, ffjøitt gugten fom fra 
Stmerica]. — [^a((un af ^)(t. ^albunen, ^t. nu ^albaunen, ber f!a( i)cere 
celtij! : »coluddyn 2)arm".] 

^altj; atmengerm.; ifølge $t. er germ. gorm kålb-; førgerm. gålbh- (r); 
cf. tnb. garbha- 2)ngel. 

^am; atmengerm.; ifølge nj!. .^amB, gl^t. ^amp ^^Be«, Ae, er germ. gorm 
kåmb-; førgerm. gåmbh-; cf. yafipai ^jæBe, yofi^og ^tnbtanb. — fjormme, 
germ. kamb-i-an. 

[^ame(, gjennem 2^. fra Sat.: ®r<EJ!:@emitij!; ^e6r. gamal.]. — [kamfer, 
orientalfl: »Malay kapur, lit. chalk; kapur Barus, chalk of Barus, camphor; 
Barous is in Sumatra«.] 

Rattimer, gjennem Z, fra Ht, fra ©ræff : xa^apa l^ijetvjet 9ium. granj! 
2)erife. : camarade : (Samerat. Slttral^eret : ^ammerbug, for (£am6ra^:^2)ug. 

^amp, i ®erm. 5?aan af lat. campus, i »et. tam^^Iab«. S S)., @i)., 
Sfiff. fom toeb 2[8flmiIation gormen Stap (pp), meb fapptB (forbum tUppt^); i 
SiJJ!. l^atoe« fam:|)afl : Boje«; m^) maafifc etter« ttlbclg unberjløttet fra 9it.?. — 
åicmpt; cetbpe l^t. ^tmpUi)o; 2aan af lat. campio -onis (fr. og e. champion), 
iRff. (bel ifølge -io -ionis) : ,,fi)agt" gem. ^impa (foruben iØlaSc. ^a^^e); 
2)enominatito ificmpt, nt. Umptn, &c. — ^amptfttn o: gelbftein; ^>eraf ejtra* 
^eret : ^amp i »et. «noIb, f. (gjr. »rænbefnolb; i 9f?ff. ogf aa »jergfnolb, og 
overført: gammel mager ©efl; campus er tit ®erm. laant ogfaa i »et. iWarf : 
i fto. S)iar. flor ©lette, i @t. og $ott. : ^Igeraffnit. — planten Stitmpt, nff. 
^jem^e og ^om^e, funbe bel l^øre ^>er^>en (tør, ftito, enbenbe meb en ^no(b)? , l ^ 
iianbe, gb. /^anne'; titl t ®erm. ?aan af lat. canna ($ibe, SRør). 5(nbrc /v i^ 
©isninger Isatte«. (f>6ili. 

an(b)9, oBfol.; gjennem ^It. .^anje, af fr. chance, lat. cadentia.) 1 112 

Stant (forl^en i^aab) = nfl. Stant (@(aal), gt Stant (nu Staf^n) : fdaab. 
(Barn, kån-; -n- ©ufflj? 

[tanin, af t. j(anin((i^eit), af lat. cuniculus fori)an{!et tH caDicuIus.] 

kant, f)e9 oø fra £.; mangler i gml. ©ernt.; fra Stomanif! (font f:panff 
canto), ]^t)or SRoglc l^cnføre M til (Scltiff, anbrc til ®ræj! {navd-og |2)tcnfrofl). — 
'!ant cg flar* : nt^ixa\t (fra3nb^)alntng? el. nauttff?) — faotre, f(i)«titre : 
l^oH. kanteren, kenteren. 

$tap, lap^ed fe åam^p, ^a^:|>e fe $aaBe. 

fappt (Knfer <fec.), ^o9 o« og t 2;. af ^oH. kappen (cf. e. chap, chop). 
gor<>oIb til nf!. faBBa uttart. 3Hc o:|)rpfl toibere. 

Stat, b,, fto., gt; nf!. tittiøc ^jer. @erm. (oø got.) kås-; førgerm. gås-, 
ntaaffe gw-, cf. lat vas, tocl for gwas (cf. nnber fomme). 

iJotl («rbre 2Ranb); flnbe« i ®t. mcb a; etter« i X. «fCi?b e : «erl. »^r^ 
(Suffij:; gernt. kår-, kér-; førgerm. går-; cf. yep-ov -ovT-og Olbing, yifp-aXeog 
gammel, inb. garant- albrenbe. — S)eriJ}. : Stittlin^ JtieHing (æ). 

^arm; ligL ft)., nfl.; Sdtt. $ogn er t^ngre; egtl. gabing e(. 9{)^gfløb (nf!. 
ogfaa ^arr). ^m^ ©uffij? 2)eritoatum af *^or? (ifaafalb !unbe bog »ente« 
nf!. @ibeform ^jerm, ber i!fe anføres). 

Statpt, l^od 00 toel fra Sflt; finbeø i mange ^pxo^, germ., rom., celt., flak>. 
^erfomft uBeljenbt. 

^atvt, Stitttt (a); i ®erm. fra ?at. : carras, -a; „feinerfeit« celtifd^en 
Urf^rungø". 

fattig, nbtoibet af farg; trolig l^oø o«, og i @to., 9if!., laant fra 2:. $bi« 
Bart *g \)tx !unbe toære @ufflj(?), !unbe 3loben toare fom i e. chary, a. f. 
cearig, l^off. karig, o^r. bebrøtjet; @B. e. care, got. kåra @org. gørgerm. går-. 

Æatfe, af ^It. ^erfe, ^arfe; l^t. treøfe. Ogfaa roraanif! : fr. cresson, 
it. crescione, »de crescere, croitre : qui croit rapidement«. (92ogIe biHe ber^ 
imob l^enføre bet til gt. Irefen fr^Be, og i)cere (aant tit 9lomanif!). 

fotff; Ugl. ft)., nf!. (raf!, Bel&ænbig); :|)tt. og g^)t. farf^ (munter, frif(i^). 
SWe aplt^ft. s'f! toel @ufpy. SRob kår-?; førgerm. ba går-; om ben, ber Be* 
ttjber toaage? (inb. ga-gar-mi toaager; e-ysp-n o!|)muntrenbe, Hbto.). 

^atte, larte (if!e b); ?aan af p\U åaxtt; i)t nu ^arbe, forbum ^arte. 
„?e^te Ouelle ift miat. cardus, carduus SDiflel". 

^attnegl {MtX toeb at forftoinbe); cf. nf!. ^art (^nort, Ujeton^eb). 

(kartoffel, l^oø o8 fra $:.; „filter n^b. Xartuffel : it. tarlufolo-. Sf. 
SCrøffeL). — (^aruøfe af plt ^aruøfe, ='f!e, i^t nu ^araufd^e; fra SfJomanif! : 
it. coracino; fra @rcef!? xopaxtvog), 

fortie; t. meb^CfKtjb ferBen; germ. kårb- k€rb-; førgerm. garbh-; cf. ypayxo 
ribfer, f!ri\)er. @e ^jerto. 

StaU; gb. *«a8 fom i i»f!. (i8t. b) og i % S)ial. i«f!. tafa (lægge i 
SD^ngc). ®erm. kås-; førgerm. gås-; cf. Ut ges-si, con-ger-ies. 113 

StaiUf diennem X. af it. cassa : iat capsa — [Sta9\txolU er ft. : 
kasserolle, efter Sflo^U a\ t ^effel,] 

taftt; %, nfl. !afla (e. cast, fra S).?); er toet 9terattt), méb ^U, til nfl. 
lafa, fe ftafe; cf, tat. ges-t-are? 

Staftt, giennem Z. fra 9lomanif!, ^t)or bet l^enføre« tit (at castas, -a (ren 
^ace). 

Stat, almengerm.; ogfaa i anbre euro^atffe @|)rog k— t, altfaa (aant fra 
<t af bem til @erm. Opx, fra Slfrica? 

(ftauber))e(f( d: l^t. ftaubertoelf d^, ^tl forCS^ur^SBelfd^? b fotn i ^aubem, 
4>^onetifE Ubtoæ^rt; ^h. (aubern^ plt funberen, ^ott* kuiren, maaffe e^tra^eret) 

(^ai)at?; 2, aJleijer: ,,mueUg o^r. for éajataifa";?; ber Bet : ^ru«flf! 
^)9inbeo)>er(t(ebmng uben (Srtner^^ og altfaa ixhtt :^a9fer. S^on ^ømanH^ 
miøforfiaaetfe af l^oK. kavalje?. forflibt gammelt @tt^f!e; egtt. gammel $efl.) 

Jtonrinø ? ^mefl Brugeligt i iRorge'' (molb.); finbe« i % ^ial ^afen: 
^,Orbet8 9lob er bunfel, maaffe fremmeb'' [en amagers 9^at>n?], ti)9ormeb ^tn* 
førelfe til nff. fa^a . (bt^^^e) aftoife«. »et^ber i f». 3)ial. tillige @engebæHe, 
4)g ba af 9{ie^ (f^nført til e. covering. @tiB9ttebaf funbe omborb Benæt)ned 
faalebeø, nemlig :^ræfenteret liggenbe fom 8aag ^aa Stop eller 2lalerfen. [^jængø 
<Etvm. : Gagering; umulig i 9l\l. og @t.]. 

Hegle, 2aan af t. ^egel, ælbfle ^t. ^egil. ®erm. kåg-il-. ((Sf. i ^t. 2)iaL 
^ag : «aalflilf; ?). 3«e o^l^fl toibere. 

felfe, obfolet, ?aan af :plt feefe = \^t fiefen, b. fi^fe (f. b.). 

jteifer, gjennem Z* af Gaesar. 

j^eite, toel gb. $artici^ "^(eett brugt fom @ubfi, og feitet ba bannet af 
bette @uBfl.; gb. *!eefe = nf!. feifja (»ribe <kc.) (et nvi glemt b. 3lbji. lei = 
n% hit, ))reben). 9lob kai, førgerm. gai (uagtet nogle 9tøbber fremtræbe meb 
Dg uben s-, tr ^ammenlt^æng meb Iat scaevas, ber birecte Bet^ber ))enfire, 
ufanbft^nlig). ^f famme fRob : nf!. ttua, 'oxthtn, ^ei^^ba, ft). Z>iaL Stitt^a 
(teite). @e ^i^ifoftt, !ige, Stxii. 

[^etfd^er : t., af e. catcher.] 

Stih; ligt ft)., uf!. (5. kid (ber ilfe er ?aan fra 2)., fitoortil toilbe frotte« 
-th; inbføbt e. k Bel^øter i!!e at Blitoe til ch) toifer, at germ. gorm er kid- 
(„2:^ema" : kidia-). gørgerm. g— dh-. ($t .^i^e enten meb @uffiy *f=», effer 
4if germ. -tt- af -d-t-). 

Stiqifoftt (ii); gb. *!iifie = nfl. (iifja, ft). klka, ^t nu feid^en (fort)anf!et : 
feud^en) : anflrenge, egtt toribe flg (efter SJetret). @om uf!, feitja 2)erii)atum 
til figbe. ((St anbet (£om:|)ofttion«leb i l^oll. kinkhoest e. chincough). 

ftge, gb. *fiife feef = nff. fiifa !eit, ft). klka, ^It !ii!en feel, ^off. nu 
kijken keek; egtt t)ribe flg, flrætfe fig (for at fe). (SJerm. kik- kalk- kik-, 
gørgerm. g— (g)- : al i; fe tig^ojle, Æeite. — 9tu ogfaa fiffe (if!e gg); ®ram, 

8 114 

§ 92; ©arnetolc: tittt, mcb^ Snterj. tit. — Stifftti (iffc gg) : ©jcngitjcrfc af 
^oK. kijker, kljkertje. 

aOht, gb. telbe/^telbe; nfP. ^jelba (% nu kåila). Safen: „titl egtL 
foibt ^anbf^mø, af falb". [Sutlggtammattfere : 3)ettt). til ^h. gcrm. quell- 
qnall- quoll-; t. quellen; pbfle -1- @ufflj (a«flmileret n); førgcrm. g(w)al- : 
tnb. gal- brij^)|)e, g-ala- ©anb]. 

fiVbt; gb. *!itle; f enere fible; fto., nff. fttla; nt. ftttelen, fetteien (e. nu 
lickle), l^t. ttftcln. @im<)rej: : nff. (ita. — 3teratit)t ^^r* fllbre; fttten. 

JTile = nff. ^iile (ber ogfaa bett^ber ^eg(e). iRff. ^iil, ^eila Bett^be fmalt 
»anb. ®etnt. kil- kail-; -1- @uffly, ifølge gH tiibel («ile). - at file Cfilc 
^aa* o: britoe ^aa; „file" flm^elt^en i ©et. tøbe er gortoanffning). 

iHEing, gb. toel »iiettling; nff. »ietling (Omipb tit Stat; et »^ittting toilbe 
tottre afl^b). 

opfilte (^filtre) : treffe ((Stjørt e. «.) o^; fto. SDiaL firta (Bttre i ©fjøb), 
gfto. «irta (løftet golb til at bære iRoget i); nff. ^jøltra (SDet af ©tjørt); isL 
killing, kelto, kjalta o^truffen glig. @erm. kélt- (l). 

Aime (&xm : ii), Saan af ^It. «^iime; % nu ^eini; ^m^ @nfftf; cf. ))tt. 
^iine. liinen, got. kinan \pxxt, kijan-s fxtm\pxxtt gørgerm. gi- el. gwi-. 

ftme (flaa paa 9lanb af ^toffe) = nf!. liima (ogfaa omtt^bet tit ttima, 
ringe 2:ib inb); »el ta«nt af e. chime, ba bette enbnu if(e løb bl^)^>t^ongiff, 
men i(fe mere fom chimbe : • chime sb., M. E. chimbe, shortened from Fr. 
chlmbale, cimbale : cymbalum : xv^/SaÅov (etter birefte fra ©im^tej yiv^jfit^, 
xvnfiiov @faal?). mb, el. a«fimileret mm, beioare« i l^off. kim(me) SRanb af 
%ah, ^It. Simme (9lanb, ^origont), Simmer (©øbfer), himmel (tnebel), famt 
(fra^It.) i ft).3)ial. «imb(e), «imme (fftanb af gab), timma (time). ~ 3)eriD. : 
^ming (^origont, o|)fattet fom 9lanb af omtoenbt ©faal). 

fimfe (egtl. flaa meb 9?affen), 3teratito til et gb. *fime (i) = nfl. fima 
(t)ri!!c), meb fim^fa, fin*fa, fin*f*fa (flaa meb ^otoebct); ?lfH>b i fetma (ftoinge), 
og toel intime (en libcngiff; ©rif feren, @|)retteren?). ®erm. kim- kaim- kim-. 

^nb, gb. .^in(n); almengcrm.; er i 2:. og @. gaaet otoer til at betegne 
$age (bog enbnu ^innbein d: J^arf cnfnod^en) ; got. kinnu-s. ®erm. kin-n--, 
førgerm. gån- : lat. gena, y«vvg, yavsiov. 3nb. hanus bitoergerer (inb. h pUxtx 
at flaa for gh). 

Stippt; bel meb abnormt pp, af ^It. ^iffe, ^uffe (it), ber er laant til @to. 
fom kyffe. 2)eritoatum til ^It. Æo»e(n) (^Su«d^en, ©erfd^lag) = nf!. «otoe, ftt. 
kofve, % ^oben; ?. 

iippt (r^ffe, toi^^e); flnbe« i famme o. a. «eti?bninger i iRff. (meb 38l.), 
@to., ^t, @. (cliip); i $t. nu meb nt. pp (for ^f) : txpptn. 2bet p toel a«|i* 
mileret @nfflj, etter ^^^onetifI Ubtottjt; cf. nff. fi^a (toimfe, ^o^^c). 

Stipptt, fippxt (fe SKolb.), Saan af nt. ^e^er (optaget i ^t. fom ^e^er, 
{i$|>ern) : »uit de bou^kunst of ^apenkunde overgenomen .• betekent : balkverk. 115 

de daksparren«* ^(t. ^c:^crc : ©aIfcnfo^>f, ©altc«. ®]^t ^i:|)fc (@teuim(ctflc 
am 9^iiflti)agen). 

Stivft, gjcnncm X*, af Tivptaxov, fcticrc ogfaa xvptaxT^ ^errcn« (^u«). 

^ivfebær, øjcnnem X*, af (at. cerasus el, et SCbj, *cera8eus, xapaéog, 
xapaéiov; «said to come from Gerasus in PoDtus, a story which Gurtius 
doubts« (factijl <Bai\b\)th ubfrcetoe« t!fe; cf. f. @jf. taifun, turkey; gipsy, 
bohémien). 

kirtel; ligL gf». (nu kortel). ©cl meb 3[fU?b tit nff., ft). «art (Snort &c.). 
gørgerm. går-d-. 

Æid (fem meb Sd) til batten, er &el ^rtmatrt St^bflgnaL 

Æié (it)/^iftl, af ]^t. ^tc8, ^tcfel, gl^t. meb fort I ®erm. kis-. 

Æifelinfe. 35. @. O. jlrttoer 8f, og anfører ^t8fe meb famme 5Bet., og et 
fUfel (fibfcl) i ©et. lilben. ©tter« funbe tænte« ^aa fto., nff. lifa (:|)are &c.)? 

^ifle, i ®erm. £aan af kt. cista : xtéTj^. 

m, af J^t. ^itt; ,,au8 m^b. ^iite; ai)h. «nti : ?etm\ @erm. k&d-? 
quTd-? 

mtUl, af ISit. kittel, g^t. ^itct (T). ,,Urf»)rung unaufgeflart". 

*i», fit>t$; flnbee t@to., S'if!., SRt. (^oll. nu kijven); gl^t. tix'otn (nu feifen); 
germ. kif-; 3lf(^b toel i nfl. leito (ffjceto), fettoa (forgribe), gørgerm. gaip-. 

[^ij, ^ey, d: c. cakes, glabbrøb.] 

fieb,, fjebe, ^iebe? (forben ofte j!rei)et meb æ). iRft. fet(b) „formobentlig 
fun en [nort)agtferetJ gorm af b. fjeb". 2^h æ ^>a8fer ilfe til ©ammen^XBug 
mtb nj!., fi5. 3)iaU leta (fneife, toifc 2(fj!i?). 3 'liter. 9ietffr.» «p. 32 forefCaae«: 
forbum« @B. .^jæbe (^aab^ieb, iKangel ^>aa ft^lbig O^mcerffomftcb), i Son* 
firuction gaaet otoer til Slbj. (o6 er ^jæbe : i)i ere I.). — [f^tt), fjøto i b. 
2)ial er tel et anbet Orb : ^ib?, el. nj!. teito : brang?]. 

^itht, gjenncm 2:. af lat. catena; ^It. ^ebe(ne); ^t. detene, nu ^ctte. 

Stithtl, gb. ^etel (<e); i (Serm. laant, be( fra lat. catilius; got« katil-s, :^tt. 
^etel, nff. .^jetel, <fec. 

i^Uft; nff. Ugl. og, meb celbrc gorm, ^jaft; ia af germ. I, é; st er @uffij; 
cf. l^t -Kiefcr (^jæbe; gl^t. mth fort i), ^iefe (©jette); ^lott. kevel ^jæbe; i[)lt. 
febelen (fnaffe); nff. ^jab (@naf), fjaba; ^flt)b å : ætbfie nt^afl (StictU), a. f. 
ceafl. ®erm. kéf- (i) kåf-. gørgerm. gap-, ^tooraf fun ga fan bære ^rimair 
SRob, ifølge be unber tjcebe, ^jebl, anførte gormer. ^ib, af en anben 2(f(bb8»» 
ræffc, bitbe ibetl^øie^e funne bære fjcrntBePegtet. 

fjef ; Saan af t. fed., forbum ogfaa quec (enbnu Cuedftlber). @e fbif, fjeffe (om ©Jæ«). (£f» nff. «aff (SRæb) ? 

^ielber, meb nff. ^iettar, fb. kållare, gjennem $:., af Ut cellarium. [%, 
Scttner : cellenarius]. 

8* 116 

StjiMt (eioebe, egt(. ©læbcgiænge ; o^r. t jæBcben) ; ItgL i 9^.; M. kjalki; 
gcrm. kflk-. (Jf. unber ^jæbe. 

jtfcltring (Sanbflrt^ger <fe€.)# nt^b forbumd at fieltre (tigge; fnffe), ^tWlolht^ 
(tiatonlig i 2)ial. Jej.). 9lfl. ficltra beti^ber ogfaa fni^bc, ^jcltcr : @tn?bcn, 
Sttltv, Stialtx : guffe\)ert; «iitrc : glof af ¥af. 3 @»- Pnbc« kålta trvglc — 
&itO?Uv maajfe : nff. (jala (flabe møifomt), Stiai (<Bicth, Wløit)? ^erm. 
kél- (I), [mon o^)r. : frt?fe, fattne ^u«? cf. unber fjølej. 

^ielHng, 5(ierUng (æ), fe ^arL Stitmpz, fe ^am^. 

fienbe, gb. f[i]enne; almengerm.; gertn. (og got.) kAnn-i-an, o:|>r. funb^ 
giøre, (Saufatit til kunoan, fe funne. — 2)eriiD. : en ^jenbe, 4c. 

Stitp (\>p); Ugl. nf!. ^itpp (M. kepp-r), fD. kåpp. iBti beflegtet meb 
Ia))^e. (Sf. ^toifl« 

fitp^ti » nff. (je^^^øøg : buelig (cf. ^øire) ti( at tappt^ (titppt9). [3ffe 
= i«L kappg hår otoertoætte« ^øi]. 

fffte fig om iRoget : t. ftd^ an (&ttoa9 f emiren (d: tøenben; 'om' laant fra 
BclJ?mre ftg om 4c.). „(gt»?mologif(^ fd^ioierig". 

^erne, engang *^iarne („f »afit" ajJa^c.) ; ta af germ. é : t. fiern. ©et^ber 
i flere germ. 3)ialecter ogfaa gløbe (SWelfen« ejerne). — ffnoe, gb. loel *!irne; 
nfif. firna. 2)ertto. : (@mør*)^ernf. — SlfCt^b til «orn (f. b;). 

Bjerre, ^jærre, fe ^arre. 

Stitttt; Ugl. gnfP.; :|)lt. terte, ^erfe; 4c. ©ermanifl (Sti^mologt itU 
funben. i^aan fra (at. cera ^o^ (quasi : cerata) er )oeI at faft^otbe mob be 
nt^efle @tt)moIoger. 

^etti (i»eg; egtr. SCffnit?); gnff. «erf, ^jarf; nu nff. fjerte; i^t SttxU 
betl^ber 3nbfnit; a. f. ceorfan cearf (fnitte) : germ. kérb- kårb- k5rb- (tt); 
fe fartoe. 

StittUt, af nt. letter = l^t. ^e^jer; ffal flamme fra Ka&apoi be 9iene, 
©ectnaton i 11—12. 2(ar&. — 3)erito. : forfjcttre. 

petting : ^oU. ketting, af keten ^jebe. 

Stttttl, fteole(6) ? 3 9^ff. ^atoe«, inbbtjrbe« beflegtebe : fjacla, af fiai>a 
(fe unber ^jeft), og fjagla, af fiaga, og fjafla, af ^jafe (tJæBc), l^toilfe attc 
(unne bett^be iitt9, og afife lunbe ^adfe til ben b. gorm. 

Stitvit (9lob!ieio(e) = nff. ^ifoU, i«(. kefll; uben Omtt^b : nff. Sta'ol, 
^atolc (St^Iinber m. SD?.), fto. kafle; A^ er @ufflf ; germ. kåb- el. kåf-? 

Stiol(t), af ^iortel, gb. ^iurtel; af et enb ælbre ♦^J?rtil, fom i @nff.; 
Ugl. a. f. cyrtel; 3)eritoatum til bet i ®erm. fra Sat. laante fort : curtus. 

Stiabtf ^iotoe; b pa9\ix til et gb. '''^ia^e, fledt}. ^ial. ^iabe, germ. kép- 
(men b funbe "ogfaa o^fomme ucorrect gra:|)5>iff for to af ælbre g) ; to pa$\tv til 
ælbre gorm Siægl^e (iWolbed^: tjæg), ber baabe fan toære af et gb. *^tafe = 
nff. ^iafe (fto. nu kåk) og iBaan af famme i ^>lt. gorm : ^efe; germ. k«k- (i). 
%fi\)h germ. a i pit ^aatt, ^ott. kaak, a. f. ceace (nu e. cheek; efter fj, gj. 117 

ftrctnc ce, ge, ^olbcr gcrnt. a flg i a. @.)« ®c ^jcft, ^jctoL — Om t ^c^fte, 
gerih. kél- (i) (cf. lat gula), funbe toærc fjernt Jbcpcgtct? aWcb bettc tnaa tocl 
forBtnbc« nff. tjclfc, gnff. ^ialfi, og »ort SRøbflelf ; gcrnt. kél-k- (i), 

ft«Ien, ftotle ? 9^1!. fjoeælen, fjiæoela, ^iæcela, fom nteb Ontlt^b af gernt. 9 
(i @)o, ftrbc« kela). |»ot« bcr er 2lfCt?b til kål- (fe tolh), maattt fiælcn o^r. 
BetJjbe forfrogfen (?). — ^jælcbægge, fe bagge. 

^iæ'ni^e (e), fe ^om^>. tjimmc (e). fe ^am. f(i)æntre, fe ^ant. 

^(iimontt, Han af ^>It. Jernener, ber toet. er (ftnntortjlifl?) gorttanflning 
af ^emerer, camerarius; beb 2(ttractton til ^entenebe : SSærelfe røeb(£antin (bog 
ogfaa : @tab)? 

fim; b., f)o., nfl. @ffer« ubcfjenbi. S5cl 2aan fra SRcrmanbict : cher : (at. 
carus. iRogfe l^cnføre bet til tjcere. — („^jcerminbe^ Wloih. : „af iSiborg førfi 
faalebed benævnt''; tænfte maaffe haabi paa tjioer og ^jiær?). 

itjcnr (^rat; énmp); engang *^iarr; nfl. ^jarr, ^ierr; fD. kårr. Oerm. 
kérr- el. kérs- ? gørgerm. g— [cf. yappov ©reneflctning?]. 

flere (flage); fto. kåra, nff. fjæccra (isl. kæra); Omlijb af germ. 5. 5lfl^b 
genn. å i gt. faren, e. care Uttfrnxt pg. gørgerm. gar- [cf. yipvg ^adb ?]. 

^jærling (e), ^jcelling, fe ^arl, ^jærre (e), fe ^arre. 

^øh, Høht, gb. ^øø:|>, føø:|>e; nf!. ^anp, taupa, U^pa; nt foo:|>en, ^t. 
lanfen; got. kaupon; e. cheap (gobt) ^jøb, og to keep (^a mere deriyative of 
A. S. ceap«? nn : bel^olbe). 9Kaa (uagtet „3nnggrammotiferc8" Snbtoenbinger) 
tære bannet, i Germanere« ?eirtj[enepe ^>o8 ^Romerne, af cauponari ^>anble fom 
$øfer, caupo. 

Itjøb; gb. Sti^t, fom i SRf!. (fto. nu kott); iø OmH?b af ia (®ram. § 88), 
bette Uboibelfe af germ. i : kitw- (cf. i8l. S)atit5. kjotvi). gørgerm. gad-, ntppt 
til at finbe. 

bøffen, gjiennem ^It. ^ofe(ne) (b) af lat. coquina. Stiøt^tmtfktt : ^It. 
^olenmefler. 

fiiøl; Ugl. nf!.; iø Oml^b af ia (®ram. § 88); germ. kil-; ^>lt. til, teL 
®^t. til (nu tiel) jiemmer formelt, men betijber ^enne^>ofe. gørgerm. g— 1-, 
gw— 1- (r) ?; ^oi« meb I, og <>toi« -1- er @uffiy, ba er S(fli?b til tile mulig. — 
^tjølene' i 9fiorge ligne omtoenbte ^aabt. — Ubcflegtet : ^t tiel (i ælbfie 4>t. 
tiol), e. ke«l i«l- kj<51-l : @fib (nu i @. og 2:. tjøl, toeb ©ammenoojren meb 
foreg.); germ. klul-; førgerm. gaul- : yavAog @^anb, gartøi, inb. gola- (o o: au) 
truffe (cf. f. @y. gb. 2:(^iur: Tavpog), 

fføle, fiølig; ligl. nff. fiøøla; ))lt. foolen (i5i5), i)t fit^len; germ. kol-i-an. 
UbenOmlijb : e. cool. Slflt^b å : gb. fal*b (fe folb); nff. tale (tulbe), SBb. fala 
(frl^fe; før 3^f. fool). 3lfi(i?b i : l^oK. killen, e. chili; gt. !el*l*en lall : fri?fe. 

*(l)i^He, gb. *tl?lt)e, fenere tøloe; i«l. kylfa; germ. kulb-i-a(n)-. Uben 
Oml^b: tolbe (fra S.) og btt gamle tolo ($il). 3 fo. og nff. tlubba, e.club, 
IJtoifi be ^>øre l^crl^en, inbtager b »el en o^rinbeligere $lab6 (i 381. finbe« et n 118 

klumba; SRafal fom Ubt)«ft?); førgcruu glåbh-? cf. tat globus? [Ubeficgtct : 
t SttuU], 

Stl(.ø)Ut, gb. "^^i^Ine, n{!. St^ina {\^. nu kolna), e. kiln (ODn) : »borrowed 
from Lat. culina, kitchen, hence a drying-house«. 

åiDøUett, giennem t StcUtt (meb uegte «t) af fr. collier, cgt(. ^aUhctttt. 

fføn, gb. ((t)øøn = n|f. tjøøn, ^It. foone (U), fft fft^n, e. keen; ^oH. 
(ubcnOmlvb) koen (uu). Ocrrø. kon-i-, ft<ixp, t)cl cgtl. f nocf ormet, ?; gørgcnn. 
gan-; cf. yovta SJtnfel, ©j[ørnc|ieti. yow $tn(t. — 9Juttarcnbc b. ©ftt^bning t^el 
gjennem 'miUtairtff ub{eenbe\ (Sf. bog f(og. 

j^iøa; gb. ^v^^ føiit i ^^i^* (f^* nu kon; e. nu kin). (Btxm, (og got.) kan-K 
mcb gcrm. S(fCi?b af førgcrm. gån- : inb. g'an- frembringe, g'an-as-, y«vog, 
ye-yov'Oy (at gen-U8, Ae. 

Jtt^nrøg, forl^en ^tnrøg, meb nj!. ^jønrø^f, f«. kimrok, Saan af pit $tttn^ 
8loof; i ^t. ^ien*9luf«; a. f. cCn gt^rretræ. „©ettere ©ejtel^ungen nid^t 8« 
ertoeifen*. ®crm. maaffe kén-. 

ti$Tt (gb. ^ræt. *be *b); ftj. kora; nff. føi^ra. ©errn. (og got.) kaur-i-an : 
tJ^ttge; bernæft ^re«(c, britoe. gørgerm, gaur-; -r- @ufflf? (2^. 8ingt)i|ter læfc 
bog got. kaur- fom kfir-, og forbinbe bet meb fiapvg tung, i l^tilfet galb bet 
biber ubeflegtet meb Ijøre). 

fjørne (omtærfle) = uf!, fi^rna, fto. 2)iaL fiJrna; af torn. 

i^iøroel, gjennem X., (t. ^erbel, pli, ^erbelbe, af (at. caerefolium: ^aips- 

jpvXlov. 

Stiøttt 3: t. ^øter „eigtL i^auerntiunb, gu niebb. ^ote, Kelner ^anernl^of. 

jt(ab(b)e; t>e(, meb % og uf!, ^(abb, Saan af plt. Stlahht, egt(. $(et, faa 
3abfIeo^)f!rift, Q[f. mat 

na(b){fe, ^od 09 ))e( nu af t. Hatfd^I, flatfd^en. 9{{!. f^ax bog et fkffa 
tlaft, foruben et !le9fa t(af9, ber fan bett^be bet @amme. (QEf. ^lafe). 

floffe, ^raffer(t), «raffer(er), af t. ffaffl, f laffen (egtt. gjø; bernæft gabe; 
cf. unber : ©runb), ^(iiffer. dx )>el ^t. gorm til tlapptn, ber (lar nt. gorm; i 
®^t. finbeø !(a))fen. 

flage, ^tage; ?aan fra 2:.; uopti^ft. [gørgerm. glågh-; inb. glah- \piiit om 
Snbfat«; altfaa flage : iubfætte ^ant »eb ^roce«;?]. 

SUafr flaffe; ^o9 o9 t)e( af t. fladen (fieden, f(earen). Variant : Stlit 

flam,' af nt. flam(m) „enge, fefi guf ammen^altenb'', bernæfl, (od o8, ftcebenbt, 
fugtig (om toeb Snboptagelfe af et *fram, fom bet l^ebber i iRff.,?). ©ører til 
{lemmen. — ftlammr (©age) lifører (er^en. Sigl. dammer (af t ^l.), iøb«' 
flamrr. (3 9'iff. ^latoe« et inbføbt Plomber meb lign. ©et.). — iRærmere etter 
fjernere beflegtet er 'otl flamreé, klammeri, meb nfl. flama (arbeibe mob 
»anflelig(eber); fan i 3). Isatte abforberet flanbre (fe ». @. O.) = fto., nff* 
flanbra (bable; ogfaa arbeibe mtt> iWøie), meb gnf!. flanba (lafle, fortrabige; 
®igfu9fon: »perhaps from scandalum*;?) ((t»i(fet felt) funbe tænfed at ftaa for 119 

*f(amba ?). — ©cflcgtct er muUg ogfaa: ^lampe (SræBøtIc, Xræflob«); nj!» 
Mamp (^Iob8), mcb bc affijbenbc ÆlttnMi, Ælimp; cf. gl^t tlim^fcu flam^f 
gcflum)>fen (fammeii:prc«fe). [2)crtmob fan tifl. ^lubba <kc., htx ialtfalb iffe 
f)$xtx birccte f ammen mcb ^lum^, tocerc l^clt uScftcgtet; fe ^jøttc]. 

Ælaii(ii)et (Orm), gjennem t ^atanbcr af fr. caiandre, ber gjerne l^cnføre« 
til cylindrus.. 

Uapl (^^), flolipe, et, en Stlap; almcngcrm. ((it is^p for ^f; Snterjecttonen 
^far toel gjort iKobfianb mob 2^boi)crgangen; bc«ubcn nt ^aa4)trfntng). S)crii). : 
fiapptt, flapU* 

flår, giennem Z.. af lat. clarus. 

«lafe; ligL fto., nj!. »Ifl. ftafa (filtre), fUsja (bannc bløb 2)J?nge), filesio, 
^lesfa (btøb iWa«fe), flegfa, !Ief!a (fkbffe, f. b.), m. fl. 

Mat ^fl, matt bet\?ber «tnberi, flatta : !Iubre; ^It. ttattc : U9 o. 2, 
3 S), er «et. nn toet laant fra ^kbe og filal (nf!, '^etle klatten' er toet 
3)ani8me?). — Hattre, af pit. Uatttxn (fortoifle«; ftattrc), ^t. f Jettern (^»oraf 
ft). klåitra) (mangle i @^t. og <fO« Siibben). $øre fammen mth nfl. fktra 
(((ubre; ^ebber ogfaa (labbra, f(obbra). ^erimob 6et^be l^off* klateren, e. datter: 
l(a:k>^re, x9L klatr : l^arm. 

flaitrc (iffe meb to, ba bet altib l^ar i\fht bt^l^tff ongiff : (3xam. § 61); af 
pit, flantoeren, af ^lantoe (^(o); \}oU. klanteren (fiattre). 

flti«, ?aan af t flein (e. clean l^ar aftoigenbe SBet.). (SJerm. klain-; 
gernere (gt^rø. utoi«. — StUint (Ittte ©røb) er toet beclineret gorm af flcin; 
^t ælbre ©frifter forefommer tienit i Ugnenbe «ct/' {Wtolb.) d : plt ^leen^eet 
tU ^leenobc, fom 3Jariant. -- AlenoMe o: t. ^leenobe, ^teinot ((atiniferet : 
clenodium), toel meb ©uffiy fom i Slrms^ntti, altfaa : ©maattng, ^Bagatel (efter 
iRogle : *Oot, ^oflb«r(ieb). 

fleffe (nbruge) ? = fto. klåcka , gnff. f tefja f lafti (nu fleffja f (effte). dt 
forcelbet t* fieden Utt^btt \paltt; men n{!. flafa : ^i^:|>e (faae $(gg til at f galtes? 
Ibringe Unge til at funne :>>i^^e?), @erm. kiåk-, førgerm. glåg-, ^aSfer til 
yAfltyog Srøelf, vao-yXay^g nt^f øbt. [@ot. niu-klah-s, fJpæb, bitoergerer toeb flt h], 
^fgiørelfe toel umulig? (Sr toel o|>r. famme Otb fom : 

fleffe (forflaa), af U fieden. ginbe« bog nu i iRfl. ; fleffa flaff (ogfaa 
loant ?). — S)erito. : fleffelig : t. (er)fle(flid^. 

flemnte (Beflemt, klemme, ^lem, ^aaflem), l^od od toel laant fra $lt» 
^erm. klåmm-i-an? (i ælbfie $t. firitoed flamian). Sfiob fom i flam. gørgernu 
glam-; cf. lat. glomus, con-glom-erare. iRfi. flemba (og f lemma), ^lemb, 
Ælemba inbel^olbe toel :|)l^onetif! Siltoæ^t af b ? (£f. .^lammer, beflumret. 

flemte ? (forl^en fagbeø ogfaa flemme i famme ®et.); ligl. fto. klåmta. 
anføre« iffe i 9Jff., SRt. 3 ®fto. treffe« $tUmp (StUpp) i »et. ^loffefncBcL 

StUppttt (uegte t), Saan af nt. ^le^:|)er (fle^^én : fd^atten); »ontleend aan 
het klappen der hoeven«; „toieffeid^t toon ben ©duetten am ©cfd^irr". 120 

Xinf : (at clericus. 

StXib («b 2:tlDft|t), Saan af t. ^liie (Stiixtot; (^t nu Stitit), mi flnbe« ns 
»gfaa i @t).; Dg ^i ©verne" i SRff. SHe etter« gjenfunbet. €f. fline Ae? 

«Ilf (^let), aflJjbenbe »ariant til Stlat 3)eri». : beflitte. — fltffe (gitot 
fntettenbe it^h) ^ jo. klicka, nff. lletta Uatt (i 9{ff. t^rmelt congruent nteb 
tltttt : )oære not), ^oØ. Uikken, e. click. Ont ®et><er : frembringe faaban $i^h 
alene^ nben øiorige Øirtninger; beraf : ftaa JHif. 

Saimp OorbtUm^), »fli^bøform tit mump. 

flimiire. af t tlim^ern, „hU% n^b., onomatopoietifd^e iReuf(^d)>fung". 

fline. £ig(. nfP. tUina, famt tieina, tieima; men gbt. tienen (germ. t); 
nff« Stli (2)vnb); t. tlei (Ser). (Serm. 9{ob klat- kli-. gørgerm. glai- gli-; 
yXoiog tiabrigt @tof, yXia £im. (£f. $((eg. 

flittøe; flnbeø ,,^ftrtt'', ogf aa ^ftoagt", i ^x>,, 91%, X„ <S.; Jtlanø; fliogre; 
Slbj. fltnøer (fj.). $rimairt ø|)flaaet ^aant^ (t>eb „Onomatopoii") i ®erm. 
(kling- klang- klang-), efterat ben førgerm. 9}Dbform klang-, fom i ^JiayyVy 
nB-nXayy-a, clangor, regelmasftgt loar blet>en til germ. hlank-, Ie)onet i i%L 
blakka ffrige. — en JCUnge fra £. (forbum i %. ogfaa klinte); ,,9lb(eituttg 
toon tUngen tøa^rfd^einlid^''. (£f. nfl. tiinga i ©et. flaa @mut. — flinfe (It^be), 
enten meb<Suffl^ A^, eØer blot ))tionetift ©ariant; finbe« i @t)., ^oK, (S.; ^It. 
tiinteleren; AUnfev (^aarbt brænbt SERurfien) fraiRt.; anbre @^ecialantoenbe(fer : 
\pitLt £ltiif; ti in te meb @(ad, tUnte @øm; fammentram^e : tlinte ($ks^ 
©tentøi (»to clinch, clench, rivet; M. E. clenchen, clenken : to strike smartly, 
to make to clink«), 2)ørflinfe; ,,t(inte(r)B)^gget'' gartøi (l^oll. kiinkaart, e* 
clincher-buUt). — SD^uUg ere aEe Orbene bo« o« Saan. G^r ber belt O^rinbelfe^ 
tan ©onbring bog nu ne^^e gjennemføre«. 

jtlint; adftmileret : XLii (tt; nu tun om €$anbbatter); ftt., )}It. ^(int; n% 
^lett, ^atta (©iergtnolb, $i^nt) ; ^ft^b : nft. ^lant (tli^^etant) ; b. ^lunt (tlob«). 
gørgerm. gland-; cf. lat. gland-is, 9tom. glans, iJugle, Olben;? — @om 2)erii)* 
feer ub $Iantenat)n JUinte?, i 2)ia(. ^litt(e); gf)). jllinta (e. cockie ft^ne« at 
bett^be tnolbet, balget; fe ifto« @teat). 

fli)i|ie; ogfaa fto., nff.; e. clip inbbefatter tillige a. f. clyppan, meb Omlt^b 
af SCf[J)b o; cf. gt. $t\vi)p)pt (2:ang, forceps; burbe ^t bfl^e ^f)- ^ffi?b & maaffe 
i tla^^e. •— aWeb entelt ^ ^ar SRff. i en anben Slf[vb«ratte flii^a tlei^ (tlemme). — 
(5JIi^:j)er, gartøi; (aant; maa toel ^ørc ^er^^en?).— JHiplw, laantfraiRt. (g^t. 
jlliffe, nu fortrængt af ben nt. gorm); ffulbe (øre til famme 9lob kl— pp- : 
afreioen ©lot (cf. lat rupes : rnmpo). iRogle antage bet for abnorm (eUer meb 
aefimileret -n- ubtoibet?) @ibeform tit ^It ^(ef, e, cllff, gb. «a», i8l. klif; 
9[fit^b: nff. ^(eit; i^tiXU ^t\ egtl. bett^bebe @teb at tiattre p^Vi, ba 9toben er 
fom i nff. tliiioa tieit (tlattre), g^t tiiiben t(eif) (t((ebe), maaffe primair 9lob 
fom i tline. — ^liJpfift, fra ^It; maa »el attfaa bet^be: tørret pci<i ^Uppen 
(ne|)pe : omtappet?). 121 

flirte, fra Z.; „crfl n^^b.; onoinato|3oicttfd^c iRcufd^fi^funø". 

ftliflrr, flifrre; maafte fra ^It.: tinfttxtn (^it nu fteificni); nf!. Hitflra 
(^rc«fc @aft ub, flabe); *jlr»* er @nfftj; Slobform kli. fe tivxt. 

Stlo; almengerm.; t. ^laut, ælbfi ^laatøa og $ticoa, a, f. cl9(wu) (nu e. 
claw); gemt. klau-, mtb ben i(!e t^^^^ige Senbenø tUOtoergang fra germ.sti(o» 
9[f[)»biu : %\ft. Stlxutot, e.clew, ^ug(e, Garnnøgle, meb g^t ^Uutoel (nu £n&ueO : 
^fl)^b & : ælbfie ^t. ^lutox (tniBtang). gørgerm. glau- glu-; tnb. glsu-s $ugle 
(= ^(tutoe, bortfeet fra 2)eclinationen) ; yXov-ro-g; lat glu-cre; item yXav^? 
Ugle (|>leter at henføre« til yXavxog ffinnenbe;?). (5f. ^ro, So. 

Alobc (ubtoibet; batit)ifY?) for Stiob (©tooerbdllob) ; gb., ft>., nft. (meb i9l.> 
^(oot, Saan (altfaa meb im^orterebe ^aaben) af nt. i^Ioot = \)t, itlo% (oo). 
@erm. klau-t-; førgerm. glau-d-; maa ^øre ti( foreg. (£)m oo fom ®et>i9 paa 
Caan : @ram. § 192). 

Alobrias o: klubber «3ol^an; bannet efter nt iD'^aabe, eøer ligefrem laant 
(mangler ^o« i^itBBen og i 9rem. S.). 

Stloh$, meb ft). klods, lOaan af l^t. SIo^, cf. e. clot; germ. klot-, 9[f[t^b til 
klaut-, fto. ^lobe. — (,,«robfer'' af pit filotfen, ©jcngitoelfe af ©alofd^er, fr. 
galoches). 

floM 0^ til (flobdrebet Ae.), gjennem e. close, fr. clos, af Ut. clausus (af 
claudcre lu!!e). 

flog, meb ft>., nf!. (ogfaa gnf!.) floof. Saan af nt. Koot (^off. nu kloek : 
uu), ber maa txere albgammeU Saan af bt. !Iug, ba i ®fft g i Ublt^b b^rte« 
fom f (fluoc, ^I. =»ge; beti^bebe : fin, og, otjerført, : ta^^er, fnu). ®erm. klog-, 
gørgerm. gisgh- f^ib« : yXa^-tg @^ib«. (©etJjbning«otoergang fra f^)ib8 el. 
ffar^ til gierlig: cf. ¥^ntf Q^n). 

^offe, i ®erm. og 9tomanif! fra (Seltif! : »Irish, Gaelic clog, Welsh cloch«. 
(3 ^t. meb ®*). 

;,tlo^fegter'' : t ^(o^ffed^ter; flopfen, Ilo^^en, Variant til !la^^e. 

XiøfUt : lat. claustrum (claudere luffe). 

Stløn, formelt = nff. Stlco (ber bog er 9ltutx,) : Sløft, @frceto; b« i 3). 
i93eti9bning fom bet forcelbebe StWo (fe SO^olb.) =■ ft>. kiof, nft. Stlawe, ®tvm. 
klub- og klaub-, fe fløtoe. — JKime (klemme, 2:ang), gjenfinbe« i @b., 9'lft.^ 
X* (bt. ^lobe, nu «en); germ. klob-. 

Stluh, gb. «lunt, fom i @to., Sftft., «.©. (e. nu clout) : .Celtic : Welcb 
clwt, Gom. clut, Ir. and Gael. clud : patch, clout«. — ^tibføbt germ. er beri^ 
mob :^lt. ^luut(e), boH* nu kluit, 3orbflum^, 3«flum^, ^Iflt^b a af ben unber 
^lobe, tlob« anførte 9}ob. 

flnbre, $lub(b)eri; i å^ergend @tift bruged et flutra (giøre fmaat 9[rbeibe). 
(Sr toelSaan af :^lt. fluteren : „fleinc Stifd^lers^ u. 3tmmermann«arbeit maci^en"; 
»el egtl. ffjiære Slobfer? fe f lobd. $od od t>el attraperet af ^lub. 

flnfl flnffe; ligl. i 9labof:|>rog; onomato^oietifft. 122 

it(stiii|i, fom i anbre gemt. @^rog (ogfaa \}t p, iffe ^f)* Sfli^b : Sttimp 
<f. b.)f nfl. ^lamp {o: j^Ium))), tlampa (ogfaa i 2). if$xt9 ^^flam^e" : gaa 
nabffenbe). Sf. unber ^lancpc. ~ ^ertto. : flitm(9)fe. 

fttttnt, Jtlttnte, Httittel; )>Iti((unte(ft(ob9); nff. ^lund (^(ob9), td(. klunni; 
2). flnnbft (funbe ogfaa flaa for ((um^fe?). (£f. unber $tixnt. 

JH9b$ : ^ofl. kluis = (t. ^(auf e (1. ^tnht, ber tan lulf eø ; 2. SD^unf ecelle), 
^^t Æluufe, af (at -clusa, ^artici^ gem. ti( -cludere iuttt, 

Mlnnt iZøto), t)el fra 9lt : (od. klaun (uu); SRoIbed^ citerer et ^U. ^Ittn. 

StUin^t; gb. *^(vn9te ifølge nft. ^(vngja, og *^Ittnge ifølge nff. ^(unge 
<fi». nu klanga). ælbfle t. ^(unga {StnUnti), ber i 2). nu t)el ligt ^ilbe (»at>e V 
<cf. ®)9nge). iRff. ^(unge bet)^ber aborre; nfl. ^(ung : Q^bberIo)>, ^(afe. 2). at 
niliige; cf. e. cling (ber er ,,flærft'0* — 2)erit. fertil er t>e($(antena)}nÆ[9ii(|er; 
uf!, ^(unger (^i^bentræ; gnfl. ^(unger). (Sf. $^bem 

fli^iife?; {an meb nf!. lUtt'oa (rt^fie«; bog fbrbum ogfaa Kt^nfe) tænfed fom 
^erm. klinqaan. $rimatr 9{ob toel itfe (et at beflemme; cf. ^(t. {(ønen (f(age), 
l()^ne i fleøtsiff 2)ia(.,? 3 ^ft. og @)). ^at>e« Onomato^ Kunla (KuHe). 

(f(J?)oe t(øto : fiattre; ^rot)tncie(t ; o^r. toe( *!lioe fleto.) 

jt(i|iier? ntaa Motxt nt. 

flo^e, Saan af l^t. fieben; 9lobform klib- af )>lt fliiSen, anført unber ^(i^:|)e. 

Sthxht, flaht; æ Om(t^b af et å, ber i 2)., ®^v il'^ff* ^er er opfiaatt af 
germ. ai : klalth-(i-an) ; a. f. clath, nt. «lecb, ^t. «(etb. -th- tel @ufflj; 9lob 
ifaafalb klai (cf. fline). — SUoththon, forbum ^boneb, @ubfl. af bo i Set. berebe. 

Mørg (flaggen e(. s^et; 2tx); ifø(ge t. $(ei er gg ^^onetif! Ubt)æ^t (fom i : 
S(Bg : (gi), fftob klai, fe flinc, «(ifter. — flfltg (leret, fei); nfl. f(æf ,,maaf!e 
o^Jtaget fra 3).", nemlig efter at i 3). SJocal »ar forlanget foran gg (@ram. 
6 72), og meb t)ort gg giengit)et t)eb I ((S^ram. § 67). — fertil ^ører oel Alorg 
(*ggen; ©efleflue) = nf!. «legg. 

ftør; inbføbt ^ibeform til bet før alm. flaa, meb ^laabe; nfl. flaa, flæja, 
tlaabe; ælbfle ^t. flaurøian, ^It. flaukoen. fRob klau- (fom i ^lo) f^altet til 
kla- og klau-. meb Omlt^b kløy-; nb. reglm. flaa og flø. [9{f!. $art f legen : 
Slnalogibannelfe, fom af en 9tob klag-]. 2)erit). : SUøt, maaffe n)^ere. 

StU%t, flørgHg (f!ret)ed før rettere mtt> )^; cf. (Sram. § 60), meb ft). klyftig, 
Saan af ^It. fluftid^, flud^tid^ (il; åft : ®ram. § 192), af $luft, ^lud^t (^løk)^ 
tting). $00 09 attraperet af flog. 

fUoe, 2)erit>atum til gb. *fl9i^k>e (af fliut)e) fløøt) flutoe fluten = ufL 
fliuba flaut), meb 2)erit). fløi^oa fløvt>be. 3følge ^t. flieben, f lauben er germ* 
gorm kl— b- : iu au tt; førgerm. glaubh- glubh-; cf. fkv^eiv bule, gratoere; 
lat. glubere ffræHe. — 3)erito. :«(ot), «(øft, f(øftet; norfi : ^(^o, «(J?ofabeI 
giengi))e9 ^(øt), $(ø))fabel; t. 2)erit. : $løgt, fløgtig. 

Møoer, forben ^le^er, Saan af nt. ^let)er, ^la^er = e. clover; ifølge ^t 
^lee, g^t. éenitit) ^leetoed, fom af germ. klaiw-, maa ^t>er bare et nu ufienbeligt 123 

<£om^ofition«lcb (iffc ^cr, ha ti i ^t og (g. i!fe flaaer for tt>). — ,,^tør" (I 
^ortf^il), (Sontractton. 

fiiftøef gb. *fna!c ifølge fio., nf!. fnafa, ^It. Inafen; er toel, nicb ifit fnaden, 
c. knack, o^flaact i ®erm. of onomato^)* Snterj. fnat! (cnac ligL i (Seltij!), 

^nog(e), gb. *^nagge ifulge ftt. knagg, nff. og :|>U. ^nagge, e. knag (for* 
bum knagge). ^or Ubtale, meb f^trerenbe g, f om af forbum« t, er altf aa gor* 
)oanf!ntng. ^nføred meb famme gorlt^b i <£elttf! (•Irish, Gael. cnag, a peg«), er 
altfaa {ha bet ttfe Ian t)ære onomato)>otettfIt) kant fra en af (piberne, og ^xft 
fra (Scltifl. 

Ænalb, fnolbe, 2aan af l^t. tnaff, Inatten, „erfl nl^b./ ju ml^b. (er)Inetteu 
:sfuaff (erfc^atten)". 

Stnap (pp); fto., ufl. ^napp (guf!, ogfaa §na^)^*r, nu ^iJa^^)); a. f. cnæp 
(hill-top); men e. knap @mæl (nt. Ina^^pen : bibe fptfe, ^tooraf l^off; knapzak 
iDiab:|>of e) ; cf. ^no^ (^of>)r ^* l^^op ^nube &c. : »all of Geltic origin : Gael. 
cnap : strike; cnap : bUtton, hillock; Welsh., Irish cnap«. £. Singiotfler regne 
Orbene for germanifle ((>tooraf Mbt følge ?aan tit (Keltiff), — ^t. £nauf, nt, 
^noo^ maa ialtfalb fYiHed fra ^na^, og maafle fra ^no|>. — fnap {pp); \'o», 
nff., nt Ina^^ (laant til^t.); <^ibeform nap, ntppt (x9L hnepp-r); fntnppt <fec., 
t)e( mth Stnippt (i Sft^, ogfaa tne|>|>e, 9ltppt : Omli^b), famt nappt, nfP. ogfaa 
ne^:|>a {\9L hneppa); fiemme formelt meb ^na:|>, og maa »el et^mologifft l^øre 
bertiL 

f navre, fitavfr; ^f(vb : t Inirren, b* fntvfr; fnuttt, nfl, Inurla. Onoma«: 
to:|)otetica. — Sn „Stnatf'\ ejrtra^eret (Inarlenbe ^erfon). — fttamor(be)ii, fe 
tjorbe. 

faafe, fnafPe, Onomato:|>., fom foreg. 

Xnuft, toel af |)lt. ^nafl («rem. 2B.). (£f. ^n\f% 

tafler fra $oI][. : »uitkanaster, en dit uit spån. canadtro : lat. canistrum : 
xavadTpoy, korf«. 

Stntbtl, fnthU (d); fra X. : l^t. knebel, IneBetn (|3U.to). — Om^nebeMavt 
(id) ^ører til, ombi8putere8 (iRogte tcenie, ne^^>e meb ^tttt, paa a. f. cenep, 
i«L kanp-r, ODerfljæg). 

ftitebel, Stnttftl i ^(otle er Saan af |>rt. ^ntptt, ^t>itlet ^rem. S6. anfeer 
for forbreiet af mtpptl, ber ^ører til tiapptn (StfCi^b i ^ Hoffen, ^(iJ^fel, 
plt Ilo^^en), 

fnthvt, Stnthhtt, Onomato:|)oieticon. 

(Inebe : ætte; nu toet forætbet; Ttoih,: „forelommer ille i @Iriftf^roget"; 
8aan af nt. Ineben?; l^t. Ineten; nfl. Inoba.) 

Stnt%t, Saan (meb ænbret ^tutoenbetfe) af t. ^ned^t = e. knight. 3IIe 
o|)ti?jl toibere. 

Stneipt, fra X,; „erjl nl^b. ; Urf^rung bunlet". 

fnelfe ? om forbreiet af forbum« Inije i famme ©et. ? bette ba toet for 124 

♦fneeje (®ram. § GO), 3teratit) tit fncge gb. *fncflc = nff. fncifja (bøie 
Bagub)?. ($00. knijzen betl^ber : )oære gnatoen). [9. @. C. (a^, efter a)^ot^, 
et : Uneife : i^orger]. 

fneffe (a); nff. !nef{a tnatt og fnettja fnetlte; ft>. knåcka; t. (niden; «el 
i (Serrn. o^flaaet af Snterjection ; cf. fnage. 

fnibt, gb. *tiitt^e (nee^ (ni^e (nt^en; nff. fntt^a tntxp; % knipa; iit» 
(nitten (boll. nu ij)» (t. nu fnetfen (Inet^en). Sreffeø tf fe i be ælbfle germ. 
@^rog; bannet font af gemt. knfp- kuaip- knip-. — JSneb font af dlobfomt 
knaip. fnibff fnarefl af 9lobfonn kmp. „fnippt'* meb løinene, toel af plU 
tni^^en, ^ører 'ctt ^tb. 

Stnippt?; ftnbe« nteb i alt i ®b.; fto. knippe; nft. .tnt^^e og $ne^|>e, 
bette font nteb Ontl^b i gor^olb ttl Stnap ? f. b. (SUtx9 bat)be funnet tsnfeø 
paa tnxbt, Inxppt, f. b. 

Stn\$ptl fan nep^e ffiHe« fra ^It. ^nu^^el {li; bette ba af o9 forøanffet 
til i), (igl. laant tt( $t. b^or bet fortrængte tnii^fel : „^u ^no))f". fnipU : 
fnflp^)eln. 

ilnipe, hitpfe fra X, : tnxppUn; ^It ^ni^))e(n), tni^fen (©dunenen mit 
bent Singer), ber tnaa ^øre ti( fni^^en (nteb jøinene), fe unber fnibe. 

fnirfe fe fnarfe. 

fiiittre, 2aan af l^t. fntttern, 9f()^b til fnattern (t befft^ttet af r mob at 
b(it>e tt( g); p\t fneteren. Onomato^. 

Stnin; lig(. ft>., nf!. (id(. nu hnif-r); (e. nn knife). nt (^oU. nu knijf;, ^t« 
2)iat. nu ^netf (i X. meb IBariant £nii^, ^nei^, )oeI teb 9[ttraction til fnii^en; 
cf* g^t. &^mppt : ^nito). Sfltppt opx, germ. [knif-, ifaafalb førgerm. gnaip-], 
\tl'o om fr. canir er laant fra ®erm. 

Stniy, Inift fra Z.; af fniden; cf. beflegtet tni^e unber fneife. 

Stno; nff. ^nue; i @)o., meb ^bonetiff Ubtoa^t, knoge (cf. trogen); ogfaa 
i ttlbre 3). treffe« ^nog. ®erm. toel knau-, SCfli^b til kniu (^n<e); cf. iBocalen 
i bo, tro. 

Stnoh (oo); maritimt), meb ft)., nff. ^noo)), 8aan af nt. ^noo^ (^nube) ^ 
fft ^nauf; germ. knaup-. 

^ogie, ^offel, Saan af )}U. .^nofel (Snuffel : „mebrentbeils toon b^tauøs; 
fiebenben ^noci^en, ©elenfen, ^u«n>ii(^f en'O ; ^oU. kneukel (d), bt. ^ndd^el, 
e. knuckle; nff. ^(. ^noflar („knorter, ^nuber fom ^aa froSfen Sorb'O; b. 
knogler mulig inbføbt gorm (meb g af f, ®ram. § 183)? Uben ^U : ^It. 
^nofe, ^t. nn ^nod^en, nft. gem. ^nofa, f6h. fnofa (fnuge). Ugerm.? ^Herd 
germ. knok-; b^i^ '^' if^s N^^v til 9loben, ba er benne knu-, 9[f[)^b til knin- 
knan- (fe ^næ, ^no). 2)et b^i^fta bit>ergerenbe nf(e tnoof (knogle,: fom af 
germ. o) er maafte bet (aante ^noo^ attraperet af ^nofa, 

ihiolb; gb. *^noII fom i 9^ff.; gbt. ^nolle (nu >^en), l^ott. knol(]e). ^U* 
tnbe^olber toel en 9(9ftmilation. 3ffe opttfft toibere. (Ef. unber ^na(b. 125 

Stnop (forl^en ogfaa $no^:|>e); nff« ^mz)>^, ft>. knopp, ^t. .^no^f (tnfi)>fen), 
plt ånvippt, ^no^^e. ^unbc mutig tage« fom"S(ffi?b tU Stnap (f. b.). 2:. 
^ing))tfier regne bet, tneb ^nauf (fe ^nob) til ^fi^b au u, og en ^dflmtlatton, 
f. @f. af pn ? 

jtnort; Ugl. ft). 5DiaL; nfl. ^nurt; lift. ^norg. <Sim^(e^ : t. ^norre. 
SJ^aaffe r af 8; cf. Stn\^% t $tnix9, ^naujl; nf!. fni^fja fnnjle (fløbe, fnufe) <fec. 
iSReb @ufft^ ^p^ : nfl. ^nnr^, ^t ^noxptl, forbum ogfaa ^no«:|>e( (angt)oed af 
^tuge); item ^no8))e. 3 ælbre 2). flnbe« ^nart. Sr altfaa fra en 9[f{l^b«rætfe 
gaaet otoer i en anben. 

itnxib (bb), !nubbet, ^ttbé, Innbfe. @t)., nfI.^nubB; |)It. ^nnbbe; e. knob. 
6b 'otl t)eb 9«ftmi!ation. 

jlottbe (batii)if!? ®ram. § 177. b.); gb. *«nuut fom i Sftfl., @to. Stob 
kno, @nffli:-t-. — tnt^tU, gb. »fnl^Vte (®ram. § 92), nff.lntj^ta, germ. knat-i-an 
(fto. nu ,,flær!t" : 3^f. knot, ^art. knutcn). — 3 S'h. og S. (Stamrøeubtotbelfe 
(knot-t-) : plt ^nutte, Inutten (ft; !an ^at>e ))aa))ir(et ^.); a. f. cnyttan (nu 
€. knit), e. knot. — Slubre ©nfflyer i ^t. ^note (nu *ten), germ. kntt-d-, og 
^niJbel, germ. @uf. -thla-. — 2)erit>. : ftutbrtt. 

f»tt(|tf gb. ♦Ittuufe = nf!. fnuu!a» @im|)Ie|r fnue (forælbet) = nf!. !ttuua. 
9{ob knu. 

!nurre fe unbe^ !narre. 

fnufe = nf!., gft>. {nnfa, :|>(t. fnnfen, ^oll. kneuzen; germ. knus. ^erii». : 
e(bfie l^t. (og germ.) !nnd«i«an, a. f. cnyssan; nf!. In)^dja. (Sf. unber ^nort. 
3lob knu. 

fim (nu !un om Sv^); d^f^* !ni^t^ia bet^bebe banie, ^redfe. 9tob knu. -> 
5Det nu bel forælbebe In^ge !nøg (om Ut)eir) Ifører \>el l^ertil; i iRff. anføre« 
tf!e noget *fniu!a. 

^9fl; gb. »el ^nt^fte fom i 9{f!. @im^te^ : nf!. ^nufi; men plt tnnufl« 
9tob knu. ®e !nufe, ^nort 

fnt^tte, fe ^nube. 

Anot; almengerm.; germ. (og got.) kn-iu-; førgerm. meb g : yow, lat. genu. 
åJeb Sontraction af førgerm. 9lob gan- og @uf. -u- er altfaa o:^flaaet germ. 
3lob knu- (fe flere Orb otoenfor) knau- (fe ^no) kniu-. 

StnB$; (tg(. \t>., nf!. (mægtig $erfon; krabat); nf!. Inøøfa (gerere fig mbn« 
bigt), !nøø« (ot>ermobig) ; Om\i^t> af germ. o. Sflv^ ti( å : nff. ^na«, ft). ^taL 
^nafe (bvgtig el. mægtig SKanb); ^8* @ufflj; meb *t* : nf!. fnøøt, !naten 
(ftoragtig), !nøøten (flj), !nøøta (fiabfe), ^nøøta (fijr ?Jige). 9lob germ. knå- 
kno-; førgerm. gna-; cf. enten yvf^-aiog, lat. co-gna-tus, <kc., a. f. cnosl @Iegt, 
gl^t. Snoot (got knod-, @Iegt), etter yvo-ng (befjenbt), i-gno-tus, &c. ^uø« 
!unbe ba o^r. bet^be enten : af flor @Iegt, etter : beljenbt. 

Sto; almengerm; Stu i iRf!., SI. @.; etter« o (t. ^u^ fører tilbage til gorm 126 

ko)- gørgerm. meb g-, ©artatit b- : tnb. gau-s, /ffov-g, lat. bo-s bov-is. Ono«? 
tnato^otetif! O^rinbelfe tt^belig. 

Stobht (@(cHi«nb), fra Sflft. ? 3 2:, er tobbc en SWaage, «obe (af xo/9iog, 
gobius) en gtf!. 

kobbel, foMe, gjennem Z, af lat copula. 

bobbet, fib. <^o^er; i Oerm. fra lat cuprum (aes Cyprium). forfobre. 

[^obalt (aWineral), t; formobe« at bære t. ^obolb, ^aufigeifl, brugt af 
©jcrgmcetib til iRaton :|)aa et formentlig flabeligt @tof.] 

*obe (Slnfclf.), tneb fio. kota, maaffe ?aan af ^It. ^ote. (Btxm, kfit-. 

[Æoffarbi : ^oll. koopvardij.] 

^offett (*t uegte), gjeniiem i. af fr. coffre, af cophinus; r fom i ordre af 
ordin-em. 

Æofte?; fb. kofta, nfl. ^ufta; « firiber mob SWoIbeci^« ©enbisning til ^aabe. 
sWtnber bel« om aRiJnd^«*^utte (fr. cotte); bel« om i«l. kufl, af a. f. cufle (ber, 
meb ^3lt. ^ogel, ^lenføre« til (at. cucullus); bel« om i«L kofri^ætte; fr.couvrir; 
fr. coiffe (fent lat. cofea), m. '3R. ©uffijet fan tjære tilføiet i 2). 

(^og i iKarffen d: :|)It. «ood^ *ge«.) 

^og (gartøi) af |)It. ^ogge ; „mit it. cocca ... an« concha SWufd^elfcJ^ale". 
. foge, gb. *!ofc, gjennem Z* af lat. coquere. Stof (lat. coqnus); ^jølfen (f. b.). 

logget, af nt. ^ofer = l^t. .^Sd^er, forbnm ^od^er; gfr. culvre, ^tooraf c. 
quiTer, antage« for laant fra ®erm. ^erfomfl uo:^I^fl. 

£ogle (paa ®ran)?; nj!. ^ongul (i«r. 6; ^lafe), langel, ^ongla, ^oful, 
«ofla; fb. 2)ial. langel, taanga. [(£f. yoyyvXog 5»oe]. 9iie^ anfører : irf! 
ceangail ^(afe, af ceang binbe, ceangalt $af!e (altfaa ?aan fra en af Piberne), 
3 fb. 2)ial. angitoe« et^ang (neb^cengenbe ®ren); item, fom i 9'lf!., fangia (af** 
fir^ge ©labe &c.). 

fogle. i^igl. ! i plt ^ofeler (©jøgler), i«I. kukl (kogleri). 2lf (at. caucu- 
larius, coclearius (©jiøgler), af cauculus (©ager : yiavxiov); ^^toorimob gjøglc 
(f. b.) ubgaacr fra lat. joculari. 3 ganfeln f^ne« begge Orbene combincrebe. 
gorføgene paa at regne Orbene for germaniffe fijne« umotitoerebe, 

^oie, meb fb. koj famt koja, ?aan af nt. tooie, ber (ligefom nf!., gfb. 
^obe,?, famt l^ott. kevie, ^t. ^afig) henføre« til lat cavea. 

^of (^ane); Ugl. c, fr.; Onomatoi^oieticon (ber l^o« o« fan bære Saan). 
^^Iltttg (for ^^fling), nfl. ^jnfling. $U. ^uufcn (ilil); &c. — SDet anbet tof 
fe foge. 

^olbe, ^aan af l^t. ^o(be(n), fe unber åiøUt, 

Stolht^tU (ø), meb fb. kullbytta, ©iengibelfe af fr. culbute (af cul), bette 
attraperet af forbum« ^utt (©obeb; fe fulbfafte). (iWf!. ^ofi^'Svtta betijbcr 
33øtte uben $anfe). 

folb, gb. fa(b; almengerm*; ^b ©uffly, fom i btt afli^benbe^ulbe; Slobform 
kål-, førgerm. gal-; lat. gelu, gelidus. 5(flbb germ. kol-, fe fjøle. 127 

fomme, gb, fume (o) tam *taamt fumcn (o); almcngcrrø.; nff. tema, gtiff. 
qucma; got. qiman. ®crm. qu— m : I (é) å a o (6). gørgerm. guam- : ^a«vo 
(af guanio), lat [g]venio; iitb. gam-. — S)crtto, : Beftocm ({. b.), Æoittme (9lob^ 
form quam-); ^Stomft røcb nt (gnbctfc. 

jlone, gb. .^utic (o) af langt ætbrc *Otoina (*c*) (got qino); mcb ®cmt^ 
$L Ouinna (got. qinono), ]&t)tl!ct faibt fatnmcti mcb Obinbe (f. b.). ®crm^ 
quén- (T); førgcrm. guån- : inb. gani-; ywiy, Bøottff /5ara (af guaira). — Slfll^b 
genn. quan- : i^L kvan, got. qen-s, e. queen; førgcrm, guan- : inb. dwi-g^Sni- 
mcb 2 ^oncr. 

(^ong, af ^utoung : ©øfncgl; norff.) • 

Stonqt, ubtotbct aftong, bcttc contral^crct af gb. ^ontng, ^unung ($unug) f 
almcngcrm. (c. king : i of y, Omli^b). 8ifobform gcrm. kon-, fammc fom i 
«iøn. ^onung : iWanb af ^ritoitigcrct @tcgt. (Om *c : ®ram. § 62. a.). 

(Gonget angitocd i 2ticxca at funnc l^ct^bc en kirtel i hjernen; norft 
gorm ttllaarltgt an)>enbt ? @c ^oglc.) 

Stop ipp); &aal, i Z, gaact ot)er til SBtt $ot)cb (l^t. ^o^f); gem. t. 
Stnppt, ^oppt (nt. pp) : ©jcrgto^, ^ntte, men a. f. cuppe @faal. SJcl af lat. 
cup(p)a @fåa( (fr. coupe). 3 (Jcltiff citere« cob, cop, copa mcb ©et. Zop^ 
Ssfe. gorføgene :>>aa at regne Orbene for egte germ. fJ^nc« mi«lJ>lfebe. — 
'^atte ^o^^er' : <S(!^ri5^ffo))f, plt ^cp, Icpptn, — @bb(tfop maa l^iøre ^crl^en 
(c. cob, citere« Ugefaa i (Scltift). — ^opptt paa ©uben, Omfortolkning af 
$o(fer (f. b.); ^oppox i benne 33et. flnbc« i ®fi). 

^otf, gjennem %* af f^anff corcho, af lat. cortex. 

Stotn; atmengcrm.; germ. kdrn-; førgerm. mcb g- : lat. granum. @e 
ejerne. 

Stot$, i ®erm., i flere gormer, af lat crux. 

Stott (aa) gjennem X. af lat. charta, o))r. græff. 

fort, i ®erm. tibUgt 2aan af lat curtus. 

Sto^ (In!!et o; geicfoft); gb. •Ouofl fom i Z., @io., tilbcl« enbnn iWf!. 
gorm Stiiaft ^o« o« forni^ct )3eb £aan fra X. (3{(e Beflegtet mcb ^t>ifl). 

jtofl (aalbcnt o; o^jr. S3alg, 2:ing at Dcelge; nu gøbe; 3:t)J)efofter). ©nfflf 
i»t; 9lobform kos- af f^fc (Jxelgc) (i £. S5b. fofien = (at. gustare). 

foftt (aabent o), meb foftbor, ©efoftning, famt (ifølge t. Singttifter) 
foftelig {IWxåf, forbum foflelid^), gjennem t. foften af lat. consUre (fr. 
coMer). 

(^ou«, @faal, 9ling; egtl. $ofe; er ^ott. : »kous, ontleend aan m. lat. 
calcia, beenbekleeding; fr. cbausse«.) 

ftotie (@!ur); Ugl. nff., pit; ^t. «o6e(n); cf. toic? [SlKotoc er arabifl]. 

jtraoa (meft $1. : *er, «e). Sføtgc (>ott. krooB, :|)(t. ®oofe*^roo« (©rem. 
2Bb.), ^t. ©efrUfe, er germ. gorm kraua-; a af au er l^o« o« u^V*>^iøt» @«>«^ 
«pj?b feer nb frufe. (£f. ^ro?. — 2)erii). : frcefe, frøtfeti. 128 

(Urabafl; ^o« o« fra Z, : Staxhat]éft, fra cllcr gtenncm ©latoiff), — 
<^rabat : pli. „StxaHUn ober ^ratøaten 3: kroaten''; fra dOaax9^Stxx^tn.) 

SttMft; almcngerm.; er t>e( tibligt Saan af (at. carabua {naoafiog) (etter 
fra (Jeltiff?), ba eig^cben ne^pe er tilfælbig. iStter« maattt berttoere« af et 
^erm. krab-b- (cf. nf!. frabba, frt^be), i b'Jtlfet galb ^reB« funbe blitoe be* 
flegtet, 

frable (hh) (n^ Slflt^b i hihlt); maaffe ^oø od Saan fra £. 4^ <^uffljr; 
<\, nff. frabba (Ixt^ht, gramfe), nt. frabben- (frabfe). Oerm. krabb-, enten 
2)euomtuattto af krabbe, etter Ubtoibeffe.af 9tob krab fom i fratole, nff. trato(a. 

fta^fe, meb iterativt «f«> (®ram. § 102. d.) af fratte; be^ge $br. finbed i 
-@».; fratt*fen (Iradfen) i ?lt.; i ^t. fra^sen funne be i!!e ffjelne«. 3 ^ft. 
<meb ælbre 3ø(.) anføre« be ide; aUfaa iØlUtanIe om Saan fra Z, gørgerm. 
^r— ; fr. gratler antage« laant fra Oerm. (?), ifølge en« tt; men germ. tt inbe* 
^olber flere SS'tnligbeber. 

• Sttaft; almengerm. (t iWt. nu trådet); -t er ©uffljc; 9lob germ. krab-, 
førgerm. gråbh-; cf. tnb. grabh- gribe; famme {om i tra)o, Ixcttt, n%, fto. 
!raffa (gramfe), Iratole (opx. gramfe, gribe om flg). 2lflJ?b a (meb Omll^b) i 
nff. fræat) (ffærf), fræætna (fomme tit kræfter). 

Atage; gb. .^raale (a) ifølge {to., nff. ^raafa. <Sim^(e^ fee« i Z. og (S. : 
Mxå^t, ælbpe % ftraaia, craw. Onomato^oietifl. — 3ffe at fortoejle mtb bet 
foralbebe åta^t, gb. og nf!. .^rale, litte froget Zxct (9{o(to ^r.), !roget @tang, 
^rog; enbnu : *^ ragetræ er* paa ©traatag; Slfll^b til ^rog. — U^ragflen'' a: 
t. ^ragfiein : ^ratoeflenj. 

(^raliler, frafilfl : (^off. krakeel ^ito ; »vermoedelijk in Vlanderen ontstaan 
^en met rom. uitgang van kraken afgeleid«. — ©amme t. Orb, \)t Irad^en tnbe^ 
Jt^olbe« i Arafmanbel : tna(enbe.) 

^am, i 2)., @to., ^\t. 2aan af t. tram (germ. kram-) : ^ttthtdt, ©ubc, 
^anbel, SBaare. — framme, meb fto. krama, af t. 3)enominatito framen; l^ar 
tnbo^)taget ©eti^bning af be i 9^fl. betoarebc frcma (jlrælfe, gramfe), fremja, gnf!. 
Smpf. frambc (ælte, tnuge), l^toille cre af famme SRob. ©runbbett^bning af 
^ram maa toærc : Ubfipænbt, (Strammet. — gørgcrm. gram-. 

framtie = nf!., {to. fram^a; ubtoibet 9lob af foreg.? — ^aiit|ie, beti^ber 
tf le nu bo« o«, {om i iftf!., tx)9mptt SJegctation, ^rat; bat maaf!e laant ©et. 
^rog og 9Wuf!el!r^m^ning fra 2:. — Slflt^b i fr^m^c, {. b. 

Æram«fugl af t. ^rammctdtoogcl, „cigtl. SSad^bolbcrtoogel : mbb. ^rane^totte, 
^ranid^b^ta". (Sranc^SJeb). 

^ott fra ^It., b^»i^ ^«t beti^ber SCrane og tran og feer nb {om eet Orb i 
io 2Cntoenbcl{cr. 9ij!. ^ar imiblertib : ^rane (!nei{enbe gignr, ©fjerra), trana 
<tran; SIrcerør om en Zap), txana (!nei{c), franen (fnei{cnbe), {amt af SlflJ?b«* 
form kron- : frøøn, !røøncn (fneifenbe). SJlulig ligger bog guglen« 9laton til 
^runb for bem affc? <£f. yapavog Zxant, celtiff garan. 129 

^anbé; maaffc Saan af t. (incluf. p\t) ^rang o: ^xanUi (s^« @ufflj), 
Snbføbt er ialtfalb Slfft? boform en ^rtnb« = nf!. ^riti«, at frinfa (frebfe), af 
triut (runb), Irinta (Irebfe, trille), ^rtnta (runb ©fUe), xtu fi, (frinla, fiturre, 
fan flaa enten for frint*=fa eKer for fring^fa ?). @erm. krint- krant-; førgcrm. 
grand-. [(£f. Ittauij! grandis Strmfcaanb Ae.,?; lat grando ©agi,?]. 

franf; ntaaffe l^o« 08 fra £. ? ©taaer for frang*f ; @tin:|3lej hang (f^agcUg) 
finbe« iSf^f!.: b^SJK Ircenge; 2lf(t>b tir nfl. ^ring, til kringle, m. fl.; meb ^U : 
^rinfel^trog; W^b Q, famt *f^, i |)It. ^runfc (golb), frunfelen (frufe). 3 
SI. @. : cringan crang crungen (frummc fig, fcgne), famt *cringian, e. cringe 
(frumnte fig); meb -k- : e. cranc, crinkle krumning. — frcenfe (Saufati*) : 
®ram. § 102. d.), germ. krank-i-an. 

ft^ttp (PP); lifi^- nP.f f^v ^oH., t, 2)ial. {Ixapp : l^aarbt Bagt); g^t. tra^fe, 
i)oU, krap(pe) ^age; planten Sttap ((ra!|>røb), fra ^t, anaar hare haakachtige 
stckels«; nf!. txtppa ixapp (f rumme«, fri^m^e«), txtppa fre^^>te (frumme), Iru^^ 
(f ammenbøiet) , ^xupp (froget Zxot), @erm. krépp- kråpp- kropp-; i pp en 
2(«rimi(ation ; fnareft af bn (cf. nnber ^raft), ne^:^e af mp, o: ntppt = lx\)mpt 
(©lanbing meb bette er trolig i Siif!.). — (^re^f(or ^ører i!fe l^erl^en). 

■(^raS, frafe, bel blot onomato:|). SJariant til ^naS.) 

Sttat (ti), fom i fto. 2)ial.; cf. fb. kratta baartig Utte $oppt, 'Sl\t. l&ar 
«rat (@maat, 3u^*, ^ratjfob), frota (ftoinbc; rebuccre), fto. 2)iaL ^rate (Slffalb). 
S3ort tt i)el enten af et ^artici^ gb. *frat*t (®ram. § 92), etter af et Stbj. 
SiJeutr. *!rat*t ? ®crm. krat-; førgerm. gråd-. ((5f. fratte unber frabfe ?). 

^ati; ligt. nf!., fi>.; e. to crave; germ. krab-, fe ^raft, — fvotoe, gb. 
Iretoic fratobe Iratob; germ. kråb-i-an. 

Stvatft, forbum ^rage fom i 9^fl., @to., (St.; trolig laant fra St.; fee« i 
Z, o^r. at bet^be ^al8. 3ffc fiffert o^l^ft toibere. [©ammenfiitting meb 
Ppox^ogy-fipoyxog, „Sabial af ©uttural", maa forblibe ufiller]. 

fratile = nf!., fto. !rai)Ia; ®erm. krab-; fe ^raft. 

jhrebø, famt Stvtft (bør if!e f!ritoe8 meb æ), erc Saan ref^ectitoc af ^t. 
^reb«, gl^t. ^rebea, og af :j)U. ^rei)et, ^reft (o: ^rebs); germ. krib-it-; toel 
meb aftvb til germ. krab- (gribe; fe traft)? @legtf!ab meb krabbe (f. b.) er 
libet fanbfi^nligt. (gr. écrevisse er ?aan fra ©t., og i @. omfiøbt til crayflsh). 

Ihreb6, baniferet lOaan af ^t. ^rei«, forbum ^reig; gl^t. !riigen !reig ge!rijen 
(tegne (£ir!el); ^It. ^reet, ^reit. (Serm. kr— t- : i ai I. $ott. krijt, 9iing, 
^am^:|)lab«, germ. knt-. (gt førgerm. graid- grid- Ijenbe« iffe. 

Stttp, ^re^flor, meb et S5b. „Utppt"; gjennem Z., ?aan af fr. crepe, af 
lat. crispus. 

frible, fri 2lflt?b til !rable (f. b.). 

SMht; tibligere ^ribc (enbnu : fttb^b); bette fagten« bog af et gb. 
*«riite, ba i ^It. lun anføre« ^riite (^t. ^reibe, g^t. ^riibe). 3 ®erm. Saan 
af lat. creta (@ten fra (Sreta). — 2)erit). : fnbte. 

9 130 

«rlfl (»inrel; Øienfrig); gb. ♦«rif el. «riif, fom i m%, fto. SJial. ^off, 
kreck; c. creek, for bum crike, creke. »ffj^b i nff. Irctfa (gaa forftgtigt, fom 
paa fietit $ierg, altfaa egtl. Bf iet foroter). ®erm. krik- kraik- krik-, gørgerm.^ 
gralg- grTg- ne^^e til at finbe. 

SMq (@tnb), 2aan af U ^rteg, ber forben ogfaa Bet^bebe 9(nfh:engetfe^ 
egtl. $alen til fig (friegen : erl^olbe), i (Bt tillige ^ebegerSt^, fBinbe, ©d^raube, 
fom fr, cric; altfaa Saan fra en af Piberne, effer fra famme 3bie @ibe. 
^ocalfor^olbene fe ngermaniffe nb : oelbfle f^t« .ftreg (pertinacia, efter ®raff)^ 
f enere ^riec (fom af germ. iu), aQigetoel l^ott. krijg (fom af germ. i)» pit Iriigen 
tntåf gelregen. @to. 2)iaL fri(a) (tragte efter, ttijle), nf!. Iri, er bo ne^^e 
inbføbt <BimpUi^; fnarere Saan meb affløbt ^^g. 

Sttifih) (baarlig ^ejl), ogfaa «raf (!e). Signenbe (meb i er. a) finbe« i 
flere @<)rog; f. (5j. fr. criquet. ^ører til be lotoløfere gormationer. — jtrtfanb : 
lat. anas crecca. 

frille; nft. Iritla, friltk; item friila (frufe ftg; betoæge fig, faa bet fritter), 
@om foreg. 

kringle; nff. ^ringla, ^ringet; gt. jtringel; 2)eri))atum af tabt ^ring 
(letonet i omfring); cf. unbcr franf. ftrinfelfrog fe ib. 

Stto (Suglefro); nff. ^raae og ^rootoe CMaic); f)>. kråfva (Omlt^b af a) 
og i ^xal $txco('ci)t (og fortoanffet : ^rooge); gl^t. I^raa og ^rotøe (©efrbfe); 
e. craw af et a. f. *cr5wa. iRff. bar et gem. ^raa, ^ro (35raa). ®erm. krau-? 
(cf. nnber ^raa«?). gørgerm. gr— [ypavg betbber bt. H. frnfet $inbe paa 
®røb, SWeIf 4c.]. [Utoebfommenbe : ^ra»e; item t. ^ro^f]. — 2)erito. : fro 
flg (nff. fraa feg : fomme flg, et anbet Orb? el. otoerført 33et. ?). (5f. So. 

^0 (SSertS^iu«), meb fto. krog, gaan af !^It. ^rood^ ^ge«. (3 2)it^marffen 
fan ^r. bett^be inbl^egnet (Sti^ffe llanb). <&t. ^rng, boH. kroeg anfeed for Saan 
fra ^rt. @erm. krftg- (feer nb fom SlflJjb til krag- , fe ^ratoe). [Ut)ebfom** 
menbe : ^ruffe]. 

Stto%; gb. ^roof fom i @to., iRff.; e. crook. 2)a ogfaa i (Seltifl citere« 
crocan, crwca, er ber laant til en af Piberne. 2)et gamle ^rafc (*^ragetr«cr*, 
omtalt unbcr ^rage), meb ^rad^o (^rog) i ælbfle ©t,, jeer nb jom Slfl^b f^ertil. 
[Utoebfommenbe : ^It. .^rofe, ftott. kreuk, golb; germ. krftk-J. — 2)erit). : 
Uø^t, germ. krok-i-an. 

ilrone gjiennem Z. af lat. corona. 

Strop (:p^); almengerm.; flere ©ett^bninger (bl. a. ^ro, cf. ^ro^bue) (H p\). 
3ffe o^ltjft. ^toi« r er omfat, funbe bet tocerc cytral^eret af lat, corpor(is), ber 
er Uant til 2:. fom ^br^er. ©Her« funbe bet toære et germ. krupp-, toel meb 
en Slgfimilation, 3)er er laant fra eHer til (Keltiff, ha beri citere« cropa, 
sgroban »a bird*8 crop«; cf. fr. croupe, og fr. groupe? 

^rubt (forben «rub), Saan af ^3lt. «ruut :*be8 : Urt, ^r^beri, (Sonfect, 
ogfaa 53u8fenfruut (@d^ie6^ul»er) ; ^>olI. kruid, kroit; Jt. ^raut. ®erm. kra-d-; 131 

førgenn. 9lob gru-, cf. unber tvtf. — (5om:|)of. : Ufrubt 2)crito. : ^rt^beri : 
^>U. ^riiftbcric, af ^ruuber (fltt; Urtcfræmmcr; cf. ^rom. § 102. a., 104. b.); 

^ntffe og nfl. ^ru!!a ficmmc nteb c. crock (pitcher), men ft). kruka meb 
:ølt. ^ruulc, ^>ott. kruik; en trcbic gorm er \)U ^rug, gl^t. ^ruoc (font af o). 
2)e abnorme iBt^bfor^oIb tt^oe paa 2aan, og ba (Seltifl ^ar crwc, crochan, crog 
(cf. fr. cruche), er ber laant fra en af ©ibcrne, etter fra famme 3bie @ibc. 

frtmt, tf od od nn Saan af t. frumm, ff'ox^ oelbre %oxm, ogfaa i ^. <S., er 
frumK iWj!. ^rumma (ben frnmmebc $aanb), ogfaa ^rnmfa, og frum(m) om 
glngre ftitoc af ^nlbe. kr— m-b- og kr— m-p- (fom i frt?m:|)e) fnnbe maaffe 
tocerc Ubtoibelfer af famme ftm^3(cre 9lob kr— m-, førgerm. gr-m-. Smiblertib 
er Orbet kant fra etter ti( (£ettt{!, ff))ort anføred crwm, crom, croumm 
(crooked; courbé). [$enførc(fen til Snoben i ypvaogy formentligen nafaleret, 
gaaer ubenfor be ^aalibeUge ^^bo^ergange]. 

Arttmme, meb nf!. ^rnm (o), maafle éaan fra Z,; plt ^rome, ^t. ^rnme^ 
e. crumb (meb negte, blot ortl(iogra^]^if!t b) forubfcette germ. Q» l^ott. kruim 
germ. a. gørgerm. gru-m-; cf. lat. gramus (Sorbb^nge) og -gruere (falbe). 

^xu^ (nu), fom i <B'o,, ^ft,; ogfaa l^t. ^ranfc af celbre o, l^tjorimob pit 
^rood, ^ott. kroes forubfcette o. gor^olbet tt^ber paa 2aan, l^tilfet befii^rfed 
»eb Tipoédog (bog følger iffe, at bet er @r«j!, ber er kant fra). 

fru mi)) en, gammelt partiet:)) txl txt^mpt. 

fntft (uu), fiemmer meb øt)rige germ. @^rog (l^t. nu fraud); l^ott. kriiis 
er nu fortrængt af ^It. fruu«, ffretoet kroes. gørgerm. gru-s- tflc funbet. (£f. 
^raa«, ^ro. — Arofebitlle er plU : $emb!raufc (om egtl. I^rufejernet: „2)otte, 
a)utte, 9lunbeifen?"). — Sttu^tm^nit, nt., o: mentha crispa. 

tvtf, fom i @»., Sf^f!., meb nff. !rJ?(a) : friffe o^, fi)ulme, tortmie, af ^ru : 
trimmel (e. crew; »ente« ffulbc crow meb 2)t^)^tl^ong). gørgerm. gru-; fipvo, 
ftoulmer, antage« for ombannet af gr— . 

Stxtjlbht, forl^en Grubbe, fom fto., nff. ^rubba, :^lt. Grubbe; ^flbb t ^ott. 
krib(be), ^t. ^ri^^c. 35tftnoI meb 9lobubtoibeIfe; cf. g(>t. ^rebe (^urto; germ. 
krib-). 

fr^br, gb. *frt?^|)e tx^øp txnpt Ixuptn, af enb albre *friu^a fom i Sfijl. 
®erm. kriup- kraup- krup. ^It. Iruu:^en (iift), ^ott. kruipen, e. creep. gør^ 
germ. gr— b- t!!c funbet. S5el, meb nf!. !riu!a, \)t frted^en, af :|)rtmair SRob 
førgerm. gru (tortmie?; fi^tte?). 

^rt^bcri, fr^bre, fe ^rubt. 

Artjb«, af ^It. ^ruge (it); ©tbeform til «or8. — frijbfe. 

^^ffe, meb fto. krycka, nf!. .^rijffja, t. ^rttde, e. crotch, fra SRomanif! : 
it. croccia, lat. crocea ^ordfiato, af crux. [gorføg flnbe« paa at regne bet 
for germ.]. 

ftt^mpt, alt i ®b. meb ^, fom fto. krympa; o^r. meb T; $rcet. gb. *!ram^ 

9* 132 

txumpz ftnmptn ((Skrant. § 180. a); plt txxmptn tramp {^^t tneb ^f). 92f!. 
{re^^e funbe mulig tære baabe bette Orb og et til txapp (f. b.) l^ørenbe? ét 
Stxampt. ®erm. kr— m-p- tiører til be itbtoibebe SRøbber mcb gcrtn. Sip^b 
I å fl. 

fr^fle; gb. *frecjte? *fripe? tiff. freipa, gjerne ænbret til trøvfla, i nogtc 
©gne til fr^pa; fto. krysta, forbum ogfao meb i. ®erm. kraist- (og krlst-?). 
[3 got. flnbe« kriustan, meb ©et. ffjare S^ænber, til ^toilfet toort t? funbe pa9\t, 
ffjønt bet bog toifl er gortoanffning af i el. e]. — Stttifttt, @n ber træffer Pg 
(tilBoge el. fammeu). Sfl^. ^reifa (gem.). 

Stta; gb. *^rææbe ? «rebe ? iRj!. ^ax gem. ^r<eæ(b)a, og iRtr. «ræ(e) 
(i)ifl for ^rææbe), germ. krad-, famt meb %^tfb germ. i gem. ^reba : littc 
giff, fi)agt ©am, (Stoffet o. ?. = oelbfle l^t. ^reto og, mcb STfli^b germ. «, 
^rota, nu^riJte, ^It. trobe : 2^ubfe. @erm. kr— d- : é å a 6; førgerm. gradh-, 
^toortiC pa9\tx (at. gradior ffriber, mebminbrc bet« g- flaoer for gh- (cf. 
groabig). — [Witt bisfc nff. Orb \)ax iffc at gjøre fto. krak ^r^B = nff. ^ref, 
germ. é, af frefa fraf, i ætbre 2). frcegc o: fr^Be; et b. *^rceg maatte funuc 
l^atoe miflet ftt *g, og funbe ba fmelte fammen meb et *^raæbc]. 

^ræft (e), fe ^reB«. 

Stta^t (i)09 09 prunus insititia), 'oiftiiot fnareft i^aan af plt ^xtiU = l^t. 
^riec^^e, fom af friec^^en (9tobform kriuk-) (et plt freefen maa ^a'ot ejtfieret); 
fan o:|)r. ^atoe Betegnet en fr^Benbc ©ær^Iante. Siiff. ^r^feBær, toet af friufa 
(fr^Be) (Øiobform kruk-) Bruges om empetrum nlgrum, og toaricrcr meb ^rceæfe, 
^refting, famt ^raafeBær, toet alle tre af frefo fraf (fr^Be), bog at ^raafeBær, 
b. Stva^thctr, ogfaa fan tocere Omfortotfning toeb Stttraction tit ^raafa (gugten). 
(38t. kræki- et. krækjuber, efter SonSfon). 

bræmmer fe ^ram. frænge, frcenfc fe franf. frcefe(n) fe ^raa«. 
frætoe fe ^rato. 

^øbling, og forætbet Stbj. frøBet; gb. *^r^^ting, ht^ptl, fom i 9^ff.; ^tt. 
^ro:|)et (i5; taant tit ^t. : ^rll^^)ct, xatb vngre gorboBting); l^otl. kreupel (6); 
a. f. crypel (nu e. cripple). Stf krup-, 9lobform i fri^Be. (@V«on^tti • ^% 
^ri?fet, ^rbfta, af friufa, fr^Bc, Sftobform kruk-. Stem : ?t. ^r^m^ter, ^r^m^ting, 
fe SWotBed^, af frvm:|)e; fto. krympling; ist. kryppiI-1). 

^teUt, frøUe; gammel gorm : fruttet; nff. ^rutl, frutla; nt. <^rul(t), 
frutlen (il); 5>t. frotte, ©or Ubtate mutigt :|)aatoirfet af $tt.; men gb. u 
Btitoer oftere tit nb. i?, ø. Stft^b i t. bratte? ^fter^iogte II af si, og (StcgtffaB 
meb frufe. 

Ætønife ((£^^) : lat. chronica, fra ®ræff. 

^0$, Jaan of t. (®e)frbfc; fe ^raa«. 

^be, meb fto., njl. ^npa^ ^tt. ^upt, 5>otI. koip, ^t. ^ufe, e. coop, 2aan 
af lat. cupa Sønbe. 133 

Stuhff, forben ^ubffcr af t ^utfd^er. Stnbft er egtL ^ogn : t. ^ut\é}t, 
htx, mcb fr. coche, <tc., ffal ^cerc et ungarff Orb. 

fiie, Qb. *fuun)e; nj!., fto. luutoa; e. cow (fra 2).?); (t8l. kiiga; g 2^i(toæjrt?), 
gørgerm. gu-. 

^uf (gartøi) : p\t <^uff («rem. 2B.); (foff. koff; i!fc o^It^jl. 

^ttglf, forsien ^ugcr, ?aan af l&t. .^ugcl (gem,); nt ^oget (9)?a«c.); i)el af 
iat, cucuUus ^ætte, ©ægcr, m. TI,? eUer celtif!? cf. e. cudgel ; ^W. cogall, 
Gael. & Ir. cuigeal«. (Sf^j!., fto. ^uuta er uBejIegtet). 

^uffttf, ^)rimatrt jDnomato^).; 25crtto : fuffe. 

fuf(f)cltire finbe« i ^It, ^»or toi t)e( ^atoe laant bet fra, og i 9lj!.; tijf. 
^ulfelur 6eti?ber @negle^u8. 

ilttl (luffet o); almengerm. ; i X. itu fun gem.; ®erm. kel- (li); førgerm. 
gal- (går-, gwår-?). (Sfter S^oglc meb 3lfl^b tir kål-, 9?oben i folb,? 

«tilb (Unger), gb. Wla^c. ^ol(0 fuKQ; fto. koll; bet ftbfie 1 er asfimiteret 
d, th el. n; i iWff. ^ebber bet ^ul^'b : ?ag af S@g i ?Rebe, «ulb Unger, 2)ert^ 
toatum af nff. ^uula (o: tule) i «et. 9«ebe meb S@g. 

fttlbfafle, omfulb, l^o^ebfulb«, futbet e(. fuHet, af forbnm« ^ul(0 (o): 
©øi, Xop, 3«fc; ft). kuli og kulle; nj!. ^ofl; a. f. col(l) : ^ittm, $øt. tunbe 
for gormen« @f^Ib toærc ?aan af lat. collis, ^>toab efter Orbet« geogra^3]^tf!c 
UbBrebelfe er ^øifl ufanbf^nltgt. @r bet inbføbt, ba er germ. 9{obform kdl- 
kftl-, 2bet 1 (aSftmileret?) @uffty; førgerm. ba gal- fom i lat galea ^jelrn. 

Ættlbe og ^ulb; Begge gormer ligt. norf!e; Slobform kul-, Stftijb tit kål- 
(fc fotb), meb ©uffijr. 

Stult (nu) = nff. (meb i8t.) og fi). ^nuta, plt, og gl^t. ^uute; l^erl^en 
^ører (meb Omtijb) gl^t. ^iute, nu ^eute; ©et. : runb Singefl, ^ut 2:inge|l 
{hl 3t. i i«ff. gugterebe). 2tft^b i t. ^iet, btjorom fe unbcr tjøt (bcr er uBe^^ 
flegtet). — (£om:|)of. : fnt(e)gratoe. 

fnU (btæfe), Æule, ÆttUng; tigt. nff. åwi (fotb «inb), futa; ijtftnof 2Cfti?b 
af kål-, 3eob i folb. 

StnUtv (gif!), ^t. af nu forfømt @ing. ^otte, ^uHe; ^ebber i nff. ^otga, 
af S5b. fotga (ftocerte meb ^ut); fto. kolja-, (o^fattebes attfaa fom : ^utf ^)ette). 

StuUtT (<>o8 ©efle), gjennem t. lotter af cholera (d: ©atbef^ge). 

Atttnnte (og ^pølfum), 2aan af :t>tt. (og i)t !S)iat.) ^umme, l^oU. koiii; 
a. f. cumb ^ornmaat; :[)]^onetif! ubtoibet : i)t ^um:[)f. S^iftnof i (Serm. ?aan 
og cenbret ©rug af et romanifft Orb : cumba, gfr. combe (^ai, ©ergfeSfet). 

Ættmmeit i ®erm. af tat. cuminum : nviuvov, 

Xmamtt, 2aan af t. dummer, gt. Jumber (@ru«, ©etæ«fetfe, ©eftooer), 
ber, fom e. (en)cumber, jlammer fra ^omaniff : fr. (en)combrer, &.c., meb r af 
1 : Ut cumulus. — 2)erii). : htt^mtt, — [9'iogte toille ]^æi)bc Orbet fom ger=s 
manifft, og t^ tit førgerm. g— m i gemere, Ae]. 

fttn o: iffun af iffe uben. 134 

funbgjøre, ^itnbffab, Ae; gb. lunn (bcfjcnbt), font i 9ifT.; gcrm. kunn-th- 
(-th- 1^00 o« aSfimKerct) ; t funb (»or nutoærenbe ©tatocmaabc mcb ftumt b 
fotbcr for JØiet fammcn ^crmeb); a. f, cuth (n elibcret), c. (un)couth. Sftobs* 
form kunn- font i funnc (f. b.). — Stunht, nteb egtc og ofte nbtalt b, er ber* 
imob 2aan af t. ber ^unbe (egtt. ^efjenbt). 

funne^ fon; afntengerm; et „^ræterito^)ræfen«" ((Srant. § 110. d. : fan 
= ^ar lært; cf. toeeb = ^ar feet). Ubtotbet gcrm. 9lob : kSn-n- kisn-n-: f^r* 
gernt. gan- (treffe« i 3nbif!) og gn— : gnosco, yvodig &c. @e fjcnbc, ftunb* 
ftab. — j^nnfl, tt?bf! 2)eritootum. 

Ættppefr giennem £. af it. cupola, fr. coupole, af (at. cupa. 

fure (ligge, ruge; næflen foræfbet), nf!., ft). fuura; ^)(t. fuuren (fure); l^t. 
nu fauern, e. cower; germ. kur-; -r- toiflnof ©ufflj:; ^rtmair SRob feer ba ub 
font i fue. — ^ure (fægter). 

Ættrf^rfle : t. ^ur (S5alg, ^aar); fe f^fe. 

ftttre (forl^en ogfaa nteb ©et. Inurre); nff. lurra; fto. kuttra. Onontato^. 

^Vixtt {ip<L^ 2:raab); fi>. 2)tal. ^orra (lulfet o font i 2).), noget ©ammens 
ruttet; !orro : fno ftg f ammen, f(aa ^nuber; o af toe? cf. nf!. ettere? (fant«* 
mentoreben S5ij! Ae). 

Stwt^, gjennem nt. ^orf «toe«, ^t. ^orB, af kt. corbls. (3 @to. nu korg). 

fttffe; ^nbeø i ælbfle ©to. : fuffa; item ^uf! (SCftang &c.) i ®ft).; ^ører 
meb ft)., nfl. ^ufe (©u«fcmanb), fufa og fura (buffe flg neb), til fue (f. b.). 
[Utoebfommenbe : t. fufd^!, fr. couche!, ]f>toormeb ^unbe true«]. 

StaiXt (9Kun!e*), ?aan gjennem 2^. fra SJomanif! (fr. cotte), ^toor bet efter 
9{ogIe bog atter flammer fra ®erm., \><i ber i ælbfle %, flnbe9 et ^ot, ^t. ^oggo, 
meb lignenbe ©ett^bning. 

Staiitt (gartøi), e., »el af cut ffjiære. 

J(oabbe (^alelto.), foabfet, <&c. ^f tt^belig interjectionel O^rinbelfe, og 
toarierenbe germ. -b-, -bb-, -p-, -pp-: ^ott. kwabbe, ^(t. Oua^be (laant tit^t); 
nff. ^toaSB (2)i?nb), !toab6a (mangle SCfløb), ^xxnp (bløb SWa8f e), • ft3a^)a (^otone), 
^toato (2^ungbri?fltg^eb; germ. quåb-), fcetoa (tiIfto:p|)e, ft)æ(e); fto. qvabba, 
qvabbig, qvåfva; &c. [Slnffang til lat. capito maa toære tilfælbig]. — 3)ber«» 
Itgere Variant af famme interjectionette (Slement turbe foreligge i Ætiabber, 
fdabte, ^It. Cuaber (fd^mu^ige gliidflgfeit) ; ligefom i^ammen^æng er ifle 
utænfelig meb ^toal (fe ftoæle) (men ufanbft^ntig meb ^toab, fe ftoæbe). ?ig(. 
er ber STnflang til flgbe., og tit !t)afe. 

foof!, ^rimairt @:|)rogetement; Betegner Si?b og tilfttarenbc ©et)cegelfe. 
3)eraf ftioffe, 2)erito. ftjfffe (æ), ftiaffe (bette toet fra iRt.; flnbe« bog nu i 
iRff.); njf. ftoetfa ftoaff; e. quake (meb quaker). gra Skt : ^affaloer (8taaBer 
et. guffer meb ©altoer). — *(Staa tfoag', feer ub fom i nt?- 2). ubgaaet fra 
Ubtaten meb enfett f; er mutigen- (Sammenfmettning meb et. OmfløBning af 
forbum« i Ouato (fom i @to.) o: neb unber S^anbet. (3)fotB. citerer „flaa i 135 

Cuar", iflt?!fer, men lun cftev aWot^i. Ouarre, @maai«, turbc nu regne« fom 
forælbet), 

$tt>alf, ^toalheb («piantc)? 

^alm, ^toalnte, !t3a(me, ftøatm. ^aan fra Sflt t\i o9 ec^ ti( $t.; 
,,35orgef(i^td^tc unftd^cr". S5cl af quiilcn, nc^^e af quettcu; a. f. cwealm bett?ber 
^c|l, SDrab; ligl. Oualnt i ælbjie 9^t. 

Ætiaé, ft»afe; % qvåsa; :^It. quafen bett^ber æbe. Ttnli^ af Ugnenbe intern 
jectionel O^rinbelf e fem ^tabbe, Uat, &c.; ifaafalb funne ptt quedfen, quetten, 
%t quet^sfcn (nu ^t. quetfd^cn) toærc JBartationer. S)og er iattfalb ?5aatoir!ning 
fra 9tomanijl trolig : fr. quasser (nu casser) (^tjoraf e. quash), af lat. quassare, 
quatere. — Aoafe (gartøi) funbc ^løre f)ib? funbe cgtl. bett?be S5anbbe^>olbcren, 
l^toor SJanbet pibler inb og ub. — foorfle (c) fan ^otxt opj^aatt af ælbre *quefc 
<cf. mific 0. I. : ®ram. § 102. c). — Sænfeligt er (Slegtffab mcb Stt^aft, ber 
nu er Saan fra 2:., eftcrat et celbrc b. Ouaft bleto til ^oft (f. b.); ®&t. ^ar et 
aftJ^benbc Ouefte (ligt. Sebet, Saubbilfd^cl). $cr er imiblertib fanbfpntigt>i« 
laant fra, il!e til, @lat)if!, (t>or chwast, chwostu, kustu, &c., foruben ^abequaft, 
«cfen, tillige bet^be ©d^toanj, Unfraut, ^eblifdb. 

StMb, at {)>elbe(9); ligl. nf!. (f)}. nu qvåll); mangler i £.; ^b )>el 
^uffl;:; ^lob ba qu— 1-, førgerm. gw— I- (r); cf. inb. g-wål-, gwår- (gløbe) ? 

9»ttf, Utxtt; ^toerfe (@i?gbom); ligl. nff. ^toerf; ælbfte l^t. Ciuerfa 
(c ilfc OmlJ^b). ®erm. qu— rk-; førgerm. g(w)— rg-; lat. gurges (Stjelg; 
yapyapt^o; inb. gargara @toelg. 

Jhierti; ligl. nff. (fto. nu qvarn); g^t. Cttirn. ®erm. quérn-; førgerm. 
g(w)årn-; gjenflnbe« i @latoifl. 

StniJbt = nj!., fi). ^t)iiba, S5b. ftoiiba (jamre; fio. 3|>f. qved); a. f. cwithian 
tlagc. ®erm. qu— th- : i ai I; førgerm. g(w)— t- ne^>^e til at flnbe. 

Mbre, ihiii^bcr; gb. ^quittre, ifølge ft)., nf!. q^oittra; Dnomato^. (e. twitter, 
l^t. gtottfd^ern). 

Sttlt, gb. *Ouiige ifølge ft)., nfl. ^t)i(i)ga. iftjT. S5b. fi)iga (gaa tungt), 
tnaafte 2)enominatitoum. ®erm. qu— g- : i ai i. 

fotf , ^09 od nu Saan af nt. (og e.) quid. <Bt Soæg. 

^inbe, gb. Cuinne, nff. (meb i8l.) og ft). ^toinna; 2)eri»atum til ^one 
<f. b.), ^toi« (Sen. ^l. engang ligl. løb Ouinne. (£f. ganna, genno, ^t>inbe, i 
^ct ubbøbe <Preu«fiff. — „^t)inb" er blot gorlortelfe. — @t anbet 2)erii)atum 
<r nff. (meb i«l.) ^itr. ^toenbe, gft). Otoinbe (^loinbfolf). 

Sttfift; ligl. nff., f*.; s^t er @uffij (-tu); SRobform quis-; gorm quis- fee« 
i nff. (meb i«l.) ^toii84 (®ren m. 9W.); gortn quals- muligt f. (g^ i nff. 
iltoei« (Orm), ^toeifa (©t^lb o. S.), ber i 2). ffulbe &at)e c (d: ee); „^t)æfe" 
(Orm), „^t)æ«urt" maa for^olbe fig fom ^æ« for ^>e«? — ©et^bning Ub^ 
øgning, 2:aglammer, turbe »ære @^)ecialani)enbelfe af famme Orb ^tifl? — 
Snoben« ®runbbett?bning er toel : affonbre, afhugge, lemlæfle, f^olcre; ^It 136 

quiftett og got qlstjan htttfht omhxin^t, øbelægge. [,,3unggrammattf{'' : au9 
ga-twist-]. (Ef. Stit^, 

Mt (bebre qt>it) gjennem X» fra 9totnanif!; fr. quitte, »du L. quietus 
[mobftgeø af il'^ogle], déja au sens de quitte dans plusieurs textes carlovingiens«. 
(q bittere : quilter). 

fdotbe, gb. *quebe quab quaabe queben; tiff. Iteba. Sfølge a. f. og g(;t. 
gormer germ. quéth- (l) quåth- qusd- quéd- (i), th og d af f ørgerm. t : g(w)— t-, 
ber i!fe er funbet [Siiogfe ^entoife til lat. velare forbi^be, formentlig for guetare]. 
— Sttfttht, Ug(. ttff. (M. kvædi), 9{obform quad-; gorfortelfe i IDitiftiab« 
Jhiotbllng, M. kTidliDg-r, 9{obform meb r. $tt>ah; f))neø at mangle i @to., ^\t, 

Æoorbe, gicnnem ^It. Oueb(b)e (^t Onitte), af fttjXa Kvfimia d: grugter 
fra (St^bonerned 8anb paa (Sreta. 

^org, toel nærmefl Saan af ^It Ouef, fubflantitoeret ^bj. (i^te^) ; ^bjectitoet 
Ijiebber :|>lt. ogfaa quif (letoenbe), laant til o« : foif; item :|)lt. Cuefi^ og Ouif^ 
@ulber (argenlum vivum), af o9 giengit)ne fom ^æøfølo og ^oiffølti; item 
Anctgfatib og Æoiffanb. $lt $b. quelen ((ft erquicfen) er i)o9 o9 Bletoet til 
foøtge, toeberltoæge. X, ©ibeform er led, laant til o9 : fjef (et). Snbføbt gb. 
bar quil (fom i 9lft.), f enere quig (fe f. @^ SO^olbeci^d ®lo9far til SO^id^ael). 
^It bette af 9lobform qulk-. Sfl^b quaik- : nff. {beifja (o^libe åc), gb. queefe. 
-k- er bcribatibt, cf. got. qlu-3 lebenbe, ®enitib qtw-is; førgerm. g(u)lw- : lat 
vivus (for gvivus); fiiog ?ib ifi af gw-), inb. giwa- lebenbc; &c. 

^bcef, !toæ!fe fe laat (Ib. e. Ouafer). 

foctle, gb. quelie qualbe qualb (pint; iBet. suffocare er aflebt); nff., fb. 
fbelja; t. qn&len. ®erm. quål-i-an. 3 (St. et „ftærft" S5B. : quelen qual (pine; 
opr. libe; i 21. @. bø), germ. qu— 1- : é å a d. gørgerm. g(w)— 1-; gjenfinbe« 
i ©labiff. — jtoal (opr. «et. betoaret). 

fnøtr (tie !»ær); nf!. ft)err, fprr; fto. nn qyar; t. firre. ®erm. quer-r-. 

^toæfe, ^tocesurt fe ^toift. I»æfte fe ^toa«. 

ftfit ?; om egtl. l^enflenge i en ^ule? 381. kjla Bct^ber pxopp^, ft^lbe, af 
kyl-1 <Pofe. 

^t^lling fe ^o!. 

^^nbelmedfe : missa candelarum, paatoirlet af gmlt. ft^nbe (tænbe). 

f^nbiø, 2aan af plt funbid^ (b. gorm : lunnig). @e !unb^. 

Stiller af plt. ^u^)er (fl) af ^upt; = ^t. <Kttfer af ^ufe; af lat. cupa gab. 

f^fe (»ætge; nu firæmme o: tælge ben, en S^rt^lleformular ffal :|>aai)irlc; i 
@i). nu fortri^ffe); gb. fiufe føø8 fufe fufen (og faarcn? cf. ^aar, faare; 
r af f); nff. Ijofa fau8; t. (icfen, fcefen (fe feife). ®erm. k— s- : iu au a 
(^oft, f. b., af gorm meb fi). gørgerm. g— s- : au ft; lat. gus-tare fmage 
})aa; yevæ fraager (-s- ubfalbet). — ?aan i gr. fra X, : choisir. 

^tjfe ? 3 W bel8 ^^f«* ^^^^ ^øi?fa, ^tilfe formelt pa9\t til foreg., men 
$tf ntppt til nff. .^ufe (©udfemanb, fe luffe), ^øt^fa er tittige ©unfat, ^aufe : 137 

^at, laufa : jir^gc Ae, ^>toortiI STafcit noterer: „cf. t. fojcn". (£.f. ogfaa nff. 
I^iod (^åbning, $ul^eb) og id(. ermar-kjos @rme.* 

filff , ?aan af |>It. fuufd^ (fttt) = ^ott, kuisch, \)t Uu\å}, ærbfle l^t !uu8!i. 
3«c o^lJ^fl toiberc. iftogle henføre bet tir liefen : »a^Ierifci^ (fe fJ^fe). 

ftydfe; altnengerm.; germ. koss-i-an. ^uh%, opx., font t Z*, uben Omli^b, 
^ar nn lemmet ftg efter 35bt. SWe o^Ii^fi loibere. 

^9f^f giennem Z, fra 9tomanif!. : fr« coste, nu c6te : lat. costa StiBBen, 
@ibe. 

[toti'f lu fe nnber fje^, fjæ*, fjø*], 

Saag, Saage, fe tutfe. 

Saati^ laone og Sen, slene; Hgt. \'q», nf!. £. Se^en; e. loan. @))altntng 
i 2 f^ornter af et germ. laihw-n-, bog at gormen meb e (>o9 os muligt er 
kant fra %, @ernt. $6. lihwan laihw irgvum irgwanas ^eb i @ot. i ^ræf. 
lihwan, g^^t« lii&en (nu l^t. lei^en). gørgerm. lalqu- irqu- : tat. ^ræt. liqui 
(^ræf. li-n-quo fortaber); meb p af qu : Xsuro XeXoiaa eXisrov; inb. 9lob ric. 

Saar?; (igt. nf!. og f\>.; i nogle nf!e (Sgne 2ctæv (HgL idi.). (S^erm. lås-? 
et. låhas-? (i i^MUt f$atb <Stegtf!ab meb Sæg er mutigt); et. fnareft lafs-, 
nemttg af germ. 9lob lis- lais- lis- (famme forø i tåre) d: (er)fare, gaa; cf. 
fat. lira (af laisa : ©eteife), delirare. 

8ao$?; ligt. fto. og nf!. ^\)i8 bet af Sttbfcen anførte 2oo« (^or^^angefd^tof«) 
er inbføbt plt, btitoer germ. gorm Ians- et. lams- (cf. ®oo9 : ^aa^ : éand; 
t«t. lom, 6 af a, bett^ber ^ængfet). 

8ab (Bb)?; tigt. nff. og fto. IJabb (^ote); maaf!e ubtoibet S^obform af et 
germ. låf-, meb Stfti^b isf- (fe Suffe); førgerm. lap- (cf. ftatoif! lapa ^ote). 

laht; gb. *iapt, iføtge f^. lapa (nf!. tapa, ber bog bet^ber : l^^ænge fta^t), 
^tt. taptn (flille); plt og l^otl. labUxi (ftifle) inbe(^otber en Støftmitation, 
eller er ca^ricieud J^ariant. ®erm. dlobform ISp, førgerm. låb; cf. tat. 
labium, lambere. @e ^æbe. 

laber, iOaan af \)oti. labber (fta^), ber (»ører fammen meb $b. labben, bog 
i $et. ^ænge fta^t; fe foreg. 

labe, gb. Uatt *Utt, tæoet, tøøt *Uttt taaten; tibtig omf!øbt tit tabe tob 
tobe tåben (bette be)»aret i trebtaben åc; fom $art. nu tabet og tabt : <®ram. 
§ 113. g.). ^\t, og fio. taata, ^tt. taaten, gl^t. taafien (nu ta8fen), got. l?tan. 
®erm. 9lobform lat-. — 3 lab, gb. *fat fom i 5»f!., @t)., ?tt., e. late (fen), 5>t. 
laf« (item ber te^^te) foretigger llftJ?b«form germ. låt-, førgerm. låd- (cf. tat. 
tassus, ntl af lad-tus); !S)erito. : lette (flanbfe, tø))e; nu !un intranf.), germ. 
låt-i-an, nf!. Utia, e. let letted; ^o8 o« nu toet lOaan af :|>tt. tetten (tranf. og 
intranf.). — ?t. gaber ifav rettet flg efter »bt; l^eb forbum 8æcete (IRtr. $f.), 
(Sen. *8aate; 9lobform lat-, meb Omti^b. 

labe (tæefe); gb. tabe toob toobc tåben, fom for^^en i 9if!., @t). (fto. nu 138 

ladda). 3 @ot., ærbflc X., %. @., 3«(. meb hl- : gcrm. hlådan hlod. gør** 
gcrm. klådh- (f^uc« at gjenflnbe« i ©latoijl). $t. ^ar \)tx ^h^ for reglm. *t* : 
laben tub, fammcntooyct meb et anbet (aben (eintabcn : germ. lath-, i«I. lada). 
— a)erito. : Sabe („ftoagt" gem , i %. bie ?abe) (©oglabe er laatit fra %. : 
ber lOaben, fom t. (Sti^mologer l^enføre tU en anben 9tob, meb bie Satte og 
e. lath). éab (S)reie=' &c.). 8iré, gb. ?a«(8); Bocalen ^ar Iem|>et ftg efter 
356t. lortfe, germ. hlassian af hlåd-tian. Sæfl = nf!. Sefl; famme i t gorm : 
8ofl (©el6^rbe(fe; ogf aa : (ægge tit 2. : gnr S.; ^>o« o« attraperet af Sajl : 
gci(). 

?ag, Saug^ Sager^ fe (igge* 

Soge, gb. *?ale fom i @t)., g^ff., ^(t.; S5æbf!e ber f!a( (ælfe, ft»e inb? 
^an i!!e f!ie(ne« fra ^(t. 2aU, ^t. l^ad^e (25anb^)i?t): ,,Urf^rnng bunfeC, ibet 
Baabe ^enføre(fe til lotl og Saan af (at. lacua benegted. 

Sagen, gb. *?a!en ifø(ge nf!., ftt. i?afan (gnfl. tittige Saf; item nf!. 8afe : 
g(ig), pit 2aUn (inbtrængt i $t. for g^t. Sadlen). Ugermaniftt? e(. af fRob 
fom (æf? (ha egt(. : gi(trertng8bng, @t)ebef(æbe?). 

8af, gjennem X,; •Persian, from Sanskrit«. 

Ittffe ?; (ig(. nf!. ialta (gaa, txippt, f^oppt paa een gob); i @t). lacka : 
ft^be braabetoi« (d: (æ!fe). 3 9^f!. et (afa : „gaa og brage fig"; i ft). 2)ia(. et 
laka : f(t^be fmaat (o: (æffe). 3 ^\t, Sa!f : „g(c|le|)unct ^aa ^j[ebe(frog", meb 
(a!fa : fæfie (o^ e(. neb). Sanf!e(igt at bebømme. 

Ittffe(ø« : 2at (gei(), fto. lack, er \>tl 2aan af :»>(t. 2al; 9tob toe( fom i (cel 
(alt\aa egt(. gei( toeb tar o. S. ?). ?(t. (afcn : ft). belacka (bab(e). 

lalle, Onomato!|}oiettcon. 

lam; a(mengerm.; germ. og førgerm. lam-. ®jenfinbe8 i @(at)if!. 

Sam (mm); a(mengerm.; germ. lamb- (fom enbnu iS'Jf!.); førgerm. lambh-, 
om i ©et. Bræge? (cf. inb. rambh-, lambh- (t^be). 

Sampe giennem X. fra 9lomantf! af Xaufrag. 

Sanb, a(mengerm.; førgerm. landh-. 

Sa«(b)fe, giennem 2:. fra 9lomanif!, af (at. lancea, „crji i)on Sucntt ein*= 
gefft^rt" : Xoy^'i- 

lattg, a(mengerm.; SRob fom i t. ge(ingen :?(ang *s(nngcn. (£f. (at. longua, 
Xayya^o, inb. 9tob langh- fomme affleb. — 2)erit5. : (ange, for(ange (fraS.), 
(<enge, (ænges, for(ccnge (germ. lang-i-an), ilænge, iSængbe (gb. fom i 
Sfif!. : ?eng*b); t)e( og ?ange (gif!). 

[8a(n)terne, af (at. la(n)terna, af Xautrnjp.] 

kap (pp), a(mengerm.; Om(t>b i éxtUp, nf!. 2tpp; l&t. 2apptn (^^) for p^), 
(Sgt(. fCa^t ^(cngcnbe? cf. ?ab(B), (abe, (aber. Z, 2appt, Saffe, Uppi\å)f Sap« 
(ugenert gormation) ere toe( bcflegtebe. 

gåring (ftjag 35inb) ? ; Sftiel? angiver Harring fra ©aaBu8(en; cf. nf!. (arra 139 

(gaa mat o$ tungt). SouSfon og S5tgfu8fon : t«I. larad-r træt (»conver- 
sational«). 

Samt; (arme, gjcnnem $It. fra 9lomanif? : fr. alarme, xt all' arme tit 
©aaBen. 

Sartie, gjenncm Z. af lat. larva @^øge(fc, aJ^ajTe. 

go«, kfct; nfl. Slbj. lafen, laSfcg (ft)ag, (et at xi'ot), Ia«(a (arBeibe ftoagt), 
m. f(.; :|jlt. laftd^ og lopd^ (mat); got. lasiw-s (fi>ag); cf. e. less least; cgtl. 
pxM t^nb ? cf. (æfc i o^r. J©ct nbpitit, Ubenfor ®erm. anføre« g. ftatotff 
losi mager. 

8afP(e) (^Ue i £øt, m. SØ?.), lafPe, mcb nf!. Saffe, Iaf!a, tocl af t. ^afd^c 
(ge^en &c.); ifle o^)ttjft. aJiaaffe uBeflegtet mcb ftgbe? 

loffet; cf. t. kfd^ (Jti^(aff); nf!. (affa (gaa borfft), i^affa, iOojfa (b(øb ^lat), 
laffen, loffen (btoaf!; t«(. losk-r). ^unbc tænfe« at i)ære 2)ert^ata til foreg.; 
lunne bog nzppt fftHed fra it. lasco, fr. låche, »du L. lascus, transposition de 
laxus«; 'od ha 2aan fra 9lomantf!. 

gafl (gcU); UgL fi). og nff. (i8t. lost-r); gcrm. låh-stu-; t U^tx (i ætbflc 
^t. en enfelt @ang flret)et ^a^jftar), af germ. låh-stra-; af gcrm. låhan loh 
(^aatalc, (afie), lal^an i ælbfic $t. gørgerm. lak-; cf. s-Xax-ov (ta(te), (at. 
loqui (tale). — 2)erit). : lafle (bab(e). — (em(æftc, fe unbcr Sem. — [Saft 
(Sabning) fe (abc.] 

gatter; i i«fl. Baabe Saatter og Saater (t8(. hlåtr); (ig(. bo66e(t i ®b., ba 
forbum ogfaa flretoe« labber, og boBBe(t tt iffe effcre B(tt)er tt( b; mcb t. 
®e(ad^ter, e. laughter, 2)crtoatum ti( (c (f. b.), 3fiobform hUh-. 

gattierge, gjcnnem t. 2atn>erge fra 9tomanif! : fr. électualre, Barb. lat 
electuarium, lactuarium, „ha9 bcm gr. axXetAwv, ^(rjcnei bie man im aJJunbe 
gcrgcBcn (iif«t, entf^rang". 

gaurbær : lat laurus. 

Sang, (at>, (a^c, fe unber ligge. 

gati ((angt a; lichen); (ig(. nf!., ftø.; cf. nfl. (a\)a (^oenge). Om germ. låf- 
e(. lab-, fee« i!!e, ba Orbet mang(er i $t. 

gaoenbel, gjcnnem £., fra Stomanif! : tt. lavaoda, lavandola : ^used for 
being laid in washed linen : L. lauare, to vash«. 

latieve, Saan af ^lott. laveeren, nt^erc og barBartf!t 25erti)atum af loef (fe 
Sutoart). 

gay; (ig(. fto., nf!.; ^t. ^aå}9, g^t. 2a\)9, ubtoifcr, at gcrm. gorm er låh-s-, 
og førgerm. 9lob lak- (fom i lat lacerta, girben, Xj^xtjiSai f|>reffe, færinge, ?). 
Orbet gjcnfinbe« i @(at)tf!. 

ge = ft). lie, guf!. 2t (nu Sjaa), ^(t. Sc^c, 2c. ®erm. gorm toe( liu-a(n)- 
(d: „fiDagt"9}la«c.); førgerm. Slobform lau-, 2(f(t?b tt( lu- (fom i Avo) : Åa{/jtox% 
inb. lawi- (@td^e(). 

le = ft). le, gft). (ecia, gnff. (ææla. goran bet om(\?bt)irfenbc i (J) er 140 

eltberet et 1^ : t ladyen, celbfle ^t l^tal^l^an ((»l^ af ^j); gertn. (og got.) hlåh-i-an 
hloh. gørgcrm. 9lob klak; cf. x>lotftfo (ttntttx)?, ftaaer toel for klok-io. — (gc 
Satter, Søler* 

leb; almcngerm.; nff. fei(b), i)t letb, nt. teeb, a. f. laih (nu e. loath); 
germ. laith-. congruent meb 3^f. @tng. af libe (f. b.), ber i g. ®erin. tet^bcr 
gaa; leb toel ba egtt. : i)'oab ber maa gaa fm^ang (ilfe Ian ænbres). (Sr (aant 
inb i gr. : laid. — 2)erit). : Sebe (nf!. Seiba, gem.), lebe«. 

en 8eb (35et, ^Retning, «ant), gb. Seeb = fto. led, nf!. Seib (gem.; paa 
aUt Seiber d: ,;^aa aUt ^anter'O; <t* f- lad (e. lood-star, -stone, loadsman); 
germ. laid-, @ibeform til laith-, fe Ube. — 2:reffer i Set. tilbeU fammen meb, 
og funbe toel, toeb Ubtalen« S5a!(en, ^atoe abforberet gb. »Sib (@ibe) : H fiZ}\ttx^, 
SJefier^Sibe* (batitoifft); = nff. fitb, Seb (gem.), i«!, hlid (f; beflegtet meb 
Si; f. b.). — iZ^flerleben (*Iebing) &c. SeMng (nff. Seibing, gnff. Seibangr). 
9(btoerBiaIenbeIfe slebeå (]^))or^ åc; nff. s^Ieibeø). érbtog. Sebfaøer, lebfage, 
af fige (cf. M. leidsaga «eitoi«ning). Ccbeftierne (@ram. § 177. c). 

et 8eb (®lieb); gb, en Sib (f; SWa«c.), fom i ^fl. (ft). nu en og ett led); 
t. ®*lieb (d: ®e^8ib); germ. (og got.) Uth- (lithu d: „u*»2:^ema"), ^»i« ^am^ 
men^>øren meb S5&. libe (f. b.) ^o^U Bettoitote. — ?Ru formelt (get meb et 8eb 
(Saage; bernoefl ^åbning ber lulled meb Saage), gb. Sib(T), fom i iRff.; M. 
hlid ((4). nu elt led), t. (2rugen)rib (forbum Sit); e. lid (Saag); germ. hltd-; 
fertil „fiærh" »fe. a. f. hlidan (ru«e), germ. hlid- hlaid- hird-; førgerm. kl-dh-, 
Ijitoori -dh- lunbe t)ære @uffij; cf. lat. In-cll-nare Ae. 

lebe (føge), gb. leete leetebe leeteb, = ftt. leta, nff. leita, got. yrlalton; 
SRobform ^lait- fom i S^f. af nff. liita leit (fe); germ. wlit- wlait- wirt-, 
l^toilfet fibfle er 9lobform i 8øb(b) og i t. ^nt:^Iife, got. wlit-s (SCnftgt). gør* 
germ. wl— d- i!fe funbet. 

lebe (føre) («Pr(ct. i ®b. tebbe tebb; ®ram. § 180. a.) = fi>. leda, nff. 
leiba, ^(t. (eiben, leeben, ^t. (eiten, e. lead. @erm. laid-i-an, (2[aufati))um tit 
libe (f. b.). 

eeb(b)ife (æ) o: ^It. Sebefen: „fleine Sabe". 

lebifi, gb. *libug (r) fom i iRff.; gt. lebig (é). ®erm. Uth-ag-; Slobform 
fom i Seb (®lieb). ©et. opx, maaffe : Bevægelig; eller : meb Sebbene ht^ 
toægelige. ©et. tom er aflebt. 

Sebing fe nnber en $tb. 

lefle, Saan af (^o8 SllBBen manglenbe) ^It. teetoelen, leeflen = ^it. liebeln. 

JJeg, lege; gb. *Seef, *leefc (og o^r. „flærlt" $ræt. : *IeeI leefen) = ft). 
lek, leka, nff. Seif, leifa; a. f. lacan, g^t. leic^en, germ. (og got.) leikan 
3^f. lelaik (færinge), gørgerm. laig- el. raig-; cf. inb. r5g- (d: raig) ^e)ppt; 
9'Jogle antage, at lat. ludere (lege) fommer af et ælbre loigdere. 

Seg (giffe^ugel), af :|)lt. Seef; l^t. Said^; i!fe o^jlj^fl toibere; flemmer formelt 
mth foreg.; ©et. : f^)illenbe, fprellenbe? 141 

8egel (8im^)cO, ?aan af ^It ^egct, ogf aa ?cgcn (gafsd^en); toet af lat 
lagena (gtafle, SDmtf). 

Segem(e), gb. iBifom, 2\Umt — nf!. ?tfam (t8(. likam-r, ogf aa li'kami); 
fammenfat af ?tg (f. b.) og $am (o: ©J?l|ier); g^t iBud^amc (nu 8eid^nam). 

geflter (æ) (?o«fcfartøi), af nt. Std^tcr, af Itd^t = i)t Uiåft 

m\t. le i fe (eb). 

%tit>t, 2aan af ^(t iOeibe, Seebe = l^t ©eleite : salvus conductus. 

en 8eie, gb. Jcegc — ft. lega, nf!. i?eiga. 2)ertU at leie. ®erm. laigw-, 
©tbeform til laihw-, fe utibcr ?aan. — (Sfifl. : Seilænbing). 

et ?eie, JeiUg^^eb, 2cix, fe Iigge» 

leffer (æ), Saan af t. leder, af lecfen; germ. Irkk-, 

en 8em (mm), fom i ?Rj!.; t8l. hlemm-r. (^6. t«l. hlamma, a. f. 
hlimman, betl?be : larme; men got. hlamma, gem., bct^ber @nare, fe belemre. 
@im^)tere 9lobform i ^ilam^obun, be brufcbe, i ælbfle ^t), gørgerm. klam-. 

et gem; gb. en ?im (i), fom i Sfl% og g. @. (e. limb flatoe« meb uegte b). 
@erm. l.m- funbe tænie« fom 2(flt?b til lam, eller funbe l^øre til J|)rimair fRob 
Ji, ^>toi6 -m-, famt -th- i ?eb (f. b.), ere ©ufflfa. — lemlefle (æ), enten af Saft 
(geil), etter, ba germ. st er faa ntoifl og mangfolbtgt, af SRob fom t lat. laedere 
Beffabige. Ifle Seb er toel : et Sem; bog funbe, ifølge frifif! »lemma (be^ 
ffabige) f>er l^atoe« (Som^ofitum af to @j?noni?mer? 

Semming, er nff. og fi). : Jemenbe, iPimenbe; lemming, lemmel; „bunlelt 
Orb", „funbe maaffe l^øre til lemja, øbelcegge". grifener anfører i«l. læming-r, 
16mund-r, „jtof. golfef^)roget8 Som^unb". 

Itmpt, 6em|ie; er toel Saan af ^It. limmen (af^aøfe), Sim!|)e. <@t. (^^lim^^f; 
Q\)t ges^lim^fen s=lam^f; a. f. llmpan lamp ^icenbe«. gørgerm. lamb- toil man 
gjenflnbe i inb. lamb-, ramb- falbe, lat. labi. — S)erit5. : lempelig, Iem[^]*= 
forlbtg. 

Sel^n fe Saan. 

8e«b (æ); almengerm. (bog nu taBt i (g.). Slfl^b«form : njf. :?unb ($oftc). 
(ijfiogle antage @legtffaB meb lat. lumbus). 

len«, lenfe; nt. (o^r. friftff?) (løsne @eil &c.). Sffe ^aalibeligt o^lt^ft. 

lente (fmøle), af ^It. lenten (SllBBen : „»orauf ad^ten? Bebenfen?"; V)el 
cgtl. gCgern); maaffe (meb $enBlif til lat. lentus) frit eytra^eret af lentlifcn : 
„toerfiitmmelt au« aff^entlifen : attmSljilid^, nad^ u. nad^". (£f. bog lunte. 

?c:|)(:|3), Orele^), fe unber 2ap, 

ger (ee) = nff. iBeir (5Rtr. og SJlagc). ®erm. lair-, etter lais-; ^)rtmair 
8ilob lal- li-; cf. gl^t. ?ets=m (nu, meb nt. gorm, Se^m = e. loam), 2'x\^m (nu 
i)U 2eim); lat. If-mus 2)i?nb. 

^ttf, ?erfetrce (æ), gjennem St. af lat. larix. 

Seefe (æ)?; fi)., nff. Serfa; nt. iSeetoerfe, leeuwerik, g^t. lOeetocrid^, a. f. 
U^erke (nu e. lark). @erm. lalw-r-k-, iffe o:|)lt?fl. [laiw-, cf. l8i(f)og, lat. 142 

laevis, iSvis, hl 21. flab, bar for ©uf!c; Serfen boer paa faaban Sorb], 2bet 
?cb luitbe Ⱦre (o^r., eller omt^bel til) bet alm. ?eb ^ri!? (fom i grebrif Ae). 

^etttb (æ), gb. Serft, ft). lårft, nff. Jereft. (Som^ofttum ; Iflc Seb uaxft; 
om le- af gcrm. *llu-, germ. 2lflJ?b af *lau- fom i lat. lavare toaffe, ?; 2bet 
?eb beti?ber ftjet Zøx : t«L rifa fij, rift Xt'h ælbfle ^>t. ©etn^^efta (©enHæber); 
cf. retole op; cf. paaro?, fjjer. [©jceitg« (gti?m. : af Sin]. 

leffe (æ), Caan af t. lefd^cn (i ^t. nu U^åftn) (germ. låsk-i-an), tranfttitot 
!S)eritoatum til intranf. lefd^en (nu tf) lafd^ (nu ^fofd^), meb i!Ie ^rimair 9lob; 
efter 9^og(e -sk- lagt til Snoben i ligge (altf. : Icegge ftg neb, gaa ub, flulfeø). 
(@c rosfe). 

U$pt (et); ligl. fto. og nff. lef^a: e. nu lisp, % nu Ii{))eln; men a. f. Stbj* 
^lisp, ^(t. ^b. n)U9)>en, tt>Iid^eUn. SroHg inbenfor @erm. o^ftaaet Dnoma« 
to)>oieticon. 

8efl («; gob; SWobel til gobtøi), gb. *8eefl, fom i «prt.; nj!. ?eifl, ^t. 
Seiflen, før Seifl, a. f. Isat (nu e. last); got. laist-s bet^bcr <Bpox. 3 germ. 
laiat- er -t- @uffiy; 9lob Its- lais- Ub, famme fom i t, ©eleife. @c unber 
i?aar; lære. 

let (tt), fom t @i). og ^%; nt. Uå^t; g^t. liil^t, nu leid^t; got, liht-s. 
S'iogte antage et germ. linht- el. lenht- [iRoglc tænfe paa 9lob fom i e^^a^vg]. 
— 2)erito. lette (f. @?. SCnfer). 

lette (fianbfe; mangler ^o« iKoIbeci^; er alm.; @y. be gif ^>ele SSeien, og 
lettebe iffe, før be naaebe iD'^aalet); fe unber lab, labe. 

fien (ec; 53røb); germ. hlalb- : l^t. l?aib, nff. 8eito, a. f. hlaf (nu e. loaf). 
gørgerm. klaip- citeres i Setttf! : klaipa-s ^røb. 

letie; gb. litoe litob^ic, meb ^art. i Si^eutr. litet (i); nf!. litoa, l^t. leben, &c. 
®erm. lib- fe unber blitoe. (5f. letone, ?etoneb, ipito. 

8et>et; gb. Siter (i); nfl. Sitor, \)t Seber, &c. ®erm. lib- (é); er toel 2lfll?b 
til låb- i % ?ab (SJlagenfaft; ©aut be« ^Slbermagen«) og laben (gerinnen 
madden), gørgerm. labh- [cf. Xo^ao fla^^e« o. S.; ?]. 

(lettere, gjennem plt letteren fra ^omaniff : fr. livrer.) — (Scttfoi(e) : 
Åévxoior, gjennem j£.). 

letine, gb. *(ittnc; o^r. et Suti^oatittum : blitte tilotter«; nu tranfitittt. 
@erm. lib-, fe blitte. — éetineb, *net; gb. Sittneb (2)^a«c.); ®erm. lib-, fe 
lette, blitte. 

Si er norff : ?iib („tæt unber Sibc" : @. @torm) , iel. hh'd; 9lfU?b til 
hild-, fe unber en og et ?eb. (£f. AXtrvg (glrent. 

8ib (iWoft, ibet nu forfttinbenbe „Sibfjøb"); got. Irihu-s; germ. Uth-, ttel 
af SRob li gi?be &c. (fe Sim, 2er). 

Itbe; gb. liibe leeb libe liben (@ram. § 180. a.); ftt., nf!. Itiba; gt. liiben 
(nu l^t. leiben, ^ott. lijden); a. f. og got. Irilian. @erm. 1— th- og 1— d-. (ifølge 
^t leiben : gelitten, a. f. lithan : geliden) : t al i. gørgerm. lait- lit- (cf. lat. 143 

litare? gaa for fifl). 8(glbrc «et. bctoaret f.(5^ i : SSinter Icb, 9^attcn er leben, 
forlebcn, ^cntcben. Overgangen (bcr er meft beciberet i 2:.) forflaae« let; 
f. €;. nff. l^ann fe!f liiba ft^re htt (nemlig vonbt, iUa); bei funbe if!e liiba 
^onom (nemlig toel). — X. (Som^joptum : Stbenfrab (®ram. § 102. b.). — @c 
leb, fieb, lebc. 

Itbe (flo(e), for o8 too^et fammen meb foreg., men engang et gb. *(iite leet 
lite titen, bette ul fammentoojret af liite (fe l^en tit, cf. unber lebe) og et *Iiite 
(3^f. liitte), o^r. mUtt (i8l. hlita) nøie« meb (prim. kil?), gorefalber nu libet 
i ^ræt. — 2)eriv. : Sib, Silltb, paalibelig. 

liben &c.; gb. liitel; S(cc. 2)^a«c. liiten (af Uitet^n; nu liben); 5Rtr. liitet 
(af liitels^t; nu Hbet, libt); beftnit ben litle (nu liUe; nu ogfaa ant>enbt 
inbefinit). iWff., % nu Uiten <fec. @ot. Iriil-s. (SJcnn. lit-; førgerm. laid- 
(cf. ÅotS'opao? taler nebfættcnbe; el. lat. laed-ere? fceffabige). — gor lit- 
inbtraber Ifit(t)- i a. f, lytel (nu e. liltle), nt. luttel {pU. il), gl^t. Ittfeel; falber 
ubenfor normale Si^bf orfiolb ; (unbe muUgen tænted o))Iommet t>eb oelbgammel 
capricieu« £)mtJ?bning (f. (gj. i Sale tit ©ørn)? lat er en 8lobform tit tube 
(bulte flg). iRogen Omti^bning fra lut- tit lit- titBi^ber fig ilfe. 

liberlig; Saan af t. tiebertid^ (forbum : tei^t, aiertid^; men a. f. lyther : 
ni(!^t«tt>flrbig). @erm. liuth-; førgerm. laut- [cf. tat. lautus? etegant, gatant, af 
lavare; Xowpov ©affning]. [(Sn „junggrammatif!" @ammenjlilting meb tXev^apog 
er umuttg]. 

8tbfe af t. Cifec „au8 tat. licium gaben"; SifeenBruber : mit Si^en „gum 
@^nftren toon Rådeten". 

(?ieB^aber : rent ^t.; l^attobaniferet : :»^iatoer). 

liflig, 8aan af nt. teeftid^, tieflid^ = ^t. tieBtid^. 3nbføbt fto. og nff. : 
IJuflig, tjutoteg. 9lobform liub-, fe tove. 

ttfi (ti); flb. 2\\t fom i 9^ff., @to., $tt. (^t. nu Seid^e, gem.). S)cn opr. 
53et. (legeme) fee« enbnu i gigtorn. „?ig" i @eitranb, nt.; ^joH. lljk : »het 
Taste licham van den zoom*. @erm. lik- (feer ub fom StffJjb tit laik- i tege); 
førgerm. laig-. — @c Cegeme. 

lig (ii); 9eobform fom i foreg.; gb. tiif fom i 9^fl., @tt., "^lU (^t. nu 
g*tei(^). @gtl. : 'af Segeme, gorm fom*. — Slffttæffet tit @ufflf : sUg (tigt. 
mtb g i ^\t,, og nu i @to.). — (£afu« fom Slbt). : lige (nu ogfaa uBøiet 
3lbi.); ©et. birecte, f. @f. om^inie, er @:|)eciatantocnbetfe. — 25erito. : ligne Ae. 
tabt S)erito. : at tigc ((larmonere, bel^age) = nf!., fto. tiifa. 

WflH^f fib. tiggic taa taage tegen; atmengerm.; germ. Ifg- (t) lag- lag-. 
$rttf.^@uffiy -i- l^ar frcmfatbt gorboBting af g i ^ræf. gørgerm. lågh- isgh : 
^X^g (8eie), tat lectus (@eng), lex iJgis (goto). — 2tf 9lobform germ. Ug : 
8elr, teire; gaan af t. geger (i ^t. nu omfiøBt tit Sager; inbel^otbe« tigt. i plU 
gegertoatt : Seiemolb; ©otb i ©et. af $t\ift; fe iD^otB.); ^toorimob Seiemtaal 
inbe^iotber fammeOrb i inbføbtSlntoenbetfe; item : Seillgi^eb, af ptt. Segetid^eit; 144 

beldliø, af plt BelegeUI. — 9[f 9lobform germ. låg : gb. 8ag, 3)att)) Sage, 
$(. 8og (i«L ¥L Idg); øtng. nu {pattet tt( Saø, 8attø (rettere Sau), famt, i 
iurtbtff @prog, gorlebbet, Éati* (rettere ?au*) i Satoalber, 2at)t)ærge, o. 1.; og 
2)at. ®tng. aflane, ilaHr; $1. nu omfløbt til^em. @tng. : en Son. Sktm : gb. 
at lage, nu lotie. 3tem : (aant fra nutxerenbe $t. : Sager. Stem : la^qt, gb. 
teggie lagbe lagb, germ. låg-i-an låg-!-da låg-l-d-; meb et Sorg, = nfl. Segg i 
3nnlegg, Utlegg, o. I.; famt et Sctgb (en Scegb, ©eliggenl^eb, forælbet; fe 
SWoIb.) = nff. en Segb. — »f SJobform lag : STbj. lad; gb. Uag, fom i 9'ij!., 
@\). og ©off. (e. nu low). Stem : et gete, gb. Sææge, fom i ^^. og @». (i«L 
lsgl)> ogfaa i (Sompof. fom giflerlete. 

Silifr giennem Z. fra Sat. : lllium (el. $1. -ia). 

liUe, fe Itben. 

Sim (ti); almengerm. {opx. : Stait); germ. Ifm-; fe unber Ser. 

Sime (geielofl; i^h\t); i 9'Jff. angitoer 3lafen Stime, men ©ielafon i 3«I. 
limi (iffe i). SWaa ^øre fammen meb : et Stm, i«r. limar (Semmcr, (Srene) 
Ae. — „løbe meb Simftangcn" d: ^ofteffaftet (fe ffflolU^). 

Sin (ii); almengerm.; toift ælbgammcrt Saan af lat. linum ($ør). — gine, 
toift, meb t. Siine (nu \)t Scine), gammelt Saan af lat. linum i ©et. @nor, 
etter af bet« $1. Ifna (etter af linea?). — ginte, gjennem Z., ^ngre Saan af 
lat. Irnea (egtl. Sinnebfnor; cf. Sinicbanbjer). — gtnneb, toel Ia\5et i ?lna(ogt 
meb Serreb, ba httu^ (Sompofttion toar bictoen ufjenbelig (2(bj[. ,,ltnnet, sebe", 
ejftral^eret af Sompofita fom Sinnebftæber; fører toet en ttoitolfom Sfijlents). 

éinb (Sinbetrce); almengerm.; germ. lind-; it!e toibere o:|)I^ft. (2(fti?b til 
Sunb?). (Sfiogle henføre bet tit ftgbe.). 

Itnb; gb. Un, fom i 9^fl.; ogfaa ffreioet ten, fom i ©to. Ubtoibet gorm 
Itnn, fom i ^%, toilbc i 2). iffe mere funnc ffjelne«; Ug(. funbe at linbe inb* 
befatte gb. line og et *Unne (uf!. linna). 2)crito. : Knbre : t. (inbern. 3Waaf!c 
ogfaa linfe, nff. linfa, toet egtt. : giøre fi^nfenbe (fljæto) ©etoægetfe iføtgc tocal 
@toag]i>eb. 3 b., fto., nff. tinn^« fan iffe ffjetne« germ. linn- (fom i got. iinnan 
lann toige) og germ. lin-th- (©uffij -th-, fom i t. getinbe, e. litlie); ginbornt 
(i«L linn-r, @mibig o: ©tange) inbelfiotber, ifølge t. Sinbtt>urm, et germ. linth. 
ginntng er toet S)crito. af et tabt@b. = fto. linda, nff. Sinbe (@toøb <fec.), germ. 
lin-d-. — gørgcrm. 1 — n-; cf. tat. lenis, lentus,? 

8tnfe, fra Z., og ber toijl fra tat. leos (uatm. fra ilfJominatito iflcbctfor fra 
(Stammen : lent-). 

Sire, gjennem Z. (ptt. Siire) fra ^at, fra ©rccff : Avp«. 

Itrfe = fto., nff. tirfa; nff. @im^)tcjc : tira („betoægc fig frem toeb fmaa 
©rif'O; nff. tifra (Stbj. tifr, tø« i guger), gortoanffning? et. i^tlt anbet Orb? 

Stfe (Sinbring) = fto., nff. Siifa; nff. «b. tiifa. (£f. t. liife, nu \)t teife. 
$ører maajfe tit famme ^oh fom Siji <&c.,? gtcrc ©ammenpittinger cre for* 
føgte. 145 

8lfl; almcngcrm.; @uffly *t (germ. -ti-) lagt til 9lobform lis* (fe unbcr 
lære). — ©crito. : at lifte (mtnbcr otn ©ctvbningcn af t. letfc). 

fitfl(e), i ®., @to,, 9^ff. (meb fort i) toiflnof Saan af t, Siijle (nu ^tSclflc); 
^obform lis (cf. foreg.)* 2aant til gr* : liste, ber antog åSet. gortegnelfe; i 
benne ®et. 2:ilbagelaan til @erm.. 

8iti (ti); atmengerm.; $et. Segeme toe( fecnnbatr. ®erm. lib- ifølge l^t., 
tiu Selb. @c blitoc og Uat. Uiift : meb 2)atti)cnbelfe (®ram. § 177. b.). 

So ?; nf!. Saatoe; ft. loge, gft). ogfaa So (g bel p^omtxft Ubt>Æj:t). (S)emt. 
4SU-? ®]^t. ?ii^«»Satt)i, *=Sooi, ^tt 8til^?autoe bet^ber cicatrix, Sir (tærffet @teb ?). 
Si^bforl^otb fom i ^lo, ^ro : atmcngcrm. o af germ. a, imob „i^uQ^^ammati^' 
St^eort. [Uioeblommenbe : % lafve $ænf]. 

[Sobgcou« er e.; NB: iffe 2ab«*]. 

en (nu tilbelø et) Sob; gb. !Bot; nf!. 2\it (% nu lott); e. lot. ®erm. 
hlat- : i8l. hlut-r, a. f. hlot. f&f>. erl^olbe : nf!. IJota laut, a. f. hleolan; germ. 
hl!ut- hlaut- hlat-. ^t. Soo« (rettere 2o%) er af 9tobform hlaut-, ligefom got. 
hlaut-8 Sob. g#rgerrø. klaud- klfld- iffc funbet t lignenbe ©et. — Saant til 
^omanif! : fr. lot, loterie. 

et 8ob C/n ^), Saan af nt. Coob, l^t. 2ot^ = e. lead («l^), ®erm. laud-, 
gørgerm. laudh- i!fe funbet. — ©erii). : lotl^en og Idtl^en : lohbt; Idtl^ig : 
løbig. 

gob (^aar, Ulb), lobbeti; nf!. loben, fb. luden. ($erm. liith- (9) ifølge a. j. 
lotha, g]^t, Sobe (lobben iJa^^e). gørgerm* 1— t-, l^toi« Orbet er germ. (cf, lat. 
lodlx, Xzppt,?). — Sobbe (gif!)?; nf!. Sobba, ^maaf!e cgtL ?oba af en »i« 
Sobbenl^eb paa @iberne". — [Uijebfommenbc : a. f. leodan, got. lludan i)oye]. 

Sob9 (oo), Saan af nt. éootø, ber antaged forfortet af e. loadsman (fe 
€eb : ©ei). ■' -^^ ^^^. £m 

goft; almengerra.; utifi, om 8et. 2ltmo8:|)^iære etter øtore ^lum^'er celbfl. :é^ -^^/^ 
gorm ettft (gem.) er laant fra 2:., gttøt fra i«t. (®ram, § 192), l^toor Sud^t -^^^^zr 
ogfaa bet^ber Soft. ®erm. luft- (got. luftu-) iffe o:>)lJjfl i)ibere [for at com^ 
binere bet meb inb. loka- frit, egtl. l^jl, 9Jum = lat. lacus, maatte antage« 
abnorm Otoergang til Sabial; cf. unber Sn?]. — S)erii). : Ufte, gb. It^fte l^fte 
li^ft; germ. luft-i-an. 

^0(a)f lodd^f f^<t <S* ^t^ni. utoiø. [(£f. b. Sugge? eL nf!. Saag?]. 

logre ?; cf. nf!. la!ra, lofra (roffed (fec)? (9tof9 l^ar : ,,?lagra, gaa 

fmaat"). 

8of (ff) (^aarlof); almengerm.; germ. lokk (u); kk er en ^dfimilation, 
f. Sy. mnligen af kn? 3faafalb fan $Sob 4)cere fom i luffe (f. b.). — ©erito. : 
Søffe (luffet = aabent Mi : ©ram. § 60); ^ører l^ib ifølge uf!., ogfaa gnff., 
St?ffia meb ff, iffe f. 

loffe; nu tabt i S.; etters almengerm.; uo|)lt^fi; d og gernu kk inbel^^olbe 

10 146 

ffcrc aWuIigl^cbcr yunggrantmatiP" $cnførc(fc til rt^t)c, f. b., er ibct^øicpc cit 
af bt«fc aWuUgl^ebcr; ben „WoxU^'* etter „|)aot)ife«", efter n^efle ©obtfjøB«* 
ntetl^obe, teb 16Iot at o^fltffe et ,,tnboeuro^(eiff lughnt.]. ^unbe tænfed o))f!aaet 
birecte af en Snterjectton. 

8om (gnøl) nf!. Soom. ®erm. lom-? (gtter ejtra^eret af columbus? 

2 om paa $(are (nu Itbet fienbt); ogfaa nff*; tdl. hlumm-r. 

Sontme ?; = nff. Summa; mon f^ottenbc ©ctegnclfc fom ottearmet @teb? 
cf. nf!. lum, (tbt ^axm, 2vLmmt, taxm Suftfhøm; ber angheø et M. luma 
^^otbe i @fiur (finbcfi if!c ^08 grifener). 

^oppt ?; Ugl. ft)., nf!. ?o^)^a, a. f. loppe; 6 og germ. pp inbe^olbe flere. 
aJluUgl^eber. 

fio« (8«), Saan af :|)U. go88 = ^it. 2uåf9; *8 @uffij; ft). lo; germ. Iflh- 
af Itinh-; førgerm. Ittnk- : Xvy^, @c Suy. 

I06 (88), at Io$fe; Saan af nt. I088, Io8fen; % nu (dfd^en. ,,$eimat vu 
SBorgefd^id^te bunfel'' (f^toormeb ©ammen^ceng meb t. (08, 0: U$, Mtl af)oife8). 
99 for f(i^? : ,,be ^åfaptn toxU ntg (of^en : bie $fanne miø ben ^ud^en ntd^t 
to8la8fen" (©rem. SBb.). @l>t. tofd^en Beti^ber Uggc ffjult. (£f. Ief!e? (£f. t. 
Iaf(^ (fla^)? 

Jloftiffe (?(ante), fom 5?øt)jltHe : levistlcum baniferet. 

en gon (©efiemmelfe) fe unber ligge. 

8oti (gorloto; 9^08), loue (tilfige; rofe; i ^oefl elf!e); fto., nf!. Soto, lotoa; 
e. love elf!e; ifølge fft fioB, loben, geloben er germ. éiobform Iftb-. — %øftt, 
Saan af p\t So\)ebe, Softe (d) = l^t. ©erøbe. — ^<Paa 2:ro og gotie* af plU 
gooi)c = l^t. @Iaubc (auf Streu u. ©tauben); famme gorm laub- i Otlot> (f. b.), 
]^toi8 af :^It. Or^Soof = ^t. Uriaub, og i e. be-lleve. — 9lobform liub- (cf. fto. 
Ijuf, i)t lieB, de.) i ®. nu fun i be laante Sieb^aber, lifUg, lefle (f.b.).— 
gørgerm. laubh- labh-; cf. lat. lubet (li^per; ælbre gorm enb libet). 

%n(tj) ?; = 9Wa8c. % luf, nff. Juuto, meb 2Cbi. (unto : nebl^cengenbe (fe 
8flof8); 2lafcn angiver et Sfltv. 2uto : ^^S^Joget SSebl^ængenbe", meb SSb. Iu4)a, oft 
l^entoifer til Satt (aJlo8), lata (bingle) fom meb formentlig inbbt?rbe8 ^flt?b, 
^toormeb bog uu blitter uforeneligt. S)eritoatum er toel ftwe, nf!. 2uta ($ue). — 
@i5., nf!. Sugg (^aartot), l^ibj^ørenbe? [førgerm. luk-n-?]. @S). ludd (2ut>> 
!an liførc til lobben. — @to., nf!. gem. 2o (Cui)) congruerer meb nf!. gem. Si> 
(©ngflctte), cf. gt. SWa8c. og 9Jtr. 2oo^ (^rat), germ. lauh-, = lat. loucua, 
Iflcus Sunb, af lucere; fe unber Soft. — [2Won ^wo ba af germ. laf-?, førgerm. 
lap- abnormt for lak-, Sipj^b til lauk- og lok-, Ij^fe; ?; ©et. : U?8 ^lab8 : 
@maatoegetation : Sobben^eb;? (£f. unber Ulto]. 

8ttb ?; gb. *iOuut fom i @to., SfJf!. — @t. : i!oo (@enit. ieoo»e8), nu \}U 
Sol^e, l^oll. looi; „Urf^rung unbefannt"; »oorsprong onbekend«. [9lob lau-, 
lu-; opU\t? el. toaffe?]. 

Ittbe ; gb. *luute løøt lute lutcn; ft., nf!. luuta. @erm. lat- (liut-) laut- 147 

iQt-; førfictm. laud- lud-. — (£om^of, : Ittbbotocn (@ram. §82). — 3(f 9Jobform 
liut- : eiibe (SJanffabtl^cb), gb. Siutc, 2i)\fit; nfi »bi. Qot (^æeUg) = got 
liut-8 (ebragerif!, \)r^iUl\t. 

Stte (glamme), gb. Suge, nj!. ?ogc (fto. nu låga), t. Sol^e. ®erm. loh-, før* 
germ. luk-; cf. f. ©y. kt. lux 2tf9, inb. ruc-. @e 2i>8, 2i9n, (?oft, Su?). 

Stiffe er 2aan, fra (g. el. g^it.; n Mtl tilfat ^o« 08 : e. luff (iffe uu i 
©friftf^rog) : f(ab $aanb; to lulT : »to turn a ship towards the wind; from 
M. E. lof, a coDtrivance for altering a ship's course« (cf. loof, 8ut){!be, tilføø). 
3lf famme 9lob, germ. lof-, er uf!. Sootoe (flab ^aaub; cf. e. g-love ^anbfte). 
@e 2af>, gorm meb f er i(fe inbføbt ^0« 08 (®ram. § 192). 

Suft, 2ugt fe Soft. — Suge, luge fe luHe. 

Sogger (gartøi) af ^ott. logger, e. lugger, »a ship furnished with lug-sails; 
prob. from the verb to lug« : træffe ())eb ^aaret) : ft>. lugga; l^bt. antaget i 
(g. laaut fra ©. el. iRf!. 

Inffe, gorm o^{laaet i iRb., maafle uærmefl fra gb. *Ii^fte (a8f!mileret 
ItftU) lufte (uft (®ram. § 92), guf!. It^fia; 2)ert)>atum til Ittge (nu !uu i ^(t 
IBeti^buing : ^iel^en, ju^fen : træffe Ufrubt 0^), gb. *(uufe tøøf tufe tufeu; 
guf!, (ttttfa lauf; ^U. luufen (oof. ®erm. luk- lauk- luk-; førgerm. laug- lOg-; 
cf. Xvyog bøieltg éren, Xvyi^siv bøie. — et Sttffe, af bet ntft ©b. mtb ff ; mtn 
*lttft inb i* er = nff. luft, $art. af gnff. Itftia. — Slobform lak- : en 9nge, 
gb. *Suufe = uf!. Suufe. — gorm lak- : et Saag, gb. *^ot (i)t 2oå} : ^ul; 
e. lock : 2aa9); en Saage, gb. *$ofe = nf!. Sofa; en 9lfgte, forbum 9^øge( 
ftf Søgel, gb. 2rfUl fora i iRf!., germ. luk-il-. (®e Sof, meb Søffe). — 
(@e Søg). 

InfU; almengerm.; »from the repetition of lu lu in lulling children to 
sleep«. 

Ittmnter, meb forælbet @im)>Iey lum, f6f>. Ittmte; Iig(. nf!. (um, Summa 
(toarm Suftftrøm), Snmra (og Surma; t\)i, noget loarm Suft). fLfi\)h i ft>. Ijum; 
femmer formelt meb nf!. Sjome, ber bog beti^ber @(aub8 og t>e( er af et germ. 
liuhm- (fe Si?«), meben« lum iffe fan t5cere af et germ. iQhm. 

Ittmi^eti, @iengi)>elfe af t. lum^ig, af Sum^ Brugt fora @fie(b8orb. 3 ^ft, 
flnbe8 Sum^ (^lob«), lumpen (t^f). — ©b. i : „tabe ftg lum\it*' maa toære 
eytra^eret af Slbjectiioet. 

Ittmff ?. 3 92f!. meb Omtt^h (^mft (fb. nu lomsk), meb Ii^ma (fibbe 
ffummelt It^ttenbe, &c.), og, meb étfl^b, tør^ma (fe bi{lert). 

Itiii, gb. lugn fom i @to.; nf!. logn; *n @ufflj; log- congruerer meb en 
aiobform til lijtoe (f. b.); toet opx, ffjult, bæffet. 

8ttnb; Ugl. ft)., nf!. (SWagc). (£f. Sinb? Sanb? [.wl-nd- fjenbe« iffe]. 

sittnbe (nogens*, ingen* &c.) (£afu8 af gem. Sunb (iWaabe). 

Sttnbe (®øfugl)? Sigefaa i 9{f!. 

Stme, Saan af t. Suune (l^t. nu Saune), af (at. luna S^aane. 

10* £C.day- ^i\U\ 148 

Sitnge; atmengerm.; ,,man jiel^t ed }ur Sg. 1— ng- (etd^t fein, bie in 
gelittgcn jledt". @e lang, at (ange (gt langen : ^cnte; Snft^cnter?). 

Ittnfen. 91^. lunfa {"oaxmt libt) ,,ntaaffe o^r. lumfa, af tum'* (fe lummer). 

Inttte (gaa langfomt), nff. (nnta; g^t. lunjen ((eid^t fd^(nmmern). 92fT. og 
ft). flge« ogf aa lunfa (otoerført ©et. af foreg, lunfa?). ((£f. Jente?). — 2)ertt>. : 
ber er enbnu ,,en lille ^unte'' til. 

Stwte fra £.; ,,erfi nffb.; gu ml^b. (itnben, brennen; åSejie^ungen uufl<l^er; 
iibertragung : ^uåfi^åftoan^" ; Iltnben maaffe bog utoebfommenbe : ,,Sunte : 
Summen, ge|e; f^Wer : Sllnbjlrtd''. 

[2 ur, ^orn; literairt Orb, af \9l liidr. 3 ælbre ®. ^nb : fe SWolbed^]. 

éttt, Inre (ligge; fo))e; ^adfe o^); nff., ft. (uura; t. luuren (l^t. nu lauern). 
(S^erm. ler-. 3ffe o^I^f^ Pibere, i^et. fo))e anføre« iffe i $(t., men tet 
trftge fetn. 

Surenbreier fra ^t; ^)It. Currcnbreeier, ^loH. lorrendraaijer, »waarvan 
de elg. bet Diet is nagespoord«. $It. $!nrre (^itge), l^ott. lor Iga^i^jen, Sum^erei, 
•van onbekenden oorsprong*. 

Ittvi9ttf en Sttme ? 9{f!. ^ar lur))utt og Sunoa m. 9}^.; meb 9(flt^b : lart)ntt, 
Sarto, 2ax^t (¥iaU), Iart)a ({(ubre). @t). larf : liten goase. 

8it6 (un); almengerm.; iRogle mene : ^gu liusan [fe Ui] t)erberben, toie 
^^8ip ju ^d-éipaiv. — S)erito. : Ijjffe. Sufing, n|!. : ?u«afilraben, ©anf. 

Ittffe; flnbeø t iRf!.; 'otl bog i^aan af t. luufd^en, .l^t. nu laufd^en, o|>r. 
(Vtte efter, faa lure, ^olbe flg fiitte (i 2). nu : (ifle om). ,3eift auf ®tamm 
hlua- ^bren'' (cf. li^flre). 

^t (Snftrument), gjennem 2:. fra 9lomanifI (fr. lutli), fra Slrabiff : alud. 

lutter, 2aan af t. luutcr (^t. nu lauter); got. hlatr-s ren. ®erm. hlut-; 
førgerm. klud-; cf. xÅv^& (af kludio) toafler. — SJb. lut tre. 

S«ti (©inbflbe), be( narmefi af l^cVi. loef, »zal wel eene verkorting zijn 
van loefzijde« (Slorflbe); »maar dial. eng. luff, got. lofa beduiden vlakke hånd«; 
fe fiuffe. — SttMtt, ^>oH. te loeve waart, te loevert. 

£tt;r : Su(^8, ie9, attr. af ^(t. !^u;en (ra^fe), af lufen (na^^e), fe lufte. 

g^; ifølge iøL blf er germ. gorm hliu-; cf. nff. 2\ia (SRilb^eb), m. l\fa : 
at l9 (@foS)en li?er for ^ufet). @ibeform : Cæ. 

^nh, hitt, gb. ?iub, liubc =. nfl. Jjob, Ijoba, i«l. meb hl-. @erm. hliud-; 
Ufit^b hlQd- i ^t. lunt, nu laut, <&c. Ubtibet 9lobform; ^rimair9tob førgerm. 
klu- : xÅva, lat. cluo ^ører. — S)erii3. : at Iijbe, abli^be, gb. Ir^J^be It^bbe 
H?bb, il^tr. It^tt (i«l. hljda), ^»oraf i iRb. er ubtoiflet I^tte (®ram. § 92). 

Si^be (geil) fe unber lube. 

St|gt(, Saan af ^It. Sud^te (ft) = l^t. Siu^te, nu 2txiåftt; germ. lluh-, 
fe 8^8. 

gtjffe (aabent r^ = luffet ø, ®ram. § 60), ?can af ptt Sudc (il; ^Reutr.) 
= ^it. ©e^ltde, nu Oliid, „fpeciflfd^ beutfd^e« SBort; gtøeifell^aft i|l 3ufam* 149 

tnenljfang mit loden''. 6L luck Del lamt fra \foU, luk : >oor6proog geheel 
duister«. [@nare{i ^amtnen^æng meb 2i>t, Søffe, f. b., og troligt altfaa meb 
(u!(e, ibet ^runbBeti^bntng er bøie, (øielig : ©fjeibneø, Ctnfiænbigl^eberd ^^ttx* 
gitoenl^cb?], 

S^n, gb. *£tttgn (2)erito. : iStugneb); gft). Siugti (SIber (nu Ijangeld; nff. 
nu Sjon). 9lobform lluh- meb ©ufflj -n-; fe 2^9. 

£tpng; UgL nfE. (f)>. nu Ijung). éerm. ling-w-; feer ub fom9[f()^b til lang. 

8^e (8løg<>ul; forælbet; fe molUåf), gb. *8ture; nff. gjore; item nfE, 
Sjor : $nl i @lver, Qora : flare o)}. @erm. liur-, førgerm. laur- : Xavpr^ 
@tr(ebe, ^«vpog aaben; (at. lara SCabning, — (2t}xt, Snftrument, er gr(ef! og 
u)>eb(ommenbe; fe !?ire). 

axié, lt9é; gb. 8iud, Uu9, fom i @id.; n{!. £j[o9, ^od, @erm. liuh- meb 
@nf|ly -«-; førgerm. lauk- : litauift lauka-s, ^avxo-g (^»ib; cf. 2e nnber Su; 
?Vn, 2tfQtt, t 2\^t ((clbfl : giod^t), 4c. Slobform germ. Itth- fe 2nt. — 2)eri». : 
Illfe, germ. lluh-s-i-an. 

%t9ftt, gb. Stufle (ft. Ijumske, ))e( f ort>anf!et) ; piU 2ti\åft, ^oll. nu Ues, før 
liesche, g. e. leeske. (Serrn. Hus-, end meb $r<ef. 9lobform i berUeren (fe 
lø«). (iWaaffe ba egtl. «ro(? effer @teb, ^tor ©rof ri«quere«?). — W^t. 
Seifie er enten Omt^bning eller ^e(t n)>eb!ommenbe? 

ftiP; fife« *2uft; almengerm«; got. lustu-s. ®erm. lu»-t- {o: -tu-). gør«* 
germ. 9lob t>el las- begjære, ber flnbe9 i 3nb.; (at. las-c-ivus; XiXatoftai, ^t* 
giarer, Paaer »el for li-las-iomal. — U^ftt, germ. lust-i-an. 

guflet («a(eflang); gb. ♦Ciufler fom i@to.; nff. Sjofler; af taht «b. »(iufla 
(øøfi (ufle (ufien (fløbe, flaa, opr. fiene), nf!. (jofla (aufl, »eb -st- (-s-t-) aftebet 
af 5Rob førgerm. lau- lu-; cf. Å.a(/)ag @ten, Xévo jiener, Xevérrip 8øbbeL 

Ulfhe = nfL l\^^ftxa, plt (uufleren {M), af germ. hlo-s-, feSijb. — (i?ttc, 
fe 2tih. 

Uioc; gb. (tuge (øøg (uge (ugen; almengerm. (^erm. liug- laug- log-; før:« 
germ. 1— gh-; gjienfinbeø t @(at>if!. ^eti^bebe t>e( o^r. tU^^t^fle (got. liugan 
-aida bet^ber egte, t>e( egt(. tt(fløre). — 9f gorm Ifig- : gb. 2i9^n, nu ftøgti. 

^, (nf!. 2i), fe 2t); germ. hliu- f^jaltet ti( 2 gormer. — Om ftrlat ^ører 
ier^en?; nf!., %, 2e!att. 

%»bt; gb., gfJ)., nf!. 2tpi; germ. lép- (i); t., egt(. nt., 2ippt {pp Mzl af pi), 
^flk^b Up- i Uht og i nf!. le^ja lapU, gørgerm. lab- (Ij^ænge; f(t!!e), fom i 
lat. labium 2ctht, 

teNr; a(mengerm.; ifølge e. leather, ^t Seber er germ. gorm léthr- (i), 
())ori inbe^olbe« et (S^uffi^ 3!!e opl\fft Pibere. 

Ut^, gb. Ictl, ptt (eel, af (at. (græf!) laicus. 

en &rg (gg)?; nf!. Segg (S^aøc; $(. Seggier) beti^ber i^en^ibe, ©tamme, 
m. 3R.; e. leg maaf!e (aant fra 3). ^tx cttere6 et (ongobarbif! (o: gl^t.) 8agi 
(Saar), enten fom af 9lob ti( (igge (f. b.), etter i @(cgt meb éaar, ifa(b bette 150 

flaaer for lahas- (h og g af førgerm. k), og mulig fatnme £>rb fom ^æg; g ba 
forboBIet l^od o«. [(SHerø lunbe tænfed ^aa nt itxt : @ftfer o. 2., og ben 
altn. Ubtoæ^t gg foran ®uffl]r -i- ^o9 o«]. 

læbffe fe Icffc. — et ?æg, Sægb, lægge, fe ftgge. 

iSiii^lm^t, gb. Sææfe, (ææfe; a. f. (gib. læce; ælbfie f)t iaad^i; got. @S. 
ieki-8. ®erm. lak-, ©ienfinbeø nteb k i (Slattff, er altfaa laant fra en af 
Piberne, eller fra famme dbie. @t germ. isk- tunbe te( betegne ^raabetæHer : 
lejtan fe I«f. ^ JS^u^^4^ ^^^M« -^gt^^^e^. ^. /^^ 

Sirgte (e) ? no^Ii^fl. (Sonfonantfor^olb i ®erm. albeleø abnormt : f\). låkt 
[attral^eret til låktare i ©et. ©ræbepittab«,?]; men t 2attt (ogfaa ^t.), a. f. 
lætta (nu e. lath); item b. 8irtter ^aa ^ogn. Ogfaa romanifft: fr. latte, it 
latto; famt celtifft : I^mrif! llåth @tang. 

lotf (rettere e) er toel ^aan af nt. Ie( ((igL (aant tt( $t. : (ed), ba et gb. 
Htl t>tlbe hUiitt ti( (æg (mebminbre ©ram. § 92 funbe an)9enbe8 l^er). ©b. 
Uta (af (bri^^^e) er bet>aret i 9^fl. ®erm. lék- (I) Uk- lik-; 9biecti)>et af 
gormcn lék- (iffe Om(t>b). gørgerm. lag- (cf. Xayapoq, f(a^,?; (at. laxus?). — 
2)erit). : at letfft, )>e( af nt. (eden, germ. låk-i-an. — [Utebfommenbe : t. (eden : 
\iitU; t (eden : f^arfc]. 

lorne, Saan af t. (el^nen; ^% (enen, (inen ((oli. nu leuneo), a. f. hlioian 
(nue.lean); nff. (ina. ®erm. hll-n-; førgerm. kil- : x^tvo (oener, x^*i£a^ @tige; 
(at. in-clinare, cllvus, <fec. @e et ?eb, 21. 

teitfe (bebre meb e); gb. *8enf(e); ft). lånk; nff. 2ttt (8eb; «iebe) og 
Seffjia (^iebe); t. ®e(enl, (enlen; a. f. hlence (e. nu link), M. hlekk-r. @erm. 
hlank-; førgerm. dang-. 

Ifltre (gb. ?ræt. (æærbe (æcerb; cf. ®ram. § 178. a.); a(mengerm. (®bt. nu 
tabt i @.; @b. lore); germ. (og got.) lais-i-an, egt(. bringe ti( at gaa frem (i 
X, é af ai; (od od a meb Om(t^b æ, ha (er ntppt er (aant fra S.). 2^n((oati)9et 
IlB-nan, t. (ernen, mang(er (od od. @erm. lis- lais- lis- : gaa, (er)fare (got. 
?ræt. lais : (ar erfaret, t>eeb). (£f. 2t% 8ife, 2x% (8aar?); t. ®e(eife. — @b. 
8ttre, t)e( fra Z. 

!Oæd, (ædfe, Soeft, fe (abe. 

løtfe; nu tabt i @.; ederd a(mengerm.; o^)r. ©et. : fam(e. ®erm. lés- (i) 
lås- las-, ©jenflnbed i Sit(auif!. — 3)eritt. : ben (ettige Søtfl (= id(. Icst og 
lest-r). 

Ubt; gb. (øø^e; nf!. (au^a, id(. hlaupa; a(mengerm. (e. nu leap). @erm. 
hlaup-. gørgerm. klaub- ubefjenbt. — SDerito. ^ht (Ojle(øbe) = nff. 2øt>pe, id(. 
hleypi-r. gra 2. : toibt(øfti8 : ^(t. toiit4oofti(( (U); løbfP : ^(t. ioop\åf (55). 

8øb (gartoe); gb. Spt, Sit. ®erm. wlit-, fe unber (ebe (føge). 

Søbrfo ? 2)er anføred et ©b. (ø(b)e, i fi^bft). 2)ia(. (øa : Tisa tecken till 
snar kalfnlng; ha jafret Ae. uppsvållda. — ■ 3 ^V anføred (oa („ber forubf ætter 161 

et loba"), i cnfctte (Sgnc Ua : rumme; „@ammcn^>ceng bunfcl^ 9lof« l^ar et 
løa : ffumme. 

løbig fe 2ob. Søftc fe Uu, løfte fe Soft. Søgn fe Hjtoe. 

fiøffl, gb. Søøl; nfl. Saul; l^t. Saud^, ipU. Sool; c. leek. @erm» lauk- con* 
^ruerer meb en 8lobform til luffe (f. b,). 

løt (rettere tot), meb \'o. loj Saan af :|>It. loot (trSgc, fauQ; 5ott. lui er 
tel kant fra ?JIt, og flnbe« iffe i ælbre Xxh. Om bet er germ. 1— eL hi- 
et, wl— , erfare« ne^^e. — ?PU. ©ertto. : Sooiart (gaul^elj); om looxt Søtert 
<ttl «ørn) er otoerført 21nt>enbelfe ^eraf? («Pel8 til at botone i?). 

Søier; gb. *Søøge {^tx.) fom i 9^j!.; fto. loje, -a (bette i $t. -or); i«I. 
hlægi; 9lobform hlog- af (e (f. b.). 

Søffe (ogf aa i ©et. 3nbeluffe; iubf^egnet ©ngfl^ffe) fe nnber Sof. 

Sømmel, Saan af t. Sttmmel; ,,erfi nl^b.; toa^rf^einUd^ au9 bem toeraUeten 
(nmm, fd^laff, a^b. (uomt; l^^ingt mit k^m gufammen" (nemlig ^ff^b, germ. 
låm- KJm-). 

%øn (S(^orn); i«I. hlyn-r; p\t Sonen*$oIt. ®erm. hian-; førgerm. klSD- 
(rusfij! klenu, ^ll^orn). 

Søn (^e(ønntng); gb. Søøn; n|f. Saun (bog nu a(m. Søøn), at launa; t. 
€o]^n. ®erm. laun-; -n- muUg @uffi?f; S^iogle ^>ent)ife ti( cueo-Xavo (ni?ber), 
let. iQ-cram. ®ot. lun, Søfefum, er V5el Slflt^bgform. 

Søn, Sønbom; gb. Søøn, famt Søøn^b (meb ®at. $1. Søønbum), og et 
tJ6. løøne (fljute, Benegte), = nff. Saun (forælbet), Søi^nb, løl^na; formelt con* 
^ruent meb foreg., og ^et flemmenbe i ^ett^bning Cbæffe'). ®a (^ot. ^ar 
laug-n-i-an = l^t. leugnen, ^erit). af liugan (l9t)e), pUitv man at antage, at 
f)o9 od -g- er ubfalbet, at ait\aa Sig^eb meb foreg, er tilfælbig. 

lø$ (øø) = nff. (and ($B. løl^fa), t. lofe, a. f. leas (e. nu -less, men fom 
cnfeltOrb loose, •difflcult to account for; influence of loosen, or of the Scand. 
or Duteh forms?«), ©erm. 9tobform laos-, end meb 2ben gorm i germ. (og 
got.) Iiu8-an (taBe, mifte) laus liis-um l&s-anas; nu t. toerlieren (fe forloren, 
forlife). -8- @ufflf ? cf. Xvo (tøf er), famt Sftob tit næflforeg. — Søfen, nu 
fnattet l^ertif, gjengiter t. Sofung, af u^id $erfomfi („unmdglid^, ^Bleitung gu 
6epimmen"). 

gøti (00) = nf!. Sauto; germ. laub- ifølge ^t. 2a\ib, — Søtoftiffc om* 
fortolfet af (at. levisticum. 

Søtie, Saan af t. Søtøe, af lat. Jeo. 

Søtierbag (gb. Søøger*); = nff. Saugar*2)ag, (Senitii) af Sang (®aff). 
Sffe Pibere o<)tJ?fl. ©tois -g- i germ. laug- fan i)ære @ufflf, 6(it)er ber @Iegtf!a6 
meb lat. lavare. 

moabe ?; gb. ^maape; md^a, mopa i fo. ®iat. Bet^ber : furmule; ligt. 
e. mope (fra 2). ?) ; men nf!. maa|)a: „flaa meningdløfl om ftg". ®erm. i)etmap-. 152 

Vtatihi, gb. *maatt (S^aøc), fem i ^9. (ft. nu måtto); ^(t. 9Raate (gem.) ; 
t$t. ^atoed nu Inn ^tntvtt Wla%, @txm. 9lobfonn mat-: ®(. méu nat- mat- : 
n^. mtia; piU meten; ^t. meffen. gførgerm. mad-; cf. lat mddua, méditari; 
guSo, utfåouat UtQtnttx, Uxthtx. ^rirnair 9tob to<( ma. (£f. Wlaal, maaUr 

(SD'^aag (SBeftoogrtt)« ^un^igt f omlaet ^o« nog(e Digtere, ©erm. 9tobfcrnt 
mag-, fan, teb ^fK^b, l^øre fatnmen mtb måg- i maa, SRagt.) 

naoøc; gb. *^aaU, font i 9{ff.; i»!e er @uf^^; cf. gnff. SD^aa^r (»r er 
iRominatt))enbeIfe), nft. irøaafe, S^aare; pli. Wltmt, (^t. nn S^dtoe). (^erm. 
malw- (maibw-?). £)itomato)>oieticon. 

9Raal, at maale; almengerm.; t. Wlai^i i 9]>{af^tgeit, einmal; e. meal; got» 
m$l Xib. ®erm. mal-; l^eri -I- )oi^ ^uffij:; cf. 9Raabe, nteffen åc; inb. ma 
Qtaale; gis-r^ov; lat me-tiri (maate); åc, — (Som^of. : 3)itaatttb. •* @e 
unber male (t. maten), og SRaane. 

ailoal iXaXt, @^rog, 9{etøfag, @ag); ogf aa ft). og nff.; t 2:. Netåret i 
9)>2a(I{d^a(s, (^emalf^l : gt. Sfta^et (gor^anbltng <&c.); got. mathl gorum. ®erm. 
mathl-, ^toori 8lob »el er ma, meb ©nffly -thla- (førgerm. -tla-)? — 2)erb.: 
mirle (t %, : t)er«m&^Ien), germ. (og got.) måthl-i-an. 

Staaiie, fom i iRff., @t>., (9t (nu : Sli^on^tag); a. f. mCna (e. moon); 
germ. man-a(n)- (d: „ftagt" aWa«c.) (altf aa got. mCna). gørgerm. : inb. ma« 
(n etiberet), Xai. mensia (iD^aaneb), ^^v. ^rimair 9lob troUgtoie ma maale 
el. tocifle, — a)ert». : Øtaoiitb; = t. a»on*at^, SWon^b; c. mon-th; got. 
m(D-Sth*8. -^ (Som^^of. : Ranbao, giennem ^tt. iD^aanbad^ (gl^t. ai)>iaantac),. 
®jengi)oeIfe af dies luon. 

3)1 a ar (,,ben toæne 9».")r fe irøø. 

9)lMV(b) (2)t^r); gb. *iØiarb^; ligefaa gft). (nu mård); nff. 9Rar(b), o^ 
meb Cmli^b a)tor(b) (t«r. mord-r). 3 %. meb @nffi| «er : ai^arber. (Serm. 
mirtb-. gørgerm. mart- : lat. martea (l^tooraf, gjennem martulua, fr. martre, 
og af bettc : ^oS. marter, e. martern, mårten). [$rimair 9tob mar? Slagteren? 
cf. tat mortuufl Ae.]. 

mootte, abnorm 3nf,; gb. muge, \t\ maa, ie( maatte; en S^ib ogfaa at 
maa (: paa maa og faa). @erm. måg- mfig- : t. id^ mag (e. nu mav), g^r:* 
germ. magh-; cf. té^^Xog £øfteflang; 9f(t^b raagh- : ut^X'^gp fi^X'^^ SH^affine. 
— @e SWagt, formaa, gormue, mu(e)Ug (SWaag?). (jom^of. : maaffe. 

Vt9i9>iU, Ølatte, giennem %, af Ut matta. 

iXab; gb. 9)?at, fom i @b. og 9}f!. (<S. meat (ett^ber nu jljøb). (ierm. 
mat-; congruerer meb en 9lobform i $B. mét- mat- mat- {\t meffen), og 
lunbe o^r. betl^be portion. [9log(e tænfe paa 9toben i (at. mandere tt^gge]. — 
2)erit>. : mort =^ nf!. mtUi; måbe, Sl^abing. 

SKoHff, t)ifl ubtibct af et gb. *irøabf (nff. nu 3Ka(f, ft>. nu mask). 3 %. 
uben 2)eminntitfuffly : SWobe (o^jr. SWafic). ®erm. (og got.) math-a(n)- („f^agf* 163 

SDlft^c.). $ører toel fammen meb nff. ^tx. 9l2a(b) : Sijfe^nge^ øaugf^aaner 
(iWttbfttb : ©maaftlb), bcr i>cl er gcrm. måtha-. [Om o^r. Stfftrab? cf. 9iob^ 
ma ffjætc, ^øjic ? : a-^a-o, mfi^cn, bie SWal^b; kt me-t-ere] 

G,^albc (Sn a»abV' d: bum; ^)U.¥^>rafc : aWafe, 3«. «Pum^); o: SJiatt^iia«). 

mage (ttl:|)adfe, ^arre, l^Mt, giøre), småøer (@{o^m. <6c.); Stag, tlmag(e)r 
mageUfi (^It mateUf); SRage ((Sgtem. ifte.) (tit pillet fibfle ^ører mageløs^ 
locl 09 aWageffifte); gb. *mafc, iWaf <fec.; f\). og nf!. mafa, iWaf Ae; )p\X. 
maten, ^t. madden; e. make, match. ^6t. maafle l^o^ o9 gieno^Ubtt i»eb t. 
3nbf(i>belfc? Cigcfrcmme Saati fraX. : maffe, Staffer, 9emaf. ®erm. måk-, 
gørgcrm. måg- it!e futibct i famme Set. [Otoergang fra å5et. anfirenge i 
fioyeo, fiofcg er tænfelig]. 

mager; almengerm.; ixftntt meget gammelt Saan fra ^iomanif! : it. magra 
(e. meagre flutter ftg til fr. maigre), af \at macer; ba b i ^at Bortfatber i 
gorl^b fcrau m, er ber SD'^uUg^eb for^ntagelfe af førgerm. 9lob smak-, famme 
fom i fmaa (f. b.). [®e, ber benegte i^aan, outage i mager germ. g af før« 
germ. k]. 

9Ragt, m«gttg, Saan af t Wtaé^t, m&d^tig, af 9tob til mag, mdgen. ^a^e 
tibligt fortrængt be inbføbte '''Sl'^aatt, *maattig (Høftmitatiou fom i maatte). 

a»ai, i @erm. fra Satin. — *at moie flg ub' : nemlig til SWaifeft. 

(912 ais : »Spån. : W. Indian mabis, in the language of Hayti«)* 

male (fi|ufe); gb. $ræt '''mool maten, fom i Sflft. og @t. (g^t. muol), 
Slitangler i (S. ^erm. mil- m6l-. gørgerm. mal-. (9][enftnbe9 i tat. mdlere, 
mdla (og i @(at>ifY og (Seltif!). ®r<eft l^ar abnormt mul- : uvX^, men uaX-anog 
hUh, — Com^o«. : a»alflrøm. — @e SKølIe, Witt, iWøt, SWuIb, SWalm (milb ?) 

mate (pingere), meb ft>. og nfT. maala, 2aan af U maten (gt. aa), ^eriioatum 
af t. Wtal : $unct, '^Ut, WtotxU {pUttt, mærfe), famme Orb fom v>ore : iDi^aat, 
maate. (Ttal \)ax aBf orneret gt SD'^eit : 9J2uttermat, => got. mail/ e. mole, ber 
maaffe ^ar ætbgammet ®ocatifation af en (£onfonant, fom ®aum; cf. raacula?), 

matte fe 3Retf. 

SXolle, giennem ^tt. TlaUit, af fr. maille, af tat. macula (iD^affe i Zti), 

WtoXU (gif!) ? ©to. mal, Wla^c, pi -ar (ganffe fom mal : 90^ø(). 

9(alm; tigl. ft). og nff.; *m er @ufflj; JRob fom i mate (tnufe); ®et, 
o^r. @rud, @anb (cf. SDlatmø 0: iDV^atml^øie), fom toeb got. mal-ma, gt. WltUm 
(aftJjb, iffe Omti^b); ger-mat^men. 

9Xalt; atmengerm. (^tTtat^, meb gl^t. Stbj. mat; : toeid^, Wa^)- ^tttage^ 
at l^øre fammen meb et germ. „flærft" $B. meltan malt multanas, ber enbnu 
ffaibe« i (£. (forbum ^(crft; enbnu molten), = fmette; b. mætte, nff. metta 
er ^enominatiipum. 

iDlaturt fe Wl^l 

StarnH/ tibtubbrebt ^rimatrt Si^bflgnat. 

Vtanh, gb. aMan(n) ; atmengerm. ®erm. mån-n-, meb et a«jlmtteret ©uffiy 154 

iu, w, ^t)t8 man fan bømme efter inb. manu-). 9lob mftn falber f ammen meb 
^en i monne, mane, lat mens, moneo, me-min-i, (fcc, men ogfaa meb ben i 
lat måDus $aanb. — $ron. mati er famme Orb i @^ecta(ant>enbe(fe» — €^e 
iWennefle. 

iD^anbag fe 9}2aane* 

SX^anbel, diennem t 2^anbe( fra 9lomantf! (tt, mandola), fra ©roefl : 

mane. stemmer meb 9{a6cf^rog (nn tabt i (S.). 9lobform germ. og før^ 
^erm. mån-; cf, lat monere &c. @e monne. 

Sli^ang (forælbet, fe mænge) i S^angforn, iD>{anggob9. 

manøe, meb @ing.^f$orm mangt og mangen ((»loori ^en er ubeflemt ^vtiUl, 
«g bel tillige ben gamU Sccufatiioenbelfe : @ram. § 178. a.). 3[(mengerm. (i 
39L fort)anfIet tit marg-r). @erm. (og got.) mån-ag- (: t. mannig«, mand^; 
<e. many). éjenfinbeø i @(a))iff og (Seltifl. [9toben falber U, 9. fammen meb 
^en i lat. manere forbU)>e; ftulbe ©runbbetvbntng )ocere: reflerenbe i antageligt 
£l)>antnm?]. 

9Rangel, mangle, 8aan fra S. ,,$ann ur\)ern>anbt fein mit lat mancus, 
ioerflitmmelt''. Om e. mangle ((emiæfle) er birecte famme Orb, omtt)ito(e8 : 
■ mangle, Lat. with E. sufflx; inreakened form of *mankelen, frequentative of 
M. E. manken . . from mancus* . [manqnere fra f$r.]. 

mangle (rnUe Xøi), giennem %. : mangeln, 9l2ange(0, fra 9lomanif! (it. 
mangano), fra @ræff: tiayyavov (^aflemafline, Slange, ^libe). 

a^anfe, fom i ét. og iRff.; ®erit)atum af obfolet 3Ran =• t iDl&^ne, 
e. mane, (t>i8 ©rnnbbet. er $aU, ifølge iøl. men, gt. iDi^eni, lat. monile, uavog, 
htx bett^be ^aUfm^^ffe, inb. manja Skaffe (ber ogfaa finbed i (£elti{f, <S^ : 
•Irish muin : neck*). 

9Ji^pt (egtl. ®ng), giennem Z, af lat. mappa (o^r. femitif! ?). 

aKar (forben ogfaa ^atx); ligl. SRar i 91% og @t). ^n obf., nnbtagen i 
(Som^oftta, fom S^arilb, ^ft>in, ^^alm, ^^fat (^e^fat; Ot)erfattelfe af Wlttx^ 
fafte), &c. 3 X. meb OmH>b : SWeer; ælbfle Z. : iWari. gigl. førgerm. : lat. 
måre ($1. mar-i-a). 9iob mår- flaa, fnufe CSDunbreren') , er \)el famme fom i 
Wloxh, lat. mortuus bøb, martus jammer, fiapvauat fyamptx, &c. 

SRare (*ribt, *lol) = nf!., fto. SDiara; e. nlght-mare; i 2:. Tta^x. 9lob 
tel fom i foreg, ^jenfinbe« i @lat)if!. 3 fr. cauchemar er -mar laant fra Z, 
(cauche- af lat. calcare flamme). 

WHatt; ligefaa i @t)., 9f?ff., X. (i Z. ogfaa SWarfe; i 3«l. Orali^b: mork). 
i83etvbning : @tribe, 9{anb, ©rænbfe, ubt^rfet ©rænbfeflrøg, @fo)>flrøg; ](»o9 o8 
tilfibfl : Siger; item toel : iWærfe paa aJietaljlang el. ®pixai for &»ert V» ^unb 
(for at funne breffe faa SJJeget af); bernæft : Vi $unb, SWønttoærbi, aJiønt. 
gørgerm. mårg- : inb. marg- firtoge, ftreife; a-ue^-p afBreffer, fiapy-og om« 
jtreifenbe, gal; lat. marg-o (-In-is) 3lanb (laant til o« : SWargen). — S)erit). : 155 

WUnft, germ. mark-i-a-; mattft, germ. mark-l-an. — 2aan fra Z, inb i 
^omamft, f. (5j. fr. marque, marquer; Zxlha^tlaan til Ocrm. : marquerc. 

Wtatitb, giennem t. ^axt{t)t af (at mercatus, it mereato (fr. marché). — 
iØ^arltfd^reter af o9 for\)anf(et til WHatffttiqtt. 

(SWarfd^, SWard^c, gjcnnem 2^. fra gr.; ®B. marcher l^amrc, trampe, ^aa). 

[iD'larfd^aU, ^axtåfal, gjennem Z. af fr. maréchal, ber fe(t) er Saan 
af gt. 2»ari*@d^alc d: i^efle*=8cticnt, ©talbmcflcr, fR^ttcrfprcr, &c.]. — 9(grbrc 
Saan (ccrrum)>eret), og uben Onttoet ok)er grantrig : 9(tgenø SRavff. 

SHarff, Saan af t. iDlarfd^ (gem.) = e. marsh. ^t^ppt inbføbt germ.? 
Snarere i X. og CS. (aant fra gfr. maresc (]6arb. (at. mariscas; xlh fr. marais), 
egtl. ©træfning t)eb $a\)et. [glere ttiffc beri\)ere bet af germ. iWar; ifaaf alb 
tnaatte bet 'otl txere (aant inb i gr.]. 

fOtatttt, martre fra Z„ of martyrium. — (iWart« : (at.). 

fWam; gb. 2ttarg fom i @t. (nu bog ^t. a^arf), og tilbel« i 9Jf!. (effer« i 
^., og i <B^., meb Omli^b, WttxQ). ®ertn. måsg-. gørgerm. mftsgh-. [SSlan 
^en^oifer ti( lat. mergere, bl^^^e]. 

tnafe; ft. og nff. mafa; e. maze maaffe fra 2). gorjfjeUige ^ett^bninger, 
l^tooraf ^axmt, Brafe fi^ne« o^)rinbcUgfl. 3He tit at flnbe i 2:., ^»or bog Isatte« 
Tta\tx (gkmnte el. $nube i Xxot, ^nhpUt), og meb '2lfC)^b mas- : g](it. iDlaafe 
(SSunbe, S'Jarbe), meb ®b. maafen (tocrtounben). SRoget førgerm. mas- mppt 
ti( at flnbe. 

WHa^f ne^)>e inbføbt. Sfølge nfl. Wltxft, t. iDleifd^ er bet germ. maisk-; 
$(t. ^ar, fornben ^t(\)\^, ogfaa iD^afdft (a af al), ^t>i(!et ))i )>e( ^a))e laant 
og toe( antaget for (Set meb et inbføbt *Ttait af mafe, ba 9^ff. ^ar iDlaf! : 
£umme(, og ©ag^^iDlafl : ®angf)>aaner. ^fii^h misk- funbe foreligge i t. mifd^en : 
lat miscere (maa{!e (aant ti( Z.). — Omlt^b i motffe er "otl tommen toeb 
^[ttraction ti( t m&ften, eller er (un ti(f i^nelabenbe ; cf. f)>. mask for ^meesk? 

SRaffe; almengeim.; ifølge nfl. Tto\lt (idt mosqvi) er germ. @tamme 
må8qu-a(n)-; førgerm. Stobform måsg- : litl^auif! mazgas ^nube, ^no^; fioéxog 
@^ire pa9\tx formelt Bebre til Wtax)o. 

(ST^aSque er fr., "Tenu au 16me siécle de ntalien maschera«, ber efter 
9{ogle er et arabif! Orb. iDla^carabe er fr« af it mascherata.). 

(2»affe^i fe 2»at.). - (2»a«o\jn ; ^t SWagofen, „fftr geme«fene Seit"). 

WtaB^t gjennem Z. af lat massa. 

Wftaft; almengerm.; gørgerm. enten mast- el. måsd-, mulig meb (SlifLon 
af en (S^uttural (måkst-)? ©ammen^æng meb lat malus ganffe utois [bette 
flaaer efter 9^ogle for madus, masdus]. 

SXat (langt a), 2aan t)el nærmefl af l^oll. maat = ^It iDlate, e. mate, 
g^lt @ema6e, egtl. @:|)ifecamerat af Ttat (gl^t. SDlaj) = b. SWab; germ. 8lob* 
form mål-. — 2)eriio. : l^oE. maatschappij , ^It Wlat\åfOpxt, laant til o8 : 166 

mat (tt) (i <Béfat, og hxtlMx^t), ttC od fra X. : ,Jett ber 2. $&(ft'e bed 
12. Sa^r^nnbertø tnø S^eutfd^e iibernommen and bem 9lomamfd^en ... nad^ 
arab. *^crf. schah-mit : ber StbnxQ ift tobt". 

(Wlatit^^^ilh o: ^cU. maatjes haring : »wordt duidelijk uit het oudere 
syn. maagdekensharing« : TtHbåfta^^.) 

SXatrod, meb t il^atrofe, Saan af i)oti. matroos, »yan fr. matelot«, ]^)>t(fet 
atter f)^ne9 at inbel^olbe bet germ. Orb Wlat (^at>); ti ^at ((Samerat); -lot cf. 
«ob?, a. f. gehlyta, ut. ♦®eIote? (fiob^at)er) : SWedfecamcrat? 

mattt fe il^aatte. 

VtMt, gb. il^age fotn i iRf!., @t>., S. (^t. nu iDIagen). (^emt. miig- 
congmerer meb 92oben i maattt (f. b.)^ ber jo Betegner lunne (in casu tnnne 
tage imob, nemlig afCit)antum; altfaa : rumme). $ar fortrængt en o^rtnbeligere 
i^enætonelfe. 

meb; ifølge a. f. mid er germ. f^orm mld- (é), meb d, ifølge fisra af 
førgerm. t (toet paa ®runb af 2:onrød^feb). — @ot. QEom^JofHum : mith-than, 
gb. meben (n Befaret, ffjønt ubfalbet i ba)^ nu (i)mtbtn$, mtné (®ram. 
§ 123. c). @e men. 

aXeb (iiZ)temeb) tør regned = nff. a^ib (9^tr. og gem.; irøtbte; $unct at 
pgte efter); fe mtb^* <fec. — gør ftreted ogfaa STOeeb fom = et nff. *2Reit,. ber 
bog iffe anføred. ^et for<e(bebe mebe (figte) ^padfer haabt ti( nfl. miba og tit 
bet bermeb ubeflegtebe meita (giøre ftgtenbe i^etoægelfe; o^r. ^ugge efter), fe 
flgbe. og aileifel, 2^be. 

mebe meb iDtebe^ang, gb. *meete ^ fio. meta, nft. meita (fe unber foreg.)^ 
egtl. l^ugge @^ib etter $rog i gift. (^erm. mait- Ian l^^øre ti( ^rimair 9tob 
mi- fom i (at minus, b. mittbre, åc; ifaafalb egtL l^ugge, ftjære 92oget 
minbre. 

»(ebe (©læbemebe, £ædmebe), gb. *9Reeb(e) = % mede; i ^. Wttib, 
o:t>r. nebrammet $«(; germ. maith-; førgerm. mail-, fom i (at. msta @øi(e; 
^rtmair 9lob mal- feed ogfaa i lat. moenia, morus Wtux (fom fctfiet i Sorben). 

mebend, mend, fe meb. 

SDUbifiter))ø(fe; Ifle f^tb, for od nu inb^o(bd(øfi, etter (Set meb $r(et>of. 
meb, maa, ifølge ptt SD^et^SSorfi, t>ære ^(t gorm for Wlab i famme ^et. fom 
e. meat : ^j[øb. 

mt^tn, gb. miten (mefen, og ofte m^Ien), Scc. @ing. 3Radc. (adftmileret 
af *mi(e(n) til 9'iom. milel; 9ttr. mtfet (af *mi(elt), uu meget; (nff. nn ætylen, 
ft). mtfdtn); got. mikil-s, gl^t. middel, <fec.; ss fiayaX-t^ : til germ. k ffal ftoare 
førgerm. g ^nb. mahat-, fior, bii)ergerer (ba inb. h alm, ftaaer for gh, iffe 
for g); cf. tat, magnus, ]^t)ort g Ian flaa for gh. Om maaffe lun ma er 9toben 
(meb forffjettige ©ufftjer)? @e : mere. 

m«ie, Saan af i|)lt. meeien = (fott. maaien; l^t. nu miil^en; a. f. måwan 157 

(im c. mow). ®crm. og førgcrm. ma- : a-fia-o tncicr. Sat metere fan tære 
^erbatutn af benne 9^ob* 

a^eierfre, 8aan af :|)U. 2»etcrfd^e d: gorflanbcrinbc, gem. tit t Mtxtv = 
fr. maire, e. mayor, af lat. major (domua). $o« 08 tnbffrænfet tii : gor^ 
flanberinbe for iD'lelfeflne &c. !S)eraf SReieri. 

aileife, 8aan af ^t SWeife = nt. SWeee, nft. aWei«. S), gorm »tlbe toære 
aWe« (ee). 3Ife o^)lJ?jl. ((£f. nff. SWei« : turt; i^nleltg ^erfon). @e aDlu«tott 

étetfel, Saan af ^ iDleigel = nf!. lettet, af ben unber mebe anførte 9lob 
germ. mait-. 

fOttl; øb. aWiccI, i>el :|3aai)irlet af gt. 2»el; ia, iæ af germ. é; i @t>. 09 
flff. Ointvb : 2»iøl, Ibetotrfet af følgenbe w (u) (©ram. § 88); germ. mél-wa- 
(«fCj>b til male); gt, TltU, ©enttit) mtltot9. 

SWel^(e) (plante); nf!. SWcIbefloH; t. Tttlht, ^^bunfler ^Ibpammung ... gr. 
fiXinv, fftr fiXintv^*. 

melbe, ?aatt af t. melben (o:>)r. forraabe). ®erm. »el mtlth- (é). 3ffe 
o^Il^fi toibere. 

fEfUllf gb. mXM, aWtccIf, ne^):|)e u^aatjirfet af ^U. i»ieir = l^t aWild^; ia, 
tæ af germ. é (t); i @io. og 9^f!. iDljløII. ©l^t. meld^en ma(d^ gemold^en. 2). 
molfe (i ®b. finbe« molfe), nff. (tilbel«) maHa. A f^ne« at tjære ©ufflj; cf. 
«lbfle l^t. aWilu^, got. mil-uk-8 SJlelf, nff. mjel^Jta (malfe). gørgerm* mal-g- (r) : 
a-ftsÅy-siv malU, lat. mulgere. 

rømeUem, opx. 2)atir> ?r. (®ram. § 177. b.) røttnm; et @B. meb «»I^, 
af mibs« (f. b.). 

men, <Sammenfmeltning af gb. meben (fe mebens unber meb) og ^It. 
men, man (audgenommen; fonbern, aBer), ber bel er cohtraJ^eret af : ne toenn 
(ilfe naar; fom l^off. maar, = \)t nur, af ne ware ed fei benn). 

Titn (ee) (@fabe) meb SOleneb, formene (^inbre); nft. og ^t. SD^ein. 
^erm. og førgerm. main-, l^toori -n- er @nffij; cf. nff. mei^ba (Beffabige), 
mei^'ta (fe "SRth, mebe); ^rimair 9iob mai- i ®et. forminbffe. 

mene (formene, tænfe), Saan af nt. meenen = \)t, meinen (Bett^bebe 
forbum ogfaa i^nbe). ®erm. og førgerm. main-, fnareft @et mth bet i kt. 
moenia, muntre (Befcefle; fe SDlebe); formelt eens meb bet i Tttn, menig &c., 
og i e. moan Hage. glere S^anleey^erimenter ere forføgte. 

menig, iØ^enig^eb, gemen, Saan af :|)U. geme(i)n, 9l2e(i)ni(^e(i)t, &c.; 
^erm. og førgerm. main- fom i com-mon-is, lit^auiff malna-s i^Jeyling, Æc; 
^rimair 9lob mai-, fom i uot-ng ^ejfHug; maa t>ære famme fom i iDi^en (tage 
fra eet, for at lægge til SCnbet). 

SKenneffe, o^r. gem. fom fto. menniska, nff. iDf^enneffia, ]^)>orimob gt. iDi^eufd^e 
(fuBjiantiijeret Sbj.) er iØlaSc. ©eritoatum til SWanb (f. b.). 

mere, me^ (mer t)ar o)>r. ilbberBium); almengerm.; i got. ma-iza, ma-lst-s 
<2(bto. ma-is) fec8 Øioben i gorm af ma-. @om i lat. major maa funne 168 

antaged (Sltfton af en „(ButtuxaV; cf* lat. mag-nus. USunggrammatilere'' 
lotSe tilbeU (lenføre mere mefl til l^elt anben 9{ob]. ®e megen. 

Wtnqel, fra 2:., ^i»or bet tel narmefi er (aan af lat. margila, af marga, 
,,t)on ^Jliniue ald celtifd^e SiJrter Beaeugt". 

merle, 2Rer(tng, 2RerIepren, Ae, maritime Orb fra 9^t. og @. 3(!e 
^aalibeligt fortlarebe. 

fRetØ af nt. ^tx9, ^ax9; af kt. merces i 9et. ^jøBmanbøtoarer, faa 
^urt) meb faabanne, og faa "door de zeelieden op den 'mastkorf overgebracht«. 

2Rer{Inm : S0>2eerfd^anm baniferet. 

WM^t, X aOe 8etVbninger af (at missus, -a, -um fenbt; Ttt9]t i StxxU 
af : missa est ecclesia 2Rentgl^eben Bortfenbe9, nemlig be fraregnebe, ber BUt>e 
til ^[Itergang. 2Re9fe : iD^arteb, forbi bet ^olbted fammen meb ^irtefeft WlU\t : 
3)>{aaltib, egtL ffttt, ber fenbeø runbt (it. messo, fr. mets). 

9kt$^n%, laant fra £., (t>or iRogle henføre bet til 9Ra9fe ti a^edfe i 
8et. ST^etaltlum^, ber maa tære Saan af lat. massa S^adfe. Smiblertib angit>er 
lOttbBen fom |>Iatt. f$orm : ST^attan, fornben iDlidftng. 3 fL @. angit)e9 mæstling. 
KItfaa no:|)(]^{l. Sfltppt germanifft. 

Vitfttt giénnem nt. ST^eefler af lat. magister. 

miatt; ^rimair f^ormation; miatte (for i fan ubtateø j). 

SRibnat, ^bag, <&c.; gb. ^bj. mib; 92eutr. mibt, nn Sbt).; føtibit, meb til^ 
fk)arenbe (aant t. ^»tmaXibte; item fraS. : Øttbbel (meb formible, en 2Rib(er), 
bog at bette i (Som:))oftta ilfe fan ffjelned fra inbføbt Ifie £eb fom i iD'^ibbel^ 
fart; tmiblertlb inbe^olber t. abjectii^if! ^er (@enttik> og ^atito). @e medem 
(SDlile). 3følge e. mid- er germ. gorm mTd- (got midji-s); førgerm. mådh- : 
inb. madhja-B, kt. mediu-s, usdog (for methios), d^c. 

en SRibe el. et. a^ib = nf!. ma9c. mixt, ^(t. S^iite, ælbfle fft mi^a 
CSRtf^), e. mile. @erm. mft-, ^[fKt^b til mail- ^ugge, ffjære (fe nnber mebe). 
iSf. nnber St^xft : nf!. Statxi &c. 

mig, gb. ^cc. mif (cf. a-uB-yå); gb. ©enitib miin, l^))oraf ^odfeøftoet min 
mit. gørgerm. ^ronominalrob m— . 

aWifmaf, fri gormation af maffe (cf. SWijfmaft). 

9Ril (xx), giennem X. fra 9{omanif!, af lat. iRtr. $(. milia (passuum). 

mtlb; almengerm.; germ. mll-d-; førgerm. mål-dh-; cf. i£a^^ bIøb2Waéfc, 
fiaXd-axog, af uaXaxogy Møb; item lat. mollis, molere male Ae. 9[nbre (S.om* 
binationcr ere forføgte. 

milt (tulmile) = f\)., nff. SWiik, <)It. gem. iWiile; item |>It., g^t. SKiitcr 
(l^t. nu aif^ciler). ®crm. mil-; førgerm. mail-; ^rimair 8lob toel mai- (fe 
ai^ebe). — 2)et libet befjenbte ©anbmile (fe iD^o(bed^) funbe bare famme Orb 
i (enbret Sntoenbelfe. (9^f!. S^el, @anbbaffe Ae, ^a«fer formelt iffe gobt). 

mit (SKunbbib i ©ibfel) = gft)., nff. gerø. HWila (i). - ¥*onetif!t bitoer^ 
gerer nf!. iReutrnm S^eel, ber loel tilnøbd fnnbe combinered meb SRinbil i 159 

ttlbjic ^t — setter bii)crgerer a. f. midel (ffulbc ^cbt mithel for at pa9\t tit 
minbtl).— ®el altfaa til^oBc ufierntamflt? (cf^ccUiff, Brctontff,* min, @nubc?). 

mut; alt i @b. If]ta))e(fe9, font nu i ^t; nf!., nt. 9Ri(te, gl^t. iERUgt 
(iRtr.); ft). mjelte (iWa«c,). ®cmt. milt- ntaa tel toærc en af Slft^bSfomieme i 
bet nnber Ttalt anførte $B. $e( ba o^r. : ben f8Ubt? eL ben ®(øbgiørenbe^ 
gorbøienbe ? 

mtntre (fe iD'^oIB.}; nf!. nttntra; pit ntinteren; toe( ^rtmair Si^bft^ntBoItt 

minht, i ^antinbe, ^jærteminbe, <fec.; gb. iD^inne; ^fli^b til S^unb; flnbe«^ 
i Sfl%, ijitor €ntI^bøform iiy^^nne er mere ubbrebt (gor)>anfIntng af t^ til i 
tæntelig?), 

fØtinht (ogfaa i iiBet. @amt)^{fe), tnitibe; gb. Stinne, minne; ligt. nn i @v 
^9*t ftf øc^m. nth ifølge got 9ltx, ga-mintbi (Srinbring, gørgerm. mån-t-, 
fom i (at. ment-is (®enitito til mens @inb). 21. f. gemynd (nu e. mind) l^ar 
3(fU?b fi. — ®t. gem. SWinne (^jccrlig^eb; af SWin^'i^e) er af famme Slob^ 
germ. min- mTn- mtin. @e monne, mane, Wlanb, &c. 

mlnbte, ntinb^; gb. minne, minfi; nn i (£om))aratib af nr, bette af n^^ 
fom feed i got. minniza, minnist-s, l^ioori nn er o)>{laaet af nu (nw); germ. og 
førgerm. min- : ^iwo forminbffer, lat. minus; &c. 3 2). er r f enere paant^ 
inbfat, og l^ar fremfaibt ©nt^lteltjb ^b*. — 3)erito. : form in bf le &c. (obfolet r 
min fe). 

9Kitte, i begge ^et^bninger gjennem £. af fr. mine, af lat. minæ : ^rufel;. 
ii?ebelfe f. Sj. af 3)J?r; Sebning; 2lbf<crb; ^olbning. 

(9Kire, toeb ©ogtrl^fning : fr. mire af mirer figte 4c.) 

9Ri^ {kat) ^rimair formation af @ort fom 9)>2ud. — mUfe meb |Z)ine er 
loel S)erit>atum (ertil? 

tnté^ (99); almengermanifft $r(efi^. @ot. missa-, meb et 2(bt). misso 
gjenfibigt. ^enførelfen til germ. mithan, ^t. nu meiben, er ganfle uftKer, bo- 
germ. ss inbel^olber flere iD'^uIigl^eber. iRogle anføre et inb. mithu- forffjettig, 
falf!. (£f. mifie. — midlig nu ^o8 o« Saan of t. mifslid^. — 2)et tabte gb.- 
*Tlx9fvLnn, meb misftmbe, S^iøtunb^eb, fan l^øre l^erl^en; S^olbed^: „af mi9 
og kunna i f&tt tilregne''; eller maaffe nærmere af 2(bj. funn (nu funbi«), faa^ 
at ber Betegne« gorbølgelfe? 

SKifhttaff 3: t. S^ifd^mafd^; ^mafd^ toilfaarlig i^ariant af S^ifd^«. 

WHiSptl, gjennem, S., 2aU, af fiééfnXov, 

aXIflBanf, af t. 9Ki|l = got. méh-stu-s; 9lob fom i ouixeiv, lat. mingerc 
Zxl famme f^enføreø e. mist S^aage. 

wifle, alt i ®b. o:|)Paaet (®ram. § 102. c.) af gb. miøfe = t. miøfen,. 
e. miss fat)ne, &c., ]^t>ori 9lob er uv>i9, ifølge glerti^bigl^eb af germ. ss; fan^ 
tiøre fammen mtb t. meiben, meb mi9^, maafie meb begge (fe mis«). 

m^tl ? henføre« ofte|l til 2Rifl (fe iWiflbænf); „toeil burci^ Tli^ ber 
SBiJgel toer:^)flan3t?"; „ttenn nidjt . . ber gur neBligen SBintergeit in ©ejie^ung. 160 

^e^enbe ^txanåf"; »the sense is : birdlime-twig* , ibet bærret inbe^olber en 
flotBrig ^abjte. 3^tfte(ten, fe Sen (a. f. -Un; nu t (S. fort>an{!et tit 
fnistletoe). 

Wiøh; iø Omlt^b tt( ia (bet Omlt^b ]&et)irrenbe -u- fee9 i (Bt Ae); ia af 
^erm. t : méd- : i)tWltt\^ (i ælbfle^t iD'^etu), e. mead, (fcc. $$ørgerm. mådh-: 
tnb. mådhu- honning &c.; fisxhv. 

mob (oo; træt, ntat, nebflaaet; mob i $u), :|)artici^taltf ormet fibi, af 92ob 
^erm. mo-. (£f. l^t. miibe. — 2)ertt). : nurbe, 9Ube, mfbiø. — Uben bentalt 
Suffli : l^t. S^it^e (g^t. S^aete, i ælbfie $t. Wlmi), l^oS. moei (u), ^U. Wtooxt; 
f^eraf loeb Saan : ^øie, ber bog (an toære fammenioo^et meb Wtøbt t)eb ^ocaU«: 
-fering af b (cf. .f. (gy. belle; @ram. § 61). — • gørgerm. ma- (Ian txtrc o^r. 
45ct meb ffgbe.); cf. fia-Xo^, lat. mo-lcs 5lnfirengelfe, Æc, (S^ogle anfætte bog 
ifteh mau- Betoægc, bebrøtoe; ?). 

Wftoh (oo); almengerm.; ifølge e. mood, i^t 'SRvit\f, er germ. gorm mod-; 
-d- toel @uffly. gørgerm. ma-; cf. fit^vig Srebe, uaiuao begjærer, ? 

(i)mob, gb. moot, ^ccuf. af Wloot (SRøbe); et SRobe (Sanbemobe) feer nb 
1om 3)attK)form (®ram. § 177. b.) (^)It. SOJoote er gem.). 2)ert». : fDUbe; 
møht, gb. møøte, germ. og got. mot-i-an. ©amme 9lob i ^(t. gem. iØ^oote, 
J^t. S)^u6e(grtttb; opx. fri, Iebig$IabS); i got. ga-mdtan finbe $(ab« Ool^.S^tr: 
-word min ni gamot in izwis mit Otb flnber i((e ^rxm l^o« @ber), a. f. motaB 
funne (nn e. must nøbe9; egtl. 3m))f.), :p(t. mooten, ' gl^t. muogen (nu 
tniidfen), forbum : (nnne, Ijfate Sot) til, nn : bære nøbt (Overgangen lettefl i 
negatito @ætning : bu fan i!(e tomme = er nøbt til iHe at fomme), — ®erm. 
mot- betegner 9lum; ^ar toel Slfli^b tit germ. metan, IJt. røe«fen (fe aKaabe); 
gamotan ba : finbe $(abd ifølge fit Wlaai; motian opx. bel ; t>eb nøle Ttaal 
faae @tt^fter til at gaa f ammen inb i git)et 9ium; toe( bernoefl : finbe $Iab9 
tneb^nbet inbenfor giv>et92um; <&c. — ^SloMUit, mobdittig børe for o9 l^erl^en, 
men )>el fun veb Omfortolfning af ^It. iD'^oottoille, moottoiQid^ = H S^ntl^toiHe, 
mutlEi^ittig. 

en fØtobt, gjennem X, fra gr., af (at. modus. 

uiobeti; forbum moen (mo'n : inftabitt e : (S^ram. § 62), item moeb (mo'b), 
to ^artici^ialc 3(bjectitoer (*eb, *b : Oram. § 178. a.); gormerne moben (b. og 
ttf!.), mogen (ft). og nfl.) ere ^ngre. Sfl% ogfaa moofen. @t)^moUgi i»an{(eUg. 
<5f. ^rimair 9lob ma- i lat. maturus? effer i t. 2)ial. mauen, mSuen (t^gge 
^røto), ber ft?nc8 at to ære @et meb uf!, mooa (gjørc mør »eb Jtri^fning el. 
^anfning; idi. méast forbøieø)? 

SEober (oo); almengerm.; ifølge g. e. moder (e. nu meb th), gl^t. iWuoter 
<]^t. nu meb tt), er germ. gorm msdar-, b^ori, fom i gaber, førgerm. t er 
bictoet tit d : ma-tar-; ^omtn Slgenti« (éram. § 102. d.) til 3lob ma.- i en 
<Ker anben iHe mere bejiemmetig toerbal ©eti^bning (ammt?), men cpx. ^)rimairt 161 

l^jjbflgn'al for gorcjlittincj : a^obcr, ©r^ft.— amøberne*, sirene (^5ltto <fec.), gmlt* 
<Su6fl. : 9]fiatcrtittet &c. 

monne^ antiqtoifcrcnbc $jcl^et)erbum (®ram. § 112. a; 120. c; 157. c); 
forbum mune, ^ræf. 3nb. @ing. mun, 3^)f. munbc; gcrm. mån- mttn- (f. Sj. 
got^ræf. @tng. man, ^U munum, 3nf. munan, S^f. munda), tneb Set. tænfc, 
tncnc, critibre, l^atoc ijinbc. gørgcrm. 9lob mån- : lat. monere i^aaminbe, 
me-min-i crinbrer, mens @inb; fievog iølob; inb. manas- @inb; &c. — 3lf 
ipræf. (Stitg. mon er o:|)fiaaet ^^ørgeabioerBiet mon (f. (S^ mon ^an bøer? af : 
jnon ^>an bø?). — monstro, muligt en (Sontraction, mcbmtnbre *«^ er en 
@n^ltel^b; i iRff. : maa tru? (feSlafen unbcr muna). — @e3orb8mon, 9Wanb, 
mane, S^Jenneffe, 9)'itnbe. 

éstoppe, Wtop^ af ^oK. mop, mops {"SJlopi ogf aa laant tW $t.); ^ofC. 
moppen torænge 9'icefe,*o. ?.; e. mop gjørc ®rimacer (forjfjeffigt fra mope, fe 
ntaaBe). 

en SJior, SØlorian, nærmefl gjennem $rt.; o^)r. africanf! (SOiaurer); *ian 
atl p\t (Snbelfe? (cf. ^lobrtan). 3)eraf plt Tlooxtntop (fort ©otoebe). — 
iWorbcer, !=træ, af lat raorum, -us, gjennem ^It. : SWoorbere. — et SØior 
iXø'x), ortentalf! gjennem gr. (moiré) og Z, — SWorab«, Saan af ^tt. 9Woora« 
(ogf^a laant til $t. : iDloraft); i ^U. ^aan af fr. marais, lat. mariscus, mara- 
glum, attrafieret til ^It. 9Woor (SWofe; g^>t. Slfluor, fortrængt af ben :|)It. gorm); 
*Qti Slfli^b tit bas Hl^ieer (fe 2)^ar). WlcMtå^ o:|)fører „en 9)1 or", ber turbe tjære 
be Merflefte uBefjenbt. — SRotilb er toel ?aan af nff. SJf^orelb (iffe oo); cf. 
nf!. 2Ror „muggen, fmulbret ilJJaSfe, f. @j. om gammel gif!", og „fmaa Sebbi^r" 
<fom 35rimmel; ^>toi8 hti i benne ©et. fan ffitte« fra nf!. 9}laar, af en anbcn 
^fll^bgræffe). 9iobform toel altfaa germ. mar- fom i nf!. @(b*iD^l?rjia, ©imijrja 
<fe @mmer); 3(f(^b«i)ariant : nff. 2WaureIb d: 3)f?i?lbreilb , 3)f?i)reilb; cf. nj!. 
aWaur (SW^re), maura (mi?Ibre). @»noni?m : WtaxWh (fe Wtax). (SJitb Om* 
tljbning : i8f. moru-eld-r : mara : SJiare). 

SKovb; almengerm.; germ. mdr-ih- ifølge a. f. morth, l^t. 9Jtorb; meb 
@uffty -r- : got. morth-r, a. f. morthor (nu e. murder). gørgerm. 9lob mår- 
fom i lat. morior, mortuus, mort-is (S^Jom. mors); inb. marta-s bøbelig; <fec. ; 
meb £ab af S^afalering : ^poro-g bøbelig. - !5)erio. m^rbe, germ. morth(r)-i-an (u). 

SRotoett; almengerm.; germ. mdrg-; førgerm. mSrgh- iffe funbet. -- [@. 
merry, mirth, a. f. merg, mirhth, funbe ^aSfe til Slfl^b; pxtn : »not a Teutonic 
■word : Irish and Gael. mear : merry; Gael. mir : to play; mireagach : merry]. 

Wlorltl (B'oamp), fto. SJ)ial. 2l8*2)^urfla, nf!. 3»urflar &c.; l^t. Wtoxå^ti 
(„fftr *iWor^>*2Balu; got. walu-s (Stab; 2»8^re : 9lilbe"; ?). 

a»ow, ligl. nf!., fto. SDial.; af 9lo i ^tt Se^ag, gornøielfe (fe SØlolbed^), 
Ifle 2tb fee« iffe, at funne tjære Slnbet enb 9}lob (@inb); cf. j^bf! $ouro 
(3: ^us^ro). SJb. nf!. moroa, i fto. 2)ial. mora (i <St). flgeø blot roa, rolig), 

11 162 

b. Itu more, l^ioorefter ntor^ for oø i^ax faaet ^ærbi af €rbrob : morfotn, 
2»orf!aB. 

Skortet; giennent $(t. af lat mortarium (tneb Ubtale SD^^orteer ^øred bet 
fottt fremmeb). 

SRo« (oo), Saan af :|>(t SOtoo« := ^t. SJ^uS (gH iD'^uoS). $ører toel fammen 
nteb nft. moofa (tarme; ^alt>flege9; bøfe). åan tære ^flt^b til mafe. ®erm. a 
efter tang i^ocal inbe^olber flere S^uUg^eber; men gjcengd S)erit)atton af germ* 
m68- fra 9lob mit- (fe 3Wab) er ntppt rigtig. — ^, 2)ertt)atum er @emttfe, 
ber beni^tted af o« i baglig Xatt, 

fiKoå (fort luffet o) «= t. Wlo9 (ber forbum tillige betegnebe 3Rofe 3: 
®runb, f^aox mo«agtige planter trite«). — 3)erii). : SRofe = nff. SKofe (ft). 
nu mossa), l^tilfet tiØige betl^ber Tlo9. — ®txm. mOs-; 9(fll^b mius- feed i 
gl^t. SWie« (@um^), og toijlnof (meb r af 8) i nff. Tltft^x (^toraf ,,3»i?reicrn", 
^fSJ^l^remalm''). J^ørgerm. mus- : lat. mus-cus Wlo9, 

9Rofl (fort (uffet o), gjennem X. af lat. mustom. 

Sloflcr o: 9^ober^@øper. 

møptn, efter 9)>2oIbe(i^ af nt. maii^fd^een (^oH. nu misschien) : maaffe; i tor 
iiBetibfl^eb attral^eret ti( kt. mox, fnart. 

9^ubber, meb ft. mudder, iBaan af nt. iD2obber; \)t og g. e. Tlohtx (e. nu 
mother); item pit SWubbe, e. mud, fto. modd, <fec. „JBorgefd^id^te bunfel". 
®erm. mfid-; førgerm. m— dh- fcf. uo&'og tummel?]. 

tnuelig, forbum mugelig; maa, meb nff. mogeleg, ft. mojllg, tære Saan 
af :|>It. mogelif, bog baniferet teb u for o, ibet 'maa' forbum i 3nf. ^eb muge 
= plt mogen; (it. nu miJgen. 

SRnfft, fra 2:.; ber tel fra Slomaniff : it. ca-mufifare formumme, &c.; 
„lat. muffula fd^on im 9tcn 3a^r^>." (817 efter ©råddet), ^erfomfl ubefjeubt. 
[©enførclfcn til gt. aKoutoe, (Srme, er umulig]. [2Won 'bunef betegnet fom 
'ffimlef; 2)un og ©fimmel funne feen« nb; it. muffo ffimlet; t. aWuff, @fimrael, 
er n^ere; Oprinbelfe interjcctioncl? m'f!]. 

muge (nu minbre Befjenbt), fe ilJJøg; gb. *mufc, nj!. mofa. 

mttfigen, meb mugne, og bet fjelbne 3^ug(g); ligl. i 9lf!.; betegner ber 
tillige 2:aageregn; nj!. 2)erit. : WttfQl, SJiJ^gla, mi?gla, ft. mogel, mogla; 
e. muggy tel fra 3). ©torlebe« gg l^er er o:|)flaaet (og altfaa fjernere Qt^^ 
mologi), tiftnof tanffeligt at gobtgjøre. 

et SKtif, muffe, laant fra 2:.; i^oll. mokken: -afleidsel van een onomatop. 
mukk! ter aanduiding van een korten snau^« (Sridfen). 

en SRttf (^eflef^gbom) ?aan af ptt aWuufc; g^t. SWuuti^e (nu i)t. 9Kaufe 
meb nt. f); „bunfcln Urf:|3rung8 ; toielleit^t gu . got. *muk-8 toeid^" (mukamodi); 
fe mi?g. 

SHuffert, meb uegtc *t, af ^oK. moker jammer; iffe o:^I^ji. 

SWulct ; lat. mulcta. 163 

aXttlb = nf!. gem, SDJoIb (ft>. nu mull); g^t aWoItc; got. mulda @tøto; 
^b ©uffijc; Slobform mol-, 2(f(t?b til mål- mate. — aRnlboarp : fom toar^cr 
Søfiulb = g^>t. 9KoIttoerf (i $U. trcffc« 2WuIttoorm) ; feer ub nærmefl fom cors^ 
rigcrcnbc Omfortolfning af et *9)'luult)ar^ = pli. Ttnviltocv\> , i^u nu TlauU 
»urf : fom t)ar^er meb9KuIeii; item g^t. 3)f?uutoerf, ber toel inbe^folber @im:|)Iey 
til ^vlU; bifife atter o|)ftaaebe »eb „®oIf«et»>mologie" af et germ. mal- : ^it., 
g^t. mul, Tlol, mcUt, e. mole : il«ulbt}ar^ (ogfaa girben; H nu Wtoiåf); i 
$(t. treffed SO^ortoorm. 9limeUgt)id ^flt^b til mål- male (3)^ulbt)ar:|)ef!ub ifaafalb 
o^fattebe fom ^nu8ning8:|)robucter). 

mult; ligt. nf!., fto., gt. 3 ®t ogfaa 2KuuI (l^t. nu a^laul, l^ott. muil); 
-1- toel@uffljr; cf. gt. iWuu«»tDerf unber foreg.; 2Ruu »et o^r. Onomato^oiettcon : 
fBxøi, bernæfi @nube. [©jængd (Kombination meb ST^unb maa forfafleS]. 2)erit^. : 
mule, furmule. — U)}ebfommenbe er lat. mulus : SJlttU, iD^utbt^r. 

tuttUen ?, meb mnlnt og et fjelbent WlvA, ber ntppt ftaaer for Wlnlh, men 
nærmeft feer ub = nf!. 9KuI, 9KoI (@maafit?He; fe ftgbe.), fom om muffen 
egtl. bett^bebe o^plø^, forberv>et; er SBtt ffimlet o))rtnbetig, ba maatte bet fiaa 
for *mugten; i iRff. finbe« for mi^gla i en enfelt @gn mugla (fftofs). 

fØtnlm, forbum mnin, og enbnu at tttnlne (om UBeir); = fb. moln ^ttf, 
nff. motnafi (bliioe ot)ertruffen). @im<)tey : nff. 9Kul, SKoI ((Smaaftt^ffer; @maa=^ 
fft^er), S[fi)^b til mål- mate, fønberbele. 

SRttltebær ?; nf!. iD'^otta; minber om germ. meltan fmette (fe iD^alt, \)'ooxtxl 
bog ft). 3)iaIectform 3)f?ut!tebær iffe :pa8fer). — Utoebfommenbe er lat. mullus 
(mugll) : iWuHe (iWuIte) (gif!). 

mttntle, lott fra £.; mened, meb bet fra X. laante (for)mtttitme, at flamme 
fra en Snterjection : mumm! 

9)tunb; gb. 2Wun(n) fom i @»., iRf!.; germ. manth-; t. 9Kunb, a. f. maih 
(nu e. mouth). (Om *t«= i munbtlig fe ®ram. § 102. b.). gørgerm. månt- 
:pleier man at titte gjenftnbe i tat. mentum ^age (d: ^fremftaaenbe') , mons 
montis ©jerg, &c. — ^iWorgenfiunb &ar ®ulb i 9Jiunb', kant fra £.; nu t. 
^>off., b., fto., nff., men iffe e.; citere« intetfleb« fra 9KibbeIatberen; fijne« op^ 
flaaet t>eb 9leformationdtiben i 5t, fom literair @jiengi)oeIfe af aurora musis 
amica : 9Korgen ^far i fm SWunb (in bem SWunbe; albrig in ber SWunb af 
bie aWunb : ©eff^ttelfe) og ubtater gjennem gorfatteren« 9Wunb gjjtbne £)rb; 
ligt. \)oU. (: in den moud); i 3). og (Sio. t>ebbleto Stimet at pcii\t, forbi «b i 
@tunb (ogfaa i ^M. i bagtig ZaU) »ar btetoet flumt; ogfaa iRff. bel^olbt 
SO^orgonfiunb i^tat @utt i SJ^unn, men ^robucerebe for 9limet9 @fl^Ib Varianten : 
aW. er befte SWunb (9^tr.; d: Xib«^unct; ogfaa ©itmunb : 5:ib ba bet bibcr 
bebfl); Sdlænberne omftøbte, for at be^oare 9{imet, til : morgunstund ber gull i 
mund (gem. : ©aanb). [$. @i?to« „9Ji. ^ax «røb i SKunb" er feltofølgeligt et 
gorbebringdforføg]. [S)en cultuSminiflerieffe faafalbte „9ietf!rii)ning«orbbog'' 
o))ftitter l^er, uben @^ørgdmaalstegn „iD^unb : $aanb'' fom le^icalf! ®efianbbet 

11* 164 

af nutoceretibe 2).! — (Snbog ben æbruelige og grunbtge ^Alt^ter (ob fig l^er 
toilblebe af b. ^I^ilologer]. [Sføtge be angivne 'S^ata Bittoer ber attfaa tife at 
tænte paa ben tni^tl^ifle Wtaattn af ®nlb ntunbfu(beiot9]. 

IDIttilf, gjiennem ^t af lat monachus. fra ®ræf!. 

mtttlter er ^t @amme ®et ))ax Ittantf! mandrus. gørgertn. mandh-; cf. 
fiavd-avo^ lærer. (£f. got. mundon agte paa, mundri ^xtl. 

9Rnt, gjennem %, af tat. murus. 

fOtutnuibtft af t ST^nrmeltl^^ter , af lat. mus (®en. mnris) montis (fr. 
marmotte). 

murre, Onomato))., fra X.; fielbent. 

9Rué; almengerm.; germ. og førgerm. mas- : (at. mus, <&c. ^f (tgnenbe 
))rtntatr formation fom Wx9, — fOtuttfaaq, SRitfetiaaae? (£f. nft. Wla9c. f&aat, 
„et @Iag8 gngl; cf. f». vråk : musvåk«; cf. ®rag : maaffe ba SWuf eforfølger; 
^toaag ba gortoanftning. — 9RuMt, maa font e. titmouse loare attraperet tt( 
Wlu9, ntcn o^r. ^late inbe^olbt Orbet 2Wetfe (f. b.); cf. fto. S)iaL 2»e«t&tta? 
ffulbe 'toit bæref^ætte omfløBt interiecttonelt? (tittetott). — SKttélittfi og8Rttf7eI 
Begge gjennem S. af lat. mus-culus. 

*mu9ftg' (ne^^e anerfjlenbt i @frtftfprog) turbe tocere formel 2)antfertng 
af (t. maufig (fj[e))^øt), ^tot9 {^enførelfe til manfen (ffifte gjer) f^neø Ubet 
^aøfenbe til ^ett^bntngen [funbe Batoe pa%\tt ti( et g^t. *mnujen af lat. mutire, 
muffe,?]. 

mttt; fb. 2)ial. mutten; nff. muuten og mutten; 8B. ælbre b. mube (fe 
fur nb), nf!. mutta (furmulc). gormelt jlemmer ^ott. multen fnurre, ber funbe 
tære Saan af lat. mutire muffe (cf. 9WJ?ttcri). Stem njf. muuta, ^off. multen, 
g^t. muujen (nu \ft maufen) : ffiftc g jer, af lat. mutare. gugle crc triflc i 
gælbetiben. ©ammentjojen af mutare og mutire (og et o^r. germ. Orb ?) 
funbe tænfeø? 

9Rtttter er rent ^t („mutter«enc'' : muttcrfcelenattein : fortabt af iØlober, 
om ©am, ber føler flg enfomt). 

3X^8 (SS); i @»» »fif«« mygga; uff. SWt?gg og alm. 9Kr>; nt. Sl'Jugge 
(^)It. 11), ^t. 2Rtt(fc. ®erm. magg-, trolig meb Ubtoibelfe af et intcriectionelt 
mu (brølen, @ummen), ber bel ligL inbe^olbed i (at. musca, ^via (o: musia). 

miig (meb ^bmt^g); gb. *miuf fom i @t3., 9^ff.; e. meelc. ®crm. mluk-. 
%^\ft) mauk- : nff. 3Kauf („aKabtoæbffc" f. (gy. ti( mtt; 2)eig), møi^fja (B(øb*= 
gjøre, \potht), 2(f(t?b mok- fe 3)f?øg. ®ot. muka-modf, ©(ib^ieb, ^ar toel u; 
cf. t. aWaufc, fe Wlnf (^ejlef^gbom). gørgerm. maug- mog- ixtppt ti( at flnbe. 
[$rimair 9iob mu-? cf. ^tvalog? SJiarto], 

et 9X^1 (forcE(bet) = nfl. aKp( (fmaat 2(ffa(b, @^>aaner), meb Tti^la (flor 
a^ængbe); Om(Db af »lobform mal-, 2(f(i?b ti( mål- (fe Wtulb, a^u(m); fom 
©et. angitoe« l^o« WlciUåf : t)rim(enbc SWængbc. 3)erito. : WHifihtt, ntQlbre. 165 

9Rt9nht, gb. *Wliø^^nnh , \pxnUl $unb; nfl. mjlo, tnjaa fmeffer, 6øieltg. 
@erm. maiw- ? 

m^nbig, 9Rt|tibltng, ^otmtinhtt, 2aan af ))lt munbtd^, ^nnhtit, ^en^ 
mmbtx (11) og {)t iWflnbUtig (^It. „aKunbclinge : SJormunbjd^aft ?") , S^crbata 
af bie SDJunb (S^ejft^ttclfe, o|>r. ^aanb), ^»ori ^h »et er ©uffly, og 9lob mttn- 
ba = førgerm. mån- font i lat. manus $aanb. 

aRtinte (trufc*, ^cber*) gjenncm ^)rt. SWintc {f)t nu SWftnje, Wtittit) af 
lat mentha af titvd-a. 

mt^rbe fe Tloxb. 

9kf9Xt, meb ft). myra, ^(t. SDJtere (e. mire toet fra 2).)/ «f 9^obfomi gcrm. 
miur-; Stflj^b i nf!. SWaur (SWl^rc); 2tfH?b mur- fe unber mør, 2Rorttb, (grømer. 
Sloben« ®runbbcti?bning : brintten. — Utoebfommenbc : SWt^rcjern, *ntatm, 
fe a«ofc. 

aif^ijrtc, gjcnnem X,, af myrtus, fivpwg, — SWijfeoft (^atteofl) er nf!., 
= fto. mesost (gemt. mis-). — aw^tl^e : ftvd'os. — Wlt^ttixi, gjenncnt X, 
fra 9tontantf!, font fr. émeute, it ammutinare, ber (»enføred tit tat. mota, 
$artici^) gent. af movere. (£f. bog unber mut? 

mnfft («K»?«ftfe) (plante); nff. 2Jit?f!(a), meb 2»t?f!e, a»uf!e (5)uft), aWuf! 
(@tøto, ©tøtoregn). 

nurgle, Saan af ^it. mefeten; tigl. taant tit $t. : matetn; „^n maten, 
madden'' (i ®et. briibe forretning)* $ott. makelen : »frequentativum van 
maken«. 

mægte, mægtig, fe 9Wagt. — 9Jiæte, matit , fe 3Kaat. — mætte af 
iØlatt. — aWttugbe fe mangen. — 9Karfe, mærfe (e) fe iWarf; en SWærle 
(e; ¥tante); ^tt.9Kerf (aWa«c.), famme 3lob? [et. for »aWabrif : ©ngfonge?, et. 
for *SWabtt)reIe : aRabifeforbriter ?]. — mæfle fe 2Wa|!. — ^mæ«fig, ^t. 
(af ba« SWag), cf. aWaabe. — mæt (e), fe 2Wab. 

mornøe (6ebre meb e), meb uf!, mengja, £aan af t. mengen; cf. e. among, 
mingle, a. f. mæng-n-an btanbe, &c.; |)tt. 3Wanger (bræmmer; cf. ^jøb«* 
mangergabe); ætbgammett germ. lOaan (cf. fjøBe) af tat. mango bræmmer, 
(OmBl^tter), manganus, mang-on-are, &c.; i (3erm. Slttraction tit mange, og 
frugtbar ^eritoation. [Orbene funne ntppt ffiUed i to $otb. X. Singbifler 
anfe bem for germ.]. 

9Rær «= nf!. a^err (©o^^>e), fo. mårr, e. mare, g^t. SWcr^^e (nu SK&^re); 
germ. marhia, ^toid @im^te( marh-, $efl, inbe^^otbe« i ^ax\åfal (f. b.). ^øx^ 
germ. mark-, „atd altcettifd^ toon $aufania« Be^eugt''; »Irish and Gael. mare : 
horse«. 

9Ræ«Itnøer (e), toifinol Saan af ^tt. ilKafeten, a^^efeten. $t. 3^afern, ber 
af t. i^ingtifler regne« for Set meb 9Kafer „fnorriger 3lu8tt)U(]^« am ft^orn". 
9^ob feer nb fom i mafe. 

9R$ = nff. 'SRøtf, got. mawi, @en. maujos. Sføtge t. SWagb, got. magu-s 166 

®tn, tn. ff., ft^ned et g at docere eliberet : germ. mågwia-, mauia-. 9lob ba 
en« meb ben i maa, 9Wagt, Ae. — ®b. SXaar er en 9lominatttof orm , meb -u- 
eUberet, a forlænget, og (Safudenbelfe -r. 

møhtl : fr. meable (iat mobllis). — ajløbbing fe iWøg. — iWøbe, møbt, 
fe mob. — møbig og Ttøit fe mob. — møberne, srcne, fe iWober. 

SRøg; gb. 5Wj?f, fom i 9lj!.; germ. mok-, fe mi^g. ^h. muge (f. b.). — 
a^øbbinø af iD^øgbt^nge. 

WM = nff. Wlol (2»a«c.; t«I. 6), ft). mal (a»a8c.); got. malo (gem.). 
^igefom t. 3)^Utt>e, nu Wlilht, af 9lob mål- mate, :probucere WttL — aRaltttt : 
Urt mob iO^øI. 

aRøUf, i ®erm., f. (S^ ^tt. (iDlotene), moU, SRoHe (&), af Iat. molina. 
gortrangte Ouern. (£f. ^jlebc, ^jøffen. 

9Jiøn(n)ie, gjennem ^)It. aJleunic, ^t. iWcnntg, af Iat. minium (bcraf 
9)>2intatur, t t>or ^e^tbfibeb attraperet til minus <fec.). 

a^øn (forælbet), gb. *il)?øøné fom t9lff.; at mønne, gb. '^møøne; ØUnning; 
cf. nff. SD'Jøøna (Sli^gmarto); fom af et germ. mon-, ber etter« tffe fjenbc«. 
^\t% citerer @ael. muin 9tt^g, %op (cf. ,,altn>elfd^ min, jle^t main, com-muin : 
exilis.? d: fmal; »lob fom i Iat. minua). 2)^ultg ba Saan fra (Keltiff? (9^J?g* 
mart) fan o))fatte8 fom fmal gorlængelfe fra hjernen; etter dtvøv^^^ ^unbe o:|>^ 
fatte« fom SWønning). 

SXønflev (t>; ®ram. § 60), gicnnem ^It. 9Jiunfter, famme Orb fom STOon** 
firum, Iat. — S^nt (t?) : Iat. moneta, gjennem $It. : a^untc (ft). 

mør (øø) = nff. møt^r, uben Omll^b mauren; germ. maur-; SIflljb mar- : 
^>ott. murw, ^t. mftrtt)e, nu mftrbc. ®^t. mear(tt>e), a. f. meara maci fomme af 
2^ran«^ofttion af maur- til marw-. ©amme 9lob i 2Jh>re, SWorilb, (gmmcr. 
[%, ieingtotjter anfcctte 9lob mar-, ^H)ormeb toel maatte følge Omfætntng af 
marw- til maur- ^o« o«, ba Orbene ne)}^e tør ffitte« ab]. 

mørf (luftet ø = aabent )^ : @ram. § 60; flret)e« forbum ogfaa meb t^); 
nff. mvr(; t> maaffe af germ. I ifølge mirfi i ælbfle Sfli, gjernere (Stvmologl 
toanffelig, ba ber ifølge k i flat)ifl mraku, mrok, ^ørfe, er laant fra etter til 
@Iai)if!. (S^ogle l^entoife til wxtoj auoXyo i Sjatten« SDJørfe). 

(3)f?ørfcr er rent %; t. ?ingtoiflcr titte regne btt for germ., altfaa ffitte 
bet fra aborter, f. b.). — (a^ørtel, ^alf, rent ^t.; Iat. mortarium). — iOløttrif 
(ftunbom ombannet til SRøttring) af et ^t. iØlftttertd^ (anføre« af 'SRolbtå^), 
]^t)ilfet mppt anerfjenbe« i &t. @friftf|)rog; plt 9Koberfen. 

naa; germ. nahw-; t. na^en. (£f. il'laBo, nær, naar. gørgcrm. naq-, nak-; 
iRogle anføre Iat. nancisci faae; inb. nac- naa (cf. bog : nof). 

naa(4)I, :|)rimairt !i!)^bfignal. 

9^aab, ^aan af t. 9^at^, af n&^en (Staben forlortet : $1. 9laabber); fe 9laal. 
2)erit. : naable. @e 9^ot. 167 

fftaabt; njf. S^Jaabe, S^Jaaba, Sfiaab; fto, nåd; t. ®*nabe (^ræflj ges'), 
$ar engang ogfaa betpbet ^reb, "Sto, ®erm. nath-. ®ot. : nithan unberfløtte 
(ifalb bet (>ørcr til 2(fl^b, germ. i a 3). gørgerm. nat- : tnb. natha- (th af t) 
©tøtte, ^itlp, — • at naabe forefalber, uben "bt^, fun t (Sonjuncttto. 

9taal; (Sontractum, ifølge t. 9labe(, e. heedie, got. nethla. ^tob gevm. na-; 
t n&ticn, Jott. naaien ((itooraf ^o9 08 maritimt Orb: „naie"). 2<tt. neo, vao, 
Bet^be f|)inber. 

naor, ©ibeform ti( nær (cf. naa); nf!. naa, naar og nær; ft). når, i ^iaL 
ogfaa n&r. ©^ørgenbe meb unberforftaaet 'l^)>or*; bernæfi coniunctionelt. 

!Rabo, il'la«* for ^aa^ (cf. ba, ^rage, labe, 0. o.); fe naa, nær. {Sfta^ 
boerffe, fom af et il'laboer). 

9laht>tt(t), forbnm iRatmorbti, fe ®anre. 

9ta%, noge ere omtalte unber gna^e. 

9tafit; Ugl. nfl. (ft). nu nagel fom i 2:.); 3)erii)atum (»el o^jr. meb ©et. 
^(0) til bet to« 08 forælbebe S^agl, fe iRegt. — at nagle. 

!Raffe; almengerm.; SlflJ^b i e. neck. Opx. hn-, f. (Sj. a. f. hnecca. iRff. 
matt (^nolb ^aa @iben af gielb) ^ører »el til. 3f!e umuligt er ^fli^bøforl^olb 
til n{T. xiKfttia (x)^ttt, idl. hn-, ber bog ogfaa !unbe »ære 92obub»ibelfe til et 
^erm. hnuk- af en anben Slfltjbræffe , cf. nf!. 9luuf : ©iergfnolb). ®erm. 
hn — kk-, meb en etter anben 2l8flmilation (f. @f. af tk ?, ]^»ormeb SSocalfor*' 
fortelfe fan følge), gørgerm. kn— [cf. xvoSa^ Zap?], 

ffiap, nappt ?; ere omtalte unber ^na^. 

fRar (opx. xx), narre; i 2)., @»., il'lf!. mulig laante fra X. (gt. Sflarre : 
,,f»agt"). „3)urd^au8 bunfler Jj^erfunft". ((Sfter 9logle af lat. nario 9^æfe* 
»rænger). 

9tat(f^)tfal ? ligl. t, ^ott., e.; i8l. nå-hval-r (quasi Siig^toal); ^»iKen af 
2)elene er Omtt^bning, »ibeø ifte. "Niet zeker, of het tweede lid mel walvisch 
saoienhangt«. 

9lat9, meb f». narf, i^aan af t. ^axtot, nu })t iRarBe (Sr; 3^ærte efter 
$aar; gar»et ^aarfibe af @finb). ©eflegtet meb e. narrow fne»er. 

naffe (SO'^olb.), t. nafd^en; „^n got. hnasqu-s toeid^, e. nesh?* ((SI. b. 
©ariant til f naffe?). 

9tat; almengerm; t. iRad^t; germ. (og got.) nåht-; førgerm. nikt- : inb. 
og litauiff naktl-, lat. ®eniti» noctis, abnormt u i wxns {w^)i -t- »el ©ufflj; 
cf. ftawvxtot; 0. 1. — 9(attergal meb gb. ®eniti»mærfe «»er (®ram. § 177. c), 
Af øalc (fvngO; muligt £)»erfættelfe af gt. iRa(itegale (f». nåktergal, barbariff 
gorm). — (9iat»afe : gugl, er nff.). 

9{ao; ligl. nff., f».; i %. gem. : ^>t. SiiaU, nt. 9'la»e. @erm. nåb-; før^^ 
germ. nåbh- : inb. nabh- Slabning; lettiff naba; &c. — 2)eri». : ^atiit; i ®l^t» 
iRabel(e). — S^otier af 9'ia»*®er : nff. Oeir (@:pib <fcc.), germ. gais-; celtif! 
anført i Hi, : gaes(uin); ftnbed fom iBeb i gamle 9^a»ne, fom $l8ger (®ubef:)))^b)» 168 

9^0011; ft>., tilbcU nj?. nu ^amn, \fMUt rcfiitucrcr bet 8(glbrc, ba to tom 
af gcrm. m (iFiafalcrinø o^gitocn); t. Sflamt Cftoagt") : gcrm. iiSman-; %fl\^b 
nom- i gl^it. nuomen, ^It noometi, l^oK. noemen Benætone. gørgerm. na-mao- r 
tnb. naman-, iat nomen, ovofia; &c. Sfølge (at agnomen, cognomen, ignomioia 
(cf. agnatus, cognatus, ignobilU, de.) er eHerø alletoeøne Ibortfalben gorll^b g-^ 
9{ob ba gna- fjenbe. [„Sunggrammatij!'' : g- i agnomen &c. kant aitbet^ 
fteb«fra !]. [^enførelfe til ne^men funbe øaact an i ®erm. for jlg alene]. — 
en 9taiine germ. namna(n)-. notdtte (e) : namn-i-an. 2)et gmle 9ltt}n flaaer 
far 9^etonb; cf. {^eton. tt^mlifi af t. namli(i^. — nannfttobig (fe funb^), tneb- 
negte b ubtalt (®ram. § 71. b.). 

ntb, ntht, gb. ntber, nibre; nebet^ i (Soni:|)of. nu fra Z. (9leber(ag t&c.); 
nthtn (o^r.. nebefra); nebtc nebetfi (^ram. § 103. b.); fra X, : nebrifl, for^ 
nebrc (^It. nebbcriti^, toorneberen). @erm. ntlh-; t. nib, nieber, e. nether; do. 
8lob ni fungerer i 3nb. fem 2lbto. (neb &c.) og $ræfijr. — neberbrotgttg, ?aaa 
af \ft ntebertrad^ttg (mangler ^od ^(uge; ®rimmf! Se^ tier om @tt^m.), i 
é(^t. : „toon o^en Mnab angefe^en, gering gefd^a^t", af (6e)tra(i^ten (fe tragte), 
j^ort ^h^ fan fomme be(d af U2t^htni @toagtieb i Z^h^t, beld af ^ttraction tit 
brage, tragen. 

9tt^ (forbum, og enbnu i 2)iaL, en); gb. *9^eef; fto. nek. igt^ne« albele«^ 
if oleret. [Om af *«nee!? i 2»ibten inbeflemt 2:ing?; cf. nf!. „ein ^neif i 
8l^98rn", fneifja : „W^t dn bagub. ibet SWibtr^ggen f lemme« inb''; af famme 
fftob, %^h I : nft. Æniif og 9liife : ©oftefnube]. 

Sleøenøie, ^altobaniferet af |)lt 9{eg(inooge : nonoculus (negen d: 9). 

91 eg er, nærmefl fra X., af (at. niger fort. 

^itqi, gb. 9^ag(, fra ^toi« o^r. $1. ^legl Om(i?ben er otoerført paa @ing.,. 
<>toorti( nu er bannet ni> «PL ^legle. iRjI. iRagl, ?I. elegier. X. imaget. @erm, 
nfig- funbe congruere meb Snoben i g^natoe (f. b.)? gørgerm. nagh-. ^nflang 
til ow^, unguis, inb. nakha-, &c., funbe toæffe gormobning om, at Orbet (ørte 
til htxi (otoløfere, ubenfor jlrenge Sl^botoergange falbenbe, $art af ©grogene. — 
9ttflMt, 9ttmU fra 2.; Jt. 9fie(fc „niebb. gorm, iRegelfiin, 5Regelfen, fUr 
iRfigeld^en" (lille @øm). 

ticfite (®ram. § 102. c.), S)eritoatum til nei (SBarknter : ue, næ) ber feer 
ub fom :)}rimairt i?)^bfigna(, men maa toære contra^^eret af et faabant (: got. ni, 
(at. ne, inb. na, Æc.) og et anbet iCeb, maafle ei (f. b.), ifaafa(b = t. nie, o^ 
e. no nei (t. nein, e. none, forfortet no, inbel^olbe Orbet een; nei er ne^>pc o^* 
fiaaet af et nein). 

nei(, gb. *neeg(i)e *bc *b (o:^r. tranfttitot); nff. neigja; gor(tob 1&* fce« i 
be @^rog, ber otoer^otoebet. betoare ^n^^, i)U (®ot., aner<c(bpe %., %. @., 3«(.)^ 
(Saufatito ti( gb. *niige, nff. (fj.) niiga neig. 3 ®ot. uben -g- : hn.wan og 
hnaiwjan; bcu aim. SWening, at -g- ^er er e(iberet, fan iffe toære fiffer, gør^ 169 

gcrjit. knaiw- kniw- (cL -ghw-). Stoglc l^cntoifc til iaU con-nivere (ttJ^ffe 
Øinenc til). 

fRtlht, gb. 92etle, nff. 92etla (\'o. nu nåsia); a. f. netele; piU ^ttttU, \)U 
iReffel; gernt. nåtil-. (Simple; : nfT. ^ata og ^eta, ælbfte l^t. 92agga. gørgerm. 
nid- itfe funbet (anomal 9nl(ang o:|>tr<Eber). [Ont 9iob na, \t^,?, forbi 
Sraab fan faae« af iRelber ?]. 9tettelbug ^It gorm. 

nem, ticmiiir, 9{emme, gb. næcem (let at tage), nceænte (^'be «b), 9lææntt 
(atte af 9Jobform nam), mcb ntme nant *naame nuraen - nff. nema nam, l^t* 
ne^men. ®ernt. uTm- (6) nåxn- nam- nam- (6). gørgerm. nam-; cf. vauo, 
voftao ttlbeler, vonog ^oio, &c.; nemus, Numa, numeras. — gorælbet : 9{am 
(af *9^aam) : Skagen. 

nemlig fe ^aion, — ne^^c fe Stnap. 

nenne (ce) (gb. $rat, *^tt ^t, nu ogfaa ^^ebe «et); ligl. nff. nenna, gt. 
nenben. ®erm. (og got,) uanth-i-an. 3lf @6. betoaret i ælbjle ^t. : ^anty 
(SWob). af ,,ftctxtt** »b., ligl. i ælbfle $t. : gi^ninban *nanb (toære mobig)^ 
(£f. iRat>ne fom gerbi^nanb (got. ferhwu-nanth- fom ioot)er Sitret), iRanno^ 
gørgerm, nan-t- (el. nam-t-) i!fe til at finbe. 

9tttt>t gjennem Z. (,,er{t n^b.") af (at. nervus. 

9lt$ («) af Sloben i iRæfe; germ. nås-l-a-. 

nefle; nfT. nefla, ft>. nåsta (^efte, \\f); nfl. iRefie (forbum ogfaa 9{ifle; 
@^ftnbe), ogfaa ætbre b.; t. 9^efle( (i^aanb); ælbfte l^t. iRufIa (^eftning). 
®erm. nl(h)8t- nu(h)8t-?; cf. lat. nectere fntjtte? 

9tti; almengerm. (^t. Sflt^); germ. nit-i-a (got. 9lom. nati), ^t)ort natr^ 
congruerer meb bet i SRelbe (f. b.), men ogfaa meb bet i ^t. naf9 (t)aab), nt. 
nat; 31flJ?b i nft. iRoot (flortiRet, «ob). 3 ælbreS). ogfaa corréct IRæb (®ram. 
§ 183); tort t enten fra $U., eller otoerført fra a«fimi(eret ^tj^« i t)idfe gormer, 
cf. nff. netja (:putte i 9ltt), maajTe t>eb begge 2)ele f ammen. (iRogle anføre 
lat. nassa?, ^\x\t, fom af nad-ta? men f!rtt)e9 ogfaa naxa). 

net gjennem %., af fr. net, af tot. nitidus. — (£om:|)of. : neto:|). 

ni; almengerm.; germ, (og got, gl^t) niun, germ. 9(f(^b iu af førgerm. au: 
inb. nawan, (at. noYem, «v-v«(/)a. (3 Sflt og 9[. <S. ^^onetiff Ubioæirt g : 
negen, nigon; e. nu nine). — nitten (^ten cf. se^^n), nittenbe. 

fHih igb. ii); almengerm., bog nu tabt i @. (i)t nu iReib, ^oK. nijd); 
germ. (og got.) nith-. gørgerm. nait-, ntppt ti( at finbe.— S)erito. : 9tlb(b)fng, 
nibfP. 

9lif, nmt, ))iftnoI Saan af t. 'Sflxd, nitten. 9[nfeed for greqt)entatit) tU 
Sntenftt) til neigen. Sunbe ogfaa (enl^øre til en anben ftflt^bdræfte (i a u) meb^ 
nff. ntjHja (rpffe; M. hnykkja) og muligt ^atU (f. b.), 3 begge Xilfælbe 
frætoe« o^r. gorlijb hn-, ber iHe er bocumenteret. — 3)et ^jrot)inbrieI](e niffc 
er et anbet Orb : gb. *neH(i)e {mtb Dmlrfh) = nff. nelfja (l^inbre; ifil. hn-> 170 

= t neden (britte), ber funbe ^øre fammen meb nfl. nt^ttia, el. meb ^attt, 
<)>entuelt meb begge, men umuUgt meb t. neigen (fe neie). 

(^xtttl, ^0« 08 fraJ^. :^m)fermHel; „au« fd^toeb. nickel«; -från tyskan«; 
^copper of Nicolas, in derision, as it was thought to be a base ore of copper«.) 

9lip, nippt, 1^0« 09 \>tl, fom i ^t, fra 9lt. $ører ti( be friere gor^ 
mationer (e. nip, nib, nibble). SWuIig ubtoiflet fra (f)nii^en ? ti cf. 9^æb? — 
•S)erfra ogfaa fr, nippes?, af o« gjengitoet fom 9tip$. — C»9^t:|)f lob", opført i 
nogle 8efica, er e. neap-tide; a. f. nep- mppt o^)Ip|l). 

9Ji«fe ?; Hgl. fto., og efter 9lieS nf!.; mangler (>o« SCafen; 9lof« i^ax: 
^,9Ji8femerfe = SØlaremerfe, aJiaretor«, pentagram". — Om egtl. „tjø!!cn* 
ftriioer" ?, nidor e culina; etter ^erfoniflcation af inbegiemt ?ugt? (£f. nff, 
Wx\9 : „@tanf; U^tjgge, aWobbi^betigf^eb Deb^erfon"; i«r. hnlss Slffmag (anført 
4f 2(afen, mangler ^lo« gritjner). gørgerm. kn— . (£f. xviééa (for knithia) 
ftoeben gebtlngt, lat. nidor. gugt toeb Slffroge, @fabe, Ae, funbe t)el titffritoe« 
9f?i8fen, ber funbe l^atoe mebbragt ben fra ^jøffenofen. (Slim. tage« 9fii8fe = 
S^icolau«, mtU, ifnoxtii bet ialtfalb fan tjære attra^^eret). 

i»it(t)e af t. iRiete : „nad^ SCuffommen ^otteriefpiete« in ^ott. SBeife , au« 
l^off. niet = ntd^t" : „an^ ni« SBidJt". 

nitte (@øm meb iWit^mmer, <fec.; SWoIb. jfritoer nette d: luffet e = aabent 
i : ®ram. §60), toijtnof Saan af ^t. nieten = ^It. neeben; i ælbjie^t ^niotan; 
tiff. njoba. @erm. liniud- hnaud- hn&d-. gørgerm. knaudli- knadh- [cf. 
xw^oo? ^ er bog flert^bigt]; ^)rimair $Rob tel knu, ffrabe, It^be. — 3«t. ^ar, i 
<n anben Stfli?b«ræf f e , linita, ber (efter ®ram. § 92) funbe afgive nitte; toel 
minbre rimeligt; i Sfl\t. anføre« bet iffe; be«uben ^ar hnita ^pl hnitadi (iffe 
hnitti). 

^obt og 9ftote, 5)ifferentiering af t.iRote, af lat. nota. — Glober, Unober, 
atl opx. 5:ing, Uting at notere (etter iRober, Soner, 8aber?); fti. 2)iar. : „^tta 
^ ba fiJr iRotcr". ®i«Iafon angitoer fom i«I. : Mta eru hans nétur (toet taant 
fra 2).). 

nogen, gb. nofe[r]n, 2(cc. @ing. aWa«c. tit nofer; iRtr. nofe[r]t: $1. nofre, 
1Dla«c. og gem. (@ram. § 178. a.), nu nogU (og nu iReutrum ^I. tittige), 
2(ntage« for gammelt (Sontractum for *ne »eet ef l&ioerr : jeg toeeb iffe 
]&t)iWen. — nogenlebe«, *Iunbe, *finbe, (£afu«abtoerBier (®ram. § 101. f.), 
fe Seb, ?unb, @inbe. 

nof, 2aan af ^U, nood^, bette« ^aarbe Ubtt?b af o« omfat til f; ^t. ge*nug, 
^\)t ge-nuoc; nf!., ft). noog; germ. nog-, ber Ug(. inbe^olbe« i nøie«, fornøie 
<fec. Sip^b nåh- i got. $ræterito:|)ræfen« ga-nah er nof; ^CfC^b 6 i got. ga-noha 
Silftræffelig^eb. gørgerm. nak-, ^toilfet iRogle toitte gjenfinbe i (at. nanciscor 
(crl^olber), nactus (cf. bog : naa). — 2)erit). : noffont (= genugfam). — 3 
Pere Ubtrpf er nof Saan af t. nod^ (enbnu), ber inbc^otber germ. nu (nu) og 171 

ti gutturalt @ufflf = lat -quc (: *ogfaa nu^; @^ i^an fommcr nof; jeg M 
nol l^atoe btt 2)u fan \>xctU nof faa meget 1; bagltg Xalt9 „not een". 

Slof og 9toUt ipaa 2:en, :j)aa 9laa, (kc.) = nft. i^offc (i«l. hn-); ^off. nok, 
l^^orfra l|lai)elfe8*gormen fan toære laant. gorl&olbet til ^atU (f. b.), nj!^ 
n^ffja, m. 2^., er toanffeligt at Befiemme. 

9tonnt, gjennem X. fra 9lomanif! (S^ it. nonno, -a ©ebflefabcr, s^mober), 
Satin, ®ræfl. „SJorgefd^id^te bunfel". »vawjy aunt, Sanskrit nana mother; 
formed like mama, dada tfec«. 

9toppt (^aa Zøi; luffet o = aabent u : ®ram. § 60), noppt, »oppre; 
Saan af pli. i»o^:|)c (Xud^fCocfe, 3otte), (©rem. 2Bb. f!ritoer ^cUt), no^^jen 
(^oU. nu nop); e. nap, »formerly nop, see knap; Geltic origin*. <Bt $tnap, 
meb nap)pt, ^toortit ,, nuppe'' (aabent u) i baglig ^ale er JBariant. (gorl^olb 
til (Seltiff i faabanne Orb er t)an{leligt at bebømme). 

fJor (oo) (gjorb); ligl. nj!., ft). 2)iaL; 2(flt?b å 'ott i e. narrow, a. f. nearu, 
tit Norvasund ®ibraltar|lrccbet. (ggtl. @nor, ©aanb? cf. lat. nervus? 

Slot (oo) (©am)?; fi^ne« ganffc ifoleret. Slfft^b tit nære ? cf. nff. nøøra 
(|U?rfe). — gor at ftoarc til nf!. 9laur (tilfe ©antritoning) , ber i inbføbt b. 
gorm Mbt It?bt 9'løør, maatte bet »ære Saan af et ^U. *SJlot>x (@ram. § 194) ; 
men et faabant anføre« iffe ^o8 Sftbben. — ®ml. b. ©ibct. (ed. aWolbed^) 2t^. 
13, s: Sf^ornet^ ættær ©arnetl^; ©fritofeil? ^unbe »ære ^cri». til nøøre, fom 
©arn til Bære. 

Slorb; almengerm.; ifølge c. north, t. Sfloxb er germ. gorm n5rth-; før* 
gcrm. nart-, fom man M gjenfinbc i vep-npo^ nebre, unbcriorbift =^ „umbrifd^ 
nertro linf" („bod^ f dunte man ^^^ an (itauifd^ nerti, ^Intaud^en, benfen"). 
rs:@uffia: feeg i t. iRorber:* og i isl, nordr — Korben er et fnbjlantitoeret 2(bi>. : 
norbfra. — norbre npere (Som^aratito for albre nøttt (af ni^rbre), ber enbnu 
flnbe« i (5om^)ortta. (3t?bf! iRør t)eb Slttraction tir nørre?). — ^orge d: 
iRorb*©eg (©ei). norff for norbfl =« notbifT, ber er t. gorm. 9'lorman(ner) 
er differentiering af iRorbmanb. 

[9lorm : lat. norma]. — [9'lorne : i8l. norn, meb *c til; (itt^m. utoi«]. 

Slot (oo; guge; fe 2»oIb.; (Sompof. : iRot^øtot); Saan af ^tt. 9laat (li^ber 
meb aabent o), altfaa ©oublet tit iRaab (f. b.). Sfl\t. gorm Sftat{t) er fra S^oU*, 
ffoox aa befarer fin gamle iOt^b. 

tttt; er germ. og førgerm. en«; ^)rimairt St^bflgnat; inb. nu; vr; lat. i 
nu-dias tertlus. Ub)oibet : inb. nunam, wv{i); lat. nun-c; t. nun (iffe funbet i 
ælbpe Z.). 

fRttbel fra X.; „crfl frlll^ n^>b., »orau« fr. nouilles; bunfeln Urf^>rung6". 

iRuI, gjennem 2:. : lat nullus. — iRummer, gj. X. : (at. numerus. 

ni|; almengerm.; germ. (oggot.) niu-i-; germ. Slfl^b af førgerm. nau- : tnb» 
nawa-s; v8(f)o-g; lat. novu-s; litauifl nau-ja-s; flatoif! novu <fec.; celtif! i 
Noviodunum o. 1. 3Jiuligt er nau %ftt^b til nu (f. b.). — 2)erit}. : 9ttf; ^bi). 172 

ti9i (8^nitt))tfft), ogfaa nff. — (Sompof. : n^dgierrig, n);!9itæv>nt (®ratn. § 99« b.)r 
muligt o)>erfatte fra $lt.; nt^figen fe f. — 'faae 9lt|é om' : ^ører for oø nu 
i)txl)tn, men flammer fra germ. niuhs-, fom i got. biniulisjan f^eibe; niuh8in-» 
©cføgelfe, uf!. Siljoan og yi\o9 (IRi?«). Om nluha- ftammer fra nlu-, er ganf!e 
utift; ialtfalb -s- er ©ufflj, (Sf. f. ©f. noviclus?). 

ntibt, gb. "^niute nøøt nute nuten; uf!, njota; plt, neeten; i)oU. genieten; 
\)t geniegen. (^erm. n— t- : iu au D; førgerm. naud- nad-; Ittauif! nauda 
(Srtrag, 9^u^en). — Støtte, {ht)ntittt, nt^tttg, Saan af p(t 9^utte, nutten^ 
nuttid^ (ii), Stobform nat-; lunbe \)a'ot abforberet inbføbte gormer meb tt af tj 
(gb. utætte), og meb tt ifølge ®ram. § 92 (gb. n^^te utætte ntftt). 

nnMi^, iaan af ^It. nuutli! (ii) = ^t. nieblid^; ælbfle nt. iRiub, ælbfie 
ht ^ict (Srang, ©egjær). ®erm. niud-. %\i\fh naud- fe SRøb. (dt anbct 
nt^belig af nt^be, fe SO^olbed^). 

9ti9fU, ^09 od Saan fra X. : ,,erft n^b. aud nieberb. ^Hdt*' (l^oE. nu nuk). 
3)er tan <^atoe »æret et inbføbt b. *^t^t; cf. fto. nyck. nf!. 9lptt (Wi Snbfalb)^ 
nt^tfja, fe unber 9}af!e. 

n^tmr, 9lt|ii; fortjen n^ne; Onomato)).; fto. ^xat nun(n)a, nff. nuna, Sfli^na 
(et iJ^bgitoenbe Segetøi); wwiog SJuggefang (Slietj). 

ffttftt; gb. 9^iure fom i 6«)., nf!. ^l^a; albfle t. iRioro. £ør itfe ftitte« 
fra ve^poSf lat. nefrones, ^ar a(tfaa t)ocaItferet (Sonfonant. 

n^fe, gb« '''niufe nøøø; nf!. njiofa, idi. hn-. gørgerm. knaus- knas-, ifalb 
bet er faa gammelt. 93arianter : e. sneeze, l^oU. fniezen (= fni^fe). 

nxtéit, nu$lt; @im^Ie; : nf!. nt^dja nufte. ^f()^b til 9}æfe; cf. pit nuøfeln 
(mit ber 9^afc toWtn; ©rem. ffib.), e. nuzile (»to thrust the nosc in»); nf!. 
nu8fa (fnufe). ®ammt SlfU^b (meb Oml^b : ®ram. § 89. b.) i t. SRfljier 
(Sf^afebor). 

ii96feltg ?; anføred i(!e i 91%, @b. Wtaaflt nt^ere €rb, efter $. @. O. 
)^ariant til ni^belig (attra^^eret til foreg.?), ^er funbe ft^ned 9n!Iang enten 
til gt. ^n\åft (@^3ænbe; muligen celtif!) etter til bet forælbebe b. iRo8« (^ofl* 
bar^eb^ iøl. hn-, maaftt af 9{obform knudh-, fe nitte). 

n^tte, yipttt, uj^ttig, fe npbe. 

9t9, forbum iRæbe; ftt. nu nedan, gf». iRiban, 5Rib; nf!. ^I. 9'ie(b)ar, 
guf!. iRibar, (idi. nid). Om bet fommer af neb (aftagen omfattet fom iRebgang) 
fee« iffe, ba bet fun er funbet i 2)., @b., 9^f!., altf aa iffe fee«, om bet er 
germ. nlth- etter nid-, (nibe for gnibe er toel for libet ubbrebt tit at lomme i 
betragtning : Siftagen fom t)eb ©niben). 

9tcth (bb; «ocaI nu forlænget, bog ofte fort i næbbe«; ®ram, § 72); ligl. 
ft., nf!. ^thh (nf!. 2)eribata : 9fiebba, 2:ubfanbe; yixUa, @^ib«; m. ft.); nt. 
SiJebbe; a. f. neb. 3 bb en 8tobubbibelfe til germ. nåb-, ber nben famme fore^ 
ligger i nff. 5Weto (@^ib«, ?i?nt, gnff. tittige i«æfe); 5!flbb muligt i nf!. SUub 173 

(i£o^), iRufcb (?tøf). gørgerm., tocntelig nåbh-, t!fc funbct; cf. bog unber 
^aM? 2^toitotfomt, om 3)ob]6cItrob f ammen mcb ben i ©nabel. 

ttott, o^r. abtoerbtel (£om^aratt)o , af ben unber naa, naar, 9^aBo omtalte 
^ob; nu meb i^ofttb, og tiHige meb abiecttt)tft , Sett^bntng. tiorfi tKl^ørenbe 
(abjcctitoijl) ©u^erlatttt (nu meb ænbret ©ett?bntng) ; brugt jom @uBfl. : ^stftt; 
cafuøagttgt (accufattDtfl) Hbto. : norfleit (men tvbjfagttg ©enittt) i næftenbeld). 
siørmiet(e) gormatton fom fjermer (f. b.); ^tooraf f enere: wxtmt^, turtme. 

notte fan toare inbf øbt {$orm ~ nff. nææra (Omlt^b af nsr-), og tiHige 
^aan af t. niH^ren (Cmli^b af når-); germ. nés- (!) nås- nss- : got. ga-nisan, 
t. genefen, ]^t)orti( n&firen, germ. nas-l-an, er (£aufattto. f^ørgerm. nas- (cf. 
votf-TOg ^iemfomji; inb. nas- tocere fammen meb;?). 

Slofe; nff. 9fiafa og 9lo8 (i8l. 6), ^tot« ?I. 9lafar, ^tx ,,egtl. betegner [be 
to] 9f?æfebor, men ogf aa bruge« om iJfJæfen tbetl^ele"; t. S^Jofe toar o^r. „flærft" 
gem., altfaa = nft. @tng. 9^o9. ^fC^b germ. 6 i l^^oH. neus, e. nose; germ. o 
i uf!. 9^00« (TluU), @e 9^e8, n^Sle. gørgerm. nas- : tnb. nåsa- og nasa-; 
lat. nåsus, nares. — noefegrttø, genttitoif! 8[b»)erbtum, af et @u6fl.; forbum : 
'falbe ^aa ®ru*; nj!. og fto. 2)ial. : ©ruutoa (bøiet @ttfftng), gruutoa (lube). 
SRiefe anfører ypvftog frum, ypvsrosiv bøte (bette« (Sombtnation meb frum, f. b., 
fcør forfaflcs). 

ftetfot; Ugl. nfl. Sftt^t, W, hn-, fto. nåfva; g^t. 9'?etoe*=meg (gaujhnafi, 
^anbV)ott). @erm. hnéf-; førgerm. knap-. 

næ tone fe ^a'on. — {Sftot'otx : ©arf, er njl.). — [nægte, næm, 9^æ8, &c., 
fe ne^]. 

en 9t§h (00); nj!. Sflauh; ifølge t. Sfiot^, e. need er germ. gorm nand-, 
førgerm. naudh-, btoilfet t!Ie ^adfer til nauti-, 9løb, i bet ubbøbe ^reudfif!; be 
maa ha inbel^otbe uenø @uffi^, og 9loben toare nau-, maaffe famme fom i t 
genau, fe nøie. benaue. (£f. ni^belig. — • $)erito. : itøbig, nøht. — 9tøhtøtft, 
9iob fom iS^ari) (f. b.). — nøbfage ^ører til@ag; mulig iHe oi^flaaet f^ontant 
i 2).; anføre« iffe i ^%, batter iffe i $It., ber bog ^ar 9^oot)afe (uunbgaaelig 
^ing). — nøboettbifi gjengitoer t. not^tocnbig, nt^ere 3)erito. af bet forætbebe 
9?ot^>tt)enbe (ttoungen l^enbing). 

et 9tøh, gb. S^øøt = nf!. 9laut, e. neat, g^t. 9looj|, bører til nijbe (d: ^atoe 
il^ii^tte), 9!obform naut-. 

. en 9tøb(b), ?JI. ^fiøbbcr; gb. 9^ut, ^I. 9^i?ter (OmI»?b nu otoerført ^aa 
<Sing., cf. @øn); f». not, <pi. notter; nff, ^fiot, $1. S^eter (iSl. hnot, hnet-r), 
meb S^ata, ^t (®en. $L) i (Som^oflta (S^ateflog); a. f. hnutu; ^It. 9'Jot(e), l^t. 
il^uf«. ®erm. hnåt- hnttt-. gørgerm. knad-. [Utoeblommenbe : (at. nux. ^ttm 
nodus, ifalb bet flaaer for gnodus, iffe cnodus]. — ijijøbbefrige? (egtl. *frie? 
cf. nf!. fria : ^uje?) el. j^frage : en gugl, ^letfugt, corvus caryocatactes, 
e. nutcracker. 174 

en iRøbbe (^lobø, jammer; „ii^hV 9l\fh\t*' : mdh.) = nf!. 92))bia, UL hn- 
(cf. nitte); ne^^e at regne til 9[(tnenf|)roget. 

iiffleii, ©ibefornt, alt i SKibbelalberen, til bet nu forcelbebe iiagen; gb* 
*nafen, ligt. ft., njf. Stnbet ®uffi; i e. naked, t nadt, got. naqath-s, i9L 
nokkvid-r. gørgenn. någ- : inb. nagna-^ lat. nudua (for nogTidhua). 

en StøøU, for^^en iRøgel, i>eb (Eonfonantbidfimiktion af gb. 8t^(el (faal. 
enbnu i 9lfl. «eb @iben af ^^^ttl), af lufte, 9iobform l&k- tneb Omlt^b (d^rant. 
§ 89. b.). iRff. ^ar et gem. ^r^Ua el. 8vtla (glig, Ubt)ft;t), fra l^toilfet maaffe 
moa bortflilles : et 9t$fiit, gb. "^iRl^de = nff. Hft>agt'' 9^eutrum 9^i^tla, ber 
mulig lunbe ^øre f ammen meb iøl. 3Ra9c. hnykil-1 ^nube, germ. hnfik-, før^ 
germ. kn— g-; »anffeligt at afgjøre. 

nø^tttn, 2aan af t. nttd^tern, i oelbfle^t. nuo^turn; ,,i@orge{d^i(i^te bnnlel''; 
efter 9logle lOaan af lat. Docturnua z: i Silftanb fom om Sjatten [efter finbxt 
af in og gt. U^te = ftlbre b. €tte : 9{atten9 ftbfie 2)el]. 

nøit{é), fornøie, nøifom, Ae; Saan af ))lt. noogen (dø) (f}t, genltgen, 
toergnttgen) t)ilbe if!e lunne ftielne« fra inbføbt nøøg(i)e beioaret (nff. nøøgia). 
®erm. nog-, (Saufatib n5g-i-an; fe no!. 

nøie, nøiagtig; forbum nmt, nøge; Saan af ^It. naun)e, vLontot 0>t, 
ge^^nau); i @)). ombannet til noga. SJ^ulig attraperet til foreg.? (nøie : til« 
frebdfiillenbe). @e benaue (famt 9{øb, ni^belig). ®erm. nau-; ^fli^b i g^t. 
niun)en (fiogen; }erbrlt(!en), meb $art. genutoen, genouioen; nff. g^nua (gnibe 
fmaat), i8l. g-nda og niia. gørgerm. nau- nu- [cf. vevaiv niffe, lat. nuere,?].— 
[Utebfommenbe : a. f. hneaw, i«l. hnogg-r, farrig. Stem : naa, nær, <kc.]. 

9Jøf = fV). neck, nff. ^tfU, i8l. nykr, a. f. nlcor (e. nick), ^It. ^tdtx, ^oK. . 
nikker, g^t. ^xåfu^, Sflxå)t9 (nu 5Rijr, gem. Sfl^t). ©ctl^bebe i ®t., 21. ©., 
3dl. ogfaa Q[rocobil, glob^efl. ilRan M ]{fenføre bet til 'Stoh førgerm. nig- 
»aj!e (inb. nlg--), og anfører g. irf! niges „toeld^er toofd^t". 2)a germ. I er 
bobbelt, funbe ogf aa tænfed )paa 9lob førgerm. nag- (fom i nøgen, el. i t. 
9'Jad^en). 

nøle, ^09 od Saan af ^It. nSlen (8rem. SBb.; mangler l^od Siibben), ogfaa 
niJtelen, netelen (tage fom paa S'ielber?) [el. <>ænge i Sfttt?]; i^eU, ncutelen 
(^oH. neulen : torisfe), ni^erc, og maajfe fra ?Jlt. ®anf!eligt at fe er gorl^olbct 
til nff. nøla (fnibe, tage fna^t, toære omtrent nof, gitoe pg Sib, brille), „ne^^c 
bet b. t. nøle, men maaffe ^aa))irfet af % ^ial, n&la, gnSla : ^ara senfårdig«; 
mon iffe bog ?aan fra ^It. og 2). meb ubtoibet ©ett^bning?; % gnola er i)el 
blot attral^crct af ^imtt, og beti^ber egtl. fmaabrølc, flage, torisfe. 

^øxxt^ fe SiJorb. 

o(ll^), :|)rimairt St^bf^mbol. 
fOhtt^, rent lj>t. ; fe oioer. 
IDb(b) =: nff. Obb, fto. udd, a. f* ord, t. Ort (@|>ib«, ?5unct, @teb). 175 

Oerm. osd- (o), ^tjori -d- maa txcrc ©uffljr. 9!ob førgerm. —s- (man ^ar 
anført inb, wag- us- fljærc). — 2)erii). : IDbbe. 

Obber, gb. *£)ter, nff. Ofr; fto, nn utter; c, t. Otter (t i $t. bcf!j?ttct 
af r mob ot Mitoc til g). ®crm. otr- (o); førgcrm. Odr- : inb. udra- et éanb«» 
bJ?r; vSpa ligl.; ^>enføre8 til SRobform førgcrm. ud-, Variant til førgcrm. wad-^ 
i^anb, toaab. 

Obel, nff.; l^o« 08 nu fun Uterairt 8aan; 5(fl\?b til 2lbel. 

offentlifi, Saan af \)t j5ffentUd^; fe aaBen. 

offre, fra Z, af kt. of-ferre (fr. ofifrlr : offerere). Offer ejtra^^eret af ®Bt^ 

ofte, forbum ogf aa oft; almengerm.; got. ufta, cafu^agtigt ubfeenbe 8(bJ).; 
toifinof 2)erito. af 9!oben i otoer (f. b.) : 'O^bijugning'; cf. nf!. (ogfaa gb,> 
^ræflj: oto* (o^oertoætte« meget), o^r. et @ubfl. meb éet. SWcengbc, Otocr* 
firømntng. 

og, gb. oc, fom af et germ. ok, 2(fl\>b til auk (l^t. aud^, nt 00!). ©fter 
9^og(e oi^flaaet af auk tøeb S)^bft)æl!elfe i ubetonet ©tiiltng. Uenigl^eb, om bet 
\)txtx til øge (f. b.); 9^og(e antage (Sontraction af to ^artiller, ben 2ben = 
'få (og, bog, gtoar), av ye og atter. 

(Of(f)er, gjennem %, af kt., o^r. græfl. ochra). 

Cl (I^ber meb 00); ftnbed maaffe lun i ^. og i be flaanfle $ro)Din{erf 
feer ub fom 2(flvb germ. (w)ol- (fnarere cnb fom blot gortoanffning) af germ. 
wål- : fto. val, nf!. ©ol (i«r. v61-r), t. SSatt, got. walu-s : ^iatii, ^je^ (item t 
$t\t)p @itb 0: 80 trufne ^^a een ^ie:|)), ber ogfaa inbel^olbeø i nfl. ©anbtool,. 
b. $atibel (^aanbtag; glemt ovenfor unber $aanb). [S $et. 80 flatoer ^afen 
bet ©oK, ber maa toære gor))an{!ning eKer SaanJ. 

Olb (ajienneffemængbe; nu @Iegt, ^eriobe); ©ebenolb; gb. *2(tb; nf!. 
gem. Olb (i«I. 6); meb Sliber, ælbrc <fec. af 9lob al- nære. — olb« (i Olbfrue, 
Olbtib <fec.), $ofttito til ælbre; toel, efter at toære tabt, kant fra «ptt. : alt *be, 
tibligt olt s^be. — 2)erit5. : Clbinø, gb. Sllbuug. — Olbermanb, forbum ogfaa 
aibermanb, (fto. fige« ogfaa åldtfar), :?aan af ^It. aiberman (O) [%l. «=menne),. 
ber ne:^))e er o|)flaaet fom toort Ungerft>enb^e (@ram. § 178. a.), ba bet )Dift er 
= e. alderman, a. f. ^aldormau, af a. f. @ubfl. ealdor ©enior, ©eignieur. — 
@t )}It. *2llber, Olber i 8et. Mentor, pareos, inbe^olbed i 0(bert>aber, ^mooberf 
gbt. 9(Iteri)ater (fe @(i^abe), n^t. (gitertoater, ^mutter (iCebftef., =»m.); toifl blot 
t)eb (Slifton finbed tillige ^(t. OIbet)aber, ^moober, fom af Slbjectitoetd $o{!tit; 
toifl tibligt kante tit ^. : gb. ^Ibefaber, ^^moober (o: ©ebftef., «m.; nu r)^!!ebe 
et ?eb tilbage) : Olbefaber, ^mober; iffe naaebe til ®t?lbig<>eb i SSi%, ©»., 
ffiønt 2llbe(r)faber i ©et. ©ebftefaber (og gorfaber d: t. 21It»ater) treffe« i®fto. 
[(gt antruffet i«l. aldar fadir, ®en. af old, er literair Ojengitoelfe af ^atriard^^ 
og toort Olbcfaber fan albeleg iffc beridere« bcrfra]. — %\\ 9lob al- l^ør toet 
ogfaa Clben, gb. aiben (ft). nu ollon), guf!. 9'^eutrum ^Ibin; famt nj!., gfto. 176 

ttlba (a:ræfrugt; grugttrce). OlbcnBorre, cf. 3t6orre? cl. cf. nff. berøja 
<fmagc)? formentlig £)Ibcnf<)ifcr? 

Olbe (£rug) Ifører tl!e nu til Slmenf^roget ; nf!. Dtba, opx. ^Iba (ogfaa 
i&øl^tbal). 

Olie af ^It. Olie af (at. oleum. 

olm (forbittret; manbolm, om ^^^r); (igl. n|f., meb o(ma (fe Bifiert], ulma 
{ligl., om ?uften), t^lmaft (forBittre«). (£f. b. ulme (om SIb). ^»i« l&er er 
^en alm. ©ortfalben i 3)., @to., iftj!. af fjexttfb germ. w- foran o, u, funne 
Orbene (»øre fammen meb got. iwuland-s f)^benbe; meb ^f\^b og 9{obubt>ibe|[fe: 
1 tDatten (ft^be ep), gb. totUt (foge), nu "octlbt (om ^anb, ^ilbebætb) ; a. f. 
Avelm, wylm ©t^ben, &c. 

(Olmerbng d: fra Ulm? cf. ©ard^et toon Ulm, ©rimmf! 2Bb. I 1126). 

om, gb. um. iDlangler i ®ot.; nu tabt i (S.; gt. umBe. ^f[)^b af førgerm» 
å : au^t, iat ambi-. (9^ogIe tage bet i @erm. fom (Som:|)ofttum : umBe for 
urøB Bi), ©rug fom (Sonjunction (alt i ®b. for gb. of, ubtal meb to) Ian 
tænfed ubgaaet ifær fra ©et. angaaenbe (cf. Sft^bqtoifl. V, 173). — omme er 
n^ere, bannet efter inbe, ube <fec. — omfrinø, omfitlb, omfibet, omtrent inbe^ 
J^olbe ©uBfiantitoer (**rtber : $L; *trent fra $rt.); cf. unber .^ringle, fuJb*, 
ftben, trinb. — omfonft : umfonft; g^t. um fu8 (for faatebe« : toel meb et 
gingerlni^«?). — Omftiøb for Umfd^toeif. — gjennem (f. b.), antage« af 
Ifiogle, ifær forbi bet forbum flt^rebe 3(ccuf., at inbe^iolbc : um. forbttm (glemt 
otoenfor unber f) er enten en batitoifl gormation (®ram. § 177. b), eller ftaacr 
for *forb(> um; i a. f. furthum maatte i fibjite galb -ura ^aa affortet for 
ymbe; bet inbBef atter i 31. @. ©et. af ^It. toort umme (toeiter; bann an^), og 
^ar iHe o^r. Betegnet for(>en. USunggrammatij!" = t. toorbem]. 9@lbre b. : 
i forbume 2)age; cf. forbum^. 

onb; ligl. gb., fto.; nfl. alm. tooonb, gnf!. toaanb^r; germ. wan-d-, toel for 
-wam-d-, 3ipjjb til wåm- (fetoammel); = inb. wan-tå-s ubf^^et, ^articijptalform 
4il 9lob wam- f^^ (lat. vomere); cf. nf!. toaamen (forbertoet), ©ææmc (U«ling), 
&c. [Utoebfommenbe : nff. toanb : toanf!elig; ©anbe, b. ©aanbe; af toinbe, 
Dcnbe, ifølge ælbfte ^t : »anb, foranberlig : aKanno (Sunnies fo toanba 
^iifa : ©legten« faa ujiabigc ©iig; unttjanba SBini : uforanberlige ©enner; 
ie 1^0« ©d^metter. — „3unggrammatif!" : isl. vand-r forfortet af vånd-r!]. 

Cnfel giennem X. fra gr. af lat. avunculas. 

Cnøbag contra^eret af Obend^^ag; gnt. ^ooban, gl^t. ^notan; germ. 
-wod-, 2lfli?b til wåd- (fe toabe); 'toanbrenbe' el. *fremfarenbe'. <Serm. ®J[en* 
^itoelfe af dies Mercurii (ber toar en farenbc ^erfon). SKoban ^ar ba ntppi 
toæret øtoerjic ®ub. 

op (PP), oppt (n)^ere S)erito. : at oppt ftg); gb. up(p), nppt; finbes (meb 
11, tilbel« o) i ^ft., @to., (g., grifljf, "Sit; ben % gorm ^ar altfaa f, men 
icnfelt : uuf (nu auf); germ. altfaa up-; ben got. ^ar Slffijb : iup, iupa. ^fli^b 177 

^erm. op- \^nt9 at foreligge i aahtn (f. b.). Om :|)^ (meb i^ocalforlortetfe) er 
Sldflmtlation eKcr Ubi>æjt, fcc8 iffe. ®erm. op- iup- (op-), gørgerm. ub- 
aub- t!(e funbet [(at. ob ?). — ^erb. : t^ppt; t^ppttii^ (cf. nf!. (Som^ar. i^^^are)^ 
i^pptt^ (®xam. §103. b.). @e: ipaa. — opha^t, tneb % uppdaga, Saan af ^oH* 
<og p\t; mangler bog l^od lOiiBBen) opdagen Bringe for ^agen, attral^eret af 
^ntbeden. — [,,o^bunfet'' : gebunfen; Ifører tiI(3abef|)roget]. — Op^ao af ^æioe 
<f. b.). — o)iriøtig ^It. — oprømt : anfgerSumt, tilflubfet efter $). — Gptøt : 
U^jroor, aufrul^r, titpubfet- efter 2). — IDpfaté : ^luffa^. ofiftttfiø : auffSftig, 
:^fil8|lg.— Opfl^t fe@igt. — fOpUfitx : ^U. Udtoge (5) (?!., £)^)tog) attral^eret 
af 2:øi. — Optiartet : U))tt>arber, ^(nfto&rter, tilfiubfet. — 10|i(pe)lpørfel, fe 
Bjerge; attral^eret til Bære; beraf o^(^e)B<ere (@ram. § 99. d., 9^ote). 

Orb (*b^> i ®b.) ; = t. og e. SBorb (^t. SBort *te«; ^jU. flabe« gierne 
SBort, men SBorbe«). ®erm. wdrd-. gørgerm. wårdh-; lat. verbum, ?aBiaI af 
S)ental fom i barba (fe ©art); lit^auif! varda-s iRabn; -dh- @nfflf. — Orb* 
f^rog fe @^rog. 

Crben : (at. ordo -inis, gjennem Z* (fr. gorm: Orbre). 

oret (e(. orret, fom ^o« @t. ©(id^er; rr af rn?); fb. 2)ta(. oma : Beberbe« 
(om 2WeOf Or : Orm i 9We(. iftf!., f». 2)ia(» orna : o^)barme8, er be( et 
anbet Orb? 

Crgel : opyavov, gjennem t. Orge(. 

orfe = fb., nf!. orfa; ^(t teorien, g^>t. »urfen. ®erm. wdrk- (q); febirfe, 
^ctxl; w- l^oe o« Bortfa(bet efter 9leg(en (foran o, u). 

Orlpg, iaan af gt. Or(oge, Ao(i, «(uge, ^(tuge, ^'(onge; $ræft| fom i 
Urfad^e, $(arfag. 2bet 2tb nf(art; ne^^e gorbanffning af gt. Ur(ag (@^i(ffa( : 
'Sag* : Cob); lug- Hug- laug-, it^'ot, i^tx Beft>nber(igt; om af ©runbBet. flju(e : 
(SienbffaBd) O^l^øren at bære f!in(t? 3: aaBen getbe. 

Crlob (famme $ræf{f), !an omfatte et inbføbt Sob (9tobform lab-) og et 
(aant ^(t. o^r. Coof, om enb f enere forfortet (germ. laub-); fe (obc. 

Cmt; germ. w- Bortfa(bet (fom i Orb) : t. ©orm, SSJurm; (at. vermia; 
pofiog. 3lob war-? (cf. (at. varus? ginne). 

Orne ? ; (ig(. gfb. og fb. 2)ia(. Om (get meb fb. !5)ia(. Mnt (9lie(j 548), 
nj!. Stoone, i8(. runi, og om ^førenbe ti( renbe (f. b.) effer tt( nf!., fb. S)ta(. 
orna (barmes, fe ^o9 9tie^), fboert at ftge. 

Crt, nn g(emt; (loS. iDlønt, egt(. Obb (f. b.) : oord, »oorgpronkelijk een 
der 4 deelen, Tivaarin een muntsfuk door een kruis verdeeld -werd«. — SligéOtt. 

09 (99); germ. uns, OBiectibcafnø uben 9lomtnattb; (at nos, inb. nas &c. 

O«, ofe (oo); (ig(. fb., nf!. ©et^bebe forbum @aft, 2)ccoct. ?(t. S©oo8 
(@aft <fec ) (e. ooze fra 2).). <@o9 o9 ^- reg(m. Bortfa(bet fom i Orb, Orm <fec. 
®erm. wos-. 2(f(J?b wås- i ^(t. SBafe (SKofe), SSafem (2)amb); meb iteratibt 
-k- : germ. ^ås-k- wos-k-, b. oaffe, l^t nu toafd^en toufd^ (egt(. biffe, gnibe 

12 178 

tneb <@aft, 2)ecoct). Sflt^b toet i Oif! (ti( at beftr^ge meb), DifPe, ? gørgerm. 
"was- : tnb. wå8-5- gcbt. 

OP; Ugl. fto., np. (gr bet gerra., fiaatx bet toet for *3op («) (gcrm, j- 
(lo9 o« regtm. ftounbet) meb Stfli^b tit gt. jefen (fe gjære), og ©ufflj -t-. 

OPinbien, iRorb^ og ®)^boft, fe Øft 

otte, ottenbe, tneb otten, ^^be; gb. aatte Ae. (fPretoetatæ; item 18be : atænbæ)«. 
<Btxm, £ht- (got. ahtau). gørgerm. ikt- : tat. octo; inb. astau; &c. 

Otte (*fang); = got uhtwo. (5f. inb. ak-tu-s 2^9, axng, Stttfaa egtt. 
2)etnrtng. 

otien, otier (gb. ogfaa meb Omti^b : ^'on), $tnt, tt^ttft (®tam, § 103. b.), 
OBerfl (t. b.), øtorig (f. b.). Sføtge l^t. oben, ftber. ob, Ae. : germ. ob; b (toet 
tføtge UBetonet^eb) af førgerm. p : inb. apa-(ri), tat. a-uper, vnep. — Coerbaob, 
sig, fe 2)aab. — Ctietflo^ fe gtobb; toet bog combineret meb ^tt. Otoertoloobe 
(Ifører tit gtoob); onetfløbffi er iOaan af ^tt. otoertotoobid^ (øø), ber iffe lE^ar 
meb fti^be at gjøre. — ooetfioie fe gtøi. — Cuevfovfler fe gorfl*. — ooer- 
l^ooebet gjengitoer iiber^au))t. — ooerflobig ? mon ^tt. otoer ©tabe ? 3: otoer 
©rebben. — otietfh|t : plt otoerfiuure (iia), fe @ti^r. — Ctiettro gjengitoer 
9[bergtaube, aber^, meb plt Ubtate otoer^, attraperet tit toort otoer. — Ctiemotr, 
otieroerre : ©ram. § 101. d. — otieroertte^ (rettere meb e), maaffe genititoiftt 
3tbto. tit gb. aBæt(t), fe «egt, toeie. 

Oon. Sføtge l^t. Ofen er germ. gorm dfn- (fi), fom af førgerm. — pn. 
Sfiebet ifax @ot. dhn-s; btoorimob invo-g bitoergerer i ©ocaten. (@to., gb. Ugn; 
nben SJegt; cf. $atore, @tuc). 

C?e, gb. ogfaa Uye; germ. (og got.) fihsaln)- (tt) („ftoagt" SWaSc); inb. 
uksan-. ($tt. nu 0«fe). — 2)crito. : ^t. ©yne, forbum Øfen. — O^rel^ooe^ : 
nt. O^^oft, forl^en ogfaa ^ufedbootort (Ugtebotoeb ?), e. hogshead ©toinel^otoeb, 
toarierenbe WlotxU paa Stønber, ne^^e attib at biflingtoere faa nøie. 

poo, nb. af ep aa; fe %cl^, an. — ID^^aafte enefie egte b. Orb meb gorttob 
^^. — 3 ®erm. (btoor ben toet o^r. mangtebc, forbi gorti^b b- toar otoermaabe 
fietben i Urinboeuro^æif!; cf. 3nbtebning § 6) ere i Siben« Søb o^fomne nogte 
Snterjectioner meb gortt^b p^, pU, fom ^uf, ^tatfd^, fra btoitle titbets ftamme 
anbre Orb; bo9 o9 er ©aabant toet næflen attib iOaan fra %, — |Z)torige €rb 
meb benne gort^b tør tttlj^obe erftæreø for ugermaniffe; ere titbetø af bunfet 
^erlomft; fun ganffe faa, fom $toug, $nng, $unb, penning, treffeø i bet ætbfle 
étxm,; fifler urgermanifl (Stt^motogi er iffe o^bretoen tit et enefle> 

^oa , *fugt, giennem St., af tat. pavo. — ^oafPe gj. ^tt. ^aafd^e af 
pascha, opx» b^braiff. -- f^abbe : nt. ^abbe, ^ebbe; e. paddock; cf. ^tt. ^ab 
(gobfaat; »rem. 2Bb. : „uratt cettifd^ : peddgug") ? ; item pit pabUn, Rebben 
(trabffe); ^ote; ifab, bt. W^, «• path (@ti)? — |iaf 1 , meb ^if, ^uf; iffe 
meget gamte; b©« o« toet fra £. — ^Pagt : tat. pactum. — ^affe, 9>of, fra 179 

2:.; totbt ubBrcbt; efter Sfto^tt celttfl. — tpalme : (at palma. — ^anbt : ^tt 
$anne, l^t. ^f^«, e. pan, »borrowed from British : Irish panna &c.; corrupted 
forms af Sat. patina«; \}ax (od o9 optaget 8et. af gb. 9^tr. Snne : frons. — 
^cnbfcr fra Z., „au8 tt. panciera, gu it. pancia S3au((; eiøtl. X\)txl htx 
^lUjlung, bcr ben Unterletb bedt". — ^^ant fra 2:.; ber fra »iomantp ? gfr. 
pan, BL ^.: Borttagen ^jenfianb; e. pa^n : -Lat. pannus; the readiest pledge 
to leave was a piece of clothing«; „Oueffentoort nid^t gefmiben". — ^ant^er : 
panthera. — ^^ap af t. $a:^^e; ,,man (ettet ed aB and it. pappa ^^inberBret, gu 
lat pappare esfcn". — 9fiapa, toibtubBrebt, Bejianbtg afn\> ^robuceret, ^rtmatrt 
g^bftgnal (fe gaber). — ^a^egote, fra £. : S^omanif! : Orienten, (gy. „araBlf^ 
babaga« ; onomato^.; ^ttracttoner : tt( foreg.; tt. papagallo tU gallus $ane; 
e.popin-jay : *@fabe. — ($a:|)ir : nanvpogy opx, ægij^tif!). — ^ot, |iarre: lat. 
par gjennem 2:. — ^atf fra X. : „2lu«gang«^unct pel^t man m (Jelttfd^en : 
gael. pairc« &c.; >Yanwaar dit -word Ivomt, is nog niet opgespoord«. — $avt : 
lat. pars -tis.— ^arl^f gjennem X, fra 9tontantf! : »It. parruca, Spån. peluca, 
&c , from Lat. pilus, hair«. — ^aS (meb ttl^aø) : lat. passus uteb fr. pas; 
:^a9fere; item posfe (gaa, gaa an, forBigaa, l^olbe ftg fiiHe tt aft>entenbe) ; 
tpa^ftv. — ^a«fiarc : it. paiziare gjelfe« o.?. — (^ af tor : lat. , ^^^be). — 
Isatte, toel, fom nff. 2:atte, fri »ariant for $a^:>)(e), ber flnbefi i flere @^)rog : 
tsame word as pap, food for infants« (fe $a))), »of infantine origin«. — 
$aufe ^>t.; gt. ^uufe, „jebenfatt« grembtoort" (etter af onomat. Snterj. iS.?). 
— $aufc : lat. pausa. — ^atye : lat. pspa; fe $a|)a. — fpebet : lat. piper, 
gj. Sfit\ ^eBerftoenb, o|>r. (ugift) ^rt^berifcelger; „^eBermø" (Sfterformation. — 
VeMtng, @folebreng, t)el af papa; mangler l^os SitBBen; ombannet af :^lt. Slbj. 
^e^elif (geijilig) ? i«f!. ^i^ling er toel «ttraction til |)i^)la (fmaa^iBe). — pt%t 
=: ft). peiLa, nff. ^eita; (ører til ben celtiffe Orbfamilie : fr. pique, ^It. $eef, 
&c. — ptxU : nt.; ^It i^egelen, ^jeilcn (fe $ægl), »peilen, uit pegel, bijvorm 
peil«. — ^elS : t. ^elg : fr. pelisse, it. pellicia, af lat. pellis @finb. — ^etl : 
<>lt. $enne : lat. penna. — ptn, <iotii?; anføre« af 9lieft i ft). S)ial., griflf!, 
famt i ginf!; cf. ft>. 2)ial. $ena (^raa9), ^enig (f^inlel), )ptnci slå jårn tunnt 
(b. 2)ial. :^ene en 8e), gft). ^æna (flaa penninge o. i?.), ber fnnbe tære e^tra«" 
(eret af penning fnarere enb ©tamorb bertil; bog (ar ginf! : pieni fd^mal, 
fein, piena Seifle, ®rett Æc; om ©legtftaB meb lat. penis? meb (ott. pee(n) 
(®ulerob)? meb e. pane (Bl. SI. ©trimmel)? [^enførelfe af :|>en til fr. peint 
malet tør ne^^e fafi(olbe«]. — penning (nb) (gb. meb nn, iffe nb); ^l. $en*« 
ninge : fpenge; (od oS fra £. og @. ; uBe!ienbt £)|>rinbelfe; cf. foreg.; ber 
{unbe tænfed ^^m lat. patina?, item ^aa lat. panis? ($enge til ©olbaterBrøb?); 
9logle (enføre bet til $ant, ifølge gt. l^ariant ^(antinc, $(entinc, ber bog 
»el er „toolfdet^mologif^" attra(eret til ^fanb. — fpenfel : lat. penicellns 
©aletot, gjennem S. — ^)er (gjennem, ab), rent lat. — f^erk gj. 2:. fra 
Siomanif! : perula; ^erlemober : madre-perla, mére-perlc. — petfe, <>lt. for 

12* 180 

pvU\t. — VerfUie : t $cterfilie : petrosilium, «r«fpo<r«Aivov. — (^eit, pit = 
$ferb : paraveredus : •traoa u. veredus $fcrb, gu celtifc^ reda Smogen'" ; ^o9 
00 tun mortttmt : ^^ertline''). — ($^afe, ^^rafe : grafte gj. £.; mangle 
ugermaniff Klang). — fH^e, pibt, gj. iRt. af lat pipa. pipare; (gernt. ,,ftærft'' 
$rat. : pib ^tn, Ae.) comlbineret meb re^robuceret Snterj. pipl ; og meb lat. 
pepo (#r«#rov), pipit-a, pttuita : pippt (cf. e. pip grø, egtt. af SO'^elon : pepo; fr. 
pepin : e. pippin. ^oll. pippeling, b. ^Un% : Xhlt), pible, pipU, pip^t; ^ip 
\fo9 $øn9 C,au9 pipito, pituita«). — Vibff fra Z, , ^au9 bem Senbtfd^en^ 
(«teni. 2B.). — (15 tee c rent fr.). — ^tgg meb piffe , af celtif! @lcgt (fr. 
pique &c.); attraperet : $i((el^ue : $t(fel(auBe : ^m^b. ^ecfen«:, i^ecfcl^aube''. 
— fpiøe ? i ®f»., ^V. alm. ^iifa; Ugl. finf!; cf. foreg. ? (e^ib«^ue? JtjøHen* 
f))ib? ©aarpibft?); cf. bog fnarere b.S)iar.«pUg (@fiørt Ae), ^)It. ^tje, ?tggc, 
$9fe (Unbertrøie, 9rem. SS.) : celtif! pige ftrnlfe, h^l^^, $oflet (e. pie, oBf. 
court-py : short cloai^: pea-Jacliet ^^ijæffertO. — V^gtPar, f)». piggvar, $igg og 
forbum« ^^toarto, fe (t>ert)e. — ^U (^aaben) : lat. pilum gi. 9^t. (beraf pilt 
affleb); 9tl (Xræ), Ugl. fto., toel famme Orb (egtl. lige ©ren ?). - ($tle^ 
grim : peregrinus, gj. ^It. ^tlgreme). — ^ilf, pilfe ?; (igl. nff., fD. 2)taL; 
^il!e, nfl. ^il(a ogfaa piUt, f!rabe; om Steratito til piSe meb nft. ))ila, fD. pela, 
^oS. pelen, e. peel, fr. peler : (at. pilare trette $aar ub. — ^iEe : pilula gj[. 
X. — fpWe, før gitter; fto. pelare, c. pillar, % ^feiler : lat. pilare, pila 
støtte. — ^ilt ?; ligt. fto. ; nfl.«piilt; ogfaa flnft : plltti «ube, pllttn @t&nber 
im $ferbefla1I« Wlxnt>tx om t. $ira (fe ^\flt). — 9im(p)ften : »imøflein : ^au9 
pamex«. — pimpe for :^im!^(e, fto. pimpla, ^oH. pimpelen, •missctiien van 
pomp« ($um))e)? fnarere, fom t |)im^e(n (ffrante), af pimpel iD^eife, ^txanU 
ning : o^r. ni^^e i^nteligt ? cf. b. 3)ial. pxmpt : tratoe fmaat — ^inb, mth 
%, nf!., nt., g. c., celtif! ^in(ne) : »all from Lat. pinna, variant of penna : 
feather, pen, fin«. — ^tne : lat. poena, gj. Z,; b. ©uffiy i ^infeL — $inie : 
U, af lat. Slbj. gem. pinea, af pinus. —- $in! (gartøi) fra ^oll. og (g. : »uit 
het Bom. : fr. pinque, sp. pinco«. — f^intfe : néVTBxodri^, gj[. X» — pirte^ meb 
nff. :|>tra (^irle; fe 9lofd), iOaan af \)oU, pieren briHe. !^ert)o. : pirfe. — piife, 
i ®erm. fra 9tomanif!, ^bor bet f)^ned fremfommet interjectionelt. — ^itdt, 
forbum ^alt, meb fto. palta, nf!. «PaItre, ^Pjaltra, ^iltra, af ^It. ?alte, «PaIter, 
:^alterig (e. paltry meb forbumS palter : rubbish); uo^tt^fi; [om e^tra^eret af 
nt. $aItrod o: $aIetotro(f, grober Uberrod : 3abf!efra((e o: (af et graffe; Ifle 
2tb ba omfattet fom : ?a«?]. — VJanf, af et ælbre ♦<PanI; ft). ©ial. ^anfc 
(2:o«fe), cf. $an(a (©æggelu«)? , fti. panlt (Ban!erot, ufolib) ? 9^of8 anfører 
fom nf!. i toi«fe@gne: $ianl {Tla^c, ^r^lt; 9ltt., ©maabagage), H^nla (pattt); 
affebte ©et^bninger ? — fpjot, Piatte; i tocl Ubioæjt; cf. t«L pati @naf; fra 
9lt : ^(t. pateren ())aafe), e. pat, patter om $ag( o. i.; ft). 2)ia(. ^abra, |>iatta, 
^i&tta slå tatt och lindrigt, om regn <fcc.; cf. ^rate ? — piabre, pjabffe^ Pi^ffe, 
Ptttffe fe ^labre, ^(abf!e, ^(affe, ^(uffe. — 9fiiM : b. ^ial. pxcttot : ll)^nU; 181 

c. peevish; onomato^ — ^^labe : <)It. ?Iate, l^t. glatte (: ^rattcnflager), 
fr. SCbj. gem. plate; fanttne« Wla9c,, gj. Z^ : plat ; i SRomamf! Han, maaffc 
fra ®rceft : nXaTvg, af t>i)i8 gem. nXamta (om lat. piatea flab ^kb«, ®abc, 
beraf fr. place, t. $(a<^ : b. ^lab«. — plabve, (piabber (i), item plabffe, 
fpiabff (i)» )^el fra %, (^labberen, |>Iatf(]^en), ]^t)or et naturligt Onomato:|}oieticon 
rc^robuccrebe«; fammc fee« i nXaSog 3Jcebe, nXaSapog toaab (J)ilbc germ. Ble^jet 
til flat-, cf. flab ? cgtL toanbret?). — plaffe (i), af Snterj. ^laff, »ariant tit 
pa% — (piaø (gg) (ung ^e(l); anffre« i STJorbfriflff, og i f»>bft). 2)iat., og ber 
fom 9ltr. og S)>{adc.; ul ha @et meb f». plagg (klådespersedel) , ogf aa Bentjttct 
fom @fjeIb«orb : Sømmel, ^otUl — ^loøe : lat. plaga, gj. Z. — plan, VIon, 
lat. pianus, -a, -um, gj. X. (^(aine, gj. gr.). — ^(anfe, gj. X. fra ^omanift : 
lat. planca („bei geflu« u. ^attabiu«")- — fJlonte : lat. planta, gj. ytt — 
plapunt er t.; onomat. — f^Iafler : bUftka6'r{p)ov gj. ?at. og %. — • jpleie meb 
ynøt, ?aan af )p\t ^legen, ^lid^t (^t. meb :|)f^); gammelt „ftærtt" »b. i 2:., 
ttbligfl meb ®et. oioertage, beførge (^aa anft>arlig Sftaabe). glere ®jetninger 
om ^ertomp, f. @f. : af lat. pllco folber inb, ^tooraf fr. em-ploi, it. im-plego. 
Ø^ecialantoenbelfe er toel nt. ^lid^t, $led^t : S^aia^ el. €it)artbæt ipaa aabent 
gartøi (^toortoeb noget 8ftum inbfolbeg); laant til 08: '^ligf, maritimt, fom i 
$ligtanfer. 3 £. ubtoi!let Uflt^bdberiioatum turbe toære gt. $loog, ^fluoc : 
©eioerbc, ©eruf, ©efd^Sft, Srtoerb, Seben«unter^)alt; item i 9^t. : Xxu'p^ 
$lrbeiter, bie gemeinf(i^aftli(j^e ^rbeit toerrid^ten, g. @. bei 2)ei(l)arbeiten (aud^ 
©efinbe, $i5Bel, fd^led^te @ad^en); i %. @. (Saan og t^berft fjelbent) 9gerflt^((e, 
ber beførge« af een $loug [egtl. af eet $olb ^rbeibere ?]; 9et)^bning ^løie«' 
infirnment turbe )»ære pngfi, overført fra ^olbet (og 9gerf})^(fet) ^aa bet fælled 
©ttrftøi; lun ©ærltøiet betegner bet, ftffert ft?bfra laante, gb., nf!., ft). ^loog 
nu b. 9Iott(g), li^toortil 2)erito. ^Iøøg(i)e, nu b. pløie. Orbet (ber mangler i 
®ot) er fra %. laant til et )f)ax af be flatoiffe @^rog. — ^leiel ?; fi^bfto. S)ial. 
^Ifigel, «PrSgeL SWon Omfortolfning af ^It. »legel (af lat. flagellum) »eb 
Slttraction til |) leg en (]f>leie o: be<>anble)? (t^i et lat. *plagellum fjenbe« neip^e). 
— en ^Jlet, éaan af ^It. $let (H'p) = e. plot, plat (of ground), got. plat-s 
?a|>; om egtl. ^labe, af nXarvg ?; bette i e. gorm, plate, plate-ware'gjengitoe« 
bo« o« fom (et) „$let''. — plire ?, 2aan af ^It. fliren, ^Iftren («rem. SBb.) 
{maa fonbre« fra bleeroogeb, e. blear-eyed). — $lou(g), pløie, fe unber 
pleie. — pittbre, ^Inbber, ))lt. Onomato)). ^luuberen, l^t. ^laubern (^lubber : 
2))^nb, (;ører meb); ©ibeform er tel ft). ^ial. |>løbbra, )p\t ^løren, b^oraf 
©abefproget« „?løre". — pltibfelig : ^It. |)lufelif, ^lo^lit, ^off. plotselijk, ^t. 
:|)li5^lici^, auf ben $lo^ o: )paa (\aa (»urtigt fom) ^aarben ? : $lo^, ^It. ^lo^e : 
(nrjer 2)egen (ogfaa en giff). (»plots, eene klanknabootsing«. „3u einem 
*?lot : ed^lag"). — plubéfeb, »^(inbet <fcc. : )pit ^lilf«, ^lut^ig : aufgebunfen 
(©rem. 2Bb.); cf. :|)luf!e. — plttffe, gammelt Saan fra %. i)p\t ^luden); flnbe« 
i ®nfl., ®t., og alt i 51. @.; m)p^t of germ. Snterjection, men ?aan af gfr. 182 

pluquer; it. piluccare (plutU ^xntx); opx. nappt ^aax. — p(ttiil|l I, ^lum^ø I, 
plnmpt («fe); €nomat. ; ialtfalb Sbj. ^lum:|> er fra %. — plumtt, meb ft>. 
2)ia(. :t>Iummfa, ^ører f ammen meb foreg. — ^lud, rent lat — plafit, |>iitfFe; 
@tm))(ear : ^It. |>Inufen (jaufen), meb ^ertto. ^lufleren. — Wtnlx^ ubtotflet fra 
^lt9(h)$, plt $Ili9 &c. : ^aarffabe, af fr. peluche, pelouse, it peluzzo, af (at 
pilus ^aar. — pltynbre : t :|)lftnbern, ^lunber »egne^>mcn, af pit ^lunbe (il). : 
®txiimptU bef. toon. jtleibem, ©ettjeuø [af «piume? Rier]. — ^løg (99), ^løf 
(at pløU), fra 9h. : ^(ugge, $lut, $(of; ^t $fIod; e. plug, -of Celtic origin : 
Irlsh pluc, ploc-, &c. (©iflno! er ©lof, f. b., opx. jamme Orb og ngermanifft). 
— 9obe, pobe af nt $ote, ^oten, meb ^m^e, t tm^fen, e. imp tfrom Low 
Lat impotus, a graft (Lex Salica) : aii^nmyg«. — ^oø , gb. *$aaf fom \ @to., 
«RfI.; betvber Stitp (©et litte 3)rcng"i 3). og ft). 2)tal., cf. ?obe, er aflebt; 
nfF. |)ofa : torante, meb $o( : en gortrt^beUg, ogfaa : trobflg 2)reng, fan "ootxt 
et anbet Orb); cf. nt $oo( : 2)ol!, e. poke rage, •Celtic«. [Ut)eb(ommenbe : 
ft). po!kt\ nfl. S^øtfl fra gtnff]. — „^joifobet", 2)iat ^oie (tage ftxcre @fribt) : 
^)It ^atefoot, „toietteid^t au8 ?Jabicfoot, ^)abien", fe ^abbe. — Sfiotttt (©ub* 
blærer; ©et „^iot^tV iHegtttm) : nt $ocfen, e. pock, •probably Celtic, allied 
to poke (bag), pocket; Irish pucoid : pustule«, &c. -^ ^ol : noXog, gj. ^at og 
X.— (^olereiromanifft). — OoHfr, „t)el f or ^)oUttjf ', SOlolb.). — (^olftrc, 
\}t., fe ©olfler). — $om^) : noumj, gj. 5at og 2;. — ^opptl : populus, gj. 
Sfit — 9fiOTt : ftopog ®ei, gj. Sat, gr., X. — $orre(øg (u): porrus. — Vore?, 
ligt t (^t nu ?orfd^, ^orfi) (©igfu«fon: from porrus). — ^o^^ • porta, gj. 
gr. og 2^. — (forter : »drink of London porters« : ^ortcurer). — ^ofe, ^It 
^ofe (anføre« i ©et ^enne^ofc), g^it "^Pfofe, „gett)if« au«, bem @Iatt3ifd^en : 
pojasu ©ttrtel", &c. — ^ofl (@toI))e) : tat postis. (Sllerd ^ofi : lat .ppsitus, 
-a, -ura; gj. gr. og X. — (^oftci : plt ^ojleie &c. : pastata : naérrji). — 
tPot, Votte i ®erm. og 9lom. fra (Seltif! : -Irish pota, Weish pot«, <fec. (©ig^ 
fu«fon: from laL potus, 2)rif) (^Potaffe ^ører ^b). — ^ote fra f It (^^t^fote); 
cf. fr. patte, pataud, fe$abbe <kc.; ^ege mcfl til (Scftif!. — ^raad ? ligL ftjbfto. 
2)iaL og S^orbfrifij! (9KoIb., ©. @. O. tcenfe pa^ Brafe). — V«^ogt (prægtig) : 
t ^rad^t, i ®t Carm: „a, b. ©racist ffl^rt auf eine germ. SBg. brah- ISrmen"; 
3(nbre mene : „ju bredden". — prate tioll. praaien, >waar8chijnlijk ult engl. to 
pray.— pxMt, proffer :nt pxaå^tn, ^rad^er (S^iggerÆc); e. prog (provisions, 
got by progging), g. e. proke&c; •Celtic? probably fromWelsh procio, to poke, 
confused ^ith Lat procare, to ask.« (cf. ^itggerflat)). — prale fra 2^.; (oH. 
pralen (»niets met zekerheid*); ,,)DgL nb(. brallen, e. brawl, fr. brailler, celtifd^ 
bragal larmen, pxaUn"* ; »brawl, Celtic« ; ^oø .08: ,,bralle''. — ^xam, af nt 
^raam; „avii bem @Iat)ifd^cn : pramu; SB3. par-« (Je fare &c.). — prange 
{pxviX{U), fra 2:.; g^t :prangen, brangcn, „Urfprung bnnfel; ©egictfung unMer 
gu pranger, ^xoan^^'^t^iUttx'* , &c.; bette ifører til et uo^)Ipft prangan (trplfe, 
!ue), aUcrebe i @ot; bertit l&ører atl toort prange (prutte; egtt flemmc?), 183 

ipranger, gor^rang; item „prange @ci(" (Wlotb,), — prate : nt. graten, g^>t. 
Graten (|)Iaubern) ; c. prate; »wel ult eene onomatopee« (etter Set meb braute?). 

— pttfU (ogfaa t ©et. !temme for ^enge) : gt. ^retten, 3^f. ^ralte, nu i^t 
\paittt t\i pxtU^n og ^ratten; ,,Urf:prung bunfel". — tpren : af ^It. $reen; 
«. f. preone, nj!. ^riona, b. 2)ial. ^r^n; i^oU. priem, f^t ^friem; efter 9logIe 
€artra^>eret af lat premula; efter 9(nbrc cettif! (,,mfd^ prin ©tednabel")« — 
prtntt : ^)U. |)r enten, e. print, »short for Fr. empreinte«, @B. omfat til SSb, (af 
lat. imprlmere). — preéfe : fr. presser gj. X. Slttral^eret l^ertil : pxt9\t @øfot! : 
>press, corruption of prest : prest-money (money adyaDced); Fr. prét : præstus; 
to imprest, confused with press • . — ^prefl, forbum ^refler (nu ^J.), frpad/Svnpog, 
^j. tat. presbyter og ^It. ^reejler. — ^tlf (ff), pHffe; for^^en ogfaa :^rigc 
(^rege) af et * ^rife, nf!. ^xita. a. f. @ubft. prica @^)ib«; ff i nj!. ^riffa, nt. 
pxxdtn, e. prick, &c. Uo^Ii?|l. Snterjectionel Oprinbelfe i @erm,? eHer 8aan? 
[piquer meb Ubtoæjt r ?]. — prime ; ogfaa ^tt. grimen, fto., nff. ^rima; toaafe, 
i^9U unyttigt „cf. e. prime gjøre gorberebelfer : lat. primum ©cgj^nbelfe" 
(?[afen). — ($rinb« : ^ring : prince : princeps). — ^tlø (SJarbi; 9lo8), ^It., 
4f fr. prix : pretium; meb prtfe, toto^rife (fr. prizer tabere). SBIanbed meb 
fPHfe : fr. prise (tat. prehensa), ibet it. dar presa g|engi)oe8 : pxti^Qthtn, pxiif^ 
^itoe, gii)e til ?ri8; item : $rif(e) 2^o6af. — (probere : probare, gj. X.). — 
<))rom^t : lat.). — Vwp, pxoppt fra 9lt; H ^f^oi^ff ^fro^fcn; i^'ooxx f^ne« 
fammenfmeltebe lat. propago (^obebifl) og celtif! prop, propa (Støtte), ]())doraf 
€. prop. — proper : fr. propre, — (^)rofitI, lat. (Sonjunctito : bet V)ccre ®aton). 

— (^rotge : rent ^t.). — ^roofl : pro- el. præposltus, gj. £. — prr! ^rimairt 
Signal. — pnib (^tooraf prtybe, ^ri^b), meb e. proud, toel af fr. prud'liomme?, 
og ba Set meb prude (proTidus). $el bog i (S. blanbet meb et celtif! Orb? 
t^i i U. @. f!riv)e« prut. og ©et. polt er tilf ommen. — ^runf, pxnnU er nt. 
<nu ogfaa l^t.); cf. e. pranit. 3ffe o^l^jie (:|)rangen og iterativt f?). — prttfle 
af nt. ^ruujten (nt^fe), Onomato^). — pnttte ?; ælbre * :^rube tunbe t)ente8; 
fv)., nff. pxvita; nf!. grutten (!ort og ftii); furmulenbe); ©ariant meb I : nff. 
pluta (t)rutte), ^l^^ta (furmule), «pii?i?t (^og) ; fto. 2)ial. ^lut (tp! Sæbe), ?5lutt 
(Xep), pluta9 (furmule); cf. n)^dnæt)nte a. f. prut, meb prutian („^rutgen, fiolg 
<intergetien")? — Vi^Wl : *t. ^prflgel, gl^t. ©rilgel (llnflttel); i ælbfle . ©t. 
fii|)rugilon (burd^ flbergelegte ©tiJtfe fd^ft^en); „©efd^id^te un!lar". — pra(bl)fe : 
prædicare, gj. ^It ^re(be)fen. — ^vetfi, præge : ^t. ^rftgen; g^t. braed^en, 
pxatåftn, ©raed^, ^raed^; „Slbleitung gu brechen"? — (^roefi fe ^rejl). — 
prøoe : lat. probare, gj. ^It. pxotitn (iJ). — (^falme : ^aAuog ©trengef^il). — 
pfl ! og p«(IIJ) ! i)rimaire ©ignaler (cf. ful, ftj). — ^ube ?; ft). 2)ial., nff. 
"^nta; ft). 2)ial. :|)uta vara uppbiåst. (tlafen : „forffjelligt fra ^uta, fr. putain 
&c..). — ^ubel l&t. ; „erfl nl^b.; bunfler ^erfunft". — f^uber (2Wolb. bb; meget 
fim^el Ubtale) : fr. poudre (pulver-is). — ^uh$, pttbfe (poUxt) : l^t. pVLi^tii; 
„\plit m^b. bu^en", maaffe af lat. putus, ren, putare feie ? (eller germ. but- ? 184 

git)e fmaa <Støb ?; cf. unber e^tti); eder (Set meb ^tt^S (pubfe)?, af ^oS. 
poets, posB, f>It. $u9fe, (ft. $o9fe (©^ag), font ^enføreø til xt bozzo, fr. bosse 
3ierat. SOten pnbft en $unb ^aa er birecte af 3nterjectton |i«$ I . — puf I 
nptxt Snteriectton, atl fra %. (meb ^if, ^af); 9nf, pufft. (Sr Itg(. rontantfft; 
fra gr. : $uf, poaff» i £I«ber; item tit at ftbbe paa. — |itiøe, J^om|)uger^ 
?5uøef!oU, af ^It. ^>ufen (frabfe, xap\t, fljæle), $nfel (©cutel); cf. fr. 3)iaL 
pouquc 3: poche (ceUifl); maa^t ba : ^utte el. robe i !?omme. — iwffe (Ii{)L 
nft. |)ufCa, ^o(fa) af ^(t. ^ud^en, \}eVi. og ^t. ^oij^en; 'vaD een onomatop. puh, 
puk : Moppen« ; etter celtij! : poc <fcc. (flaa)? — jfiutUl af t. ^ndtl, ©udel,. 
^Slbleitung t>on bilden, ju biegen". — ^nlb : |>lt. «PoI(lf) (^otoeb, Xo^)), e. 
poll. — ^ae «^#ne) af Snterjectionen. — f^uU (ogfaa i «et. aaleflage) af 
lat. pulsus, gj. Z. . — fpult : lat. pulpitum, gj. Z, — ^ttltetf ammer : nt. 
$oIter, $a(ter, ^aitt (fe $j|a(t), fammenDo^ret meb £)nomato|>. (t. ^oltern (cf. 
balbre). — ^ullier : (at. pulver-ls (9lom. pulvis), gj. X* — ^^umpt (o; ®ram^ 
§ 60), ^08 o« fra Z.; flnbe« i mange @^rog; uo^It^fl. — (^und^, e.; »flve 
ingredients : Hindi panch : 5«). — ^>ttttct(um) lat. — ^unb : lat. pondus, gj» 
X. — V«ng; flnbe« i $lt., «. @., ®ot., flere romaniffe 2)ialccter, S^t^græfl,. 
m. fl.; uo^lDfl. — tpopiie, lat. pupa, gj. gr. og 2:. — put : lat. purus. — 
tpttrf, opr. @t)in; nff., f)D. 2)ia(. $ur!a : @o; af lat. porcus. — porre (forbnm 
ogfaa ffretoet ^ore, njf. poxa), meb forpurre, af ^It. purren; ^off. porren; maaffe 
af en Snterjection? Om *^^ttt\ forfrøblet Xxot el. ©nff, o:|>r. tiører ^er^cn, 
etter er attraperet ? — ^ttS, puélt (meb $udling) iøxt t>el f ammen. $u» 
ogfaa i % 2)ial.; 53bt. ogfaa nf!.; ^)lt. ^5feln («rem. SBb.); e. puss, tiltale 
til ^atte; Ugl. i anbre @^rog; egtl. en Snterjection. — puftt, ^tifl er nt.; 
onomato:^oietif!t. — puHt; ligl. i @., ^toor bet henføres til (Seltif!. — Vtttte 
($øne), er toel interjectionelt; be^øtoer i!(e at t)ære Saan af it. putto, -a éarn. 
tpijnt, i begge ©et., gj. ^It. $unt(e), af fr. point, pointe. — pt^t, |>rimairt 
©ignal (o^r. b. ?). — Sfitft , gj. ^It. ^utte (il) af lat puteus. — ^orgl, af nt. 
$egel (,,^albc« SSiUStV), Q)px. «no^> (el. Øling) inben i ©ager fom a»ær!e, til 
l^toilfet ber burbe ubbriffe«; beraf : briffe *til ^al8*, toeb ©ammentoojcen i 
Ubtalen meb flgbe. (3He V)ibere etbm. o:>)H?fl; cf. e. peg?, ber tttX er celtift). 
((£f. :>)eile). — |>al : lat. pålus. — :^cen fe ^en. ~ ^tnt : lat. pirum. — ^øbel 
t af fr. peuple. — ^øit : «Poitou(toin)? — ^øl : ^)lt. ^ool (iJ?), bt. ¥fnbl. 
e. pool; celtif! : pol <kc.; 9iob fom i lat. pålus. — ifiølit; ©. @. €. : bt.2)ial. 
^fillg 3: ^filblgiebe ($ubet)aar; lat. puWinar); maaffe bod o«, t>eb en t^bft 
^of, tilfælbigt otoerført :|3aa ^ølfeffinb, og af o« taget for birecte ©enætonelfe 
(cf. @Iøite). — pønfe : fr. penser, lat. pensare. — pøfe , o^r. ftoulme, foge 
ot}er; ft. posa, ®ial. ptf^a ^øød, ^ufa; nff. ^øt^fa, $uud (2)t^nb); p\t buufen 
(pimpi), ©nfe, ©utfe (@ilbebaab), po\tn (toabe); bott. buis 9lenbe, ©ilbebaab; 
^t. banfen, 2)tal. ^aufen (^im^)e), gbt. buufen; fr. buse, biez SRenbe, ©ilbebaab; 185 

alt i 31. @. : buise-cearlas ©øfolf ; celtiff? (ti uMtUt fra bufe?). V<r$(S)fc^ 
f^anb) er t>e( ejrtral^eret 

Qoaberflen t Ouabcr : „lat quadrum, -us ©icrccf". Qtiart : quartus. — 
(O^artS : t Duarg, tt quarzo, &c.; uo^ti^ji). — (Oucuc : rent fr.). — 
0)»tnt : quintus. — qM, Htfittttt : fr. quitte, quilter. 

9laa ; t. 9le(>, a, f. rsh; <kc. ©erin. rafh-; førgerm. raik-. SRoben con* 
ørnerer meb ben i gt. rii^en reed^ gertgen, 9!it(ie (nu ^t\f)t), [^unner t 
9i«!(e ?]. 

8laa (paa @ftB), t. 9la<ie; germ. rah-; førgerm. rak-; cf. tnb. 'Stoh rac- 
orbne anbringe, got. ga-r.hsn-s ^norbntng, til ^tilten 9tob fan finbeø ^en«" 
regnet, font formentligt nafaleret, litauif! ranka $aanb; ^t>iø gt. 9lal^e rigtigt 
opføre« meb «, jioaer bet iffe for ranha-. — Siiaamærfe d: @tangmærfe. 

roa ; ifølge a. f. hreaw (e. nu rav), idi. hrår-r, gt. og ^oK. rauto ((t. flat)ef 
nu meb i) : ro^>), er germ. gorm hrau-, førgerm. krau- : inb. krawi-s, krawja- 
raat fijøb; litauiff krauja-s ©lob; xpf(/)«g ^jøb; lat. cruor, cruentus (cru-dus,. 
crudelis) l^øre maaffe ^ib. (£f. unber rue. 

9laa(, roabe, gb. *9{oo:|}, roo^e; nff., ft). roo^a; l^it. ruofen (nu rufen); 
i bc ælbfle germ. @^)rog meb h- : got. hrop-s. ®erm. hrop-; førgerm. krab- 
tienbe« ille. @e 9l)^gte. 

f^aah, roobe (gb. „f^jagt"; o^r. bog ^ræt. *reeb raaben); got. redan, nt. 
raaben, i^t ratioen, e. read; germ. rad-; førgerm. radh- : inb. radh- orbne &c.; 
g. f(at)ij! raditi førge for; -dh- (guffljr ?, cf. lat. re-or ratus : mener, orbner. 

fliaab (forælbet), raabbett, taabne (bebre : 9{obb, robben, robne); gb. roten,^ 
rotne; nff. roten, rotna; gfto. rutin (nu fto. rutten); e. rotten (fra 2). ?); |>arti* 
ci^ialt Slbj. gørgerm. rud- ; -d- @uffij? 8ftob ba ru; cf. lat. ruere falbt 
fammen. — Slflj^b germ. au mebOmli^b : nfl. S^iøi^ta, S5b. rø^ta (giøre robben),^ 
fto. rota, b. nu Støbe (libet Brugt; foroetbet : at røbe; SD^oIbed^ \)ax „røbne 

gtaage = e. rook, a. f. hrcc. @erm. hrok- ; onomato^., faa at ber iffe 
be(^øt>er at tære laant til el. fra (Seltiff: »Irlsh and Gael. rokas*. 

(^a bal ber : fri Variant til ©alber, f. "2).). 

wble, af ^It. rabbelen («rem. SB.), l^t. ra^^seln. Wlaaftt opx. af tat. 
rabulare. 

9lare, fr., af it. razza, fom fPal fomme af otbl^t. ^tx^a (8tnie). 

Stab ; (ig(. ft., nf!. (nff. ogfaa meb o, id(. 6); e£[er9 ubefjenbt; faa at 
iffe fee9, om bet er germ. -d- el. -th-. iD'laaffe @et meb nff. 9tab (lang. 
©anfe). — ^Htah (meb ©enrab; ®ram. 106. e. % 112) af t. ®rat (^toori ®* 
iffe t)ibed at toare $r<efi^), ber fan (a)>e combineret fig mtt> et i iRff., fto. 
S)iat. betoareta^at (i«I. hrati) : ©frammel, (Jabatoer, ©felct; @fieIb«orbet „^lab'* 
fan toærc bette pbfle, etter ejtraberet af ©enrab (ranglet Sømmel). — rab«^ 186 

Ibxtttt : t. rabebreci^en (fftab : ^jul). — ålobefi^ge?; nj!. Slatcfjufe (cf. ratafl?, 
I^entared, og n^ø anførte nf!. 9tat ?). — ftabgaa«?; njl. 9totfugI, 9lotgaae, cf. 
iøL hrota, hrodgås. 

rafle, anfeeø for it, af raffen; tfaafalb ^aan til %x. : rafler; e. raffle^ 
'2ilhUn ^ar ^It. 9Jat)eI (cin @^>icO fom af gcrm. råf- el. råb- (cf. rei>le, retofe). 

9iaft ; ItgL f^)., nfl., e. ; :plt og e. Skafter; *t @uffly. «flt>b i nf!. 'Staa'o 
■(2:ag), g^t. 9laatoe (@^arre). ($erm. raf- nf-; firgerm. rap-; cf. pa^o ^elber, 
poir^ $e(bntng, ponrpov ^tettl^ol}. 

wge, gb. rafe; ft)., nf!. rafa; gjøre rag (fe ^olhtåi), f»., nf!. raf (d: Uge), 
rage <^aar af, ffrabe, pnrre. ®erm. råk-. — @amme Orb (el. aflt^b § ?) er 
^ti ^It. rafen (: treffe, nemlig lige paa, geraabe i, røre toeb, angaa), laant til 
:0« : rage (angaa), og, meb Ubtale nærmere ben ^tt, til ®t)., 9^f!. : raafa 
(treffe). @e rceffe. — rage, Caon af t. rågen (o<), frem); germ. råg- tL hråg-? 
<et en enfett ®ang truffet a. f. ofer-hrageth , otoerøfer?, ^ører ttill iffe ^er* 
^»en); førgerm. ba ragh- et. kragh- ? [(Sf. pa^tg 9lpg, ©iergr^g?]. @e ratoe, 

Watgaa«? — fliaigræd: e. rye-grass, ray-grass, af fr. ivrale, af lat. ebriaca; 
ter gi. Z. 

9{a(!e, ti(f!ib9, ligl. nf!. meb x9t; l^oll. rak (-van onbekenden oorsprong«). 
— kongruerer meb bet forcelbebe 8(1 af fe : ©unb. ? 

Staffer, (aant fra $(t.; „Sedfing bad^te an redfen 'auf bie golter ftrecfen'; 
it^t benft man an niebb. raden (fegen)", ber Del bog er t^ngre 2)enomtnattt> 
<mangler ^oø Siibben). ^f ^(t. to radfen (accent ^aa to 3: gu) fommer bort : 
„raf fe tir (føle til), meb ^oriant „raffe neb". (gjtra^eret : „^aV. 

giafle ?; fortoanffet for *9laggel ?; aWotb. ^>ar, efter a»ot(>, et Slagte 
<UIbtot); cf. nf!., ft). 9lagg (grot)t ^aar), 9lagge (©aarfæf); e. rag 2a9, [gr. 
wcle fommer mppt i betragtning]. 

rotte, maaffe gb. *rotIe [uagtet 3J. @. C. ^ar et ragle, men f». ragla bet. 
xa'ot], cffer ?aan af nt. ratelen = e. rattle, ^>t. raøfeln; germ. hråt- ifølge a. f. 
hrætele, •rattle-wort, from the rnttliug of the seeds*; førgerm. krad- : xpaSao 
ftinger (Sf^ogle tage kard- i xapSta, lat. Oenitito cord-is, cardo, for 9lob^ 
Variant). [9^t. raUen, nf!. ratla, ogf aa b. ^ial. ralle, bet^be ))aafe]. 

ram (flram) = nf!., ft). ram (enfelt m : ramare &c ; b. nu : for ramme 
f[lt)or <fec.). @erm. og førgerm. råm- (o^)r. ftitteflaaenbe? cf. inb. ram- „an«* 
galten, SRebium : ru^en"). Slft^b tocl i nf!. »lim („@^)ile, @tang") og i got. 
rirais 9^0. — i02aaf!e ^ører bertil bet fra X. laante 9lamme, gt. 9{ame, nu l^t. 
Slammen (t. Singtoijier forbinbe bit bog meb got. hramjan for«fæfle). — ®anf!e 
utoift, om ber er@legtf!ab meb gt., e., 9lam, t. 9lammel (mm; Scebber), btooraf 
4>lt. 9tambod, laant til od: 8lambttf, famt ^It. 9tamme (Øturmbod) og rammen, 
laant til o9 : ramme $æle neb; til 9lam ^enføred ogf aa rammeln (om 2))^r), 
^t>oraf ffc9 00 3ægerubtr)^f „ramle'' (om ^arer); t. rammeln bet^ber beøuben 
itebfl^rte )oeb9tammel, 9lambodf; laant til X. og @t)., men ben^tteø intranfttiiDt : 187 

tamle neb. — SU ram funbe mulig paa i 2lf(i?b8for^oIb germ. ram-, bcr tnbc* 
^otbeø i ramme (treffe; @B. ytam), nff. xaama, multgt)i9 i^aan af :|)(t (og gl^t.) 
.taamen (ftgte, treffe); ^crtU ^ørcr (au)b eramme. 

G,?RamBu8" af t. 9la^)ufd^e, ber ffal [tamme fra (Slattift). — dtampt : fr^ 
rampe, gj. Z. — Sflamfe fe 9lemfe. — 9lom«((øg); ogjaa i S^abof^rog; allium 
ursinum; a. j. hramse; af et hram- S3j[ørnc:|)ote : nf!., ft). 9lam (tSL hramin-r). 

aioii, gb. engang SRaan fom i @to., ®nj!. 3 ælbfle X, treffe« eetjieb« 
bUrat^anen (^I^nbre). @erm. rahan-. gørgerm. rak-. 

9lanb; almcngerm.; i germ. rån-d- anfce« -d- for @ufflj, og n at ftaa for 
m ifølge t. @ibeform $Ranft (cf. 3Jernunft af tjerne^men) og e. rim, ber funbe 
f)a\>t ^fi\fh l^ertil, men »perhaps borrowed from Weish rhim : edge«. (£f. ram 
(: maaffe ba opx, : 2lfflit)er, (Strammer, f. (gy. @fjolbranb). 

Slanbfel fra^It. (^oØ. ransel, -uit hel Duitsch OYergenomen«); ^U. 9lentfe(, 
t)tfl (Set meb SRangel (©rem. 2S.) »SotMaum am 9lo(fe; i)on Slanb", og ba 
anioenbt i^aa ^^ofe meb flit)ranbet SKunbing? 3)og benføre t. Singtoifter l^t. 
flangen til g^t. Sftan« (©aud^), fom om g toar gortoanffning (?). 

fltttttg, gi. Z, af fr. rang, ,,ba8 felber bem beutfd^en 3ting entflammt". 

SHangle (Segetøiet); tiel meb ^fitfb til ringe?; cf. nf!. rangla : (tingre. 
(„©enrangel" (unbe føre« tilbage ti( goreflitting : SJ?b; „at rangle" i bglg. 
S^ale funbe egtl. betegne : ligge etter bettæge ftg fom et ©felet ?). 

ranf; ligt. fto., nj!., nt.; e. (: frobig). (£f. fto. 3)ial. Sftanfa (langt fmalt 
^ræ &c.), nff. Stanf («ie^), SRanfa («pianfeflaBel). @e roffe. [NB. : 3ffe germ. 
wr-]. — Slanfe (35inranfe) ttel fra 2^., ^ører ttet ^ib? (t. Singtoijiter ^entoife bog 
til renfen, meb ringen af teringen, opx, fttaie \)\b og bib). 

(anfage, gb. ^fafe; af tabt *9lann ($u8; got. razn) og et 2)erittatum af 
@ag (cf, føge). 3 germ. ras-n- fan SRob tooere fom i SRafl. — iftf!., ætbre b. 
Oranne Ciflabo) = got. ga-razna. 

(8lanunfel, tat.; o^r. litte grø). 

tapl, xappt (om Signber), Onomato:^. — Sif lignenbe C^rinbelfe, og enten 
$aan af lat. rapere. etter 9leprobuction af famme ^rimaire @lement, er ttel nt. 
ra^en (^^t. raffen), meb Steratitt ra^fen : rappe, rapfe fbitoergere fra i8l. hreppa 
faae fat]. — Om fertil, etter til germ. hråp- [cf. ist. hrapa?, fli^rte] f>øre tap 
(hurtig; ogfaa plt.), rappe H, aiap(<Slag), tappe (fmæffe), meb egte pp ifølge 
nf!. xapp (&urtig), 'Stapp (@lag), er iffe let at fe. — „S^aipi^enffralbc"; ftt. 
S)ial. ^app'^taia : 9ia^renberffe. — ^apQxct$?; nf!. "Stapt beti^ber 2)t)ergbirf 
m. a».; nff. ^ap „finbc« fom ^lantenattn". — 9tap$ for SRa^*@æb, af nt. 
9^aa^*@aab, af lat. rapum, rapicium, egtl. 9loe. 

rar : lat. rams fjelben; gj. Z, 

rafe, f}09 o« nu fra X* : rafen; bog o^)r. famme Orb fom nff. rafa (glibe^ 
9^xtt); Slfl^b : nff. 'Staa^ (Søb; mcbminbre bette flaaer for 9lan8, cf. renbe, ?). 
Oerm. og førgerm. ras-. 3ffe ttifl, om ^eraf beridere« : 188 

taft; almengertn. (t. nu xa\åf, e. rash). @erm. -sk- (-sq-) tnbefiolbcr flere 
iWuUg^eber (henføre ff en til 9iab, ©jur, er et løfl Snbfalb). — „2)eicn rafter 
fig" (»el fra Sflt) intx tel meb, og iffe tit noget gcrni. wr-, ba wr- ^leier at 
(etoareø i 9lt. og S). 

$Rafl (2:øi) : t. »afci^ : „nad^ ber @tabt »rra« in granfrei(i^". 

tttile, Jaan af ^t. raffeln (g), tiflnof = nt. ratelen, fe ratte. 

9ia$p, taipt, X 2)., @))., 9{ff. maaffe fra 2:.; ogfaa kant til 9iotnantf!^ 
^itoor ben f:>)eciellere ©et. (frabfe nteb) gilejern, flge« at toære ubtoiflet, og ttl*» 
bagegitoen til ®erm.; i ælbfle X, treffe« fnn ©6t. radien (grantfe); maaffe o^r. 
meb hr- ?, cf. ælbfie t. ^ref^an? tnp^tn; fe ris^e. 

aiofl, tofte, ogfaa t. (Oml^b i e. rest); «fH?b i 9llfl (?, f. b.) og i f^eU. 
rust ©toile (fe SRøfi). 3 ælbre 2:iber tilbel« : »eifit^He (iDJil; faa langt man 
gaaer, ti( ber rapeø; faal. alt got. rasta). ^\ix9 fun rås- er 9tob, !an ber blit>e 
@Iegtffab meb SfJønne (f, b.). @!ulbe tilmeb -s- »ære @ufflj, funbe ber toibere 
ba»e @Iegtf!ab meb SRo (f, b.). 

9lat {paa @fib) o: t QiJab ($iut); germ. rith-, førgerm. råt- : lat rota 

8lati; Ugl. ft)., nff.; om bet er germ., og ba om germ. råf- el. råb-, 
»ibed mppt 

row, gb. *rage = nff., fi). 2)ial. raga, t. (meb aftoigenbe ©et.) rågen (fe 
rage : itoeiret &c.); foroelbet 2)erito. : ragle (fe Wloih,), f». ragla. (£om^of. 
ratgat o I. (fe ®ram. § 82 : tubbotoen <fec.; 99. c). Stft^b : nfl. rtga, rigta 
(ratoe), og maaffe (men meb ^iobubtoibelfe) rugga, rtgga (g^nge; fe rtjgge). 
gørgerm. ragh- (kr-?). 

'Slaoti; atmengerm,; opx. meb h-; germ. (og ætbfie l^t.) hråb-an- (nu f^t 
^aU), fom af førgerm. krabh-. (Onomato^oietiff Stnflang tit tat. corvus, 

8leb; gb. ^ttp, fom i @to., S«t.; nff. 9lei^, ^t. 9ieif; e. rope. ®erm. (og 
got.) raip-. Slflpb I : nff. ^xip (@tribe. iWtr.; gem* : ^tanfe), xxxpa (ribfe); 
nt. rii^, ^>t. nu reif (afftri?getig, ^luffelig : moben). Stft^b i : f». repa, nff. 
ri^a (affir^ge m. 9W.). gørgerm. raib- rib- [pat/Sog, frum, ^aSfer itbe, ^ar 
be«uben maaffe o:j>r. /f>-]. (£f. xxppt. — 9Jeb, rebe (men i 9lff., meb 3«tv 
^xx> : aeibbeen) tiatoc inbo:|>taget ©et. af pit »leff, reffen (©rem. SSb.), ^otL 
reef, ©b. reven (: rebe @eit), ber mutig er = ætbfte (it. ^ref?, mtb ©et. 
corpus, uterus, og maaffe et^motogifft = corpas (iRibbeen ^ebber i Slf^t. : 9tibbe); 
anbre kombinationer ere forføgte; maritime Orb ere ofte etJ?motogifft bunftc, 

rebbe, ?aan af nt. rebben = % retten, a. f. hreddan (nu e. rid?). ®erm. 
hråd-i-an. gørgerm. »et krfidh-, iffe funbet. [3nb. prath- betl^ber »slacken«]. 

en 9lebe (gugterebe), nu flemmenbe meb gl^t. gem. Wxht (^od ©d^abe); 
IKtr. er berimob gf». 9iebcr, nff. 9leib, 9leir, i8t. hreidr. ®erm. hraith(r)-. 
gørgerm. krait— i!!e funbet. Siob krai- ? 189 

rebe, bcrcbe; nfl, rciba; nt. recbcn, fft beretten. ®erm, raid-, congnient 
tneb en 9lobform til ribe (f. b.), betegnebe ^ott opx» : bringe ti(, giøre tflanb ti( 
^etoægelfe (cf. færbig). @b. et fRebe (gorrebe, Pågrebe, &c.), en Slebe (toibe 
gob Sfiebe ipaa, gjøre 9lebe for); ^bj. wbe, gorm af etter« tabt reb (nfl. reib) 
jamt 2aan af :^lt. reebe; aHerebe (abt>erbtelt brugt (Safud); vebebon, forbum 
i'boen, $arttci^ af bo t $et. berebe; S3erebfPab; 9leber (meb 9tebert) ifører Mtt 
og l^ib. Sllj^b tages ogf aa alm. for »plaats inraar de schepen gereed worden of 
gereed liggen«, men !unbe lige faa )oeI (cf. ben e. gorm road) betegne : ^ti til 
Od f^<i ^abn, famt @teb, l^toor @fibe ride (at anchor), ](fioab bog fan Ux'ot 
famme 9iob. — 9lebffab (Snflrument), af ^It. ^tt(ht)\åfap , ffulbe efter l^t. 
^er&tl^fd^aft )><ere af :|)It. 9laat, raaben (raabe), ilfe af reeben; ©tatoemaaben er 
i $It. l^er uafgiørenbe; (»ott. gerei(de), meb ^ett^bning fom bt. ®erat^, tan 
Dttre ^elt ubejlegtet. — rebelig er i i)or ©etoibfi^eb attraperet til b. Slebe 
(cf. : „en flem el. rar 9iebeligl^eb") ^ men oi^r. ?aan af t. reblid^ af bie 9lebc 
<= ratio), ber iøtorigt feb funbe toære fammenfmeltet meb b. S^lebe (nft. ®*reiba). 

9teget : lat. regula, gj. 2:. (regere : lat. r gere, gj. X.), 

Ølegn, regne; almengerm. ®erm. (og got.) rlgn-; -n- @nffij. gørgerm. 
ragh-. (Sfioglc anføre fipo^v 3^«fltt/ formentligen for *fipo;^t^, famt lat. rigare 
t)anbe). — [Slttral^eret „9lcgn* el. 9leinfang", omfortollet af t. Siainfarn cL 
3lainfane, af 9lain = Slgerreen]. 

regne, meb % ralcna gammelt ?aan af nt. retenen ^ l^t. red^nen; i Sfij!. 
(meb 381.) fortoanflet til reifna (nu ogfaa reelna); g. e. relicnen (nu reclton) 
t)ifi fra iWeberlanbff. ©amme S5et. ^ar got. rahn-jan. gorl^olbet meffem bette« 
h og t. ! (d: ^t. d^) taler for, at Orbet iffe er germaniflt; bet fan i 2^. tænfc« 
attralf^eret til ^rm. 9lob r— k- (fom i Ølæffe Æc.); rahnjan tør toijl iffe erflære« 
for uuebfommenbe. gort>anf!ningen i iRfl. er fom i ®reit)e : ©retoe. 

«ele, 9tirge (fe aWolbed^); gb. *9lææf(i)e, nff. a^ææfja, fto. nu rålta. @crm. 
rak- (hr- ?). 

Sletfe, reife 2aan af t., nærmefl ^It. 9teife, reifen (og reefen), S)erivata af 
riifen (ftaa op <fec.). ®b. riife (®ram. § 180* a.) og a:ranfltitoet reefe ere 
forfijunbne; reefe ^atobe i Olbtib U?bt reifa, fom i iRff., og laante« til (S. : 
raise; inbføbt e. er rise famt S^ranfititoet rear. $lt. reifen bett^bebe oftejl : 
giøre 0:))brub, tage affieb, bog ogfaa : anregen m. Wt.; l^o« o« l^ar bet gien^ 
o:^frif!et fm i $lt. borttoigenbe ©et^bning : rette op, fliffe itoeiret. @erm. ris- 
rais- rrs-; iffe fnnbet ubenfor ®erm.; -s- muligtoi« @ufflr. (@e risle). 

9lelittg (9tæling), Saan af l^ott. re(ge)ling, af regel = ^t. dtiegel, e. rail. 
Oerm. ng-. 

Slem; gb. *9ieem; nff. gem. 9teim (idl. tittige reima, ræma). @erm. raim-. 
«fU?b I : nfP. mm (@tang), SRime (Sorbflrimmel), meb 2)erit). SRimfa, 9lemfa, 
remfa, b. Stemfe, remfe (nu ofte forioanffet til 9lamfe, ramfe); meb anbre 
@uffijer : nff. 9!imla, fto. 25ial. ffttmpa (Sorbfhimmel). — Sif en anben Slfltjb«* 190 

ratle, altfaa ritne(tgi»t9 ubeflegtct, er pit 9lttmt, (t. 9ttetne, nn ^xtmtn, celbfie 
^t. 9tiotno, øerm. rlum-, ^tort -m- er ©uffiy (cf. pv^a Jlcb, «-pvo treffcr), = 
njf. 9tjome (gløbeffinb, ber ligefom Ian treflee af); (t, tneb ^iflpb, 9iaum, nu 
^affm, nt. 9tootn (S(øbe). 

Sten (Øgerfhrtmmel), Ugl. fto., p(t.; nfC. 9tetna; ^t 9tain. ®enn. rain-; -n- 
»el @«fflj. 

Sten, 9tcnØbVr; nff. ^tin, iøL hrein-n, a. f. hrsn; fom af gemt. hrain-, 
men maaffe ugermanifft. 

re«, nj!., ^t. rein, got &c. raeb hr- : hrain-s; -n- er @ufflj; fftcb hral- 
hri-; førgenn. meb kr- : npivaiv fliUt, figte, bømme; lat. cribrum @t; g^t 
snitter, nn 8leiter (@t). — 2)erito. : renfe, gb. reenfe, beraf e. rinse (bcraf fr. 
rincer) 

9lenb, renbe fe rinbe. — Stente, fr., af rendre (lat. reddere). — 9ift, 
gj. X* af fr. reste (fra lat. restare). 

ret (tt), 92 et, rette; fnbflantberet fLhl : en 9tette (ntobfat 9$range), alnt. 
tun beflnit : 92 et ten [cultuemtnifieriel „9{etffrit>ntng9orbbog'' foreffrber „en 
9let" ! ]; = t. red^t, e. right. (S^erm. réh-t- = lat. rec-loB, por-rectas ftraft, 
O'pax-Tog fhfa!t; gerra. fftoh r— k- (fe r«He), førgerui. rag- : lat. regere fl^re, 
inb. rag*. — retfctrbig : :^It. re^ttoerbic!^. r et f (af fen : % red^tfd^affen (fe 
ftaffe). 9{ettig]^eb : :k>(t. Sied^ttd^l^eet. 9tetter«^ i (£om)}oftta fan ttlbeld »ære 
«. i ©et. ©øbbel; etter« gi. ©enittt (®ram. § 99. a., 177. c). 9ietffe o: dtxé^U 
f«]^eit, fe @(e, @!i. — 2:. 2)ento. : rigtig, laant til o« : nøttfi. 

ftrti (i éato); nff. 9tit) (^ihhttn og 9tet>); :^(t. 9{tf, 9{ef (®en. 9te)oe«); 
bet. toe(. egtL Stibbe (f. b.). [92ogIe ^atoe „an Sertøanbtfd^aft mit a. norb. rifa 
geba^t'', fom om bet egtl. Betr^bebe 9tetone]. — 2)erib. er ^ti fUttAt (i ^a^), 
cf. nff. 9tit)Ie Olunb^oU; epfatttt fom »ibbeen?), 9iibil (tJ?nbt libet Zvæ). — 
9Raaf!e tunbe l^øre ^ib '9tetol og ^raf (a^olbed^ ^ar ogfaa 9iibbel), nff. 
9tibr o ^rat, meb ^ffi^b (maaffe nt^ere) til 9tubl o $itt, ber bog toel ^ar at 
giøre meb '91 ub og ©tuB* ?. — 2:il et germ. r— b- Ifører toibcre 'retole o|)*, 
|)It. reBBeln og (meb f af to foran I) reffeln (fid^ jerfafern; ©rem. SBB.), iott. 
rafelen, e. ravel [^toorimob l^t. 9iaffe( : C^ifenfamm, toel l^ar ^t. ff af germ. p, 
ligefom riffeln, rllffeln — ^It. re^>elen : farte ^ørr, bable, ^ftooraf toort „^øffel^ 
„røfle"]. Sfølge fa^r^, @øm, maa antage« germ. r— b- i i«L rifa ft> (fe 
fierreb), ffotf! SDial. riv, l^toorfra toel jiammer e. rlvet, nitte, og fr. river; maaffe 
Ifører retole f ammen ^ermcb?. — re tone Ifører til ritoc. — tenfc, 9terattto; = 
g^t. reffen raf«te (tabeln), 9{effunge (enbnu albre : 9iaffunga); bette fi^ne« at 
^øre ti( gliit. reffen rafte (gu^fen; tabeln), ber ba maatte frætoe germ. raM-an, 
førgerm. rfip- (: lat. rapere ritoe), men f^ne« toanffeligt at ffitte fra fft, raffen 
(fe unbcr rafle), ^>toilfet t. Singtoifler bog fætte = nt. ra^en (ritoe; cf. vtptUn 
otoenfor), fom af førgerm, råb-. Otoermaabe inbtoifict. — Sif germ. r— b er 
Ølibbe, Saan af ^It. 9tiBBe « Bt. 9ti^^e (BB af bj) ; i ælbre 2). og i 9^f(., @to. : 191 

ffti'o, 9ieto (ref). »ItBBccn fan inbc^olbe Baabc 9iito (» ofifimilcrct) og SRtBbc. 
Orbet gjcnflnbc« i ©latoiff. gørgcrm. r~bh- (^^oncttfft !unbe o-poipog, Xa^r 
pa9U)* Orbet er totji fainine font 9lcto (i ^ato). ~ £il bctte t^tlbcrcbe ^ører 
ille : 9lt(d: fr. og niat ribes : -Arabe, ribas ou riwas*. 

ti, 2aan of i|)It rijcn, riigen (^eften &c.) = \)t retl^en, gl^t. rii^ien (auf 
einen gaben gie(>en). ©erm, rih(w)-. ap^b ralhw- »cl i c. row SUceffe. gør^ 
gcrnt, raiq-; cf. inb. rékha- aHæffc (e o: ai). 

ribe; almengerm. : bevæge«, tf ær ttll^ejl. ®crni. nd- raid- rid- (^t. nu: 
retten; e. 3|)f. rode, @b. road). raid- er Itgl. 9lob i Berebe, 9iBeb (f. b.), og 
^etvbntngeme ere if!e uforenelige. 2)er !an bog Blitoe X^M, om ribe er ger«? 
manifft (forefinbe« iffe i @ot; førgerm. dhiraidh- ndh- er i!fe bocumenteret);^ 
<£e(tiff ^ar riad rtbe, reda S3ogn, ,,atttrtfl rfid Befa^rBar"; fantrae 2Ri«tanfe 
o<>fiaaer fom toeb rig, »ntt, ©rog, ni* fK. — SRibt(9litmefter) t.gornt. 9libbcr 
aBnomi nt. gornt (font af et bj?). (SRl^tter, f. b., er fun attral&eret). 

ribfe, Slib«, nteb nff. ri«fa, ^It. rigfen, 9ligff, ntaaffe of J^ngrc interjectionef 
O^rinbelfe; etter nteb 99 af germ. -t-t- el. -t-th-; @Iegtf!aB iffe ftffert nteb \)t. 
riften, Stifte (J^tooraf \'o. ritsa), ^t ft, gemt. t : pU. toriiten (ribfe, ffritoe), e. 
write, l^t. reigen (ritte). 

Sllffel, tifle, er nteb fto. reffla, \)t riefe^n, riefen, SRiefe (gurci^e), og toel c. 
rifle, 5aan fra ?It.; ©rem. SBB. : rtfeln (ii; f for to ^oa ^runb af I) : gurd^eir 
gte^fen; eene geriifelbe ©u«fe, een geriifelben ^iiler. 3nbføbt gl^t. er 9liif 
(Ufer) , nu 9leif («et. fom bet laante SRiefe : gure paa ©ø«fe, paa @øile). 
®erm. nf-; førgerm. raip- : e-petna falber, (at. ripa ©rebb. [Utoebfommenbe r 
ritte; rettle; l^t. riffeln ~ ^It. xzptUn; 9liBBe]. 

rig (opx. mægtig, incrufitte otter ®ob«), 9llge; gb. riif, 9liife, fom i @tt.^ 
iUJff., «Rt. (l^oH. nu rijlt, ^t. nu reid^, e. nu rich); celbfte l^t. riid^en reid^ {i)tx\tt); 
got. rfk-8 aWagnat, rik-s mægtig, riki Slige; S^iattne fom (Srif, grebrif. ®erm. 
rik-; førgerm. (iffe funbet) raig-, ifalb Orbene ere germaniffe; formelt flemmer 
(fom ?[fli?b) ^t. reid^en, a. f. ræcan (e. reach) : germ. raik-. 2)og er ber Tti9^ 
tanfe om fiaån fra (Seltiff, i)\iox førgerm. (og inb.) rag-, (at. r8g- (r5x regis, 
r?giu8) antage« at ttære B(ettet ti( rig-, cf. ©ercingeto^rif o. (.; Saan B(itter 
l^er :|)aafa(benbe, og ©ifferl&eb frætte« for, at celtif! -rix ttirfe(ig ttar = (at. rex, 
og iffe nttcp fiaaer for raig-s ?. (?aan fra ®erm. ti( Slomaniff : fr. riche, Ae). 

(* Slige C : t. SRiege(, iffe fiffert o^>(i?fl). -- rigge, Stigning; nf!., rigg« 
(omttif(e; taf(e), Sligg (2:afe(age); e. rig. ®erm. r— ?, hr—?, wr— ?. — rigtigr 
fe ret. — Sli((e, agronomifit : plt Slitte (gure efter Slegntoanb); ©rem. SBB. r 
^(t. rio(en (um fuu(en d: fu(egratte), Slio(e : „Stinne, gurd^e, f(einer ®raBcn, 
^ott. riool, fr. rigole, (SamBr. rfaigol*. 3 (S. ftge« drill, •same as trill ... pro' 
bably confused "wilh Welsh rhill : a row«. O^r. ha ce(tifl?. 

en Slim (ti), opx. Sitr. fom i @tt., Sif!.; Bott. nu rijm, c. rime; i »(bfie 192 

^t, ligL i n. @. og 3«(., ^riim. ^th anbet @uffiir : oelbfie ^t ^rtifo, fenere 
■Stitfe, nu ^t. 9lcif, iott. rijp. ®crm. hrim- og hrip-; føtgerm. kral— . 

et ftim (ti), ^o9 o« toel fra Z,, ^tooi bet fotbum bet^bebe fdtxi, Wltttnm, 
^al, 9tæfte; i 9. @. : !£al (finbeø tf fe t ®ot.); i (Serm. toel ?aan fra (Selttff 
<^altirif(^ rim 3a^I'0» ^^I^ birecte, be(8 gjiennem 9iomant{!, i^ox bet fi^ne« ^aa^ 
i&trfet af rhythmos, og l^toorfra ialtfalb ben nuioarenbe Set^bntng er laant. 
(iRogle regne bet i @Iegt nteb apid^fiog, bette meb formentUgen tnbftubt ^; t 
:^ingt)tfter anfe 9ltm for germ.] Xtvx)o. : rimelig. 

rimiie (o^r. folbe, rt^nfe), toiflnof Saan af plt rimmen (ram)) og rim^ebe); 
i 9t nu fun meb flfi^b u : rlim^fen; ifølge a. f. ge-hrumpen er germ. gorm 
hr— mp- : I å O; førgerm. ba kramb-, »el fecunbairt, ((Sf, xpaufiog tør,?). 

tinbe, gb. rinne rann runnen; almengerm. : rinn- rann- runn-; 2bet n er 
<a«flmileret) @uffij; cf. a. {. ryne, got. run-a, 2øh, af et germ. r— n- meb 
IQ^ocaler af a-iSIaøfen, og l^toori mulig ^n- er @ufft^; cf. lat. or-ior op^aati, 
op'W'Ut 6et>ftger, inb. "Stoh ar- betoæge; ^t)i8 rinbe \}øxtx til bem, er r altfaa 
cmfat. — SDerito. : ttnbt, gb. renne renbe renb, germ. rann-i-an, (Saufatito : 
faae til at rinbe; fenere mefl intranjltitøt (bog enbnu : renbe (Sn en Æugle 
:gj[ennem iiatt o. (.). et Ølenb er pngre (S^tractum. 

fliiog; almengerm.; ælbfie t., a. f. ^ring (^toorfra fr. rang, ranger, harangue 
mened at flamme), at tinge, o^r. 2 ^hx, : ringe og *ringie (fime o: Bringe en 
^lofferanb til at It^ht); e. „ftarff' : ring, rang rung, a. f. hringan. gørgerm. 
krangh- (gjenfjeubt i @Iat)if!). — ring« om, nu fjelbent i Siteratur, t. ©enitit 
Abtocrbielt brugt. 

trtnge, Slbj., ?aan af t. (ge*)ringe (o^jr. let). Sffe o:|)li?|i. 

vippt 0^; germ. pp f[ertJ?bigt, (5f. nfl. xixpa, (ribfe)?; i8l. rippa upp bet. 
øp^nmmtxt (S5igfu«fon), og fan ^øre tit rifja i benne ©et. — ^xpi^'^ap^ er 
plt, frit formet af ra^en (fe ra^^e). 

Sli« (ii; ^toiji); celbfte t., a. f., i«I. ©rii« (^>t. nu 9lci8). gørgerm. krais- 
iffe funbet. (Sf^ogle ^>cntoife til got. hrisjan, lat. crisare ri^fie, fom meb SCff^b). — 
IRié (plante) : opvj^a, -ov {tuit Indlé : skrt. wrihi«); nu euro:|)ceif!t, 9iifengrøb 
<®ram. §99. a). — ffiU {"^apxx) af t. SRie« fra SlomanijI (it. risma); e. ream, 
^oll. riem : »Arabic rismat (pi. rizam) a buodie«. 

arife (®igant); ligl. nf!.; ^t SRiefe; ^It., fto. ^efe. 2«lbfie nt. : SBrifll, 
toriftlic (gorlijb wr- Bctoared etter« i 2)., @to., ?lt. ; Orbene tør bog ntppt 
fftffc«). ®erm. ba wris-; man \)ax ijieutoifl til piov ©ergfu)}^e, gelfen „au« 

fpiéov =. ^apdov^ 

tirte = nj!. ri«la, l^t. riefeln (g^t. meb i); gl^t. 9lifel (9lebBør), 9liifel 
<9iegn), 9life (^anh^^tnht); t)el ^erit)ata til germ. nsan (gb. riife, g^^t. riifen, 
^. rise), ber o:^r. Betegnebe ©ebcegelfc enten ncb etter op (fe rcife). 

rtfpe ? (fiframme); ligl. nf!, x\\pa (afflri^ge; ribfe). 3 38l. citere« rispa, 193 

itu hr-. (Sf. x(i$pt. ®]^t. (ar et (refpan (rupfeu), 9^tr. ^rif^a^t, nu gem. 
^x\pt (^ejtoetg); cf. tat crispus {ruf et — Øliip (^egtraab) Bett^ber egtL •spetsen 
af en beektrAd, der borsten sUter«. 

Kfk (9to), 9[fl)^bøfonn til 9la{l (f. h.), tnebtntnbre bet ffulbe txere Saan af 
ptt Stefte, ligL gl^t. (albfte (t. Slefiii), ber l^ar Omli^b af a, ligefom e. rest 

Mi^ (t £)t)n), Ugl. fi^bft). 2)tat, nf!. (etfleb9 truffet i ®nf!,, og, efter 
®i«lafon, etfieb« i 3«t i 14be ICarl^.) (i @to. nu fortrængt af t ^oft).. Wtaa 
txere £aan fra g. iRorbengeIf! : nu i flotf! 2)iat to reist rtfle. 3 ælb^e Si^efi^ 
fajift (o: „a. @.") er r omfat: ge-hyrstan rifle, hyrstepanne. 3 ®t l^ebber bet 
fftooft font af et gemt. (h)raust-; men »the vord may be Geltic : Gael. roist .. . 
in this case O. Fr. rostir [l^^oraf ^el e. to roast; fr. nu r6tir] is from Bret. 
rosta«. 

rille (ribfe), forælbet; gb. *rijle rtjle rifl (®ram. § 180, a. d.; 120. a. 
9'iote), og *riijle recjl riflen fom gnff. riifla reift ®erm. »e( rih-st- raili-st- 
nh-st-; førgerm. ba raik- rik- : e-peina fønberritoer Ae; inb. 9{ob rikh- ribfe, 
rekha @triBe. (cf. unber ri). @e ^acu 

(fftxt, 9titbinber : t fltitt « e. reed; fe WtolUåf). 

rtoe; l^eri falbe f ammen germ. gorlJ^b r-, wr-, hr-, famt (Bfterltjb -f- og 
-b-. 3 iRt l^atoe«, meb een« 8et, rillen og n)riii)en, (t rciben (gnibe; cf. f. 
(Sj:. rit>e garder), maafle begge (Set meb nfl. og isL riiioa (fønberritoe; rit)e af); 
alle lorffjelltge fra M. hrffa flaa ^(o i, ritoe til ftg/ (tooraf hrffa : 9ltoe(9atoe^ 
ritoe 0. t). 3ltte meb germ. i al I. gørgerm. jluibe tocere (w)r— bh- og kr— bh- 
el. kr— p-, ^fttille ntppt ere tit at flnbe. — 2)eriij. : fliift. tetine, gb. *ri»ne, 
nf(. (og x9l) rit>na; életitie. 

ff^ift (gudO; onomato^oietifft? 

8lo; Ugt ft)., nft; )>It fftootot, ^aatot; Qf^t^uotot, ^aati>t (nu (tStul^e); 
a. f. rov. (Sf. 2e, Stxe, ^lo. éerm. rsu-; fæSeøgerm. o af germ. a. S^^an 
toti forbinbe bet mth e-poij Opi^$xtrL — 2)erito. : roe (more; foratbet); fe 
SD'ioro, more. 

ro; ligt fto.; nf!. ro(a); ))It rooien, l^oll. nu roeien (u); e. row; g^t 
ruo(gen). ®erm. ra-; førgerm. rå- : lat rSmos flare, g. irf!. ram. — 2)erito. 
et Kor, fom af gb. "dloober, men t>el kant fra $It; (t nu 9iuber (g^t 
9luober) ; (oH. nu roer (u). ®b. l^at>be toe(, fom iRf!., et 9Ra9c *9loober i $et 
Skoning (germ. rs-thr-), l^tortil (Som^ofita fom 9{ortar(, ^oxhotnl t>el (øre 
nærmere, ba et 9{or (o9 o9 fun Bruget i fdtt ©teuerruber. 

Slobe : fr. (fe tfuber SRob). — Slobbe, toel fra iRt : 9luBbe, rob; uol)U?fl; 
U flertvbigt (9^f!. (ar : 9tobbe, SdoUt : @!r(emfel, @(ifting). 

Ølob; gb. Sloot, fom i @V)., iRf!.; e. root maaffe fra S), ©ernt rst-; før* 
germ. rad- : lat radix 9lob; paSt^ @tengel; radios, ^ntaged alm. at flaa for 
vrad- (germ. wrot-), og at toare Beflegtet meb t Surget ('meb 9lobe' : ©ram. 

13 194 

§177. b.). — robe, gb. *rootc; fb., nff. roota; ifølge ^It toveottn, (off. wroeten, 
ft. f. wrman er (o9 06 ttbfalbett gorll^b w-; albfie (t ruo)en (^toraf Staffel). 
®enn. vrst-, førgenn. vrsd-, antage« atm. for famme font i 9lob (t>eC ba o|)r. : 
røre 9p meb ^^tof). 

Ølobe, £aan af nt 9tote = ^ 9totte; e. ront : ti(b glugt, 2:ro|>; ,,altfr. 
rote, au9 mittettat mtta, rupta, git rumpere« (a(tfaa egtL o))(øfl Sfbeltng, Sntbs^ 
flvne). — (2)et gamle 9lobe, 3: c 12 gob, bar 8aait af ^(t 9loobe = ^ 
9tut^e). 

8I0C, gb. 9lobe; fb., nff. 9{oba; ifølge gl^t. 9luoBe, nu f^&ht, er gemt. 
gorm. rsb-, ^toortil flulbe ft)are førgenn. rabh-, cf. pa^vg ^ct, men ogfaa 
pairv^, lat. rSpa, -am. Wti9iotnU9 for iffe at Dåre opx. inboeuro:)»æi{!t. — 
(Ubeflegtet er bet foroelbebe, Ugl. 2flaDeI{e9, 9^0 e ^aa @aar, Del Saan af |>U. 
^0De= ^t. 9t«fe; fb. rufva; iol. hrufa mebkbj. hrjiif-r; germ. hr— f-; førgerm. 
kr-p-), 

Ølogti; ligl. nf!. (gem.), i«I. hrogn (iRtr.); gt. SRaøc. 9toge (nu 9{ogen) 
(fD. nu rom; e. nu roe), ©erm. hrog-n- (u); førgerm. Del kragh-, iffe funbet. 

giof (ff); almengerm.; gt. 9fo(fe (nu ^en) (i $(t er et anbet Oxh, Sode, 
mere alm.). Uo:^()^fl; o og germ. ff ere ffertt^bige. 

roffe (e. rock maaffe fra 2).). ^ammt 8et. ^aoe fD. runka, 2>taL rucfa, 
rtcta, ranfa; nff. runfa, ranfa; gH ranfen. ^ange Del f ammen meb ranf, 
"Stantt (fDate paa @runb af ^øibe). 

flioffe (gfiff), 8aan af t. ffteåft (ogfaa ^It.; ^oll. nu rog); t 9. @. finbe« 
reohba, maaffe (Set meb e. roach; ne^:t>^ germanifft; De( beflegtet meb (at, raia 
(^Doraf fr. rale, e. ray). 

SloUe; af fr. r61e gjennem t. Skotte; forbum ogfaa fftnUt (f. b.) : „nad^ 
mittefiat. rotulus, -a (: lota), tøol^er aud^ .. roOen .."• (flltf aa egtl. fammen^ 
ruttet ^a^ir el. ©ogrutte). @c rutte. 

fltottillg ?; cf. fD.2)taI. ruttta gå iraggande, 9{uttta litet flickobarn, 9tuttttug 
Iltet gossebarn; nff. rulta (Dælte), »luU (XraD). Om2)ertData til rutte (f. b.)? 
[SiJff. SRol^, SRoi^unge : b^Itagtig 2)uffe, «Pog, 2)reng, ^løre Del iffe ^ib]. 

9lo«(«) (©eft), fe ^or«. — 9!o«(«) (@^aaneaffalb ; libet bcfjenbt; fe 
2KoIb.); cf. nfP. rt?«ia, 3^f. rufle (brj?«fe; afffattc)? 

fllo$ (00), tofe; nff., fD. roofa, i8l. -hr-; fe Berømme. 

fliofe, gj. 2:. af lat. rosa, gj. {p)poåov fra Orienten. 9lofen, nu fun 
©t^gbommen, og i (Som)>ofita, er t. (£afud og $IurL 

8loft(e), røfle (i ©rt^guing, fe 3»olB.); Ugl. nff. 3lo|le, rofla (i«L hr-); 
fD. rost, -a; @uBjl. Betpbcr i 2)., @D. en Snbretning til iWalten, i S^ff. atm. 
mæffet a»alt. 

Slotte, Bo9 09 De( af ^It. Slotte, 9tatte Oft txibtU ^al^t); maaffe iffe o^r. 
germanifft; bog ^aDe 3rff og @fotff bet regelm. tilfDarenbe d : radan (>cf. San- 
skrit rada, a tooth*,?); antage? i 9lomaniff laant fra ®erm. 196 

rotte ftg {ammen, af t rotten; Slotte „au9 mittettat ropta«; ©ibeform tt( 
9iobe. 9[(m. anfeed ^r^Utx for S)eTtioatum l^eraf. 

Slottitig t^^otang), af (oH. rotting ^ e. rattan : •Halay rotan«, @)>anflrør. 
— 8ioti3æIfI : t. SJot^toaifd^ ; Uemg^^eb : „toon rot, (Sonner in btef er @|)ra$e" ; 
„gn Slotte : ^)pxaåft eine8 ©unbe«, xm ^otto, felbfl rot ©ettler"; ^mitteljoc^b. 
Sloottoalfd^, ®aunerf)3ra(i^e, betritgerifd^ un)oerftiinbItd^e @^rad^e; gu rot^ im 
@tnne toon 'rot^>^>aariø, Betrilgerif (ij* ?" — [fRoute, fr. ; »duLat. mpta«, brubt; 
cf. Bort]. 

8100, Saan af :|>It. 9loof (^tt9) = l^t 9lauB, a. f. reaf; formelt 2:egn :^aa 
Saan mangler toeb røoe, Sløoet (i 9lff. feed xH'oa, Støøtoar at )>are Saan, ba 
tnbføbt gorm toilbe H'^t au, øt^). — Wtaa 'oti eti^mologiflt l^øre fammen meb 
et gb. *rtntoc røøV), nft. rjntoa rant) (rbe, br^be ^ul), nj!. Slanij, 9loi) (^u(), 
o. f. reofan reaf (c. bereave), ber Ian pa9\t til et førgcrm. r— p-, cf. tat rumpo 
rupi bri^ber, til l^toilfct rigtignot \ft ^auh, rauben, minbre pa9\t, forbi @|)or 
af f toeb @iben af b nt\ipt finbed i ^t, ^t)il{en ^anfteligl^eb bog forminbfled 
t>eb at $t. l^er mangler „ftotxW fSh,, ff^ox f ifær maatte fræt>ed (cf. nnber 
bliDe) (Saan ti(9tomanif( : robe, 9lobe, egtl. $(t^nbring9gob9 ?, dérober, m. fl.). 
[Utebfommenbe : \)t raufen, nt. xcoptn, førgerm. r— b-]. 

nt maa bære Saan af gt rnuljf (^ nbtalt; finmt i nbt. rau^, {fjærtet i 
9land^toerf; l^oll. nu ruig, ruw, e. rough); germ. ruh-; førgerm. r— k- : n an; 
cf. litaniff rauka ^\^nlt, rukti r^nted (mere tt>it)Ifom er ©ammenfliHing meb 
(at. raucus l^eed, ber meb ravig, $ees^eb, (nnbe ^øre ti( 92ob ru- brø(e). 

tnhht =^ nf!., fto. rnbba, e. rub; bb fCerti^bigt ?aan til eL fra (Seltiff 
ntp)pt fitUxt, ba rub- ))e( nemt fnnbe OpftacL onomato^oietifft (»Gael. rnb»). — 
'SRub og @tub\ (gftract fremfaibt af 8timtenbent«?; cf. »etol. — ®. rubber i 
^pi\, ^Doraf ,,8lubBcr(t)", Ifører toel ^ib. 

ffiviht, i>el 8aan af ^It. 9lnnte; ifotL nu ruit; Bt* nu Slaute (9tBotnBe). 
Uo^rtjfi; germ. r— cL hr— ? (,,9lnber", i @pxt, $1. Bcraf). - 9lnb< (^ Jante), 
Saan gj. ^It. Sluute (^t. nu 9laute) af lat. ruta, pvrri (fr. meb e. nu rue). — 
*8luber : Bt. Slubel, „erfl neuBb., unfid^erer ableitung" [„toielleid^t 2)emin. gu 
Slotte"]. - Slub ffatte. (gift); iWoIBec^ : „af røb" (f. b.; rttd-). 

fltttelft, af bet nu fielbne nte, Saan af :|)It. rutøen; l^oH. nu rougen, uBt. 
renen, e. rue, a. f. hreovan, ælbfie t. Bnutoan (idi. meb :|>]iionetif! Ub)9æ^t 
hryggya Bebrøtoe). gørgerm. krau- kru- (cf. xfovo ?, fløbcr, fr<ibfer). Cf. 
nnber rao. 

et Wttf, 2aan af nt. Sloof (Bott. nu roef, e. roof, a. f. hrof (ligl. igl. hrof, 
ubtal to, meb Set. @fur) ; i^2\)htn toifer, at 2). B^^ I^ant fra ^t el. (S. (®ram. 
§ 192). gørgerm. krabh- el. krap- (•Russian krov' : a rooN). — *i en flittf ; 
Sfl% ifax nu : Sluff (rafit ®reb o. 2.), ruffa (arBcibe meb ^raft), Sluffc (jlor 
groto Sari), &c.; „{)^ne9 tilbannebe nnber fremmebartet $aatoirluing ..; e. to 
rough it &c.»; ffo9 o9 toel nærmefl fra $It.? : in ben Sluff. — 9tttffar, Saan 

13* 196 

af ^It. Sluffer, Sloffer, af et ruffen, roffcn (tnffe, fi. I a>.)# cytra^cut af nt. 
9luffian, for t. 8ct)lbfl(ieb bannet fom @é^Iettbrian o. a. (af Sol^ati), men egtl. 
£aan af it. rofflano, ft>anf!, ))OTtug.. niflan, fr. nifflen, bet (ar famme å3et, og 
er af meget omtttfiet ^erfomfi. 

8ltt(|; ItgL nff. (fto. nn rflg). 0. {. ryge (nu e. rye). 3 Z. meb fftoh^ 
nbt)ibelfe (aøfimileret @uffl() 9logge (g(t 9tocte, nn f^t Stoøgen). (S^erm. rog-; 
førgerm. r— gh- (gjenflnbe« i ©lattf!). 

rage = øftnfL, fi». ^ial rnga (9tof9 ffrber tl(e nn; men 8nnle (ebber 
Stnnga, iøL brdga, ber lunbe (øre til); fb. mfva (rnge) btt)ergerer. (^erm. 
r— el. hr— ? ^^»i« r— , ba fnnbe ber toære Siflt^b tU xa^t (|. b.); (erfor taler 
maaffe gormen nf!« rugge i @maa(e(nene; cf. rngga nnber rai^e. 

flittfle, ralle gi. X, (:^It. rullen) fra 9{omani{I : it. rullare : (at. rotulas, -a 
Uffe $in(. (Sf. dioHe. 

ram i^$), 9ivm, ramme , gb., ^It., g(t. Stnum &c. ((t. nu ytaum, (oL 
nu ruim); i @)>. u nu forfortet, tilbelø Ugl. i ^%, ber ttøige (ar fortoanffet 
ttI9loom; Ugl. e. room (It^ber fom u, men forubf (etter (elbre o, fon)anftet af o; 
bette ffulbe nemUg bletjct tUou). <&erm. rom-; (ert -m- maaffe @uffly; tf aa^ 
fa(b lunbe fftoh tocere fom i lat. ras (ruris) : aaBent Sanb (mobfat ommnret 
®v)* — rrnmne er bet Saan af pit runmen (M) =■ (t. r&umen (Socalen om* 
bannet fom i forfømme); germ« rom-i-an. 

fliltm (@ul!er6r(enbet)tn) : e« ram; »I believe tfais to be a corruptioo of 
Malay brum, bram o: rum, described as *an intoxlcating liquor made from burnt 
palmsugar*; the loss of b may be due to confusion with tbe cant pbraae ; rum 
booze (good drink) ^here rum ie the vord rum : queer«. 

tnaUt, 8lmitmel; UgL f)9., nft., nt (rommeln); er toet et germ. Onoma:" 
to^)oieticon. 

ffinmpit), er i S)., @to., ^\t., (S. (t flere lQ3ét\^bninger) ttflnof Saan fra Z. 
((t. meb pi), meb Ombannelfer af ben t. (ogf aa fie^totgffe) 9et. ^ro^, ber toet 
er overført Sutoenbelfe af i Set. ^at, 2:ragt (ogf aa- Sifube) ; fifi\ft> t>e( i nff. 
^amp (gammel S^rcefiamme, $efi &c.). gørgerm. ramb- mppt til. at finbe 
(mebminbre gorbinbelfe mth psfifio, poupog funbe tænfeø?). 

rumftere; Dgfaafto. ^ial. rum(me)fiera (^fidira); et toet bet forbnmø 
ruflere, ogf aa rum^erc (S. @. O) : „gjøre Slrrefl paa ®ob«", inbfat for t. 
rumo(ren, ibet faoban ^rrefl mebførte 9lumo(r. ((£f. 2. SD^e^er). 

ranb, gi. £. fra 9lomaniff : fr. rond : kt. rotundus. — „Sluubbel" : ^It 
9iunbc(i)t .: fr. rondel, -eau, attra(eret tit l)lt. 2)eet. 

,,9lnne^ nu literair ©iengitoetfe af i«t. rdn egtt.$emmcUg(eb; (t. raunen 
(gt. ntunen) (toiffe; i@erm. mtiafle ?aan af cettifl rdn $emnieUg(eb. — range, 
%fii^b tit ringe (f. b.). — SRunfelrjoe. : 9iun!etrllbe, „Urf^jrnreg bunfet". — 
runfcn fe r^nle. — 9lur (iCaubb^r) nf!., efter ^. @. O. og STafcn = ist. 
hrddr @furto. 197 

9u$ (uu), t>e( egtL @B. til mfe (fare affleb), ^t)oraf tneb iterattiot ^I^ 
rttffe^ nff. ruffa (rasle <fec.; 9tuj! : tummel, fom gt 9}itufd^), fltttfftoetr, ^regs 
(b. S)tal. 9ltt«?Rcgn, Beffcgtet?); germ. r— etter hr— ? (cf. a. (. hreosan, fitjrte). 
^ett^bning @tir, )Q3erttfeIfe, i £. ubbillet t>eb 9tuuf^ (l^t. nu ^au\åf), og 
maajfc berfro overført paa b. @tin^)Icj 9l«8 ? — ^erl^en Ifører toel gt. *SBroober 
(©ruober) ^nn\d^e (nu ^t *9taufd^*) , t ælbre @». gjengitoet '©roober fitvixi9% i 
athxt 3). fortoanffct : '©rober 8ftu«fe8 ©ifiorie'. — SWon l^eraf „91 u«" (in> 
€$tubent)?; ©. @. O. mener : „af depositu-rus«, ^f'oab bog ogfaa (unbe ^otxt 
fenere tiCfommen Sbeadfoctatton (gorf. mangler ^er fomøben (£itat{am(tng fra 
oelbre 2).). 

SIttfe (nu); nf!. 9tnnfa, ^It 9luufe, (t. nu 9leufe; flfir^h fl : n{!^ ft. 9{i^8ia 
(fRufe). ®erm. ros- rtta-, toel Slflt^b til germ. (og got.) raus-, fe Slør. 

91 u« læber (9li>«Iæber) d: fra 9lu«Ianb. — (9lu«fek^, *|)tnb,?, fe SWoIBed^). 

9lttft, rufie; Iig(. nf!. 9tu^, rnfia; fto. rost, -a, fom t 9tofl; e. rust Sufeeø 
for ^ertt)atum af gorm rftd-, fe røb. ($ott roest, fom af gernu o, inbe^olber 
en gor)>an{!ning, muligt af et roost, af germ. 9tobform raud-?). 

vitfle (9tufhting), Saan af ^(t rufien = l^t. riifien. ®erm. hr- ifølge a. f. 
hryBtan, hyratan, ber maaffe er 2)erin>atttm ti( o. f. hreothan fmi^ffe, germ. 
hrinth- hranth- hr&d-; førgerm. kr— t- xHe funbet. 

rutfci^e rent t.; cf. rutfc!^!, og ritfd^, ratfd^I 

nttte; i ælbre !S). treffeø 'rute og bulbre\ ifølge ^U bel 8aan af ))It. 
ruuten (^ott. nu ruiteo). 9^f!. l^ar 9tuut (8arm &c.), ruuta ((arme, f))ire). 
$rimair 9lob maaf!e l^er og i rufe : ru-? (cf. lat. ruere). (Sf. 9lVtter. 

ftt| ?; ligl. fJj. 2)iar., fvbnf!. ®erm. r— eL hr— ? 3 førfie galb »el 
germ. ro- el. riu-, cf. a. f. ry-n Brøle, a-pvouai B^Icr, lat. ra-mor 9ll> [ttt>eb«» 
fommcnbe : i8l. r6m-r ©ifalb]. 3 flbfle galb t)el germ. hriu-, ]^t)ortil Slfli^b 
germ. hrau- ba fee« i a. f. hrea-m ^aaB; cf. xpavyij? @frig [utoeblommenbe : 
\ft ^ruom, nu 9lu]Jm]. — Hafen : 9lv „\^t^^9 fremmeb etter fortoauffet; cf. 
røgja". 

ttihht, gb. *ri^bie rubbe rubb; nf!., gfiø. ri^bia (f)». nu rddja); frifif! rotl^a, 
t. roben. (S^erm. rik-th-, t)el meb 9{ob fom i lat. ruere flirte, ru-trum @^abe 
(cf. unber raabben). [Uioebtommenbe : iøl. hijéda r)^bbe @IiB, formobentlig =~ 
Bt. 9tettte, renten, gBt. riuten, ^It. ruubeu (M), famt gBt. rieten root, l^t>i8 
bi9feo|)r. Ba^behr— -; germ- ba hrind- hraud- hrad-; førgenn. kraudh- kr&dh-; 
^toi9 ^eri -dh- (an txere @uffl(, funbe ^en)>ife9 til bet unber rue citerebe 
xpovo fløber, Irabfer]. 

9tt|g (gg; nf!. $1. 9lt^ggier); mth ^x^ i (elbfle X., ^. €$., 391. (H vm 
9lil(fen; e. nu ridge). ®erm. hrug-. gørgernu kr— gh- ilfe funbet. (SRogle tro, 
at pa^tg 9lt?g flaaer for xpax^g). — 9tt^grab (fe 9lab). 

toge (meb t^^ecialanioeubelfer : ri^genbe, o: ft^geube, @torm, „rt^ge løø 
^aa'')/ gb. *riu(e røø! rule ruten; ufL rjufa ran!; plt reefen roo(; gBt ried^en 198 

rowdj (rt^flc, tn^tt); a, f. reocan reac. ®erm. riuk- rauk- rttk-. gørgerm. raug- 
rflg-; cf. 8'p9vyoftai o^fløbcr, f ajler o^, é-pvyfi Opfafleljc; iat c-rogere op\p\^; 
ri^ge 3: o^fløbe buntle SD^aøfer. $(f gorm. rftk- : g^t tt^^raifeii, ælbfte ^t tta^ 
rud^ian (brøiJtJ^gflc; fe unber (gtmaal). — røge, gb. *røøf(t)e, nJ!. røj?!ia, gerra. 
rauk-i-ao. fliøg gb. 9tøø(, nff. ^9^1, t uben Omlt^b : nt. fftoot, (t. 9taud^. 

ttløge (uu fielbent), gb. *rugge; fto. S)tat., tiff. rugga (g^nge, roffe). »fli^b 
i ttf!. rigga (xa^t, rolte). (Sf. rat)e. 3 altn. ®rug er enbnu ur^ggelig; 
uri^gget bnxged. 

tti^^téiøB, Si>rt)an{!ntng (t)eb 9(ttraction til foreg.?) af et ælbre røgelø«, 
^It. roofeIoo9 (xU), % rud^loø, e. nu reckless; bet o^r. Un\^n^U9; fe 
unber røgte. 

ffttf^tt, 2aan af ^ttSlnd^te (il), ^cåftt (b), åft af ft af pt : rooden (raaBc); 
toeb ^)It. ¥aatoir!ning er gl^t. ©eritefte (af ruofen) fortoanf!et til n^t. ^erild^t. 

ttfltt, flilif; nff. rt^ffja, t. 9lud, rilden, &c. ®erm. rukk- meb en ffsfi:* 
milation; cf. Iat. runcare ?, ^lul!e. 

futilt (é«fiO ?f cf. nfl. rj?la (ffrige, grt>nte, l^ofle) ?. 

rt|m|>e ft^ned at toære ©ibeform til riut)>e (f. b.), og Saan fra $It, maafEe 
meb Otoergang fra i til r^, ba et ^)lt *rftuH)en mangler i Srem. 2B6. og l^o« 
JttbBen (t>t. rilm^>fen). 

r^nfe; gfto. r^nfia; nfl. rtjflja, l8l, hrokkva. ®erm. hr— nqu- : I å ft; 
fecunbair gormation; (5. I^ar wrinkle. — en 91 i? n fe, gb. 9lt>nfte; nff. fftntta, 

^t^pt; øflnorff; etter« nff. ^iupa; fio. bitocrgercnbe ripa; maaffe ba uger* 
maniff t ? 

ttiftt, gb. *rijlc; nff., fio. rifla, i«I. hristø; ^U @uffij : germ. (og got.) 
hrYs-i-an; førgerm. kr— a-; cf. Iat. crisare toatle. 

Slatter af :|)lt. 9luutcr (ttil; „Sanbslned^t, @8lbner, befonber« berittcner : 
^arbruutcr") ; i^an Ij^øre til ruutcn (larme, jlorme, ftoirc, :|)Ipnbrc; fe rutte); ^ott. 
ruiten, ruiter. @ftcr Sfto^U af mibbelalberligt Iat. ru(p)t(u)arii , 2JicbIemmcr af 
rupta, Slotte; iBbt. maatte, for at l^øre meb, ba tocere e^tral^eret af ©ubflantioet. 
S)ctte er nu i Z, (meb ©ott.), 2)., @to. attraj^eret til ribe. 

råbe, gb. xctpt; nff., f*). ra^a; Slftt^b i gufl. ro^>a, gl^t. rofjen; germ.r— p-; 
førgerm. rab- 

toth, opx, $ræt. $art. af gb. ræcebe rææbbe rææbb (ffræmme), ()doraf 
$a8fito ræb(b)e« enbnu forefalbcr (meb ni^t ^ræt. : ræb(b)ebc8); nff. ræaba, 
i8l. hraeda; om germ. meb -th- el. -d-, fee« iffc; faa meget utoi8fere er før^ 
germ. gorm (kr—; cf. xparog?). — 2)ertto. : Slæbfel, gb. S'lææbfte. rcebfom. 

8lab(Wff« af plt. 9lebi! = ^t. fRettid^, af Iat. radix (fr. radis : fRabi«). 

rofffe (mth 8l«ffe) = fto. racka, nfl. nu relfja (for refia), pli. relen, IJt. 
reden; germ. (og got) råk-i-an (cf. rage); turbe l^øre til got rikan rik o^boBe; 
nff. reffa raW roffen (ralle; gorboBIing toel laant fra 3)eritoata). gørgerm. 
rag- : o-peya ræffer, Iat rego flJ?rer, porrigo, rectus (fe ret); inb, ragi- 9let* 199 

«inø- — »3^ reden" (?) : t. ^td (©tang), cf. ^It. »ad (©cflett) ; ^er^ien Wotf ^ 
toarf, og t>el opx. Zoltxttn^^Mt ?; nt 9tad Ut^htt ogfaa ^ei^l^de, Ufer^ 
frftmmnng, og tutte uforanbTet inbel^olbed i ®f ageraf (^oU. Samtal, (^ouberal). 
~ $er^en muligtotø ogfaa pli. ^tUl (fior {^unb, Sømmel), releln ({hrælle), 
(tooraf 9tttfel, r«ne. 

^tceling, 9læmfe &c. fe 9te^ . 

aiomf((r) 8aan af t. $L 9tanfe (®tng. 9lan!), ^entf^rid^t a. f. ^tcdc trfim^ 
mung, Stfl, e. wrencb; git ringen, germ. wringant (fe t)rang). SøL (og gnff.) 
hrekk-r, 9læn!e, (an txere et anbet Orb, el. fort)anf!et Han (bog l^ar (S. "wr- 
mob tøL hr- ogfaa i 9li^nfe, f. b.). 

taft (2ai^) er t)el nff. : ræcefa (røge) [om egtl. gjennemtretfe? cf. nf!. 9{aa6 
(Sø6), 9tæa9 (Strømning), rææfa (firømme <fec.) ?]. 

SIttli ; ft>. råf, nf!. Slet). iD>{aaffe ttgermantfft, opx. fra et eØer anbet @))rog 
i dludlanb? (fe 9tiet). — „^ott bag Øret'' 3: bet er no( at Ijfatoe feet 9latoen« 
|2)re; man t>enter t(fe til man l^ar feet, om Bag bet Øre er 9l(et>eIro^. 

tøht ?; @i9(afon (énfører bet ti( et *røø;^e = tøL hræpa, af hrdpa, ub^ 
raabe, tale ilbe om. [b for to, nemlig af *røøgie = ft>. r5ja, er ufanbft^nligt, 
ba g f^er ne|>^e toilbe bliioe til to]. 

røb; almengerm.; germ. raud- (nf!. raub, t. rot^, &c.); nf!. rjoba raub 
(røbfartoe). gørgerm. raudh- rttdh : s-pavd-o røbfartoer, a-pvd^pog røb; lat. 
rufus, ruber (cf. Orb); inb. rohita- (af raudhita-) røb, rudhira- røb. — røbme 
(®ram. § 102. c.) Sftenrøbe. — 2)et anbet 9?øbe (9lobben^>eb) fe raabben. 

»øbing? fe 9»olM. - »øffel, røfle, Saan af \ft aittffel, 3liffcl, „tool 
gu mittel^. riffeln [d: ^It. xtpzUn, e. ripple] burd^^^ed^eln", — 9tøg, røge, 
8iøgelfe, fe ri^ge. 

Sløgt, røgte, gb. røø!te, !S)eritoatnm af *røøf(i)e (|>Ieie, agte ^aa), nf!. 
røø!ia, ^It. roolen, gl^t. ruod^en (nu gernl^en; rud^Iod fe rt^ggeøløø), a. f. rScan 
(nu e. reck). ®erm. rok; førgerm. r«g-; ^o^U ^entoife tif a-pt^yo toærger, 
^iel^er, @b. a-payii, S)er !an tocere lljlvb tit germ. rAk-, fe rage, rælfe. 

9tøni!e (plante)?; nf!.9tva ^'^M:, fto. rolleka; fra^lt.? 9lele(e, 9{o(eIe, 
Ae. — rømme (meb 'rømme flg*) fe "Stuviu 

Sløn, 9{ønnebærtræ, gb. *»øøn = nft. 9{aun (fto. nu ronn; e. roan-tree 
toifl fra S).). 3!(e o))(t^fl. [9^ogIe giette \iaa røb, meb (Slifion af b]. 

8løii(iie), {^o(m, @tenbun!e, lille forfalbent ^u9 =^ nf!. 9{aun (nu @teb^ 
naton for flere $olme, cf. .S^v'^orøn o. a.) (iøL hraun antog !6et. Za'^a)\ -n 
toeløuffiy; cf. 9lob i raa, rue; i«I. hrjona toære ujeton. — 3 ©et. lille baarligt 
$u« anfeeø bet eUerd for o)}r. et anbet Orbd $1. : i9l. roDO flore $ufe (^ing. 
rann); men ø er itfe toenteligt i ^. ($entoi9ningen unber (^ranbe Burbe It^bt : 
fe ranfage); man tunbe ogfaa tæn!t ))aa nf!. 9{enbe, fto. SDial. 9ianne (Soft af 
Øtoenger), ^^o^alen ba afficeret af 9i, fto. 2)ial. 9l&ne, 9t5nne vagnsbotten 
af bråder. 200 

9t$t (øø); (iø(. ft).; nf!. 9tøt>r; t fitcffx ((olL »roer aan het Dnitseh odI- 
leends og éocaUn for)oan|!et) ; mangler i (S.; gernt, got, øg førgcnn* raas-; 
fifl^b t>el i 9ittfe (f. b.); cf. lat. niseasr, €$ti». <8aan fra ®emt. : fr. roseao). 
• Slørbrum; ca))rtcieufe gor^olb (cf. (Sgem); ^It Stoorbum, ^hutttp, albre 
neberlanbff roosdomp; ^t. Stol^rbommel, gl^t. 9toortumeI, 9taarbr&mmel, $or^ 
tauBel, ^orotuBK, ^tumBil, ^^tuc^il (^oro :2)9nb); a. f. raredamla (cf e. roar?), 
maaffe ælbfl. 

røre (øø); ft., nfP. røøra, )>(t rooren (øø), ^t rfi^ren; cpx. meb hr- : (S;, 
o. {. hreran. ®erm. hrGr-i-an. gførgerm. krar- et kras- ilte BeQenbt; -r- (-8-) 
@uffly ? 

(9}ør^toa( er nff. : 9tøi^rY)oa(; t«L reyd-r; maa l^øre til røb). — CStt^, 
9lø{e : ©tenb^nge; n|!. : 9tøV8^ og {t>. : rdse; M, hreysi; germ. hraaa- el. 
hraans- ?). 

en Sløfl; Ugl. fto.; nff. 9laufl (nu ogf aa 9tøfl). ®erm. raost-; germ. at 
PertVbtgt. ((5f. i«t. rans?, ?rat). 

et 9løft (paa @IiB), 2aan af (foH. rust (ti), egtL ^HiU, Støtte (fe ^aft); 
optaget i ^t. : 9{ufi, $1. : ^en. — [Wtolhtåf ^ax : røfte, Sløfieottn, ,,af t. 
riJjien", „i 8iergi)ærf«fl)rog", ber "otl Ubct toebloramer 2).]. — røtoe, 9løV)er, 
fe fftoti. 

@aa (@^anb; toel iffe l^elt g(emt); Ug(. nff., ft>. Ubt^benbe aa er fter^ 
t^bigt; ber er t>el fnarefl eliberet et germ. h; 9$ocaIen fan )}ære germ. &, a, el. 
al. [rfaxog, -<ov, tfiyxog bitocrgere i ©et.]. [Ubeblommenbe : fr. seau, gfr. seel : 
tat aitella]. 

faa; gb. ftøaa; Ugl. gnf!., gft>., a. f.; gt. fo. ©erm. swa og swa (got. swa 
og sve)» en tibligt ubt)i{!et gorfliel. ^ronomtnat ^eh, )>e( famme fom i fig, 
fm (f. b.). — faaban, faalebe«, faalunbe fe s^ban, en 8eb, *Iunbe. faagn(b 
Mel^e); faamænb, en Hgnenbe $aafa(be(fe af, formobentltg ^elltge, ^<znh. 

at faa ; Ugt. \r>,, nf!.; a. f. sawan (nu e. sow); g^t. ffifin, ælbfle t. faatan, 
(oH. zaaien, got. saian (3;|)f. se-sS). (Serm. og førgerm. sa- : tat Saturous, 
satum sevi, <&c ; tnb. sfi-tu- iD'^oberU)) ; ii^ut fenber, ap-acsxa (af si-ss-mi, ap*- 
se-Bo-ka) &c. — 2)erii). : ®«b, Ugl. fto.; nj!. SRtr. éaab og ©ceæbe. ®aab 
(ieUb) ?5I. ^er ifører toel l^ib?; efter 2Kol6ed^ SRtr.(?); men nff. gem.; fto. nu 
$(. sådor. 

®aal(e) maa ifølge 9$ocaIen9 S)ibergentfer, fom nff. @oo(e, ft>. sale, sula, 
e. sole, % @o^(e, got. sulja, i ®erm. tære Saan af tat solea. — @aalb 
fe @oIb. 

®aar, at faare, forælbet Hbi. faar, mebSbto. faare; Ug(. ft)., nff. @aar; 
e. ^bi* sore; t. fel^r (opx. : i en fmerteUg, nu i l^øi, ®rab), toerfe^ren; germ. 
(og got.) sair-, l^wori -r- Ian iDcere @ufPy; førgerm. 8tob ba sal-; cf. lat. 
saeyas ?, t)ilb, Barff. 201 

9ttb€l, nu euto^at|!t; ]^o9 o« n<Etmefl fra %,, l^toor bet før l^eb @aBe( og 
@eBcI (i gr. 09(8. mcb r); „Ic(jtc Ouettc unfUer"; i 2:. Del enten fra Ungarif! 
cl. ©latiff. (£f. n. græff t^-a/ffog?. frura. 

9ehtl ; gfto. ^abl^ul (tøL o); e. saddle; ælbfte l^t. ^atnl %lt\aa gemt. 
82d-nl-, ber, ba germ. 3lob tt( flbbe (f. b.) er s— t-, moa Joære ælbgammett 
2aan fra et anbet inboeuro)>oeif!t @))rog, wox^ f^Mitt 

Cftft ; ftgl. nu \'o», nff. (nff. Variant : @uft, fuftig). anføre« iWc i ®b., 
^\\>., 6nf!.; fvneø ba kant fra $t.? 3 il^lt., (S. ^a^eø tfiebet @a^ af (at. sapa 
(cf. sapcre fmage); men i ®b., @to., iRff. inbføbt ©atoe C.ftoagt'' 2Ra«c.), gerra. 
8åf-. 3 gH @«f (/ffiærff iRtr. font nt. ®a^), ^toortil @aft er 2)eritoatum, 
funne gernt. saf- og (aant (at. sap- (^t. f af p) HU f!ie(ned. 

Cttg ; gb., f)>., nf!. <SaI (nog(e @teber n{!. @of, id(. 6); d. f. sacu; ))(t 
@a!e, l^t. Øad^e. $(S(bre $et : @trtb, @trtb9gienflanb. f^lbfie nt., a. f., got. 
facan foo! (^rocedfere). ®tvuu aåk- sok-; førgemu sag- : (at. sagax <fec. @e 
forfage, @a»n, @ogn, føge. — *@i^n for @agen' ^ar afløjl *@J>n for @agn*. 

fo§le, @ag( (to); gb. fatte. Utotfl, om Beflegtet meb nff., fto. 2)ta(. jllla, 
ber fan (øre tt( nff. fifla (ft^nfe, fænfe), l^bort ff er ffert^bigt. 

@ agn fe ftge. 

faøte, meb l^t. fad^t, ft). sakta, 2aan af ^(t. fad^t(e), æ(bfle nt. faaft(t) = 
e. sofl; (eri ^n^ e(iberet, cf. l^t. fanft, <e(bfle ^it. famft(i). Om ^ob er germ. 
sam- (fe f ammen), er ttoito(fomt. — fag ten«, plU abtoerbta( gorm fad^tcn« 
((eife, unmerfltd^). 

faffe (agterub), Saan «f nt. facfen {batt), •vaarscbijnlijk van zak« (@oef) 
[•Tgl. evenwel e. sag«?]. 

®al ; (tg(. i 9^a6of|>rogene. (S^erm. og førgerm. sål-; gienfinbed t@(atotf(; 
(at. solum?, @runb. (gr. salle fra ®erm.). — @a(g |e fæ(ge. 

fallg , o:|>r. meb aa; gft>. fa(ig (meb aa?); nff. faalug (anføre« fun 
i «et. følle), <Baal (@ti?m|)er); t. fe(tg (Om(t?b; ælbfle t. faa(tg); a. f. sælig 
(Vffe(tg (e. silly føHe, egt(. af et sæl-lic), og meb ben a. f. Om(vb s af æ 
førgerm. 5 : s€lra selest (i^ffeligere, *(tgP; got. s5l-s gob (o: (t^ffeBrtngenbe) ; 
b. mebOm(i?b fæl ((Vffe(ig : t)ennefce(, frcbfoe(), (ig(. njf. (t8(. tiHtge : u«f c(, 
føae 3: nffabe(tg) (fto. nu såll (vffe(tg). S. @. eb. sæl Xxh, Zxl^anh, Be(et(ig 
Zxb, 2^1U. ®erm. og førgerm. s§l-; -1- ©uffly? @fu(be Orunbbetpbning 
toare : Ubfab, ^aatib ? cf. trff si-I @æb ? item (at satio Ubfæb, @aattb, beraf 
fr. saison, e. seasonable Be(et(tg. (S(m. l^entotfe«, bog ttotto(enbe, ti( (at. sålus 
gre(fe, salvus, oXog (e(, fom om 2tflU toar ©runbbeti^bntng. il^an funbe toe( 
og minbe« om ijA«ia?, a(ber, X\b), — @e fæ((e e(. fø((e, u8fe(. — (u(b* 
fa(tg , (itofadg giengitoe t l^o(bfe(tg, (iebfe(tg, toe( i $(na(ogi meb tritbfe(«tg 
Ae. af 2:rttbfa( <fcc., om enb toe( attra^erebe ti( feUg. 

@a(tng : af (oIL saling, >oorsproDg onbekendt.— ^alpt : (at. salpa. — 
ea()>eter : sal petro {mnpa Sttxppi). 202 

Salt; a(mengerm. (H @a(); l^oS. nu loot); ^t ®nffi^ (^etm. og føtgerm. 
gål- (r) : lat. sal , a'A-g , g. flatoif! soli; ^a. irif^ salaim id^ fatge'; »WeUh 
hal« (inb. sar-as-?, JBanb, @ø; afiatiffe og ruSflffe @øet ere ofte falte; ^oh 
inb. sar- fi^bt, fhømme; •Sanskrit sara : salt, also coagulnm of mlik*; @alt 
lutibe o)>fatted fotn (Soagulum af @altt)anb. $ertmob inbiocnbeø af Snbre, at 
inb. sara er = opog S^aUt, kt serum, ibet ^^altning til 1 og r flnbee ufaub^ 
ft^nlig; 0))ergang ti( 1 Innbe t>el bog inbtrabe etjiebd, og l-gomt Danbre 
toibere meb $anbeU))robuct ?). — ^fi\^h T : ^oH. Slbj. zilt(ig) fait Sfl^b a : 
f^Ite, ^tfitt, t>el Saan af plU fulten (ii; germ. sult-i-an), @uUe (tt; @a(ine; 
@filge). — [<Sance (ubtalee meb aabent o, i @øren{enf! Ubtale meb 2)i))(ft^ong) 
er fr., af lat. salsus, -a]. 

®alue,almengerm.; germ. sålb- ifølge l^t. @albe ; got.2BB. salbon falt>e; intet 
^pox til germ. -f-, faa at $ent)i9ningen til tlnog Olie er uftller; berimob 
lunbe -b- ^adfe til et angioet eXy>og @mør. — (@al)»e meb @!vbet>aaBen er 
berimob fr., af tat salms, og bett^ber egt(. @alut, {^ilfen). (Sil famme (at. 
fftob \}txtv planten @ali)it : salvia : 'ben @a\>nUge'). 

fams &c.; almengerm.; germ. og førgerm. såm- : inb. sama- Uig, famme; 
ouog, Slbt). dtta f ammen , ouaXog (iig; lat. similis liig; -m- maaffe @uffl|:; 
9tob sa- i 3nb. betegner @n(^eb eHer gorbinbeif e : sa-hasra eet S^ufinbe; é-xawv 
^unbrcbe,, «-vcig (Senitit) til »v og ««g. — 2)eritoata : famme, gb. fame, og 
9^eutrum fem ^bo. : famt; fammen^ gb. famen, Ijitooraf et $b. famne, gt. 
famenen, f enere ænbret til fammeln, og \)09 o9 til famle; fatife af *fam^!e, =: 
ft). samka; famtliø : f ammtlid^ ; \)tx\)tn ^ører (Suffiar ^fom, gb. «fam. — (Som^of. : 
fambrægtig (fe enbrægtig); famfulb (^ar fortrængt famfælb af foelbe); 
@amftoem, gb. *@amquææme fom ii)'2ff. (fe lomme; fRobform quam-); @am^ 
toittig^eb, fra $It. (fe toibe <kc.). — @e fomme; fømme flg; 2lflvb i : got 
simle engang. 

@ame(, $(ante : samolus. — @anct : lat. sanctus. 

®anb; almengerm.; germ. sån-d--, førgerm. mened at loære såm-adh- ifølge 

auad-og^ aitiiog^ ipaua^og^ tftauuog @anb. 

fanb; gb. fann, fom i @to., iR{!.; germ. santh- (berfor e. sooth); førgerm. 
sant- : lat. (præ-)8ent-is (ifjom. -sens) ; fanb betegner 'toærenbe* (mobfat inbbiibt, 
tænft); i sant- er lun s Stejl af fftob, nemlig as- ((at. es-ti, fe er), l^toorti( er 
føiet ^ræf. ^art.*@uffijct; ovr-og (Sflom. ov). — 2)erito. : fanbe (e. soothe er 
gaaet ot)er ti( $et. formi(be); miufanbten ni^ere og ucorrect formation; 
fanbbru |e r^bru. 

@anbe(træ, gj. X, og 9tomani{! og (S^ræff fra Orienten. — @ang fe 
flange. — fanie fe fam*. — ®antf af fr. sens (ba bette« -s enbnu ubtalte«), 
af (at. sensus; fe @tnb. — fart e(. g art, rent ^it.; germ. tar-d-; etter« iffe 
funbet; førgerm. dar-dh- e(. dar-t- (cf. „genb ^artici|) dereta gee^rt''?). — fat, 
^bj., fe fætte; ib. @atj, @at«, rent ^>t. 203 

Øottø (iSram. § 61. ©tutning); gb. *@aø, fom i 9^f!. (bcr ogfaa @og, 
isL 6) (ft). n« såg); t @aflc (c. nu saw); i ©t. nu fortrængt af 3(ffi?b8form 
©cgc (S), l^i&ortU tiører ©cgcnfc, nu @cnfc, og :|)It. ©cgcbe, ©id^tc, t>oII. 
Eicht, c. scythe, nf!. @tgb. ®crm. såg- ség-; g niaaffc af førgcrm. k; cf. lat. 
secare fCjære. @e ©aj, en @egL 

fatittf , @ai)n; gb. *fafnc; fto., nf!. fafnc. ^aa »ære ©eritatum tit 
@og (f. b.). 

®ay ; Ugl. fto.; nf!. ©ojr (t«I. 6); 9iitr. ?r. gaaet otoer tit gem. @ing.; 
nf!. eet @af (Snit), gt @al^« (l^eraf : @ad^fcrne). ®crm. sah-s- = tat. saxum 
@ten (f. (gy. \taxp, ftællet), 9iob fom i secare f!j[ære. 

i^caip, \caiptn, fra (5., ej:tralj>eret af tat. scalpere. — @ccne : dx^vT^ 
gj. Sat. og X. — @cei|3ter : dxectrpov gj. gat. og 2:. — „@d^afcr" rent ^it. 

— @(^a!(@fal) : :|)erftf!@d^a^, gi- 2:. — @(3^ad^t rent :|)tt., = H @d^aft.~ 
fci^atlre : jøbeti^bj! fd^ad^ern „gu licbr. suchar (grtoerb". — @d^atottctøg : 
i>t ©d^atotte „Stoicbet au8 2t8caton''; meb atm. Ubtate „©jalottc" fra ©ott. — 
fd^attere : t. fd^attiren. — ©d^ettaf (®^*) t. og e» — „©d^enlct" rent i)t 

— Sigt. „@d^mau8". — fd^ofet, iøbettjbf!, ,,nad^ l^cbr. schafel niebrig". — 
@d^l> (3l?; NB itle „@lt?") : fr. jus. — ©cru^sel : tat. scrupulus gj. £.). 

ft (gb. 3^f. ?5t. faage, fencre faatoe); nft. fjaa (af fea); t. fe^en (før meb 
ubtatt f^, nn meb inftabitt e efter ^); got. sehwan. ^erm. séhw- såhw- ssgw- 
8égw-. gørgerm. saqu- : tat. sequi føtge (®ram. § 94. c); inb. sac-; éix-ouat 
føtger (Sabiat af labiatiferet Guttural). [^iJogte toiHe ^len tit secare]. @e 

®ebe(«@æbe'' ergortoanf!ning; mob ben aim. og correcte Ubtate), isetSaan 
af nt. @ee^)e = l^t. @eife (formett 2^egn ^aa Saan mangter); a. f. sape (nu e. 
soap; nf!., fto. ^aocifi^ fra ®. @.). @lutbe efter $tiniu8 toærc cettif! O^finbetfe 
(gicngitoe^ Xat toeb sapo, ](>t)oraf fr. savon); mutig bog o:|)r. germ. : saip-; cf. 
nf!. fli|>a (græbe), ^tt. fli^)en, fti^oogtd^, gH fufcn feif (bri?|)^e), ©eifer (@^>^t, 
@lum), a. f. sipen-yge mt^ rinbenbe S^ine. gørgerm. ifaafatb saib- (tat. 
sebum, Skætte, ifatb bet8 e !om af ai;?) 

@ect : fr. secte, tat. secta, af sequor føtger^ »sense obscured by confusion 
With secare : to cut«. 

®ebbel gi. Z. af tat. schedula af ^z^^^ Za'oU, $tab. — en ^egl : tat. 
secula gj. ^tt. @elete; cf. @aug. — et @egl : sigillum, gj. <ptt. 

fegne, fei[g], ©eiertoær!, fe fltoe. — feil, ^rimairt Sijbflgnat. — 
(@ct(b), (Sraafei, nft gifCenaton). — [@eib, Srotbbom, titerair 38tanbt8me]. 

®eU, feite, gb. @egt, ftgte; nf!. @egt, ftgta; t. ©eget; Æc. ; fom af germ. 
ség-; men trotigt)id Saan, ubifi, Ijiborfra; Sebber irf! seol. (92ogte tan!e ))aa 
Saan af lat. sagolam). (9{ogte negteSaan; titbetd ^ent)ife9 ha ttt9ioben i e^o 
l^ar, l^olber, fom af sagh-). 

•d(c)r, fetre, gb. *@tgr, flgre; nf!.@igr, ft. nu seger; gt. @tge, nuøieg; 204 

germ. (og got) sTg-is- ; førgerm. 8igh-ai- : inb. tahat- jtraft &e., sahari- 
jiær!; o^vpog \a% »xo })ax, l^otbcr. 

fetfe, €$ei{itig (ttautifl) gi. l^oQ. seisen, selilng af e. seiie af fr. saisir af 
n))tø (^erlomfi. 

9tU ; Itgl. ft>«, n{!. (ogfaa ®Ue, ber Itg(. treffee i ^b.); gt @t(e (ntt 
@tele) ; germ. 8T-la(D)- C,ft)agt" SD^aøc; t ogfaa Sem.); Sfii^b i t øeil; anbet 
©uffly i t.'éaitc; germ. og førgcrm. si- »al- Binbc : iuag 9lem. 

®ellie el. ®iQie ; nf(. ©elja, ^iQa; ft). nu salg; e. sallow; gt @al^e 
(^altoeibe), ælb|le t>t. @a(a^a; germ. og førgerm. sål- : (at salix; sXix^; g. 
irff. salleach. 

©eder i (@illeri) : fr. céleri : éaXivov (r af n). 

®eIfPab , meb be næflen forcelbebe fede, @e(Ie, l^aan af ^U. @e(f<i^a^ 
og fellen, @elle = ^t. ^efellfd^aft, gefeffen, ^efeSe ,,eigtl. ©aalgenoøfe'', germ. 
ga-8ål-l-a(n)-; fe @al. 

felfom fe fjelben. 

feb , gb. {Iceb, flab (t eltberet); almengerm.; germ. sHb- (T) ifølge l^t 
felBer, felbfl (got. f!rtt)e9 atlba , 3: (utiet e). Sørgerm. afilbh-; „a^l alttrtfd^ 
selb ©eflft''. 

(@emd(æber : <S&mifd^(eber, ,,bunte(; auø ruef. zams-a?*; el. chamoisé?). 

fen (ee); ligt. ft>.; nf!. fein; g^t. feine; a. f. ssne; got sainjan tøtoe; nf!. 
jtina fein (ftribe langfomt Ae). ®erm. og førgcrm. sain-; -n- »el @uffljr; 
muligtoi8 ba @Iegtffab meb |iben; cf. inb. sajam?, fcnt; lat sero?, — 2)erit). ; 
finte, gb. *feenfe, nff. feinfa; beraf en ®itif(. 

ftnbe (gb. $ræt : fenbe fenb : @ram. § 180. d.); almengerm.; germ. (og 
got) sand-i-an, (Saufatit), fom til et germ. ^sinthan santh sandanas, gaa, ber 
iffe er funbet; l^^er^en l^iøre bennefinbe, t ©efinbe, a. f. sithian reife, <fec. 
gørgerm. sant- : cf. kt sentire, fanbfe, ber mened o^r. at betl^be : l^olbe en 
fletning. @n anben fecunbair 9tobform (meb ^djtmi(ation) feed i t finnen 
(tæn!e, i @t l^olbe en Sletning; fe @inb). ^rimair 9lob maa ba »are san-. 

®ene; ligt fto., nf!. @ina (nft ogfaa @in); t @e^ne, gl^t @enetoe, ^ott. 
zenuw, e. sinew. ®erm. ^tl sin-wa-; -n- mulig @uffif, og 9lob ha si-, fe 
@e(e. (5f. inb. anawa- ?, @ene. — ©enegræ«, fto. S)iat @ena, nft. @ina, 
©inegraø, ^ører ioe( (erl^en. 

®ene)> gj. ^It @ene:^, meb H ®cnf, got sinap, af lat og græft sinapi, 
ber ioel erSaan fra Orienten. — @ ene« træ, :*BIabe : t @ene«baum : fr. séné : 
„arabifc^ sana.* 

<5eng; gb., gft>. ogfaa <Siang, ©iang, guf!. @aæ(i)ng. ^erlomfi utoiø. 
S. @. O. anfører a. f. sæccing (o))r. '<SæIting' o: 2)l^ne; on sæccingnm SOlv. 
6, 65 giengit)er in grabatis); Saan fra S. <S. er ^^onetifft Ubet faubf^nligt 
[^. <B. O. : ,,f!otf! sænk«?; (Sgildfon : >sæing : sutara, a s^Ja^;?]. 205 

• 

®erf ; ogfaa ft)., nf!. ; a. f. (gem.) serce $anbf crf crf. „Slu8 bent @kt)ifd^en : 
altilalDtfd^ sraca . . rudf. sorocka«, <fcc. 

(@erte: kt. series). — („@ctocnBoom" pit OuitVbntng af juniperus Sabina; 
fe molb.). 

fey, almetigcrm.; gcrni. (og got, gt.) séhs. 2at sex: e^; tnb. s*as* &c. — 
3 flette (ku ubtalt uieb tang SSocal) er -s- abforberet, og i |)^onetif! 2:ibæa:t 
(got. sehsta). — fcf ten, «=be cf. t. s^ge^n^te. 

[@^atol. @d^al, gj, £. af e. shawl, fra ^erfifl]. 

®l, fl ; = ^It. ftien, g^t. fliden (nu felten) ; fto., nj!. nu 5)ertto. flila, nf!. 
tillige fiila. ifølge $art. fttøan i ælbfle ^t. hlx'ot germ. gormer : sihwan 
saihw sTgvum sTgiwanas; førgerm. saiqu- sTqu- : inb. sek- (eo: ai) sik- (f,2dbU 
alifering" mangler i Snb.); i^ai fi, Tpvyo-tfrog Wlo^ft (Sabial af (abialiferet 
Guttural, ^Mttt er ]^i?^))igt i @r(ef!; bet @amme !an l^er ne:|}^e antages i 
®erm. : t. @ieB tør ne^^je regne« = itrog; tilmeb maattt ha ntnM f, iffe b). 

fib (ii) (rummelig, nebl^ængenbe, ia^o og fugtig); Iig(. nf!.; germ. sid- 
ifølge a. f. sid ubflralt; fiemmer albele« meb @ibe (f. b.). 

flbbe, gb. flt(i)e fat faate *feten; nf!. fitja (fto. nu sitta); ogf aa a. f. sittan, 
nt. fltten, l^t. ftften ^latoe inbe^olbt @ufflj n^ i^ræfen«; bog ^leb bet got. sitan. 
®erm. sit- (é) såt- sat-, gørgerm. sad- : inb. sad-; lat. sedere; e^ouat (o: 
sediomai). — fætte (gb. ?5ræt. fatte fatt og fette fett) : germ. såt-i-an. — @æt 
(*t beijaret toeb Snbtoirfning fra fcette); ©ætning; @at6, o^)fcetrtg ere t. (@æter : 
nf!.). ®<rbe, gb. ©ceæte : germ. såt-ia-. 

®ibe (ii); nf!., ft). ©iiba; nt. @iibe (^ott. nu zijde), ^t. @iite (nu @eite); 
e. side. ®erm. sid-; -d- mulig ©uffl|:; ^ob ba si- (f. (gjc. fom i lat. sinere, 
situs, Æc.,?). (Sf. fib. 

Pbeii, abtoerbiet gorm, ogf aa conjunctionelt an^jenbt (efter S^iogte = a. f. 
sith-than?, feitbem); fibfl @u^erlatito; ^ofitito fiib (feent) er bei)aret i Sf^f!.; &t. 
feit; got. Slbj. sithu-s fen. omflbet : et @ubji. ^I. (ifil. ogfaa um sid). %\l 
famme 3lob turbe l^øre guf!, fiibr fiigt (minbre, minbfl); i : 'bet toar bet, jeg 
fibfl toilbe' falbe be to ©et^bninger fammen. ®erm. sith-; -ih- mulig @uffly 
(@Iegtf!aB ba muligt meb fen; ogfaa meb ftb, @ibe?); cf. inb. sajam?, fent: 
lat. 8€rus??, fen. — @e fllbe. 

fifl, gb. ftf, »cc; af gml. (Senitito fiin o^flob ^oSfefifttoet fin toeb ai antage 
abjectitoifte @nbelfer. ®b. S)ati^) fe(r) bleto Ugl. til Slbj. : feer, *t, ^e, mth 
Sb^. ifort. gørgerm. $ronominalrob s(u)— : lat. se, suus; inb. s'wa-s egen; 

fifle, gb. feg(i)e og alt tiflige Pg(i)e; nf!. fegja (fto. nu saga); a. f. secgan; 
nt. feggen; ælbfte ^t. fagian, og uben bet oml^bbirlenbe A^ : fageen, l^boraf 
nu fagen. ST^angler i ®ot. ®erm. såg-; et førgerm. sSgh- Ian foreligge i 
(Seltif! : irf! sa(i)gim figer. (3llm. foretreI!e« 3bentification x^t\> et førgerm. 
»ak-, ber flnbe« i ©latoif!; cf. lat. in-sec-tlones gortallinger; «v-r6^-a, ber 206 

mened at flaa for en-sequ-e). — ^ertb. : ®agtt (anbet @ttffi; i bet tabte ©age 
= ial. saga). 

figne, )3elfigne : lat. signare giøre (^orfetd) Segn. 

w@tgt" (i ^anbeI«f^>roø), Jaan af t @tdjt, af felten; (£oin^)of. : „fifltBar" 
(maritimt), fln^øt (^It. iSet), Renligt (3: ^enfeenbe; Bruged nu for '^hfiåft), 
Snbflfit, ttbfifit, O^iflflt; forflotlg Ae; beflgt(lg)e. — at ^gte gj. en ®igte, 
famt at ^gte ^aa, til (o: o^r. rette et til Ubflgtning tienenbe 9lør, faa at 
^anbftraale, ^DraaBer, @anb, $orn &c. falbe ti(^ad), meb bet beraf \fo9 o9 
beritjerebe et ®fgte (be to fibfie nu attra^erebe Baabe ti( foreg, og til ffgbe.) 
ere, meb ^t. ftd^ten, f\). sikta, n{!. ftgta, 8aan af nt. fld^ten (l^tooraf ^It. ©id^ter : 
S(fIøB«rør), ijngre gorm af bet (nu atter alm.) nt fiften (= c. slft), 2)eritoatum 
af nt. iTJtr. @ev>e (= a. f. sife, e. sieve, g^t. ®iB, nu @teB; cf. @i\)?); fiften 
er laant til i«f!. : fl?fta (d: fi) og til @to. : syfte (d: flgte paa, til; @B. syfte; 
bog ftge« ogfaa i benne S3et. sigta, sigte). — figte (Beffl^Ibe) for, gb. *fefte, 
nj!. fefta, germ. sak-ti-an, S)erito. til @ag (gi^^e '@ag' for), meb Stgtelfe og 
*®igt (gb. @eft) og ©agefalb*; i toor 0|)fattelfe attra^ercbe til flgte ^aa. — 
^Qe ^er anførte b. Orb i\^ht meb aaBent i 3: lullet e (®ram. § 60). 

(„fif len" o: fe ^ti(fen). — fiffer, lat. secorus gj. S.; at fifl re. 

@ilb ; nf!. @i(b (fto. nu sill); om 2)erit)atum tit nf!., fto. ®ial. @iil? 
(flere fmaa giffearter; gifle^ngel); mon egtl. S'Joget ber *flla«* gj. SfJettene? 

filbe for *fible, ftbtige, af bet unber ftben anførte flb. — filbig (uegte b 
nbtalt : ®ram. § 71. b.). 

®tlfe, nærmefl 2aan fra ©latoij! : selku Ae, ^»i« gorl^otb til ar/pixog, 
sericus er omttoiflet. — Z. @iibc (f>t. nu @eibe) flammer fra lat. seta; cf. |)It. 
„©ibenftoanb«" (gugl). 

®lnw (S3aanb; nu libet Befjenbt) tørcr til 9lob si- (fe @ele, ©ene). — 
®imle : t. ©emmel, :^lt. ©emele, af lat. simila $))ebemel, fr. semoule. — 
„©immer" (40 ©finb) af \)t Simmer i benne ©et. — [©immer (©lomjl) 
anføre« af 3en8fcn*Sufd^ i (SomVofitum „Slaaflmmer" ; nff. ©i^mra, „fom 
BeBuber ©ommer"]. — fimptl : fr. simple, gj. 2:. — fin fe flg. 

®tnb, Saan af t. ©inn (@enud ænbret); Befiøtoer ilfe at tære t. Saan af 
lat. sensus; fan toære inbf øbt t.; cf. finnen faun gefonnen, a. f. sionan sann 
ænbfe (omtalt unber fcnbe). ifinbe : ®ram. § 177. b. finbig (uegte b. nb- 
talt : ®ram. § 71. b.). ©inbBillebe : t. ©inuBilb. Om fto. sinne ©inb, 
nf!. ©inne (SSrebe) ere inbføbte?; cf. nfl. „ftoagt" SB. flnna (ænbfe, forbura 
ogfaa følge, \)itipt), fom funbe omfatte germ. sinn- og sinth- (a. f. sithian, 
t)anbre, germ. sinth-). — S;il sinth- tiører bet gamle ©inn, ©innc, opx, ^tv, 
(@ang), lernet i bennet, ingens, nogenfinbe, trebfinbdtt^te &c.; a. f. aith, got. 
sinth-s, gt. ©int (@en ^^bed) ere SD'^adc. 3tem $offiiibet (Sebfagere), gb. en 
*©inne; cf. ba8 ©efmbe. 

@inbet (©mebefmber), nu $1.; o:|>r. S^itr., en« i ©ing. og ^l., fom enbnu 207 

t ^ft.; <>U. og o. f. ©inber (e. jlatoc« cindre toeb attraction til fr. cendre); fft. 
©Intcr. (£f. ^«. jlafttfd^ cedra @tfl(f gcronncncr gltt«ilfifctt". SRob s-n- cl. 
g-m-. — gra ©t. (gj. (g.?) : „^mttxtuV, 

^eingrøn" (^prantc; SWoIb.) : t ©inngrftn (Jc @\?nbflob). — ftn!c fe 
fen* — „finle'' (fælbe i), ©Inle (So^); @tøi&Iefin!c ; ©rttfctnfhfument) : H 
ginlett, 3^nfe(n) (fd^tDalbenfd^loangf&rintger B^'^PU^i ^^ @^^^ geBogened $(afe« 
infhoment) ; cf. unber $:inbe. — 0,@inlcbu«" d: cinq et deux). — fippt 
(f|>tbfe ilRunb; nxppt); en @t^^e, ft^^et; fra $(t. ($rem. 28B.) : ^@t)>^ : 
éebSrbe gnfamtnengejogenen SD^unbeø . . Snmfer @i^)) . . ben SD'^unb fipp tretten 
.. fl^^jen" (nt^^e til); c »^P- ?)ngre interjectionel O^jrinbelfe ? 

@lir(3), forfire, firlig, ©irat, erc t. 8@Ibfie ^t. 3eeri, 3iari, <fec., funbe 
tanfeø at toare Saan fra 9{omanifI : it. cera, fr. chére ^nflgt, garbe, Ubfeenbe, 
^ffabilitet, S^ractemente, ^tooraf ialtfalb :)>(t. goot @iir (S:ractemente), ^oU. sier, 
e. cheer; og ba funbe ^It. @iir, fliren, 1)oJL sieren (^tabs, ftabfe, forftre) )oære 
Saan birecte fra Ø^ontaniff, etter giennem $t. ©narere er ^xtx &c. egte \)t 
(laant til ^t), og ha tifhtol = inbføbt ^ott. tier ^ebei^en, egt(. ^xt, )}(t. 
teeren, teerid^, unteerlil (arte, artig, nartig), ^^tooraf b. uterlig (cf. c. lier SRaffe?) ; 
gcrui, tiur- cL ter-?, førgenn. d— . [Utocbfontmenbc : a. f. tir ®(anb«, ogf aa 
i9(.]. [di anbet pli. Orb er teer, contra^eret af teber : gart, ft}ag]. 

@irt9 : \)oU. sits, t. ^xi^, c. chintz : »Hindastani chi(n)t>. — @iru^ : 
strop : »Spanish xarope : Arabic sharab« (cf. ©^crBct). — ®i6fen, ®tdgen, 
røeb \'o: sislta, nff. @if(i)f, e. siskin, ^ott. sijsje, af ^It. 3ifcfc, @icflc, ^>t. 3eiftg, 
ber er laant fra ©kbifl („bdl^m. cizel^« &c.). — fittrc, ^tttre rent ^t; t Be^ 
f!)^ttct af r tnob at bliv)e til g; nfl. titra, e. titter (c, gnegge; cf. l^oll. tateren 
flottem; Onomato^oietica. — („©ifc" o: Slccifc). 

Øin ?; treffc« i 15be Slarl^. (uieb i); lunbe »cere = g^t @ib (t; nu^icB 
3: @i), enten ben b. eller ben t. ^ett^bning Ufo ben o:fnnbcUgere. &unbe 
ogfaa fonime af et gb. *@ef = nj!. @eb, fto. såf d: @ito. gcrm. såf-i-, førgcrm. 
»ap-, af9lob fom@aft (f. b.), og opx. bctcgncnbe !Rør fom ©aftcanal. Z.<Bxth, 
germ. sib-, flulbe førgenn. fnareft It^ht s-bli- [digfovt], og !un tilnøbd såp-. 

ftot, gb. *ftigc feeg ftge figen (maatte i Ubtalen tunne fmelte fammen meb 
et gb. *fii^e, fe @ebe); nff. piga feig; gcrm. sig- saig- sig-; i^t fcigen (?Rob:^ 
form sig-), )oerficgen (SSobform sig-); fan (»øre fammen meb fi (f. b.), t. feil^en, 
nemlig ^»id førgcrm. k er f^altct til germ. h og g. — Sf gorm saig- : gb. 
feeg, nu fei[g] (®ram. § 61, 9tote, ^. 45); nfl. feig. ~ Hf gorm. sig- : gb. 
♦figne, nu fegtte, nf!. figna. — @eietrt)ærf, Saan af t. ©ciger (cgtl. Sanb* el. 
@anbu^r, f enere etl^ioert U^r), ber i 9^orbt)^bf!Ianb blanber ftg meb ^t. 3^^^^^ 
(©rem. ffib. : „@eier : 3ciø« ftn ber U^r"). 

Happt, ©ia^id; enten fra $olL : sjappen, etter, meb b. Overgang til i, 
fra $It. : @Ia^(^)ingc •liquescencia«, Onomato|>. — iSf fammc (Sort: ®iaff, 
fiafFf af nu fielbnerc @k^, flaffe; nff., ft). @(a{!, flaffa; ft). ^ial. ogfaa fiaffa 208 

(famt fiofa : gaa ilæBcnbc). — 9iai, flotte, flottet af @Iat <fec. (f, b.). — 
floffe af ^ofL sjokken ; fto. 2)ia(. (ar fiofa, 6t). og iRf!. floofa, ber feer ub f om 
Sftt^b til flal (flai^). - ®ioit, flotte af (oK., opx. frifif!, sjouw, -en; bunteU. — 
fltt(b)ffe of flu(b)f!e (f. b.). 

flelben, gb. *flalben (fun %h^); germ. . seld-an (i), % f etten (e. nu 
seldom); got. silda-lik-s forunberlig, a. f. seld-lic (i(!e at fortelte nteb sæl-li^, 
fe unbcr falig). -d- toel @ufflf ; 8lob s— 1 gjenflnbe« be(8 f. (gy. i lat. silere 
tie, bel9 f. (S^ i lat. sallre færinge. — felfom, nteb t. feltfam, )^ngre gormation 
iflebetfor celbre f(i)e(bfi;n, g^t feltfaæne. 

®jæl, gb. @iaal (i er ^^onetif! 2:i())æft); ligL %; nf!. ®aal, ©oeæl; t. 
@eele; a. f. 83w(n)l (nu e. soai); germ. (og got.) saiw-ala; saiw- fnarefl famme 
font i lat saevus toilb, (ibenffaBelig ; Ian toære 16eflegtet nteb 60 (f. b.)* 

ffoo fig? (te fig; nu fielbent); ligl nfl. (SIIer9 ilfe til at flnbe. Om 
germ. skah-an, 9tob fom i gefd^e^en, ?; fe fle. ((SØerø maattt ul tt^eS ti(9{ob 
fom i fd^auen). 

®fool; (igl. n{T., fb.; gernt skal-, ^fli^bøform ti( @!al; t ^åfalt mened i 
®t at ^atoe bæret 2 Orb, meb 3 og meb å. 9{oben gjenfinbeø i Bta^x\l; cf* 
dxaXXo i^alUx &c. @e ©fjel, ffitte. 

fPoone, meb ft., nf!. f!oona, 8aan af t. fd^onen : „auf fd^øne SEBeife be^ 
(lanbeln; ^bleitung au9 fd^i5n" (fe ftiøn). 

&ah ipaa $ub), ftabet (o^r. hh); nf!., % <Btahh; e. scab (ahabby); ^It. 
fd)abbid^; l^t. bog meb 1 h @d^abe, fd^&big (lemmet efter fd^aben); om bet er 
germ. ^eribatum (meb aSfimileret @uffi|) til fta^e, f dråben, eHer fnarere germ. 
Saan fra lat scabies, ne^^e let at afgiøre. 

®fob (®iemme), meb fio., nf!. (§^taap, 2aan af ^It. @d^a)) = gl^t. ©d^af (å) 
(](|iooraf ©d^effel); om af germ. ^oh skåp- i ^et. øfe (f d^ j$:)>f en) , eHer fnarere 
germ. ^aan af scapum, scaphium, dxapog, <&c., Sar, gartøi, ne^^e let at afgjøre. 
— 2)erii3. : ^li^ppt (gb. ogfaa @fi^^)e) [„Snnggrammatiff" = i«L skreppa 
?ofel]. 

ffobe ; gb. f!a^e ($ræt. f!oo^ fta^en, og \taptht f!a^eb, ^tt : ®ram 
§ 178. a.); ft)., nf!. ffa^a; nt. fdja^en; ^t. fdjaffen, (aant til S). : ffoffe. ®erm. 
skap- skop- i ®et. forme (fom enbnu e. shape); Bett^bebe ogfaa øfe. Sntet før^ 
germ. skab- fjenbed (toilbe fun i 2^nb. og ®ræf! !unne f!jielne9 fra skabh-, fe 
fCatte). — 'f!abe fig* er @^ecialant)enbelfe. — sffob, gb. *f!a^ (o^r. SKdc), tit 
@ufpj ncbfunfet S^iomen. — S)erito. : ®fittbne, gb. *@Ie^ne. — [$tb bører 
i!!e ©labelon, l^t. ©d^abtone, ^It. @d^am^elun, b^ortit @!abtl!en ^ti er 
^eminuti)}; mon af gt. ød^a^erun, fr, chaperon? iiBIof til at l(>ange en faaban 
paa?; S. SWetoer bcn\)ifer til échantillon]. 

®fobe, almengerm.; germ. skåth- iføtge e.8cath(e), t.f dråben; got. skathjan 
skoth f!abe; førgerm. skat- [cf. inb. ksa-ta-?, bef!abiget]. 

®fobe (gudOf db. *@!ate; ft)., nf!. @!ata; ne^^e germ.; dtitii citerer 209 

ittauiff og lettiff zagata (Onoraat^.) ligl. mcb t. — Ogfaa giffcna\Mtet @Iabc, 
Jif!. @fato, fft ®åfattt{v), maa tocerc uøcrm. ifølge lat squatas, ^tirra. 

ffaffe fe ffaBe. — [<S!afot :.échafaud gj. Z.], 

&faft, almengerm.; gertn. ft ^a9fer Uge toet tt( gertn. 9tob skab- ffabe, 
ikap- forme, skaf-; benfibfle, 3: førgerm. skap-, maa toe( ^er )}ælge9 ifølge Ut 
«capus @faft, scopus @tilf; dxtitrav, éKtinrpov, — @e ©d^ad^t. 

flage (rvfle), forælbet; bog anføre l^e^ica enbnu 'ffage $ørr' (n{!. f!ala; 
Sebber ogfaa b» 'ffjette ^ørr', fto. skåkta); gb. *j!afe floof, nfl., fi), ffafa, e. 
«hake. — ®faøle; gb. *@fafel fora i @to.; nfl. ©folul (ifit. 6); *f!agcnbe* o: 
j)}ingenbe; e. shackle t)px, >a loose bond, from its shaking«. 

f?af (fl; ffje))), temmelig forcelbet; nf!. ffalf, f)). S)ia(. ogfaa ffanl. 

®fal ; i ^b. )}e( 92tr. f om i ©)>., 9lf!. (en $@ggl^ eialæ, 9Ro(B. 6(odf. til 
^r^)flr., er »el t» gorm); fe @faal. 2)erito. : at f la Ile, ffaUet (forfi^net meb 
@lat); (Somi^of. : $anbe«, ^ot)ebf!a(, tt( l^oilfet nu er overført ©abef^rogétø 
'gioe ^aa ©{atten'', ba bet ubtaleø meb ©tøbtone; ^ørte "oti o^r. til bet fors« 
<e(bebe Orb for ^ierneffal : en @!atte (UgL ft)., nfl.), af ]^t)i(let lomme : ffal^et 
(^aarløø), ®falbe|>anbe (uegte b); @latte er nt)p)f>t Beflegtet meb @lal; bet 
funbe »ære famme Orb fom a. f. scallan (testlculi), frififf @lat (Oen. @latti«), 
men lunbe ogfaa )>ære af 9!ob fom t. fd^atten, etter fom nff. flotte (3: ffrotte), 
f». ®ial. ffutta (ti?fe). — giflenaton SfaOe ftoært at bepemme; flaanfl @fatt; 
«afen flritoer nfl. @lal (nfl. ©latteflfl er noget SCnbet). 

®falf ; nu tabt i (S., etters almengerm.; o^r. biener (faa(. i ®ot.); (it^^ 
mologi uo^>U)fl. @e SWaredJaL — ©lall i Sagixcrl (fe 2»o(b.), ogfaa ^It., fo. 
2)iat., er toel ©^eciatantoenbelfe af ©egreb : tjenenbe; ^tt. 2)erit>. : fd^ellen; 
otoerid^ctlebe ©ilfer : b^or en Stage rager ub otocr en anben. — @fall, @nbe*» 
ffall {)pci<i ©røb, Ofl), tigl. nfl., fto.; Xitl kant fra ©tegning? 

©lalmeie : t. ©d^atmei : „au9 frg. chalameau, <&c.» gu (at. calamus«. 

ffotte, Saan af ^t. fd^alten = flalban i ælbjleiTit.; o^r. Set, flubbe, ftøbe; 
^,Urf^)rung bunlel". @e fljelbe. 

®fam, ffamme; mm i ®to., iRfl. (meb 381.; 6); nfl. tittige @lam, fom t. 
^å^arn, c. ahame. ®erm. skam-, tllc o^jll^fl [„Snnggrammatifl" : = ham : 
©fjul]. — S)erito. : ffjæmme; meb ^h^ : ffjenbe (i begge ©et.), fljenbtg (^U. 
fd^enbid^), (Sfj[en(fel; t. <Sd^anbe, ^tooraf (S^fanbflrift. ^erl^en ifører bel fPamfere, 
^It. fri gorm : fd^amfeeren, fd^anfeeren [for *toiilen?], tibligt i 9ifl., Ugl. i ftt. 
2)ia(., ogfaa omti^bet til flamføra, ^fora [„flamfera af ^ferba" Ian ille toære 
tiiflorifl rigtigt]. — @lam er toifl (mob gjccng« 5Cntage(fe) @ubp. til 2(bi. gb., 
fifo., nfl. flam og flamm (lort), ælbfie t. fcamm; @lam ba = irøinu«, ucom:|)Iet 
Ubføren, i^ommen tirtort, albele« flemmenbe mcb g. germ., noget pueril, @elto== 
følerfe. SWuUg^cb for ^rimair Ølob fom i @labc. — ©erito. : ®fjeiitt fPiemte. 
.— [©canbale er græfl : dyiavSakov]. 

14 //y^. 210 

Cfontntel : tat. scamellum af scamnnm. — Cfantfr, af \)t ©d^ange, tpx. 
9{eiferBttnbeI, „bun{e(n Urf^rungd^ 

Cfanf, Ugl. uft,, f)).; e. shank. 8etegner toet o^r. ®en|)tBe; 2)ent}.: 
Wettfe (gertn. skank-i-an) labe Ube ub giennem ^en^tbe fom 9{ør; 8et forære^ 
fra X., er t^ngre; SD'^unbffiettf : ber @(i^en!(e). Sff)^b a : ffoU. schonk ÆnoIfeL 
3CfU?b I fe @!ln!e, *N »el ©uf fly (©regtffab mcb ©finne iWe umuUgt). 

Watt = nf!. ©fare (3)^a«c.; 8ag, patUt fftMt, ©neflor^e, %iot), mtb 
ffara (fatnmenl^obe, faa et $!ag beltotd baffer et anbet); fto. nu f^altet til skare 
©for^e, skara glof; t. gem. @c^ar; ©fare er ba iffe birecte Ubfnit, »fbeling 
(font a. f. scearu, e. sbare), men O^flilling i„%^ltxnQ''), men maa t)e( bog l^øre 
til 9!obform skir- i ffjære, og o^r. (atoe betegnet Sagbeling (i ©ten, 39, <&c.), 
ber funbe fe ub fom Snbfnitntng. i^Seti^bningø^StbebeUng (^bi9 ber iffe ere to 
til l^inanben attral^erebe 9{øbber) maa tåre albgammel. (£f. ©farn. 

©farlagen af t. ©d^arlafen, nu ®åfaxlaåf : ,,Umbeutung nad^ Safen fitr 
mittel^od^b. ©d^arlat, mitteSat. scarlatum; (e^te OueHe fte^t man tm Orienta^ 
lifd^en; t)g(. ptxfi\åf sakirlat«. 

®fans; Ugl. fto., nf!.; a. f. scearn; »n^ toel©uffli:; 9lob skar- formelt fom 
^ <^ i ffjære, ©fare; cf. éxopta ©laffer, lat. screare o^l^ofle; stercus ©farn mene* 
at ftaa for scer-t-us; inb. aixra-skara (S|:crement. — ^farnt^be? [cf. nff. %t^ta 
(«nort), tvta (^ible), Z\fttb(tv, ?]. 

ffarp; atmengerm.; % ft^arf; germ. skXrp-, toel meb8et., fom enbnu ti(^ 
beld i iRf!., l^aarb og ffrum^en. 2)er citere* et Ut^auifft skyerbti burd^fied^en ; 
lettif! skarba ©^Unt. — 2)erito. ftiatpt. ©e ^toxpt. 

®farti (gugl), Ugl. nff. — 3 iRff., ©to. anbre Orb ©farto (©tum^ Ae), 
ffartoa (ubjetone m. 9R.); ©far(to)øy; ogfaa WlotUåf ^ar et ©farøye. 

®fat (i Begge ^eti^bninger) ; før atmengerm., nu tabt i (S. (^t. ©d^a^); 
got. skatt-s (meb iRominatito:'@nbeIfe) ; Bet^ber tibUgfi ^engefti^ffe. Uo))It^fi; tt 
fKerti^btgt. iØ^aaffe ugermanifft. 

©fatoanf, Ugt. fto., nff. : „SWaaffe ©fato*3Janf, bog 1^ etter e©fabe*»»anf"(?); 
nff. )©anf d: geil. — fPane, nu minbre l^i^^)|>igt; = Bt» fd^^Ben, e. shave, Ae; 
germ. skab-; førgcrm.^skåbh-; lat. scabere ffatoe. ©craf ©fato(e)gr«9, fe 
irøoIBed^. (£f. ©fotoe(r). 

ffe , i 2)., ©to., SRf!. Saan af ^(t. fd^een = l^off. forben ge-schien (nu ub* 
toibet : geschieden) , l^t. ge^^fd^e^en *fd^a]^ (1^ forbum ubtalt); a. f. ge-sceon 
(„ftoagt") treffefi et ^ar ®ange meb ælbre ©et. : fare, færinge (thonne le fordh 
scio ba toanbrer ieg 'l^eben o: bøer; tbæt ^r scyde to tham 3Iben foer paa 
bem); ©runbBet. f:^ringe. ®erm. skéh- sk&h- sksh-; førgerm. skak-, gjenfinbe* 
i ©latoiff (skakati færinge, Æc); og maaffe i inb. khac træbc frem. — S)a før* 
germ. k fan f^alte* til germ. h og g, fan l^erl^en ^øre : en ©fage (©fa g en) : 
fremf^ringenbe Obbe, nff. ffaga (rage frem). — ©e ffaa, ©fo, ©foto, ©fjæg, 
ffiffe. {X, ©efd^id^te, ^oø od Brugt i (Sontoerfation, Bet^ber : ©feen, ©feenbe). 211 

sffe ptt gemtttinfufPar. 

®fe; gb. ©fceb, fom i ©b.; nff. gem. @teib (CaugfliB, @lc, ©cetocrffec, 
@febc, &c.); b. ®ffbe enten gmL $(. ^craf (©alg fcct fom 2 Sangbaabc; cf. 
M. ^l skeidir @fcbc), etter fnarere (ba b ubtale«) 2aan af nt. @d^ecbe. ifølge 
% ^åftibt, <L f, scæth, e« sheath, er germ. gorm skaith-; ligt. t (t og l^ott. 
fc^etben, albfle nt. ffeetl^an, :^It. fd^eeben (^t)oraf )>ore Saan : ®febeiøanb, %^f, 
SBtftth, f. b.), got. flat>et skaidan; a. f. scadan (fom af skaid-). Om nf!. 9^tr. 
@fetb (©ane, Søb, 2tb«affnit), fi). skede, l^atobe germ. th etter d, fee« iffe; 
famme X'oxal t>eb f)o. skida (germ. i; @Iebe), tdL skidi. 2). ®fi, gb. og nff., 
ft). @tub (ubl(øt)et Stræflife, ogfaa til at (øbe paa), er germ. skfd- ifølge e. 
shide, g]^t. @d^iit, nu @d^eit. gcetted førgerm. til bem atte : skait-; cf. litl^anifl 
skaityti tætte, skaltlus Xai (Slætten, SD^aalen = ©onbren); gUfe er ubf^altet; 
i93ane, Sibfl^tle maalt og taU; ^eraf : fare, gartøi; l^eraf : @øBe^9lebfIab. 
[^unbe lat. scutam @fioIb bø^^ til skait-? cf. u af al i unus, ludus, <fec.]. — 
gørgerm. skait- ifle at blanbe meb førgerm. sk— d- : lettif! skaida @|>aan, lat. 
sclndo scldi, germ. skitan skait skltum skltanas (bette $art., fftbett, Bruged i 
2). nn tun fom SCbj.; @fibt er toel htt nt^e ^art. fubflantii)eret) (l^t. 6). — 
gcetted )}rimair 9{ob)oel8kai-8ki-; cf. lat. scire ftietne, Dtbe. — [Uk^eblommenbe : 
H @^ote 3: ©ælg; nff. @Ianb o: <Sfebe; got. skauda-raip-sgobbt^Ifier^i^aanb; 
germ. skaud-, førgerm. skaudh-, ^rim. sku- bælfe (l^toortil atm. ^enføreS tat. 
scntum). „Sunggrammatiff" : i8t. skaudir „®ocat*S©urgettariation", o: Stp^bg^s 
faring, af i8l. skeidir I]. 

ff ele , gb. *ffeefe, nff. ffeifa; *f* ad iterativt; cf. nff. ffeit)a (Pingre); 
fe ffjet). 

fttU , Saan af ^tt ^åftUn = bt. fedteten, gbt. f d^itben, meb bt flbj. fd^eet, 
gbt. fd^etb (ubtatt b); nff. ffiegt, ffiegta af gnff. ffiatgs^r. ®erm. skel-h- og 
skel-g-; førgerm. skal-k-; cf. dxoX-iog forgreben, frum. 

[@ fe let : dxaXsrog ubtørret; gj. gr., 2:.]. — @It, ffiben <fec., fe @fe. 

®fib; gb. ^Ixp fom i il^ff. (f^. nu skepp); atmengerm. (l^t ©d^iff). 9{ogte 
antage 3(f(t^b tit germ. skap- forme (fe ff abe), Snbre førgerm. Y, attfaa anben 
9lob. 9{ogte midtænfe bet for at txere ugerm. — ^fipptt, 2aau af ^tt. 
^åfxpptxt „= ®åfxp\)ttxt'* (@fib*$erre); ®b. ©filere, ber nu toitbe t^bt 
©fiber, bet^beb^ SD'^ebtem af ©efatningen, og toar af atm. ©tagd 5Derit)ata. — 
@fi:|)^)unb : @fib8^unb. — [gr. equt^ere flammer fra germ. skip, skipan 
ubrufte]. 

®fifet , Saan af bt. ©(i^iefer, gbt ©djitoere (I; @tetnfl)Iitter) = e. a 
shiver @^tint; germ. skJf-, éerm. skib- (é) : bt. ©d^ebc, plt. ^åft^t, taant 
tit 09 : Øfjiætie o: 9l))ne, titte @|>tint. @erm. skib- : ®fitie = g^t. ©d^itbe, 
nu ©(beibe. @^t. fd^iiben fd^ei^ ^ar benominafit) ©et. : rutte, gørgerm. skaip- 
skYp-; cf. axoinog ^ottemagerffiioe. — ftiftt, 9fiftt f)øxt maaffe l^erben (bete : 

14* 212 

forbelc : B^ttc), men funnc ogfaa ^afije til et gcrm. skrp-, cf. gb. fft^c, nff. 
ftxpa (orbnc), S)cnt). til ©KB. iWuItg 2 famincnt)Ofebe Orb. 

ffiffe, Saon af t. fd^tdCen; iffe funbet i oelbfle ^.; mened, meb adftmtleret 
@«fflj, at jiajnmc fra 9lob til gefd^e^^en (fe f!e) : faae til at fi)rtnge. — 2)erit). : 
ffiKet (?art,), ©fif (i «pit. BI. a. rid^tige ©eflalt), (gfiffelfe, ffiffclig. 

®filbt>agt, ^pahbt : t. @d^ilb = b.@fjoIb (f.b.); ®f«ber^>u« : t.@*ilbcr«' 
l^ait« : „©retterBau«". — ftiVbtt : t. fd^irbern „ju mittel^od^b. (Båfxlt : SBa^^cn, 
@d^iltæære : aWaler; bie ©d^ilbe »aren bemalt". — ®ftlt : t. @d^ilb. 

ffiOe; gb. ffilie (®rain. § 185) ; ft)., nf!. ftilja, :^It. ft^^elcn. ®ertn. akél- (i), 
«|U?b til skal-; fe ©fal, ©faal, ©fjer, ffielne. - abffillig. - @fil8ml«fe, 
af et gb. *2«i«fe (Xab; fe mifle)?; ». @. O. henfører bet til SWeSfe. 

®ftniiio?; almengertn.; got. skilling-s; maa t>ti, f)'ox9 bet er gertn., l^øre 
enten til 3^ob fom i t. fd^affen (flin^enbe SWønt) eEer tit foreg. (©fiUemønt). 

®fimmel, i ®b. ©fimel og ©fimbel, er bet Saan af t. ©d^imntel (8et. 
©efi er @:|)ecialant)enbelfc); gl^t. ©d^imel; ogfao flnbe« i ælbfle 2^. @cemBeI, 
©cimBH. S^roUg Beflegtet meb ©d^immer, ffimte; inbføbt nff. : flimla (glimte), 
flimlutt (Ii?8^Iettet; „nogle ©teber jlimBlett'e")* — ®fimt, fHmte = nfP. ffimta 
(Bet. glimte) (fto. nn skymu); cf. got. skima (Stegte), <fec.; nf!. @fetm (^ibftgl^eb 
d: C)^Blu«fen). ®erm. skim- skaim- skim-; -m- i&el @nfflj; fe ffinne. 

®fttt/ ffinne; gb. *©fin, *fliine ffecn og ffine ^ebe (SWid^ael ed. SWolB. 
^. 127, 128: SKaanen ^an ffiin, ®ram. § 112. a., gfjote ?. 125; ^an fdfener, 
®ram. § 60); nff. ©fin, ffiina ffein og „ftoagt" ffina. Sllmengerm. (^>t. nu 
fd^einen). ®erm. (og got.) skin- skain- skin; -n- bel ©ufflj; fe foreg. (£f. 
ffjær. — fPinftig ifører for o« nu l^ib, o^r. maaffe til flgbe.; cf. fto. ®ial. f& 
©finn, ge ©finn (@finb, cf. ^urtt) faae, git)e Slfflag »vid nattbesoken hos 
flickorna i norra Sverige«; bog anføre« intet ffinnfjuf; fto., nff. : ftjartfjuf: bra 
ft)arta @trum:|)or; ©loartfåffa; t @gn toeb $:ronbMein ©^artl^ofofiufc. 

®ftnb; gb. ©fin(n); ft)., nff. ©finn; e. skin (nn); ni^ere frififf ©fin, 
©fen, ©fan; i^t ©d^inn (^Bfd^ilfung ber ^o^^aut), ^It. ©d&i:t(n) (^ubffjæl). 
<^erm. skinn- (é), tocl mth en 2(«fimilation [NB iffe skinth-!]. [gørgcrm. 
(s)kan-ma-? O^jfrab« ?; »Welsh een : skin; ysgen : dandriff« o: scurf on the 
head].— OBfolet at ffinbe, ©fin ber, ftø., nff. ffinna (iSet.ftaa), @finnar(e), 
crc i)el ®iengii)clfe af bet (maaffe uBcflegtebe?) t. fd^inbcn (o^r. „fi)agt")» 
©d^inber; germ. skind- fnarerc enb skinth- (cf. é^aot, fliflcr &c.). 

ffingte; 3lfli?b i ft. 2)ial. ffangra, ffungra (ffungre treffe« l^o« i©aggcfcn). 
Onomato^. ©lo. skingra Bett^ber f:>)littc, toel egtl. flaa ifil^ffer meb ffingrenbe Sijb. 

®flttfe, meb nff., f\). ©finfa, toel gaan af t. ©d^infe(n); Hfli^b til germ. 
skank-; fe ©fanf. 

@ftniie, meb ft). skena, fra X, : l^t. ©d^ienc, )^Xt ©d^ene, a. f. scinu. 
®erm. skin (é). ©legtffaB utoifl (©finb, ©fanf, ffinne ere forføgte). — ©finneBen. 

rjfi^^)e' (iffe„fd^i^^c"; enbflge „fii^^e'M I !) : c. skip, .Celtic«.]. - ©ft^J|)cr, 213 

^tippunh, fe @fib. — ^litfc : t ©ftjjc : „naåf it. schizzo; bie« an^ kt. 
schedium?*. — ©fiioe fe unber ©fif er. — ©Ijalb, literairt Orb, x9l, skåld 
bantferet tir abftittelfe fra @fal; (gtt^m. utoi«. - ©fjatler (©falbre, @!ratte, 
<fec.; plante); fto. (Slatter Æc; e. yellow rattle. 

^fjcl (®rænbfe <fec. : ri^He ©fjettet; ^tt og @ficl; ©fjeUaar; Ae), gb. 
@fiar, ©fiæl; nff. ©fil og ®!icl (5»tr. og getn.); gemt. skel- (r), fe jfitte, 
gorffjet, ^f!ieffig. S)erii). : ffiellig, ffjelne. «f(i>b til flgbe. - ®fiel el. 
®fiæl (^)aa giff &c.), gb. @fel (om j fe ®ratn. § 64 ©lutning), Omlt?b af 
gertn. skål-, fe ©fal. ©erito. : at ffjifUe, el. ffjaHe. ©lietflfl (æ). 

røelbe fait toære af et gb. »flette = tif!. ftjetta {^pl *te; tarme, flienbe), 
fto. skålla (3^f. -de) gjø, meb Om(t?b af germ. skall- (t. @d^att, ©d^ette, 
f duetten); „fiærft" »b. nff. ffjetta ffatt ffotten (flralbe); meit er ialtfalb paa^ 
toirfet af btt (maaffe ubeflegtebe?) ^)(t. fd^elben, ^t. f duetten, ber af t. Sitigyjifler 
henføres til fd^altett (fe ffalte). 

®fielm; i 3>., @i)., Sflft., (meb isl. skelmi-r) toifhtof Saait af t ©d^elme 
(nu ©d^elm), ætbfte ^t. @ca(mo, : ^eft, ©eud^e, Sta«; ber^aa @d^uft, tiu for* 
milbct. ®erm. akål-m-; cf. t fd^al : trilbe, flau, ?, og d^^oXij 9lap, Jang*' 
fom^^cb, ? [Utoebfommenbe : nff. ©fatma, @folm, grugtbælg &c. Stem isl. 
skålm @i)ærb : dxaXtir^, „t^radfd^e« 2Bort"]. 

Welne; gb. *f!iali)c (iæ) ffalto fful^je ffultoen; ligt. gfto.; nff. ftjeltoa (gnff. 
ia) ftalt); a. f. scelfan, meb scilfrung 9l)^flen; maa ^øre f ammen meb a. f. 
scilfe, scelfe, e. shelf^vl^c, nt. ©d^etf (©rettergerilfl; cf. @uti&) (og bet m^t^^ol. 
©Ubffialto?); ^ører ^ib gl&t. @d^elfe, ælbfle ^t. ©celitoa (^ijtfier), ba er germ. 
gorm sk— 1-f-, ettere muUgen -b- [^t. ©d^ilf, ^jlt. ^åftip, @itt, fom af germ. 
-p-, er muUg Saan af \at scirpus] ; ^eb eventuel 9lob skål- funbe BL %. tænfed 
paa inb. skhal- "oalU &c.; lat. scelus geiltrin;? [(at. scalpo, sculpo f^ne« 
uant)enbeUgt]. 

ffiemme(æ), ffjemte, ffjenbe, ffjenbig, Æc, fe@fcm. — ffjenfe (æ) 
fe ©fanf. — ffjenne (løbe løbff), nu toel fun ^roioinbfielt, = fto. skena, nff. 
ffina. — ^litppt fe @fab. — ©fierf, fortoanflet af t. ©d^Sr^e : fr. écharpe, 
ber forbum ogfaa Beti^bebe SafPe [og mulig er fra ®erm. : cf. ^txtppt (S^igger^ 
po\t), :ølt. ©d^ra^ Srem. SB.;?]. 

®fjentt, ffierme, ?aan af :|)tt. @d^erm, fd^ermen = l^t. ©d^irm, fd^irmen. 
(germ. skér-m- (r); man ^^ar ^>ent)ift til dxipov, ©olffjerm, fom muligt af 
famme 9lob. 

®fierti (en ringe @.) af :^lt. @d^erf, ^t. @d^erf[ein, littc SWønt, ul egtl. 
^mbft^ffe. iDtaaffe, t>eb ©Maltning af førgerm. p til germ. f og b, af famme 
9lob fom ^litti^tr, Saan af ^)It. ©d^ertoe, Ift @d^erBe. 3 a. f. sceorfan, gnatoe, 
funne germ. f og b iffe ffjelne«. dt førgerm. sk— rp- anføre« fra @(a»)iff : 
■ crepu ©d^erBe" &c. 

ffiette (æ) fe ffage. 214 

fffeo (æ); maa toærc 2aan af ^)tt fd^cef = ^t Wt\; gcrm. skluf-; fan 
\f$vt til fd^icbcn, ^toi8 et førgcrm. p er f^altet til germ. f og b. ^% (meb i«I.) 
ffeit) maa Ugl. toære Saan, og ee Be^anblet fom i ©rettte for ®ree\)e. [@t a. f* 
•»cif« toilbe i)o(be uløfelig 3JanfIelig^eb, men eyiflerer ne^^je]. 

©flolb (o^r. 2Ra«c., fom enbnu i ©et. ?Iet); Ugefaa nff., gfto. (fto. nu 
skold); t. (Sd^ilb; e. nu shield. ®erm. sklld-; ^08 08 ISI^ocalubbibelfe til ia, 
og betted Om()^b io (iøLio); btt omtVb))irfenbe u feeø i got. skild-u-s. gjernere 
(gtt?m. uo^Ii^jl. — @e <Bm, jfilbrc. 

®fiorte, gb. *@lprte (@fiurte); gft)., nff. ©fi^rta (ft). nu skjorta); e. shirt; 
:|)It. @(^orte, (ft. ^d^flrjc, ©d^urj beti^be gorflæbe; ^It. fdjorten (forforte); 
e. Short fort — ®fj[ørt, tigl. fto., fttarcr til ^It. @d^ort, ^t. ©d^urj (9Wa«c.). — 
@e fforte, ffjære (skOr-). 

®QnI/ fQttle; fb. Ugl.; nff. ^tiol, ff^t^ta; !^i))^tf^ong tu anomalt beioaret 
i n\) ^. ((3xam. § 184). ^fit^b til germ. og førgerm. 9lob sku-. Sflt^b u i gt. 
fdjuulen (»erborgen fcin), :|)lt. @d^uul (SJerfled). @e ffulc, @fur, @fum, @ft>, 
@fj?ggc. 

©fjæbne fe ffabc. — ffjæfte, @fiæfte fe @faft. — ©fjænc (plante): 
schoenus. — f fjærte (e) fe ffar^. — ffjæ^ i flere Orb meb utoi« Ort^ogra^)^! 
(©fjæl, ffjæt); &c.) fe ffje^. 

®fl«fl (SS; ni?ere SBocalforlængelfc foran gg : @ram. § 72, cf. 67); gb. 
*@f«gg/ fb» skågg, nff. ©Ijegg (fort ©ocal); e er Omlt?b foran *i* (cf. nff. 
©fjcøsi^finn : ©fjægborte; &c.), gorboblingen iffe bctoirfet »eb ^aafølgenbe i, 
ha e. shag, a. f. sceacga (cg a. f. for gg) ©otjeb^^aar, ligl. l^ar gorboBling; 
^leri bel en SlSflmilation; cf. a. f. sceaga, g. e. shage, shawe @foto, ?. @e @foto, 
ffe, ffaa USunggram." : tf>f/« ©fi?gge <fec.]. 

ffjat (ren, 1^8); maa i fjern gortib ^atoe Ij^bt skar-i-, af cnb ælbre skair-l-, 
3(flJ?b til nff. ffiir (famme ©et.), got. skrr-s (e. sheer er toel ?aan af b. ffjær); 
-r- t)el @ufftj; ^rimair 9lob ba fom i ffinne. — et ®ftær (?^8ning) er toel 
et nbere Orb. — @fjær8ilb, @fjærtor8bag (2[bfolution8bag), ©fjærts 
fommcr. — [Ubebfommenbe : t. fd^ier, ælbfle t. fciaro, fcecro : fd^neH; 
Beina^e]. 

fulbpPicpr; et gb. *ffiærr (ia) = nff. ffjerr, gnff. ffiarr (ffp, bange), ffirra 
(ffræmme), fi). 2)ial. ffjarra, g. e. skerren (toel fra 2).), nu e. scare. ®erm. 
skérr- (I), bel meb en 2l8flmilation (rs ?). (£f. inboeurop. 9lob sk— r-, f^)ringe, ? 
(£f. ffurre? 

ffiære, gb. ff(i)cere ffar ffaarc fforen; almengcrm. ®erm. sk— r- . é å a d, 
førgerm. a; cf. s-xap-t^v ffar (^rcef. xstpo o: kerio), xap-rog ffaaren, lat. cur-tus 
fort (s- fan Deb bi8fe 9løbber ubeblit>e). — 3)eritø. af gorm skår- : @farc 
(f. b.)?; ©fjær (i ©at)ct) = nff. ©fjer, t8l. sker, germ. skår-i- (nff. ^at ^l. 
(Sficrjom); @faar, gb. og nff. ©farb; bel gorm. skar- : et VIot>re«r, cf. nfl. 
@fiæær, ©fjceæra, ©fjæærc (er nemlig tffe = nff. en ^pioogffjere d : Sangjernet) ; 215 

tt Zøttft^Qtt funbe toære nt^ere (S^tract fra $ræ{.?, o: skér-, f^aox^tn l^øre be 
paa ssffjccrer (^aarjfjærer <fec.); geltffjær d: gclbfd^cr(cr); ©obffjær 
(f. b.); ®fioMffltp|ier d: ©d^crenfi^Ieifer, ©d^crenflti^er (©apcjXiber). gorm 
fikdr- (fl) : en ®fttre tocl = nj!. ©fora (ne|)|>e af ffurc). — Om vranten 
^fjott, engejfjær, fto. S)ia(. @fSra, @filrbo, @f&(a, Ifører l^ib, faacr flaa ^en. — 
SftortntQbfrl 3: ^å^axmViiitl, i S. attra^ieret ti( @d^ar, er i S:. Saan af it 
scaramuccia, fom man ))tl affebe af t. fd^irmen i gammel 8et liæm^e. 

®fj[(rtie (ie@!i<et)en tSndØte), lOaan af ^It ^åftat, ^t @^abe; ,,(^|)Utter 
»om glad^«jienge(, al8 toeld^e burdj ©dråben ^icranSgcBrati^t »erben" (©rem, 2B.). — 
røæto fe ffieft]. 

®fiøb, gb. @f(i)øøt = nfl. @laut, ft). skot (og skote), nt. @d^oot, ^t. 
®d^oo6; germ. skaut-, ØJobform af ff^bc (f. b.); toet ba o^r. : fremj!i?bcnbe 
biørne, gitg. (@!jøbefi?nb, cf. bosom sin). — SDerito. : ftiøht, nf!. ftør^ta, (opx. 
lægge 3orb i (Snd @!iøb, fi^mbolf! 9{etd^anbltng) ; et Sfføbe, nff. gem. ©løt^ta 
<®ocument). et ^fjøbe (<^ei(f(tg meb 9leb) f^ned fnarefi at t)cere batbtf! 
gorm af ©Ijøb?, ba bet nff. l^ebber @!aut; flnbe« tibligere i 5). ffretoet @fjiøb* 
røøbeøløø fom af et @b. *<Btiøi)t i ©et. Omforg : nfl. ©føi^te, Umfføt^te, 
ffø^telaud, f!øt)ta nm (fliøtte), f)o. skota; ^ngre gormation er at ffjøtte (®ram. 
§ 92) af ælbre ftjøbe, ?rcct. ftyøitt, ffjøtt, gb. 3nf. ft(t)øøte (toel opx. fføøte 
um : føle, orbne om 9'ioget). 

®fl[*flt, gb. ♦@I(i)øøI(t)e; g(\)., gnff. ©føøfia (fto. nu skoka); ^tt. @(^oIe 
<»»?), @d^ou!e, ©d^oile (Slib.), ©d^ofe, @d^5fe, @d^eufe, in OSnabrttdf ^åfoxU 
(©rem. 28b.). dx bet germ., feeø ingen anben fRob at ttf tit enb skak- skok-, 
Tolfe, &c., fe jfage; be af»igenbe p\t gormer funbe ba ixere ca^ricieufe XiU 
bannelfer? ©»i« bet i 5)., @to., ^\t, er ?aan, funbe 9lob ijccre skauk-, men en 
{aaban fjenbed iffe. 

„ffiøl:|)e" : :>>It. fd^ul^en : in $olg ob. @tein graben; lat. sculpere. 

ffjøn, meb nfl. fljøøn, ft). skon, éaan af t. fd^dn, ælbfle l^t. fcooni (e. nu 
«heen), germ. skaun-, „gu 2Bj. germ. skau- fd^auen : fel^enStoertV'. — (Sonjunction 
TOøn(b)t er o^r. 9^cutrum ^^ertil; cf. t. obfd^on. 

®fiøii, ffiffnnt, gb. @fi?n, *f!i?nie ffunbe flunb; ogf aa fto., nff. (ft). nu 6); 
feer ganffe nb fom %fit)t> til foreg.; o: germ. fecunbair 9lob skan- skaun-. 

^aaffjøn« (meb et maritimt ,,at ffiønfe"); HgL nff., ft). SDial. (iffe af nff. 
fføi^na = ffeina : fli?t)e ffjetot &c.); :^It. fd^ien«, fd^ttn« (©rem. SS.), l^oIL 
£chuins; cf. e« askaunce: »probably due to Ital. scansare : to go asiope &c.*. 
^ører til bet (øifi ucontrollable euro^ceiffe ^arinef:^rog. 

ffjør? (f^røb); fto. skor, i 2)ia(. tittige ffi^r; nff. fti^^x (om Sontractum for 
fft^toer?, ber i ^\t. bet. ubrøi Ae). Sngen @runb fee« til at regne ffjør 
(gfto. ogfaa ffpr) i ©et. umoralff' for et anbet Orb (om „@f jørlctouer" fe 
SWolb.). — ®erit). : at ffjøre, ffjørne, en ©fjøre. — ^fjørbttg (fto. 2)iaL 
@f)^rbuf åcc; nff. <^fvrbiug), attraperet i^txtiU er (at. scorbutus, fom i anbre 216 

©^rog otnfortoWet — 9Høtoft = nff. ©fijrojt (iHc VP)f af ^t)9X (fur SWell; 
©fjør ifører HU til b. aimenf|)rog), mulig beflegtct tncb nff. fh^^i^?. — 
(©fjørgilbc 3: ^øflgilbc : gb. *@ft?r^b = fto. skord, af fTjare). 

©rjørt fe ©fjerte. — ffjøtte fe ©fjøb. 

®fo; almengerm.; ætbfle t. @coo^, @cuo^ (ti ubtalt), got. akoh-s. $tan 
txere SlfKi^b ti( 9{ob i ffe (f. b.), ber bog bett^ber f))ringe frem; mulig ^ører got 
ske^Jan, gaa, til famme "Stoh (meb (Sliflon af (Guttural foran w). ^te, @fontng 
bet. ogfaa ncberfic 9lanb af @fjørt; om &eraf *ober en lato @fo*? til langt 
@fjørt maaait maale« rigeligfl. — ©fottoinge : 9lem; 9^ob fom i ttinge; cf. 
uff. 5ttoeng (9iem). 

©fob, @fobbe, ffobbe, fe ffr^be. — @fofte? 

ffofiw (©foggerlatter), fvue« if oleret; norbfrififf ffUggre angitje« (et ji^bft 
©fogger ffal bett^be ^atdfjer). SWaaffe bog = ffaanff ffobra (cf. flagre), o^ 
bette = ffaanff fqtoabra = fto., nff. fqtoattra?; fe (Bhat, ffoatte. 

®fof; ogfaa %, nff.; maaffe bog fra £.; er ogfaa e.; o|>r. ®unfe iReg? o 
øg germ. ff inbe^olbe flere iERuIigfieber. 

ffolbe; nff. ffaalba, fto. nu skålla, e. scald : »Old French *e8calder. (Pr. 
échauder) : Lat. excal(i)dare : to wash in hot water« f&ti ba ffo9 o9 fra g. (S.?^ 
meb ©eipiige? (cf. fime). 

(Sfofe : d;^oX7i, ^Mt Æc, gj. 2at, og Z, — „©tolorm"' : scolopendra. 

®fonnett (uegte t) fra G^. : «schooner, spelt as if derived from Datcb^ 
^hich is not the case .. in 1713 the flrst schooner was so named in Glou- 
cester, Massachusetts, from the remark that 'she scoons* a: glides swiftly«; 
norbe. !S)iaI. •scoon, applied to stones with which one makes 'dacks and 
drakes' : A. S. scuDian[?] : to shun«. 

®for|ie; nff., f)). ©for|>a, meb ftoxptn (ffrum^en); ^afen og gri^ner : 
^artici^ialform Ae. til 9lob i ffar^). [„Sunggrammatifd^" : ju fd^rim^fen]. 

®fot{len?, Saan af t. @dJor(n)fieen, ^flein (meb begge ©eti^bninger). 91f 
eet af be nt. ©d^ore (^tøttt; ©ænf; ©tranb; ©faar, SfJibfe); etter af fd^ar 
(fteiO? 

fforte; nff., gfi). fforta; af germ. skdrt- fort; fe ©fjorte, ©fjørt, ffjærc. 

fPofe; toel for *ffobfc?,; cf. nff. ffota (fft^be, hxxMt; flifle), 8iobform skot- 
af fft?be; *f* ba iteratit)t; ©fofe. — gra en (ggn i 9^orge anføre« et ©foofa 
(©iftorie). 

©fot* i ©fot^iøtol, *renbe, *rof, *»f^ær, fan i)ære bel« :|)U. ©d^ot, beU nff. 
©fot, = b. ©fub. 

ffottt, f^ecielt b.; maa ))ære o:|>fiaaet af gb. ffobe (ffue) (fe ©ram. § 92) 
= nff. ffoba, f)o. skåda. 

Cfoo; gb., fto., nff. ©foog; germ. skcg-, 9(flJ>b tit skag-, fe ©fjæg &c. 

®fotie (alm. i $(. : s^er) (ogfaa ©foijre *er); nff. ©foota „af ffai)a ffooto'V 
fe ffai)e. 217 

@fot>I = nft. @fui)r, f^). skofYcl; ^It. ©d^uufctc (f|)&tcr meifl ff), g^t 
@c^uutocl, nu 6t. ©ci^aufel; gcrm. skGM-; tiører til gft. ffiutoa, Jt. fd^tcfccn, &c.; 
gcrm. sk—b- og -f- : iu au o, a. gørgcrtn. sk— p-; l^crt -p- @uffly ifølge 
flatoiffc gormer mcb -b- og gt. f(^ic*g (fijct)). 

en ®fraa ($Iacat, @!inbftvfte, $(abe); ligL fb., nf!.; a l^er fnareft af au^ 
germ. og førgerm. 9{ob skru- ftjære, ^boraf at ftraa (ffjare); item en ®fraa 
(XoUl), (Sottectib (Sf^tr. : Oram. § 104. b.) ®ftaa (til @!i?bning). Tlth bentalt 
@nfflf : ph. fdjrooben, fc^vaaben, % fd^roten, a. f. screadlan (c. shred), germ* 
skrau-d-, l^tooraf :^It. ©d^roober, ©d^roaber (©d^riJber : ©rem. SBB.), ^boraf b. 
®hrotb(b)et (Slilffjærer), maaj!e Umptt efter et inbføbt *j!rceæbe = nf!., fb. 
ffrææba (ftraa). 9lobform skru- meb -d- : ®fnib; a. f. scrud (e. shroud); cf«^ 
tat scru-tare, scrau-tum, 4c.,? — SJluIig ^ører ffrao (fljeb; meb at ffrao, f, 
@;. ober ®aben) ti( famme ^oh, og betbber ba egtl. ftaaren btagonatt; er 
fielbent i @b.; anføre« i!fe i Sfl%; ffulbe ba bente« ot bære 2aa\i; ^(t. l^ar 
atter 2)ental : fd^raat (*be). Z. fd^rag(e) fan ba iffe bære nærbeflegtet. 

&taal, firaale; Iig(. f))., n{!.; nft. tillige ffræoela. $e( et Onomato)). meb 
@ufflj -1-. 

fPrabe; gb. {!ra^e; fb., nff. ffraba; nt. fd^ra^en; e. scrape; @tambb. : cu U 
screpan scræp. @erm. skrép- skrap- skrSp-. (5t førgerm. skrab- gjenfinbe« i 
©labij!. 

[ffraffere : it. sgrafflare, gj. 2^.; minbre bel ,,ffr abere"]. 

ffral; ligt. fb., nff.; ^oll. schraal; norbfriflft ffr&I. (£f. nff. ffrææfen (fbag); 
nff. (gfrææling (@taf!el)f b. ^frttQing. — Om ffnrSe (e) grugt, meb ®froratitø 
af grugt, Ifører ^ib (tage tvnbt af), eller jlaaer for *ffræb(e (cf. ælbre b. ©freber 
af (gble; fe »ffrcebe unber @lraa), er ne^:^e let at flge. 

®fralb, ffralbe; gb. *fl; ©eribata til et tabt »ffreffe ffrall, bebaret i ^%r 
fb. 3)iaL; fb. skrålla -Ilde. Z. fd^ritt, e. to shrlll. S»ff. I^ar et ffrala (ffralbe)r 
)filt \é}xaUn (©r. 25b.), ber funbe fe nb fom SlfTbb tit ®!raal. 2bet I (a«fi:» 
mileret?) @ufPy?. — aWaatte fnnne bære famment)Ofet meb et *ffratt^Ie = nff. 
ffratla (ra«(e). 

ffromlc (ogfaa ft»., nff.); strammet (@IrummeI) : rnmienbe ^jenftanb, 
£)nomato:|}. A^ @ufft^. 92ff. ogfaa ffrangla. 

®framittf, t. ^d^ramme; fb., nff. ©fraama. ^^ffe o^Ibfi bibere. 

®ftanfe af t. ©d^ranfe, meb @d^ranf (,,etgtl. ©itter, abgefberrter d^aum^)^ 
fd^rSnfen („fd^rfig fleOen, flet^ten") af t. Singbijier forføgt henført til fd^r&g(?)f 
cf. unber ffrufle. 

ffrante, *en; ligt. fb. 35iat. ffranten, ffran, ffrinn; nff. ffran, ffren, ffrtnn 
(mager, fafttø« <&c.). 

f^d^ (PP)j fb.^iat., nff. ffrab^ (f[in(4c.), egtt. bet ffre^^enbe (fmetbenbe). 

ffratte = fb., nff. ffratta (fb. nu te), af ffrata (nff.) = ætbre b. ffrabe (fe 218 

iOloibt^Sf), ,,beraf Øfrabe, ^txaa, ©Irabeforn : plante, forbi benø ^røgiemmer 
Ta9(e"; en anben plante Sebber Wxattt. 

®fteiit (ce); fD. 2)taL @(r&nta; t>el o))r. ftløft : g^t ©d^vatt) (@^a(te, 
^ef(^(t|}ted ^letb; ®td). ®txm. skr— n-t-, ht\l. nteb g^t fd^rtnbeit fd^rant 
<f^a(ted). 

fhtppt (æ); nf(., fto. 2)tal. ffre^^a ftxa\ip (falbe radlenbe, fmelbe); (t 
iåfxUp^tn; tnbeftolber t>el en ^øfimilatton (cf. ffrabe?). — planten ^fttppt 
iører t)el ^ib. — (^tggerffre^pe?). 

fPribe; gb. ftrttbe *ffreeb firtbe ffrtben; ifølge a. |. scrithan scrath acridon 
øcriden flulbe bet toære gernt. th og d af førgerm. t; i X, ubjetonet : g^t 
fd^riiten ]åfxtii gefci^riten. gørgerm. skralt- skrit- tffe funbet; -t- ©nffljr? — 
®fteb el. @(nb, gielbffreb <fec., (tullet e = aabent i : (Sram. § 60). — ®fribt 
4f t. ©d^ritt; beraf at fPrlbte (o^gaa). 

fhrige; gb. *j!nifc jfreef flrife ffrifen; % skrika skrek; nff. ffritfa, fireif; 
^enn. skrik- skraik- skrfk-; -k- ©uffiy : ^t. fc^reien, gt. fd^riien; nff. ffria 
(^uje); Onomato:|}. 

®frln (ti) gi. X. af lat. scrinium. 

fftitot, gammelt germ. ^aan af lat. scribere („jlær!" (Sonjug., cf. ^>iBc, 
:^Ieie). — ®frift (o^r. fun gem.) ; ffriftr : forejfritoe ©ob og atteflere abfolution; 
^ernæjl unberfafte fig bette, befjenbe (i @. Bet. shrive firifte). 

®frog?; filre\3e« før ogfaa ©froto; nfl., f\). @froi) (@fiS8j!rog), j!roi)en 
<^orøø; nep^e ba befl. meb@!ræto, f. b.); iøL skrof duttet 39. (Ef. ^It. (Sd^rage? 
<®epea), bejl. meb fd^rag. Stem fto. ©iaf. ©frafa ? (|lort foagt 8æfen). SWuIig 
ba 2 Orb : ©froto abforbcret af @frog? 

fProHe ; toel = nfif. ffrutok (fe ftor ub) af f!ru\)a (rage o^), ?(flt>b tit @freto 
<fe@fræto); cf. ^t. fd^roff, g^>t. ©d^rotoe (^a*)i)e). [^\t. flotta, fto. 3)iar. ffuffa : 
li^fe, fe flor ub, enten uoebfommenbe, eller ^x^ eliberet]. 

@!rot el. @frut (tt) (53ug); ft). SDial., nff. ©frott C,cf. i«I. skrokk-r.,?); 
ft). 2)ial. ©Ir^nta {^top), 

ffntbbe, @!rub; ligl, 6b i 9^ff., @»., ?It., g. (g.; inbe^olber en3l«flmitation; 
utoifl om i ©legt meb ffrabe. @!ritoe« ogfaa meb pp {„\txuppt flg")# »om om 
befC. meb ffrep^e. S5el 2 Orb. — ®fntbbe (giff) „af ben« ffrubbebe @finb"; 
ligl. ©frubtubfe (SWolB.); cf. fto. ©ial. ©fruBBa (Snfect); ©fruBBe ffal funnc 
Bett^be aRelBifle i 2). 

@!rub fe unber @fraa. — ®fttte, meb ft)., nff. @!rui), trolig Saan af 
^It. ©d^ruutie = ^t. ©d^rauBe; ^loll. biwergerenbe schroef (fom af germ. 5); 
^,Urf^rung bunfel". gra 9tomaniff? (S. screw er ialtfalb af fr. é(8)crou, toel 
af lat. scrobis ®ruBe. 

ffruffe (frijm^e); @!ruf!etrolb (3nfect); nff., ft). 2)ial. ffruHa, toel af 
ffrunfa?; cf. nff. ffrøffa, fo. skrynka, e. shrink, t. ©d^ranf, fd^rfinfen; @ frinfelBen 219 

{3)tal. ^aalflnnircr) ; fe @franfe. — firuffc (Si?b), fammc Orb, et. btrcctc 
Onomato^.?; BtxulU\}ønt. 

ffntmpe , 3)crit. tit tabt *f!rim^c *|!ram^) ffrumtieit (bctte nu Stbj.) ; fto. 
skrympa, ft). 2)tat. flrampCig) (mager, tør) ; :|)tt. fd^rim^en f(]^ra«H), gH fci^rtnH)fen, 
ttu t>t. fd^ru»H)fen; cf. c. shrimp 9tæge. [(£f. fr^m^)e?, og rim^c?; efter jung* 
gram. $^onetif cf. foreg.]. 

ffrtips (pp), ^ræflj: : =*foge, *f«tten, Ae, fom af flre^^je; fto. 3)iat. f!ro|)^:s, 
og ©ijnoinjmer : ffrolf*, ftroto*. 

ffrutrijgget, og, efter SWotbed^, ffrutte, „b. @. f. ffrufte" (f. b.), om 
mcb S3arneubtate? (gr toet rettere eub 9lie|3e8 $enføretfe tit fto. 3)iat. firuten 
(ftoag af 8@tbe) meb @frutta (gammet ^one). 

fPr^be, gb. *j!rt?^te f!røøt fom i ©».; et nfl. ffrjota ffraut anføre« iffe, 
berimob 2)erito. flrø^ta, og gnj!. @fraut (^t?nt). ®erm. skriut- 8kraut- skrat-; 
toet o^r. Onomato^. (?i?b; anben 33etvbning er otoerført). 

@fræb(b)er fe @fraa. Stit famme 9tob ifører toet ,,@lræber" (^t.?) 
(^tantenaton), fe iØJoIbed^. — ffrætte &c. fe unber f!rat. 

@frorf, jfræffe, 8aan af t. ©d^recf, fd^recfen (fare 0^3; jage o^. ®erm* 
skrék-k- (I) skråk-k-, ber maa inbe^otbe en 5t8ftmitation, utotfl l^tooraf. ^\L 
bar ffriffa (ffoppt), ber ntppt iføxtx fammen meb f!ri!a (toafte). 

fPromtme, gb. *f!rææme; nf!. jlrææma. @erm. og førgerm. skra-m-. 

©firorti = nf!., fto. @freto (@!ribt); toet o^)r. @^atte; cf. ælbre b. ©fretoc, 
fto. skrefva StUppduit, maaffe ?aan af ^)tt. SWaSc. ©d^retoe, ber ntppt o^)r. ht^ 
t^ber firetoen ^inie, men i @anb ribfet ?inie, bt. 21. i : otoer ben @d^reoe, af 08 
nu fortoanflet tit otoer @fræto*=et, ifibf. ©frætoe^n; gbt. fd^retoen, fd^reffen 
(ribfe; iffe at btanbe meb fd^re^fen, nu fd^rbipfen), ©d^reffe (©isatte); ©d^raf 
(get«), fd^roff (fleit); a. f. scræf $ute. ®erm. skråf- skréf- skrdf; førgerm, 
skrap- (cf. lat. scalpo, sculpo?). @e firotle [@frog]. 

ffrøbeltg?; fto. skroplig; nf!. f!rø^)eteg (fan i en S)et af 9'Jorge, og i fto. 
2)tat., bett^be : otoer Ttaaht, fiortigt); \)øxtx toet tit 9lobform enten skraup- 
ctter skrap-; cf. nf!. f!r^^(teg) (ubrøi <fec.), f!r\?^a (forøbe); ist. skrjiip-r. gør«* 
germ. skr— b-. (2)erimob ^øxtx fto. skrap : tørre ®rene, Suj, nt. \å}xtpti : 
mager &c., tit 9lob meb 35ocater af a-9læffen, fe Snbtebn. § 5), 

®frømt, f!rømte; gb. *f!rt?mte ; fto., nf!.f!ri>mta (bt.2t. mør!ne); *t*(Sufflj: 
cf. nf!. ffr^mja, fto. skrymma fe flor ub, nfC. f!rt?mfta (mørfne), @!ri?mfla, 
@!ri?mt (@^)øgetfer; f!rima, ©frimfta ere toet SJarianter). 

fPttbbf , @!ub, meb fto., nf!. f!ubba, toet 8aan af plt fd^ubben, afgnibc 
gij!ef!iet : @d^ubben, bt. @d^u^)^)en, gbt. @ing. @d^uo^)^e, „Stbteituug guf dråben"; 
bert er ha ^o9 o« inbo))tagen Sett^bning af ^tt. fd^upi^en, g^t. fd^u)}fen (^uffe), 
2)critoatum tit fd^ieben (germ. pp ba af bn?). (Sf. „53ef!u^)". 

@!ub, @!ub«maat, @!ube, fe j!t?be. — *@fubbermubber% $Rim- 
compofitum, toet meb ©enbtif tit ^tt. fd^ubberen = bt. fdjilttern. — flttbbet 220 

maai : plU fd^ubben (i ®et. ri^fie) ~ \ft. fd^fltten; 'ffttbte H\ Samttt (ertil?; 
el. af \trfbt? 

ffue , forbum ffube, ftobe (3^f. ffubbe : gL 8i6eIot>erf. iRutnert 14, s«), gft>. 
ffub^a, ffob^a (ft). nu å), nf!. ffoba. ^enb. afSlobfortn sku-, ^ffpb til skau- : 
t fc^aiieu; e. show nu toife. Tlan toti ^entife til (at. cavere fe ftg for (font 
meb Xab af s-). 

ffttffe (ffotole, flubbe; gjøre ^ortfunfler, Bebrage), af i|)lt. fd^uutoen (= ffU 
fd^ieben), meb p\t fd^otoen (bebrage), bet ^aarbere p\t. to giengitoet toeb f, fom 
ogf aa i ®fuffe (i begge ®et.), tiØige unber $aatoirlning af ^eritoatutn ffttflt, 
®fti{ffl^iort, Saan af p\U fd^uffelen (BL H. fpitte falff), ©d^uffele, tibligere 
fd^uufelen, @d^uufe(e (f for to paa @runb af I) =■ n^t. @d^aufe(. 

®folber; altnengerm. (li^t. ^BéfulUx, ælbfle ^t. @cu(tarra). Uo))(vft. gor^ 
mobning om ©legtffab meb ^t. fd^alten, ælbfie nt. fcatban (^øbe, ffubbe). 

ffttle (uu; "btt forben lure, luffe), toel ?aan af ^It. fd^uulen (toerborgen 
fein, lauern, toerflo^Ien bliden); Slf(J?b til ©fjul (f. b.). ~ ffttlfe (forben : ligge 
i@fjul), S)erito. til famme9iob; nfP. ffulfa (lure, lifle); mangler i «pit. (Sttbben 
og «rem. ©.)• 

fPuUe; gb. ffule ffal; almengerm. ®erm. (og got.) skål- skol-. 3 £• t 
bortfalbet (treffe« i ælbfte 2.), ffjønt betoaret i @d^ulb. ©jenfinbe« i Sitauiff, 
i bet ubbøbe ^reuøftff. 92ob en« meb ben i ©tal, ffiUe; ffuUe toel ba o^r. : 
frafonbre« til Xjeneftcgjørelfe (^aa 2:our). — iSerito. : ®ftylb, ffi?lbe, ffi^lbig. 

@!ul^? (grø^uø; ». @. O.); cf. nff. @fol^ („liben ub^ulet «lol el. 
J^ræffaffe, ^toori man bærer ^toeøfejienen, naar man \iaatx ^ø")* — ff«l^« fot 
f!toul)}e (SO^olbed^). 

®fuiit, gb. *@fuum?; fnarere ?aan af ^It. @d^uum; nff. @Ium (iHe uu) 
maa toære fra 2). henføre« til 8lob sku- bebæffe (fe ©fjul <fec.). — £il famme 
^toh funbe børe ffummel, ffumle; ffumre, ®!umriug; nff., fto. ffnm (mørl); 
:^lt. ©d^ummer (3)fimmerung). [Slnben SlflJjbSferie, |)rimair 9lob fom i ffinne : 
t. ©d^immer, g^^t. @d^iime : ®lanb8; ^It. fd^emeren : mørfne«]. 

fPumpe, ffttmiile; Ugl. nff. (og fto. ^ial.) ffum^a, ffum)}la, „nogle ©teber 
fftoam^la". Onomato^. — „@!um^elffub". 

®fttr, toiftnof ?aan af ^It. @d^uur (^ nu @d^euer, cf. ©d^eune); *r toel 
©uffiy; aiob ba sku- bebæWe; cf. lot. ob-scurus mørf. @c ©fjul &c. 

fPnte, toift Saan af ^It. fd^uuren (l^t. nu fd^euern) = e. scour; l^ber bdt 
germanifft, men er uben Ktoitol germ. lOaan fra SRomaniff : fr. é(8)curer, it. 
sgurare : tat. ex-curare beførge, renfe. — (en @ lure Ifører ne^^e opr. l^ib; 
fe ffjære). 

®fuvf , Saan af ^t. ©d^urle : „erfl n^>b., ju al^b. gir*fcurgo (@d&urle), 
ba« gu ftrssfcurigen (toerflofien) ge^iJrt". 

fftttrre; fto. skorra; ^It. fd^urren; mulig Saan fra $lt. Onomato^. (£f. t. 221 

fd^arrcn; gt. fd^crren (fratjcn). Stem nf!. ffjcrra (Brufc o^; ffræmmc; fe ^fljær, 
fulb|!iær). 

®fttrti; almengerm.; ^t @d^orf; alt\aa germ. skorf- (6); førgerm. sk— rp-; 
flemmer nærmere enb ©fræto meb (at scalpere. [3We at forBtnbe meb ^t 
fd^llrfen, flamj! fd^ur:|)en, germ. sk— rp-]. — <Btnx^^at 

fftialbrr og ^alpt (Variant \ftmlpt), S)ertt)ata tt( Onomato^. *f!t)a(e : 
nf!., % fftoala (j!t)ul|)e, ri«Ic Æc); e. squall. (£f. ff^tte? 

Sftiat el. ®ftiet, fftiotte; nff. ff))etta {!i)att fftotten; ogfaa ft>. ^tal.; af 
lignenbe onomato^. O^rinbelfe fom nf!. fftoata, f!t)atra (ft)at{e Ae). 

@f^; Ug(. fiD., nf!.; a. f. sceo (nu c, 8ky):2)æ!fe, bebælfet ^tmmel. ®erm. 
flkiu-ia-; 9lf[t)b af 9lob sku-, fe ©Ijul &c. 

ffi>., at f!t>, @f^ (@!\jfra:[)), Saan af ptt fd^uto, fci^utoen, ©d^utoe; ^t. 
fc^en&c; g^t. fctu^jen; a. f. sceoh (nue. shy) (tnbføbt fto., nf!. Ubtoibelfe : ffugg). 
^erm. sk— h-; førgerm. sk— k-; -k- toel @ufflj: (:prtmatr 9lob lunbe tæn!e« en« 
nteb ben i f!t?be). 

(hjbe; gb. ftiute f!øøt f!ute f!uten; almengerm.; l^t. g. ®erm. sklut- skaut- 
skot-, og ubenfor 3JBt. skut-; -t- »e( @uff!jr; førgerm. ba skau- sku-; fra 
IHtautf! citere« szauju ffj^ber. — gorm skot- : ®ftib, gb. @!ut, @fot (©fub««* 
ma al : ^enf!t>belfe, ^pptU), ®fob (i @fib) af :»)It. @c^ot; ®fobbe = nf!. 
^!ota; flPobbe = nf!. ffota; ^f^tte : ^It. ©d^utte (li) = ^t. ©d^ilfee, germ. 
flkuW-a(n)-; SSæi)erff^tte(I); ®f9t« : ©efd^fltS- — S^rm sklut- : ^h^htx Ae. 
(f!t?bfe er nf!.). — gorm skaut- : ©fjøb, ffjøbe, ©fjøbe, fljøtte (f. b.). — 
gorm skot- : ®fnbf, gb. *@fuute (cf. @føite). 

^^H^t, gb. *@!ttgge fom i 9f^f!. (9Ka«c.; f\>. nn skugga); f!t^gge, gb. 
V^QQ&^ - itf!. fft^ggia; gg er ^l^onettf! Ubv>æ;t ifølge a. f. scuwa, æ(bf(e l^t. 
@cutt)o; 8lob sku-, fe @!iul. 

ff^Ile, @!»?ffe, @!i?I; gb. *f!t?rie; nf!., gft. f!^Iia (fto. nu skolja); nf!., fto. 
2)ia(. Pola (f!t?tte, ff^ul^e); ^tt. fd^olen (i5). ®erm. skal- cl. squul-, cf. nf!., ft>. 
S)ial. fftoala (f!i?tte, f!^u(:|)e, flrømme). 

@!i>Ib, f!t>lbe, fftjlbig, fe ffutte. 

fT^nbe = fto. skynda; nf!. ffunba, gnf!. ogfaa f!»>nba; a. f. scyndan; glf^t. 
fd^iinben, fd^unben (antreiSen, reisen); germ. skunn-d-i-an (l^ibfe, brttoe ^aa); 
uben -d-: a.f. scunnlan, scynoan aufl^e^^en; -nn- er^e(^9flmtIatton; 9lobne|)^e 
til at Befiemme nærmere, men 'otl en ti(f!^nbenbe Snterjection. [^enførelfen til 
tSl. skamm-r er forfafleUg]. 

®f9téaanb, ^engel <fec. : t. ^åfuii, lemmet efter beff^tte (glemt % 17) : 
4)It. Be*fd^utten (il) = ^t. Be^fc^litjen, ber maa flamme fra Globen i fftjbe : \>IU 
@d^utt, l^t. @d^ut5, egtr. S^oget at ff^be for (@Iaa, ¥Ian!e, <fec.; cf. e. shut), @e 
ffj?be [iB. : @!i?tte, @!t)ttel, @!»?t«]. 

®fdte f^ne« !un at (unne to<ereSaan af lEiolI. schuit (= b. <S!ube); <S!øite 
l^ebber bog paa $oØ. schaats (Btoraf e. skate). @agtenø ^at>e t>t paa egen 222 • 

$^aanb omfattet ben ^offanbffe $^anbe(9))are fom fmaa l^oøanbffe %axi$xtv, tUtv 
(#rt en ^oll. 3ni))orteur rof e bem font nette %axt$xtx, og taget Orbet for btrecte 
Senaisnelfe ^aa schaats. 

@f«^ @fø^ fe @IK 

floa; gb. $ræt. floo flooge flagen (t^ngre : flaaet, (Bxam. § 113 .g.; @on^ 
bring i f&tt. af 2|!atoel{e9 flaaeø og Iflat^elfeø flaaø, § 117. a.). 3 flaa og gb. 
floo er gemt. b eitberet; cf. g^t. flaben geflagen (nu ubietonet : 3nf. f (islagen)* 
gørgernt. sla-k- it(e funbet. — ^laa, @Iag, <BIageI, @Iag9 (érani. §66> 
flagtr fraS.; 3^, Ub*, (Sfter«, ^ø^, Stloittfltt el. ^flæt (tt af gernt. ht; OmD^b 
laant fra $1. : gb. @Iaatt @Ia(etter) ; ®(egt fra. Z. 

9Iaaen; gb. *@ka; «en er Ubt>a|t, font i fto. slån, ni^ere ^\t @Ieen(e)^ 
ni^ere frirtft @(ttn. 9. @. sUh-thorn, slahe (e. sloe), g^t. ©lee^e, ^It @(ee; 
nff. ^iaa^pa, ®emt. slaib-; førgerm. slaik-; -k- @nffi;? (9^ogIe ^en^tfe tU 
flaioiff sliya iQ3(ontnte). 

®Iabbet, flabre; ft). sladdra; cf. nf!. flabba (flt^be nb af et ^ar). ^ri 
Kfli^b : @Iibber ©labber. (Sf. ©lubber. 

'flaf (martttmt), ^o« od nu Saan af ^olL slaak, e. slack. Sf. fluløret? 

^laøget eHer alnt. blaffet, i bor Snioenbelfe ^el af |)lt. ©lagge, nu alm. 
©lacte. iRfl ©lagg er talfalb i Set. @^t^t tnbføbt; nfl. flagga (rinbe ub ottx 
^rebben); ^t. ©d^lade ffal )>ære laant fra ^It. éerm. gg inbe^olber t)el en 
99finttlatton (dg? fe ©labber), ^enførelfen til fd^lagen ntaa forlafie«. [(£f. 
fagle ?]. 

©lånt o: (t. ©c^lantnt; beraf (o)>)flenttne, ©lenining. 

®Ianoe fra £.; ^^tlBlantøBilbung gu f delingen''. — flanf fra £.;. -klank- 
wisselende Yorm bij Blinken«, e. slink; tneb iterati)>t -k- af gt. fltngen (nu fd^#), 

fiap (pp) 9lflvb«form til fli^^e (f. b.). 

[©laraffenlanb : „©d^laraffe, &lter ©d^lauraffe, ntl^od^b. ©luuraffe o: 
©luberaffe : ilRiigtgg&nger; mffodfb. ©luur : gaulengerei]. 

®Iat (tt), ®jat; Set. nu f|)ectaliferet; ^ører til nf!. fletta flatt (bingle), 
{letta ^tte (fafle); fto. alinta slant glibe, ©B. slant lille iD^ønt (til at lafie ^en, 
f. (S^ fra Sogn), gifterebftaB (til at f!øbe meb), ft). 2)ial. flant (glat; i (S. 
ffraa), flunta (glibe, flum^e); i bglg. Sale ffal finbeø et b. „f lunte af; b. 
©lent (3orblag; libet Beljenbt). ©lentring (9^egne^enge; naflen glemt). — 
flat, fiatten, flattet, en ©latte. — flaffe, nu fjafle (f. b.) funbe 
tanfed at ^øre \}ib? 

®(otie fra Z. : „©Ilaioe au9 f^&t nt^oti^b. ©labe, ©datoe, eigtL (rieg«« 
gefangener ©latoe, avi9 bent Sølfemanten, gur Qtxt ber Sernid^tungøtriege". 

Clegfrcb (tel attraperet til fleg, fe flef!); i @b. finbes ffrettet ©lølafritl^^ 
i ®fto. ©lofifrilla (fe grille); cf. nf!. ©loof (bot)en $taxf), floola (gaa tungt), 
©løøle (tung 2:ingefi); fb. 2)ial. floo!a (^ange fla|>, britoe ubeftiaftiget), ©loot 
(ho'otn Staxl), iReutr. ©Ioo{, ^lUh (letfinbigt gruentintmer). ©e fluløret. 223 

@Iegt (ce) fe flaa. 

firm (mm), Saatt af ^tt fltm(m); f^t nu fd^Umm; Bet o^r. flifo (e. slim 
nu tt^nb); germ. si— mb- ifølge ætbfic l^t ©limbi (@fiet)^eb) ; falber bo f ammen 
meb 9lob i nff. flemba, fto. 2)ial. pmma, (fmelfe), e. slam (af W^lUt ,,flem" i 
5Jortf^)il). gjernerc ^tvmologt uo^lj^fl. — flctnme, ?aan af t fd^lemmen (g^^t, 
fl*), „gu ml^oti^b. @Iam^) : ©etage; nieberL f[em^)en : t)ra«fen". gjernere iStt?*« 
mologi uo^jli^ft. 3 £, tjojct fammen meb fi^Iemmen df @<!^(amm : fci^Iemmen 
unb bSmmen (fatte 3)tge) : „flemme og bemme", — flenge (æ), ©leng^ 
fe flange. 

flentre, ?aan af nt. flenteren (nu tilbel« fortoanffet til ftenberen); l^t. 
fdjiengen. •Aflelding onzeker«. ^ører 'ctt fammen meb @Iat (f. b.) <fec.; cf. 
@Ientttng (fe WlotUå)) mth ft). slant — Ølenbmn (b ncorrect) : l^off. 
slendriaan d: @Ientre*3o^an, 

flefP (ee) = nf!. fletfl; \>tl S)erito. af forælbet fleeg (famme ©et), gb. 
♦fleel; nff. @Ieif (@ltf; ©migrer); fto* 2)iat. @Ieefer (©migrer); 9lobform 
sleik- fe flxHe. 

flet (tt); opx. ©et fCab, glat fee« i (ub)flette, ®UtU. ©et baarlig er 
ælbre i Z, enb ^od o9, og ialtfalb unberfiøttet fra X. (e. slight nu ringe) f 
germ. sllh-t- (t Wxåft, fd^Ied^t; got sleht-s), toet af SRobform slik-, fe fliffe. — 
®lett>or(e) fe ¥igtoar(e). 

@Ieti (ce); ligt fto.; nf!. @teito; l)rt @(eif, @Iccf. ®erm. slaif- (-b-?);: 
førgerm. slaip- (-bh-?). 

flibe; gb. ♦ftii^e flee^ et \ixpt s»ebe; fto., nf!. fli^a; ^It \lxxptn, g^t fliifen: 
(nu fd^leifen); a. f. slipan. ©et glibe <fec. Oerm. siip- slaip- slip-; førgerm. 
slaib- slib- ilfe funbet . [,,3nnggrammatif!'' f!utbc p tage« for ©ariant af k*^ 
meb formentlig ,,Sabia( af taBiatiferet ©uttural'' øbfle ifær fto. 3unggram« 
matilere forbaufenbe]. — {libriø, Saan af ))It jli:|}erid^ (fnigenbe <&c., fom af et 
f(i:t)eren = nf!. ^xpxa : g(tbe); i^ar l^od od o|)taget ©et af ^t fd^Iii|}frig, efter 
t Singtoifler af fd^Ift)}fen, af gl^t fliefen = got og germ. sliupan fmutte, fnige : 
førgerm. si— b-; cf. (at lubricus? 

flibe; gb. * finit fleet flite pen; fto. slita; nf!, jitita fleit; nt fliiten; g^t. 
{(iigen (nu fd^leigen); a. f. slitan (nu e. slit). ©erm. slit- slait- sllt gørgerm. 
slaid- slid- iffe funbet; -d- toel @ufPj; ^jrimair 3Job ba fom i germ. slfdan^ 
e. slide, o: slai- sli-. - @Iib. U@Iibf(e)" d: ^t ©*at}]. 

fitg, celbgammelt (Som:t)ofitum : faa^Iig. 

fliffe, meb fto., nf!. flifla, maaftt 2aan af nt fliden, ber maa inbel^olbe et 
a«flmileret ©uffij (-n-?) ifølge nf!. fleilja, SDerito. af et germ. slik- slaik- sllk- 
= gl^t fliid^en fleid^ geflid^en (nu fd^Ieid^en) : glibe, liflc. Xxl gorm slik- ^ørr 
ba fli!fe, ©Uf (ogfaa i nt ©et 3)vnb), flet (f. b.); til gorm slalk-: fleg, fleff 
(f. b.). gørgerm. slaig- slTg-; -g- toel @uffi|; cf. fliBc, @(im, gH @Itie, nu 
@d^Ieie. — \Z. leden, fe (effer, germ. Uk-k-, t>el meb a«flmi(eret -n- cf germ. 224 

laig- iTg-, cf. got. laigon fitffc = Xet^^étv, Ian l^øre til fammc ^rimairc ^oh, 
«ltfaa bære meget fiernt bejlegtet]. 

<SIiiit (it); altnengertn.; \}t. nu ^åfltim; germ. slim-, førgerm. slai-m-; 
<l nfl. @Ii (@Iim; gnf!. bog @It?; om af sli-w-?), fe ogfaa ©li (SWcrgelart) 
^09 Tlolhtå); cf. foreg. 

'fangc'(fea»DlB.) bel fortoanffct af *fltnbe (ælbre b. flreflinbct d: 4fantet) : 
tift. flinba i tilhugge @toffe). — fitngre fe fli^ngc, 

fiippt; fb. slippa, nff. ^tppa (cf. ^It. fiip^tn, g^t. fKi^fen : glibe; om 
id^Iil:^fen fe flibrig); germ. slépp- slapp- (fe fla^ slftpp-; a«flmileret germ. 
-n-?; uben a^flmileret (Slement : germ. sUp- : nff. fiapa (^ange, fla^t^ bøie fig), 
«Up- : :|}It flaa^en, ^t f(i^(afen. gørgerm. slab- : flabif! slaba fla^. [,3ung^ 
^rammatif!'' : Ubbtbelfe af SRoben i fb. slipa, efter ben t^nbebe, men alm., om 
i!(e altib u(^oIbbare, iD^aner at beridere germ. i å a af ælbre i ai i]. — 
i„@Ii^«" er en e. «PL]. 

®Iiw = nfl. eii(b)ra (ti?, cf. i«(. f) 2)erito. of Slentr. @Ii(be)r (Xræflife); 
^nff. $1. ©librar (2 Sræftifer, bannenbe en @fcbe); (fb. nu slida; i ælbre 3>. 
Ireffe« @ftib5). ®erm. slid- el. slidh-? 

@IoBrof (aa) : ^)It. ^laapxot (^t. ©d^Iaf*). — @Iot fe fintte. — @Iot* 
^am^? (gb. ^laatt? fe flaa). 

fittbw (i ftg); fto. 2)iaL flubbra, \>U, flubberen; nf! , fb. S)iaL fluBBa. 
lEifit^h (mcb lignenbe ©eti^bninger) : nff., fb. 2)iaL fiahha, fCaBbra; ^It ftaBBcn, 
ilaBBercn. d, slabber, slubber fagle (cf. slaver). Onomato^.? — ^lubbttt, 
Dgfaa i fb. 3)ioL; nff, @htBB (@n ber føler, jabffer). 

@Iub fe ffutte. — (Slttbber, finbre, bel Saan af ^(t. f[ubbem, ffubern 
<mangter (fod éiiBBen) = (foU. slodderen, ^t. f(i^Iottern (gaa baflenbe). @b. 
filnddra Bctt?bcr øbfle, i 2)ial. ogfaa brøble. ^tppt 2 Orb, meb b og bb? 
^ngibclfcr bibergere : Srem. SBB. ^>ar ftubern (^>Iaubern) Pnbbern (fd^Iottcrn, 
tbeif fangen, <&c.), ber feer nb fom ^flt^b tirf[abre; men S^oIBed^ ^ar f[ubbre 
(baafc), ftuberborn (jabffct), „finbe" (jabffe; bog fnn efter 2RotW; cf. 
f[u(b)ffe meb SSariant fitt(b)fPe, ^It. fCnffen (gaa PæBcnbe). 

®Ittffc, 2oan af pit ©luffe (©rem. SBB.) = ftoll. slof : bøffet, gammel 
4S!o (ff flcrti^bigt). iØJ. $. t. bor oberførte Slnbenbelfe (kb @læBc!arre) cf. 
^føite, Xøite. 

flttfle; gb. *f[uu!e f[øøf og *f[ufe ffuftc?; nff. f[uu!a f[aul og f[ufte; fb. 
sluka; pit, ^uufcn; g]j>t. f[uud^cn (nu ^t ©erib. fd^Iudfcn). ®erm. sluk- slauk- 
Alfik-; førgerm. si— g-; cf. >lv^©?, f[uger (o: laglo). 

flitffe; gb. pt^Hc (ø); fb. slåcka; nff. fføffja, fCeffja, famt : ffølfa \ioit 
ilolfen. ®erm. slfnqu- slånqu- slQnqu- (fecunbairt). (Sf. f[unlen. 

fittføret, gb. *f[oof*; fb. slokorad, fe unber ©legfreb. WtDt^ ^ar fCugøret; 
it fom af et ^ngre ffolfe? (Oram. § 92). [©legtffaB meb foreg. uBcbt«Ugt]. 

®lttmmer, fCumrc, er bel (meb nff. fCumra) Saan af t. @(3^Iummer, fd^tummern; 225 

^t. ogfaa {lunten (flnmme, <^Ium \)p9 b. S)tgtere); gernt. o i : ]^p£[. sluimeren ; 
bie, slumber er Ubvxejt. .3 Semt. slum- er -m- toel ©ufftjc. . 

®lttmp, f[um|)e; ogfoa nft., fto., pit.; ^runbbct. fcc« i. 9lff, : 9^ump, 
&'oviip; Onomatf>p, {^fit^h : n{!. fiam\>a : gaa tungt); affebebe ^tt : 2:ref, 
ttlfælbig aWængbc. 

finnfen; bett^bet i ft). .^taL fammenfunfen o. i., {linfa {Ian!: bing(e^ 
lx)^ht &c.; a. f. slincan, e. slink fnige; ^It. {Xunlern (n)a(feln; S.rem. ^b.; 
ftinlcn l&enjlitter Silbben meb wox^ ©etijbning). (ff. {luffe. 

(SSIup, meb e. sloop af t>ott. sloep; bette, meb e. shallop, fra Siomanif! : 
fr. chaloupe, »au 16me siécle chaluppe, venu de ntalien scialuppa«; f|>an{! 
chalupa, »a flat-bottomed boat; prob. ef American origin«; men efter ^ie^ 
maaffc af gfr. escalope @negle]f>u«, htttt mulig af g. neberlanbf! scholp- iKu«*' 
Iing{!al [bog gaaer 2)te3 ogf aa inb p^a at beritocre chaloupe af sloep]. 

©Ittrf, flurfe; ogfaa n{!., fi). ^ial.; gt. @Iurf, {lurfen (©d^Junb", jd^Iudfen). 
(Sf. ]f>t. fd^Iilrfen. 

©Ittfe : lat exclusa, fr. ^(sjcluse, gj. plU @Iuu{e. — flubfje fe ©lubber. 

{lutte (fttooraf nu nff. flutta), Saan af !|>It {lunten floet = gl^t. {liejen {loo^ 
(nu fd&Iiefien), mtb ben no|)r. t. J©et. Inffe, ^toilfen pgfaa fto. sluta \)ax optaQtt, 
og fom o:|}fom toeb 2aaQ, Sagluger, <fec., ber luffe i neb{!raaenbe Stilling, 
(^runbbet. at {fraa neb, l^ænge neb er befaret i n% {luta ({laut og {lutte), idt. 
slota, fi>. 2)crito. slutta; gl^t. ©looge (nu ©d^Ioge : ©agl; gerra. au); e. sleet 
@Iub, fom af a. f. *sleat, (germ. au); nt. @loot, frifif! @(aat (^røft d: {!raat 
afløb; germ, au); b. ©Inb ({fraat falbcnbe; germ. u; gb. *@luut)(item @lJ>be? 
høloft, fe iWoIb.). ®erm. sliut- slut- slaut- slut- (f^orabif! ^taiitmaaht ]cU 
i et frifif! 9W{. er uben «etJ?bning). -t- ul ©uffly [cf. lubc?]; ^rimairt slau- 
slu- (ne^^e ski-) iffe funbet. [„Sunggramraatif!" : = lat. claudere, ber ubc* 
loMx^t ubUbeø af et i|)ofluIeret »sklu-d-«; felto om et faabant bar aittageligt, 
betJ^bcbe {lutte lige libt oi|)r. luffe]. — @Iot, Saan af ^It. @lot = l^t. @d^Iof8 
(©org, i^aa9), af gorm slat- C@Iot«Iotocn* i ælbre 2). : |)lt. @Iote«*2ootoc, 
quasi *@d^(of8gIaube* : iCttbben). 

flange; almengerm. (^ar i Z. abforberet gt. {linben: {luge); gn{!. {l^ngt)a. 
(Serm. slfngw- slångw- slckngw-. 3ffe |)rimairt. 3ffe gjenfunbet ubenfor @erin. 
— 2)eriio. : fleagfr germ. slangw-i-an, ®Ieno; flange, fra 2:.; fUngre; røtynge 
(af t. <Sd^Iinge, baniferet,?); ©langel : t. ©d^Iingel baniferet. 

flørbe, meb fb., n{!. fi<itpa, iaan af ^It. \itptn (fd^le^^en ei; iffe egte l^t.); 
9Jobform slrp- fe flibc. 

®lotbe; n{f., :|)lt. @Iebe; e. sled (sledge : «a corrupt form«); g^>t. @Ittc (nu 
ed^Iitten), ber Uhft ^aefer til 9lobform slid- i «6. letonet i a. f. slfdan, e. slide 
glibe (Slafen ^euttifer til 3lob slåd- slod- : uf!, flaba : i)tibt, @Ioob : @^or). 

fløt? {fiap <fec.), 'fløte of, en ®Ute (@Ioic, fe 2»oI6.), n{!. @løt?a, fb.2>ial.' 
©Idja (feminin 3ab{!e); ^cr er toel laant fra 9f?t.; cf. flamf! flooi (botoen, flan, 

15 226 

otn ^xxt), g. nebcrianbf! flooien (flabe), ^UoU (^Ux), b^oraf fto. sloja, b* 
Wøiljole; ^oK. nu sluier, ptt eioxtt, (i»oraf (t. ^åfUxn og b. Clør (9logIe 
anfe slaler Ae. for o|>r. oticntalffe). — 4><v tunbe toare @alntnentto|en meb et 
anbet Orb, ba 9tft. ^ar et {l#øg (fienteU«, tt^nb t j^ietnen), ^t €^i». sid, fom 
ogfaa beti^ber fløt) .. fi^ne9 at toaregorm af fljo (\i$t); cf. fløøgjaft (afftnnM»e«, 

f, (gj. om *nlt9e)"? (^g funbe toel l^er i 91^. toære Ubt>«yt?). 

fWfe , 2aan af ^t. fd^Ietfen (3<>f. 'te), 2)ertt). til fi^teife f^ltff (fe fliBe). - 
Viøift, Saan af ^t. @(^Ieife, ,,f1tr &Itere9 ec^I&ufe'' (af bet unber fltbrtg an^ 
f#rte t. Bh.), ifaafalb attraperet txl fd^Ieifen. 

@Iør fe fløi. ~ 2:tl jamme 9lob funbe muligt tiøre ,,f(øre" (maritimt); 
fe iWolb.), ul af ioff. »Icuren flentre 4c. — Stem fløfe? (øbfle), ft)., øftaff. 
fløøfa; cf. np. @IøJ?fa, @IøJ>a (Sabjfe)? 

fløt> -» ft). sl6, nf!. fljo, fljø; a. f. sliw (nu e, slow); nt. og gH flee, 
ttlbfie H fl^^o- ®erm. og førgerm. slai-w-; cf. slai- (fe @Iim)? 

fmaa; Ug(. ft)., nf(.; g^t. fmae^e, albfie (t. fmaal^i; germ. smah-; førgerm. 
smak-; cf. lat. macer mager (?, for sm-?). @e for[maa. — S)erii)ata : fmotbe, 
2aan af )>It. fmaaben, 9$ocaIen (em^et, f. (S^ efter @meebunge, fmeelil (bt 
fd^m&^U(^). — fmotgte (e), Saan af nt. fmac^ten, Sofalen (em!|>et; cf. \mtåftxåf 
(it. fd^m&^tig). 

fmabre, ®mabber; gb. *f matre; {v>. nu smattra; g^t. fmetern, nu \^t. 
f^mettcrn. Onomato^). 

®mag, fmage, t)e(» meb %, nf!. @maf, fmafa, Saan af pli. ^mat, fmafen. 
^an t)are germ. Cnomato|>. (^toi9 ælbre, ba førgerm. smag-); f>tt, {om enbnu 
c. smack, egtl. 2:ungcfmef. (5f, fmeffe, fmeffer. — fmafPe, Saan af :|)tt. fmaf*fcn 
(©rem. 2B.) (cf. ^uj!e, ftejfc). ®^t ^ar anbet @uffly : fmadfejen, nu fd^mafeen. 

®maf(fe), nu euro^æifft; ^o9 od fra 9lt. $U. ©made : ,,Krt <SegeI; ^xt 
<^c^iffe''. $ott. »smak: vaderland dezer beoaming niet aangevezen«. (S. smack ; 
■thought to stand for snack : A. S. snacc» small vessel; Icel. snekkjat. 

fmal (opx. meb enfelt I); Bet. cpx. Uffe (fom i (g.); cf. nf!.. fto. ®ial. 
@ma(e (@maaft)æg), gl^t. @mat^SBi^e; nutærenbe ®et. er fra ^., \f^ex ben 
førfi o^fom. ®erm. og førgerm. smdl-. Wlan ^en)oifer til fitjlov @maaft)æg, 

g. flatoif! malu littc. — @e @mul <fec. 

®me^, gb. <Smib (i); germ. smuh- ifølge e. smith, t. @(^mieb. ©et^ber 
o:^r. Slrbeiber, $aanbt)ærfer; fmeb(b)e o^r. BearBeibe (got. ga-smithon, 2 (£or. 
7, 10 : BeJ)irf e). ®mebte, germ. smlth-i-å(n).. 9lob, germ. og førgerm. »cl Blot 
smi-; cf. éfitXi^^, ^ni©. 

@mef, fmeffe, ®mrffe (æ) = nj!. @miff, fmiffa, @miffa (fmcffulb, njf. 
fmifffutt); ^It. @mif!e (^ibjfefnert ; ©rem. 2B.). «Pi?b : nff. fmaffa. ©et altfac 
Ubi>ibclfe af9flob smak- ((c fmage; ?RogIe titte til Globen i fmibe). — froeff<r(æ) 
Bører toel \)xh (fnarerc enb til globen i fmijfc, f. b.). anføre« iffe i ^It.; g^t. 
f meder, a. f. smicere, g. c. smiker firlig {'oti opx, fmcffcnbe ^ib og bib, bernæft 227 

f:t>tn!el). (@9 nf!. Dial« (ar, ntaafle t>eb 9ttmlem:^ning efter biger, fmiger i ^et 
fmetfer). 

fmitlbe, gb. "afmelde; nff. fmeKa (fmatt og fmeHte); fk>. smålla. 

fmelte; almengerm.; e. melt (cf. Wlait). (Btxm, (s)mélt- å 6. gørgerm. 
{8)mald- : fieXSo f melter, — ®melt (gtj!), om (er](>en? 

@merge( : it. smeriglio gj. Z* — ©merling (gtff) : t, @d^merltng, 
,,bitnle(n Urf)>rnngd''. 

^^ettt , 2aan af ^(t. @merte ((t. <S(^mera). @erm. smert-; førgerm^ 
smard-; cf. 6^9^60X90^ g^^feUg (man ]^en)}i{er ti( 9toben i lat. mordere bibe). 

fmibc; gb, fmtite *fmeet fmtte jraiten (bet. forbum ogfaa fmøre); nj!. 
fmiita fmett (fmøre, lafle, lifte); fi). smita smet; nt. fmiitcn, l^t, nn fd^metgen; 
e. smite flaa; got. smitan fmøre. ®erm. smit- smait- smft-; førgerm. smaid- 
smid iWe funbet; -d- toel ©uffljr. — fmitte, egtL fmøre, :|)lette, toel fra $lt, 
meb en Sløfimilation (germ. smit-i-an?) (funbe bog tænfeø bannet fom ^%)pix* i 
®ram. § 92). 

fmibig af )p\t fmiibii^ ^ H gefd^meibig af ©efd^meibe, gl^t. ^efmiibe; 
' Slfli^b til ©d^mieb. — U@mige", ^aanbioærlerorb, er t. ©c^miege; fe ©mug]. 

fmtgte, ©miger,? aHerebe i ®ft). flnbe« fmiira (nu smickra); cf. fmeffer 
famt a. f. smicere :^en (fmigre ha : gjøre fig ^)en?). ^atobe *i* ilfe toæret faa 
gammelt, funbe man ]^ak>e antaget gorfortelfe af et gb. *fmeefre, el. et ^It. 
♦fmeeferen, cf, ^It. ©nleeferie (©lefleri; fe fmiffe). — *fmUt, ft)., nff. fmila, 
e. smile, fom af et germ. smi-l- (cf. inb. sml- fmile); fom ca:|)ricieu« ©arieren 
fe ub fto. 3)ial. fmi^la (fleffe), gH fmielen (ogfaa fmieren; lild^eln) fom af 
germ. smiul-. — ^minfe, Saan af (t. ©d^minle, gH ^gfa« ©mide; l^cn:* 
føre« af t. Singbifter til famme 9lob. — fmlfPe maa, ftaa for fmeegfe (cf. <iuf!e) 
af et gb. *fmeele =; fto. smeka, nfl. fmeilja, gH f<(>nei(^en, nn fd^meiti^eln. 
®erm. smai-k- (glatte?). — (f mitte fe fmibe). 

®mob6, Saan af l^t. ©((mu$; W^i ^^tte ifører fammen meb ^It. ©mubbe« 
$ot, l^oU. smodderen føle, g. e. smudden (e. smut er n)^ere; forben smutch), 
ba inbel^olber bet )>el et iteratit)t ^\*f og if(e (t. % af it [SJ^aa fonbre« fra 
f mitte &c.]. 

®mng = nf!. ©mog (germ. o); næfien forælbet : fmtige fntfø = uf!, 
fmjuga fmaug; l^t fd^miegen. ®etm. smiug- og smag- smaug- smiig« [ba intet 
©;|)or af germ. sm— h- citere«, moiCi ©enførelfen til førgerm. sm— k- aftife«]; 
-g- fan toære ©ufflj. — fntøge, germ. smaug-i-an labc fmi^ge; en ©møge. — 
fmngle, i^aan af :)}lt. fmnggeln (i^rem. ^Or ^ngre Orb, ogfaa laant til $t. og 
@. — fmnf (ff), Saan af ^It. fmudf (o^r, fmi^genbe, føielig, til^a«); l^eri en 
^dftmilation (gn?) (cf. e. smock (Sbemife); fmtyffe : ^It. fmuden (ft). 

®mttl(b), ®mttle, ^mulber, fmttl(b)rf ; f^. ©S. og $B. smula, nfl. fmola 
(fønberflaa), ©mule, ©mulber, fmulbra (ftøbe \mcLCii)', Slflt^b til fmal (f. b.). — 
fmult ®anb, mon ©jengiijelfe af smooth water? 

15* 228 

fmotte; flaa ^mnt; f)». t3b. smutU; nf!. ^tnotta (@mtttlftn(), fmetta fmatt 
fmotten (fmutte), @tnetta, *t (fma( Stauning <fcc.). AU ftettt^bigt. 

fmæbe, fmægte \t ftnaa. — ©mare (^(øDer); (tgL nf!.« fto. ^ia(.; er 
ceUift; 9{ie4 citerer irft seamar. og, efter SDi^arcelliiø Snrbegalcnfid g. celtiff 
•Ti-sumaros« (vi- : gaar). 

fmøge (£oBa(), af |)It. fnioten (5 el. dd?); ^olL smoken (ifleoo), e. smoke 
(øerm. fi); men (t. fd^maud^en. ®erm. smiuk- smauk- smfik-; ffrøerm. smaii«- 
smftg- (cf. u^fi\>y-r()f\ $ræf. bDg ifuv;^a o^brauber). — [2)et anbet fmøge, 
fe (Smug], 

fmøle (bare (angfom), Saan af ^It. fntelen, ftnølen (iBrem. HB.)^ ioti. smeulen, 
broenbe mat, ,,ton feud^ten S)tngen''; cf. e. smell?, lugte. 

fntøtc, gb. *fmi9tte fmurbe fmurb ($rat. Ityber nu meb langt o); nf!. 
fmJ^rja {% nu &); germ. smttr-i-an. — (Jjtract, i fim^el Zalt, er „@m#r" 
(løant; langt ø). — ®iiiør ((ort $), engang @mtør. fom tUbeU enbnu t 9ifl., 
af enb ælbre (8mer (é), fom ttlbeld i iRf!. = t^t. (gc^meer, g^t. @mer, @en. 
@mern>es, fmirioen (nu f^mteren); germ* smér-w-. @mørrebrøb : ®ram. 
§ 95. b. — Slflt^b å : got. smarna Wl$^. — gørgerm. smar- : (ttautf! smarsas 
gebt, og flabtfle Orb (smar-). 

Snabel, Saan af bt. <Sd^nabeI; gbt. Snabel; nt @naioeI. @erm. snåb-. 
(£f. ^æb. 

fnabre, ©nabbet; gb. meb *t; ft>. snattra; t fc^nattern, gt. fnateren. 
Cnomato^. 

fttaøe; gb. *fnafe; nfL fnala. -- f^nostø for @nag« (maafte, fom @(ag9, 
®obd, ©tabe, en @enttit> omfat til 9^ominatib)» — fnaffe toel for fnag^fe? (cf. 
buffe, fleffe). [SRtppt at combinere meb t nafi^en]. — @e @nog. 

fnoffCr @na{; fom i Bio., iRII. ^aan af nt. f nåden = e. snatch, egtl. 
fnaip^e meb ^iæberne, faa betage bem. 2)ert en 9l9ftmitation. i^el beflegtet 
meb foreg.. 

fnappe, toel, mtb f)). snappa, 2aan ,af nt. fna:))^en (bt. fd^na^|).en meb nt. 
ipp for pl). iZRangler i be ctihftt germ. @^rog. Snbebolber Sdftmiktion. Ubift 
om befl. meb (Snabel. — 2)eraf (Bnap^, pit 

fnat; Ug(. \t„ nf!., ^It. ($rem. Sb.); o^r. burttg i l^enbing, ba bet Ifører 
f ammen meb nf!. fnara (breie), og meb ®nate, nf!., f)o. @nara, e. snare; \^tta\ 
fnoeve, (Bntttt, fe befnære. SMgIbftebt..fnerban fnarb (fni^tte, flt^nge), @narabba 
(@nare). gørgcrm. snar-k-. ((£f. @nor). 

fnaf!e, @nau6, fe fnage. 

®ne, toel pit goi^tn for inbføbt @nio, @niø, @nø, aUe tre enbnu nf!e; 
fto. nn sno; \foiL soeeuw; a. f. soaw, ®enn. (og got.) snaiw-, )oti for soaigw-, 
ba ©latoif! og (Eeltif! l^atoe sn— g-; anfce« = lat. nU (nivis), vtpst fncer; inb. 
snih- Uctht i<be sticky«; @ne ba : jtlæbenbe beb gob?). ®erm. Hfl^b i : gbt. 
fniiiocn (nu fd^ncien). 229 

fnebjfl:»>lt fne(t)bid^ (lijiig), % Wnctbtg; (t)i<l ilfc tnbføbt = nff. fitibufi : T, 
fmibig, liflig).- ®nebfet : |)It. ©nibbcfer (5: ©nitter). 

Snegl; gb. »©nigel fem i @t)., g"^.; ^It, ©niggc, H ©dunede (^»oraf 
fb. snåcka). éertn. é (I), '^fi^b å : a. f. snægel (e. snail), og eftCT t Singt»t^er 
gt. ©negcl (o: Orøli^b af å). gørgcrm. snagh-; -gh- ©ufftj:?; cf. inb. snå- 
babe, l^)»ortiI l^enfereø lat. nare \'o$mmt, vao, og tneb :@ufft; -gfa- : y^%o, 
borif! va;^o f))ømiher. ©negl toel ba o:^r. iRaton ^aa et ^anbbt^r; bett^ber i 
®t ogfaa Sgte, @fttb:|)abbe. [„Sunggram." : ©ariant af 9lob i @nog]. 

©nefle, Uterairt fornt^et : idl. snekKja; :|)It. ©nidte; o. f. snacc; ælbfle ^t. 
©nacga, ©naga; ne^^e genn. 

^ntppt, Mtl af ^It. ®ntppt, ©ni:|}pe; bt. ©d^ne^fe; nff. inbføbt ©ni^a 
(9læb; STO^rfni^a, ©tranbfni^a : ©ne^)^efugte); e. snipe. (5f. ©nt^. 

©nei|)^ert (negte *t) : t. ©4nc^)^er, ©d^na^>:pcr. 

fnenre (luHct e = oabent i : ®ram. § 60); 2(flJ?b : t. fd^narrcn; toel og b. 
fnutre. Ononiato|)oictica, (£f. fnorfc. — ©nerrc, ©nertc («piantcr), af 
benne Slob? 

fner^ie (alm. luffet e); nf!., fto. 2)iaL fner|)a fnarp fnoripen; gbt. fnerfen 
fnarf (toergieben); got. at-snarpjao fntage paa (flemme i iD^nnben) ©ecunbair 
8lob. — fiierte (æ); riff. fnerta fnart fnorten; af fnar? 

®ne« (ee); ligl. fto. 3)ial.; nff. ©nei«; ptt ©neefe; gbt. ©ncife; a. f. 
snis; ©et. : ?inb, ©pib, Æc; »ntal (ofteft 20) f. (5^ »et, giff, trnfnc paa 
Stup (cf. Ol). «f fnibe? (fe f nitte). 

fnener («); f»v nff. fnceæi); genn. snab- (-f-); Slflt^b o : celbfie bt. ©nnal6a 
(JBaanb), ©nuobiU (fe 3nbi)olbe). 

fttige; gb. *fniife fneef fnife fnifen; fi). snlka -te; nff. fniifja ^^te; a. f. 
snican snsc (e. sneak font af et a. f. snæcan nteb Om(t^b). ^erm. snik- snaik- 
snlk-; førgerm. snai-g- sni-g-. 

fnilb toet = nff. fnil^^b (ijaffer); „fi^ne« npere, enten af ©nilb, el. $art. af 
et fnifla"; ^abffitter flg ganffc fra fnjeH, fnjatt" = ælbre b. fneKOr Ksl. 
plt., gbt. (nu bt fd^nett; item ©d^naie, og meb Omlbb betaf : fd^netten; cf. 
fd^nalgen); germ. snéll- (T) snåll-; 'otl meb en Stefimilation? (-n-?); snal- tel 
et Cnomatopoieticon. 

^nip (pp) =; nff. ©nipp, alm. ©nippa (glig, biørne). (£f. nff. ©nipa 
(fe ©neppe); % snibb, pli ©xtibbe (?R<Eb; gUg; ©neppe). 

©nirfcl, Saan af % ©d^nirfel (b); ©d^nirre (©d^Ieife). (£f. ©nare &c.? 
el. fnerre? 

fnitte, ©nit, ©nitte; gb. *fniibe fneeb fnibe fniben; af bette« ^tx, fnibet, 
fnibt (®ram. § 113. g.) funbe be nj^ere gormer fremgaa (®ram. § 102. c. 
iRote; 92); forbum : fe fit ©nib, ©neb (og paafneb d: ffroat), nu ©nit. SRff. 
fniibc fnetb; ælbfie bt fniibau gefniten; pit fniiben. @erm. snith- snaith- 
snld-; førgerm. snai-t- snl-t- iffe funbet. 230 

Øniiie (yi(t\t\Ht)f meb fnine (fe Wtctb.; før ogfaa ffrebet fnibe); cf. ^(L 
eiti^ (¥t|> ^0« $øn<); egtL 9{aBfi^ge; cf. &n\p, ®mppt. 

fiio; Ug(. fto. ; nff. fntt(a); fe @nør; cf. ogfaa f netter Ae. 9tobett gjen^ 
finbH i (Eelttft (snathe 2:raab), Settifl (snat Binbe). 

®nog; øb. *&noot \em i ©«.; ^It. &neot, (oK. inoek bet (S^iebbe* 
SCfl^b i: : i6L snåk-r; ft : ))It. @nale, e. snake, o. f. snaca. <9erm. an— k-, fe 
fnage [^^Sunggram." : -k- af -go-]. (S^jente (entotfeg til tnb. naga €$(ange. 
(lySDobbeltrøbber tneb og tiben s-* inføre f^tn til bet UcontroSable). 

Øttor (oo); ligL itff.; gbt. ®nuor (nu Ød^nnr); Ae.; germ. 8n5«>r-, cf. fno 
(ne4>^e SCflt^b til snar-, fe <Bnare). — 9n$u, fnøte; n{!. @nøørc, fnøøva; germ. 
snOr-i-a-. 

fnorfe (luffet o); onomatø^. SRob sn— r- : %, nff. fnarfa^ ]{ft. fd^uard^en; 
e. SDore; nfl. fnerfa fnarf fnorfen (^rufle åc); cf. fnerre, fnnrre; e. snort, 
snarl; &c. 

fnu?; tttfi forttanffet af (elbre flu(g) (fe SD'loIb.), ber ^ti, nteb ft)., nff. 
flug, \ft \åfiavi, er Saan af ^(t. fluu, flou (®rem. ^h.), \^ofi, sluw, ber er 
uo:|}I)^ft. ^an formelt ne^^e combinered meb nf!., fto., <elbre b. fløøg (^toel egt(. 
flaaenbe, fom treffer gobt''; e. sly meneg at bære Saan i^tva\;?), @Uøgb. 

fonbbe? (afjium^e); i en ®mtb. ^%, ftt. fnuBba, e. snub htt tiltale 
^aarbt (lort). — [3 bgl. X. børe« et ^nuppt, »ariant til fna^pe]. -- 3 % 
S)ial. bett^ber fnubba ogfaa fnnble; bobber ogfaa fnaftta, fnabbla; nf!. fnaa)>a^ 
fnutola; ^It. fnatten, fnetten, fniibbeln; gbt. fnaben, f neben ; boll* sneven, SDeavelen 
htt nu falbe i ^am^. ®erm. snåb- snab- snéb- snab- (£f. unber @ni|>. 

®nttbe {^t fra ¥rt.?); gb. ♦@nuut fom i ®tt., ^.; ^It ©nuute (^oll. 
nu snuit; e. nu snout; % nu @(^nauge; g ucorrect for %). ($erm. snut-; 
cf. inb. snu- »to distil«. — Siltale ,,min @nut'' fra ^It. — fn^be («et. 
bebrage bøter meb) , gb. *fnt^t^te «tte ^tt; gbt. fntugen fnuugte (un fd^neugen)^ 
germ. snut-i-ao ; ,,fiær!t" ^ræt. fnøb, ftt. snot, nff. fnaut, er ttcl i>ngre ^nologij* 
bannelfe (cf. løb). — snut-t- (5l8fimilation?) : ®ttot, ttel af >lt. ©notte. - 
Bammt $rimairrob ttel i ^nut, fnue (ogfaa i f&tt fotte, egtl. aanbe fnorfenbe), 
ftt. snufva; bo9 od maaffe fra ^It. @nuutte, fnuutten = \)t fc^nauben, fd^nanfen 
(@d^nu^fcn : germ. pp). ®crm. snub- sna-f-; førgcrm. sna-p-. — S)eritt.: 
fnøfte (luffet ø = aabent t^ : ®ram. § 60); ftt. snyfta ^ulfc. — ^erben ^øre 
ttibere: fnufe, ®ntt6, ftt., nff. fnuufa, Bnun^, pli. @nuu9l^ane (item ,,fnuffe"). 
— 3tem fttøule, ttel af |>lt. fnuttelen, meb gorbærbelfe af tt foran I : fnuffelen 
(Variant i ftt. !^ial. fnattla : ©ammenblanbing meb Slfli^bdferten fnuble Ae, 
f' b.). 

fnurre; germ. Onomato^)., fe fnerre, fnorfe. :|>aafnurr. — fnurrig fra 
Z. — (fnufe, fni^be, fe @nube). 

fntilte , ttel af *fn^glte, cf. nff. fni^gla (fn^lte, tigge), nff., ftt* 2)ial. fnugga 
C^iS^O; SS ^el 2l«fimilation (bg?, cf. nff. fnt^bja : ^afte, ttimfe efter iRoget). 231 

fnærc fe @narc» fnøfte, fnøtolc fe ©nubc* fnøre fe @nor* 
®o; ligL f^. (alnt. S)erb. sugga); etters <Suu : nf!., gt«, g. e» (^t nu 
^au, e. nu sow). ®txm. og førgerm. sa^ : v-g, lat su-s. l^el Onomato:|)* 

®obe(, flatotff, gi. Z. — fober : lat. sobrius. 

®ob (oo); gb. ©oot foui i ©to., iRf!., ?It., @» ®erm. sot-; førgerm. sJd- 
(gjcnflnbe« t @lot)if!); fan vxere Slffi^b til flbbe (f. b.). — [S)et gamle @cb, 
fort o, fe fvbe]. 

®ogn; gb. @oofn fom i S^iff. (fi). nu socken); ©uffljc -n- til sok-, fe 
@afl# føge. 

®of(fe), gammelt germ. 8aan af lat. soccus (cf. @aal, @tøi»le). — 
^offel : socculus. 

®oI (oo); got. og germ. sau-il-; lat. sS-l; ij-X-iog; inb. su- Ii^fe (Jtooraf 
inb. sw-ar @oI). @e @ønbag. — - ©ol^toerto fe ]^V)eri)e. ©olfiffc : solse- 
quium. @o|[fort en Omtt^bntng : nff. @u^ el. ©Vf^orta (^f^arta); „Ifie Seb 
flanes at 'ootxt @u 3: @o''; ogfaa @if)>orta (l^elt @orte). 

®olb , gb. @aalb fom i 9{f!. (fto. nu såll) ; et flærft contra(ieret ^txia, til 
fi (.saih-ald- el. Sign.). 2)eraf : falbe (ft). - ,,@olb" (@ilbe) fan toenfe« 
fom S(nt)enbelfe af foreg., men ogf aa = nff. @ott (@ammenrør; ®toi, (Sfraal; 
famlet glof), maaffe af ©toatt (^rat), af fijatta (fi)ulme). — ®olb (l^tooraf 
©olbat) er af lat. solidus (^fitting. 

fontr gb. fum; fomme, gb. fum fumt fume (m tiblig forboblet); flaa i 
Hfl^b«for^olb til fam^ Ae. (f. b.), og til *fom (ib.). 

®ommev, gb.<S urner; almengerm.; germ. s&m-, førgerm* 8åm-:inb. sams- 
var; celtiff sam, ham @ommer. 

(@onbc, fonbere ; fr. sonde, -er, gj. %,; efter 2)ieg af et *sub-undare; 
@feat mener, at bet i gr. atter er fra @erm. : cf. @unb, a. f. sund-line »a 
soundlng-line«). — fonbre af t. fonbern; fe fønber*. 

fone (oo); ft)., nff. foona; ^It. foonen og ftooonen; l^oH. zoenen (forbum 
ogfaa zwoenen); gbt. uben to : fuenen (bømme åcc), (Suone (nu fitbnen, og 
fortoanffet »erfb^nen). ®erm. swon-; førgerm. swan-; -n- ©ufflj? (gliflon 
foran -n-? [cf. lat. svadere?]. 

®opfeii (00) : plt. @5d^!en (53rem. 23.); fe føbe. 

®ovg; almengerm.; i ælbfie ^U finbed (Stoorga; germ. swdrg-; førgerm. 
swargh-; -gh- @uffly?. — førgr, gb. *fbrg(i)e : sworg-i-an. 

fort (luffet o); gb. ftoart, ligl. nff., ftø., <kc.; I^t. fd^Warj. ®erm. swårt-; 
førgerm. sward- (man l^entoifer gierne til lat. sordes @mube, surdus bum;|), 
bøto). — fOQtrte : swart-i-an-, @ i) ærte. 

®ort Xaabent o), gi. S. fra 9^omaniff : fr. sorte (lat. sors -tis). 

®ot (oott; bog ogfaa fort aabent o, ifær ofte i ©ottefeng, ^^fottig); nff. 
@oott; t. <Bvié}t, got. soht-s. 't-S)critoatum af germ. sak-, Slflt^b til f^g (f. b.). 232 

fooe; fD., nff. fo)»a; nfl. 3^f. f)9at) og fot); a..f. sw«faD 8iK-»f; gcrm. 
sMfCfan swAf ftw&bum swébanas; førgerm. swap- : lat. sopire; tnb. swap-. — 
9ø9n, gb. ®tbn, @t^bn, s= nff. ^ebn, ^ømn; albpc nt ^tothi^an; getm. 
sw^bn-; tnb. 8wapni-B, vnvo^g. 

ipaa; Ugl. n{!., fb.; antages at flaa fot germ. spah-, og (øre f ammen meb 
gt. fpc^en (nu f|>&(en), f)>ae(ie (flog, ælbfle (t. f^aa(t), af føtgerm. spak- : 
lat« spec'Ure, beflgtige åc. (fe ^ptii). 

9paan; almengerm. (e. nu spoon @(e); germ. og førgerm. spån-; -o- 
@ufPy? [cf. rfjuyv?, $t\U]. 

®pabf ((boraf .^^baber" i Itort); almengerm.; ifølge e. spade er germ. 
gorm apåd-, ber i(fe beløber at bare Saan fra Siomanif! eL @ræf! : énad^, 
spatha @bærb, Sæberflee ((boraf romanif! spada, épée). ^&)paUV er 8aan 
af spathula. 

(fbabfere : spatiari, af spatium, gj[. £.). 

f|»ag; gb., fb., nff., b^t. fba(; bet. i ^It. ^^jufammengetrodnet, beriotttert, 
angefauIt'S fbalen : fbrelfe af $ebe (obr. ba fnafe), ^^paW^^it : ,,^oI} bom 
Sinbe gebrociften''; gH ©b^^^ * ,;biirre« 8renn(o()''; a. f. spæc SRanfe, tbnb 
JTbift; i 2)., @b., 9{{!. finbed (un oberført 8et. : mør 2:tlflanb : fltlle (om 
$anb), tam, eftergibenbe, forflanbig (bette i((e nu i 2).). ®erm. spåk- (fom i 
e. speak tale, o^r. ba fnafe; \^<ix i (S. abforberet ben af lignenbe Onomatoboit 
obPaaebe 9lobform spr— k-); førgerm. spag-. [„3unggram." : Variant af 9loben 
i'fbaa, ^runbbet. bu9;! ®anfte fom be tage fjøn, f. b., for 'bit^^ og (enføre 
bet til fjenbc <kc.]. — fpæge, gb. fbef(i)e, germ. spak-i-an. — Sipbb « (meb 
Omlbb : ®ram. § 89. b.) : n|!. @bææ'(i<i) (@ba«n)r fbææfja (frbfe, flibne, o^r. 
blibe fnafcnbe). — Slflbb o maafife i b^t. ^pt^aX (@fræmfel; laant til $t. : 
@bu()» nemlig (bid bet er laant til $oll. (mangler i g. iReberlanbf!; (bid 
spook'bar inbføbt (oli., ba bar bet af germ. spauk- og ubebfommenbe; germ. 
6 er (ott. oe); ælbre b. og b. 2)ial. ©b^S ^^'^ f^f« ^It. (b. ©ial. ©b^S • fl'^^^b 
@ibe af Sræaarer, ©jøbning, og fboget : ftjør, fbrøb, frønnet, (abe bel obr. 
00, og (øre bel ialtfalb (ib). — @e @b*9f éf)(itiU. 

fjpalte, 9aan af (t. fbalten = b^t. fbalben ((oH. nu spoawen, før spouden); 
aflbb bel i ©bictb (f. b.). 

et ®4ianb (SKaal); gb. *en @<)ann fom i @»., Sft%x t. ©bonnc 3Web* 
omfatter nu bit. iRtr. @b«tt(n), (t. ©efbann (gorfbanb). ~ 9lf famme 5Rob : 
en ®tianb, gb. *(et?) ^b^nn; fb. en spann; nfl. ett @bann; bit. 9itr. @b<in(n), 
„gutbeilen bon Seber"; maa obr. betegne ubfbilet ®e(olber, lølaal. — fpoenbe, 
gb. *fbenne, uf!, fbenna, germ. spann-i-an; „p«r(t"lCb. i ®t., fom b^t. fbannen 
fbeen gefbannen. ®erm. span-n-; uben @uffljet : nff. fbana *abe (fbænbe), gt. 
f banen (lofle; beraf ^efbenfi), idl. spenja, fbænbe, lofle (item gb. (Sb^ne : 
^ber); germ. og førgerm. spån- (cf. lat. sponte &c.?); -n- atter @ufflj? cf. 233 

éitam trefter. — „&^axL(\>)xtm**, ,,f^anne^ $aanbt)ar!erorb fra $It. (@^ann« 
reerne). — Gpant er l^oQ. 'van spannen*. 

®pahg (®|>ænbe, (Gangbræt) = t. ^Spange, <&c. ^fte o|>(pfl. ^rtmair 
3lob fom i foreg.? — 'f^anfc' (-ulere); fto. 3)ial. f|)aanfa, f^annfetcra, Ae; 
2>eti^. meb A* til bette el. foreg.? 

(^ipanff grønt Ot)erf(etteIfe af virideHispanum; t. ©rftnfpan, @^angrlin.). 

fpave, almengerm.; gertn. og førgemt. spar- (gienftnbeø i @Ia)>tf!). 9{i>g(e 
^entoife tit 6tta^voq fprebt, lat spargere; 9(nbre tt( parum (*sp-), parcus. 

fliarfe; ogfaa f)o., nf!.; A^ ©ufflj:; cf. e. spur-n, lat. sper-nere; fe @<)or. 

(*@parlagen' (e) : gt. ©perkfen ^an ©peeren aufge^&ngt"; el. af 
f^jerren?). 

®^atre, almengerm.; germ. spar-r- (SCdrtmilation?). 9lob font i (Si^cer el. 
®^or?. — fl^erte (a), germ. sparr-l-an. 

®pa6 : ^t. @pa6, ,,erfi n^od^b. nad^ it. spasso« (expassus, -pandere). — 
®9at (tt; ^efleft^ge) er pWr, uo))(t»ft. — <S4>at(^) <iØ{ineraO fra 2:., ,,to)o( 
bur<^ bie ^reuggiige au9 bent Orient : inb. spbati ^(aun .. tool ^erfifd^ .. 
itber Q^beøfa'' (efter ©d^abe). — @^ate( fe e^abe. 

®|ier meb f)>., nff. <S|>ee, $aan af ^(t. @^ee, @^ei, ber antaget at (øre 
tir f|>tien.(f^i^, f. b.). 

fpfflc Wøb); gb. *f^ile?, *fpeele?; f». nu spicka, gfto. @^)ilimat; ft).$)ial. 
f)>ee(a »torrka, gifva vårma>; ©pefietaQ *tall med Tlssnad topp«; nf!. f))ifen 
(f^)eget) m. fl.. — 'fr^fle' (iSarn <fcc.)?; cf. fto. 2)ial. f|)e!a : rifva, kratta; nf!. 
f^i!a (f))Iintre <6c.); 9tob fom i @:^tger? 

fpeibe af ælbre f))eie (®ram. § 102. c; cf. (oli. spieden af <elbre spien); 
meb fto. speja, nff. f^aja, 8aan af ^It. f^een, f))eeien (Srem. S. 2. 9{a((tr.) =• 
g(t. f4>e(en (nn &); germ. sp^b-, fe f^aa. (gra ®erm. : fr. épier, espion, 
(tooraf @|>ion). -- ®petl : (at. spec-ulum gj. )>(t. @^ege(, @^eie( (cf. f|>ecu(ere, 
@^ectafe(). 

®pef (a), meb nf!. @^eC( gammelt Saan af ))(t. @4>e(c)(. Snbføbt gnf!. 
@^if. Oerm. spék- (i); om SIfltjb til 9lob fom i f|)ag? (f. b.). [^enførelfen 
ti( niov er (øift upaalibelig]. 

®|ieU ($(ante) : (at. spelta gj. Z. — f^ente (f)>inte, f|)in!e); ft). spånta 
(ugge fmaat, i ^ia(. ubbe(e i @maa^ortioner, (enføreø ti( spAn. — ®pergel : 
(at. spergula gj. %, — f^)erre (æ) fe (Skarre. 

®pet(te) (ce) $(et, meb fpettet, 9løbf|iet(te); inbe(o(ber en Sløfimt(ation, 
fnarefl af !t, cf. e. speck, a. f. specea $(et, -allied to Low. Germ. f^alig 
spottet vith wet«; 9{ob ba ^fit^b til ben i f^ag (f. b.) (gb., nff., e. <3^ott : 
9(et, maa (øre ti( \p^, f^i^tte). — ^ptiit (Sug(; ctt(tndminifterie(t gorBub 
mob benne b. gorm er af famme @ort fom famt(tge officielle @|)rogforBebring9« 
fitffetier) =s nff. @^etta; f». 2)taL B)ptii\ t. ^iptå^i, forbum ogfaa ^^ed^ 
((t)oraf fr. épeiche). ^e(ø)>er if!e at betegne: '^^ettef ; Ian (igef aa t)e( Be^ 234 

tegne: 2:rftfnafer, 2:ra^t{fer, frembringer af (atfebe $(etter (fe f)>ag). [^n« 
firelfen til lat. picus maa 'otl opgit>e«. 2)en ti( f|>a^en er uantagelig]. 

®|iib (at f)>ibbe), meb ft>. spett, nff. @^it, mnagtoiø Saan (ffiønt formelt 
^ntxU mangler) af ^It. &pxt (<3enitit> @^ete9); forælbet ^t. : <Bpiii (fom af 
^tt). — fptbS, @^ib9, f^ibfe; fra $(t. : f)>i«9, Wi^, ®pxi\t, ®px1^t, ber iKe 
Ufføu i $(t. at toære 8aan fra ^t, ba -s- fan isære @uffiir i Z. : spit-s-. — 
®|)ibø (^unb) : t. ^px^, ,,fubftantitoirtee Sbiectit}". — ®|iibéborger, ^g(a8 
el. i>g(anb«, ""(iort, ^^lerfe, »rob giengi))e (Som^oflta meb bet ubeflegtebe 
^t. ®pH% (@|>i^b), ber bog i nogle af bem i %, (far fortrængt et albre ©^i^^ 
(forbum ©^i^^irf^, «gta9). 

^pl^tt, gb. *e^it{er, ^It. Ugl.; nff. @^iifar; nff. ^p'xxt (@^(int, i @»^ 
^$m), t. spike. ®erm. spik-. 9fli^b spaik- : l^t. ©^eid^e, e. spoke ^iulege. 
afll^b I, cf. f^ege (®am)? — [9Ren „©^ifolie" er af lavendula spica, »spica 
nardi*]. 

®pi(, fpiUe, meb fi)., nff. ^pti, f))ela, \»el i^aan af ^(t. ^pU, f^elen = 
g^t. @^il, f<)tl(e)n (T; nu ie). gørgerm. sp— 1- (cf. inb. sphal-?, fmeffe; 
^aXX9tv^, nappt, fritte). — tjener i 2). i éangf))i( Ae. tillige tit (Sien^ 
git)elfe af nt. ^p'xtit (^oH. nu spil), toel meb H af ni (af f^innen), ha bet Be^ 
tt^ber „@^inbel, ©alge, ffiinbe". — @<)ilfegteri, Uglf^il giengitoe @<)iege(^ 
fed^terei, (SuIenfptegeL 

fpilbe, gb. \pxUt (]pxaUt, f^ieøe); fto., nft. f^tlKa; p\t f^iHen; a. f. spillan. 
(Serm. spill-i-an (t^er 11 toel 98fimi(ation ; 9lob sp— 1-?). S)eritoatum meb -tb- : 
germ. spill-th-i-an, ber i celbfte Z, og i %. ®. Ipber fpilban, i $lt. f)}i(ben, 
men i X., ®m., iRff. (^toor Ith Biet) ti( II) Itgl. Dilbe It^be frille, »a. 

^pilf (ii) = nff., ^It. @^iile ({^ibs @tat)) ((oli. nu spiji); beraf \pxit 
(fhamme Mtb (BpxUx), flflpb germ. i : nff. ®pxla, ^ptta (flab @^Iint, Ae; 
fto. nu spjela, -e). ©runbbet. fnarere f^ib9 enb f)>altet. gorgerm. spail- spfl-. 
— -©erl^en Ifører toel ®ptItoø (-tou) (cf. gortog) = nff. @:|)iItog, .,,maaffe 
rettefi ^taag'' (nff. ^aag Bet. ,,ogfaa Slube, S^eig i en @ng''). (<S^. nu spilto). 

@^illing (blomme) : (t. @^illing, g^t. @^enelinc; W^9 af lat. spinula 
!£om, (ar bet opx. Betegnet en anben grugt. 

fpinbe, gb. *f^inne f^ann f^unne f^unnen; almengerm.; 2bet -n- ©ufflf, 
cf. nft. @pune (@|)tnben), fto. spAnad. 9lob sp— n- fe unber f ^ænbe. — @^innel 
(gft). ^p'xmxt), f enere <S))inbeI (CSbberfo^), i 2). Bet>aret i ®pinbflt)æt) (,,@^inbel" 
i U(r er rent t.). ((£f. e. spider, g. c. splther »for spin-lher«). 

ftitnfel; fio. spinkig, nff. flinten : @^inf i ft>. 2)tal. d: ginfe (f. b.), 
^ramøfugl, \pxnUl $erfon. ((£f. fi). spenslig? for "spinkslig?). 

®pir, ®pfre, fptre (ti); ligl. nf!. 2Ra8c. @^iir, gem. @^iira (fi». spira 
Betljber@^ir); a. f. spir (e. spire); ^It. SRtr. @^iir (®ra8f^i^je Ae.; @|)iirf»alc: 
!£aarnftoale) ; (oli. bitoergerenbe spier (for ij). iD>laaffe egtl. @|>iraIto^, germ. 
8aan af lat. spira? @^iral. 235 

^pxxtttiip, tocl for *@^)irt)et)t^ (@^)urtoc^a(e) fe fpærlcmmct. @to. SDtat. 
@^tll[et)in{ er ba Cmtt^bntng. 

®|itfe af ^U. <S^ttfe, ^t. nu @^eife, ,,tm ^egtnu bed 9. 3a(r^. entle^nt 
au€ tt. spesa ^uftt>anb, hoften .. gu lat expendere*. SDenominattt) t. f)}tifen (ei) : 
fptfe (Bet* o^r. be||)lfe). 

^pitlh; ItgL nf!. (ft>. nu spjeli); af ætbre <S^talb, af enb celbre ©pelb; 
got spilda, gl^t gfem. ^ptltt {^plMttx åc): Ijiører tit f^alte (f. b.). 

„f)) jette'' (æ), ^ører tU ®abef))roget ; nt^ere £)nomato:)}oteticon?). 

<Bplih (ti), bet foralbebe fpltbe, og bet vngre fplttte meb ^plit (®ram. 
§ 92); t)e( Saan fra $[t. : f^Iitten f|)Ieet = g^t. f^Iiigen fplei) (nu f^Ieigen 
f^Iif«). @erm. split- splait- split-; førgerm. splai-d- spli-d- iffe funbet — 
gorl^olb til be, loifinof taante, f|iUttre, fpliittre, ®pUnt (før ogfaa f^Iinbre, 
@^Itnb) ilte (et at beflemme; f^Iitter^ e(. f^Unterni^, fra Z., egtL t>tl 
mth ff'otx @^(int n^ (Ubtoibelfe af 9rug : Splxittx^al, ^^nøgen). splint i^ar fra 
iRt. ogfaa mebbragt 9et. 't^bre btøbere 8ag ^th' , htx plt bog o)>rinbe(igere 
Bentttone« @^int, f^MUt egtl. Betl^ber ®ptl, gebt, font i SC. @. — ^ott. ©erito. : 
splitsen, laant ti( "ooxt maritime ^pxoQ : flilibfe t^oug. 

&polt, \pcU (oo); Ugl. i 9^aBof^'rog; maaffe fra $U. : @^oe(e = (it. 
®pviU (Bet. ogf aa ^tnntpo^t), 3I(e o^It^fl. (&x -1- @uffi^, Ian ^rimair 9{ob 
Joære fom i @^anb (f. b.). — @^o(orm („@^ul»ttrmer : fpulfSrmige"). 
[Utebtommenbe : f polere : lat spoliare]. 

®pot {opx. fort o, nu (angt og (uffet); ^t. mth u<; germ. spOr- (Q); af 
famme 9{obform : ®pore almengerm. (^f))orenftregd'' : f))ornfireid^9) , famt 
fliørøe, gb. f4>vrie \puxht \pvLxh (g af i, og ot>erført paa ^mptxatx'o, $ræt., og 
))aa &pøxQ9maal, &c.; ^ram. § 185); (t. \pVixtn Betoarer ben opx. Set.; germ. 
spttr-i-an. aftt^b spår- : fparfe. 5S[fIpb spér- (I), cf. ©pirretoip, fpoerlemmet, fe 
@|)urt). gørgerm. spar- trcebe, fpar!e, fpreQe ; (at. sper-nere. — [Ut)eb(ommenbe : 
natnr^ifl. gagorb ^poxt : dnopa grøforn]. 

[„<BpoxV\ (angt (ulfet o; rent e. — ^pexttl *t(er : (at. sportula]. 

epot, ftiotte, fpotfP; i!!e B(ot i ^t, men ogfaa i $t, fra æ(bfte Zib af, 
meb tt, itte (t. ^; berfor \)ax man 'oiUtt opj^iUt en germ. gorm meb -th-th-, 
ber a(Iev>egne f!u(be toære B(et)et ti( -t-t-; dti^m. ba a(be(e9 bun{e(. Wttn alt i 
ctlhftt $t. finbed ogfaa fpoton, @potare meb enfe(t t. 5Der flu(be a(tfaa antage« 
$aan, f. (S^ fra 9lt. ti( $t., eHer ubenfra ti( ®erm. ? 

9pott (Sug()?; (ig(. fto. 2)ia(. (fto. spof); nfl. ®pet, (Bpnt, 

^ptabt (fe 3)f{o(B.; ©praber, €$)>rabeBa«f e) ; cf. fto. 2)ia(. \pxata : sparka 
omkring (gri^ner l^ax bog et spradka f|>rette). Sflft. fpraata (paøfiare) feer ub 
fom fLfl^^h. @e f))r(ette. 

Sptaqt, gb. *fpra(e, fo. spraka; 9tob fom i nt. \pxittn \pxat, (t. fpred^en. 
gørgerm. sprag- (gjenfinbe« i Sitauif! meb ©et. fnittre). — ^eraf fpraglet (ti(* 236 

gnt^et; iiS^b. treffe« f^alleb, af ben fi^noni^me 9lob spak-, fe f^ag). — Stntage« 
t omfat, hix'ctx 9tob fotn i ^(t. f parten, e. 8park(le); cf. lat spargere fh;#. 

flivebe; mulig, meb bet „minbre Brugetige'' nfi fpreiba, 8aan af ))U. 
f|>retben, = ^t. f)>reiten, a. f. sprædan; germ. spraid-i-an. Ø^t. fptiiten \pitit; 
ft). sprida, inbføbt, el. fom af et pU. *f|)rttben, bet bog tKe anføre«; germ. 
sprid- sprald- sprTd* (ogfaa meb -th-, ^i»i9 et antruffet g^t. fprtiben er Snbet 
enb flet Ort^ograpM ?) ; S)entalen toet ®uffif; 9tob ba sprai- spri-r 

fpttnøe (ælbre b. 3mpf. fpranf f))runge, Smperat. ft)rtnl). SCImengerm.; 
germ. spring- sprang- sprung-; tlle funbet ubenfor ®erm* [Utot9 $enf#re(fe : 
litanif! spragti unbtomme; énBp^ouai fhaBer]. (Cm -g- @uffl;? cf. fto. 2)tal. 
fprinta, g^t. f|)rtngen: færinge). — fptenge (æ) : germ. sprang-i-an. — fpttfh(ot)r 
fnarefl 5Deri)»atum meb germ. -k- og Ssfimilation; antage« alm. for vngre, o))<> 
fommet Deb @upplertng tt( ^pl \pxatt af færinge, f^MUt fan pafife i 9lft.,. 
men iffe til ovenanførte b. \pxant — ^prinUl (^ubpUt) t>e( af pit ^)>rtnte(,. 
springet; cf. f|>renfelen, e. sprincle flænte. [$enføre(fen til e. freckle er, fom 
mange „iunggram." Opflillinger af 2)o(beUrob meb og uben s, loftrbilø«]. 
®pvtnfcl(to(ert) : nt. ^pxinttl, sprenkel (fltxt IBet) (9{ogIe toiSe (enføre ogfaa 
bctte ti( en anben 9lob). 

((S^prit : lat. spiritus). 

®prog, 8aan af plt ®pxaat(t) = fft ^prad^e (germ. sprik-), og (fom i 
iiBiBeIf:|)rog, Orbfprog) af plt @)>ro(e, ^t. éprui^ (germ. sprOk- el. a); af 
fpred^en, fe fprage. 

®pro6fe (Stocertra) : ^t. ©prodfe af fpriegen. — $ører fammen meb 
fpntbe, gb. *fpruute (= nf!. fpruuta), famt fptntte (®ram. § 92). f&tU ^o« 
00 inbfhantet; cf. nf!. fprøi^ta (preQe), e. sprout, (ft. f))riegen, Ae. ®erm. 
sprut- spriut- spraut- sprAt-; -t- @uffly : cf. t fprl^^en, ^pxtvi (germ. sprlu-). 
— fpruble, er for tor Setoibpi^eb \pxnbt meb -1-, men er bog 8aan af (ft. 
fprubeln (tf fe truffet i ®t.), germ. spr— tlil- (©ocalen toanflelig at Bejlemme; 
n^t. u fan tooere germ. 5, førgerm. s, ^toilfet t>tlbe giioe 9{ob spra(w), ber fore^ 
ligger i bet enbnu af WlolUåf o)3førte fpraa : aaBnee, om fMSg; i ft. SDial. 
fpire, f)>ringe nb Ae; gH f^raeien : fprøite; maaffe Slflt^b germ. o i fprii^en?). 
-^ ®|irtpb (i ©ugfprt^b, f. b.), gb. *@prt>J^t, af *@|jrittt = ^otl. spriet, plt. 
@preet. — fproite (^>t)oraf bel nf!. fprøijta i ©et. fprøtte), turbe »ære Joff. 
spalten (= e. spout; enten ^ørenbe til fpp, etter -r- eliberet) paatoirfet af 
fprube, fprutte (cf. fto. spruta); (ellerø maatte antage« Saan fra 9^f!., og ©e«: 
ti^bningen ber inbføbt). — fprøb, Saan af l^t. fprøbe, „{d^eint gur Sg. toon 
@preu gu ge^øreu''. 

fpræffe (e), fprænge (e) fe fpringe. — fprotEe (Bebre meb e); om fam* 
mentolet af flere Orb? cf. nf!. fprala, fprææla; fto. sprattla (fe fprabe); et af 
^iølafon anført iøl. sprikla; e. spravl, g. e, spraalen. 

fprætte (bebre meb e); et *fprette fpratt er nu aBforberet af bet „ftoage" 237 

incb 3^. s»cbe (forbum pttt, en« mcb 3nf, : ®ram. § 120. a. ^ott; 180. a. d.). 
^eri en 2l«ftntUation. "^e^it fættc bet = \)t f^rinjen (færinge), ^itoilfct er 
tDi))Ifomt; ft>. !Dta(. ^ar 6aabe et f^rtnta, og et f^ritta, f^retta. $f. unber 
f^rabe. 

f^røb,. f^)røitc fe unber \pxvLht, f grutte. 

^puU og ffxøle (meb <S:|}øIIumme) ere 2aan af ref^. ^oll. spoeleD (Q) og 
.^(t. i^oolen (øø); ^t. f^iileu. 9lob en9 meb ben i ®poU, 

^punt^, ^pvinhpQtU f^unbe, f^unbfe; af t. <S:^unb : ,,au9 (at. puncta 
®ti^, 2oåf .. toegen bed <S^ )^gI. it. spuntone ^i!e^ 3u lat. punctum«; «utt 
een *ex-punct-«. ((gt). sprund »cl ha fortoanffet). 

©purti = nfl. ^poxx (t«r. spdrr), og ubcn Omlpb (Oram. § 88 meb STiote) : 
nj!., fiD.@|)arto. e. sparrov; germ. og førgerm. spår-w- ; letttf! sparw-s S3remf e ; 
cf, 9lob spar- f^rafle 4fcc., lat. spernere. — . ICflt^b : ft). S)tal. @|)erb, gft). 
@^irtt); fe @:|)irretoip, f|>ærlemmet. 

fpt| = nft. f^l^pa; g^t. friten (nu f^eten); got. spiwan. £)og l^ofi. spuwen. 
€f. lat. spuo; orvtD; litauij! spiauti. SJariabelt Onpmato^oicticon. — fpt}tte, 
meb nfi f^)?tta, i>el (^ram. §92) ubttiHet fra ^ræt. af et ælbre *f^^J?te f^ijtte 
f^^tt (fom i 3«!.). @tt. spotta, nff. f^utta, uben £)mU>b. (3 @b. treffe« fritte, 
))el blot gra^^if! i^ariant, ibet degnene i og tf ttlbeU bruges ifKeng; bog l^ar 
%. ^..spætan og spittan, af en anben ^{(i^bdferie, ubgaoenbe fra opx. onomato^. 
Variant). Oml^b i ^pt^t »el nJ?ere, fra ébt; cf. n|!. @^>utt. (©t. f|)U(fcn : 
,,95orgef(^id^te ntd^t gu ermittcln"). 

®|i9b, forbum @^)tub, gb. @^iut; nff. @^iot; it. &pxt%; &c.; germ. 
spiQt-; -t- S)cl <Suffij; cf. nft. @|)aub, @;>)aug (ti^nb ©tang), ft. spo,. gf». 
<^|)øb(e). 

fp^Wg, ttbligere f^ibig : „af ^It. f^ttid^, mcb l^ott. spiji", c. spite, af fr. 
dé(s)pit : (at. despectus- (lit. 9letj!r.). 

fipotb?; ogfaa fo. ^»ie ge:rm. spsd^ (i!fe -th-), ba = nt. f:j)aabe, ælbftc 
% \paati (nu Wt); got. spediza f enere; S3et. ba ]^o6 oS enten : fent føbt el. 
o^fptrct (o: ItUc mob Slnbet), etter : langt ubtruffen, ti^nb : cf. dnao trelfcr. — 
SJtfl ^>ørcr l^cr^en fpabf, f»., nf!. \pctctha (opr. gjøre ti?nb?); ?ffU^b S : f\)., nff. 
^pAh (t»nb @u^^e). 

®pær, gb. @:^i<er, *@^tar, af germ. spér-; gt. @^er (nu ®^ecr); e. nu 
spear. gørgerm. spar- : lat. sparus Ittte ^pi^b, [SJocalen ^>æ8lig ^nftøbfiftcn 
for „3«n99rammatifcrne"; ofteft (abe bc gobmobigt faobanne Silfælbc paa ^en 
utmobfagtc, cf. f. (gy. htt enbnu toærrc 2:i?r; faa meget minbre »rage« t beune 
i^og nogen ^t^mologt, forbi ben mobflriber ,4unggram." £l^eorier om ^ocalcr 
af a-@cricn]. — ^tppt I^ib^jørcnbe : fpærlemmet; cf. nff. f^ir»en, f^).ir»eUmab 
o: f^jurtoelcmmet (fe @:|)ur»); cf. @^irretoi^), f^inlel. 

f|><Egc fe \paQ. @:^ænb, f^ænbe fe @^anb. f^ærre fe @|)arrc. — 
f|)<E« fe etter« f^e»^. 238 

9ptq, fp'øe* 3aan af plt @poot og (meb dd) f poeten (Omli^b af o« 
otoerfnt paa 6pøg, etter bette e^tra^eret af 9$Bt.); egt(. @(ramfe(, ffræmme 
(fe fpag), faa ©jengangen, Sormummelfe, ®jøgl. 

f<)ele fe f^)ule. — fpørge fe @por. 

flaa, ^anbe (^rcet. $art. gb. flaben; f enere fianben; fenefi, bog alt i 
SRibbelalberen, fiaaet); af fatte« 9lob (cf. gaa, gange); førgerm. sta- : lat stare, 
Idn^fu, åc; germ. sU-i- og 8ta(n)d-. [(S. sUy fiøtte, ^anbfe, forBIit)e, ^irer iRe 
birecte txi : „0*%x» estayer : O. Dutch stade, staeye o: prop, stay«]. — ®tanb; 
©tanber (Stolpe), *jlanber; ^ftmnhiq fra X. — @e @tab, @teb, jlebc. — 
„<Staa^ei''; om fort>anf!et af nff. *paa jlaal^ette gleffen'?, ,,egtL mieben« 
sporet enbnu er ^axmt af goben; n^ gorm for fianb^eit el. fiob^ett", 

®taal; almengerm.; germ. (og ælbfle ^t) ståhal-; ^cf. alt^reugifcl^ pannu- 
staklao geuerfla^I''. Cpr. 8et. t)el '©titof; cf. tat ob-sUcal*um; prtmair 
9lob sta-? 

@taB (Sommanboflato), rent (t; |e ^tain, 

Øtabel gb. *@ta)>e(; 1^08 oø nn er ®ta|iel)>(abd Saan fra 9tt; egte H 
gorm er ØtaffeL Set. egtl. '£))>fltttet% '<Staaenbe paa fin gob'; a. f. sUpan 
stSp firibe, ^looraf steppan, e. step; ^t. gn^^apfe; Sfipb o : ))It. ^toopt, f^t 
@tnfe. Saan fra etter fnarere til @Ut»tfI ifølge p i fla)». stapati ffribe m. fi, 
$t)i8 epx. germ., ba førgerm, sub- : (at. stabilis, stabaluin. [3 3eL finbe« 
stopul-l Brugt til ®iengitoe(fe af btt ^elt nt)eb(ommenbe e. steeple Saarn, 
germ. staup-j. 

en 9tah , (cenge tiSige {uh Ubta(eænbring) en ®teb (Socalitet, itiøB|ieb), 
nn i Set. Socalittt et 9Ub ($(. @teber, @tæber, Blot ort^ograp^if! @onbring; 
©ram. § 106. d. yiott). ^% iDZadc. etab (Socalitet, nu ogfaa ^aupfiab); ^t. 
gem. øtatt, ffritoe« i Set. S)^ @tabt; e. stead; åc. ®erm. sta-di-, dtob fom i 
fiaa. (Sompof. : ftabfæfie <fec.; @tat^olber : ©tattBalter ^alt)baniferet. @teb^ 
fortraber giengitoer ©tettbertreter. — ®tebfaber &c. (b fiumt), CmfortoKning 
af plU &tup^ (og ®teef^ t)eb ^øftmilation til Saber; ot)erført paa @teef^ 
mober Ae.) ^ Bt. <Stief* (gra^Bifft eftergjort ^0« 08 i „@tif*", af 'Stejlt 
anbret til „@tito*"); 9i>« @tittp*, ber nu flulbe U>bt @tJ>B*; opx. Set fnarefi : 
^ul, Sacance; Slflpb i nf!. @taup ($ul, f. (Sj. i ^julfpor; Sæger, fe @toB), 
<Staupa (b^Bt <S^por), fiuufsa fiaup (falbe), fv>. !3)ial. fiiupa, ft). stupa; b. fiøBe 
(f. b.); Q. f. steap, e. steep fleit; Ae. — et ®tabe : plt. Sfltx, @tabe (Srebb, 
©fiBsflabe; i8l. stada er gem.); fe otoerflabig. — fiabtg. — flebe (til*, nb*), 
gb. ftebie fiabbe fiabb; germ. sUd-i-an. — fiebfe : t. ®enit. fietø af fiet, gl^t. 
fla&te, ælbfie ^t. fiaati (germ. stat-); fletig, pU. fiebid^ (Blitoeube paa @tebet), 
Btooraf b. ftotbiø. — ®tat : lat. status (9lob sta-) gi. t. @taat. @tabé : t. ©enitit) 
©taate«; beraf fiabfe, fiabfeltg; af 92om. : flateltg, ligl. |>lt.; % flattlid^, af 
@taat meb gorfortelfe [t. Cingtoiffer mene : „gu m^od^b. @tat : gute ©elegcnBeit" ; 
men ba maattt i $lt. t)ente8 b). 239 

&ta^ (maritimt); tiff., fto. (Bta^, flaga (flltte); ^It. ^taåf; a, f. stæg, e. 
stag; fr. é(8)tal ^oug, é(s)tayer ftøttc, fom bog af ^oqU ffitte« fra (fe c, sUy 
nnber fiaa). @e <SteiIe. 

©toge, øb., ft)., nf!., nt., e. @tafc; gcrm. stak-, en af 9lobformcrtie til 
nt. flclen, fe fliffe. — 2)erito. : flogre (Burbe iffc f!ri\)e8 ftat)re; tilnib« meb u) 
= nf!. fiåfra, g. e. stakeren (nu finbes i (g. et stagger; b. 2)ial. flogge : gaa 
tungt). — (@tafit, gj. X, af it. steccato, ber toet flammer fra Oerm.?). 

®tQf (tf); nf!., fv)., e. @ta(f; germ. If ffertpbigt; Ian toare beflegtet 
meb foreg. 

flafaanbet (ff), ftatftt; fi). 3)ial. fladet, nf!. flaffutt; ft). stackig; gnf!. 
@taf!^r (fort tlæbningfipplfe). m. ftctttt (SJinger <fec.). ®erm, kk (ne^^e nk) 
ffertJ^bigt. ((£f. @tol, @tpffe,?). 

^taffel, forbum @tato!ar( (©tobber). 

9talb, gb. *^taU; atmengerm.; Ifører f ammen meb fiille (f. b.); 2bet I 
(asflmileret?) ©ufflj; cf, a. f. SRtr. stæl <piab*, ^l stalu. <Primair 9lob toel 
sta-. (5f. «eflalling, ®eftalt, ^taWtøbtt : ©tattbrubcr; Ttoibté^: „t%tl fom 
beter »ærelfe meb @n" (cf. f. (gy. e. stall : @fur, ©ob) ; f!ritoc« uben b for at 
ubeluffe nu^ærenbe f^ecificerct ©et. af @talb. — „f ta II e'^ i ^ubffef^)rog. Ugl. 
nf!., ft)., ^It. (og @tal, fe 2»oI6.,?) l&øre tocl <>ib (fe ©rem. S6.); enfelt 1 i 
e. Ståle. — £il Snoben tiører flolfe, e. stalk. @e @til!. 

flamme (meb noefien glemt ^bj. ftam); almengerm. (t. fiammeln, e. stammer); 
germ. stSm- ifølge nf!. flam, ftama, ^oH. stamelen, m. fl,; altfaa ialtfalb iffe 
birectc Slflpb til pum (f. b.). ^Jrimair 8tob sta-? @e ftemrøe (æ). 

®tamme (at f tamme fra), 8aan af t. @tamm, ber af t. :Oingt)ifter anfeeø 
for (Set meb celbfte nt. @tamn (gartøi, egtl. ©ta»n, f. b.). 

fiamiie (fiaa i (Stamme); almengerm. (i 9lf!. tilbels fia^^a). <Seer nb fom 
^fll^b til ftum:)). gørgerm. stamb- : tfn^/?o træber. (gra éerm. : fr. estampe, 
Ae.). — X. S)crito. : ©tempel (g^t. correct meb ^)f). 

@tanb, @tanber (@toI^e), ^ftanber, fe ftaa. — „@ttt«ber" (glag) for 
(Stanbert = @tanbart, fra 9iomanif!, af lat. extendere. 

flaø(b)fe (b mob etymologien), meb iterativt f\^ af ælbre b. fiab^ne 
Cftane' iWe l^elt glemt), nf!. (fta(b)na, ft>. stanna; meb ind^oatitot *n:» (®ram. 
§ 102. d.) af @tab (f. b.). ©et. : Begt^nbe at Blitoe ^aa ©tebet (itte : blitoc 
fiaaenbe). 

©tang (at flange); almengerm.; = drow^; fcfiinge. — 2)erito. mebOml^b: 
©tengel (æ), l^od od nu toift fra Z, (nf!. øtengel Bet. ©om o. S.), flange 
(Iu!Ie meb @tang), germ. stang-i-an; et ©tange. @e flinge. 

@tanl fe fiinfe. — @tan!eIBen? — ®tax^, ftar^* fe @tær*, jlær*. — 
[„parte" rent e.]. — @tat, ftatclig, (Stat^olber fe nnber @tab. 

©tao; almengerm.; ifølge ^t. 6raB : germ. stab-*; førgerm. sUbh-, gjen^ 
flnbe« i i?itauif!; inb. stabh- »to prop«, gorbum« ?I. @tatoer Befaret i ©og»* 240 

{tatoer (^9U ^ing. (^ar ffiftet Stiøn), (iiooraf |latie, @ta)»e({e, famt i d^t^, 
(^jerbes $tBe^ 2:ønbe{tat)er, og 'falbe i @ta^er' {opx. om Stat); l^toorttl 
er o^flaaet et @ing. ,,en ^taoe'' af ufiffer Slnoenbelfe (n{!. @tatoa j^etpber HUt 
®pmh tneb @tat) font $aanbtag). 2)ent>. : en ®tatier (flet goi^m : .^en (^tat>r")f 
meb $L @tat)re; ligl. @tat)er eL @tat>aT i f«. ^taL; £alemaabe : 'løbe fig en 
@to»er i £ltet\ «b. flaore i Set. fatte ©jerbefiatoer. — fiWen ^ftat)re" 
rat)e, Ibebre flagre, \)øxtx til ©tage, f. b.]. 

®taon; i @fto., og nu i 9lf!. <Stantn (ft>. nu stam), 3)^a9c. ; nt gem* 
øtetoen (^t)oraf (Steon og fto. staf), a. f. stæfn, stefn <nu e. stem) bett^be txUi^t 
Sræfiamme; (Bl^t cttered et @tebe (@tat>n). %nUti gjerne for ^ertt)atum ti( 
@tato. 9logIe antage bog -mn- for o^r. (altf aa ti(6aget)enbt i 92f!., ®\'o,, cf. 
9^at)n) ifølge dm-uvog ^ruffe, Ij^oorefter gartøi loilbe Hiioe albre ^ett^bning enb 
ben nu)o(erenbe, og S^raflamme aflebet ^ett^bning. — 2)ert)). : ftenae (ogf aa i 
$et. !a|>))e), @trt^nr (æ) (i@et. citere for 9{etten er @))eciaIanDenbeIfe). 

©teb, @teb*, ftebe, ftebfc fe unber @tab. 

®tcftr 9t%e, gb. ©teef, fiee((i)e; nf!. 6tei{, fleifia (f)). nu steka); g. e. 
Btelke er fra 2). (nu @b. steak), Slfl^b i i nf!. @tife (©tegning), ftitna (flege«). 
®erm. 9lob staik- stik- bel = ben i lat. in-stig-are, dn^iD (o: stigio) ftitfer, 
o: førgerm. staig- stig-; flegc tocl opx, fatte ^aa ©:^ib? — ^tegerø o: ©tc^er^ 
<iu«. — [S)et gamle @teg (<Pæt, fe moli>.), af *@tcf, !an ^>øre tit benne fftob 
etter til ben i t fled^enj. 

fletl (at fleile) af t ftcit, gt. fteigel; fe jiigc. 

etetle (at fletle); fto. stegel, stegia; nf!. ©tegU (9(rt gtfleline), fi.egla 
(„ubf^ile, op^otn^t i ubf^erret ©titting, cf. gnf!. ©tagl : ©teile"). SJel 2)et>i^ 
t)otum til ©tag. 

©tcl (ff) fe unber ftitte. 

®temme (at ftemme), Saan af ptt ©temme, ©temne = (ft. ©timme, i 
al^fle $t. ogf aa ©timna; a. f. stemn, stefn; got. stibna. Uioifi, om bn etter 
mn er ælbfl; i flbfte galb. er ©legtftab meb dtofia, iDlunb, tcenfeligt. 

flemme(a; o: bæmme, flanbfe); gb. ftnbeø fiatoet flæme; bog nf!. (meb i«l.) 
ftemma;. gt. baabe meb m og mm : „©3. stami- »ie in ftammeln" (fe flamme). 

©temaet fe flamme. 

@ten (ee); almengerm.; nf!., I^t. ©tein (nt. ee); a. f. stan (nu e. stone); 
got. stain-s. ®erm. og førgerm. stain-; -n- toel ©uffiy; cf. éna ©ten. 

®teat(?; ^ial. ogfaa ©tette; fto. ståtta; nf!. gem. ©tett (9ltr. ©tett Be^^ 
ti^ber gpbflptfe, gob unber ^ar). 3^an {unbe tæn!e paa 9lob stand- flaa, etter 
paa Slflt^b til fluntet, toe( ne^^e ^aa pU. ©teente (©efiein). [$enføre(fen tit 
flige er umuUg]. 

(©te^^e, rusflf! gj. X.). 

(Stertibo : ^tt. flcr^en = ^^t. flerbcn; c. starve nu fulté; nff. flartoa (arbeibe 
bøie), flarijen, fltrtoen, ftt^rtoen (^laarb, flito, fljg). gørgerm. star-bh- : tfnpe^r-og 241 , 

l^^aarb, flit), dnp-eog (igt.; lat ster-ilis; :^Ttmair 9{ob ha font t got. gem. stero 
^ett Ufrugtbare, t. flarreit <fec. 

@tt fe fiigc. — „@tif*" fe unber @tab. 

en ®tift, fra 2:.; Sfloglc mene „too^t gu ©g. tton fleif"; «fH?b til @tat) 
funbc tænfe«. — et ®tift (mcb fliftc, ©tiftelfc) fro £. (nt. olm. ©tid^t; men 
o. f. stihtan, orbne, ffutbe t!fe efter normale St^bfor^olb t^øre l^ib). ^etl^bntngen 
tilfleber (SomBtnotton meb foreg.; men germ. i og ft ere flertt^bige. 

fKge (u); gb. $ræt. *fleeg flige fHgen; nff. fltigo fletg; g^>t. fiitgen fieic; 
&c.; germ. stig- staig- sttg-; førgerm. staigh- slTgh- : drei^o fitger, ffriber. — 
gorm stTg- : en ®tiøe, Itgl. nfl. (ilte ti), og t>el ®tt(g)Wb (fe iDZolBed^), 
®tigbøile, nf!. @tigBøi?gel, ber bog gjengitjer t. ©leigBllgcl. — gorm stig- : 
9M (gobfli), gb., nf!., fD., gt. (Stiig (nu ^t. @teig) ; - og toel @ti (lifle @talb), 
ijb. ©tiig og @ti, gl^t @tiige, nu ^tt^nerfletge, e. sty, == rf7o*;^og »a row of 
soldlers, also of poles with hunting nets into ^'hich game was driven, i. e. a 
pen or sty« (^erimob ^otoe be, rigtignof ^oofolbenbe, nffe. gormer SfJtr. @ti, 
<5reoturfobring &c., flio, inbeluffe <kc., \%\, sti'a, svinsti, fom meb eliberet -h-, 
oltfoo fom of onben Siob, ne:|)pe ®egt; -g- tør ontoge« eliberet), {sroi^og : 
^enfi^n til „iunggrom." Xl^ttxx om „inbogerm. e* moa olbeled oft)tfe9; ben 
otoertræbe« ibeligt of ©folen felto; cf. Si^r, @:|)ær, 2lor, <fec.]. 

fKff«, et ®ttf Clobe i ©tiffen' meb. t. @enu8; 'fli! imob'), ©tiffe (Sub^^ 
fii«e 0. 1.), fKffeti, fliHe, »tifling, iStirfettBær; ibct^>ele Soon fro £., ber bog 
t)el Bot)be et og onbet (nu iffe let Beflemmeligt) Snbføbt ot flutte ftg til. 2:o 
Siiøbber, nu toonffelige ot fonbre : 1. germ. stik- stalle-, førgerm. stig- staig- : 
in-stlg-are, ényna. og fiege, toel t. fliden, m, 2W.; 2. germ. sték- stak- stik 
«tdk-, førgerm. stag-, „cf. ru«flf(]^ stegati ^tpptn'^ , t. flcd^en, fieden [„Sung* 
grom." lobe olbeleø uBei)i8ligt ben ftbfle nbtoifle flg of ben førfie; cf. Bebe <fec.]. 
^0« 08 comBinerebe fliffe fig beduben meb flof, inbføbt 3^f. af flinge (f. b.). 
(9[lm., ntppt mebrette, mened fliffe Blot ot tocere o^^ooet fom i^ngre ^n)ppU^ 
ment til gormen flof). 

®ttl (ot flile) : lot. stilus gj. Slomonift og Z. 

^m = ft>. stjelk, nff. ©telf, ©tilf, ©t^lf. Oerm. stél-It-, 3lfU?b i e. 
stalk og to stalk (-walk on stalks«), b. ftolfe. Uben ©uffl^et : (t. ©tiel. (Sf. 
dTBXaov ©aonbtog, értXa^^og ©tuB (;^ iffe = germ. k). 9lob fom i flgbe. 

ot fHtte (ooBent i = luffet e : ®rom. § 60), fommenf otter nf!., fto. fleffa 

(germ. ståll-; cf. ®eflolt, Bejlolte) og fliKo (germ. stéll-), t. flellcn og fliffen. — 

Slbj. jliOe er fro £. - ®tel (ZWtl; ©cil) er ^o8 o« toel ?oan of t. ©teH, 

. ©efleff. — »eob fom i ©tolb (f. b.). (£f. dnXÅo flitter. — SRomoniff ©uffiy : 

^It. ©teøofie (iBrem. B.) : ®tillab«. 

®ttmb« : \>\t ©tegeli^e, % ©tieglitj, „flotoifd^es ^e^fntoort". 

fHme, @tim(e) (ii); nff. fliimo (fto. nu stimma), ^It. fliimen (tofen). 2lfU?b 
i g^t. ©teim (®ebriinge). (Ef. inb. pra-stima- gebrfingt. 2)erito. : fHmle, ©timmel. 

16 242 

fHnøe; 3^f. gb. »el *fiat! fom i ^%, $(. {tunge, $art. fiungen; 3tn|)eratt)> 
maaffe *fitl( (lunbe ba (et too^e f ammen meb jliffe, f. b.); a. f. stingan stang, 
gørgerm. slan-gh- : drevo, drsra^^o britoer inb i |ne)oert 9ium, o^r. om ben 
bermeb filgenbc ^narren, berfor ogfaa jlønner; drovT^ -vxog @^tb8; je ftønnc. 
2)erit). : @ttng, ©tang. [„Snnggram." : af førgerm. stig- stalg-!]. — 
©amme 9li>b stan- meb førgerm. -g-, germ. -k- : a. f. sten(6)can ^ufle, ftønne^ 
e. stench @tanl, % S)taL flænfa (ftinle, germ. stan-ik-1-an), ft>. stfinka, ^ufle 
l^aatbt; nff. ©tanf (©tønnen), {ianfa (^ufie), og i>ti oUfaa t. flinten, ©eftan^ 
a. f. stincan, e. stink; fra X. ere taante b. flinfe, Stanf (bog fan b. ^taL 
fitnlenbe, 3: ^uflenbe, ©torm ^ctxt inbføbt); I3et. flem Sugt er n^ere Snb«" 
fErcenfntng; i ®ift, %, ©. betl^ber bet bufte, bunfle toel eQer Ube. SItfaa er 
nf!. flæcefen (^arfl), fiæcetia (fiinfe; ftø. 2)ial. \tUta) maafle et anbet Ovb, ffjønt 
bog meb -n- eliberet, cf. myyog^ (tfa^ff; for rf^-?). — aim. anfee« fiinfe for 
(Set meb gb. fltnte ftanf flunfen (fare, pxttLt af : $i(ene fiunfe af ^annem), nf!. 
fløff(to)a, got. stinqan ftøbe (cf. lat. -stinguere?), ^toorfra IBett^bning ut)oit)(fomt 
funbe gaa otoer til nbbunfle; men biøfe funne iffe føre« tilbage til et germ. 
stan-ik-, stan-k-, men fun ti( germ. stinqa- stanqu- stunqu- (^))ortiI e. stench, 
o, f. ®en. $(• stenecendra ntppt fnnne tilbageføres); i IS. ©. hlfot ha, ttb 
Ubfalb af -u-, en^Il^benbe : stincan fare og stincan bufte. 5D. flemfe, a. f. 
stencan i ©et. »scatter«, nff. tranf. fiøff(t))a ere af germ. stanqu-i-an. — [titter 
teb bidfe Orb aitit nogle „Sunggrammatifere" (^en til et o))r. i ai : ,,^3. 
steig«!]. 

fHrte; ft). stirra; nff. fiira; ^»t. flier, fiieren „erfl neu^oci^b."; ffulbe bente* 
at v>ære tlfli^b til nff. flara, gt. fiaren (nu rr), e. stare, <&c.; men ^toi9 Slafen* 
flngitoelfe @ttir (d: ©tirren) er rigtig, og bet iffe er i^ngre gorlængelfe, (>øre 
be til abftilte Slflt^børoeffer, og funne ba toanffeligt tære beflegtebe. 

ftio (ii); (\'o. nu styf), ^It, g^>t. fliif (^>t. nu fieif; e. nu stiflf). ®erm. stif-; 
førgerm. staip-; man antager famme SRob i lat. stipes ^æl, m. fl. — „©tif*" 
fe unber ©tab. 

®tterne (ie af ælbre ia, af enb celbre e); uben (lønligt -n-©ufflf : g(>t. 
©terre (e. nu star); germ. stér-u-; førgerm. star-; lat. stella (d: ster-la), adTt^p 
(^^tooraf af ter«). 

©tjert (te af ia af e); ligl. fto.; nf!. ©tert, ©tjart; :|)lt. ©tert, ^t. ©ter3; 
<fec. (Scrm. stcr-t-; førgerm. star-; dtog-d^rj %oX (©uffiyct bitjergerer; cf. 
gant). 

^iorle, gb. ogfaa flele; $ræt. gb. flal f)aale fiolen; almengerm. (gorælbet : 
©tjjlb , Xt^toeri). @crm. stel- stål- stal- stdl-. gørgerm. stal- ^ar ©et. flille 
0. é. (cf. draXXo)\ ftjæle ba oipr. fli^tte? 

©tob (00), ?aan af ^It. ©too<) = nff. ©tau:|). ©e ftøbe. 

©tob; nu fort 0; opr. 00 : nff. ©toobl^eft; „i«l. stdd glof {^o^^er meb 
en el. flere $ejle"; g^^t. ©tuot ($eftef[of; ©tute nu ^o^^e); a. f. stod; &c. 243 

(^erm. stu-d- maa ^øre {ammen meb sta- flaa. — %xa X. : ^ttttmtfttt, 
®tttt(t)eri. 

®tobbev; f^. 2)taL ^Btaataxt; n{!. @taatarfong; Mti opx. ipt^nUt ^uffe 
(i @tabd : @taat?); ^taabare i (Sfaane : ftbfle il^eg, Wilht ^t^nteø; IBinbernt 
„ftgeø'' juleaften at fluKe p^be beb ^orbenben, men en ubflo^^et, ^t^ntet 
gtgur fætter ber, (albet *@taabaren' (9^te^); (unbe ba beniæfi Betegne en 2)on 
Stannbo, og {enere enl^toer fattig ^ttfmptx. 

®tof fra X, ; ,,erft neu^od^b., mit nieberl. stof, e. stuff, aud bem 9loma^ 
nifcj^en : étoffe, it. stoffa, beren Ur{^3rung unanfgeflfirt ifl"; iWogle l^enføre bet 
meb it. stoppare, fr. étoupper, ubfio:|)))e, til iat stoppare, ft^Ibe meb stuppa 
^laar. — (2)ertio. : nt. jloffeeren; »daarvan nhd. fiaffleren" : 'ftaffere*). 

®tof (tf); almengerm.; germ. kk f(ertt^btgt; SHob i t. fle^en ^adfer Itbet, 
ba ©et. egtl. er ©tamme, ©jelfe, ©lof. [^unbe mtnbe om ényvog i S3et. 
2;ag?, i{aafalb : ^agbj[el!e, Srceflamme flor nof bertil, &t.], 

®tol (oo); almengerm.; germ. sto-l-, %\l\^b til sta-1-, 9lob sta- fe flaa; cf. 
ért^Xr^ @øile. — flole paa; nfl. flola (feg); maa toel l^ørc til famme st— 1- og 
SRob sta- (el. til st-d-l-? cf. i8l. studil-l (Støtte). — (©toUe er t.; ^fit^h til 
©taU, fletten). — ^tolpt; Ugl. {»., nfl.; pli. („\oaifx\åftmlxåf Heiner ©alfen, 
^fofien'O; men ^oll. stolp, ^It. @tul|>e (it) Bett^be iOaag; ^otL, stelpen (lemme; 
nff. ^tlpa Ugl.; ft. stjelpa toælte. ®erm. stelp- stalp- stolp-; førgerm. sta-l-b-, 

flolt, tøift gmlt. germ. 8aan af Iat. stultus. X. Singtoifler anfe bet for 
inbføbt germ. af ^oh {om ©t^Ite. ^oQ. nu stout, ]^t)oraf meb ænbret ©et. e. 
stout, og beraf ^08 o9 ftout 

itoppt; begge ©et. l^øre {ammen; er nu- almengerm.; *all from Lat stuppa, 
CTvnmj^, {e @tof, B'oorfra bet iMppz tør ffitte«. 2:. ?ingtoifler anfe bet for 
germ. iRf!. fiap^a (trampe, pMt) !an iffe )>ære ^fl^b bertil; fe fiam))e. 

flor (00); Ugl. %, nf!., a. f., friftff; ba bet maaf!e ilfe tør ffiHed fra 
fiiuri, fiuuri (fiærf, flor), @Uuri, @tuuri (@tor^eb) i ælbfte $t. meb bit)er»^ 
gerenbe ©oca(, funbe be midtænfed for itfe oX t)(ere o:|>r. germ.? 9^ogIe fætte 
bem = inb. sthswira-, sthara- fafl, V^l („gu sta- fleBen")^ aUfaa meb fnattet 
S)^bub)i>ifUng. 

®torf ; almengerm.; antageø laant til, ifte fra, @lati{!, B^or bet ogfaa 
B« k; 3fiogle fætte bet = ropyog ®riB. 9loben formelt {om i fiærl ({. b.) : 
ben ©titoe? 

Storm; almengerm. (^t. u); -m- toel @ufft^; Uenig^eb om 9loben [iRogle 
antage -t- for Ubtoceyt, og sr- for 9lob]. 

®traa; almengerm. (gBt. @troo, ©enit. ©trookoed, @traatt>e8; a. f. streav; 
&c.). ®erm. strau-; o af a, cf. So, ^ro, <fec. @e firø. 

©troole; i 3)., @to., ^iff. toel fra 3:.; Bet. i ælbfle %. og i «. @. (stræl) : 
?il. 3 2:. maafle fra @lat)if!, @y. ^olf! strzala ^il (beraf : ©treU^erne); bog 
mangler formelt S^egn paa iOaan. 

i 16* 244 

[@traBab« : it. stra-paizo, gj. XJ\. 

etrof , fitaffe, fra X.; nt. meb ff; g(t fhaafcn (ttfe funbet i ctihftt ^t.). 
Hntageø laant fra $t. til int „(Bt\åfxåftt bunlel^ 3 ^t (unne gerni. str — f- 
og str— p- itfe ffielneø. Om o^r. l^olbe flramt? cf. t fhaff, ber xttt er o)>(vft 

fttam, at fhramme; t 2)., @t>v 9{ff. (flrama) toel fra ^It., (toor bet nu ^av 
mm; ffal i $t. tære (aant fra ^t SRe toibere o^Ivft Utifl, om nff. @tremba 
(Jtram^e), fhemben (o))(Iæp i fØtaMtn) (øre (tb. 

®tranb; almengerm. (itfe truffrt i ælbpe $t.). 3tfe opl^fL gørgenn. 
sr — el. 8tr~. 

©tratenrøtoer, plt, fe @træbe. 

frray, i 3)v ®^.f ^V- ^ct «f t. Ubi. ®enit. flrad*«, ^gu ffredten"; ogfaa 
flra!(f) (lige) foreflnbes i Sf^f!., % 2)iaL, flrag i ælbre SD. 

®treø; Ian omfatte et gb. *@trif = nff. @trif, (t. @trid^, got. strlk-s, 
og et laant ^It. @tree((e) = fft @treid^, germ. straik-; g^t. fhiid^en flreid^ (nu 
ftvtxåftn fttiåf), e. strike ((toraf „@trife"), nfP. flriifa fhei! flrifen (ftcppt, 
(emme, flrpge ®ei() og ftrifa ^^abe, b. ftrege. ®erm. strik- straik- strik, 
gørgerm. straig- strlg- : iat striga ©treg, strigills ©fraBejern, ber (enføre« til 
strlDgere, strictus. (£f. firtoge. 

fheife, 8aan af (t. (ogfaa g(t.) jlreifen (glibe Ae), tel »ft^b til g(t 
(Striifc (fe @tribe); (atbe i Z. iforteien aBforberet fireufen (affheife) = ^It. 
^ooptn Cé'é), a. f. strypan ^lijnbre (i e. strip funne bette Crb og bet af jheifc 
iffe ffjetne«; fe firi^<>e). 

®trenfl (gb. ?L *@treng(i)e). Uben Omltob : t. ©trang (e. string feer 
nb fom ^flpb, men (eb a. f. streng; to string er pngre). — {hrenø bifl fra X. 
(finbed nu i 911!.); uben Dmlt^b : nj!., a. f. firang (nn e. strong). — fhrenge, 
germ. strang-i-an; inbføbt i : ©inter flrenge«; fra 2:.: anftrenge. (©trenge, 
Gangart, fe Ttolhtåf). — 2[fCi?b : nff. flrungen (fiito, ,,t)el egtL tilfnøret", i 
iWaten). — ^erm. (string-) straog- strung; førgcrm. strangh-; cf. bog érpayyog 
fnoet, frum, arpayyaXf^ ©treng, (frpayyovpia, érpayyavo pxt9\tx igjeunem, 
drpay^ 2)raaBc; lat. strangulo ftoæler, (tooraf tocl ©tren gel (^efte(al8fpge). 

(©tri, fe a)^oIB.; nff., fo, ©ial. ©trige, ©tri?). 

®tdbe; gb. *©trit^e; <fcc.; ((t. aj'Jaøc. ©trtife, nu ©treifen); cf. fircife. 
@erm. strip-, førgerm. s(t)rib-. (strip- : strik- fom kriup- : kriuk-, fe frt^Be; 
forlfjeUige ©ufft^er; at antage Blot ^(onetiff ©:|}a(tning fører fangt ubenfor 
^aalibelige ^(onetica). 

(ftrict, ftrij : lat. strictus). 

fhtb, ®hrtb, fhribe (ii; gb. <Præt. fhibbe firibb : Oram, § 180. d.); nff., 
fto. flriiba; plt firiiben fireet (ffræte, fjæm^je); e. stride nu fun ffrcetoe; g(t 
flriiten preit (jhæBe, lictmpt). ®erm. strid- straid- strid-; førgerm. s(t)r— dh-; 
-dh- tel ©ufPr; cf. stri-k-, stri-p- (©treg, ©triBe)? ©e flritte. 

strigle : lat. strigilis, gj. X. 245 

®trtf(fe), toijl fra £♦; genn. kk pert»?bigt. — S)erito. : flridcn : fhiffe. — 
„^txiV (®auti?to) af pli. ©trtd, ;,bcr ben @tncf tocrbicnt"; bog ^>ar fto, 2)ial. 
©tref, 9'iff. ©triil i ligncnbc ^ct^bntng. 

®trime; maafte fra 2^.; bog ^ar Sfl% ®txx\ma (ft>. nu strimma); g^t. 
angitoc« ©tritme; bog ^t nu ©tricmc (fom af i); -m- ati @uffiy; cf. @tnBc 
&c.? ©ertt). : pli. @trtmelc, b. strimmel (firimlet), nff. ©trtmcl. 

fttippt (ftreife^ Btdfe); ft). !2)tal. ftrt^4>a, ^It [trippen, .^grequentatit) v>on 
jhec^jen" (= ^t jhcifcn), „bc^oo flri^^cn d: mclfcn" (c. strip fe unber ftreife). 
— en fttippt, ligl. nff. {^tx.), f». 3)ial. ©tri^^pb^tta. — @trt|>«, ftri:|)fe(B) 
af t firi^^fen, mit ber ^txxppt, 9tiemen^eitfd^e, fd^Iagen (pp egtl. nt; bog 
mangler Orbet ^o9 SitB(en). 

fMtU, gb. *prite, ?ræt o^r. #ebe *eb, fenere toel *tte *tt (d: en« i 3nf. 
og 3^f.; ®ram. § 92; 102. c; cf. 180. a. d.); nff. flrtta *obe (anjlrenge flg), 
item ftreita. iDlaa meb fhribe, men meb anbet bentalt Suffl^, ^øre til 9lob 
s(t)ri- s(t)rai-. 

9^tT0p(pt) maa txere germ. Saan af lat. struppus fnoet ^aanb. 

®trube; gb. @truupe fom i SRff., @t). (i8l. strjiipi); nff. Sitr. 2>txvLttp 
(®a(), firuu))a og firju^a ftxmp flro^en, meb fh:vt)|)a, ftrøi^^a ((lemme); gl^t. 
flriefen ftrauf (afjheife), ^tooraf firfiufen, nu abforberet af flreifen (fe jlreife) ; Ae. 
®erm. striup- sirup- straup- strQp-; førgerm. 8(t)rau-b- 8(t)ru-b-; !an for^olbe 
flg til str— k- (fe ftri^ge), fom kr— p- til kr— k- (fe (ri^be; cf. unber @tribe). — 
3 ®^t. finbed meb étt plu^nhxt, Bortri^bbe : jlruuten, a. f. stradan, germ. 
strQ-d-, førgerm. s(t)ra-dh-. 

®tntbd : drpovihtov, struthio, gj. Sflt 

fhmtte, »el af ælbre prube (®ram. § 92), gb. *ftruute = a. f. stratlan 
(e. nu strut). 2)og tiax et opx. gb. *firutte ogfaa muligt, cf. l^t. flro^en : germ. 
strut-t, maaffe af strut-n-. ®Jt. \fax fhiugen. @erm. stru-t- er førgerm. 
s(t)ru-d-. — ®trttt (tt), ^)aatoirfet af flrutte, t)el og af ^t i ^It; ^eb 
forbum (Strub; gb. *(Struut fom i Sft^., @t). = g^^t. (Struuj, nu (Straup 
(©ouquet; (Eolli|ton, @trib). (Strut funbe b«toe abforberet et *@trunt (fe unber 
@trøm^e). 

firttnf ; fo. S)ial. ogfaa ftranf; t. @trunf (tt?! (Stengel); nff. @troff (fmalt 
Stax, Xøube). (£f. @trøm^)e. 

f^tjge; gb. ftrt^pfe (af enb ælbre flriufe) flrøøf flrute firufen; \'o, stryka.. 
nff. ftriufa ftrauf ftrofen; g^>t. („ftagt") ftruud^en meb flruud^eln (nu ftraud^eln), 
^It. flruufelen; item g^>t. étruud^ (nu ©trauci^, ol>r. ©iffer, ^ofl), pit (Struul 
(^oH. nu struik). ®erm. striuk- struk- strauk- strak-, gørgerm. straug- strbg- 
(gienfinbe« i @latoiff); cf. érpavyouai ubmatter mig, martre«. — ©tr^g af 
gorm striuk-; @trøg tel fnarejl af gorm strauk-. 

fttctht, 2aan af f^t flreben; ft., nff. jhætoa »el af ^It. fireren, gjernere 246 

(Stl^mologt uo^lvfl. Stan \)øxt f ammen meb e. strive strove, germ. strib- straib- 
Btrib- (bcr l!fe fan forfcinbe« meb arpapstv, førgerm. strabh-). 

®trttbe (quasi *®t^^it), meb {to. strflt. ))It ^traate (: <Stratenrøber), 
Ae, gammelt germ. Saan af (at. strata (via). 

fhotffe, muligt fra X.; bog ^^ar ^% ftreffja jhafte og fhelfa flraff 
flroffen; e. stretcli, ®erm. stråk-l-an; førgerm. strag-; cf. (at. strages 9'?eber(ag, 
m. ff. @e flray. 

fhrø; nj!, flrø^a (af *^tvø\^fUa) = t. jlrenen; nt. jlrooicn; got. straujan, 
uben -i- : njf. flraa (5 af au), gt. flrouloen; gcrm. strau-an. (£f. (at. struere?, 
ftahU. @amme ^rimatre C?(ement t>e( i lat sternere, stratum. @e @traa. 

^ttøm, gb. *@trøøm, njf. @traiim, t. @troom (æ(bjic \^t ou), e. stream; 
-m- @ufftj; -t- ^j^onettf! Ubtooejt i @crm. mellem s og r; Slob srau- sru-; 
inb. sru- ftpbf, oaa (af srewo); @trt?mon? (tf^vactft). 

®trømpe; fb. strumpa; nutoærenbe Bet. (aant fra ^(t. Wlaic. @trum^^ 
l^t. ($ofcn^)@trum^)f; nff. @trum^a beti?ber @tro:^, Baanb, men @trum^ fma(t 
^ar, ogfaa Caarp^We i ©enflæber. (5f. ftrunf og nj!. @trunf (2^ut, ^ræm* 
mer^^ud). 

@tnb (6b); ft)., nff. tillige (Stubbe; ^(t. (Stubbe; ^^h : nj!., f». 3)iaL 
@tabbe (o: @tub), æ(bre b. ^tahU (2(mbo(tflof, fe iKo(b.); f». 3)ia(. @tumb(e, 
@tummc( (D:(Stub); g^t. flumben, Pttmbe(n, nu l^t. t)erflltmme(n. ®erm. stamb- 
stumb-; førgerm. (og inb.) stambh-, nafalerct @ibcform ti( stabh- (fe (Stato). 
S(f gorm stumb- meb @(irion : æ(bre b., fi)., nfl. (Stuuto (d: @tub &c.), ^It. 
fluuf (bett^ber jlum^f d: o^ne (S^i^c). 

@tu^; gb. *@tuut fom i 9Jj!., (Sto.; ©runbbct. : $orn. jammer (nj!., jtt. 
S)ia(. cnbnu S)ri!fe* og 53(æfe^orn); ^It. (Stuut (fttt af iu; ^>ott. nu stult) er 
øtore 3)e( af ?aarben (^lammcrf ormet) ({». stut @Iag ipaa iBagen); gl^t., (ig(. 
meb 3lflt?b, (Stoug, (Stiug (^tooraf fto. stuss), f enere (Steng, nu fortoanj!et ti( 
©teig. S(flt>b«f ormer til fløbe (f. b.)- 

fhtbfe (i begge 8et.), finb«, fiubfig, paa en (Stttbé, Saan af ^t. ftu^en, 
Pu^ig, auf ben (Stu^; germ. stoi-t- af 9lobform ti( jtøbe (f. b.). (?(afen : njf. 
Putt „cf. t. fluten"; (c bog fluntet; muligt (Sammentooyen af to fftøbber). 

(Sttie, for&um (Stutoe ; nj!. (Stotoa (g i fto. stuga fommer i!fe i Betragtning; 
cf. -©atore); ^>t. (Stubc; e. stoveOtjn; ttc( o^jr. Babefommcr; ogfaa romanij!t : it. 
stufa, fr. étuve. ^erfomft uopli^ft. — $erti( : fhttie (9)^ab), nt. jiotoen, \^t 
fiufen, e. stcw. 

@tttf : t. (Stue! „ou8 it. stucco; toeift auf bie S^ebcnbebeutung 9!inbe 
toon a&b. @tucd^i" (@tv!fe). 

fhtm (mm), toiftnof ?aan af t. fiumm, ber ifø(ge g^t. (Stumbe (ftum $erfon), 
jlumben (tocere el. gjøre jium), jiump s^be«, Ifører fammeu meb @tub <fec, (f. b.), 
i!fe meb jiamme (f. b.). 

flttmii, ®tttmp, toe( fra ^(t. (f>t. ^p^); fe ub fom 2(f(i)b ti( flamme (f. b.). 247 

<5f. ftuntct. — ®tt)mpeir : ^tt. ©tumler (tt; ogfaa laatit til ©t.) „ber irgenbtotc 
DerfWimmcIt ijl" (cL ber (SttoaS tocrflttmmcit?). 

®tttitb; =^ t@tunbe, <&c.; germ. stund-; fun uv>t8fe ©jetninger. ((Seer ub 
1om 3(pt?b tU stand-, fe ftaa). — f tun bom, gmL S)at. $1. {®ram. § 177. b ). — 
-at ftunbe (til o: n<ermc ftg i Sib; Ubtoibelfe : ftunbe efter Sflo^tt). 

fluntet; fto. S)iaL ftunt, @tunt (@tøb); nf!. fiutt (fort; fe unber flubfc); 
<. stunted, to stint (Omlpb : a. f. styntan); g^^t. fiung (flum^f, lurg); b. 3)iaL 
flint, @tanting, m. f(. Om af st— mp-t-? 'fom flaaer i @tam^)e*? @e flum^). 

(Stwtmefter, @tutert fe @tob. -- ftutoe fe @tue. 

fhttie (®ob8 i @!ib), meb nf!., fto. flutoa t)el ?aan af nt. flouioen, flutcen 
= \)t ftaucn, e. stow; a. f. @b. staw @teb, af 9lob sta- fiaa. 

fhtoe, forftutoe (et 2cm), meb fi). stuka, Saan af ^It. fluuten = gl^t *fiuud^en 
<nn ftaud^en). gørgerm. stug-. — flutoe (SWab) fe @tue. 

ft^Jfl (90); ^W' f^v T^%i ^oU. stug, flæbtg, er iffe funbet i g. Sfleberlanbff, 
tnen ^ører V)el ^ib (ifaafalb er gg iffe ^(lonetif! Ub)>æ;t l^oø o8 foran et germ. 
"w, cf. i«I. styggvast &c.; got. stiwiti, 2^aaImobig^>eb, Blitoer ba utoebfommenbe). 

®tt)ffe; Ugl. fto., nf!. (isl. stykki); gt. ©tilde (nu ©tfldP), ælbfle l^t. @tucd^i; 
<infee8 for S)erit)atum tit @tof (f. b.); germ. kk er bog f[ertl?bigt. 

ettjiiitf fto. stylte, nff. @t^ttra; £)mlt)b af germ. stult-; Slflj^b i nt. @telte, 
ffil ©telac. 35el 8lob stal- (fe fliae meb flalfe <fec.) meb ©uffly -t-. 

®t\^mptx fe ^tnmp, — fh)te (@ti?r) fe $. 64 unber forfiijrre. •— (Bttfv^ 
torb, mobfat SagBorb (f. b.). — oioerftbr, ^It. 2^alemaabe : o^er @tuure 
<llfl)': radtoiirt« (^It. @tuure : ^Jor). — („gjøre (Bt\>x" toel blot geil for 
Uftl^r, ber giengit>er plt Unfiuure o: tttt : greifein toon Seitung, Unfug). 

®ttftft, ligl. nf!.; Omlt^b af sturk-, 3(fH>b til ftoerf (f. b.). flvrfe : germ. 
«turk-l-an. 

fttjrle, forælbet, fe ^. 64 unber forflt^rre. 

fttjrte (aabent \^ = luffet ø : (Sram. § 60), meb fto. stortå, $aan af ^It. 
florten (5) = ^t. flflrgen; germ. sturl-i-an. (5f. e. stert, (Stjert (f. b.). 

»(Sti^rtoolt*?; p\t @ttirett)oIb bet. fretoel^after ungefiflmer SKenfd^ (©rem. 
2B.). — @tvt)er (^fænger; S'iæfef^t^tjer) er nt.; bl. 31. lille SKønt, enten af ^It. 
1lui)en (ftum^je, fe @tub) el. af ^It. fluten (^t. ftieben : fi?ge), ^too'rtil Sfta^tn^ 
fltlber funbe ^ege? 9»aaf!e to Orb. 

ftæbig fe @tab. ftæffe fe ftaffct. ©tænber, *ftcenbig fe flaa. 
itænge, (Stænge ((Stængel) fe (Stang, ftænfe fe flinfe. — (gfferø flæ«* 
fe fte^*. 

@tær; gb. toel *(Stare fom i SfJf!., (Sto., ®t.; lat. stur-nus; a. f. ster-n 
bet. (Søftjale el. S. (^apog?). — ®tær (Øienflær) gjengitoer t. (Star, ber f!at 
txere ejrtra^eret „au9 ml^b. ftarblint, bad mit flarren (a^b. flaren) gu einerS). 
^e^5rt . . a. f. stærblind, aud^ purblind : por 9{o^rbommeI . . beø^alb bie fttr 
unfer ^efll^il oorl^anbene SBegiel^ung gum Sogel begreiflid^" (SRob st— r- ialtfalb 248 

foeOeø; item i Øtoergraø) (•purblind, originally pure blind, wholly blind; 
aftervards partly blind, prob. through confusion with to pore«). 

fletrf (e); nff. fttxt; ft., t. (gb.) uben Omlvb flarf; c. starlL (lit). Sfi^b (meb 
Omliyb) : fbtf^tft, fUrfne (flibne; begge meb aabcnt i^ = luffet ø : ©rani«. 
§ 60). gørgerm. atar-g-, tf. @torf. 

lUbe; gb. fløø^e; n{I. flø^pa; germ. staup-i-an nebfit^rte. iRf!. |luu))a 
ftaup floden (falbe); Æc; fe @tob, ©tebfabcr. — 'lægge itexn i ®t$h' = 
nfl. @tau^. 

{løbe; gb. fløøte; n{!. flø^ta; germ. staut-i-an; uben -i- : nt* fiooten, ^t^ 
{logen, got. stautan. @e €^tub, flubfe. (S^erm. stout- stiut- stat- stot-. gør^ 
germ. st— d-, picier at fætte« =- lat. tundo tu-tud-i, en @t«ning ubenfor paa» 
Itbelige ^(fonettca. ®e tube. — Støb, gb. *@tøøt, nff. @tøt^t. — (Mtøb i 
9{i^g{iøb ^ører tffe (^tb; fe fiøtte). 

Ctri, ftøit (bør, fom forf^en, ffribeø meb o), meb ft). stoj, stoja, Saan;. 
mangler ^>o« Sllbben; ^off. stoelen (u), n. frififf fiooten. 3 @b. bel fra 2). — 
„ftøien og fløien'' gjengtber gefloben unb geflogen (tilrtmet). 

fiønne; gb. flbnte flunbe flunb, fom t9^ff. (fb. nu atdna); t. flbl^nen, ,,etgtL 
nieberb." gørgerm. og inb. stan-, fe fltnge. [stan- falbe« ©artant af tan-, fe 
bunbre, ^bab fun ubftger, at be ere rtmenbe ))rtmatre Onomato^oiettca]. 

®tøt, ^It. for gb. ©tbrte, fe % 64 unber forfl^rre. — ftørfne fe flærf. 
ftørre, ftørft, @tørrelfe, fe flor. 

ftøttt, SUttt; gb. $art. iReutr. ftutt af fibbie flubbe fiubb (fom nff.; fb. 
nu 8t6d(j)a) fluttebe fig til ^It. flutten (il), ©tutte (il) ^ fft fliltjen, ©tftfte,. 
germ. stutt-i-an, 2)ertbatum (meb 9[«ftmtlation) af germ. stod-i-an, (t)ort %fi\fb 
enten til ©tab <kc. , §Rob sta-, etter til l^t. ©taube, g^>t. ©tuube, 9lob stu- (to 
attitererenbe ^rimaire (glementcr); cf. drv-Xog?, ©øilc. — ®tøb (fort ø) unber 
©aal, Slbfiffc^^ : 9^. ©tub (Unberfiøttclfe, afgift), meb ø af u (cf. Kønbe,. 
©ønbag, m. fl.). — 2»eb fiøtte er fammenboyet 2lbb. fløt (tt; flaa fløt; <>øre* 
brugt fom abj. : „en fløt gb^'O, ber o|)r. er mx. af Slbj. Pøøb (fom i 9^ff.) : 
fom fan flaa; germ. stod-. 

{iøHe, bifinof Saan af ^It. flooben (øø), germ. staub-i-an, og \)txt\i formet 
©b. Støb, ber ptt, ^ott. meb Slflbb germ. a (»ebber ©tof (^boraf jbne« labet 
\^. stoft). Slflbb o : ^ott. stuiven. $t. l^ar ©taub, ftauben, flauben. ®ot. 
stfib-ju-s. $lt fluuben (ftil) fioof gefiotoen, g^t. fliebcn fioub gefloben (fbge), 
de. ®erm. stiub- stub- staub- stub-; førgerm. staubh- stubh-; cf. drv^at, 
gjør toet, érv^sXog tott, ru. 

®tøøle : lat. æstivale ©ommerfobtøi, gj. ^)lt. ©tebel (®ram. § 59). 

'fubbet' (alm. MPPit'\ attr. til ©u^be) = nff. fubbutt (følet), fubba, 
fbabba (føle), Onomato^. — ©ubcr (giff)? 9'iff. ©uter efter %, garfen en 
anben giff. — (S)et gie. ©uber, ©f omager : lat. sutor). — ftible, befuble, af 
t. fubeln, „eigtl. tool: fd^led^t foc^en, ju fieben". 249 

« 

fuge (uu); gb. ?5rcct. *føø9 fngc fugen; iiff., fto, fuuga, gt. f uugen (nu f^L 
fangen). ®erm. 8Qg- saug- sug-, førgerm. sau-gh- su-gh- (su- onomato^.); 
laU SU-gere, su-cus. (Sf. fø6e og a. f. sQ-can fuge. 

fttfff ; = fto., nff. fuffa (flt)ul^e, fluHc, fuffe), nff. tillige ftoaffa (pibUr 
ftMVLlpt). Ommatop. (Sf. f))ag. 

^tttUt, nu euri>|>aiflt, g). Srabif! (asokkar) toet fra 3nb. (^arkara). 

®ttl, gb, @ut)I font i ^% (f». nu sofvél); ^ott. zuivei; ælbfle l^t @uuftU; 
gernt. su-f-; 9lob su- fom i fuge, føbe, faufen (germ. -p-). 

©ule? (gugl); nf!. ^atofula. — @uU (©øile, f. bj. 

^ult, fultf ; gb. ftøelte ftoalt f(to)uUe f(to)u(ten, ^tooraf ^bi. fulten; nff. 
ftoelta ftoalt; ^t* @uffip; cf. ftoal (f. b.), l^t. fd^toelen, \åfVoiil, a. f. swelan, for* 
tcered af ^arrne, m. f!., famt, meb adfimiUret ©uffi;, t. fd^toeHen (forbum 
ogfaa : toerfd^ntad^ten), fe ftoullen. 

®ttm (at fumnte o^) : iaU summa, gj[. 5t, — ftttnme = t. fummen, Ono* 
niato|>. (cf. e* hum). — fttmme fig : ^U. og gl^t. fuunteiw ogfaa laant til @t). : 
forsumma; forfømme er Omli^bøfonn (f&umen). „®t^åfxåftt fe^r bunfer'. @enn, 
ac-rn-. (iWolBed^ anfører *pbe fum' o: fiitte; toifl gt. @uum, 3<^S«^«ttg, t 
abtoerBiel ©titting). 

^ttttip ; toel Saan af piU ^ump == % @uni))f. gor^olb til @t>am)) og til 
ftoømme uopll^fi; e. swamp, »not an old ^word^, Bet. @um^. ®emt. sum-p- 
(sw-?); førgerm. s— m-b- (i doug)og, ftoam^et, bitoergerer ©nfflyet). 

®unb (bet. i 9{f!. ogfaa étoømning); germ. s^&m-d-, fe ftoømnte. 

funb, »el af t. (ge)funb (e. nu sound); »b »el @uffiy; 9lob s— n- (cf. lat, 
sanus) el. s— m-? — 3ffe ^eraf: *fttnbe fig* (o: „^toile efter arbeibe"); »cl af 
^It fif funnen : ligge og fole ftg. 

&uppt, fra 9^t. ubbrebt til anbre @^rog, (S|. fr. soupe; af funden (føbe). 
(S)gL X. : „at iuppt i ftg'', tage „en @u^'0. 

for (uu); almengernt. (^t. nu faner, e. nu sour); germ. og førgerm. ser- 
(cf. ^vpog'i, fur). @i?re; ft?re : sur-i-an. 

fttrre, Onomato^. (maafte o^r. ftoirre? cf. bog lat. susurro); 'løbe furr\-- 
fnnre (binbe; maritimt) : boH. sjorren, »door middel van't Spån. jarro ontleend 
Arab. woord djarra«. — fufc (uu); ogfaa %, nff., t. (^t. nu faufen); 9lob 8u-?r 
ialtfalb Onomato^.; 'letoe i @u« og 2)u«'. — • @ut, futte; cf. fo. SDial. futta 
(ni^^e) »Ijudsåmt af sugta*. 

@toab(b)er, ftoabre (maritimt) : plt ftøabben (im SBadfer gap^eln, ^oU. 
iwabber @(^iff8befen, e. swabber; cf. nff. \'oahha (føle, fe fubbet). — „ftoabfe'* 
(ffrito ftoatfe, fom bet ubtale9) : t. fd^toa^en; Onomatop. 

foaø, toet af |>It. ftoaf; ft. svag t>el, alt i 3)?ibbelalberen, fra 7). ginbe^ 
iffe i be ælbfic germ. @^rog. ®ift Onomato^., cf. nff. ftoaWa (fe fuffe), og 
egtr. ti?nb, fftoal^enbe, om £)toerf(abe? -- ftoæffe : fd^toiid^en. 

føaie (^ib og bib; nærmefi maritimt), af plt fkoaien (Srem. S.), ^oll. 260 

xwaaion (betaf e. sway?); oel Onomato))., o^r. om ben lebfagenbe S^b? (9tft' 
-ftoaga, i Bergen« @ttft, er t)el omfløbt Saan?). 

foal; Itgl. ft>., nff.; (gernt. å); n{!. ^txeata (9løg Æc; germ. a); ^t. fd^mftl 
<germ. o); &t fc^ttjelen (o|)branbe«) , o. {. swclan gløbe. ®erin. swél- swsi- 
8w8l-, 8W0I-; førgerm. swal-; cf. eXa ? (for swcla?) gaffel, ©etegne forffjcfftgc 
jCem^jeraturfor^oIb. — ®tiale (®ang) Ijerj^cn?; nf(. @t)al. (Om o|)fommct tit 
•Ojengbelfe af gt. @o(re, nu @iJtter, af (at. solarium,?). — ®tia(e (gugO^ 
«lmengcrm.; gt. @tt)al»e (e. nu swallow); germ. swål-w-; utot« (gt^m. ['dlo^lt 
iotntt paa aXxvor]. 

^tfamp; gnff. adftmtleret: (St)o))p«r (i9(. o), nu nfl. @o^^ og @t>ant^. 
•®erm. swåm'-p-; cf. ftoømme, @um|)? (f. b.). 3 gt. @tt)am^) ^It^ (d: germ. -b-) 
^a«fer @uffiyet til dou^og pov$9, 

Snane; njl. @toona og @tton, ?l. ©toaner; ft). svan; gt. @tt)an(e); <tc. 
"(Sf. tnb. 8wan-, lat. son-are Itjbe,? (fufenbe?). 

føong (om ^orn) af ft)inge. — - ?tgf. t. SCaIcmaabc *gaa i ®tiang\ — Sigl. 
foanger; fra X-; bet. i ®t. ogf aa fd^røanfenb. — ®oanb6, ftoanbfe, fra £.; :|)tt. 
<fra §t.?) @n>an8; ^lenføre« til fd^toingcn (quasl „Jd^toangejen";?). ©ører bet 
tffe fnarerc til gcfd^tt)inbe? cf. nff. ftoinfa, ftoanja (føite). 

fdor; a for aa (cf. labe, gare, ^rage, &c.); fu. svar, i«(. svår-r, gt. f»aar 
og fwiidrc, nu ^t. fd^toer, 5>t3oraf ftiar; got; swgr-s æflimeret; gt. ftocren ftoar 
<fmerte; nu fd^loaren : Bulne), ©eftoer (nu ©efd^toilr). ®erm. swér- swår- 
«w5r-; førgerm. swar-; cf. lat. serius? (for sv-?). (ge @org. 

foore ; fto., nff. ftoara; e. an-swer. ®erm. og førgerm. swar- : inb. swar- 
itfht, @c f»ærge. — fttart fe fort. 

®tieb, gb. @tt)ect; Itgl. ^It.; nf!. @tteit (fto. nu svctt); l^t. ©d^njetg; &c. ; 
^erm. swait- swrt- (\}t fd^ttsi^jen); førgerm. swaid- swid- : inb. swid-jaml ft)eber, 
iStæ; iat sador (u fom i udus 0. a.). 

^tiebffe : t. S^tt\å}t; „unffar .. damascena .. burd^ røttelf ormen ..?". 

ftiete (bøie; nu fj.; beraf ft3cirt?gget); gb. ft)eeg(i)c; nf!. ftoeigja; Slflpb i fe 
ftoigte. 3 ?to. ©iat. angitoe« ftsiiga ftjceg (bøieS), ber congruerer meb gt. floiigen 
<nu \)t, fd^toeigen; mon opx. trl^ffe ftg tilBage?). ®erm. swfg- swalg- swlg^; 
førgerm. swaigh- swigh-. [gormentlig dtnifth meb got. swiban Ifører til bet 
^elt UtoiSfe; men 9?ob swi- fan toære fætte«]. 

[„ftoeife" t. ©aanbtocerferorb]. — ftocife : i)t fd^ioeigen, „ml^b. ftocigen : 
tn (S^Iiil^^ifec an einanbcr l^ammern; aBb. : braten"; af @d^toci6. — ©tjcUe 
<ted^nif!) : t. ©d^toeac. 

®lienb; gb. @toccn; Ugl. ft., pit.; nff., g^t. @tt)cin; a. f. swan (e. swaine 
fra 2).); toet Slfl^b til @t3in; bett^ber i 2[. ©., $It., t. 2)iaL „^ncd^t befonber« 
j@d^tt)eine^>irt". (©jængS ©enførelfe tir ØJob i gefd^tt)inbe maa forfafleS). 

@»ibel : ^t. S^ithtl, g^t. QmfioUt, „Umbcutfd^ung toon lat cæpulla, it. 
«ipolla«. 251 

føibe (ti) (ftoie), gb. ^art. *ftt)ibcn, nu foeben; @tiie, gb. *@tt)tbe; 
^ulfdter; nff. ftoiiba f»eib ft)ibcn. ®cnn. sw— th- et. sw—d-? 2)cntalctt 
@«ffljr? (SC. 5ftT^, af attitcrercnbe ^)nmairt Onomato:^*, ^åftoahtm, ætbjic ftt. 
^B. ftDCt^an, <tc.). 

fwfltf gb. fttjttfc ftøecf ftDtfc ftotfcn; fto., nff. ftotifa (gnff. ^fia); g^t 
jtoitc^en ftoetd^ (jXa^^c«, totge); <fec. ®erm. swik- swalk- swik-; -k- i)el@uffij; 
Jjjtimatr 9lob ha swi-; cf. ft)cic, got swiban (op^øxi), f^^imc. — @toig, gb., 
nff. @tt)t! (T). 

©toigers! fe @tooger, 

fwflte (forben t ©et. bøie«) af gorm swig-, fe f^sete; nf!. ftoigta. — 
'f»tgtc SCoug' er nt.; ^>ott. zwichten (cf. t. befd^tt)id^ttgen) »waarschijnlijk met 
cht uit ft, mhd. ftvtften; past best bij got. swiban •. 

@^)tf (Zap), ftoiffe : \^t 3tt)icf, 3»ccf, jtotcfen (e. twitch), ^toadtn. 
@toiffeIfirønH)e : 3tt>t(fclftrura|)f. 

fotme, befttime (it); ælbre b. @totmc; nf!. fv)iima, ftoeima (ft). nu svimraa); 
flt. ft3umen. 2)crito. : foimmel, fointle; nf!. fttimla, *ra. ®crm. swim- swaim- 
fiwTin-; -m- @uffiy; cf. nff. ftotna (T; fijinbc inb, fagtnc), Q\)t ftottnen ftocin; 
ilUob swi- swai-; cf. ftlge, &c. (©oIBerg: „©totinfot"?). 

@titn (ti); almengerm. ; gcrm. swin-, maaffc af 9tob su- (fe @o) ntcb 
^uffiy -ain-; cf. lot. 9J(bj|. suinus. 

fdtnbe; gb. *ftt)inne fnjann?; et. Saan af t. fwinben (nu fd^?)?; a. f. 
flwindan (d font i flnd af gcrm. th); fto. (ogfaa 2)ial.) svinna (reglm. nn af nth), 
og i 2)iar. ftoinn*ta fioann^t. Oerra. swin-th- swån-th swQn-th; (Simpley : 
nf!. ftoana (ftjinbe); førgerm. swan- (:|)rtmairt swa-?). [„Sunggrant." fomfæbi). : 
i a u af I ai I]. — @e geft3inbt (nf!. ftoinn: fmeffer, raf!, gnff. ogfaa !Iog). 
— @t)tnbel, @t)inbler nt)e 2aan af ©d^toinbet, ^b(er, foni t. Singtoifter 
tegne Mb. — ©toinbfot. 

fotnøe; X'oM font t)eb ft>inbe; ntaaffe ^aan, e(. (^ieno))Ut>eIfe beb t. 
Snbtoirfning. S)og anføre« ftoinga („ftoagt") i Sf^ff., og („flærft") i % 3)ial. 
^ertn. swing- swang- swung-; -g- ©nffty? 9lob bo fom i foreg. — 3)erit). : 
^otngel, fotngle, fotnfe. 

ftJippe, @toi|); fra ^It.? {^tc'xpp : ©rem. SB.). 9^ff. &ar f»i^a, fi)ei^a, 
bette en« meb ft>ei|)a (ftoøbc), og meb g^. ftoeifen (nu fd^*), ^)U. ftoee^en, 
a. f. swspan (Omltjb i e. sweep feie). (9^ff., fto. foo:|30, feie, af ftjei^a?). 
9{ob swi? 

føtre og føtrre (fe iWoIbed^) ^øre maafte f ammen; fto. SDial. ftjira og ftoirra 
(ftoinge, ftoire) ; ptt @tt)ier (S3rem. SK.) og ftcirren, \ft fdjtoirren (cf. ^ott. zwier 
©toingning). Onomato^?; ^fir^h til swar-? (fe ftoare). (£f. furre. 

®fiogev og ^oiøer«', 2aan fra X. : @tt?aager; ^t @tt>iger, ^(t. ©»eger 
(Hn«@d^*); cntift : ©toe^er (germ. é), nu @d^»fi^ier, cf. f». svar-, gnff. ©toææra 
(©toigermober). ®erra. sw— h- og sw— g-; førgerm. sw— k- : tat. socer, (/)«xv|>o$. 252 

inb. pwapura-, &c. ~ „@c^tt)ieger d: @(^n)ieger mutter, biefc« tocrbcutlid^cnbc 
3ufatnmenfe^ung; bagu gebilbet : ©(i^koiegert^atev dcc«. 

®øoø(e)l; gb. *<^n?at}e( fom i @)>.; ^It. @toat>e( og ©toeioeC; ^t nu 
@^tt)efel, i ®^>t. alm. mcb b; got. swibl-s. ©enførelfen tit førgerm. 8tob 
swap-, o: ©et. føtjnbljgfcnbc, er ^elt uftffcr. ffflaafttt opx, i!fe germ. 

♦ftoette ftoatt, fom i Sft%; tabt; letonet ^art. : ftiullen; almengerra.; 2bet 
-1- oefimileret @uffl| (toel -n-); ubcn bette : t. ^åftoitU; lat. solea (fe ©aal); 
fe ogfaa \'oal — foulme af ftoulne (®ram. § 102. c). ®øtilfl fra £. 

@tou^, ftou^^je, (o: ®rom. § 60) toel ni^erc fri ©ariant til \iiippt, — 
ftxeffe fe ft)ag. 

fofflfie (engang „fiærft" : ?Jræt. f»a(g Jkc); nff, ftjelgja (ft). nu avålja); t. 
f(d^)tt)clgen; (e. nu swallo*). ®erm. swflg- swålg- 8w6lg- (o); -g- (førgerm* 
-gh-) tti ©ufpj. ©tot« en g^t. ©tatoemaabc ftoel^on er ^>^onetijI, hlxMtx bet 
førgerm. swalk-. SHob swal- fe f»al, ftouttcn. 

f»ar fe ftoar. — ®l>øtr (®røn^ glef!e»*), gb. en@tt)(trb]^, of ælbre^toarb^; 
nf!. 9Wa«c. (gtoorb (i8(. 6); ^It. gem. ©toarbe, ^t. ©d^toarte; e. sward. ®erm. 
swar-d- (tijf ©ub); 9tob toel fom i f»ar. — ®ti(rrb; almengerm. (f>t. *t); germ. 
8wér-d- SRob fom foreg, (meb Slffijb)? ftor, ftoær ^nito? 

foærge (®ram. § 185), gb. fmerte f(n))oor ftoaren; nf!., ftt. ftoerja; gt. 
f»er(i)en, nu ^t fd^toiJren. 9tob anfætte« fom i ftoare (f. b.) (ben i f\)ar lunbc 
ogfoa ^a8fe : giørc toegtigt, ref^ectabelt). — 8igef aa 9lob i ®tiimii; a alt t 
®b.; o^jr. *<Sn)arm fom i iRf!., ®t. (cf. @t)ær, ber, ©ræ«, nu fl.); germ. 
swår-m-. —• f to ærte, @ to ærte fe fort. 

fooroe, maaf!c ?aan af pit, ftoetoen = l)t. jd^toeben; ftoætoa treffe« alt i 
®fto. S@lbre Ubtale mcb luHet e (SRim : letoe) fom af et gb, »ftoitoe *ebe (i). — 
[„et @toæto"; SWoIbed^: „bannet af nJ?ere 5)igtere efter t. ©d^toeif"]. 9^fl. 
ftoiitoa ftoeito ftoitoen (ftoinge, ftocetoe). ®erm. swib- swaib- swib-. SRob swi-?. 
®ot. swiban beti^ber aflabe, opi)øxt. 

foøbe, gb. fiDøø^e for celbre *ftoee^)e = fto. svepa, nf!. ftoei:|)a; fe ftoi:|)^)e. — 
@toøb af *@»ee:|); en @toøBe, :t)It. @»ee^e ($eitfd^e). 

føømme; gb. "^ftotmme (e) fmamm f(n))ummen; almengerm.; 2bet «m^ 
a«ftmileret ©uffip (oel -n-); uben bette : t8(. svima, g^>t. ftoamen (ftoømme). 
gørgerm. swam- if!c funbet [a-éau'tv&og^, ©abetoanne]. 9lob swa-? 

fti; ligt. f»v nf!.; gt. fuutoen, ftutøen; a. f. siwian (e. sew). ®erm. (og 
got.) 8lu-i-an. 2)erito. : ®i|l. SIfltjb sau- : ®øm, nf!., l^t. @aum. gørgerm. : 
inb. Siw- f^, SU-ti ©toning; lat. suere. 

@i?b, fi^blig fe @ønben. 

ftbe; gb. ftube føøb fube fuben, f enere føben, cnbnu 'bløbføben* (®ram. 
§ 180. a. d); fto. sjuda; nf!. fjoba faub foben; g^>t. fieben foot; a. f. aeothan 
seath gesoden. ®erm. siuth- sauth- sOd-; toel førgerm. sau- su- meb bentalt 
©ufflj. — gorælbct : @ob (fort o, germ. tt, d: <Buppt). 253 

ftfl (*?*?) f S^- <iwl fo«i %f "ff-; *>^t. fccf, H ficd^ (før mcb ubtalt e). 
^erm. (og got.) siuk-; 9tob toel fom foreg, meb gutturalt @uffiy. @c @ot. 
@1?I fe ft?. — @i>rtc, forsien ©»?Ue (uæflen glemt) = nff. @^Igia „cf. 

a. f. sigel @mt?He"? — fl? I te, @ i? I te, fe @alt. 

®t)« (i?*?)f gb. @lun; uf!, ©jon; af fe (f. b.); 3éhw- el. ségw- (-g- ettberet) 
meb @uffiy -n-. — fi^ue, ftjne«. 

®9iib, fom ft>., nff.; t. @iinbe, ælbfle t. €^unbta; men a. f. 8yn(n), e. sin. 
^jæng« @ommenftttting meb lat. sons sont-is, ffvlbtg, turbe tocere ttottolfom. — 
@i?nbfIob af t. ©ttnbflut^, „Umbeutung toon a. btfd^. @in*©Iuot"; fin*, ælbre 

b. fl*, betegner : uafbrubt, continuerlig. 

ft^nberUg fe fønber*. 

f^ttfic (finnge er tffe o^rtnbeligere); almengerm.; germ. (og got.) siDgwan 
sangw sungwura sungwan- (\> ](^oé 08 Betoirtet toeb tt)). gørgerm. gangh(w)- 
tHe funbet. 

fqnfe (fiunfe, fe foreg.) ; almengerm. (nff. f øfl(t))a) ; germ. (og got.) sinquan 
sanqu sunquum sunquan- (tf : fe foreg.), gørgerm. sang(w)- t!fe funbet. [ST^uItgt 
^ob sam- meb gutturalt @uffij?]. [„Sunggram." fom fcebto.: i a u af i al I, 
meb 9UfaIerlng af SRoben i fl!]. — fænft : germ. sanqu-i-an. 

fVife, @t>re fe fur. 

®Q6feI (en, et : t^ngre ^ifitnctton), f^dle; gb. o^r. en ©pi^dle, \tf\f9U, famt 
fi^j^fe; t»I. y, nu fortortet i nff. fj?«la, ogf aa fu«Ia; er ogfoa % (y); ®B. gnff. 
fj^i^fa (forrette); *f* @uffly, cf. nff. f^^ta (Befi^mre«, beførge), @uut(Om^u&c).; 
a. f. susl $ine, seoslig ))inltg. 9{ob su- t)e( onomato^. (^(agelt^b). 

ftti; gb. ftu, fom i @t).; nff, fjau; &c.; got. og germ. sibun (é); ifølge 
inb. saptan, (at. septem, enm, åc, antaged en dental eltberet. fQtten, *be. 

„@æbe" fe @eBe. — glere anbre fæ* vide fe*. 

®æb (?I. *er; ©æbioane Ae); gb. @eb, @tb; nff., fto. @eb, gnff. @ib; 
H <Sitte; got. og germ. srda-s; førgerm. sadh- (cf. inb. swa-dha @e(t)Be* 
Pemmelfe, exhog; (at. suesco;?). — (2)et anbet @æb fe faa. — @æbe 
fe flbbe). 

®af (e; tf); nff. @eff; e., t. uben Dmit^h : ©adf; got. sakku-s af (at. 
saccus, da-Axog, t>e( fra Øemitiff: »probably of Egyptian origin, ef. Goptic sok^. 

®orl(^unb); nff. @e(, ft). sjel; a, f. seolh, æ(bfie ^t. ^tia^; feer ub fom 
germ. 2aan af dska^oq ©atobijr, SloBBe. 

fælge, gb. felie falbe fa(b, Sm^erat. fe(; nff. fe(ia; e. nu seli; germ. (og 
got.) sål-i-an gi^e. (CSfter en ©isning ffu(be bet o^r. Bet^be (abe tage; 9{ob 
ba fom i eUaiv tage, forment(ig for sel-). — *i* B(eto i S). tt( *g* (®ram. 
§ 185), ber otoerførteø )p(La be anbre gormer : fa(g, fo(gte, fo(gt, ®alg (gb. 
@a(; cf. ®a(g, toæ(ge). 

fæ(be fe @o(b. fænie fe f^nle. feer fe fig. fatte. Ae, fe fibbe. 

®ø, gb., nff., gfto. @io, @tø; gnff. ogf aa @ææ*r, @iaa*r (cf. SjæUanb); lil 254 

gt. ®tt *tot9; gevm. (og got) og førgevm. saiw- (cf. kt. saeyus t)t(b, aioJLog 
Betoægclig,?; cf. ©jæO. 

føbe, fom af et gb. *føø^e; tnaaffe bog noget f enere ubgaaet fra 3))f. af 
gb. fuu))e føø^ fu^e fu:|)en; f)o. sapa sop; nff. fnn^a fau^; ^It. funden too|>; 
gH fuufen fouf (nu faufen foff). <^erm. sap- saup- sAp-. gørgerm. sub- 
tlfe funbet. 9tob su- meb (abialt Sufft^r? 

føb; gb., nfl., ft)., )p\i. føøt; g^t fttege, Hbto. f(»)uo3e; c. f. swete; geræ. 
8wot-; kfll^b i got. sat-s (el. (Sontraction Q?); førgenn. swa-d- : inb. swadu-, 
f^<)v-8; lat. sauvis, susdere. 

fiøge; gb. føøf(t)e; nft. føøfja, ft). nu soka; uben £)mli;b : g^t. fuod^en; 
germ. (og got) sOk-i-an = (at. ssg-i-re f^ore. 9[f[l^b til germ. sik- (fe @ag). 

(føgn), ®øønebage; gb. ^^t^ten (en føgn ^ag); nfl. @))fna (^©øgnebagene'Or 
gnf!. fi^fn (tffe ^jemfatben ti( @traf); (ft). nu sockendag); got. (og gemt.) 
8wikn-8 uf!vlbig; o^r. tflanb tt( at fli))pe, ba 9tob er fom i ft)tge (f. b.). 

®øUe, Saan af H @&u(e; ^ar fortrangt ælbre b. @uule; g^t @uu( (^L 
@tu(e), og @uu)oe(; got. meb Sfll^b 8aul-8. 9tob 8a- sau- [(at. 8Qru8 $æ(?]. 

(„^^V*, Xccti^, anføreø fom b.; er ta(tfa(b nff.; t9(. sol; germ. sål-w-). 

føle, @ø(e (00); nff. føvia, <Søi;(a, @au(a; ^(t. foo(en (dd); germ. (og 
got.) saul-i-an; ^flt^b a : a. f. sylian, e. to suUy. ^ob su-, sau-? cf. @o? 
(gr. souiller, meb e. soli, li^enføreé ti( (at. 8u-illas ftotnf!). 

føDe, forl^en fotUe, fa(*ag d: fa(tg, (t^ffedg, f!iffe(tg. @e fa(tg. 

®ølti, ttb(tgere @t(to af *^\Vtitx ((Som^of. : @ø(t)er^). ^t. @t(ber, got. 
silubr, (&c. ©jenftnbeø i <S(at)tj! (sirebro, <&c.). 9^e^^e o^r. germ., maafle tffe 
tnboeuropæifft. — fø(toern : t. gorm. '6ø(toerg(øb* : 6t(berg(&tte omti^bet. 
@ø(t)^o^)* (papa?). 

®øm (en, et : i^ngre jDifltnctton), gb. *en @øøm; nf!., (t. @anm ((far t 
%. fun ^et. en ©øm). ®erm. sau-m-, 9f(i;b tt( siu- fi; (iRagling omfattet fom 
©luning), at fømme. 

fømmø flg, fømmelig; gb. føøme; nff. føøma; e. beseem; germ. som-i-an; 
Sfli^b tt( såm-, fe ^fam, fammen, <&c. 

®øn; gb. @un, $(. @i;ner (Om(i^b overført ))aa @tng.; cf. SDræt, 9let, 
Siløbb, Sfit^lf m. p.); nff., fJo., t. meb o; got. sunu-s; a. f. sunu. 3nb. su-du- 
@øn. SRob SU- t ©et. frembringe; v«og. (i^tib»^fUtU*^sSf) 

®ønbag (meb Jt^bænbring fom i S^ønbe m. fl.) af gb. f (Sunn*bagyr*@unnc 
= t. (Sonne; germ. 8unna(n)- (d: „ftjagt" gem.). Urflegtffab meb @o( mu(tgt. 
(sikD- af swåD-Y). (S^erm. Ot)erf(ette(fe af dies solis. 

®ønben, fubfiantberet Sb))., gb. funnen (o^r. : fvbfra); 3(bi. (Som^ar. gb. 
fj^nbre, nu (éram. § 60) ffretoet fønbre ((£om^)of. : ©ønber*). ®erm. sun-th- 
(om l&efl. m. @unne, fe @ønbag?), l^tooraf (^t. @unb«»gau o. (., a. f. su-tb, ^(t. 
@uub(en), trængt inb i $t. : @iib(en), og i 2). : ®9b(eii) f^bltg (tnbføbt er 
gnff. ©ubr, ft>. soder). 255 

fønber (0 = 1;: ®ram. §60), gb. funber {clXønbt, ©ønbag); at fønbre^ 
tneb t. gorm : fonbrc; fi^nbcrltg. Sfl% funbr, Sb. funbra; got SIbi). 
sundro for jig ; <fec.; gcrm. d ^icr af førgcrm. t (coxn^)aratttoij!t -t-r-); 9Job 8an- :. 
inb. sanutar Borte; avev. awp, «7vpog. — før g c fe @org. 

®øf?enbe, Ubt)tbclfe af gb. @^f!en — nff. ^t^ptm (ft). nu syskon); ^t^^^ 
eytrol^cret af : 9Bfttt, gb. ©i^jicr; almengerm.; germ. (og got.) swls-t-ar (é); 
-l- germ. ip^ottetifif Ubtjæyt (fom i @trøin). %øxQtvm* (og inb.) swasar-; Ict^ 
soror; (Srunbbet. *egen*? (swa-s-ar, cf. kt. suus, se, <fcc.,?). -- @øt)n fe fotoe, 

[U : 1. gb. U, 2. gb. t&* : ®ram. § 182). 

Saa; Ugl. \^., nf!., a. f. (ogfaa tshe); ^(t. j£:ee, ^ 3^^^; 0(^>n. taih-; 
førgerm. daik-; formelt fom en 3lobform tU te (f. b.). 

Saobe?; gb. "^Zaapt {ntppt £(;>«); fto. tåp, SDial. iRtr. 2:d^, gem. Zå^id 
(cf. et Slbj. tabbet?); %fit>\> til tabe (f. b.)? 

S^aaøe?; gb. £bo!e; nf!. $:ofa, gnff. X\)^; fto. SDial. £&fa, %uU; gft. 
S)ertt)ata 2:^øfn, 2:t»u(na (nn tocken); ^It. SDaaf(e) ('dåk^, dok?). Xxl ^toilfen 
«fiU?b8ræffe ba? (5f. nft. tofa (gnff. t^*; fit^ttt fig)? eL »lob thak- (fe tæffe)? 
— 3 ælbre 2). treffe« g^itr. Xaag. — £)m H Saagef (fører (fertil, toibe« tifef 
cf. nemlig f«. på tok; en tok; nf!. gem. Soofa (2^aabe); cf. pli. tolen? (00?, 
fi|)ielen). [Ut)ebfommenbe : nf!. ^aa eit Sol! : efter (øfl @!iøn, ber ^ører tit 
at tt^ttt^]. 

taalt, gb. t^ole; gnf!. t^ola; a. f. tholian; got. flabet thalan (cf. go(e);. 
^It., gl^t. bolen (2)erii). : ^t. bnlben). ®erm. th6l-; førgerm. tal- bære : 
mXatTov J^egtftaal; lat. tollo (løfter) tetali [tjlatom, tolerare (inb. tul-; ifølge 
J|)rimair ©ariant?). 

en Xaav (liben 2)rif; forben ogfaa lacryma); fto. Tla9c, (begge 9et.); nff. 
Wtaic, (liben Xxxt), gem. (lacryma); lacryma Ij^eb forbum i alle 3 6|>rog ogfaa 
et (ett) Saar. (38l. ^clx !un 9^tr. lår). — 3:aare = nf!. gem. STaara; i!fe 
truffet i @\>., ®h., ®nf!.; maaf!e f enere bannet. — ®l^t. illade., tilbeld gem. 
3o^er, 3^^«^ ("" S^^i* 3^'&'^0; «• tear; i ®ot. flatoe« lagr, SRtr. (^erm. tåh-r-; 
førgerm. dåk-r- : daxpv; g. lat. dacru-ma, f enere lacrima; celtif! dacr; )oel dtob- 
dak- bibe? (cf. ,,bittre" Saarer). 

Saatn : lat. turris, gj. ^It. S^or^n. 

tabe, gb. ta^e; gf))., nf!. ta|>a (nu f)o. tappa); cf. :plt. ta^en (aa? famle);; 
^t. ta^^en, ta^^ifc^ fra $lt.; alt i @bt. treffed Zaapz ($ote). ®erm. tap-, 
førgerm. dab-. 

Kact : lat. tactus ©erørelfe. gølelfe. — Kabber? ($lante); cf. ft). 2)iaL 

Xater?, hemodlad tobak. — „Kabbergaa«"?, cf. pit tateren (tjabre). — 

.Saffel : lat. tabula gi. £.; fe Satole. — Saft : •It taffetå : Persian taftah-. 

Zaq (é(e!fe), gb. S^a!; fto., nf!. Sa! (forbum Zi)^); nt. S)a!; ^t. 2)ad^;: 
e, nu thalcli. ®erm. thåk-; førgerm. tag- : lat tegerc bæ!!e, toga; reyog Sag, 256 

<mob „iunøgrom." 2æxt om „inboeuro^), e«). — topffe, gb. *t^fcf(t)c (©ram«. 
§ 92), øcrm. thak-l-aii ; fe bæffe. 

tage, gb. tafe toot toofe tafen; gft)., nf!. tafa (ft). nu Uga); c. uke fra 2).? 
49ot tekan te-tok; germ. uk- (a ^oø o9 forfortet) tok-; førgerm. dsg- [cf. (at. 
argere?, of de og agere]. — sfirgt, gb. S^eft, germ. t»k-tl-. 

*ineb Zop og Za^V (Tloth.: Za'ol) Bet. opx, meb ^anbe^aar og ^alt o: 
Ul (egtt. oxn 9t9); gb., nff. Xagl, gfft. Sagel, e. tall. — (X at Ile, ZaUxt, i 
tegge SBtt romanifTt : it. taglio, -a, fr. taille, <fec. : (at« talea Slfftaaret, taleare; 
i maritim 9lnt>enbe(fe ti( o« gi. Sflt). 

Sof(fe), toel af ))(t 2:acre =^ (t. Bacfe, e. tack og tag, ft). Ugg; nff. 
"^odSMf meb SBariant 2^igge. •Celtic : Irish taca3:pin, peg; Gael. tacaid?: tack; 
Bret. tach 3: nail«. 

taffe, gb. t^affe; nff., % taffa (forbum t}f*); e. thank, t banfen; gemt. 
thank- (got. thank-s £af); 9lob fom i tænfe; førgerm. tang- ; g. lat. tongeo 
Ijenber. — 25erito. : tæffe« (o^r. tage tit Xaffe); toffeliø. 

%afttl, tafle; (oø o9 fra ^t; Zatti finbeø i atbre (S. og $(t. (iebeSu«^ 
Tflfinng : ^fcfergerftt^ <fec.), i $olI. førfi fenere. Saan ti( eller fnarere fra (£e(ttff : 
••WeUh tacl : a tooh. 

aal, Jltx. (germ. å); Bet. i @to,, iRfl. tillige Sale; ^)rt. Srøaøc. Zal — 
Sole = n|!. a:ala, *e, |)tt. Sale, ælbjie Bt. 3ala (nu 3aB(; Bet. nu fun Sal); 
«. tale (nu alm. gortætting ; 2)erito. : talk). — talt = Bt. gaBIcn (ber Bet. Betale); 
betole fra «prt. — tafU, gb. telie talbe talb (®ram. § 186), germ. tål-i-an; 
-e. tell, Bt nu gSBlc«. — STft^b a : i«I. tål @toig, gBt. Saale (9^ad^jlcl]lung). — 
3lf!vb é (I) : Bt. Bier, til (ber, fom o^r. @uBp., forbum fli^rebe (Senitito; ®ram. 
-§ 123. c). — gørgerm. dal- : lat. dolus ©toig; dolog, Sr^koo toifer; inb. 
fi-dar-a- ^enft^n, a-dar-a- gorloffelfe. 

S^olg; ZMtf gb. Salg, Salig, )>el Blot Ubtaleanbring ; fb., nff., nt. Salg 
<laant tilf^t.; B^U. nu talk; e. nu tallov). @eer nb fom Snoben i telge (f nitte); 
i>m fuBflantitoeret Slbj. meb 53et. : ©toab ber er til at fraffjare;? 

S alf (iØ^ineral), tit (Suro))a fra Orienten; •Arabic talq«. 

S^oQerfen 3: SeHerd^en; „Setter, im 14. 3aBrB. entleBnt au9 ttat. tagliere 
-^arfeBrett" (fe Saiffe). 

tom; almengerm. (Bt g*); germ. tåm- ; førgerm. dam- : inb. dam-aja-; 
6auao\ lat. domare, dominus. — toratnte > gb. temie tambe tamb, nff. temja; 
^crm. (og got.) tåm-i-an. 

SComp?; anføre« i ni^ere ^It, ^Iff., @to., og i ftt. S)ial. meb toibere Hu* 
Denbelfe enb i S). : por ^lump, Slgerflt^f f e , &c. — („Sam^)erret" o: Otoa* 
temBer*.). 

Sonb, gb., gf^. San(n) (nu f)). tand); nff. meb Omlt^b (isl. 5) : Sonn 
<®en. : til Sannar); af germ. tånth- (®ram. § 71. b. meb SiJote); t. *b* af 
^erm. -ih- : gt. og Bi>ll« Sanb; eliberet i ^It. San, Bt. S^^'S'«? ^tim, -n- eliberet 257 

i a. f. toth (jxn t, tooth). ^fl^b i got tftnthu-s. gørgerm. og inb. dAnt- ((igL 
celttff, Htauiff, Ae, mcb a); lot. ®cnit denl-is, o-Sovr-og. — @^c 2^ittb(c). 

S^an(b)e (f^. S)iaL Xanb; S:amie Beti^ber gaffel); ifører tU tornbe, germ. 
(og got.) tåDd-i-an; nff. tanbra, tenbra. ^ff^b & : gb. Xunber, nu 3!#iibet 
(cf. i S^ønbe <fec.), l^t ^unhtx, gltnben, a. f. tyndre (e. tinder); got. tundnan 
tænbeø. Ilflvb i : tinbte, nff. ttnbra. ®H sinben (og gtttnen) aattt gejunben 
(Brænbe). gørgenn. dan- meb bentalt 6nf^f . Om nfL sEinna (glint : 'Snnber 
og Stnna') (lører l^ib? @(egtffab meb 2:anb? (glamme omfattet {om tanb^ 
formet 2affe?). 

Xanø (plante), gb. *2:^ang, nff. Sang (fb. nu tflng); ^(t 2)anc «gee. 
Slfli^b tit tung, S^tng; o^r. Sangbogen, S)'{a9f eagtig ? 

Sang ($1. dænger) (ft). nu tang); nff. meb Dml^h £ong, Søng (td(. o); 
^It. 2:ange, l^t. 3<»WS^- ^erm. tang-; førgetm. dangh- (el. -k-) [«Rogte t^ tit 
dtoh dak- bibe]. — 2)erit). : S^oilger ligt nff. 

£onfe, gb. *2:^anfe; ternfe, gb. '*t^enf(i}e; nff. tenfja (og teffja, cf. (Snfe); 
t. benfen; $r(efenø tabt i (S. ®erm. thdnk-i-an; fe taffe. 9[f(vb & : fe tl^ffe«. 

Zant, 2aan af :|>U. Sant «ted; ligt. g^t. 2:ant, tanten (\pxtUn), nu, meb 
gorbanffning tit b, bt. Sanb, tanbetn. Uo)>ti^fi; om egtt. : giøre btot fom 
$røbe, af fr. tenter? (^toortit ^enføreS e. taant). 

Sante : fr. tante gj. £.; g. fr. ante : lat amita; -t- uftart [ilBarnetate af 
petite ante?]. 

Slap ipp); atmcngerm.; ^t. 3a^fe(n). 2»aaffe Stfttob tit Xop (f. b.) og 
X'^Pf 3ipf«t. — „SCa^^jenftrcg" : Sa^fenfireid^, „@otbaten in« Ouartier 
rufenber Srommetfd^tag, S^^^^^r '^^ ^^^ ^ter^Sufern flir fte bie 3<^^f<n S^ 
fd^ttegen''. 

ta|i|iet, Saan af ^t. ta^fer ()>f baniferet); Bett^bebe forbum : faft, flcerf, Ae., 
tigefom ^tt. ba)>^er. 9{ff. ba^er Bet^ber trift, fbag. gørgerm. dhab- : ftabiff 
dobru gob, ^a9fenbe; tat. faber 5tit^a«fer, $aanbb(crfer (om f- fe Snbtebning 
*. 7). 

(2:ar(r)e; SWotB.: „egtt. nff.-''; gnff. S^are : Sang). 

Ztmir gb., gfto., gnff. SCI^arm; t. SDarm. @erm. thar-m-; førgerm. tar-m- : 
rpauig JCarm; t— r- fe breie, J^orn, 

Sam, tarioetig; gb. Sl^ario, ®B. t^urt)e, ief tlfax^ (Beløber; f enere tør^e, 
ieg tørb; cf. unber turbe); gft)., gnff. t^uri»a, Sl^ariø; gnft. atm. mth Omti^b 
S^orb (i«t. 6); ^t. bftrfen, ©ebarf, men barben. ®erm. thorf- («) thårf- og 
-rb*; førgerm. tarp-, ber inb. Bet. mætte«; npno; 9et)^bning«obergang tcenfetig 
(man trænger tit bet SitfrebØfHKenbe). 

Saffe er )»et et gammett germ. Saan, ut)ifi l(ftoorfra; ftnbe« i %omaniff 
(tt. tasca, Ae). Ut)ift, om ^ørenbe tit ^ 3efd^e (^tceB ^aa ^iote), og tit cetbfte 
(t. )a«con (røbe). 

Såter (3igeuner) ftaaer for Sartar* 

17 258 

tam, gb. *t^ag#fe («e cliberet i 6iitg.)r og bet glemte tattRe«(b(i«>e tau«), 
gb. *t^agne : 9lob tlUg- fe tie. 

Xai6t fe Ziau«. — Zanle, %a^l (ixhtt brugt), XaffeC : (at. ubala gj. X. 

2:aa:trce : lat. taxut. 

2:a|t : fr. taxe (ta^reTe : (at. Uxare, fr. taxer). 

te (egt(. t)ife); (ig(. %, nff. (U(. tjå); ^fDagfeb., gertn. Uih-?. ^@t(tr!t'': 
:t>(t. tien, g^t. git^en jee^ geglgen (nu gei^en gie^) (meb ,,fDagt'' 2)erit). aeigen), 
a. f. teon, got. tlhan. <8erm. tlhan taih tlgum trgana-f ; førgerm. daik- dfk- : 
J«ixw^f toifer, (at. dlco flger; inb. dl(- totfe. 

Zegl : (at. tegula gj. ^(t. 2:ege{ = % 3tege(. 

Zi%n, tegne; gb., gft). Zeefen (ft. nu tecken); ^(t. Seelen; nfl. 2:etrn; 
^t. Beid^en; a. f. Ucen (nu e. token); germ. (og got.) Uik-n-; af famme diob: 
a. f. tøcan, e. teach; f#rgernt. daig- [2Ran beutoifer, t>e( urigtigt, til ben 
grttfle ©ariant Saty-fia, cf. unber te : åtix^wfu]. — Særtegn (f. b.) f^øvtx 
for og nu bcrti(, men ba^be fra førfi af -g-, flemmenbe meb -g- i geigen Ae. 
(fe te). 

[2:eifle (gugO, rent nff.; epv, Zb*]. 

telge, 2e(gefnit9 (ffrite« gjerne tæffe); nft. telgja; germ. talg-; førgerm. 
dalgh- („(itauifd^ dalgl-s @enfe") ; -gh- ©ufflf ? cf. (at. dolare ti(bugge. 

Zelt, S^aan af pU. 2:e(t ^beø =: bt. 3e(t, a. f. teld (nu e. tilt;, betolden 
teltet; force(bet b. Zjelb af a(bre 2:ia(b (fom i <$nff.); germ. teld-, titl o^r. 
2:e^^e; raaaffe ugerm.? 

tentmelifi, Saan af ^(t. teme(t( = bt. iitmlxåf, egt(. ^aøfenbe, tirbør(ig 
(gegiemenb). @erm. tim- («) (got. gatiman pa9\t) Ian »ære SIflvb ti( tam. — 
$lS(bre b. '(abe fig betemme' : ^(t. betemen: ,3emanb tbun (a6fen xoa9 ibm 
anflebt". 

ktmptl : (at. tempi um. 

Sen (ee); (ig(. fto., ^(t.; nff. Kein, a. f. tin, gbt. 3etn. Oerm. (og got.). 
tain-; førgerm. dai-n-. 

Ztppt, forbum 2:e^^et («t taget for ^rtife() : lat. tapetum gj[. d^omantf! 
og ?(t. i^tpptt). 

Znnt (¥ige) fe tjene. — 2^aaf!e er Zttnt (Rug() et anbet Orb; gnf!. 
Xiftvna (e. tern fra®.); bobber (at. sterna; cf. a. f. 8te(a)rn (fe <Star); »t- : t- 
cf. @tier : Z\^x (?. 64). — Zetne i lotteri, meb Zetning, ternet, af (at. 
ternus. 

'teriie*; nff. ter^a: „t^gge e(. ftoe(ge meb ©eftoær"; cf. terja : „bugge el. 
fljære mfb SWøie, faafom meb fløto Øje; maaffe for targa" (f». 2)ia(. targa, 
targ(a). 

tetPffe(«); gb. *tberf!e tbarfl tborften; nff. treffja treffte; t. brefcben brafci^; 
got. ftaUi thriskan (d: (uHet e); germ. thr— ak-: é å d; førgerm. trask- (gjen* 
finbe« i @(at>if! meb Set. flamme). £erfte( (Sanfetrft). — Zerffel (2)ør0 


rr^ 259 

er mulig Beflegtet etter attral^eret; gb. £]^erf!i(b, gft>. S^riftulbi, nff* Sreflalb 
(i«L thr«p8kjdld-r fi)r)»anffet); a. f. therscwald; egteft fl^ne« albfle ^t SDrt9^ 
cutoilt. (,/.♦ tt)eU »or ber Zf^Hxt gcbrofd^en toarb";?). 

^t, Bot. thea; d^tneftff gj. gr., 2:. — tjii fe ben. — S^ing fe £ing. — 
SIptOlte: thronus, i9'povog. — Sl^unftf!: thynnus gj. $:. — (X^ur«; fftch fom 
t turbe?; ælbfie fft S)urt«, f enere 2)ilrfe). 

ti; fto. tio; nff. alm. tie; ælbfle nt. tel^an, ælbfte l^t. ge^an; got. téhun. 
3nb. da^an, lat decem, <^«xa, &c. ®erii9. : Siende. @e trebi))e, ti^))e. 

Sib (ii); almengerm* (l^t 3^)« getnt. ti-di-; 9tob førgemt. dai-: Satofiai 

forbeler. — ®ammel ®en. $(. (®ram. § 177. c.) i 2:ibeBog o. L; ittbe : 

©ram. § 177. b. Sibettanb inbe^olber p\t Xxxbt (12 ©tnnben, (gBbe«= u. 

1: gtntl^geit) = e. tide. @en. eing : tib«noI (fto. tids nog). -- ©mit. tlbj. tiib 

titt tiibe, n« fun SCbto. tIM; (Sliflon i tiere tieft af tibere ^efl. — ^ibettbe, o^r, 

,^ giltr. — Sibrø« (plante) : Beitlofe „»eir fle nid^t in ber eigtl. ©lumengeit 

a:ibfe («f) (plante)? 

aWel («f), gb. *£^i|ter; nff., fto. Sifiel (forbum S^*); e. thisUe; t^ifttl 
3 ®erm. thist-il- (thist-?, thinst-?). gørgerm. t— . 

tie; gb. tl^igie (i af ælbre t, cf. ftge) tl^agbe (fenere taube, nu tang) t^agb 
, (9^tr. tl^agt); nff. tegja tagbe (ft). nu tiga teg); ælbfte nt. t^agian, t^ogon, 

g^t. bagen, got. thahan; germ. thåh- og -g-; førgerm, tak- : lat. tacere tie. 
@e tau«. 

Siger : lat tigris : ny pig : iraniff tighri »an arrow, from its swiftness; 
also the river Tigris from its swiftness«. 

ttflfl^; 9^» t^iggic (erl^olbe) (3^f. t(iaa, bannet fom laa); nff., fto. tigga 
bet. nu tigelebed Bebe; a. f. tliicgean faae; ctlb^t nt. tl^iggian (faae, bebe); gljit. 
bigen (Bebe). (Serm. thég- (i) iliåg- tliag- (:5gg*» i «præf. er tilfommen gor* 
boBIing foran -i-); førgerm. tagli- ntp^t til at flnbe. 

tifstaf , ^rimairt Onomatoi^oieticon. 

til; Ugl. f»., nff., e.; fe unber Xal. — ®ram. § 123. c; 105. c. (tilbage, 
tilBaanbe, Ae). O^r. fil^rebe til altib ®eniti\). — tilfreb« : ®ram. § 108. a. — 
tilBørlig fe Burbe. titforn : taBtSCbj. fom (gammel), »ff^i^ til fjern (f. b.). 
XiUib fe libe. tit^a« fe ?a«. 

SiØie (nu lun antift); gb. »StBiUe (©ulto), gft). X^f^; »P. ti« Silja 
($tanfe); t. ©iele ((Sult Ae); germ. tliél- (i); førgerm. tal-; i bet ubbøbe 
^reudfiff citereø talus gebielter ^obenraum; inb. tala- glabe; „altirifd^ talam 
o: terra«; Tat. tellus 3orb. 

Simr (ii); Ugl. gfto. (nu timme), uf!., e.; «ob toeJ fom i Stib (f. b.); bet 
BetJ^ber o^r. Stib. 

S^iti (l^t. 3*), gammelt, nc^^e inbføbt, i Oerm.; Sebber i 3rff tinnc. 3ffc 
o^ti^ft tibere. 

17* 260 

XinbW; nff. Sittb; ^t>., pli. Z'iunt; pli. Stnt, 91* «be, g^t 3tiU; ^t. 
3inne (3tn(e, fe øinle). Sfll^b til 2:aKb ifte umuUg; cf. tiEifle Xan{b)t Ae, 

ZiMn%, gb. 2:^tnning; fto., nfl. 2:tnnitig; atitageø almmbeUgtoi« at o«re 
corrum^eret af *2:i^nb^9ange ifølge gfto. 2;^onmng, nff. 2:unitt)ange, 2^vnn^ 
toange (3: 2:)^nbtinb) , ^It. 2)ttniti(it)ge (tt?). Socalen i (egfaa gt. S^innoiig) 
er ba befi^nbertig; og S^vnbtoange (unbe tante« at looere Omfortoltntng. 

tinbre fe unber £an(b)e. — 2^ine fe Sønbe. 

S^inøf gb., gft>., gnff. 2^(ing, 92eutr., font i 2). enbnu i f&tt SorfamUng 
(2:bing); e. thing, t. 2)ing (^ienøtag : 2>inge«tag 9: S^^ingbag); gemt. thlng-; 
afljj'b til tung (f. b.); Ui opx, ftor @ag, flor gorfamUng, egtr. '»egttg% 
'iøtaøfito'. Sørgemt. tangh- (el. tank-), [,,3)tnggranintatiff'' : af got thihs £ib!, 
og bette « tempus!]. — 2)eriiData : tinge, Betinge, 2;ingeft. Klting : 
®rom. § 178. a. 'SingftubMe ^fiøb, fløtte. 

2^inte : it. tinta. — 2^inte i gleff?; om famme Orb?; fto. bog dynt. 

Zxp (pp), »ariant til Xo^; cf. Zap, Si^olbcfaber Ae. 

tiwe; nff. tirra, terra, „ogfaa i en anben gomt terga, Ij^oK. tergen, ^It. 
targen, fft gergen"; terge («) flnbe« ogfaa i ttlbre ®. Ont tirre er = l^t. 
gerren, og terge ba (ar gutturalt @nfft| If^ertil? 

2). 2)ial., albre b., ft). Siiøbag, nu i 2). for)»anf!et til Stirlboø, ffiønned 
at )}are Saan af nt. 2;i(tp)e9bad^ = a. f. Tiwesdvg (nu e. Tuesday), g^t« 
3ie9tac; gernt. Dtoerfættelfe af dies Martis; nor)»agiferet : S^v^^bag (^eniti)o af 
Xtf)i}^x), ®ernt. Tiu-, gernt. SlflVb af førgerm. Djau- : inb. Djaa-s pita, Zavg 
narrjp, lat. Ju-pUer (for DJou-piter, cf, Jovls -ve, „o«cif<i^ Djoyelt; mob „iung«« 
grammatifd^" ^^^leori om „inboeuro|)æif!t e^). 

tiffe = (t. gif(^en; Onomato^oieticon. 

Xitel : lat. titulus, gj. Z. 

SCift (fe aKolbed^; næfien glemt); cf. nff. Siifl (Xxtt>i, splint); ft). 2)iaL 
Xifte (9icm). 

titte; ligl. fto. titta; meb Snterjection tit!; »el o^jlaaebe i Xale til «ørn; 
falbe f ammen meb ^arneubtale af (ilfe, fif! 

[Siur, 2:ibur er nff.; gnff. 2^1^*; ft>. tjåder; lat. tetrao; Tarvpag gafan, 
a i Ifte ©tatelfe mob „junggrammatif^'' i^ære om „inboeuro^aifft e«]. 

tjabre, mth bet fft^ppx^t b. Snbffub j, forl^en tabre, ^It. tateren.— tjatte 
er en lignenbe formation. 

2; i au« = \i>. tafs; ^erfomft fra btt nu toel fnart glemte Za^t ligger 
ubenfor t)or$ebibfl(eb; bette mtb a af aa? (cf. labe, jfrage, <fec.) : cf. nff. Saag 
(i>l SI. SRobtretl); bog »æffer fto. f Xtitsl. — Sjelb fe Selt. 

tjene; gb., gf)>. t^iane (^^a); nff. tjena, teena, gnff. alm. tl^iona; plthttmn; 
l^ott., \)t bienen. @erm. ^el thiu-anan; got. thius tjener, gørgerm. tau- tu- 
f^ulme, ]^at>e iØlagt; pa^^'ot : ^ære Tla^t unbergi^en : rv-Xog <Stoulfl, mvg 
ftærf, lat. tueor beffi^tter. (@e 2:ommel, t^bff, tø), [^enførelfen af tjene, meb 261 

jKl^egn, c. thartc, t ®cgcn, til tsxvov er I«9 ^jetninø]. — Seerne = t S)irnc, 
gernt. thiusna(n)- e(. thiaern8(n)-. — ^t^tnht anføreø tun i 2). 

Sfotre; ft>. ^åra; n{!. Xitxa, Zi^xa, gnft Stara; nt. Ser ((aant til $t); 
a. f. tyrwe (nu e. tar). @erm. térw-; førgenn, darw- : lettiff darwa %}ctxt. 
9lob dar- fom i dpvg, 6opv %x<z, — S^jørn fe Xexn. 

to; gb. ttoaa (og tn>ee i ^om. 9)^a8c.)r 9{tr. tu, ^tooraf tttt; n{!. t)»o 
(nøgle @teber cnbnu aw«c. ttoei, gent. t»æ, 9ltx. tt)au); ^t. gto*; Ae. @cnn. 
(Stamme twa-; før^erm. (og inb.) dwa-; Svo; lat. duo; Æc. ~ tlic*, gb. ttot* 
(Stoigjelb) i (Sompof. = tnb. dwi-, åt-, Xat bi- (Sabial af (abialiferet SDental). 
SCtoebaf fra ?It. — toenOe, gb. ttoinnc, 'od = got. twihnai to tir ifftoer. — 
tdittbe, gb. *ttt)innc *cbc (nu bletjet „ftærft" : ®ram. § 180. d.). — 3:titain(|, 
ælbrc b., uf!., gfto. ogfoa S^toinKng, g^t. 3»in«'^tng, nu S^^JiJti^S« — ^^^f^ (cf« 
got. ^r<cflj twis-), toet fra ^ft.; i »et. ttounbet ®arn, 2øi, maaffe fra (£. — 
Zx^M, foMt, 2aan af ^rt. Støiitoel, ttoittoclen; g^^t. 3tt)ittoel (nu3toeifcl); ælbfle 
H ogf aa 3>*>ii^^- — (®tal. 2: to ege; eget for SD.?). , 

at to; gb.t^maa*t((n))oot^n)agen; nff., f to. ttoaa ; ^It. btoagen; got.thwahan 
®erm. thwih- thwoh- thw5g- thwig-. gørgerm. twak- (cf. inb. twac-?, ^ub). 
— toottte 0: thwah-t-i-an. 

Soft, toel S^ariant til Zømt; nff. Suft og S:oomt : $(ab« ^toor ^us fiaaer 
e(. flob, m. Wt. (SRogle fætte bem = Jt. 3unft; 9iob ba førgerm. dam-, fe tom, 
tam, temmelig; o^r. ba: tom et. Bel^erffet ^(abd). 

a:oft(e) i («aab), gb. S^^oftc, njf. Softa, ælbfle (>t. ®ofta; førgerm. t— 
(litauiff »tupeti l^odfen" citere«). 

Soø, Saan af p\t Zoåf; Stofit af l^oll. toch-t; 9lobform tflg- af germ. 
tiohan; lat. ducere (^. 5, SiJote); ^)(t. teen, % giclfren; ^o« o« taBt. 

toffe (fe aWoIb.; nu fj.), S)erito. til et *2:oge, gb. »Xoofe = nft. gem. 
Soota (Sodfe); cf. unber Saage. 

2:oI (tt; Slaretol); gb. *XmH); nff. 2Ka«c. Xott; pli. gem. 3)otte; Ae. 
(«f[j^b tit fto. tall?, gt^rretra). — gor o« fammeutoojet meb £oI (?ro^), ^}It. 
S£oI(Ie) (3tt)eigf»)ifee) , i)t 3ott (SComme; før Uffe (St^Hnber; g^it. 3i«goffe : 
3«ta»>). 

So(b (d: ff); almengerm. (^t. 3=»); ifølge i>It. Solne, S:oIn, gb. 2:oIn; 
frifif! £o((e)ne, er bet germ. i?aan af telonium, nXoviov, [X, Singtoifler henføre 
bet gierne ti( germ. 9{ob i : Sal]. 

Solf ; (ig(. fto., nfl., nt.; fra (S^Iatoiff (tluku, tolkoyat, Ae.). 

toto af to, fe effetoe. toltote. SvU^)t. 

tom; gb., gfto., nff., a. f. toom; ælbfie nt. toomi; albfie ^t. tøibar^juomi 
(gienfhibig). @erm. tOm-, Sftpb tit tim- (fe tam); Bet. o^r. 'f om fan bominered', 
et. occu|>ere«, berfor toaccnt. (^eraf „2:ummerum'' : toacant, ugenert @teb?). 
(£f. Xoft, Somt. 

Zomme (Bet. o^r. gingeren); gb., gfto. S^ume (fto. nu mm), nff. 2:ume 262 

(i((e uu); gt 2)uuine (nu ^t. 2)aumen) (meb Ubtsttft -b- i g. e. thombe, nu 
thomb). 8et o^t.: ben t^ttt, fiorrte ginger; Stob føtfltrm. tu«, fe tiene. — 
Zonmtd : gb. Xf^umtl Somntfllot : gb. ""XuHt) = tf(. tutt-r 2)Devg. 

Son er e. = £#nbe. — Sone, tone : nvog ((e bunbre). — tone (Stag) 
af nt. toonen (totfe), (borom ntoisfe i^ietninget (-at-augnon* o. a.)* 

Z9p (^|)); almengernt. (^t. S^Pf)\ fi^^m* 'PP' ffevtt^btgt; efter iRogle ^fipb 
tt( Xap, ginbeg i dtltxft og 9tomant{I (it toppo Stlch€; Ae); altfaa er 9aatt 
foregaaet, men utoifi, (idorfra og ^t»orttL -- topl af fr. tope, af toper fl#be til, 
ber t)el Ifører (ib. 

Z9Mft?; ttt forbanflet; cf. ft>» S)ta(. Sorbig, Sorbufe; item ft>., nfL 
Sorbl^t>eI, a. f. tord-wifel (a. f. tord Bett^ber Øfarn). ($It SorSt^e er for^ 
banffet for Sorbi^^e, Sortfd^e, og betvber %alttl : 9rem. Sb.). 

Zøtbtn, gb. S^oori>SD)^n, fe bønne. — Soribaø, gb. Sl{ioorg«2)ag; cfyt 
SDonergtac (nn ^nn*). Oioerfættelfe af dies Jovia. 

Sorn, gb., gft)., gnff.^ a. f. S^orn; t. 3)onu ^erm. ihtfrn-; førgerm. 9iob 
tar-, tr-, fe breie, Sarm. — 2)ertto.: gb. *Xft^xnt, f». nn 9^tr. torne, nff. 
St^rner (9}ominatit)enbeIff Meben til Sfflebninggenbelfe), nu b. Zi$tn (i Mb* 
toæjt). 

a:øt|p;1gb., gfi)., gufl. Xffoxp; nt. 2>or^, H ©orf. gørgerm. t— rb- el. 
Ir— b-; et turb- foreligger i rvpfit;, lat. turba, et trab- i ©et. ©oUg i @(ai9iff. 

SorfP, gb. "^S^orff, fom gnfE.; t7>ox\df. (Btxm. thdrsk-, l^ioori toet enten 
-k- etter -sk- er ©ufftf. 

Sort (Uret) : fr. tort, af lat tortus forbreiet. 

Som, forbum Sorg fom i @t>., 9^ff.; fra ©latiff (torgu Ae.). 

So«fe?; t)e( = nff. Sagf(e) (meb Variant Sugfe, i en enlelt (Sgn) (6t)^m^er, 
Sogfe), ber «>cl ^ører tit tagfa (^umik>e), ft>. tass $ote, (bie gorl^olb tit l^t. 
Safte („Urf^rung bunfet") iWe er tet at fe. 

Soft (^tante)?; cf. ^tt. Sofl (©amenfo^f toon ^flangen). 

Sot (tt), gb. *Sl^aat(t); nff. Saatt (gnf!. S^*) (fto. nu tåt); germ. thaht- 
(et. thanht-). [Utoeblommenbe : :ptt. ^ad^t, gl^t. Saalj^t, nu l^t. ucorrect !2)o(i^t : 
germ. d— ht-]. 

(^l^ate tot'', maritimt, af e. taut). 

totte (gartoe, Berebe; SKotbed^ flatoer touge), ^aan af ^tt. toutoen (toitbe i 
inbføbt b. gorm nu l^ebbet tø, ber toet forftoanbt, forbi btt tøb tiig tø o: fmette); 
fe unber Sømme. ®erm. tau-. 9[flt^b germ. tiu- i atbre b. tt^ (ubføre, giøre; 
(gf. ^imfrøn. »er« 9). 

Sottg (bebre : Sou), lOaan af nt. Souto(e) (ogfaa taant til $t. : Sau; tit 
%x, : $b. touer); i %. @. ftatoed toh-line; attfaa er etiberet h etter g : germ. 
toh-w et. tftg-w-, fe tiuhan % b, 9lote. — Snbføbt gfto. (og toet gb.) gorm er 
Sug (uu fto. tåg), nft. (og igt.) Sog, famt Sang : germ. tog- og taug-. 

Sraab, gb. Sljiraab; fto., nff. Sraab, forbum Xf^^; a. f. thræd; gt. 2)raat. 263 

<^erm. thrs-d-; 9{ob fotn i brete ({. b.). — Ut)ift, om (et^en f^øxtx '(#« }^aa 
XxaahtrC, {t. lått på tråden; 9lie^ opftitLtv (erttl et Wta^c. Xxåh 9: gob; 
funbe 'otl bog 'oæxt gammelt 9^tr. $L ((^rom. § 178. b.) af et £rob(b) (fort o), 
af ^olhtåf fiat>et 2:raab, af trcebe traabte. — ttttbt (^mI), $ræt. træbebe 
træbet (gb. *t]^ræbbe tl^rabb) : germ. thrsd-i-an. 

tta(b)fFe; t>el af tråd-, fe træbe. 

Zta^t, tragte; af albre t. Srad^ter (nu Xxiåfttx), af (at. trajectorium ; 
ogfaa tractarios angbeS. 

tragte efter, betragte, af t. trad^ten, t>el af lat. tractare. 

Srabarl fra 9tomani|f (fr. treille, åc.) gjennem pli. Srallie. 

tralle, Onomato^^oteticon, toel en fri Variant i gor^olb til Srille. 

tramiie; almengerm. (^t. tram^eln, p for ^f); nff. tra^:))«; ^^^* tra^^en, 
(tooraf bet ti( ^. laante Ztappt W. £re^^e, før meb pf; „bem OBerbeutfd^en 
fremb'')« ^ot trimpan, tramp; førgerm. dram-b- nei^^e funbet* 

Sran, Saan af nt S^raan, congruent meb nt. Sraan, g^t. Sral^en, Sraan 
(nu l^t. £6r&ne, o^r. S)raaBe), »kan met dit woord identisch zijn^. (Sf. bog 
unber trine. 

3^raiie?; fto., nff. Srana. O^r. Set meb $ran? (f. h,), meb Z^ af St^ i 
^arnetate? (Eller o^r. boBBelt Onomato:^oieticon? (Siler ^erit>atum af tran-? 
(fe trine). 

tranø, Srang; gb. tl^rang ({t>. nu trang); nf!. meb JOml^b trong (isl. o), 
altfaa Stamme tl^rangto«; t. bringen brang gebrungen; a. f. thringan. (Btxm. 
thringw- thrangw- thrungw-, VLtppt ^rimair ^oh; førgerm. tr— (man toil 
Bent>ife til lat. trnncus @tamme, litauifE trenkti fiolen bafd e9 brdl^nt;?). — 
trenøe, germ. thrangw-i-an. 

j$;ra))^e fe trampe« — Xxap (@ten) »from ita appearance : its tabular 
masses seem to rise in steps*. — Sra^gaaø : :|)It. £ra)>^e, cf. tra^^en, fe 
trampe. 

traurig, rent H; SH og ^it. truuren (l^ott. nu treuren); germ. tro-r-, 
førgerm. dr— . [^enføreø af t. iOingtoifler urigtigt til got driusan og e. 
dreary], 

trane, meb % trafva, nfl. txaccoa, 2aan af ^t. traBen = nt. brat>en; 
ffritoes g^t. alm. braben fom af germ. thr2b-; mon ba o^r. = nft. tratoa (fira« 
Babfere)?, f^^x9 bette er inbføbt, og i(!e e^tra^eret af £ra))aU (: fr. travail), 
til ifMUt maa ^øre tratoali, trat>Ieg (møifom), fra \fMttt b. tranl fan 
)Ⱦre laant. 

3!raoe (af g^eg), gb. SJ^ratoe, e. ihraye; nff. a:retoe. — [„Xxatol'' r^nt e.]. 

tre, gb. t^ree; t. br«; got. thn-s. gørgerm, tr- : inb. trajas, rps-tg, lat. 
tre-s, Ae. trebie, gb. t^ribie; germ. (og got.) thridia(n)-; (at. ter-tiu-s, åc. 
trebfinbSti^toe o: 3bie ®ang8 20. tretten, ^be. trebitie, gb. t^retiuge o: 3 2:iere 264 

(in af clbre t), trebbte. tntibt, gb. t^rinne, cf. t^tnbt. ZMin% toel ni^ere 
Dtb; nff. ogf aa jCrinnling. 

txtift, 2aan af fft treffen = bxttht ((. b.). 

trdfe (æ), €aan af ^It treffen; ølftt. tretfen; item treeren ttad^ (fløden Ae), 
^It. trefen (fd^aubern) : øerm. tr— k-, f#rgenn. dr— g-, d— rg- (citere« i 
@(at)i{f). 

Zttmmt , »el 8aan af pli. S^rame, Xreme (^^roøfe). (£f. e. tram-way?. 

%ttnht, trenbe (iSarn)?; om o^r. trinb @tang?p cf. ft>. 2)iaL Srinna 
gårdselsstAng. — trenbe (3) fe tre. — JCrenbfe : nt. Zrenfe (@nor, ©ibfel), 
t>el af f^anff trenza s^ fr. tresse : Sregfe; at trenbfe (maritimt).— tret>en 
fe trtioeg. 

Zrctil; n|!. Urette (@))lint <&c.)> af Srabe ($ia(t); ig(. traf grvnbfe, trefja 
o^tretole, trefil-l Sag; fto. 2)ia(. 2:retoling (Sraabenbe). 

Xri^e (gf), tribfe :. nt. Sriitfe, triitfen (gf) (^oCL nn trijs); •vaderiand en 
etym. niet gevonden«. — „tribfe af" er tiel (atoet Jeraf? — Stribt fe tr«be. 

trine?; finbeg i nt^txt 2)., ^t., 9^f!., 9lt, (S.; mangler forbum. Om egtl. 
nt. af Xrile, Xribele, SCrenbele {^tiat; fe trinb)? — XriOe i @ang, af it. 
triUare. — tthiile? af plt trenbelen? (rutte). 

Stin, trhtc; $ræt. tren er temmelig nt^Snalogibannelfe; cf. ffaanfl ^ia(. : 
trena, trina, 3^f. tran, trente, trinte, @b. 2^ren; gfto. Sren, 2:rin; cf. gH 
SBaggerg £ran? (aa?) : @trøm. @erm. ha tren- tran- tran-; meb @nffi|r -n- : 
g^t trinnen trann (bat>onget»en <fec.), l^tooraf trennen, abtritnnig; germ. trinn- 
trann- trunn-. gørgerm. dran- (-m-) løbe; ^eri ligL -n- ©uffij?; cf. inb. 
dra-, dram- løbe, Spa-vai, t-åpafi-ov. — ®el af famme 3lob : trin-d- tran-d- 
trun-d, iffc funbet fom „jlocrft" S6., men i friflff,. fte., b. trinb, gft). 2:rinbe( 
(Srebg), g. e. trenden ruffe, ^It. 2:renbe(e, trenbelen (©fitje, ruffe), item Xrcnt 
(^rebø), umme ben Srent, l^tooraf b. omtrent; friftft trunb (runb), e. trundle 
ruffe, <fec. fiRJf. trinta, t)ælte, fan jlaa for frinta;?]. 

trtlipe; atm. i n^ere germ. @^rog (ogf aa romanif! : trépigner, forbum 
Iripcr). 

2^ri:k)|)e(iorb, Sri^^etfe o: argilla Tripoli-tana (fra £ri))oIig). 

trtfl: kt. tristis, fr. triste. 

trtneg; SIctit), gb. *tl^riitoe t^ree^ t^rit>e t^rit»en; nff. triitoa treit>; Bet. 
gribe; om i S)e|>onettø tritseg ^^ er accufatitoifft (treffe {tg frem) effer batibifft 
(tilritoe ftg paa ^nbreg iiBef ofining) , feeg iffe; i (S. ^ar 9ctito tbrive befjonent 
Set. ®crm. i ai I; om -f el. -b, fcc8 iffe, ba Orbct mangler i ©t.; førgerm. 
-p et. -bh? — $art. t^ritoen, fencre trenen, antog fom Stbj. ©et. ftinf; i nu* 
tærenbe ©rug Cuftinf) er ?r«fij u^ gtemt; ffntbe ^ebbe utreben.. 

at tro, tro, Xro; (ogfaa ft>. o; trogen meb ^^onetif! Ubtsjrt); got. trauan 
Cttbtat aabent o); men o i nfl. tru, Sixn, gt. trntoen, f enere troutoen, tranen; 
!3(flJ?b germ. lu i a. f. treowe, gt. 2:riutt>e (btooraf it. trcgua, fr. tréve), nu ^t. 265 

Stttnt; ligt. trcu; farøinc iu nteb ^^onctif! Ub^xejrt -gg- i got. triggw-s, f^)., 
n%, b. tn)0 (d: gg). SCpi^b trau- meb @uffif : nff. Srauji, trøi^fla, t. S:rofl, 
trUflen, b. Xvøft, ttøftt, gcrm. traust-, -i-an. $:il gcrm. tru- triu- trau- ffufbe 
fttarc førgcrm. dru- drau-; af bet ubbøbe $rcu«flf! anføre« druwis Xxo; litauij! 
d ratas fafl. 

Støbe (trob«; trobfc); før ogfaa meb a; fra £.; p\t Zxot beeben (bt^be 
$:rob8), og tro«fi(^, trojjid^, bettc mulig fra $t. : 2:ra^, Xxc^, Xvu^; om ^ er 
^t. for tt, etter t meb éuffijf *f*, fee« iHe; (gtt^motogi uo:|)Ii?fl; i ælbfie X. er 
Orbet itfc funbct. (iRogte anfe 5>ott. tartcn, ubforbre, for famme Orb). 

en 3:rolb; gb. ^tx. Srott, jom fto,, nft.; gf*)., fto. S)iat. ogfaaSrutt (i«L 
nu 6); g^>t Tla9c, frotte, Srott; germ. trail- («); -11 fCert^btgt. at tratte, nff. 
tr^tta, gtft triitten. 

[„2:ro(ne" o: ^arre er c. troUy]. — Ztommt, gb. *S:rumbe; nf!., gfto. 
Srumba; g^t. S^rumbe; <fec.; men e. drum; ogfaa romanif! : it. tromba, Ae; 
fuarcfl 2aan fra 9lomanif! til ®erm.; i 9lomanif! muligen atter ?aan; etter 
onomato:^. Ubt)lbelfe af lat tuba? ®erm. ^erito.: t. Srommet : Sromlr, tromle. 
gr. 2)crit). : Zxomptt, til o8 gj. S:. 

Stop (*:^^er), Xxup, fra 9iomanij! gj. Z. (fr. Iroupe; Ae). 

^0$ (militairt) : fr. trousse (af lat torquere) ti( o« gj. t. S^rofS; SKroé(fe) 
(maritimt), famme Orb : f^anj! troza, d:c., gj. Sflt; betegne *@ammenruttet, 
gaffet'. 

tmt, gb. *tl^ruuge; gft)., gnf!. t^^ruuga (nu truga); germ. ihrug-. ^fl^b i 
a. f. threagan, threan true, gt. broutnen, broou (nu brSuen, brol^en); germ. 
ihrau-g-. gørgerm. tru- trau-; cf. rpvo fliber, rpavua ©effabigelfc; lat. tru-x 
truenbe, tru-culentus. — S)erit>. : $:rufet. 

Srttg; nj!., fto., t. 2:rog; germ. trdg- ©e^otber; førgerm. dragh- (dargh-); 
cf. Spadéofiai fatter, Spaxt^V (^9*'^- ^^^ iWcget, fom meb gingre fan fatte«); 
iraniff draEhaiti ^an (lotber. [^jceng« ®t)^m. : Slob fom i Sræj. 

2:rumf : t. af triumphus. — 2:runte (^lob«)? cf. bet gamle trunbe, 
trutte? (d: trut^^ne, trub*ne, gb. t^rot^ne : ^^otone). — ,Ærut" (@nube), bcr 
!unbe fi^ne« at l^øre ^ib, Sebber fto., nff. $:rnut, ^^toortoeb flafen ^enioifer til 
@^nonj?met @truut (f e flrutte)? ^aant fraS^iff.? — trutte (i ^orn) Onomato^. 
— trtjg fe tro, 

tr^øle?; meb nj!., fto. S)ial. trtjgia, ?aan af ^tt. truggelen (tigge); ^i>tt. 
troggelen; XLt'p)pt « •oostfris. trltggeln" (om ^efl : ^re«fe tilBage mob SSognen, 
to SRttgge, jurfltf). SKon = e. truckle gjøre fig unberbauig: »university slang, 
from lat. trochlea : *to truckle under' o: put a truckle-bed (for a servant) under 
a iarger one«. 

træffe; gfto. tl^nrtfia; nff. nu tr^Wja; a. f. thryccan; t. brudfen, brfidfen. 
(Serm. throkk-, ffcrtl^bigt (gorBinbelfe mti> true er forføgt). — tralle fe 
Srolb. 266 

Zttfnt; gb. 'otl 92tr. font i ^'o,, 9{f!.; 381. ^ar bog tilKtge gem. trjdoa. 
(Sf. g^t. ZxHi (@nube). (St gertn. triu-n- maatte o^r. bett^be XtotUU. Mtn 
htx fan ))ære 2a«in fra (Seltiff el. 9{omant{! : fr. trogne, cettiff trwyn @nnbe, 
f^MU 92ogIe (enføre tit lat. truo -onis @#fngl og ,,®rognafig". 

St«; nff. 2:Tee; a. f., albfle nt. S^reo (®en. Xxttot9); gerni. og got triu-; 
førgerm. drau-, ^toori d(a)r- er 3lob : inb. dru- og diru- Xxct; åpv-g, Sopv-. 
(Sf. tttte. 

ttttbe (®xam. § 89. a. mett); (igl. nu »e« t iRft., @)}., og i X. og (S. alt 
t ben oelbjle Siteratur; men gb. trobe trab traabe troben (trobe f. (S(. enbnu i 
9tBe( 1550; d^x, $eberfen« @^rog ^ar trebe); gnff., g{)). trob^a, got. trudan 
(cf. unber ^ole). @erm. trAd- trAd- tråd- og ubenfor Sbt. tr«d- (9^bt. rettebe 
jlg ba fenere efter bcm fom geben Ae); -d- ©ufflj; førgerm. dra- fe trine. — 
Ztiht iaan af t. £rttt. et 2tob(b) {aa; fe SD^^oIB.) er berørt unber 2:raab. — 
(^fnbet træbe fe 2:raab). 

^trftffe, træffe (er opførte meb t, i $en(oIb ti( 9ltH lit. 9tetflr. $.23. 

trotør Saan af t. tr&ge, ælb^e t. traagi; Cmlt^b af ^flt^b 5 i fto. trdg; 
^flpb é X nff. trega (|)Iage). gørgerm. dragh- : inb. dragh-ijas -istba (ftugere 
længft. 

ktai (nu XxctUtn, men) gb. Sl^rææl; ligl. gfi»., gnff., a. f. glerti^bigt 
Æontractum. ?oan til etter fra (Seltifl (,,gaeL trail«). [Ojetninger: '@tanfbt?r', 
cf. bræe og nf!. traa : (arff. *?øber', cf. got. Ihragjan (øBe, ætbfte t. 2)regti : 
Søber]. (£f. nf!. Xxotctl („©arnboie"; fttag ©tæft), nfl., ft.S^ial. Srææt (^nube 
i $uben; Slflotb. (lar : ,,ct a:ræt"). — trænge fe 2:rang. 

trøeff; ffret)e8 forbum treerf! (a), meb S^ræring, £aan af ^tt. S^reertnc 
(©etrttger), trecrefd^ (fnebig), 2;reererte (®aunerei) (om af fr. traitre, -esse, 
-eux?). [3ffe (Set meb ft. trebff, nff. treiff, gnff. tl^riogf^r : gjenflribig]. 

Ztttttt, trættc(«); gb., gft., gnff. »B. t]&ræ«t(t)a; i«t. @b. thræu. Om 
germ. thraih-t-i-an? cf. got. thnhan thraih bebrangen; g(t. 3)rii(^e (iRaat); før^^ 
germ. traik- trik- : tat. tricari Bruge trfcæ 9lænfcr. 

træt (tt), at trætte; gb. *t(røøtt = fto. irott, nff. trø^tt, ?erf. $art. af 
trøt^ta (gnff. t(*); germ. thraut-i-an; fe fortrl^be, gortræb. 

Srøffel gj. Z. af g. fr. truffle (nu truife); it. tartufo (fitooraf tartoffet). 

Ztøit : ^tt. 2:rogc, 2^roic, l^ott. trui (gjengitoe« tat. troga); »etym. en 
vaderland onbekend«. — (,,2^røiebuu8'' : trois et deux). 

Zvøift? (i Sræ), trøffet; ®i«Iafon angitocr et i«t. Slbj. treysk-r. (S^ff. 
2:rauf!, Srøl^ff Bett^ber : en grø, og S^rauffa en ©tomfi : ranuncula, ber tigt. 
fommcr af rana grø). — Zt$ftt? (i ^at«); ^lebber e. thrush, ft). torsk [cf. 
torr? tør]. — 2:røft fe tro. 

tube, gb. *tute; nff., f\). tuta, ^tt. tuten ((ott. nu tuilen), (t. (tf!e j^) 
tuten (Btæfe i ^orn), tut! ^ngre germ. Onomato^oieticon. ^eraf en Xitb, 
nff., ft). 3:ut, <it., ^tt. Xute ((off. nu tuit); egtt. ©tæf e^orn, faaSing af tignenbc 267 

gorm. Sttt (^ræmmcr^u«) er t. Variant. — tube l^cr i 2). aBforSeret bet 
gamfe t^be (gb. *tM«te) tøb tuben; fto. tjuta, nft. tjota (gfto., gnff. tff^), a. f. 
theotaa, g^t. biegen booj; germ. thiut- thaut- thfit-; førgerm. laud- tfid-: (at. 
tu-tud-i fløbtc. 

Znb^t?; = % 2)iQl. gem. a:o«fa ($un*S)j)crg, Uttc ^tge, Subfe); om 
2)critoatuin af 2:ott? (2)t)erg; Je JKommeltot), fto. a)ta(. 2:utte, *a Uttc 2)reng, 
$tge. — ^at tttbfe (9f) om' funbe )>el o^r. betegne : ^ud(e fom en feminin 
l^toerg. — (Sf. nff. SDuøI, ^utl; tu9(a, tutk; tudlen, tutlen ($ud(eri; gaa fagte 
))ud(e; ftag, ffrøbeUg, fjantet). 

SttCr gb. *Xf^viU'ot, gf)). S^uuba, nff. nu S^uuba famt S^ubba. @enn* 
thub- (-b- @uffi|? cf. Tv-Xo£ @toulfi, tu-bus 3lør, tu-ba JKrom^et;?). 

2: uf (@ten) : tophus, it. tufo, fr. tuf, gj. 2^. 

a^iigt, tugte : ^)(t. Zuåft = bt. 3«<^t «f ai«6cn; fl^m- tttg-ti-; fe 2:og. 

3!ttiittitel, tttntle, maajfe fra £.; gt. (ogfaa )>It.) tumeten (a og a), l^t. nu 
tummeln, taumeln (ilte g^); ](^olI. tuimelen; e. tumble; ælbfte Ij^t. tuumon; a. f. 
tumbian ; ft3. S)iat., id(. tumba (f albe) ; &c. 2aan (tii eL f narere) fra 9{omanif! : 
fr. tomber, it. tombolarc. — (^tummelumf t" latoet ^erof. Sigl. „tumlet"?). 

ttinøf db., gfi9., gn|f. tl^ung; a. f. thingan thang gethungen )>ære toegtig, 
^o^e. gørgerm. taogh- (tU -nk-? cf. inb. tauc- : coagulate, Utauifl tanku-s 
tat,?). @e 2:ing, 2:ang. — ti^nge; 2:j>ngbe, gb. •2:i^J^ngb. 

Snnge; almengerm. Oft 3^)- gørgerm. dangh-; g. (at. dingua, f enere 
lingua (cf. S^aare). — Sjunge (gij!) famme £)rb. 

(2^unnel rent c., af gfr. tonoel, nu tonneao). — (2^ ur, 2^our, turnere 
rent fr.). 

tittbe (Ian firitoes torbe : ®ram. § 60), famment)o;et (®ram. § 93) af 1. gb. 
tl^ore t^orbe tinoret (tootoe), nf!. tora (guf!., gfto. tl^*), germ. th(w)or(h)-?, før^^ 
germ. t(w)ar(k)-? [cf. inb. tark-?, tænJe, egt(. re\)oI\3ere?, cf. lat. torquere?, 
breie], og 2. gb. t^urtte (fe 2:arto; ^raf. tør d: ælbre tørto). 

ture, fttmtavt, ('ubture iRøb* i ælbre S).); f». 3)ial. tura (bøte £)nbt); 
nff. tura. bura ((arme et. lege toebl^iotbenbe) , fom Hafen ubUber af gt. tuuren, 
buuren (nu bauern), af tat. durare. (gri^ner angiV)er et i«I. tora Ij^enflibe 
hittet u«fea). 

{%u\åf, tufd^ere : fr. toucher g|. £.). 

tttfitib(e); gb. gem. S^^uufenb; almengerm.; t. 5D^ (H nu fortoanffet : £^). 
Signenbe gjenfUibe« i ©latoift. O^rinbelfe ubeljenbt. [(Sfter iRogte epx. thos- 
hund-, fe (uubrebe; bet ))ir!eUg forelommenbe £^uuø]^unb(i) , gt. Ae, tan bog 
loære vngi^s (Som^ofitum]. 

tnffe, Zuftf^anbti, af ^It. tuufd^en (blotte, bebrage; laant til $t. : taufd^en, 
taufd^en) (ffoU. nu tuischen). Stie flllert o|>(9fl. [9^ff. tufta Bet. ra9te, (arme]. 

Sttåmørfe? $enf øretfen tit Sl^urø er ufanbfl^ntig ; om : tificnbe iØ^ørle, 268 

el, ft)agt aWørfe? cf. nff. tuøla Ae, fe lubfe; el. ftemfarenbe?, cf, nff. ttjfja 
tufie (fe %$%), [3nb. ddsas- ^$xU, 9ften, o af au]. — Xnt, fe Xnb, tnbe. 

2:toang fe tvinge. •- t^t^, t^tnht, ^toilUng, ttBtnbe^ Stotft, 
Xtoitl fe to. 

Mne; Ug(. fto., nft. ttina (egt(. ftinbe ^rn). 

Mniie; gb. t^toinge t^mingbe t^totngb (©ram. § 180. d.); gfto., gnff. 
ttfn>inga; gt. btDtngen, (it. f enere ttDingen, nu gioingen. Sftt^b i Xoang. gør^ 
gernt. tvangh- el. -nk-; cf. inb. twanc-, twanakti famni entrefie. 

tootr (9[b)o. t)oært, ti) ar« ere (Safuø (eraf); gb., gfio., gnfl. terner; got. og 
germ. thwérh-; gt. btøer^ (^t. nu flottet tit quer og S^^^^'%^^)' SKgernt. 
twark-; cf. tot. torquere?, breie, a-^péx-iyj uforbreiet; -k- (-qu-) ^uffij? — 
Uftttt ub, gb. ^tl^toere 3: røre om meb en X^ctxt el. j^toare (9tøreftang) ; g^t. 
bmeren hroav, f enere tn>eren og qutrlen (bre^en); om famme 9tob^ førgertn. 
twar-, uben -k-? (5f. lat. trua 9t#re{!ee, topwiy. — ttxette fe to. 

t9 tit = n{!. tvt^ba feg ttt 9toron, gnff. ti^rt^ha; gb. ^t^i^t^be {ttl egtL 
giøre t^nbet, ^o^ulair); famme Orb fom, eller ganfte nær Beflegtet meb ,,ti^'' 
(fortotfe), ti|be (meb a\u, iften«, ub«, bet^be : d^ram. § 121. a.; ti^ belig), g^t. 
btuten, nu beuten, germ. thiud-i-an; af tabt gb. *2^^iub (cf. Z\f^, ^rotJtnbøi« 
nat>n), gnfP. £(iob (o: iRation; go(Y, f. b., (far o^r. ^at)t en anben I93ett»bning), 
g^t. ^iet, got. thiuda; førgerm. taut- (mob .junggram." Såre om ^tnbo« 
euro^æifft e«, cf. %\^x) : litauiff, letttft, :^reu«fiff tauta, -o golt, ,,fA^intfd^ 
touta, tota (Semeinbe, odcifc^ touto, attirtfd^ tuaths lat. totus. -a ^el. ^tt^ tir 
^ører muUgen til 9tobtoariant germ. thiuth-, ^t>i(Ien fee« i got. thinthjan "otU 
ftgne, ^rife, thiuth ®obt, men i 2)., @t)., 9^f!. iffe fan ffjelnc« fra thiud-. 
^rimair SHob maaffe tau- tu-, famme fom i tjene (f. b.). ((5t anbet, nu tabt, 
tt^ : fe toue). — tq^ff, forben t^beff, tt^biff, (Kombination af ^tt. buubefd^ (iiti), 
^t. beutf($, meb et inbf øbt (Eom^ofitum *t](iiubn)erff, ti^btoerff, gnf!. t^)»i^b(to)erf!^r 
3: l^ørenbe til '''S^t^^bioeriar, *£^iobtoeriar (i^eboere af S^iob, bette ba = 
^eiferriget). — tttt|(b)f?e (fto. 3)ial. Utr^ffa om 9lotter, Wtu9, <kc.) maa l^øre 
Mb; cf. nff. Utio(b) (onb ?)nget, <Paf); i 2). er *Utt?(b) abforberet af tttti = 
ft). oty(g), nff. Uti>. — (Stjenbe fe tjene). 

t^flfle; gb. *tt?gg(to)e (tagg tuggen); nff. nu tt^ggjo (3<)f. togg af taggw-); 
fto. nu tugga. 3ffe o^Ivfi. [@erm. tiwan er blot ©jetning; Ugl. $enførelfen 
ti( fauen, meb U aff<»]. 

tljf (ff), gb., gfto., gnff. tbiuff (gnff. $r. t^ufftoir) (ft. nu tjock); e. thick. 
t. bi<f. ®erm. lhI(u)kkv-.» (5f. g. irff tiug ttft 

ttjffe«, Svffe; gb. t^^ff(i)e t^otte t^ot(t); nff. tijffja, guff. t(i^; ft>. nu 
tycka; a. f. thynclan, nu e. think; ælbfte t. bunf(i)an, nu bilnfen; germ. (og 
got.) thunk-i-an. Sflt^b til tcenfe, taffe (f. b.). 

Xtfl (%9\) : fr. tulle, »originairement fabrlqué å Tulle«., 

tfiht el. tfilt (i fig, <&R.); maaffe mere enb eet Orb? cf. nff. ttoilKa, tnffa 269 

(røre fatntnen); % S)tal* SDinn: det som rinner aldrasist vid bryggning, og 
ti9tnta, tt>tlna : fylla & tappa på en tanna; @id(afon (entotfer tit Zot — 
ZtjUm fe M\>. 

U^nh, gb. t(ttn(n); tij!., f)). tuun, forbutn tf^^; t. nu thin, t bilnn; gentt. 
thdn-n-; ^fiJ^h thån- t gb. tl^otnie, t. be^nen; førgertn. tan- : tnb. tanu-, tnw-, 
lat tenais. 

tt^ngc, Xvngbe, fe tung. — Ztft, fe $.64. 

ixf$l ^rimairt $t^bflgna(; beraf at tt^øfe. — iD2en ttfft (:>: tauø) ^ører tlfe 
o^r. bertil : gb. *tto>tfl, n{!. ttifl, ber bog ligt. funbe flamme fra en t)^9fenbe 
3nteriection. 

(St^t(t)eb<er er nfl.; cf. 2:«ta : £nube.?, ti^ta : ^ibU,?). 

Ztft, gb.£(iut>, fom i ^ft>.; n{T.2:(^)tot>; e. nu thief; ^tt. S)eef; H^ieB; 
got. thiub-s; ]ti)oi9 en gljit. @tat)emaabe 2)iut)e (Xi^teri) er p}^ontt\ft, maatte 
antage«, tffe forgerm. taubh-, men taup-, -p- germ. f^)attet tit -b- og -f-. 

Siine, meb ^tt^t^, gb. £iuge, nff. 2:iuga; germ. tiug- fe unber £og. 

ttytier gb. tiuge, $t. af 2:iug (Sier, fe ti og trebt)oe), meb 2 in mente; 
inbeliiotbed i 9et. 10 i fl9rrett^t)e, og afftoaKet i trebioe, men i ^tt 20 i (ijiatto^) 
trebftnbdtl^te åc, 

Ztt^t, t)et $aan af ^tt. S^efe, l^olt. nu teek, e. tick; l^t. ^tdt, (gr. tique, 
it. zccca, »et fra ®erm.). ®erm. ték (r); førgerm. dag- (feer ub fom SRob i 
tage, meb germ. ^ftt^b). 

*tægt fe tage. — tæfle fe Sag. — tælle«, tæltetig, fe Xat — 
Sætte fe Satg. — tætte fe Stat. -- tætte, Sættelnito fe tctge. — tæmme 
fe tam. — tænbe fe San(b)e. — tænie, fe Sanfe. 

totre (ææ); gnft., gf)o. tææra; germ. tar-i*an; S)ert)oatum af ^o« o« taBt 
germ. téran tår- tår- t5r-; got., a. f. teran. $tt. teren, l^t. ^e^ren ere germ. 
S)eri)oatum tår-i-an. gørgerm. dar- : inb. dar- tiø^t, Sspo flaaer. 

tærffc, Særftet fe te*. — Xævte : fr. tartc, it. torta (breiet). 

t^t (tt), gb., gnff. t^ett (ft. nu tat); e. thight (nu tight); t. bid^t. ^erm. 
th— ht-, førgerm. t— -kt-; flerti^bigt (ntoifl om beflegtet mtb gebei^en <fec). 

Xttnt, 2aan af ^tt. Seue; Bolt. nu teef. 

tø, Sø; gb. "^t^øø, nfP. tøi^a, gnf!. Sl^øt^^^r; ^tt. bouioen, ^t )oerbauen (og 
tl^auen); germ. thau-; fe forbøie, ^ugg. 

%Bbhtl : tat. titellus g), t. Sitttet (fom t. ^ingioifler bog henføre tit gt. 
Sutte : ©rufltoargc). 

Søffel : it. pantofola, fr. pantoufle (uo|)tt^fl); tit o« gi. ^tt. Suffete. 

Sd, iOaan af ^tt. Suuci^ ^ge« (tttt) = ^t. 3eug; gorm tiug-, Variant tit 
tiuh-, feSo^. — 3>Ue famme9lob, gorm tog- : gb., %, nfl. Staget; ^t. 3ilget; 
plt Soget (d), ^t)oraf Dct Søite. 

Stir, tdre; gb. tiubre; ft>. @B. t|uder, nff. Siobr, g. e. tedir (nu tether), 270 

^(t. Xihtt {9xtm. ®B.). >Probab]y all of CelUc origin : Gael. teadhair, taod . . 
Irish tead 9: cord .. WeUh tid o: chaln .. Ae.*. 

Z$iH? om (oli. talt (= Xub) i 8et. ^aar^ibft, t>eb 8etlig(eb af 06 ep^ 
\am fom «cnætonelfe ^aa X$$? -ff fi>^>7éi/S .^/iu^ Vf ^ ^*^* <*ii . en ^^ 

Sølpct : ♦^It. 2)dT^er (= H ®»rfer), i X. fott)anj!et til %'i>x)^t\, SUI^eL ^' 

%tmmt, o^r. 9(-» fom af gb. *2:øøm, omfat til €$ing.; nff. 2:aum; ^It. 
2:oom (Sømme; @Iegt); a. f. team (famlly, offsprlng), e. team g(of, $arti, 
€$^anb. (Sierm. tau-m. 8B. got. taa^Jan, a. f. tawlan (nu e, taw), ^It. toutoen, 
(t>oraf b. tone (f. b.), g(t. goutøen (gjøre, Berebe; i(e, mard^ere); guutDen vxt\> 
meb 3)>f. gou (i(e), guuioen i^ete (treffe). %\ famme 9tob t»e( gb. 2:«oI, e. tool, 
germ. t)el tau-il-. gørgerm. dan- du- : <føv« ubgiyber, loaber, <fvø tranger inb, 
tager ^ao. [^aunggram." : Xømme af taug-m-; cf.3)røm]. — 3)ert». : tømme, 
germ. taam-i-an. — [2)et anbet tømme fe tom]. 

Simmer, tømre; gb., gfi»., nf!., )>It., e. Simber (fD. nu timmer); (t.3im6er 
(nuBimmer); men got. )6b. timrjan*. germ. tém- (i); førgerm. dam-; cf. domos, 
éo^oq^ 6tuo\ en« meb 9{oben i tam (f. b.) dkc. 

Sønbe, gb. S^unne (cf. ®ønbag 0. a.); euro^ceifft; •. .. Gael. and Irish 
tun Da ... all from Low Latin tunna (9th century), probably allied to Lat tinea, 
tina, tinum : cask, wlne-vessel« (,,2^tne" fjenbeø i !£).). ,,3Bal^rfd^ein(t(i^ 
celtifd^". - Søn b er, fe a:an(b)e. 

tør (tørre, Xørle), gb. t^i^rr, t^iurr, tl^i^cre, X^t^rle; nfl. turr, gnff. \^»\ 
ft>. torr, gfto. i\^\ t. bitrr, ^arre; got. ttidrsu-s tør, thorsjan tørfie, ga-thérsan 
-thars tørre«; 2)erit). meb germ. -ti- : SCørfl, gb. o^r. •S^urfi (men norfP 
5£(Woi^ft«)r *• 2)urfit. ®erm. thérs- thirs- thOra- (0); førgerm. tars- : inb. 9lob 
tars-, mpéogf n^doiicu tørre«, lat. torridus. — (Eom^of. : 2: ør flæbe. 

%Mtn, t#rne; egt(. ©ringning, fe Sur; tourner. 

SøTtJ, gb., %, nff. Sorto; ^ft. Sorf s»t>e«. (laant til ^t.); e. turf; ætbfle 
^^t.3«rBa. afli^b : g^t. jirben (tøirbetn), ælbjie (t. gerBan 3ar:j)ta (Ugl.). ®erm. 
térb- tårb- t«rb-; førgerm. darbh- : inb. darbha- @ræ«tot, darbh- brete, flette. 

Zøt (00); Ug(. f)).; nff. %Q,XL%. Uo|)It^ft $t>i« germ. thaus-, fan bet txere 
@et meb it. tosa. Saan fra el. til 3t. er ufanbf)^nligt thau- lunbe »are 9[f(^b 
ti( thiu-, fe tjene. (£f. bog nf!. tøt^fa, tijfja, gnff. t^? (fnfe frem, ^u«Ic; 
fjajfe). 

tøne , Del Saan af ^It. to)oen (ø). ^fti^b : i«I. tefja tafda. [Utoeblommenbe : 
nff. tøøt)a : )>a(fe, Søøto : $ianf; gnff. t(f«]. 

ti(]^), ^rimairt Si^bftgnat. 

tts (fto. 0-); t., e. og germ. on-; førgerm. an- : inb. a(n)-; a(v)-; celtif! 
an-; lat. mth Slflt^b : in-. — uBIu fe Blu, BIi>. — nbvtbeUg, egtl. ufor* 
anberlig; fei93røbe. — uBsnbig: t. unB&nbig. — uforgriBeltg : unt)orgreifIi(( 
3: o^ne ^nbern toorgreifen gu lootfen. •— ttl^ttmfP : gb. $unffe, $nmffe 271 

(Sæbjfc); nf!.^um (i«I. li): mørfCuft. [?Jræfijet ^ler maajfc gb. oto* : altfor?]. 

— ttl^tire, Saati af |)U. un(gc)^uHrc (M), ^it. ungc^cucr {Mb, u^^ggcltg) : 
,,tnttteI]^od^b. gefiiure : fanft Ae, fiij^ere ^eate^ungen auger^alb be« ®enn. 
fejlen''. — Ufrubt fe ^rubt. — Uft>tm$øtb, Omti^bning af forbumø Uqua^ 
ben«orb, af footht. — UIciHgl^cb fe bcleilig, ligge. — Umag(e) fe mage. — 
»tJ^ggeltg fe r»?gge.- Uft^r fe ft^rc. -uterlig, fe@ir(3ir).- Uti>(b)ffc 
fe tt>. — - utoan fe ®anc. — utoitbig fe teiffe. 

itb, itbe, ttben, gb. nut, unit, uuten; altnengertn. (e. nu out, ^oll. ait, ^t 
au«). ®etm. ut-; førgerm. ud- : inb. ut-tara- øtore, vanpog f enere. — 3)erito. : 
tfit: gertn. ut-i-an, nff. i>))ta; ^U. uuten (iiit); Qbre (t|ber^), i|betfl (^rant. 
§ 103. b.); nttttr (t tocb gorboBUng foran r Befli^ttet mob at BIttoe til b); nff. 
t^j^tra; ^It. uuteren (M), ^t. fiugern. — ubtoenbtg : ^it uuttoenbid^ : toenben. 

— ubtoorte«, fe inbt)orte«. 

Uøfr gb. U(e; nff. l^ita, i^efa (fb. nu vecka); ptt Sefe, g^t. Sed^e, a. f. 
wice, got. viko; Bet. opx, anorbnet @ftften (got. 9iBI. 2. 1,6 gudjinoda in 
wikon kunjis sinis forrettebe ^rafleemBebe i fin @(tfte9 Orben, m^at), altfaa 
bet @amme fom lat vices, ^)>oraf bet t>et er Saan (i SJ'^iUtairtieneflen); fenere 
Betegnebe bet f^ecie(t @#mit (toel egt(. reglementeret ©fiften i 9^otienefle), famt 
72)age«tiben ())e( egtl. ugentligt 2:ienefieffifte). [X. 8ingmfler t^itte nu for 
Skiben regne bet for germ., af ^oh fom »ige, f. b.]. 

ttgle; fto. uggla; nff. Vila, gnjf. Ug(a; g. e. og gt. uben *g* : Uule, Sun^el, 
Vitoxta. Sat. ulula, ululare. Onomato:|>oii ti^belig; ftrenge Sl^botoergange minbre 
»entelige. — 'Ugler i SRofen' 3: mob rimelig 5?ort)entntng tilpebetocerenbe, 
t>anffe(igt f)^nlige gienber af ^æfener i SD'^ofe, fom S^øer, gugte (ber i ^pxt* 
faBel funne toenfe« at abbare B^cranbre f^tvom), ,,Øgler'' og $. @i^to9 „XH'ot" 
ere flobfebe gorBebringdf orf øg ; fnarere fnnbe man Bate tJ^tt til ft>. '$>\aL 
Vil('o)ao: 9toDbi^rBuYe, 9l<et>eBo, B^tø faaban fan finbeø i Sli^ofe. [^anfeeri^eriment : 
anofe !Bariant for SD'^aafe (3: SD'^aage), ber er Be)oaret i @))., 92ff. : tænfeUg 
gaBel om Ugle iagenbe, i Mc\t, i iØlaageBam?]. — uglefee, tel for et ælbre 
*t^gle« =■ ft>. ^ial. t^glaø, nff. t^gla'(glo fom en Ugle) (uglefeet er, ialtfalb i 
nut)arenbe Slntoenbelfe, iffe éet meb forbinn« ultsefeet; cf. aJJolB. @lo8f.). — 
,,Uglf:|)ir giengit)er (gulenf^iegel (cf. ©Hlfegteri). 

ttlpr : lat. hora gj. t. UBr. 

lUb, gb., nff., ft). Ull; t. og e. ^«; germ. w6]la; got. fiatoe« vulla; før^ 
germ. w-l-n-; cf. lat. lana, vlllus; inb. orna. — at ifiht op; nff. J^lla. 

ttlf (gtff)?; Ugl. nff., fJ^bfto. 2)iat. — nlme; nff., fto. S^ial. ulma, olma, i 
flere ©etJ^bninger; fe olm. — „Ulraetræ" i bgl. £ale er af let. ulmus gj. £.; 
inbføbt gorm er 9lm, nu fHiii (glemt $. 49). 

ttto; ligl. fvnff.; t. og e. SBolf; got. wulf-s. ®erm. wdlf- (fl); pnbe« i 
®erm. ogfaa meb -g- : i«l. ylg-r Ubinbe. gørgerm. meb -p- og -k- : lot. 272 

lapos (for Ti-), IvTiøg, ét. (-k- »el o^rinbeUgtre). (9^onettfEt pa9\tx Uli» bog 
hthft ti( lat Tolpes 9tt», htx dot følger en anbtn 2>ecltnatieii). 

nab« contra^eret af %h. nnbcn (= (t ntt unten; o^r. nebefra); ^. nnb(en)ta9e; 
(eni^tte« nn mtft ti( 0»erfttttelfe af bet ^elt ferfQefltge og vbetonebe ^It nnt^, 
'ent, (t tnU (betonet ant^ : Oran. § 100; cf. am), ^i. nnbgaa, «flv, ^flge, 
*fe; nabMtrc er ombasnet af unbbsre (entbe^ren, forbnn „ftaxtt^ 9h.; „oh 
)u baar?^; ganffe tift af beran : bare, og ba o^r. ^re fra; cf. e. be(a)r i 
9et. fhyre; forben ogfaa oenbret til ombåre). — tnkn, almengemi. (^t nu 
nnter); germ og got oodar; f tarer i 9et ti( lat iofra (8abial for 2>enta(?); 
i inb. adhara, nebre, ntasgler -o-, — mobcrbuiii: ))(t nnberbanid^ == ^t. 
ttntert^&nig (af geban, get^an). unberfnnbig fe f^sbig. mbcclciai : t. 
9art (ge)IegeiL unberrette, 0)»erfatte(fe af nnterrid^ten. tMetfoåt: plt 
Unber«^aate ('ber fibber unber'). iuibai«tfi§ (t mbortibett er ^It : Skiben 
2)at 91.; «rn omfattet fom SrtiteL 

niibc, gb. *uiine, ie( ann (conjngeret fom (nnne); f«., nft, unna; gt. 
gi^unnan (nn gønnen; fe d^nnfl). 9emi. iDo-'tton- meb en VtftmUation (cf. 
am-are? ftpog-^-tig?, )oenUg). 

nubre, ttnber; \^., nft nnbra, Unber; e. og t meb to^ (Orbet mangler i 
<9ot.); germ. wond-, congment meb 9tobform af loinbe, toenbe (-r- iteratit>t? 
ofte tenbe fig for at fe?). (9{ogU bele wun-dran-; 3llogle antage 8aaii fra 
(Seltifl, anførenbe et -gwyndraw erbteic^en, erftl^reden, erjiannen"). 

nn§; Ugl. fD., nff.; t, e., gotjnng; antage« contra^eret af et germ. jnwanga-, 
cf. {at. JaTeDCQS. af JuTenis; inb. jowan*. — f)ngltng. 

ur* , ^ræfijr (Urtib Ae.) . fe «arf ag (@ram. § 100). — Urbane og ttro je, 
)»e( ?aan af ^It. Unr^ane, Unroafe; ^t. nnSner^; for t9ei»ibft^eb combinerebe; 
o^r. maaffe forfliellige. Suglen (»ebber nff., ft. Orre CSarfngl'); men om 
bette er inbføbt og nforoanflet, 'oxbt9 itte; 9tomemea uros (Oiren) fagbea at 
i»arre celtiff. (Ubrflegtebe meb ^r<efla:et). 

Urne : lat. uraa, gj. X, 

Urt; (igL nff.; gfi». ^rt (nn ort); a. f. ort-geard, e. orchard, got ortigard-s, 
Urtegaarb, ortja (Gartner. iRaaffe ^erm. w- bortfatbet, og Orbet o^r. <Set meb 
got. wort-8 9lob, e. irort Urt, (t SBnrg (Urt), (boraf i^txoUxi, SBnrjel; germ. 
Yiéri', førgerm. ward-, ^rrad-, fe 3fob. — ^rl^ggemea *ttrf (Ølurt), e. wort, 
it ©iertoilrge, ftnlbe ifølge nf!. 9ttt. ^pxt(tx), i«l. virlr, fto. iKa«c vort, toærc 
et færftilt Orb, muligt 9fl)^baform. 

n($)Ul'i ^K ^9- n^fftftl (fe falig); gft). uf al (nu usel). — 9lf!. Ij^ar tiQige 
tefall, gfo. iDæfel, i»afel, meb 9et tl^nb, i^ntelig, ^bori iRogle tage tt^ fom 
^ræfiy; cf. bog gl^t toefel (»elf, matt), ber ^ører til t)ertDefen. 

Oaoben, gb., nff. 9$aa^(e)n (fis. nu vapen); nt SSaa^en (a. f. æ); gl^t 
©aaf en (nu bie SEBaffe) ; germ. wap-n- (got e); førgerm. wab- ntppt til at finbe. 273 

oaab; gb., \p,, n% tpaat; a. (. wæt (n,u e. wet); germ. w«t-, 9[fl)^b tU wåt-, 
fe SJanb. — 2>crtto. ; »æbe (wst-i-an); S æ bf fe = % vatska. 

93aabe; Ugl. nff. (fb. nu våda); beIS)ento. af *^aa(m)^I!e; Ifontt x^ft,); 
^ernt, ba wal- (3: ©c). 

93aage; gb. *^at, fem i€^«>.; nf!., tneb Omli^b, gem. $of (i«(. 6); ^(t 
®afe; e. vake ^jølioanb; cf. IjioE. wak ))aab, iøL yok^a t>abe. 9lob lig ben i 
loaage (vypog, toaab, mene« at flaa for wagr-,?). — tiotffe (^ugge Saage), gb, 
*tocft(t)e; nf!. toeffja (ff ijngre gorbobUng). 

t>aa%t; gb. tt>afe toalte; ft)., nfl. ^ala; nt toafen, l^t toad^en. ^f ,fi(txtt** 
IBh., fom a. f. wacan woc (e. S^f. woke), er letonet gb. ?5ort toalen, nu Jtbj. 
tioodeo. — t^iMi, germ. "wåk-i-an (@rara. § 92), — oaagne, gb. *toafne. — 
tiogte, gb. toaUU; togter; fOa%t, 2a(in fra £.; UgLØctgter. — naffer; ligL 
j^It., fD., nff.; siff^ er ^ngre gorbobling foran r (loallre) overført 4>aa be anbre 
gormer; a. f. wacor, isC. vakr-llg-r; bet. opx. aartoaagen, fltnf. — ^erm. w«k- 
wok-; førgerm. wag-; cf. (at. veger«, ylgil. 

93aati^, gb. ^anb; nfC. i^onb (UL o); e. wand; got waodu-s. 9lob vand- 
je ioinbe, ))enbe; opt, ha : bøieltg ®ren. — (Samme 9lob i 9$oaiibe, gb., nft. 
SBanbe (fto. nu våoda); af ^bi. tomb, o^r. breieUg, bevægelig (aU\aa rificabfl, 
u^aalibelig); fe unber onb, loanffeltg. 

Skaaning : t. ^o^nung, tt>o;^nen; gt. toonen (5), (toori antage« 9lob fom i 
^etool^nt, fe toan. 

S^aat (goraar), forl^en Sfltx. (($ram. § 104) ; ogfaa ft)., nff. 2at. ver; {/laap; 
Ittautf! vasara bommer; inb. wa&- li^fe. 

Saar (^i^nebaar), gb., fb., nff. Sl^ar; gnft. Ser; 9tob was- : germ. (og 
got.) was-i-an beflæbe; lat. vea-ti-s. @e ®are» 

6a<i$r oaafe; gb. ""toafe, nfC. ))afa; t ©eto&fc^ (meb @uffi( germ. -k-), 
^»affe oc ^labre" (d: toaafe) i »Ibjce S)., fe bagtoafle; waa-, fe toaffe, 08, »iff, 
«afe (i »et. «if!). 

8>ab(I eL Oable;? (Sf. ^It. Sa^et? (@um:|)f), e(. Saffel (f. b.). 

tiabe; gb. $ræt. '^(m)oob toaben; nfl. løaba oob; almengerm. (^t. koaten); 
germ. wåd- wod- ffrtbe; førg<rm. wadh- : lat. vadere, vadum; -d,h- loel^uffi^; 
^rimatr 9tob ba wa- blæfe; cf. On«bag, Sooban (©fribenbe, inctufitoe ©tormeitbe; 
cf. t. ^nt{f). (i^eile ji^bf! for i^ebU : »abe^eb). 

9$abiit(I; gb., gnff., gfiø. Sabma/tl (maalt X$x); ))It.Saat«a)^aaI; e. weed; 
<f. got, ga-wldan -wath forbinbe; germ. w— d-; f#rger^. w— dh-; cf. oiS^-awy 
^inneb. — S)abfæf : plU Saat^^^al (<B<d til at tran«))ortere X$x i). 

9)affel, af nt. SS^afele; '©im^Iej: : ^t ^onig^åS^abe; f^^xtx tit toeben. 

(i>ag : lat. vagus, fr. vague). 

nage, 8>ager (maritimt); ft). vakare 9(n!erboie; n% »af (»oie); toafa 
(flt^be ot)en4>aa); e. to watch („om »oit'O; 9tob fom i )oaage, »aage« — »agt 
fe toaage. 

18 274 

Oagtel af t. fBad^td; ul otntpbet af etOnomato)>«; cf. itt. Ouattele, Ouadtt^ 
Totnaniff quaquila, quaglia, caiUe. 

SBaib ($(ante) af ^t SBaib » nt ftSttht, e. voad (^ebber lat vitrum). — 
Hoie, £aan af nt waaien, tocien = l^t. koel^en, got. waian. 9tob wa«, Onoinato|>^ 
— røaife rent (t. = |)(t Btt\t (toe( Befl. meb Sitttoe). 

Oaffe (rø) rent ^t. (gelbflein); ^It. Si^agge; cf* |)It. S^egge, e. wedg& 
itile; %ob "wag- fe loete. — r^afler fe t>aage. — oofU, 2aan af ^t toacfeln — 
nt. toaggelen, fe 8)ugge <&c. 

Sal^Iab«, ^raton fe unber toilte. — 9^ al (0), „fBaUtn'' i^faane og ^allanb^ 
^toeciøme, fe Solb. — SSalbirf; fio., nf!. I^albjørt; »åfven somotorn; troligt 
ursprungligen dvalbjork«?; el. af Sal? (^ie^; fe Ol). — Balmut; •aannolikt 
ursprungligen dfalMoge, ©ci^Iafntol^n''?; alm. f)>. Ubtale vall- combtnerer bet 
nteb vall €^(ette: «tnue, ft). -mo(ge), nf!. »mot, t. SRo^n; 5 af gertn. a : gt. 
Sl^aage, ^aa^tn; førgerm. mak- : at^xov, bortft uaxov [9lt mob »junggratn^ 
matif!« ^ære om ,,germ. og tnboeuro)>(etf!t e*]- "^ Oalfart: t. røattfabrt, fe 
)>al(e. — Oa(n#b, iSaHanb, t>a(f!, Delff (æ); germ. walh-, ,,koomit bie (3tt^ 
manen bie (Selten, etgtL ben @tamm ber åSofcae, Begeid^neten, f^jiter bie Slomanen 
Italien« u.^ranfreid^«''; ^aUii, BaU9, ^alad^iet, meb , ,16 aU af egtLtoalad^tft 
$ep. — SBalbborn rent t. 

tialen (t>aalen)?; Ugl. ft>., nff.; efter iRogle for btaien (9afen ^enbifer ti( 
„i«r. å-val-r runbagtig''?). — ©a(g fe ttiffe. 

oalfe; almengerm.; e. walk bet. nu gaa; -k- @uffl;; uben bette: t. tt>allen^ 
congruent meb wall- i toælbe (f. b.); muligt bog meb en anben 9[9fimi(ation?. 
6alf (Sammenrullet) Ifører l^ib. 

U^aUt, gb. SBatle : wat- fe Sanb. 

Salm (i løt^gning) : t Sa(m (ogfaa ^euljiaufe = % vAlm, ^ial. $t>&Im, 
. nfl« nu ^t)alm, ^t>elm; i 2). (an $ielm beti^be bette). 

SSaU : fr. valse af ^t. Sl^ataer; Oalfe : ^t. Sl^alge; begge af to&lgen (fe 
)oæ(te). 

tiotte (\laltt og D.) : bt »atten = b. »olbe (f. b.). 

Hammel, at toamle; gb. *n)amel {aa7); iDdtmmtt, *gb. '^'toemieø, f^., nff. 
toemja«; germ. wåm-i-an. Sel a«fimi(eret @ufflj i got. aoa-wammjan flette, 
albf^e nt. ^am(m) ($Iet), nff. toamm (f^oleret, (am), ^flt^b a : fe onb'. Sflt^b 
é (T) ; nf!. toimta, t)imra (ftoalme). ^erm, wåm- wam- wém-; førgerm. og inb. 
wam-, lat. vomere, {/^su-ao, 

S^amd : t. ^am^, ,,roman. iOebntoort : wambasium, aU fr. gambals, felbft 
KBIeitung gu abbtfd^., got. ^-amba« (Som). 

tJon*; ligl. fto., nf!., ^It.; got. wan SWangcl, wan-s, gt. »an, t«I. van-r 
(manglenbe, Blottet for); e. wan-t. Oerm. og førgerm. wa-n-; cf. lat. vanus?; 
inb. an-una-? 3ntet*manglenbe. (toanfunbig cf. naton(unbig). 

S3anb, gb., nf!. 2Bat*n (ft). nu vatten); nt., e. ©at*er, \ft aBa«f:*er; got. 275 

^at-o; germ, wåt-; førgcnn. wåd- mcb ©ibcform ad- (fe Obber); vS'op; tnb. 
udaD- $anb; (at unda?, iøøtge. 9fl)^b s: )>aab. — et l^anbe, ogf. i celbre 
S). SrJtr., er t)e( gb. SBatnc, 2)at @ing. og @en. ^L af SBatn (@ram. § 177, 
b« c). 

93anbel, of t ^anbel; fomanble : toertoanbeln; tianbve : toanbert)(rj^ . 
toinben, »cuben. ^ nzz.T^^fftSéU^ Ut'* 

tian (ut>an); Gane; tKrnne, gb. toetiie toanbe toanb, 9ltr. toant, nit %% 
Hant; {)>., nft. ban, t^enja, <&g.; e. wean; gt getoenen (nu i$), $(f[9b d i gt 
getoon, og i t tso^nen (fe ^aantng); Slfli^b å fe t)ente; Kfli^b é (i) fe Sen. 
gørgerm. wan- : inb, wan- \)tnbe, feire, J^nbe, wanas gl^ft; (at. venla, veoerarl, 
Venus. @e gnbe. 

Oanø; ogf aa fto., nf!., a. f., gt.; ^erit). : et S^emøe, germ. vang-ia-; t, 
nfl. SBange (@ib^f(abe); „»ange'' ^o« od nu fra £. 

tianfe (gaa om; ogfoa omgøbe toeb «orb o. J.); (igL nft., f».; mu(!gt fro/Æj^/^ 
£.? (et a«flmi(eret vakka citere« i 3«(.). ^a« : »infen" (fe loinle). — »J«le(«'/3SiJj5j 
inobig fra 2:., ^ører l^erlf^en. ^^H>Hti^ ^ 

nanfFe, forDanffe; oanfPeUfi; nf!. Sanfte (geU), ))anf!e(eg (Beftxerdg, farlig); 
fiD. yansklig foranber(ig, røid(ig; Ifører ba, nteb 9^aanbe, ti( t>enbe, ttnbe. 
SDlaafle Slttraction ti( ti^Xi^, nf!. l^anfe (a)'^ange(), <fec. 

S^ant, af Ij^ott. want, b(. 9. het staande touwwerk. $(t. ^ant i'be«, l^t. 
©etoanb (£øi); J{^ører ti( toinben. 

Svante; (ig(. ft.; nff. 9^ott (i9(. vdtt-r); l^oll. want. 9tomanif! guanto, 
gant. Oipr. ^jemfteb ut)ifi; »tegumenta manuum quæ Galli wantos vocant« 

i^9i{fyt (toarfont, )oar(tg), tiatre ab, )>are flg; Be)oare, forfare; tage Oate 
)>aa. 9((mengenn. : t. getoal^r, e. aware, dkc. (^emt. og førgerm. wår- : inb. 
war- omflutte, toærge, <fcc.; (at. vereor uubfcer mig; o^ao feer. — ?(flt>b a 
mu(igt)i« i (at. verus, t. toal^r,? — 5E)erti). : gb. toarbl^e (toogte), lJtoorti( ^fttx 
en 83avbe, tior(b)ttet (unber 9nbend å^am), )6or(b)nebf(ab, nt. toarben 
(l^tooraf fr. guarder), (t. toarten, (t>oraf )^^xU o|), S$attt>enge. fl3avfel; og af 
abtare : ab))arfr(. S)ømi (o^r. gem.), ocmte = t toarnen. tiorrge, gb. 
toerie toarbe toarb, germ. wår-i-an, t. toe^ren, og en ©ærge, et (o^r. en) 
Sarge. 9^t. (Som^of. : toarfd^outoen (abt>are), ^tooraf t)ort tiarfPo. 

SDart ($anbe(«t>are); a(mengerm.; ilfe Bebaret i®ot. ^unbe l^øre ti( germ. 
var- (2:tng ^X tage Såre )^^9. ; fe foreg.), men maafle Bebre tt( bet bermeb f am^ 
menfme(tebe germ., og førgerm., inb. was- : (at. yes-tire f(æbe, «vw^t (o: 
wesnnmi), got. vasjan tMæbe, gnfl. toeria loarbe (i Set. an))enbe tt( J^iøB e(. 
®a(g, fætte ?enge i; (ige(i?benbe meb toeria : forftoare, fe foreg.). 

oare beb, tarig, t)aragtig; f))., nf!. loara; maaffe iBaan af )>(t. ioaren; g^t. 
og ^(t. loeren («), ^t. nu tt>SBven; ber af t Singtoifier gierne ](fenføre« ti( 9^ob 
va»- toære (f. b.). 

18* 276 

oarm; alnungenn.; -m- ^uffi;; geniL og fiTgemt. war- (gjenftnbt« i 
@tabif!). [£ø« ^ietning : @Ifgtffab meb ^«pfio$ <fec.]. 

twrpf^ fbatp (tnatititnt), iaan af |>(t totxptn, toaxptn =■ H toerfetu 
IMSrbre b. t>er^e (a; fe fOtolhtåf), 

S^anilb, af t IBenootf (|)lt ogfaa ubtait&ax^) d: S^anbulto; SS^ct (S)itottb)^ 
atm, t g. (Sennv = lat vir. 

SDaft : fr. vase ((at vas, vasam) gj. £. — Oafe (9ttSfnt^^e, t3ei oi»er 
iBlDfe; o^r., foni i 91%, ®tff) (ører til gt SBafe (a^ofejorb), 0%, ^aa\t, taftt, 
Slft — tiaffc; fi»v iif^ tafla; ntaaffe fra £., (»or btt iar ..flartf' $r<et. 
kvufd^. @e Oø, baafe. )6tft. [9log(e t. Singioijler l^enfHlIe, n)t«(enbe, fom 
ST^uligt^eb $er!oinfl fra wat-, fe $anb; en afgaaet b. (Sultudmuii^er corrigerebe 
bette teb at garantere f^eciel 2)erh>atton fra t^aab]. 9a\ltx9 o: 2Baffer(ii8. 

fbat (SB) af t. SBatte; e. wad, f)». vadd; it ovata, fr. oqate; rnSfiff. vata. 
^erfom^ uti«. (Ridning : af gfr. onette (tHe ®aa9, af oue, nu ole). 

9$at(t)erfot (^) o. (^ at tatxt, 2aan af nt. (og e.) ^S^ter, fe Sanb. 

„^au"" ($tante), rent t; t $t. „na^ (oU. wouw; fritider (b. and^ I&anbe; 
cf. e. weld . .«. 

Ml; It^ber \'o., t tigefaa; a. f. wi (nn e. woe); x^t vel; got, germ., 
førgerm. wai; lat. vae; |)rttnairt; f ub^ntberet : fSe, fertil celbre b, koeene^ 
^(t tøeenen, l^t b^einen. 

9)eb, gb. Sl^ib, ST^adc; f)>. ved, nf!. åSib; e. mi wood; gl^t flBtte, cttb^ 
(t. SBitu. (Som af gerau wid-, førgerm. w — dh-. ((5fter iftogle Caan af ceitif! 
gwydd i^uff <&c.). — IDeb6enb(e)r gb. Stbbænbe, af «aanb (^bber nf!. Bib^ 
toenbei, gnff. *teinbti*I, af tinbe). 

tieb, gb. toib fotn i @b., @nff.; e. with; {amt ticbtt^, gb. toiber; :|}(t. 
totb{t>)ix, \)U b)i(e)ber (tmob), mtb totberU(( : i) tb er Hg; got. witbra tmob; 
cf. inb. wi Bort fra, wi-tara- toiberc. — toeber^eftig, nt^er« Orb ((fefte for 
9loget; t. (aften). t»eberftbggeltg 4f tabt fH^ggc (fraftøbe; fe fti^g). 

oebbe (æ), gb. ioebie loebtebe; almengerm. ((t. tottttw; t. wed ttn egte); 
germ. wåd-i-an; got. wadi ipant; itihxt b. fS^th, (t^oraf *flaa til t$ebb9'. ^ør^^ 
germ. wadb-: kt va« yad-is borgen (fr. gage fra ®£rm.). 

W®; 0^» (fto«) toeef; nft. beif, (t. ti)etc(, e. nu weak. (Btxm. waik-, fe 
i>tge. — („begne" @øm; (eraf? tt af 9iob i toeie?, f. b.). 

Cøi, gb. 2Beg; atmengerm.; germ. wég- (got flabe« wig-» o: oabent i = 
(uflct e). £. ^eg fom 3tbb. og Snteri. meg, (boraf b. twf. — S^tgne (ingen« 
begne), piuxalt ^ertbatum; fb. vågnar, nfC. hegner, ^It Segene. — ntU, gb* 
toege xoaa (f enere bo, bog) toegen; fb. yåga; gt totgen b>ac (nu toiegen toog), 
meb betoegcn, (boraf benægt; <fec.; germ. wég- wåg- wag- bebcege (f. @y. ®egt* 
ftaal), fbinge (berfor æ(bre b. ogfaa fbinge i&aaben, faa fc&tbe meb S^aaben) 
UJttiiSØ'^ftW'" • e «^ ftf J f«w i t8(. vig ^am^!]. gørgerm. wagh- : iat veho 
bebttger, via tJet; {/)oxos ®ogn, gartøi. (3 ælbre S), ftnbe« et bcie, af 277 

*»æægie : gttoc efter, af gorat w8g-). — fDegt (æ), gb. SBect, toel af ^ft. 
©ed^^^te; inbføbt gorm ex ^. 20ct*»t (cf, ot)erioortte«?). oigtig at t. (ge)«^ 
totd^tig; n« i cgtL Set. corrigeret til uefitig (æ). — S5ogn, gb, SBog^n; 
almengcrm.; gorm wåg-. — 93«oe; gb. *2Baag (gem.) fom t @i),, 5Rfl.; tocl 
:|)aai)trlet af gt. SBaage (nuSSJogc); 9lobforni. wag-. ((g. wave ilfe fammc Orb, 
tnen af 9lob wab-). — gtgl. i tw)t>e, gfto., nff. toaaga, maafCe ?aaji af gt. tøaagen; 
ftttte i Stene (S^aage) o: 'oxpptnht Ubfalb ti fom :)>aa )^egtffaaL — Sttgge 
(aabctit u = luffet o : ®ram. § 60), Safii« af gb, *3Sagge = ft). vagga; t 
to wag; gorm wåg- ubt)tbet; uubtiibet : ælbflc ^^t. SBaga ($t. ifox af gorm wcg-: 
SBiege). — @c taflc, ®affe. 

©etr (»<Er), gb. ©eber fom i 9lf!,, <B'o., 9lt, og @. (e. nu weather); ^it. 
5Better. @crm. wédr-; førgerm. toet wa-dhr- (cL -t-), af ^oh wa- Blæfe. — 
©eitUft, gb. *SBeb€rIecf, fom i @to.; nff. *tcif; SRob fom i lege (i S. c{. 
know-legde). 

oel; almengerm.; g.eTm* (og ælbfle %) wéla; 9{ob loel fom i totKe, 
«<elge, &c. 

©elt (æ) (Srumf); 'toære i »elten*; i>el ^It SKelbe. (Otsermagt , SJælbe) 
a^oco:|)erct. 

©en; gb., gfto., njf. ©in; o. f., gt. Stnc, ælbfte t. SBtni ®erm. fin- 
tet Slfli^b til wån-, fe toan <fec.; cf. inb. waso-wani-s ^ftigbom^sbegjccrenbe. 

V)enbc fe tetnbe. — SBenbelbo (8enbfi?«fel), etijmologifft = ©anbal (tffe 
berfor famme golf). 

oenfhe; gb., gf»., nff. »injire, ælbfie ^t. toinijlar; anfee« for bofc-Belt 
€om:|)arati» wln-i«-tar til win-SJen; cf. a^ufrs^ toenflre, egtl. bebre (ironifft?; 
el. ben begun^igebe, minbre befbcerebe?; lat. sinister omSarøler angi)deø baabe 
fom gnnflig og ngnnflig). . 

timte, gb. *toæænte (3^f. ligefaa, $art. »accnt); guf!, otæ, nu unta; 
germ. wsn-t-l-an; gb., gnfl. ©aan, t. SKal^n; SCffijb a til wån-, fe »ant 4c. — - 
,?igl. i nan (aæ; ffjøn), germ. wan-i- (egtl. (laabefnlb? el. toærb at ønffe«?). 

©etben, gb. Serelb (^en Srtifel, omtt^bet til $lflebning9enbelf e) ; almtn^ 
germ. (itte befaret i <^ot.); alb^e ^t. Ber^^Ut : eigtl. bad Wnftoad^fen t)on 
iD^^ånnern (fe unber »arulto ; germ. alan fe Slber), faa ©legten, bend territorium, 
Unitoerfet. 

»erft fe i^bertoe. — 35 er lin g (gugl)? — ©er« : lat. versus gj|. X. — 
©efl : lat vestis, fr. veste, gj. X. 

©efl(er), og ©eflen ber er fnbflantiioeret Slbo. (epx. toe^fra); almengerm. 
(laant til gr. : ouest). @erm. wés-tr-; cf. lat. ves-per, iémpa ittften; item : 
«tfe«f®oter. — »eperleben, i »efierlibe fe «p. 140. 

Deoer; cf. tabt 'oa'oxt (behage« l^ib og bib), ^t. toabern, ?Rob fom i 
tecetoe (f. b.). 

©e^rel, tt^, fra X. : toed^feln (i®b. et inbføbt toijrle?); (elb^e ntSBi^fll, 278 

S3e(fa(, ptt tot$Uitn, ^eØ. wissel; gcrm. w— h-gl-; førgerm. w— k-, cf. lau 
▼ices, ^tooraf ©tee* (ite^^^c er -r- eltberet? cf. <u f. wrlxl Bt^tl). [Vi^thtom* 
mtnbt : toigej. — 9totnantferet: Se^eleet (nbt)tbe« ogfaa tt( en „^txtUxtv% 

ni; (ar, før Stteratur beg^nbte, (ebt toir, meb 2)ualt8 toh; germ. (og got.) 
wi-s, 9^ointnatt)9 uben anbre (Safn«. (£f. inb. wajam t>t. 

Cibe; gb. St^c; nff., fo. Qi|)a. Dnomato^.? — 8tb fe i»tbe. 

nib (it); almengerm. (itle bei»aret i <9ot) ((t nn toett; <&c.); germ. wrd-; 
førgerm. wal-dh-; afi^b til «ob t t)eb(er)? (f. b.). — otbe gL CEofu«. — 
Stbbe, o^r. ©tbb. — totbtløfttg fe løbe. — Stbunber; maa toet fføvt 
ber^fen (ifølge fto. vidunder meb -d-). 

oibe; gb. toite, ief toeet, ttoi tvite, ief tvidfe (for toit^be) og allerebe ogf aa 
toiøte. Slltnengerm.; nff. toeit, bt. toetg; a. f. wst. @erm. og got. wltan wait; 
^^ræterito^ræfen«", o^r. ^fccot feet (Oram. § 110. d.); førgerm. wid- waid- : 
oiåa, lat. video vldl, inb. wid- finbe. (2^alem. 'toibe ZaV : 3)anf tt)i«fen, fe, 
forfioa gorbinbtligbeb). — SSlbre b. 2>erito.: toeebe, gb. toeete = nff. toeita, 
germ. ^ait-i-an, labefe, ^ræflere. — 8$ib (!ortt), gb. Sit; oittiø, ®ami»tttigl^eb 
fra $lt. (toittid^) ; tittttli^ (anføre« iffe i $lt \^o9 Sttbben) : t toeb gorboBling 
foran r befft^ttet mob at blitoe til b; cf. gb. n;itr (forfianbig). Siboe, ntbne, 
gorm. wit- (egtl. fomme til at fe); ^ibnesB^rb fe Bære. 9ibenf!aB ((Sranu 
§ 102. b ). [„SBife" rent bt. = «ib]. 

»ible; nff., fto. »ibja (»ibe, »ib); e. withy; g^t. SBiibe (nn Seibe); 
germ. wIth-; førgenn. wit- wait-; lat. vitis 9lanfc; (/)ma. 9Job wl- wal-?, 
flette, breie. 

vit, gb. toiig(i)e toiigbe tviigb; nff., gfto. toiigja; gt. touben (nn n>eiben); 
got. wih-8 (ettig. ®erm. wih- (-g-); førgerm. wailt-, formelt fom i otxog ^u«, 
lat. vlcus, got. wihs glelfe (o^>r. ba om ^nSfreb?). ((gt anbet germ. wih- -g- 
Betegner Stamp : lat. vici feirebc). 

»tfte (©ift, ©iftc), gb. *toeefte; nff. toeifta, toeitoa, gfto. »eefta (nu fto. vifta; 
nff. toifta Bet^ber renfc ^orn meb *S5ift% et 9lebff ab); gbt. »eiBen (fd^»an!en). 
gørgerm. waibh- wibh- (-p-?); cf. lat. vibrare. @c ©ito. 
TJ^f'^ titge; gb. ^toiife tottl »ifc toifen; ♦ofbtgf fom af et ,,ftoagt" Bøiet gb. 
^** *'^' *JtoiIc; nff. toiifja, fto. vika; nt. toiifen, gbt. toiid^cn tocid^ (nu toeidjcn toid^). 
®erm. wik- waik- wik-; førgerm. walg- wig-; cf. inb. wlg*- ffjeltoe. — ©ertil: 
©tg, gb. *2Biil («ugt). — <Se tocg. 

toigtig fe tocte. — toii« fe toi«. — [SSifing, literair 3«lanbi8me; f: 
®ram. § 192; flere gorllaringgforføg]. 

©iffe : lat. vieia, gj. %, 

tjfHe af t. totcfeln, „in bie gorm eine« SBidtel« Bringen; gu SBidc : 3>od^t"; 
fe SJæge. 

oilb; gb., fto. toitt og toilb (*b mob ®ram, § 71. b. 9fJote); nff. toitt; t., 
e. toilb; got. og germ. wil-th-i-8; ©legtffaB utoifi; maaffe 9tob fom i toiffe 279 

i^o^U tænlc paa t SBalb). - »irbttii« (SS) rent t. — for\)tItret : toer** 
toUbcrt; btltcr, Sjtract l^eraf?; anføres bog i en fJ>bnorj!S)iaI.; SiJorioagUtne? 
(ntppt gb. $art. t^ittt, af toittc 3: fortoilbc, meb SKaSc. * @nbclfe; (Sram^ 
§ 178. a.). 

t>iUt, ©tttle; gb. toxiit, SBtUe (@ram. § 185) ; almengerm.(ælbflc H^effan); 
gcrm. (og got.) wTl-i-an (6). tot (Hg; SBilb ($artif!l^eb) , utoilbig (m)artif!); 
SBilfaar fra $(t, fe laarc. — ^(flt^b å : gb. SSal, nu ICalg; nælge, gb. toelie 
n^albc toatb {^Qf, af *is, otocrført :^aa bc anbre gormer, fe fælge, @alg; Ugl. i 
MQt); gcrm. (og got.) wål-i-an. — gørgerm. wal- (-r-) lat. velle, voluntas; 
inb. wara- Ønf!e. — Om a5al:|)lab8 (^^al, A\>xxt) ^ører l^ib, omttoiflc« [9'iogU 
antage W^h til a. f. wqI $efi, gl^t. 3Buor : jøbclæggelfe, t. tott^Ien], 

S5imme( (SJimmelffaft), af p\t SSemet (S3o^>rer), u wimble; njcmclen 
(Soluren); i)t »immeln (>ører »el til; gt. toimmen (betoceges). — S3ttiU)eI fra 
^t.; o\>x, @Iør e. ?.; cf. fr. guimpe gf^onneflør. 

nimd, mmfe; o^r. ^"o^?; nff. nu Itoima, Itoimfa; cf. anførte t. toimmen? 
<og cclbrc b. ^>tot8me). 

©in (li), t)e( germ. Saan af lat. vrnum =: oivog; aUob toc( fom i SSibie. 

93inb (at toinbe *cbe); almcngerm.; førgerm, w— nt- ifølge lat. ventus; 
|)rimair ^oh toel Onomato^. wa- Blæfe. — S3inbtte feer ub fom Saan af ^It 
Sinb^^Ooge (SJinbøie). — »inbbcutet rent l^t. — «inb^>unb, ^^f^iUcr, 
fra 2:.; ^>øre ialtfatb nu ^>ib; gt. SSint *be« lunbe felto bet^be faaban $unb; 
maafte ejtra^eret af Sintf^)il. 

nlnbe (ubførc, o^naa; @lag, @^>t!, ^enge, &c.), gb. »inne n)an(n) njunnc 
»unnen; almengerm. (t. gctoinnen, e, win); 2bet -n- @uffiy; førgerm. og iub. 
wan- toinbe &c. (fe S5en <fec.). — 'lægge S$tiib paa\ gb, S33in(n); DtnbffibeliQ 
(toel af gb. ffi^e : orbne). — mnbe (fno), gb. »tnbe toant »unbe tounben; 
<ilmengcrm. (t. tuinben, e. wind); germ. win-d- wan-d- wun-d-, nætonte ?Rob 
wan- meb anbet @uffijr (faae ttounqet til @iben). [„Sunggram." : i a u af 
i al, 9lob fora i SSibie &c.]. — onetotnbe gjengitoer pit otoertoinnen, men ^t. 
iibertoinben. — ninb (ffjcto); toinbffjeto er @t>noni?mcom^)ofltum. — SBtnbel* 
tra^^e : t. Senbeltre^)^)e. — tienbe : germ. (og got.) wand-i-an. — @eS5aanb, 
JCaanbe, SJanbel, fortoanble, toanbre, »anfte. 

©inge; ligl. fto. (c. wing fra 2).?); fto. 2)ial. tilbel« SBang(c); nfl. Wta^c 
SBeng, gem. SBengja; guf!, (meb t8l.) Sææng*r. ®erm. wai-ang-? cf. got. 
walan, t. toeren. — S)crito. nff. toengla (flagre); b. 'to in g le*, funbe tillige toærc 
ftoingle corrum^eret? 

titnfe; ©et. fom i 2.; e. wink blinle; nff. toinla (jiøbc til @ibcn <fec.); 
«fH>b til toanfe. — ©infel, fra 2., ^ører toel 5)ib (©ibebøining). 

©ittter; almengerm. (fi^btoeftnff. 35et(t)r); germ. og got. wintru-s; førgerm. 
w— nd-. (if^ogle t\f til fRobformen i litauif! wandu ©anb, lat. unda; quaal 
t)aab Xib; 3lnbre til celtiff vlndo-, ^;toib, i S^^atonc fom SJinbobona). 280 

tAppti oøfaa ft»., nft., t. ((t. åSH^fel); )»)> i»cl aSflmilcrct; cf. (at vibrare. 
— tH|i« »el »)rlm«irt. 

éire (aneta(traab); e. wire, g(t. S9ierc; ugerm.; »vlriolæ (^pxxaMnqt} 
eeltice dicuntur, i^iriæ celtlberice« ($(tniud). (Sf. fr. Ytrer. 

»trfe (te. fe )l$ttrf. — oirve, t. »irren, ber toel (ar aSforSeret b. fftitvtr 
ff^xxu? (fe (i»er)9e). fOinat, rent t. @e fort)trre. 

til« (*«f*); ligL ft»., nfl.; t. ge*tolf«; antage« for firgertn. $artici|)ta(fonfr 
wTd-ta-, af wld- fe (germ. wit-, fe ftibe). — Irfil; almengenn. (f^t. nu »etfc); 
antages at flaa for wrs-sa- for wit-ta-, af fu)))>oneret gorm gernt. wit- af famme 
9lob. — ei« (ti; SDIaabe; fom f^uffl; : ^t^Wj; nff. %tm,, ^9c., 9{tr. Sii«; fi». 
92tr. Tis; p\t, g^t. gem. S^iife ((t. nu Seife) (8aan ti( 9lomanif!: fr. guise);. 
henføre« ti! fomme «ob (: 'f^nlig gorm'?). — 3tem Cife (ti; »er«, ®ang).— 
3tem »ifie (it), almengernt. (fit. nu ^ei^) (Ube fe) (^raf 8ier« Qife, f^ifer). 

©iff, toiffe, fe toaffe, O«, Ae. — »i«fe (plante)? — i)i«fe, t)V«fe,. 
Onematep, 

tpi«fen(t>i«ne); gb. *toifen, »efeu; uf!., gf)9. totfen (ft). uubb); a. f. wisniaft;. 
t. ))er»efen, albfle \ft toefanen. $t)t« df 9f[9b«rarfe r al i (?), funbe be (øre tiC 
inb. wisa- @aft, ®ift, tog, Ut. virus,?, famt (ænge fammen nt<b nfl. ©etfa 
(2))^nb), eaa9 (fi af ai; @trabab« paa ^$, i ^æht), a. f. wss gugtig^eb,?^ 
fami meb t. S^iefe? (fugtig O^runb). (^runbbet. : OpU\tn, ^enfmeUen? 

Oitnaf , fra £.; cf. taafe; »ariatiotfer : pU. ®ife)Bafe; (od. wisje-wasje; 
(t. 2Bif((i»*aBafd^i (STttraction til toafd^en). - bitterlig, to ittig fe toibc. 

I^io (ii), o:^r. 9ltr.; almengernt. ((t. nu Seib); germ. wib-; SfKi^b waib- 
iWb- fe ttifte. ©et. toel ba enten Uftabig effer Omløbenbe?, cf. SSeibet {9im* 
bub); et Ubbelerffe?, cf. celbfle (t. ji^toeibian (ubflro). 

tfi^e af t. toic^fen, ,»Kb(eitung au« ^a((«''. 

a^øb; gb. *©ob, fom i 9lf!.; famme Orb fom i »ob*meI (f. b.). — 
©ogn fe ©ei Ae. — togte fe toaage 

Øolb/ 90lht, gb. S9alb, toalbe; Ocrlbe (opr. mx,), toalbig; (t. »alten 
(fe balte), &c ; germ. wal-d-; 9lob fom i lat talere »flere flcerl, cf. ben i 
©a(g &e. 

S^olb (9Wa«c.); *gb., %, t, e. tøall; nff. meb Otaitfb »ott (i«l. v6II-r)^ 
mangler i ®ot. ©et. : (øi græ«Bet>o]ren Sorbflabe, @tranb, gafllanb [ne^^e =■ 
lat. yallis?, ber Bet. S)a(, og mene« ot flaa for ralls? cf. HXig]; gif, førft i $t.^ 
otoer til f ærligt at betegne @fanbfct)olb (fom nu i 3).), tilbel« Wlux (fom 
enbnu i (g.), muligt unber ^aatotrfning af lot. vallum egtt. ^alifabe, (Sottectlb 
til Tallus $æt. ®erm. og førgcrm. wål-1-, utoifl meb (»ilfcn 2(«flmiI«tion (om 
egtl. Sorbbølgc? fe bælbe). [?llbele« urigtigt fcette« i«I. voU-r = t. ©alb, 
«. f. weald ! ! , ff itte« altf aa fra ben ft). ©all, (ott.,. l)It., frif. ©all ( : @tranb), 
^eicrtoolb (f. b.), ælbfie nt. „an (o^anSSaff, @teen enbi©erg", a. f. »sænæssas, 
windige weallas*; SBaff ubeluHcr neto^ gorefliCing silva; ©olb bet^ber iffc 281 

^fotojorb, men Vegetation, i ®t. ogfaa Sø\5]. — ©runbtoolbD: glabe, etoen^ 
ttteif \ox\)$xttr fem gunbament. 

©pm, fjb. *SSam6 føm gfto., o. !♦ (fio. nu våmb, e. womb); nff. mttr 
iDmli^b Vomb, )B#mb (U(. o); %ot eg a(bfle t. SSamba. ((Sembinatien mtb 
\at venter og meb ?Rob wam- er forføgt). @e SJam«. 

Co(e)r (Vflébffe) gb., \i>., nff. 2Bar (å); a. f. wær ©ao. Oerm. og førgerm, 
war-; tnb. wir- SJanb; ovpovy urlna. 

oor, gb. tøaar; i^., Bti,, Sflft. gjennem SfteHemleb af germ. unsar, ©eniti)^ 
tU ung (o«); hUt> til ¥e«fe»fito o: onteg abjecti^iff ©eclination. 

norle, gb^ tøarb()e, n^orbltfe, af enb ælbre *totvh\}t, $Tftt. loarb^ tourbl^e 
toorb^en; bctte nu fem @uffij : fnart>or(be)n o. 1.; fto. nu varda; njl. Mtxba} 
t toerben. ®enn. wérth- wårth- w8rd- (tt); førgerm. wart- : tat vcrto ijenber 
(cf. e. turn i ©et. \)OTbe). *- Z. ©uffly *tt>art«, laant til 3). : ft^buært« o. U 
nb*, inboorte6 (f. b.), meb ©et. *toenbe* betooret. 

toorbneb, ©or(b)nebflab fe unber ^a{t)x <fec. 

fdotit, gb. SBarte; almengerm.; l^t. ©arge (nt. ogfaa SBratte). -t- »el 
®uffly; cf. a. f. wearre l^aarb $ub; Ut. verruca?, ©orte. 

i)on, »au (^unbelijb), :|)rimairt. — ©otoe, too»e, fe »eie. 

Oojr; gb. SBaa:; almengerm.; germ. og gt. wåhs-; gienftnbeø i @(a»if! fom 
w— 8k- — at »ceye. 

tfopt, gb. toa^e rcooic n>aj:en (nu ^bj. : »o^en); almengerm.; germ., got^ 
gt. w«h-s-; førgerm. (og inb.) wak-s-. »<r;rt, o^)r. *aBayt, ^L SBejter, OmlJ^b- 
overført ^jaa ©iftg. (cf. 35rat, @Iet, @øn). [„®etoæj:(t)" : ©etoilc!^«]. 

©raa; ItgL ft).; nfl. 9taa, 9{e. (iRog(e formobe et germ. wranh-). 

©raab (12 <S»in); finbed i ®b. og g. ®(aanf!* 

fbtaal, oraole, tirorle; ftø. vråla, nff. raala, pit wraalen. 

fOroø (i begge ©et.), tiraøe; gb. ©rat (å), torefe toraf toraafe torefen 
(britoe, l^etone) ; f». vråka, nff. refa, nt. »refen, c. wreak (meb wretch), l^t. r&djen ; 
got. fiatfe« 'wrlkan (d: luffet e). ®erm. wrfk- wråk- ^rsk-; førgerm. w-r-g-; 
cf. opyi^, lat. urgere, vergere,?. [@fib9»rag Bør iffe fonbreS fra og combinere^ 
meb pi^ywfti; bett^ber *3)ret)ef, iffe *©rubf]. 

t^rolte; f». ^iaU »ralta; for »rat^Ie, af ælbre b. »ratte; nff. ratla, fto. 
S)iaL toratta (gå ojemnt); cf; got. wraton?, toanbre (item a f. wrstan?, robe, og. 
albré b. »raabe : robe, bore). 

UranQ; fto. nu vrang, nff. rang, e. wrong; a. f. wringan wrang, e. to wring,. 
ftlbfle t. »ringen, nu ringen; got. wrungo @nare. ®erm. wring- wrang- 
wrang-. uranøe : virrang-i-an. ©range cf. flette. ((5f. aiæn^f^er?). (flflvb i 
bet nu »el glemte »ringle). [(5f. fipoxog^f @nare, for /jpo;^os?]. — Om 
famme ^rimaire 9lob i r»m^e?, plt. »rimmen, xoxtmptn (o»(rfeet % 198),^ 
toxtmpx^, uram^ad^tid^ (forbreiet); '»ram|>et' (fe TlolUåf); -^ famt t tnanitr 
*en? (ogfaa fijbfto. 2)ial.); »el ?aan af ^It. ©rant, ©b. torantcn. 282 

Uribe (il) (gb. 3pf. ^l tox'iht, ?Jatt. »riben); \\>, vrida, nff. Mrllbc, gl^t 
Ttlben, c. wrlthc. éerm. wnth- wraith- wrtth- (if(c -d-, ifølge o. f. ^art. 
'writhen); førgertti. wral-t- wri-t-. — gorm wraith- : mtb, nff. (»)teib, |)It. 
i»reeb (fotbreiet, hum, tjreb), e. wroth. — gortn wrrth-: uriffe, tnrlfb, Orifl, 
t)cl og wrlafe (et. for »rebfe?). 

ffSvimmtl, orimle fvneø tfoleret. X. (ar toimmeln. — otinffe; nfl. €ii]n|>U|r 
(t))rttna (to)rein; ogf aa fi). 3)ial. — oti|i|pe? — ^xctlt fe 8raaL )» range 
je i»rang. 

urøoU, f#r )oret>Ie (®ram. § 59); ^ial. ogfaa t>ra»(e, fi^bfto. ttraoU (giøre 
itorbentUge ^ebcegelfer Ae); nfl. ra)9ta (t)r#\)(e). Opt. fno f ammen? (fe 
irøolbed^). 

^ugge fe t)eie. — loule, t^nling (maritimt) : (olL woelen (a) = f^u 
toiil^Un. — 9nnbe : t. Sunbe, meb getoinnen, loinben, af 9lob wan-; gb« 
tnbføbt gorm: Unb. 

t>urbere fe txerb. 'octhnt fe 8aaBen. loæbe, Qabffe fe taab. glere 
D(E* (©ælt, ©ærft, »agt, <kc.) fe Mt, 

Sirb(b)er; almengerm.; e. wether, t. Sibber, got. og germ. withni-s (6); 
førgerm. wat- : inb. watsa Stai'o, iat, vitulus (maaffe egtl. aargammel : wat- 
^ar, fe ifjor). 

»«g.(gg), gb.*®egg (C: cf. ®ram.§72), %, nff. «egg (nff. ^I. »eggjer), 
got. waddju-8; -dd-, -gg- ^^jonetif! Ubtoæyt foran -i-, fian (øre til 9lob wai- 
-wl- (foOT i SSibie), og ba o^r. betegne ®renef[etning. 

S^orøe; gb. *3Bee{(e); fto. veke, nff. 9ei{; albfle bt. SQSiob, nu fBit^t, 
iS^idte; e. wick; anomal Si^bcorrefponbentd; t^ber ^aa Saan etflebø. 

83fføelfinb; forbumd at bt>ege, gb. '('(totfe; ft). jDial. (Dela, ^tillel (en 
H^aalibelig) ; nff. nu ttifa (rode). 

(„Spæger"?, maritimt, fe iWolb.). 

tiagw af ^It. n)eegercn= (t. toeigern, „gur SBg. wlg- Wm^fen". — ©ægter, 
Dftffe fe toaage. t)<el fe ©ei. ©æ(be, toælbig fe ©olb. 

tifflbe, Sfflb, famt SorSing (bebre meb e); gb. »elle (toge); nff. loeQa toaS 
<tranf. Spf. ttcttbe); e. well; t. SBcffe (©ølge), toaffen; -11- af -In-?; fe olm. — 
@amme 9lob wal- meb @uffly germ. -t- : ottlte (Bebre meb c); nff. »elta talt 
<tranf. 3^f. tocltc; b. nu toæltebc : ®ram. § 180. d.); (t. Salje, »Utjcn ((eraf 
©aanbtoærfcre« „ttclfc")- S^iff. »ala (rutte; cf. Ol); Iftt. volvere; iXi^ frum; 
inb. wala- $ule; &c. 

»celge fe \5itte. — tiirlig af ^It. toelig = (t. tooblig (i ©elBeflnbenbe). — 
Dftlft (e) fe ©attanb. t)æmme9 fe toammei. t)æn fe t>ente. ©ænge fe 
^ang. )dænne fe tian, 

Dønrb, Oortb; almengerm.; e. worth (bt. nu anomalt ^t : toert(); germ. og 
flot, wér-th-; førgcrm. war-, fom i »aer, »ærge. — 9lomaniferebe : ©ær bi 
lourbere, før t)urbe, o^r. toirbbe. 283 

ootte; almengerm. (uben ^rcef. Snbtc); former tneb r og rneb s. ®erm. 
wésan wås- w5s-. gørgcrm. was- : inb. was- Bo, forBUtoc, was-tu- ©olig, 9\^, 
a6-Tv ©j>; lat.Ves-ta. — en iWærtøærcIfc; et ©ærelfe. 93æf(ii af t SSefen, fub* 
pantttoerct 3nf.; tooefenltUg (®ram. § 102. b.). 

to ær 8 e, loærne fe t>a(e)r. — (Skæring, literairt; flere ©^^^t^^fer, f. (gf^ 
af el. = a. f. wærgenga gremmeb). 

et, en ©ærf (bebre rneb c); nft. en]35erl fan ogfaa bett^be 21rbeibe. 2llmen* 
germ.; germ. wérk-; bijoraf wirk-l-an : tiitfe, ^od o« »el fra 2^. Slflvb d : or fe 
(f. b.). 3[f tabtjirfe (germ. og got, work-i-an), g)rfe fommer ørfeøløs. gør^ 
germ. warg- : (/)«}>yov !©ccrf, (/)«-(/)ooya, o^yavov, — ©irrf (c; ©laar), ^aavi 
af nt. SBerf (^t. *(i^, nu »^g); Ifører toel ^ib (raaaffe affortet Q[onH)ofltum rneb 
«ct. Srffalb). 

x^mtt oottfl (bebre rneb e); gt. 3(bi). totr«; e. nu worge; cf. forvirre; germ. 
(og got.) wérs-ls-an- wérs-is-t-: førgerm. wars-; 9iogle ^entife tit ano-ifispda, 
lat. verro feter. 

©art (bebre meb e), rneb ft). vård, ?aan af p\t SBert *be8 = l^t. SBirt^; 
-got. wérdu-8. 3ffe »ibere o^)lt>fl. (9lob fom i toærge?). — (»»tXErt« fe 
ijorbe). 

©(rfrt, »et af ^>It. 2BefcI(e) = albfle ^t.©ifara. Utoifl ^toilfen ?Rob w—s-. 
— (©cefen fe »ære). 

fH^ctttt (e); gb. *SBett = t. måft, t. wight, got. wéht-s Xing, ©æfen (g^ 
•jlatoif! vestl 2:ing). ^ 

tnzot, gb. koetote tooot> toaten; afmengerm.; \ft tothtn : germ. wåb-; før^ 
.germ. (og inb.) wabh-; vy^-atvo. — 3)erito. : to et) le, ^tooraf toel SJetoUng 
(maritimt). — (toæje fe SJoy. SJæjt fe too^re). 

'©CBtte jr for u' d: X for V (10 for 5). 

Vbe, )^ber^ t^bre, t^berft, t^ttre fe ub. t^Ibe fe U(b. t^m^e, før im^e, 
fe ^obe. i^mte af om (f. b.). 2)nget, t?ngte, yngling, fe ung. ?)nf, t^nft 
fe øm. r^ppt, )i^pptv\t, ^pptxii% \t op. ^eflegtet er toel t)p|iig, Saan fra X* 
(ogfaa l^t. meb t)^), o^r. flberflft8flg;\,3ufammen]^ang mit ilber''; „»al^rfd^einUci^ 
intt auf toerioanbt".* 

i|t»m9g; gb., gfto. øøbmiut, nf!. aubmjuf; om bet er bet aub« fom i nff» 
aubfjenb (nemt fjenbt), germ. autb- (fe øbe), etter germ. aud- (gob, fe unbcr 
øbe), fee« ei; a. f. baabe eathm'd (nemt*flnbet) og eadmfjd (gobflnbet). 

§)nbe, iinbe; af et gb. *une, nf!. una (»ære tilfreb«), got. ?Jart. un-wunand-« 
(utilfreb«; cf. t. Sonne) (»flj^b til 9lob wan-, fe toan <fec.), beritoerebe« @B. 
gb. ^n^'be (egte b); Sl^ht l^nbe fan toare ^enominatitoum etter Sittem^ning af 
une efter @ubflantitoet. 

[^pern (Xvot); ^ott. »ijp moet ook in Ylaanderen gangbar zijn gewest, 
284 

altbans soo (ifalb) de itad IJperen er naar genoemd U; aaar die stad heet 
deie boom in bet Nhd. 3^cr, fr. ipréau, spån. olmo de lpre>]. 

9oet , gb., nffv f)». 3tt)»er {M. ji&gr nbtn 8egt, cf. ^atsre, 6tue, Øfile). 
£. (Suter, e. udder. gørgerm. 2ahxai : tat. aber, og 3)ental : inb. fldhar-; 
htt epx, an (germ. in) fee9 i ovi^ap [mob iriunggr/ Sære om ^uiboeuro)). e«]. 

3atIIammer, rent fft — 3«'^# ru«|l|f, d: Cæfar. — jart, 3^«^/ jittrc 
ere omtalte nnbcr €5. — B^d^ad, rent H^ w9leuMIbung gu 3<itf«''« — 3tHf 
fra Z.; henføre« til 3^«", af «nbre til 3in'<w- — 3<>tt<r fi'fæff (Ir^ber iffc 
ngerm.). 

WMt, gb. KpU; almengerm.; t og e. uben omli^biHrfenbe @nffi|r: ^t. 
fip^tU <fec. ©jenfinbed meb -b- i (SeUif! og @Iat)t{! (trf! abal, <fec.). ^ertomfl 
ntoiø; malum Abellanum? (fra ^htUa). 

9bt, gb. ete aat aate eten; gftt. ege aag; Ae. ®enn. H* it«; før^erm. og 
tnb. ad- : lat. ede Sdi; »Souai, @e Slabfel, fraabfe. 

«b(Ir Saan af t ebe(, germ. id-; fe Kbel, Obel. 

«bnt fe ^sbru (gb. bring); nff. abrug, fb. 2)ial. ebrug, cebri^er. Om db. 
*æat«bring *et^brtng, abe^brøi, meb fulb ^pptixi, faftenbe? (9nt)enbelfe ba 
nn inbf!rænfet). 

et røg (gg); gb., ft)., nff. (Sgg (i^ocal i t>. nu forlanget : ®ram. § 72); 
.n{!. $1. (Sggiar; gg ))^onettff Ubt)æ):t foran »i«; t Si; a. f. æg (9: æl, g 
Jt^^^igt Segn for i, i); c. egg fra 2). ®erm. og førgerm. ai- (nja-); cf, pev; 
lot. ovum. — (en $(5g fe (g). — »Bgt (iTjørfeOr gi^. Cft, af age (f. b.)* 

æfd fra X.; ^It egelen (æl(e) og ec^elen (cf. e^en: effen o. L) = got. 
agljan (Beft)are; åg- fe abe), a. f. eglan, e. ail. 8aant fra $It til ^t., og 
ber anbret tt( ecfeln, efeln; SbjI. efel ft^ne« i $t. ejrtra^eret af ^It 

otlbrc orlbfl, 9@Ibe, orlbcé fe 9((ber. 9biectit)et Sebber got. al-thi-s althUa 
althisi-s (i 2)., @i)., 9^j!. mangler ^ofitito); cf. lat. al-tu-s (anbet @ufflf). 

Mt (bfbre meb e; o))r. bri))e); gb. cite elte elt (®ram« § 180. d.); nff. 
elta; germ. al-t-i-an; cf. éXao briioer, aX-aouat flader. 

dnbre, t. 2>eri)9. tt( anberer, fe anben. — ængfte t 2)erito. ti( Sngt 
<f. b.). 

ænbfc; gb. *anfe?; \'o,, nff. anfa, !3)erito. til nf!. ann (i^orig), anna (brt«e 
ptio), Ottn (i«L o; 2:ra)&I^eb); got. asan-s ^øfltib, t. (grue, nu (Srnte. Sleb as-. 
3 $reu9flf! citere« assani-s ^øfl; cf. lat. annoDa? 

IKSr {Xvct; nafien glemt); t)el (£ontractum af et germ. abir- ■= tat. acer, 
fe Kltiorn. 

VSvt, otte, gamle i 2)., @t)., 9lfl.; maafle £aan af gt. (Sere, eeren = o. f. 
Cb. ir, nfl. etra ({laane, nu taale). éerm. og førgerm. ais- : got. aistan agte, 
lat. aes-timare. — S(Srenpri9:t. (S^ren^rei«. ottbøbig for ærerBøbig, htx* 
barij! ©jengibelfe af e^^rerbietig og crb5tig. — ærgre, oergcrng fe arg. 286 

Wtnibt (Anht); itff. gem. og ^tv, Mctxtnb; 9{ob ar- (brtt)e) ifølge gt 
<£renbc, celbjle t. Urunbi. [Xtx ittt regne« til 9lob air- : got airug-s, i»I. ér-r 
€^enbeBub]. 

9@fel, meb Kfen : lat asinus (aselius), gji. X, Sderebe got asilu-s. 

ctftt, meb fiD. åska, loel Han af :|)It. eef^eit, eifd^en (^t nu ^etf(!^en „buccj^ 
Snlel^nung an ^tx%tn% a. f. sacian (e^ask); gemt. og førgerm. aisk- (gjenfinbeø 
i e(at)iff). 

Wf!e (ibebre (g) = nj!^ fto. 3)ta(. (g«!ia (lØffia; t«I. eaki et iTJtr.); før 
ogfaa 9(f!; Beti^ber t)el $tax af tlffetroe. 

^t (tt), ns lun literairt; nfC. ogf aa KEgt, „formobcntlig af eiga aatte'', 
ft eie. ®j)t aikUi Bett^ber (Sienbom. 

mit (e Bebre) Bruge Scaft, fiioeø; nff. e)9la (magte); fe ^t)L 

2(nbrc S(g* (ægte, fMgrme, cetfe, &c.) fe (g*. 

C; nff. I2)i» (gnft $L |Z)t».tar); a. f. sg (ig; fe Q^ilanb); t 9lue (meb 
4mbtn ®et); cf. Bat-aria, Scandin-avia. (9erm. ahw(-i-) (-gw-); Sftob fom i fCa* 

jr^e (og At øbe); gb. *øøb øtt tøbe; nfl. aub (øbe, Blottet), $B. ø)^ba; 
^ot aolli-s #be: <e(b^ t oobi (øbe, nem, taaBelig), a.f. eathe nem (toacant ^ 
Item at tagt); germ. auth-; førgerm. aut-; cf. lat ot-ium?; -t- ©uffly?, 3lob 
ha au- : tnb. awi-a aaBtttBar (iHe tæffet, Blottet); lat au-fero? — SMtn, 
forbum ØøJb^I; ^en o^r. Hrtifel, cf. i^l^erben. øbfel, øbfle »el e^tral^erebe af gb. 
♦Øøbfle = nfi. Oijbfla. — [Ocrm. aud- : got. audag-s falig; ttlbjie t. oobag, 
ootac (rig); a. f. eadig Iv^^^^ifi; ønf!« aubig^r (rig), 9nbn {^pttt, 9!igbom, 
^IjæBne) ; cf. unber ^lenobie ; ^ob bel ao- : lat. avere attraa, inb. aw- f)itlpt, 
aa mætter, got. aviliad ^taaht, Zal; @ttffi|r -s- og germ. ^fCl^b lu : got. 
ins-lza- Bebre]. 

fi^Øf g^- Øøt » nfC Wiai^c Øt^I ($1. Øt^fier); germ. Jauk- (cf. ^evyog 
^rf^cenb), fe 9[ag. 

B%tf gb. øøle, nff. aufa, got. aukan erauk; &c. gørgerm.aug- : lataugere. 

Sifit?; g fommer tf fe i i^tragtning (cf. {^at>re, @tue); ^eb før Øble; 
%, nff. iØbla (gnff. ØV^?), gft). ogfaa gbla; i9t edla (ey-?). 

©le; gb. Øøge, ^I. «en; fto. oga; nff. »uga; a. f. eage; nt. £)og(e), ^t. 
fCuge; got. augo, CS^erm. ang-; førgerm. augh- (e(. -k-). [gorBtnbe:) tun toeb 
fuu^iebe ^l^otl^efer meb inb. ak« i, lat ^oulus, åc, ber ^a9fe til got. ahjan 
mene, io-ahi gorfianbig^eb]. — Øienft* : ®ram. § 107. a. øine ^ fJ). ogna. 

fi)I; ligl. ft>., nff.; a. f. ealu, e. ale; ælbfie nt SHo^^gat; germ. og førgerm. 
Al-u- (-w-); litauiff alu-s; t)el 8lob al- nære. (JØUeBrøb : ®ram. § 95. b.). 

øm, gb. øøm; nff. aum (uøfel); opv. iamrenbe? Slflt^b i got ium-jo? 
SJlængbe (larmenbe?). [„3unggr." : isL aum-r af arm-rl]. — ømfinbtlig 
gjiengi)>er t em:))finblid^. — tiufe af øm^fe; gnf toel e^tral^eret 

ønftt, Ønffe; nff., gfi>. l^nffia, ^nffe (i«L æskja); a. f. wyscan, e. wish; 286 

t SBnnfc^, toilnfi^cn. Ocrm. wttn-Bk-, fifiJ^h tit wto- (fe i»aii dtc); inb* 
wio-cha C^nfte. 

øv; ItøL nff. øør (fto. nu yr); cf. nf!. oora (flige, om Qanb; ralle; ,,maafit 
ogfaa bøfe, i«I. 6ra«), ®ertn. Or- el. wor- (cf. Qoer?). ((9(t. IBuor, ffiiiere 
let. 2)amning i 9anh, og !an (#ie til 9tob war- i toærge). 

en Ore (IZ)ø; 2 8ob el. 1 Unce; bernoefl Øarbigien^anb; l#fe Oxt, nn 
2$9txt; nu gjæng« ^enøre'', ca^ricieuft toebtaget, i»ebfommer ®ef(^&ft6:»3argi>n^ 
iffe 2).); nf!. Ø^^e, nu en toi« Sorbflt^lb (ifl. eyrUr); a. f. ora. tSlbgammelt 
8aan af lat. aureua? (®l^Iben). 

et Ore (0#); f)). dn; nfl. C)vra; gt« Oore; a. f, eare; got aaso (3: >on-: 
^/ftoflgt"). ®erm. og førgerm. aus-; lat. auris, &c. — Ørefigen : ^It Conftiige, 
^t. 01{^rfetge (en Omtt^bning?); ^oQ. nu omtl^bet til oorveeg (^feining), ft>. M 
5rfll. Ji2)te(n)ttoift, SRolB. : ^i 3t>ttanb ^toeWett". 

|Z)r(en fe øbe. ørfeølø« fe ^txt 

Om; forbum ogfaa fLxn; a, f. earn; cf. t. Smolb o. L; germ. Ir-nu- 
(•o-Omli^b'' : @ram. § 88); anbet @uffl( i nf!., gt. Sre (nu t Sar), gerar. 
ir-an- (o: „f«>agt'' Wla9c., formet fom lat. homo -in-U Ae.]; beraf t. %bUx oi 
9bel«9[ar. ®erm. og førgerm. ar- : opvig gugl, g. flatoif! oriln Ørn m. fl, 

Orreb; nff. Surribe, „O^rinbelfe bunter' (cf. nf!. %ux?, @anbgrnnb, 
<$rn«, og éipx : (9ru9firanb; {»elflngør o. 1.). 6i». laxdring, 2)ial. £)rla^ 

ife (øø); nf!. aufa, ^It. oofen (dø); germ. og førgerm. aus-; cf, lat. hausi 
haurlo? (h- Jiltoccft?). 

Offen : ^It. 2)eminutito Oofefen W), ^t. &\t, bel af lat anså (ntppt ss 
&\^x, af O^r, ba f ntppt toilbe txere befaret). 

Ofl, ^er, ^en (cpx. Øø) (cf. Sefl); nff. aufi(er), anftan (øfifra); a. f. eaat 
(()ooraf fr. est); t. Oofi (^tooraf Ofttnbien, iRorboft <&c.). ®erm. og førgens« 
au8-tr- : (etttff austr-s Øfientotnb (lat auster @ønbent>inb), lat aurora, ^øg; 
anben 9tobform i inb. usa- JSJ'torgenrøbe, lat urere Brcenbe, ad-ua-tas, — Ø^er^ 
leben : en 2tb, Øflerlibe : 8ib (fe % 140). 

Øfierd, af ^It £)fier, $t £)fier6, af lat oatrea : o<ffp«ov. 

øne, af ^It ooben (H) =■ % Hhtn, albfie l^t uoben; germ. ob-; førgerm. 
abh- el. ap-; cf. lat opus, inb. apas,? 

øtre, øt>erft, øt>rig, 0)origtieb, fe ot)er. Ø|ne fe C^e. 

Ojte; nff. Ø^r (ft>. nu yxa); a. f. æx; ^(t(Sfe; gl^tSdfeg, ælbfte H ttccuø; 
got aqizi. (Serm. aqu-» førgerm. ag- : a^ivij (lat ascia?). .■*-• 

o 


^^■^ 


OD 


o 
O 


5J 


• 


« ^ 


<» 


«»^ 


•S- ® 
^.^ 


• 


x*"** 
æ 
S 


•4-> 

♦•* ^ ed 
» o ^ * 


5i. 

PS 

• 
• 

JO 


00 


Ni 


P3 

SS 


S' 


^_^ 


's 
^ ^ 
i^ 

cti. 


o 
* • 


eø 

• 

o 
o o ***** ^ 
A 
-0 


<^ 


60 


• * 
• 
^ 
o 
•«-» 


le 
g 


So 

8i. r SJ rfh 
o « 
J3 


00 ti 
M 
«S JO ^ s 
<3 
^■^ 


c<^ M/ 
«> 
ftL «> 
«tM 


. t^ 

> 


PS o 
Ct JO 

» SJ 
o Vt 
S 


ds 


^ 
• ♦ 


^ ^ M «' 
M 2 ^ »»^ 

S'S®? 
o *^— 


■ 
** »ti- 


PS •** 


"» 
10 


;^ 
Id »^ 1 


• 


^ 
• 


O ^ 

® -2^ § 

••- 

^ %o -*-• 
M) 


}»« 


eo ,^ 


i:s 


^ 

« 

« 


* 


cd 


SS s 


^ >-• •* 
.•^ jC» JO 

PS *^ 

5^ Q 


(33 


^ 

^ 
M 

o 


• • 


"3 

• 


S 


o 

•• 


•^ ** o '* 


• 

• 
JO 


JO ** .- 

ii PS 

88 "S- 2 
»0 


«^ 


-« *• 


* • 
JO M 


M> 

« 


Cd o 


ip« 


.«^ I-* vO* 
en ^ 
^ 


•^4 
«».:i 2 


«- 
1"^ 


M) 
^ 


«* 
^4 


> 
^ 


^Q-A P< 


• * 
« 60. 

1 
M 2 «* •** 
M «> «> 

^® i 


* 
^ 1 


^ 

u 


IM 


«» 


— 


1M 


lO 


o ,^ 0) 
fl » O o 

^ *: « o 
S g « 

o « 

»-» es *^ 

® JO ^ 

«> O 


• 


O 

.Mi 


X 


/—s 


«* JO 
^Q±. 
SS ^ 
♦ ♦ 

9 

«* 


«> 


1 


\\ 

♦ ♦ 
03 
O «» 

-^ **■ 

02. vO- 

® S 

i-: 

•^ o 
ed 


M 

8 lo 


M 


■♦* • r 

■*-» y—s 

JO ^ 

»2- S 
2 S JO 

— ^ 5- 

i i s 


o 
"o" 
Vi 


1 

1 


JO 

* 


w 

• 
• 

JO 
JP4 PS Si 
s ^ JO 


• 
-S 

e 


H8 •«» 
*1 » 
JO .2 e 
o 5^ ^ 

»2 JO s 


o 


Ol 


«S 
PS ^ 


• 


• 
« 


as. 
• 


. 


• 52. 


©6^ 


• 
• 


• 
• 
• 
• 


•«-» 
S 
JO 


• 
• 


• 
• 


S2. 


■ 


«t 
o 


JO 


6i- 


e59 
SJ 
(S® 

288 ^eraf ub^æoeø: ®erm. ^.flærlt" (3: Iflatoelfe«) 3m^erfectum (fom htb, 
41 ab) er ^tflorift (Set meb graf! og latinf! $erfectiim uben SDem^uøfuffl;, fom 
Xå'Xout-a, liqu-i, fld-i, ed-i; bet gemt. „\'oaQt*^ (fom elffebe, bømte, ta(te) 
^ar Sem^uøfuffi;, men et anbet enb bet grafte i m-not-f^-xa, bet latinffe i 
am-a-vi, dcl-e-vl, aud-i-vi. SJor gorm *e*be ftoarer til lat. Ifle Conjugation« ; 
"Cf* -a- i lat. pl8c-a-vl, for-a-vl, og i fto. fl»k-a-de, borr-a-de; toor gorm fclot 
meb ^be, ^^te til lat. 2ben og 4be; cf. (at. habere: (at)e, sagir«: føge (germ. 
«5k-l-an). — (S^erm. (Soujunctit) er (Set meb græfl 0|>tattt). 

®erm. ,,ftoage'' @ubfiaitti)oer (fom t. ÆnaBe s»en) ere bannebe fom (attnffe 
t 3bte 2)eclinatwn af gorm homo -in-lB, natlo -on-is (»-D-S^emata"; ^n t 
linaben er altfaa opr. i(fe (£afn9fuffi;, men 2)erttoationøfuffl|;, og bortfalbet i 
i)iiominattt)). SWa«fen af germ. ^fiærle" (fom ©unb^^e, Sorbs^e, Orb) mob«* 
ftoarer graf! og Xat. Ifie og 2ben 2)ec(. (tnbif!e •-&- og -a-^^emaer''), nogle 
^og graf!e og latinffe Orb ^aa -is i 3bie ^ec(. (•-i-S^emaer'', fom albfie t. 
^xvi^x : iBen, got. $1. gast-ie (Sjeft^er), nogle (at. 4be ^ec(., graff -vg 
<>-u-2:i^emaer'', fom a(bfle t. @un«u, got. sunu-s, $(. sunjus, gb. @un 
Signer, nu @øn @ønner); ogfaa banf! $(. meb enbnu beioaret Om(i^b er at 
løge i 3bie (®f. Slatter : noctes). {Wl. S^. t. „ficrft" og ,,fttagt" ©nbft cf* 
<Sram. § 177. a.). 

Hbjectitoer« ^ftoage** („Beflemte") g(ejion er faregen for ®ermanif!; øg ben 
^.flarfe" (^nbeflemte") l^ar i <9erm. faaet Ombanne(fer, faa at ben !nn be(bt6 er 
{orb(etoen (tig ©nbflantitoerneø. 

(£orref))onbent9 i g(e;ion befli^rfer Orbø Sbentificatton ((S^ fe g(ob), men 
nbfrabeø bog ifle l^erti(, ba mange Crb i Slibernes SøB l^atoe ffiftet g(ejrton« 
^aa(ebe9 ^ar i(Serm. „S^^a^" g(e|rton, og t @ubflantiber tifiige »-a-Sl^emaerd^ 
iD>laneer, nbbrebt fig mer og mer ^aa anbre (S(adferS iQ9e!o^tng. 2>e6nben ere 
mange SDeribata o|>fomne i be enle(te @:t>rog ^Dert for fig, faa(ebe9 i @erm. 
il^adfer af „ftsage'' gormationer (inc(ufitoe Hbiectibø ftage gorm). 289 ©rørfVe fBoøflaiier: a p a B g h t i tt i\i \ I I m n % e ^ X \,% t t? ^^ d^ ^)f oo; 1^ (to) 
bet pbflc (^S)igamttia") er ibetl^ete Bortfalbet, tnen treffe« i ceoUjf S)ialect. Kbbretilatioiier: 

@e jlbjl i Snblebning. — ®e gromtnatifle erc be fæbioanltgc. — gj. d: 
gienncm. — ti. o: fjelbcn. — alm. o: altninbelig, — o^>r, o: o^)nnbeIig. — 
gmL, gi. o: gammei. — egtl. o: egentlig. — et d: eKer. — Bejl. o: BejXegtet. — 
«et., Bet. d: ©ett^bning, BctJ^ber. — 35. @. O. d: SJibenffaBerne« ©elfloB« 
OrbBog. — ©rem. SB. d: »retnifii^^^Sfiteberfad^fifd^e« SfirterBud^. (Kitationerne („•..") cre meji fra Staf en, 5Rof8 (Benyttet til l^an« % 640), 
!?ilBBen ((£om:|)enbiet), famt fra ^tugc, grand, <Sfeat ((Som^enbiet), ©råddet. $entii9nitiger: 

5CarfugI fe Ur#. 
annamme fe an. 
Begi^nbe cf. nnber ®ante. 
Befft^tte fe ©I^tø^. 
Befioime fe ftoime. 

«ioi cf. ^ur. 

Bratte fe nnber ^rale. 
Brøflfælbig fe ©rifc ©røfl. 
eim (mm) fe ?. 271, S. 3 f. n. 
flab cf. nnber :t)Iabre. forbnm fe nnber om. 
forjluiDe fe flutoc. 
fortog cf. nnber ©^Utog. 
©ejialt fe fiitte. 
©anbel (OreB) fe Ol. 
Inlbffjær fe ^fljær. 
Ut)faUg fe nnber falig. 
lOødøre fe Øre. 

rJ>m^)e cf. nnber torang (9lob wr- og 
hr- fammentooyebe?). Sttførlelfer: 

®u!ar (asperula odorata) er De( famme Orb fom gb. ©ut^^rtoe (»fumus 
tcrræ« : SægeBog ed. aWoIBeci^, ^. 115). 

ber i ©et. *bengang ba* er bet alm. ber i relatito @titttng : gb. tt>ager 
tl^er (faafnart fom). 

tU S)ratoat: i ^oH. i)el fra ^ortngiftj!: travados @tormBi?ger. 

(Snemær le, gb. (Snmærle, famt enmærit (mærfet fom C^en9 @e^arateie). 
(9^fl. Q^nbemerfe, 3: ©rænbfe, er et anbet Orb). 

19 290 

til gattffe: t. gang er f enere ($. 1--176 ubfom nemlig i OctoBer 92) for« 
føgt ublebet fra ^Mfl (konec (Snbe). 

ti( gi<ere: et inbføbt gb. efenbe (giærenbe) finbes. 

fri^)ofttg fra ^It.: frit^ojlig, friibiJfiig (©rem. 2Bb.); ^ciL vrijpoatlg og. 
vrljborstlg; *fribri>flet\ ^)aabirfet af ber ^ojlen? el. af fr. riposter? 

til følge: (gb. $rat. *fi^Igbe ft^Igb; «u» er bog gammelt). 

g en eg en: ^(t. $art. af niigen (fe neie). 

^fierut': plt ^er^^uut = (ft. l^erand. 

til it%: ((Sfter 9{og(e fra (JEeltif! : hebauc, seabagh). 

tit 3ul : a. f. ©ariant geohol fan i(fe beie mob ben got. gorm, o: benne 

er if{e (Sontractum af et Jiuh-al-; Begge fnnne bære 2)erit)ata af et t>nmatrt, 

interjiectionelt jau-, jaak-, germ. Jia-» Jiuh-, meb ©et. af Suben, {^njen. (^en 

'ubfommenbe nt^e Ubgatoe af ©oøtoortV^ a. f. Sepcon bleb ber i((e Seiligl^eb til 

at efterfe før fra min $. 177 af). 

^^alltoeb; cf. fio. 2)ia(. ^balf&B&r; 9tie^ mener: »egtl. qvåljande bar«. 

til ^ro (%u^U^) : gb. ogf aa jtraatøe. ^ 

ti( Senb : ligl. 9(f[)^b i ælbre b. Si^nb. 

SD^unbBelb fe ^e(b; cf. a. f. muth-hæl; egtt. a^nnbø $elb (til at ftge 
noget ®obt); nutoærenbe ©et. 'ofte xtptttxtt Ubtr^f (unbe o^Iomme ironifft, 
forbi %olt gierne repetere bered formentligt gobe 3nbfa(b; maaffe ogfaa attrå«« 
^eret til belbe. ^ar abforberet forbumø iDlunl^oot), a^un^ætbl^ (formular o. 2.). 

'a^æffoe*: Cnomato^oieticon (©roegen). 3(nføre9 afStie^ iSa^^tf! ogginff. 

p^^Ut: ni^ere Onomato))oieticon. 

U^d^mauS^Oøbe) fra £.; efter t. ?ingt)i|icr af jøbett^bfl ©d^mn (profit), 
bette af l^ebraift ©d^mua^, ber bog beti?ber „©brenfagen, ©otfd^aft'']. 

til @tofe : maa bog actxt Saan af ^It. ©d^ofen (@d^erg: ©rem. ^,, 2. 
Sfla^tta^). 3)en t. Ubtaic betegner Holberg meb „(£^>ofer" (f. @y. ©e^eri IV, 2); 
\)an btx'votvtx bet t>e( ha, maafte mebrette, af fr. cboses. 

til ønegt : om ©næg^æl, lægebog ed. ^oiUåf $.151, er inbføbt, og 
ba tel meb æ af ælbre i, eHer iOaan fra (Bt, feeø i((e. 

tiMøfie : (gb. $ræt. footte foott, fom i Sf^f!.). 

til Urt : @tak)emaaben Urctefang, 3)?bfle Sot) 3,88, Ian ide {omme i ©e« 
tragtning. 

utorn antaged at flaa for utoorben; er fnarere = nff. ntob^ben (fliøbe9lø9, 
^enf^nøtøø; nff. Dt^rba 3: t>urbere, fe toerb). 

©eibreb (plante) af :|)rt. 2Begebre(i)be, fe ©ei og breb. a^atiitierebe Zt^ptt ttf^nllge: Sæ«$.41,S.ir dnb-. 54,6 prwan-. 55,uf. n. 
fing-. 56, 20 pCdia. 57, le f^lh-. 59, si flis-. • f. n. prs-, s f. n. plSnns pietus 
pl6vi. 71, 14 gangha-. 141, le lim-. 189, 1« regere. 233, le f. n. spéh-. 237, 15 spiwan. 291 1 Qiøttiqtn'ba: 

% 38, 2. 2 bæfa tæ« 

41, 17 f. n. ®crm.' 

r-, rf.n. congruent, 

47, 6 bør 

51, 8 raidan 

58, 14 ftane 

63, 10 =-■ *qvulgu8 

71, sf. n. géat 

81, 7 ørøøte 

— , 16 @ram 

106, 10 f. n. aith- 

109, uf. n. jctonc 

122, 17 »rittoc Hci) 

— , 22 ^Icebc6on 

126,« 19 coqnus 

132, 19 \5tftnoI fnarcp 
140, ftf. n. leikan 

148, i2f. n. Suj:en 

175, lof. n. Saldorman 
179, 8 af 2at 

203, 12 dxenrpov 

217, 17 ©uffly 

—, uf. n. to 

224, 10 (længe, f(a^t 

239, lof.n. (fia(b)na 

268, 8f.n. ofr* 

22, unbcr ©lo! fir^gc«: S5ift for bææfa 

germ, 

congruent 

biJr 

raid-i-an 

flana, 

af *qvulgu8 

geat 

grøøta 

gram 

aidli- 

jc»n 

*tmi)c fleeto 

^læbebon 

coquus 

be^øtter i((e at bære 

lailian 

lu'jcn 

ealdorman 

of Lat. 

dxi^ftrpov 

©ufflj 

to 

l^ænge fKa^t^t 

Pa(b)na 

af U 

©clor (af luHc) >en til^øvettbe banffe ©ramiitatif : 


% 100, s. 1 føre 


læe føte 


110, i4f.n. $af 


(«af) 


119, isf.n. (bog 


(bog ©obs, @tab8, og 


187, 14 8bc 


tilføiet 9be 


193, lof.n. @af 


@afe 


194, i2f.n. aJ^anb 


iWan • .« 
^4.i'.. <m'f V '^>'T\'Z 


UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY 

BERKELEY 

Return to desk from which borrowed. 
This book is DUE on the last date stamped below. . 


^X\: JUNi MiS Sk MAY 29 1957 LD 21-100m-ll,'49(B71468l6)476 
YC I I3XQ 
jvi300510 -3-4 THE UNIVERSmr OF CAUFORNIA UBRARY ! 


\ ~ - , y. • » ,,. , • - ^m ^^ ■ ■ ' ■' - •' t_j - f 

t ■ >-